kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мен неге ?згеремін?" эссе

Нажмите, чтобы узнать подробности

             Мен  неге  ?згеремін?

      Мен  педагогтік  ?адамымды  жа?а  баста?ан  м??аліммін. ?лі  тияна?ты  т?жірибемді  ?алып?а  салдым  деп  айта  алмаймын. Білім  жолы  - ?иын  да  ?астерлі  жол. Б?л  жолда  талмай  тынымсыз  е?бектеніп, шы?армашылы?  ізденуден, ?йренуден  жалы?пайтын  жандар  ?ана  н?тижелі  табыстар?а  жете  алады.Жа?аша  о?ыту  сипатына  сай  білім  беру  ісіні?  мазм?нын  жай  ?ана  е?бекшілдік  толы?ынан  ?айта  жа?арта  алмайды. Б?л  жолда  ізденіс, ?йрену  АТК-ны  ?олдана  білу - негізгі  шарт. Мен  неге  ?згеремін  дегеннен  де  мен  нені  ?йренуім  керек  дегім  келіп  отыр. Оны  ?алай  бастауды  мені?  к?шбасшы  апайларым  тура  жол  н?с?ап  отыр. Осы  жолда  ?зімні?  ?ткен  о?у  жылдарында?ы  е?бегіме  есепе  беруім  ?ажет  болып  т?р. Осыдан  ?з  кемшін  т?старымды  іздеуім  ?ажет  екен. Апайды?  ал?аш?ы  коучингі  мені?  м??алімдік  ойлауыма  ?лкен  ?сер  етті. Ендігі  міндет  ?зімні?  саба?  ?ткізу  ба?ытында  саба?ты?  сапасын, мазм?нын,  ?дістерін  жа?а  де?гейге  м?мкіндігімше  тырысуым  ?ажет.

        Саба?-  о?ытуды  ?йымдастыруды?  негізгі  формасы. О?ушыларды?  алатын  білім  сапасы, о?ыту  д?режесіне  т?уелді.Елімізді?  ерте?і, ?рімтал  ?рпа?ымызды  ?з  ?лтын  с?ю, ата- баба  рухын  салт- д?ст?рін  ??рметтеуге  ?йрету  -  мені?  басты  міндетімні?  бірі.

         ?азіргі  та?да  жа?анды?  білім  беру  ж?йесінде  «Сын  т?р?ысынан  ойлау» негізгі  ?діс- т?сілді?  бірі. Б?л – мен  ?шін  жа?а  т?сіл. «Жа?андануда»  білімін  дамыта  алма?ан  елді?  болаша?ы  жо?. ?аза?станда?ы  білім  беру  ж?йесіні?  алдында?ы  міндет- ?лемні?  стандарт  де?гейінде  білім  беру  деген  Елбасы  жолдауынан   ?лтты?  б?секелестікке  ?абілетті  ?рпа?  білім  де?гейімен  аны?талатынын, ?лем  ке?істігіне  к?терілу  ?шін  жо?ары  сатыда  білім  беру  ?ажеттілігіні?  шарты  ай?ындалып  отыр. Елбасымызды?  б?л  жолдауынан  білім  беру  ісі  прогресті?  ?оз?аушы  к?ші  екендігі  белгілі.

          ?стаз, оны?  ?о?амда?ы  орны, беделі, жеке  басыны?  ерекшеліктері  о?у  ісінде, жас  ?рпа?  т?рбиесінде  айры?ша  орын  алады. Егер  ол  ?з  п?нін  жетік  ме?герген  болса, бойында  адам  баласына  т?н  адамгершілік  ?асиеттері  есіліп  т?рса, ?ріптестеріні?, ?сіресе, ш?кірттеріні?  арасында  сыйлы  болары  даусыз. М??алімге  ?ойылар  міндет  о?ушылар  мен  т?рбиеленушілерді?   жеке  басымен  шы?армашылы?  ?абілеттеріні?  дамуына  м?мкіндік  ту?ызу, педагогтік  этика  нормаларын  са?тау, о?ушыларды?   ???ы?ын   сыйлау  ?ажеттілігі  айтылады.

          Со??ы  жылдарда?ы   м??алімдерді?  т?жірибесінен   мен  ал?ан   д?рістерді  т?бегейлі  ?згертуім  уа?ыт  ?зі  к?рсетіп  отыр. Ол  ?шін  о?ыту  технологиясын  д?рыс  та?дап  алуым  ?ажет.?ркениетті  елді?  жа?анды?  білім  беру  ж?йесіне  ілесе  алуы-  мен  сия?ты  жас  ?стаздарды?  ізденісіне  байланысты. Мектеп  директорыны?  орынбасарлары  Г.?бженбаева  мен  С.Ба?ыбаева  апайларды?  коучинг  саба?тарында  АКТ  ж?нінде  ал?аш  рет  теориялы?  білім  алдым. Б?л  мен  ?шін  ?лкен  жетістік. Бастауыштан  бастап, о?ушыны  ?з  бетінше  ізденуге, ой  ?орыту?а,  ?з  пікірін  білдіруге,  тіл  м?дениетімен  с?йлеуге,  топпен  ж?мыс  істей  білуге  ?йрету - мен  ?шін  жа?а  т?сілдер. Мысалы, «?ызы?ушылы?ты  ояту, шатты?  ше?берін  ??ру» к?нделікті  саба?ты  д?рыс  ?йымдастыру?а  жа?а, ты?  ?діс  болды.  Математика   п?нінде  саба?  ?стінде  топпен  отыр?ызып, есеп  шы?арту  ар?ылы  ?лгерімі  т?мен о?ушыны?  ?зі  белсенділік  таныта  бастады. О?ушы?а  ?йрете  ж?ріп, осылай  ?зім  де  ?йрене  бастадым.

          Халы?та  «Ж?з  жыл  жасаса? да, ж?з  жыл  ?йрен»  деген  ?ла?атты  с?з  бар. Мен  ?шін, ?стазды?ты  жа?а  баста?ан  жас  маман  ?шін  б?л  ?станым  ?а?идама  айнал?ан. Жа?ында  Арда?   апайды?  коучинг  саба?тарынан  м?лдем  жа?а  ой, т?жірибе  алдым. Расында  баланы?  ойлауына  жол  сілтеуді?  жолын  білмеген  сия?тымын. Апайды?   д?рістерінен  со?, о?ушы?а  жа?аша  к?з?араспен, т?л?а  ???ы?ымен  санаса  ?арау?а  ?йрендім.

           К?нделікті  саба?тарымда  о?ыту  мен  ?йретуді?  3  т?сілі: ?ызы?ушылы?  ояту, ма?ына  ажырату, ойтол?аныс  кезе?дерінде  тиімді  стратегиялар  ?олдануды  біртіндеп  ?ол?а  алдым. Осы  жобалар  ар?ылы  сенімділікпен  ж?мыс?а  кіріседі. Бір-бірлеріні?  пікірлерін  ты?дайды,  ойларын  еркін  айтады. Мені?  т?сінгенім, мен  м??алім  ба?ыттаушы  ?ызметін  ат?арады.

           ?орыта  айт?анда, ?айта  бастаудан  да  бірден  бастау, мен  ?шін  тиімді  болып  отыр.

Просмотр содержимого документа
«"Мен неге ?згеремін?" эссе »

Алматы облысы

Еңбекшіқазақ ауданы

Т.Кенжебаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бастауыш сынып мұғалімі Қалманбетова А


Мен неге өзгеремін?

Мен педагогтік қадамымды жаңа бастаған мұғаліммін. Әлі тиянақты тәжірибемді қалыпқа салдым деп айта алмаймын. Білім жолы - қиын да қастерлі жол. Бұл жолда талмай тынымсыз еңбектеніп, шығармашылық ізденуден, үйренуден жалықпайтын жандар ғана нәтижелі табыстарға жете алады.Жаңаша оқыту сипатына сай білім беру ісінің мазмұнын жай ғана еңбекшілдік толығынан қайта жаңарта алмайды. Бұл жолда ізденіс, үйрену АТК-ны қолдана білу - негізгі шарт. Мен неге өзгеремін дегеннен де мен нені үйренуім керек дегім келіп отыр. Оны қалай бастауды менің көшбасшы апайларым тура жол нұсқап отыр. Осы жолда өзімнің өткен оқу жылдарындағы еңбегіме есепе беруім қажет болып тұр. Осыдан өз кемшін тұстарымды іздеуім қажет екен. Апайдың алғашқы коучингі менің мұғалімдік ойлауыма үлкен әсер етті. Ендігі міндет өзімнің сабақ өткізу бағытында сабақтың сапасын, мазмұнын, әдістерін жаңа деңгейге мүмкіндігімше тырысуым қажет.

Сабақ- оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Оқушылардың алатын білім сапасы, оқыту дәрежесіне тәуелді.Еліміздің ертеңі, өрімтал ұрпағымызды өз ұлтын сүю, ата- баба рухын салт- дәстүрін құрметтеуге үйрету - менің басты міндетімнің бірі.

Қазіргі таңда жаһандық білім беру жүйесінде «Сын тұрғысынан ойлау» негізгі әдіс- тәсілдің бірі. Бұл – мен үшін жаңа тәсіл. «Жаһандануда» білімін дамыта алмаған елдің болашағы жоқ. Қазақстандағы білім беру жүйесінің алдындағы міндет- әлемнің стандарт деңгейінде білім беру деген Елбасы жолдауынан ұлттық бәсекелестікке қабілетті ұрпақ білім деңгейімен анықталатынын, әлем кеңістігіне көтерілу үшін жоғары сатыда білім беру қажеттілігінің шарты айқындалып отыр. Елбасымыздың бұл жолдауынан білім беру ісі прогрестің қозғаушы күші екендігі белгілі.

Ұстаз, оның қоғамдағы орны , беделі , жеке басының ерекшеліктері оқу ісінде, жас ұрпақ тәрбиесінде айрықша орын алады. Егер ол өз пәнін жетік меңгерген болса, бойында адам баласына тән адамгершілік қасиеттері есіліп тұрса, әріптестерінің , әсіресе, шәкірттерінің арасында сыйлы болары даусыз. Мұғалімге қойылар міндет оқушылар мен тәрбиеленушілердің жеке басымен шығармашылық қабілеттерінің дамуына мүмкіндік туғызу, педагогтік этика нормаларын сақтау, оқушылардың құқығын сыйлау қажеттілігі айтылады.

Соңғы жылдардағы мұғалімдердің тәжірибесінен мен алған дәрістерді түбегейлі өзгертуім уақыт өзі көрсетіп отыр. Ол үшін оқыту технологиясын дұрыс таңдап алуым қажет.Өркениетті елдің жаһандық білім беру жүйесіне ілесе алуы- мен сияқты жас ұстаздардың ізденісіне байланысты. Мектеп директорының орынбасарлары Г.Әбженбаева мен С.Бақыбаева апайлардың коучинг сабақтарында АКТ жөнінде алғаш рет теориялық білім алдым. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Бастауыштан бастап, оқушыны өз бетінше ізденуге , ой қорытуға, өз пікірін білдіруге, тіл мәдениетімен сөйлеуге, топпен жұмыс істей білуге үйрету - мен үшін жаңа тәсілдер. Мысалы, «Қызығушылықты ояту, шаттық шеңберін құру» күнделікті сабақты дұрыс ұйымдастыруға жаңа, тың әдіс болды. Математика пәнінде сабақ үстінде топпен отырғызып, есеп шығарту арқылы үлгерімі төмен оқушының өзі белсенділік таныта бастады. Оқушыға үйрете жүріп, осылай өзім де үйрене бастадым.

Халықта «Жүз жыл жасасаң да, жүз жыл үйрен» деген ұлағатты сөз бар. Мен үшін , ұстаздықты жаңа бастаған жас маман үшін бұл ұстаным қағидама айналған. Жақында Ардақ апайдың коучинг сабақтарынан мүлдем жаңа ой , тәжірибе алдым. Расында баланың ойлауына жол сілтеудің жолын білмеген сияқтымын. Апайдың дәрістерінен соң, оқушыға жаңаша көзқараспен, тұлға құқығымен санаса қарауға үйрендім.

Күнделікті сабақтарымда оқыту мен үйретудің 3 тәсілі: қызығушылық ояту, мағына ажырату, ойтолғаныс кезеңдерінде тиімді стратегиялар қолдануды біртіндеп қолға алдым. Осы жобалар арқылы сенімділікпен жұмысқа кіріседі. Бір-бірлерінің пікірлерін тыңдайды, ойларын еркін айтады. Менің түсінгенім, мен мұғалім бағыттаушы қызметін атқарады.

Қорыта айтқанда, қайта бастаудан да бірден бастау, мен үшін тиімді болып отыр.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Мен неге ?згеремін?" эссе

Автор: Оршибекова Балауса Нурганатовна

Дата: 26.02.2015

Номер свидетельства: 179318

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(214) "11 сынып?а саба? жоспары. Та?ырыбы: Органикалы? д?ние эволюциясыны? негізгі ба?ыттары мен жолдары.Биологиялы? прогресс. "
  ["seo_title"] => string(134) "11-synypk-a-sabak-zhospary-tak-yryby-orghanikalyk-duniie-evoliutsiiasynyn-nieghizghi-bag-yttary-mien-zholdary-biologhiialyk-proghriess"
  ["file_id"] => string(6) "154993"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421233145"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(123) "Жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану /эссе/"
  ["seo_title"] => string(76) "zhan_a_innovatsiialyk_distier_mien_ok_ytu_tiekhnologhiialaryn_k_oldanu_essie"
  ["file_id"] => string(6) "460533"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1520061457"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(115) "Блум таксономиясы бойынша о?у ма?саттарыны? негізгі де?гейлері:"
  ["seo_title"] => string(65) "blumtaksonomiiasyboiynshaokumaksattarynynnieghizghidienghieilieri"
  ["file_id"] => string(6) "302666"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1457271799"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Баланы жан-жақты дамытудың негізі-музыка."
  ["seo_title"] => string(45) "balany_zhan_zhak_ty_damytudyn_nieghizi_muzyka"
  ["file_id"] => string(6) "450996"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1516337223"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(122) ""Мені? педогогикалы? ?станымым: м?ні,??ндылы?тары, басымды?тары" (эссе)"
  ["seo_title"] => string(63) "mieninpiedoghoghikalykustanymymmnikundylyktarybasymdyktaryessie"
  ["file_id"] => string(6) "295863"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1455884002"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства