kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыйфатларны гомул?штереп кабатлау

Нажмите, чтобы узнать подробности

Д?рес барышы:

I. Оештыру. 

1. Ис?нл?ш?

2.  Укчыларны? д?реск? ?зерлеген тикшер?

 3. Д?реск? кир?кле ?сбапларны барлау

 (У?ай хал?т тудыру, кунакларга, бер-берсен? елмаю)

Б?генге ?ава торышы турыда с?йл?шик ?ле?

-Б?ген ?ава торышы нинди?

II. Актуальл?штер?:

Без б?ген нинди эшне башкарырбыз ик?н, д?ресне? темасын табу ?чен экранга игътибар  итегез.

(1 слайд)

?йе, без сыйфат темасын ?зл?штердек ? б?ген ис? бу теманы гомумил?штереп кабатларбыз

Б?генге числоны д?фт?рл?рг? языгыз.

 1. Беренче баганадагы с?зл?рне укып сораулар куегыз ?ле, бу с?зл?р нинди с?з т?ркемен? карыйлар? (шулай ук икенче баганадагы с?зл?рг? д?) Т?б?нд?ге с?зл?рд?н с?зтезм?л?р т?зеп ?йт. (2 нче слайд)
  ?илсез         ч?ч?к
  Хуш исле      ирт?
  К?чле             д?рес
  Кызыклы       бала
  У?айлы          тавыш
  Т?мле              ?ст?л
  Матур              аш

Моннан нинди кагыйд? чыгара алабыз (слайдта сыйфат турында кагыйд? чыга)

 1. Д?фт?рд? эшл?? (числоны, с?зтезм?л?рне язалар)

III. ?тк?нн?рне кабатлау.

2)“Бер предметка к?п билге “ дип атала.(слайд 2)

Континиус Раунд Робин (т?ркемн?н бер укучы торып ?авап бир? №1)

Предметларны? билгел?рен язарга

1 нче т?ркем – алма  

2 нче т?ркем – лимон

3 нче т?ркем – кыяр

4 нче т?ркем – ?ил?к с?зл?рен?

??р т?ркемд? укучылар предметларга караган бер сыйфатны язалар.

-Сыйфат предметны? нинди билгел?рен белдер??

(слайд)

-т?сне

-(характерны) холыкны

-Форманы

-т?мне

-табигать к?ренешл?рен

-вакытны

3)Антоним сыйфатлар.

-Сыйфатлар м?гън?л?ре ягыннан аерылалар. М?гън?л?ре капма –каршы булган сыйфатларны нинди сыйфатлар дип атыйлар?

-Шулай итеп,  алдагы биремебез антоним сыйфатлар  турында. (слайд 3)

(бирелг?н сыйфатларны? антонимын табарга кир?к, ??р т?ркемн?н 1, 3 номерлы укучылар чыгып антоним сыйфатларны? парларын табалар)

(биял?йл?р бел?н эшл??)

IVЯл минуты

(слайд 4)

4) Синоним сыйфатлар

М?гън?л?ре ягыннан охшаш сыйфатларны ничек дип атыйлар?

 (слайд 7)

-М?гън?л?ре ягыннан охшаш булган сыйфатларны синоним сыйфатлар дип атыйлар.

Синоним сыйфатлар караган  биремне т?ркемн?рд? эшл?п алабыз. (слайд 8)

I т?ркем агач с?зе (зур, калын, биек,озын)

II т?рке кеше с?зе (м?рх?м?тле, игелекле, ш?фкатьле, игелекле)

III т?ркем к?н с?зе (матур, кояшлы,тыныч,аяз) бирел?.

IV т?ркем кыз c?зе (матур,сылу, чиб?р, г?з?л)

Раунд Тейбл т?ркемн?н бер укучы торып укый

5)Кил?се бирем, каршыдагы парыгыз  бел?н ?зегез мисалны кертеп ??мл? т?зисез. Раунд Тейбл т?ркемн?н 2 нче санлы укучы торып укый

6)Текстны укыгыз ??м чагыштырып карагыз. (слайд)

Сызылып алсу та? атты. Якты кояш к?т?релде. К?к й?зе алсу т?с алды.  Т?н  буе  яуган ?епшек  кар ирт?нге салкын бел?н  ?ирг? ябышты. Кин?т б?тен д?нья  яктырып китте.  Ап-ак  кар эченд? утырган кышкы ?йл?р к?ренде.

Сызылып та? атты. Кояш к?т?релде. К?к й?зе т?с алды.  Т?н  буе  яуган кар салкын бел?н  ?ирг? ябышты. Кин?т б?тен д?нья  яктырып китте. Кар эченд? утырган ?йл?р к?ренде. 

Аерма нид? кайсы текст сезг? к?бр?к ошады 

7)Тест  (битл?рд?) (слайд)

1.Сыйфат н?рс?не белдер??

А)предметны

Б)предметны? эшен

В)предметны? билгесен

2. Сыйфат нинди сорауларга ?авап булып кил??

А) Кем? Н?рс??

Б)Нинди? Кайсы?

В) Нишли? Нишл?де? Нишл?г?н?

3. Сыйфат нинди с?з т?ркемен? б?йл?неп кил??

А) фигыльг?

Б)исемг?

В)алмашлыкка

4)Сыйфат керг?н ??мл?не билгел?рг?

А)Алсу м?кт?пт? укый.

Б)Б?генге к?н кояшлы булды.

В) ?ни ми?а к?лм?к алды.

1. Матур сыйфатыны? антонимын табарга

А) чиб?р в) ямьсез

Б) к?рк?м г) г?з?л

2. Белемле с?зене? синонимын табарга

А) т?ртипле в) ?лгер

Б) акыллы г) у?ган (д?фт?р битл?ренд? эшлил?р)

Куиз-куиз-трейд (бер-берсене? эшен тикшер?л?р) ??р д?рес эшк? бер бал

(слайд 9)

8)Карсыяшле?чзуйома х?рефл?ренн?н файдаланып сыйфатларны белдерг?н с?зл?рне т?зерг?

(кара, яшел, ?че, зур, йомшак, ак, карлы, соры, кызу, суык)

VII. Йомгаклау.

(Д?фт?рл?рне ?ыеп алу, билгел?р кую)

-Мен? укучылар. Шулай итеп сез б?генге д?рест? сыйфатны гомумил?штереп кабатладык. Биремн?рне бик яхшы итеп ?т?дегез. Молодцы.Кил?ч?кт? д? тырыш булыгыз, яхшы укыгыз, телегез т?мле, белемегез зур булсын. Белемле булсагыз, беркайда да югалмассыз дип ышанып калам. У?ышлар сезг?!

Минем сезг? тел?кл?рем: (слайд 10)

С?лам?т булыгыз!

Б?хетле булыгыз!

Кояш кебек балкыгыз!

Йолдыз кебек яныгыз!

Чишм? кебек саф к??елле булыгыз!

К?б?л?кл?р кебек шаян булыгыз!

Кырмыскалар кебек эшч?н булыгыз!

Зур ?сегез, чын кеше булыгыз!

Просмотр содержимого документа
«Сыйфатларны гомул?штереп кабатлау »

Тема: Сыйфатларны гомуләштереп кабатлау

Максат:

1 Сыйфатларны гомумиләштереп кабатлау, алган белемнәрне  ныгыту, системалаштыру.сыйфатларның сорауларын, мәгънәләрен искә төшерү, предметның төрле билгеләр белдереп килүен ачыклау;

2.сөйләмдә дөрес куллану күнекмәләре булдыру; халык авыз иҗаты жанрларын (табышмаклар,) кулланып , балаларда фикерләү сәләтен үстерү.

3.Бер-береңә игътибарлык, дуслык хисләре тәрбияләү. Күркәм сыйфатлар тәрбияләүне дәвам итү.

ҖИҺАЗЛАУ:

Техник чаралар: проектор, экран, ноутбук.

Таратма материал: битләр, каләмнәр, карточкалар.

ДӘРЕС ТИБЫ :  белемнәрне гомумиләштерү һәм системалаштыру, ягъни кабатлау-ныгыту дәресе.

МЕТОД  ҺӘМ  АЛЫМНАР: Практикум   дәрес, биремнәр  үтәү.

 КУЛЛАНЫЛГАН СТРУКТУРАЛАР :

- КУИЗ-КУИЗ-ТРЕЙД (БЕР-БЕРСЕНЕҢ ЭШЕН ТИКШЕРӘЛӘР)

-  КОНТИНИУС  РАУНД  РОБИН (КӘГАЗЬДӘ ҺӘР БАЛА ЯЗА, ТӨРКЕМНӘН БЕР УКУЧЫ ТОРЫП УКЫЙ)

-  РАУНД ТЕЙБЛ (КӘГАЗЬДӘ ЧИРАТЛАШЫП ЯЗАЛАР, ТӨРКЕМНӘН БЕР УКУЧЫ ТОРЫП УКЫЙ)

Кашапова Миләүшә Хафиз кызыДәрес барышы:

I. Оештыру. 

1. Исәнләшү

2. Укчыларның дәрескә әзерлеген тикшерү

 3. Дәрескә кирәкле әсбапларны барлау

(Уңай халәт тудыру, кунакларга, бер-берсенә елмаю)

Бүгенге һава торышы турыда сөйләшик әле?

-Бүген һава торышы нинди?

II. Актуальләштерү:

Без бүген нинди эшне башкарырбыз икән, дәреснең темасын табу өчен экранга игътибар итегез.

(1 слайд)

Әйе, без сыйфат темасын үзләштердек ә бүген исә бу теманы гомумиләштереп кабатларбыз

Бүгенге числоны дәфтәрләргә языгыз. 1. Беренче баганадагы сүзләрне укып сораулар куегыз әле, бу сүзләр нинди сүз төркеменә карыйлар? (шулай ук икенче баганадагы сүзләргә дә) Түбәндәге сүзләрдән сүзтезмәләр төзеп әйт. (2 нче слайд)
  Җилсез чәчәк
  Хуш исле иртә
  Көчле дәрес
  Кызыклы бала
  Уңайлы тавыш
  Тәмле өстәл
  Матур ашМоннан нинди кагыйдә чыгара алабыз (слайдта сыйфат турында кагыйдә чыга)

 1. Дәфтәрдә эшләү (числоны, сүзтезмәләрне язалар)

III. Үткәннәрне кабатлау.

2)“Бер предметка күп билге “ дип атала.(слайд 2)

Континиус Раунд Робин (төркемнән бер укучы торып җавап бирә №1)

Предметларның билгеләрен язарга

1 нче төркем – алма

2 нче төркем – лимон

3 нче төркем – кыяр

4 нче төркем – җиләк сүзләренә

Һәр төркемдә укучылар предметларга караган бер сыйфатны язалар.

-Сыйфат предметның нинди билгеләрен белдерә?

(слайд)

-төсне

-(характерны) холыкны

-Форманы

-тәмне

-табигать күренешләрен

-вакытны

3)Антоним сыйфатлар.

-Сыйфатлар мәгънәләре ягыннан аерылалар. Мәгънәләре капма –каршы булган сыйфатларны нинди сыйфатлар дип атыйлар?

-Шулай итеп, алдагы биремебез антоним сыйфатлар турында. (слайд 3)

(бирелгән сыйфатларның антонимын табарга кирәк, һәр төркемнән 1, 3 номерлы укучылар чыгып антоним сыйфатларның парларын табалар)

(бияләйләр белән эшләү)

IVЯл минуты

(слайд 4)4) Синоним сыйфатлар

Мәгънәләре ягыннан охшаш сыйфатларны ничек дип атыйлар?

(слайд 7)

-Мәгънәләре ягыннан охшаш булган сыйфатларны синоним сыйфатлар дип атыйлар.

Синоним сыйфатлар караган биремне төркемнәрдә эшләп алабыз. (слайд 8)

I төркем агач сүзе (зур, калын, биек,озын)

II төрке кеше сүзе (мәрхәмәтле, игелекле, шәфкатьле, игелекле)

III төркем көн сүзе (матур, кояшлы,тыныч,аяз) бирелә.

IV төркем кыз cүзе (матур,сылу, чибәр, гүзәл)

Раунд Тейбл төркемнән бер укучы торып укый

5)Киләсе бирем, каршыдагы парыгыз белән үзегез мисалны кертеп җөмлә төзисез. Раунд Тейбл төркемнән 2 нче санлы укучы торып укый6)Текстны укыгыз һәм чагыштырып карагыз. (слайд)

Сызылып алсу таң атты . Якты кояш күтәрелде. Күк йөзе алсу төс алды. Төн буе яуган җепшек кар иртәнге салкын белән җиргә ябышты. Кинәт бөтен дөнья яктырып китте. Ап-ак кар эчендә утырган кышкы өйләр күренде.

Сызылып таң атты . Кояш күтәрелде. Күк йөзе төс алды. Төн буе яуган кар салкын белән җиргә ябышты. Кинәт бөтен дөнья яктырып китте. Кар эчендә утырган өйләр күренде.

Аерма нидә кайсы текст сезгә күбрәк ошады7)Тест (битләрдә) (слайд)

1 .Сыйфат нәрсәне белдерә?

А)предметны

Б)предметның эшен

В)предметның билгесен

2. Сыйфат нинди сорауларга җавап булып килә?

А) Кем? Нәрсә?

Б)Нинди? Кайсы?

В) Нишли? Нишләде? Нишләгән?

3. Сыйфат нинди сүз төркеменә бәйләнеп килә?

А) фигыльгә

Б)исемгә

В)алмашлыкка

4)Сыйфат кергән җөмләне билгеләргә

А)Алсу мәктәптә укый.

Б)Бүгенге көн кояшлы булды.

В) Әни миңа күлмәк алды.1. Матур сыйфатының антонимын табарга

А) чибәр в) ямьсез

Б) күркәм г) гүзәл

2. Белемле сүзенең синонимын табарга

А) тәртипле в) өлгер

Б) акыллы г) уңган (дәфтәр битләрендә эшлиләр)

Куиз-куиз-трейд (бер-берсенең эшен тикшерәләр) һәр дөрес эшкә бер бал

(слайд 9)

8)Карсыяшлеәчзуйома хәрефләреннән файдаланып сыйфатларны белдергән сүзләрне төзергә

(кара, яшел, әче, зур, йомшак, ак, карлы, соры, кызу, суык)

VII. Йомгаклау.

(Дәфтәрләрне җыеп алу, билгеләр кую)

-Менә укучылар. Шулай итеп сез бүгенге дәрестә сыйфатны гомумиләштереп кабатладык. Биремнәрне бик яхшы итеп үтәдегез. Молодцы.Киләчәктә дә тырыш булыгыз, яхшы укыгыз, телегез тәмле, белемегез зур булсын. Белемле булсагыз, беркайда да югалмассыз дип ышанып калам. Уңышлар сезгә!

Минем сезгә теләкләрем: (слайд 10)

Сәламәт булыгыз!

Бәхетле булыгыз!

Кояш кебек балкыгыз!

Йолдыз кебек яныгыз!

Чишмә кебек саф күңелле булыгыз!

Күбәләкләр кебек шаян булыгыз!

Кырмыскалар кебек эшчән булыгыз!

Зур үсегез, чын кеше булыгыз!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Сыйфатларны гомул?штереп кабатлау

Автор: Насибуллина Резидя Фаиковна

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 207001

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства