kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыйфат темасын кабатлау.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тема: Сыйфат темасын кабатлау.

   Максат:

1. Сыйфат с?з т?ркемен гомумил?штереп кабатлау, 

2. Б?йл?нешле с?йл?м телен ?стер?;

3.  И?ади     фикерл?рг?,    белемне   башкалар   бел?н   уртаклашырга  ?йр?т?, к?з?т?, игътибар ит?  с?л?тен ?стер?.

  4.?аваплылык,  дисциплина,  активлык,  ?з-?зе??  б?я     бир?, такт хисе т?рбиял??;

5. укучыларда ?нил?рг? х?рм?т  т?рбиял??.

Д?рес тибы: йомгаклау д?ресе.

 

Методы ??м алымнар:  презентация карау, ??г?м?,  т?ркем   бел?н   ??м парларда   эш,   тестлаштыру,     индивидуаль    эш,  и?ади язма эш.

 

   ?и?азлау:  компьютер презентациясе ”Сыйфат с?з т?ркемен кабатлау”,     карточкалар,    тест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д?рес барышы.

 

 1. Оештыру ?леше.

Укытучы:

Ис?нмесез,укучылар. Х?ерле к?н. ?йд?гез, бер-беребезг? чын к??елд?н елмаешыйк та, х?ерле к?н тел?п ис?нл?шик. Утырыгыз.

- Б?ген кем дежур?

- Д?рест? барыгыз да бармы?
- Б?ген нич?нче число?
- Атнаны? кайсы к?не?

 1. Актуальл?штер?.
  Без сезне? бел?н бер уен уйнарбыз. Игътибар бел?н ??мл?не укыгыз(презентация), к?п нокталар урынына аста бирелг?н с?зне? берсен сайлап куярга кир?к. Башта ?зегезг? ошаган с?зне сайлыйсыз. Аннан со? д?фт?рл?рне ачып, д?рес итеп куеп, числоны язып, уйлаган с?зегезне бик матур итеп бер юл тутырып язасыз.

Ми?а ?ни .... к?лм?к алды.

Кыймм?тле, я?а, матур

Игътибар, балалар. Кем кайсы с?зне сайлады, шул почмакка барыгыз. ??р кайсыгызга ипт?шегезг? ни ?чен сайлавыгызны а?лату ?чен 10сек. вакыт бирел?.

Игътибар!! Ни ?чен бу почмакны сайлады?? Арагыздан бер-ике кеше ?авап бир?.

Р?хм?т укучылар, урыннарыгызга утырыгыз. Укучылар, сайлаган с?зл?регез нинди сорауга ?авап бир?л?р? (нинди? Сыйфат с?з т?ркеме)

 • Без сыйфат турында бел?безме? (?йе)
 • Дим?к,б?генге д?ресебезне? темасы нинди? (Сыйфат темасын кабатлау.)
 1. Т?п ?леш.
 1. ?йд?гез, сыйфат турында белг?нн?ребезне иск? т?шерик.

Сорауларны укыгач парларда фикер алышасыз ??м арагыздан бер?? ?авап бир?..

1 сорау. Сыйфат н?рс?не белдер?? Нинди сорауларга ?авап бир?? Ипт?шл?регез бел?н фикер алышасыз ??м ?авап бир?сез.

2 сорау.  Сыйфат д?р???л?ре н?рс?не белдер?? Нинди д?р???л?р була? Парларыгыз бел?н фикер алышасыз ??м ?авап бир?сез.

2. Укучылар, х?зер алдагы бирем бел?н сезне? белемн?регезне ныгытып алабыз. Д?рфт?рл?рне ачып, д?рес итеп куябыз. ?зекне чагыштырып укыгыз.

     А) Тагын яз ?итте. Я?гырлар явып ?тте. Агачлар яфракларга к?мелде. Шомырт ч?ч?к ата. ?й кыекларында сыерчыклар ?илпен?. ?авада тургай сайрый, умарта кортлары, ч?ч?кл?рг? чумып, бал ?ыя.

            Бер – ике атна ?т?р, ч?ч?кл?р коелыр, алар урынына ?имешл?р к?рен? башлар.

         Б)Тагын кояшлы ямьле яз ?итте. Беренче ?ылы я?гырлар явып ?тте. Агачлар ямь-яшел  яфракларга к?мелдел?р. Шомырт ак ч?ч?к ата. ?й кыекларында д?ртле  сыерчыклар ?илпен?, ?авада мо?лы тургай сайрый, умарта кортлары, хуш исле ч?ч?кл?рг? чумып, т?мле бал ?ыялар.

            Бер – ике атна ?т?р, матур ч?ч?кл?р коелыр, алар урынына яшел ?имешл?р к?рен? башлар.

 - Кайсы ?зек тулырак, матуррак тоела? Сыйфат с?йл?мд? ни ?чен кир?к? (??мл?без матур, с?йл?мебез бай булсын ?чен)

- Сыйфатлар ??мл?д? нинди с?з т?ркемен? б?йл?неп кил??(Исемг?)

– Ни ?чен исемг? б?йл?неп кил?? (Исем предметны белдер?, ? сыйфат предметны? билгесен белдер?, шу?а к?р? сыйфатлар ??мл?д? исемг? б?йл?неп кил?) Х?зер сыйфатларны ?зл?ре б?йл?нг?н исемн?р бел?н к?череп языгыз.

(Эш т?мамлангач бер укучы укый, ? калганнар ?зенеке бел?н тикшереп бара.)Укучылар сез ипт?шегезне? ?авабы бел?н килеш?сезме? (килешс?л?р кулларын к?т?р?л?р.)

Сыйфатларны? асларына сызыгыз.

-Сыйфат нинди ??мл?кис?ге булып  килг?н? (Сыйфатлар ??мл?д? иярчен кис?к- аергыч яки х?б?р булып кил?.)

М?с?л?н: Б?ген к?н кояшлы. Монда к?н – ия, кояшлы – х?б?р.

3.Мин сезг? предмет р?семн?ре ясалган карточкалар ?л?ш?м. Карточкалар астына шул предметны? билгел?рен язарга кир?к. Эшне берд?м, тигез башкарырга кир?к. Предметны? 1 билгесен язган саен карточкаларны с?гать теле й?реше у?аена алыштыра барасыз.

- Без сыйфатны? билгел?рен иск? т?шердек. Дим?к, сыйфат предмедны? нинди билгел?рен белдер??(Сыйфат предметны? т?сен, холкын, табигать к?ренешл?рен, формасын, т?мен, вакытын белдер?.)

        4. Х?зер сыйфат д?р???л?рен иск? т?шереп кит?без.

Музыка уйный. Музыкага х?р?к?тл?н?л?р, музыка туктагач  якындагы ипт?ше бел?н парлашалар.

 • Т?п д?р???д?ге сыйфатны бер укучы ?йт?, ? ипт?ше шул с?зне кимлек д?р???сен? куя.

Музыка. Музыкага х?р?к?тл?н?л?р, музыка туктагач  якындагы ипт?ше бел?н парлашалар.

 • Берсе т?п д?р???д?ге сыйфатны ?йт?, ? ипт?ше шул с?зне артыклык д?р???сен? куя.

Музыка. Музыкага х?р?к?тл?н?л?р, музыка туктагач  якындагы ипт?ше бел?н парлашалар.

 • Бер укучы т?п д?р???д?ге сыйфат ?йт?, ипт?ше шуны чагыштыру д?р???сен? куя.

     Дим?к, сыйфат нинди д?р???л?рг? ия ик?н?( Т?п, артыклык, кимлек, чагыштыру д?р???л?рен? ия.)

         5. М?кальл?рне язып бетер,  м?гън?л?рен а?лат.

 • Акылы кысканы? теле … .
 • Я?а дустым булды дип, … дусны ташлама.
 • Бауны? озыны, с?зне? … яхшы.
 • …  телне кадерл?г?н халык кадерлебулыр.

6. “Кем тизр?к?” уены.

Мин сезг? кайбер предметларны? билгел?рен ?йт?м. Кайсыгыз тизр?к шул предметны? исемен атар?

 • Ул – йомшак, ирк?, сырпаланучан, к?зл?ре яшел (песи)
 • Ул- кызыл да, яшел д?, сары да, баллы да, ачы да (алма)
 • Ул – ?ир?н, йомшак, ?итез, х?йл?к?р (т?лке)
 • ?и?ел, т?г?р?к, з??г?р, оча торган  (шар)
 • Кара да, ала да була,  м?гезле, печ?н ярата, с?т бир? (сыер) 
 • Ул – якты, чиста, зур, ?ылы  безг? анда р?х?т, к??елле (м?кт?п)

7. Р?сем буенча сыйфатлар кертеп хик?я т?зерг?.

- Нинди с?з т?ркеме турында кабатладык? (Сыйфат турындагы  барлык т?шенч?л?рне д? иск? т?шердек.) Белемн?регезне тест ярд?менд? тикшер?без.

IV. Рефлексия. Тест.

 1. Сыйфатлар н?рс? белдер? ?

а) предметны;    б) предметны?эшен;     в) предметны?билгесен;

2. Сыйфатларганиндисорауларкуела ?

а) кем? н?рс??;    б) нинди? кайсы?;     в) нишли? нишл?де?;

3. Сыйфатларн?рс?г?б?йл?непкил? ?

а) исемг?;    б) фигыльг?;     в) кис?кч?л?рг?;

4. У?ганс?зен?синонимсыйфаттабыгыз:

а) ялкау;    б) шаян;     в) ?лгер;

5. Салкынс?зен?антоним сыйфаттабыгыз:

а) кызыл;    б) ?ылы;     в) ??йге;

6. Чагыштыру д?р???сенд?ге сыйфатлар булган р?тне билгел?:

а)ал, кызыл;  б)з??г?рр?к, аграк;   в)саргылт, яшькелт.

Янында утырган ипт?ше бел?н карточкаларны алыштыралар. Тестны? д?реслеген тикшереп ипт?шене? эшен б?ялил?р. Эшне? нич?се д?рес булса, билге шул.

Йомгаклау.

- Сыйфат н?рс?не белдер??

- Сыйфат нинди сорауларга ?авап бир??

-Сыйфатны? нинди д?р???л?ре  бар?

Билге кую.

?й эше бир?.

1)К?пт?н т?гел без нинди б?йр?мне билгел?п ?ттек? Сыйфатлар кулланып “Минем ?нием” диг?н темага кечкен? хик?я язарга.

2) 239 нчы к?нег?.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Сыйфат темасын кабатлау. »

Хәерле көн дуслар!

Хәерле көн дуслар!

Менә ... яз җитте. . Кояшлы, җылы, ямьле.

Менә ... яз җитте. .

Кояшлы, җылы, ямьле.

Татар теле дәресе  Тема: Сыйфат темасын кабатлау 3 нче класс

Татар теле дәресе

Тема: Сыйфат темасын кабатлау

3 нче класс

С ы й ф а т Предметны ң билгесен белдерә. Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирә.

С ы й ф а т

Предметны ң

билгесен

белдерә.

Нинди? Кайсы?

сорауларына

җавап бирә.

Татар телендә сыйфатның дүрт дәрәҗәсе бар

Татар телендә сыйфатның дүрт дәрәҗәсе бар

Өзекне чагыштырып укыгыз. Кайсы өзек тулырак, матуррак тоела? Тагын яз җитте. Яңгырлар явып үтте. Агачлар яфракларга күмелде. Шомырт чәчәк ата. Өй кыекларында сыерчыклар җилпенә. Һавада тургай сайрый, умарта кортлары, чәчәкләргә чумып, бал җыя. Тагын кояшлы ямьле яз җитте. Беренче җылы яңгырлар явып үтте. Агачлар ямь-яшел яфракларга күмелделәр. Шомырт ак чәчәк ата. Өй кыекларында дәртле сыерчыклар җилпенә, һавада моңлы тургай сайрый, умарта кортлары, хуш исле чәчәкләргә чумып, тәмле бал җыялар. Бер – ике атна үтәр, чәчәкләр коелыр, алар урынына җимешләр күренә башлар. Бер – ике атна үтәр, матур чәчәкләр коелыр, алар урынына яшел җимешләр күренә башлар. Сыйфат сөйләмдә ни өчен кирәк? Сыйфатларны үзләре бәйләнгән исемнәр белән күчереп языгыз. Сыйфатларның асларына сызыгыз.

Өзекне чагыштырып укыгыз. Кайсы өзек тулырак, матуррак тоела?

Тагын яз җитте. Яңгырлар явып үтте. Агачлар яфракларга күмелде. Шомырт чәчәк ата. Өй кыекларында сыерчыклар җилпенә. Һавада тургай сайрый, умарта кортлары, чәчәкләргә чумып, бал җыя.

Тагын кояшлы ямьле яз җитте. Беренче җылы яңгырлар явып үтте. Агачлар ямь-яшел яфракларга күмелделәр. Шомырт ак чәчәк ата. Өй кыекларында дәртле сыерчыклар җилпенә, һавада моңлы тургай сайрый, умарта кортлары, хуш исле чәчәкләргә чумып, тәмле бал җыялар.

Бер – ике атна үтәр, чәчәкләр коелыр, алар урынына җимешләр күренә башлар.

Бер – ике атна үтәр, матур чәчәкләр коелыр, алар урынына яшел җимешләр күренә башлар.

Сыйфат сөйләмдә ни өчен кирәк? Сыйфатларны үзләре бәйләнгән исемнәр белән күчереп языгыз. Сыйфатларның асларына сызыгыз.

Сыйфатлар предметларны ң төрле билгеләрен белдерәләр: *төсне: ак, сары, кара, яшел, кызыл; тәмне: ачы, төче, татлы, баллы, тозлы; форманы: озын, түгәрәк, кәкре, кыска; холыкны: көләч, усал, юаш, шаян, сизгер, куркак, кыю, батыр, хәйләкәр, ерткыч;

Сыйфатлар предметларны ң төрле билгеләрен белдерәләр:

*төсне: ак, сары, кара, яшел, кызыл;

 • тәмне: ачы, төче, татлы, баллы, тозлы;
 • форманы: озын, түгәрәк, кәкре, кыска;
 • холыкны: көләч, усал, юаш, шаян, сизгер,

куркак, кыю, батыр, хәйләкәр, ерткыч;

 • вакытны: кышкы, җәйге, кичке, иртәнге, быелгы;
 • Табигать күренешләренең билгеләрен: буранлы, яңгырлы, җилле, җиләс, аяз, болытлы;
М әкальләрне язып бетер, мәгънәләрен аңлат. Акылы кысканың теле … . Яңа дустым булды дип, … дусны ташлама. Бауның озыны, сүзнең … яхшы. … телне кадерләгән халык кадерле булыр.

М әкальләрне язып бетер, мәгънәләрен аңлат.

Акылы кысканың теле … .

Яңа дустым булды дип, … дусны ташлама.

Бауның озыны, сүзнең … яхшы.

телне кадерләгән халык кадерле булыр.

“ Кем тизрәк?” Ул – йомшак, иркә, сырпаланучан, күзләре яшел Ул- кызыл да, яшел дә, сары да, баллы да, ачы да

Кем тизрәк?”

 • Ул – йомшак, иркә,

сырпаланучан, күзләре

яшел

 • Ул- кызыл да, яшел дә, сары да,

баллы да, ачы да

Ул – җирән, йомшак, җитез, хәйләкәр Җиңел, түгәрәк, зәңгәр, оча
 • Ул – җирән, йомшак, җитез,

хәйләкәр

 • Җиңел, түгәрәк, зәңгәр, оча

торган

Кара, мөгезле, печән ярата, сөт бирә Ул – якты, чиста, зур, безгә
 • Кара, мөгезле, печән

ярата, сөт бирә

 • Ул – якты, чиста, зур, безгә

анда рәхәт, күңелле

Рәсем буенча сөйләргә.

Рәсем буенча сөйләргә.

Т е с т Сыйфатлар н әрсә белдерә ? Сыйфатлар н әрсә белдерә ? а) предметны; б) предметның эшен; в) предметның билгесен; а) предметны; б) предметның эшен; в) предметның билгесен; 2. Сыйфатларга нинди сораулар куела ? а) кем? нәрсә?; б) нинди? кайсы?; в) нишли? нишләде?; 2. Сыйфатларга нинди сораулар куела ? а) кем? нәрсә?; б) нинди? кайсы?; в) нишли? нишләде?; 3. Сыйфатлар нәрсәгә бәйләнеп килә ? а) исемгә; б) фигыльгә; в) кисәкчәләргә; 3. Сыйфатлар нәрсәгә бәйләнеп килә ? а) исемгә; б) фигыльгә; в) кисәкчәләргә; 4. Уңган сүзенә синоним сыйфат табыгыз: а) ялкау; б) шаян; в) өлгер; 4. Уңган сүзенә синоним сыйфат табыгыз: а) ялкау; б) шаян; в) өлгер; 5. Салкын сүзенә антоним сыйфат табыгыз: 5. Салкын сүзенә антоним сыйфат табыгыз: а) кызыл; б) җылы; в) җәйге; а) кызыл; б) җылы; в) җәйге; 6. Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар булган рәтне билгелә: а)ал, кызыл; б)зәңгәррәк, аграк; в)саргылт, яшькелт.

Т е с т

 • Сыйфатлар н әрсә белдерә ?
 • Сыйфатлар н әрсә белдерә ?

а) предметны; б) предметның эшен; в) предметның билгесен;

а) предметны; б) предметның эшен; в) предметның билгесен;

2. Сыйфатларга нинди сораулар куела ?

а) кем? нәрсә?; б) нинди? кайсы?; в) нишли? нишләде?;

2. Сыйфатларга нинди сораулар куела ?

а) кем? нәрсә?; б) нинди? кайсы?; в) нишли? нишләде?;

3. Сыйфатлар нәрсәгә бәйләнеп килә ?

а) исемгә; б) фигыльгә; в) кисәкчәләргә;

3. Сыйфатлар нәрсәгә бәйләнеп килә ?

а) исемгә; б) фигыльгә; в) кисәкчәләргә;

4. Уңган сүзенә синоним сыйфат табыгыз:

а) ялкау; б) шаян; в) өлгер;

4. Уңган сүзенә синоним сыйфат табыгыз:

а) ялкау; б) шаян; в) өлгер;

5. Салкын сүзенә антоним сыйфат табыгыз:

5. Салкын сүзенә антоним сыйфат табыгыз:

а) кызыл; б) җылы; в) җәйге;

а) кызыл; б) җылы; в) җәйге;

6. Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар булган рәтне билгелә:

а)ал, кызыл; б)зәңгәррәк, аграк; в)саргылт, яшькелт.

Тестны ң җаваплары в) предметның билгесен; 2. б) нинди? кайсы?; 3. а) исемгә; 4. в) өлгер; 5. б) җылы; 6. б)зәңгәррәк, аграк;

Тестны ң җаваплары

 • в) предметның билгесен;

2. б) нинди? кайсы?;

3. а) исемгә;

4. в) өлгер;

5. б) җылы;

6. б)зәңгәррәк, аграк;


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сыйфат темасын кабатлау.

Автор: Бадертдинова Зугра Баязитовна

Дата: 17.10.2014

Номер свидетельства: 119919

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(122) ""Сыйфат темасын гомумил?штереп кабатлау" темасына д?рес конспекты. "
  ["seo_title"] => string(71) "syifat-tiemasyn-ghomumil-shtieriep-kabatlau-tiemasyna-d-ries-konspiekty"
  ["file_id"] => string(6) "164062"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422564526"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(135) "4 нче сыйныфта татар теле д?ресе.Сыйфат д?р???л?рен гомумил?штереп кабатлау. "
  ["seo_title"] => string(87) "4-nchie-syinyfta-tatar-tielie-d-riesie-syifat-d-r-zh-l-rien-ghomumil-shtieriep-kabatlau"
  ["file_id"] => string(6) "144659"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1418755715"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "сыйфат темасын кабатлау "
  ["seo_title"] => string(26) "syifat-tiemasyn-kabatlau-1"
  ["file_id"] => string(6) "155552"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421299991"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Сыйфатларны гомул?штереп кабатлау "
  ["seo_title"] => string(37) "syifatlarny-ghomul-shtieriep-kabatlau"
  ["file_id"] => string(6) "207001"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1430317155"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "Сыйфатны гомумил?штереп кабатлау "
  ["seo_title"] => string(36) "syifatny-ghomumil-shtieriep-kabatlau"
  ["file_id"] => string(6) "178815"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424882490"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства