kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? "Мені? досым" 5- сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н м??алімі:  Койшыбаева Ж.Т.

«?аза? тілі»

п?ні бойынша саба? жоспары

 


Саба?ты? та?ырыбы: «Мен ж?не мені? досым» к?птік жал?ау 
Саба?ты? ма?саты: 
Білімділік: грамматикалы? та?ырып- к?птік жал?ауына байланысты ?р т?рлі тапсырмалар орындату ар?ылы білімдерін бекіту, дамыту ж?не тере?дету 
Дамытушылы?: С?йлемдер ??рау, тапсырмалар орындату ар?ылы о?ушыларды? с?йлеу тілін, ойлау ?абілетін, білімдерін к?теру ж?не дамыту 
Т?рбиелік: Бір- бірін сыйлау?а, досты? ?адірін білуге, досына ?діл ба?а бере білуге жол к?рсету 

Саба?ты? т?рі: аралас 
Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру, с?ра?-жауап, ойын.

Саба?ты? к?рнекілігі: слайдтар, ?лестірмелі ?а?аздар, алма а?ашы.
Саба?ты? барысы: 

І. ?йымдастыру кезе?і 

а) Психологиялы? дайынды?: шатты? ше?беріне т?рып, ?ле? с?здерімен бір - біріне жа?сы тілектер айту.

  Амансы? ба, Алтын к?н?!

 Амансы? ба, К?к аспан?!

 Амансы? ба, Жер-Ана?!

 Амансы? ба, достарым?!

 Сіздерді к?рсем ?уанам?!

    ?лкенге де Сіз!

     Кішіге де Сіз!

     Барша?ызды ??рметтеп,

     Бас иеміз Біз!


ІІ. ?й ж?мысын тексеру. «Дос» туралы жапттап келген ма?ал –м?телдерін жат?а айту

?) Айтылым. С?ра? – жауап(5 мин)

-?азір кай мезгіл?

-К?з айлары?

-?азір ?ай ай?

-Бір аптада неше к?н бар?

-Апта к?ндерін ата?

 -Б?гін ?ай к?н?

-Сен нешінші мектепте о?исы??

-Сен нешінші сыныпта о?исы??

-Нешінші партада отырасы??

-Сені? досы?ны? аты-ж?ні кім?

-Досы? ?ай к?шеде т?рады?

-?аза? тілінде неше ?ріп бар?

-?ата? дауыссыз дыбыстарды ата?

 

ІІІ. Жа?а саба?. Саба?ты? та?ырыбы, ма?саты, міндеттері айтылады.
Д?птерлерімізді ашып, б?гінгі к?нді, жа?а саба?ты? та?ырыбын жазып ?ойындар. 
Б?гінгі та?ырып?а байланысты жа?а с?здермен танысайы?

??рбы – сверстник(-ца) подруга

Мінез – характер

?айырымды – добрый

Кіші – младший

Жы?ылып ?алу – упасть

А?ылдасу – советоваться

Ты?дау – слушать

С?йіспеншілікпен ?арау –  смотреть с любовью

Р??сат с?рау – просить разрешения

Пікір айту – высазывать свое мнение

Тамырымен мы?ты – силен корнями

Бой –рост

Ол (о?ан)- он(ему, ей)

?лкен-взрослый

К?ру- смотреть

Т?сіндіру -объяснит

Белсенді ?атысады – активно учавствует

?немі - постоянно

Жа?а с?здермен танысып, с?здік ?орына е?гізу ма?сатымен с?з тіркестерін, с?йлем ??рау;

1- тапсырма. Сызба бойынша ?зі?ні? досы? туралы ??гімеле.

Мені? досым

Бет ?лпеті

Бойы

Мінезі

Ермегі

?демі, с?лу, с?йкімді, сымбатты,

              К?зі

           Шашы

          М?рны

 

 

Орташа

 

?зын

 

?ыс?а

 

 

Мейрімді, ?ам?оршы, момын,

сыпайы.

Кітап о?у,

?йірмеге бару,

би билеу,

сурет салу,

?н айту.

 

1) ?р о?ушы тірек сызбаны  пайдаланып, ?зіні? досы туралы фоток?рмедегі суреті бойынша ??гімелейді. Мысалы: Мені? досымны? бет ?лпеті с?йкімді, к?зі ?ара, шашы ?зын, сары, м?рны кішкентай. Бойы орташа, мінезі сыпайы, момын, ?ам?оршы, мені? досымны? ермегі би билеу, шахмат ойнау, кітап о?у.

 Жазылым. Д?птермен ж?мыс. ?з достары туралы жазу. (5 мин)

2- тапсырма.

Мінезі –

Бойы –

К?зі –

Шашы –

Киімі –

 

2) Саба?ты? грамматикалы? та?ырыбы: к?птік жал?ау, 48 бет.

О?ушыларды сызбамен таныстыру, ж?не сызбаны д?рыс пайдалана отырып жатты?улар 
 

К?птік жал?ау.

(Оканчание множественного числа)

 

Т?бір

С?зді? со??ы дыбысы (конечный звук слова)

Дауысты ж?не ?нді р, й, у;

?я? з, ж,ж?не ?нді  л, м, н, ?

?ата? дауыссыздардан ж?не ?я? б, в, г, д;

жуан

-лар

бала + лар

-дар

адам + дар

-тар

дос + тар

жі?ішке

-лер

кісі + лер

-дер

к?з + дер

-тер

мектеп + тер

2- Тапсырма. К?птік жал?ауын жал?а?дар 
Дос                -лар
??рбы            -тар 
Бала               -дар 
?ыз                -тар 
Кітап              -тер 
М??алім        -тер
Мектеп         -дер 
 

3-тапсырма. М?тінді о?ып мазм?нын айтындар
Мені? Данияр деген досым бар. Ол - о?у озаты.Жа?сы жолдас. Мінезі ашы?, ?айырымды. Сонды?тан да оны сыныптастары, жолдастары , м??алімдер – б?рі жа?сы к?реді. Ол барлы? ж?мыс?а белсене ?атысады. Сыныптастарына ?немі к?мектеседі. 

Дос с?зіне дыбысты? талдау жасау
Дос с?зін жіктеу

Дос с?зін т?уелдеу                                

4. Сергіту с?ті 2. «С?здер тізбегі» ойыны. С?зді? со??ы дыбысына байланысты  с?з айту. Мысалы: «Дос» с?зі берілді. ?рі ?арай о?ушылар ?здері жал?астырып ?кетеді.
«Кім шапша??» ойыны 
керез, ылды?а, тіпед? 
ідмінес, ыс?аж, ітпітр?т 
ііймдермі, ттуа, ты?пы?

 

5. Грамматикадан ал?ан білімдерін тексеру. К?птік жал?ау. Та?та?а к?птік жал?ау т?рлерін д?рыс ж?не тез жазу.
 

Та?тада берілген с?здерге тиісті к?птік жал?ауын жал?а (ауызша)

Бала-лар -дар 
Адам-дар -тар 
Дос-тар -дар
?ке –лер -дер 
Кісі- лер -дер 
К?з-дер -тер 
Мектеп-тер -дер

?дебиет – ?мір айнасы,
Сахна-оны? жал?асы.
?азір біз сахналы? ?ойылымды к?реміз.
Автор.
«Мінезі нашарлау, б?за?ы бір бала болыпты. К?ндерді? к?нінде ?кесі о?ан бір дорба толы шеге беріпті. ?кесі: «Жолдастары?мен ?рбір керіскен, т?белескен кезі?де та?тай?а бір шеге ?а?ып отыр.»- депті. Бала бірінші к?ні та?тай?а 10 шеге ?а?ыпты. Содан кейінгі к?ндері ?здерін тежей ж?ріп, к?н сайын шегені аз ?а?у?а тырысыпты. С?йтіп, ?йтеуір бір шеге ?а?па?ан к?нге де жетіпті. ?кесіне барып айт?анда ол баласыны? шеге ?а??ан та?тайына ?арап:
?кесі: Б?гіннен бастап керіспеген, т?белеспеген ?рбір к?ні?де бір шегеден суырып отыр,- депті.
Автор:
Бірнеше к?н ?ткеннен кейін та?тайда шеге ?алмапты.
?кесі:
Балам та?тай?а д?рыстап ?арашы. К?птеген тесіктер пайда болды, енді б?рын?ыдай біртегіс болмайды. Жолдастары?мен керісіп, т?белескен кезде былапыт, жаман с?здер айтылады. ?р жаман с?з жан?а бір жара?ат жасайды. Со?ынан жолдасы?а мы? рет кешірім с?раса? да, ол тесіктер бітелмейді. Дос асыл тас т?різді. Сені? ?уанышы?а орта?тасады. К??ілі? жабыр?аса, к?мекші? болып, ?ай?ы?ды басады.
 IV.  Саба?ты ?орытындылау. ( 8 минут)

О?ушылар та?та?а шы?ып алма а?ашына достары туралы с?здерін іледі

1. «Мені? досым» та?ырыбына с?з тіркестерін ??растыру.

Сын есім  Зат есім

Сан есім Зат есім

 Зат есім Етістік

Мысалы: ?айырымды дос

                Екі дос

                 Досым келді

2.?ле?дерді  м?нерлеп о?у.


?. ?йге тапсырма беру: 
1. С?здік жаттау. 
2. «Дос» туралы шы?арма 
Ба?алау:
Саба??а белсене ?атыс?ан о?ушыларды ба?алау. 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? "Мені? досым" 5- сынып »

Тексерілді

Оқу ісінің меңгерушісі: Пән мұғалімі: Койшыбаева Ж.Т.

«Қазақ тілі»

пәні бойынша сабақ жоспары

Уақыты______ 5 «А» сыныбы
Сабақтың тақырыбы: «Мен және менің досым» көптік жалғау 
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: грамматикалық тақырып- көптік жалғауына байланысты әр түрлі тапсырмалар орындату арқылы білімдерін бекіту, дамыту және тереңдету 
Дамытушылық: Сөйлемдер құрау, тапсырмалар орындату арқылы оқушылардың сөйлеу тілін, ойлау қабілетін, білімдерін көтеру және дамыту 
Тәрбиелік: Бір- бірін сыйлауға, достың қадірін білуге, досына әділ баға бере білуге жол көрсету 

Сабақтың түрі: аралас 
Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, ойын.

Сабақтың көрнекілігі: слайдтар, үлестірмелі қағаздар, алма ағашы.
Сабақтың барысы:
 
І. Ұйымдастыру кезеңі 

а) Психологиялық дайындық: шаттық шеңберіне тұрып, өлең сөздерімен бір - біріне жақсы тілектер айту.

Амансың ба, Алтын күн?!

Амансың ба, Көк аспан?!

Амансың ба, Жер-Ана?!

Амансың ба, достарым?!

Сіздерді көрсем қуанам?!

Үлкенге де Сіз!

Кішіге де Сіз!

Баршаңызды құрметтеп,

Бас иеміз Біз!


ІІ. Үй жұмысын тексеру. «Дос» туралы жапттап келген мақал –мәтелдерін жатқа айту

Ә) Айтылым. Сұрақ – жауап(5 мин)

-Қазір кай мезгіл?

-Күз айлары?

-Қазір қай ай?

-Бір аптада неше күн бар?

-Апта күндерін ата?

-Бүгін қай күн?

-Сен нешінші мектепте оқисың?

-Сен нешінші сыныпта оқисың?

-Нешінші партада отырасың?

-Сенің досыңның аты-жөні кім?

-Досың қай көшеде тұрады?

-Қазақ тілінде неше әріп бар?

-Қатаң дауыссыз дыбыстарды ата?ІІІ. Жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы, мақсаты, міндеттері айтылады.
Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді, жаңа сабақтың тақырыбын жазып қойындар. 
Бүгінгі тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен танысайық

Құрбы – сверстник(-ца) подруга

Мінез – характер

Қайырымды – добрый

Кіші – младший

Жығылып қалу – упасть

Ақылдасу – советоваться

Тыңдау – слушать

Сүйіспеншілікпен қарау –  смотреть с любовью

Рұқсат сұрау – просить разрешения

Пікір айту – высазывать свое мнение

Тамырымен мықты – силен корнями

Бой –рост

Ол (оған)- он(ему, ей)

Үлкен-взрослый

Көру- смотреть

Түсіндіру -объяснит

Белсенді қатысады – активно учавствует

Үнемі - постоянно

Жаңа сөздермен танысып, сөздік қорына еңгізу мақсатымен сөз тіркестерін, сөйлем құрау;

1- тапсырма. Сызба бойынша өзіңнің досың туралы әңгімеле.

Менің досым

Бет әлпеті

Бойы

Мінезі

Ермегі

Әдемі, сұлу, сүйкімді, сымбатты,

Көзі

Шашы

  Мұрны

 

 

Орташа

 

Ұзын

 

Қысқа

 

 

Мейрімді, қамқоршы, момын,

сыпайы.

Кітап оқу,

үйірмеге бару,

би билеу,

сурет салу,

ән айту.

 

1) Әр оқушы тірек сызбаны  пайдаланып, өзінің досы туралы фотокөрмедегі суреті бойынша әңгімелейді. Мысалы: Менің досымның бет әлпеті сүйкімді, көзі қара, шашы ұзын, сары, мұрны кішкентай. Бойы орташа, мінезі сыпайы, момын, қамқоршы, менің досымның ермегі би билеу, шахмат ойнау, кітап оқу.

Жазылым. Дәптермен жұмыс. Өз достары туралы жазу. (5 мин)

2- тапсырма.

Мінезі –

Бойы –

Көзі –

Шашы –

Киімі –2) Сабақтың грамматикалық тақырыбы: көптік жалғау, 48 бет.

Оқушыларды сызбамен таныстыру, және сызбаны дұрыс пайдалана отырып жаттығулар 


Көптік жалғау.

(Оканчание множественного числа)

 

Түбір

Сөздің соңғы дыбысы (конечный звук слова)

Дауысты және үнді р, й, у;

Ұяң з, ж,және үнді л, м, н, ң

Қатаң дауыссыздардан және ұяң б, в, г, д;

жуан

-лар

бала + лар

-дар

адам + дар

-тар

дос + тар

жіңішке

-лер

кісі + лер

-дер

көз + дер

-тер

мектеп + тер

2- Тапсырма. Көптік жалғауын жалғаңдар 
Дос  -лар
Құрбы -тар 
Бала -дар 
Қыз -тар 
Кітап -тер 
Мұғалім -тер
Мектеп -дер 


3-тапсырма. Мәтінді оқып мазмұнын айтындар
Менің Данияр деген досым бар. Ол - оқу озаты.Жақсы жолдас. Мінезі ашық, қайырымды. Сондықтан да оны сыныптастары, жолдастары , мұғалімдер – бәрі жақсы көреді. Ол барлық жұмысқа белсене қатысады. Сыныптастарына үнемі көмектеседі. 

Дос сөзіне дыбыстық талдау жасау
Дос сөзін жіктеу

Дос сөзін тәуелдеу  

4. Сергіту сәті 2. «Сөздер тізбегі» ойыны. Сөздің соңғы дыбысына байланысты сөз айту. Мысалы: «Дос» сөзі берілді. Әрі қарай оқушылар өздері жалғастырып әкетеді.
«Кім шапшаң?» ойыны 
керез, ылдықа, тіпедә 
ідмінес, ысқаж, ітпітрәт 
ііймдермі, ттуа, тықпыұ


5. Грамматикадан алған білімдерін тексеру. Көптік жалғау. Тақтаға көптік жалғау түрлерін дұрыс және тез жазу.

Тақтада берілген сөздерге тиісті көптік жалғауын жалға (ауызша)

Бала-лар -дар 
Адам-дар -тар 
Дос-тар -дар
Әке –лер -дер 
Кісі- лер -дер 
Көз-дер -тер 
Мектеп-тер -дер

Әдебиет – өмір айнасы,
Сахна-оның жалғасы.
Қазір біз сахналық қойылымды көреміз.
Автор.
«Мінезі нашарлау, бұзақы бір бала болыпты. Күндердің күнінде әкесі оған бір дорба толы шеге беріпті. Әкесі: «Жолдастарыңмен әрбір керіскен, төбелескен кезіңде тақтайға бір шеге қағып отыр.»- депті. Бала бірінші күні тақтайға 10 шеге қағыпты. Содан кейінгі күндері өздерін тежей жүріп, күн сайын шегені аз қағуға тырысыпты. Сөйтіп, әйтеуір бір шеге қақпаған күнге де жетіпті. Әкесіне барып айтқанда ол баласының шеге қаққан тақтайына қарап:
Әкесі: Бүгіннен бастап керіспеген, төбелеспеген әрбір күніңде бір шегеден суырып отыр,- депті.
Автор:
Бірнеше күн өткеннен кейін тақтайда шеге қалмапты.
Әкесі:
Балам тақтайға дұрыстап қарашы. Көптеген тесіктер пайда болды, енді бұрынғыдай біртегіс болмайды. Жолдастарыңмен керісіп, төбелескен кезде былапыт, жаман сөздер айтылады. Әр жаман сөз жанға бір жарақат жасайды. Соңынан жолдасыңа мың рет кешірім сұрасаң да, ол тесіктер бітелмейді. Дос асыл тас тәрізді. Сенің қуанышыңа ортақтасады. Көңілің жабырқаса, көмекшің болып, қайғыңды басады.
 IV. Сабақты қорытындылау. ( 8 минут)

Оқушылар тақтаға шығып алма ағашына достары туралы сөздерін іледі

1. «Менің досым» тақырыбына сөз тіркестерін құрастыру.

Сын есім Зат есім

Сан есім Зат есім

Зат есім Етістік

Мысалы: қайырымды дос

Екі дос

Досым келді

2.Өлеңдерді мәнерлеп оқу.


Ү. Үйге тапсырма беру: 
1. Сөздік жаттау. 
2. «Дос» туралы шығарма 
Бағалау: Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалау. 

Қазақ тілі 5 - сынып
Сабақтың тақырыбы: Мен және менің досым. V модуль.
Сабақ мақсаты: 1) Модуль бойынша алған білімдерін бақылау; 2) Қисынды ойлау дағдыларын дамыту. Теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алу икем, дағдыларын дамыту; 3) Достыққа, татулыққа тәрбиелеу. Қазақ тіліне қызығушылықтарын арттыру.
Сабақтың түрі: Білімді жүйелеу, жинақтау.
Сабақтың әдісі: Сұрақ - жауап, ойын, топтық жарыс.
Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру.
а) Психологиялық дайындық: шаттық шеңберіне тұрып, өлең сөздерімен бір - біріне жақсы тілектер айту.
Қайырлы таң достым!
Қайырлы күн құрбым!
Сенбінің сәті
Сәттілікке толсын!
Бүгінгі алған бағаң
Кілең бестік болсын!
ІІ. Үй жұмысын тексеру. «Достық» тақырыбына мақал - мәтелдер жаттап келу. «Орамал тастау» ұлттық ойыны арқылы бір оқушы мақалдың басын бастап, екіншісі жалғастырады.

ІІІ. Жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы, мақсаты, міндеттері айтылады.
Бүгінгі сабақ жарыс түрінде өтеді. Сынып екі топқа бөлініп өз білімдерін сынап көреді. Алдымен, топтардың атын белгілейік. Ол үшін екі топтан бір оқушыдан шығып, үстелдегі қағаздарды алады. Онда топтардың атаулары жазылған. «Достық», «Сәттілік»
Топтардың атауы анықталған соң топ басшылары сайланады.
1. «Мақал – сөздің көркі» «Достық» тақырыбына мақал - мәтелдер жарысы. Кеспе қағаздарда жазылған мақалдардың жалғасын айту. Дұрыс табылған мақалға бір ұпайдан беріледі. Көп ұпай жинаған топ жеңіске жетеді.
Адам досымен.... 
Жолдасы көптің -.... 
Татулық -.... 
Досы жоқ адам -....

2. «Сөздер тізбегі» Сөздің соңғы дыбысына байланысты жаңа сөз айту. Мысалы: сабақ, қасқыр, т.б. «Достық» тобына «Адам», «Сәттілік» тобына «Дос» сөзі берілді. Әрі қарай оқушылар өздері жалғастырып әкетеді. Ең көп сөз айтқан топ жеңіске жетеді, әр сөзге бір ұпайдан беріледі.

3. «Аудармашы» жарысы.. Орысша жазылған сөздері бар кеспелер беріледі. Әр топ ойыншысы бір - бір сөзден аударып келесі оқушыға береді. Тапсырманы тез және дұрыс орындаған топ жеңеді. Дұрыс аударылған әрбір сөзге 1 ұпайдан беріледі. (Модуль бойынша өткен сөздікті тексеру)
«Достық»
1. Моя подруга
2. Добрый
3. Рост
4. Младший
5. Рост
6. Хобби
7. Красивый

«Сәттілік»
1. Мой друг
2. Волосы
3. Характер
4. Глаз
5. Заболтивый
6. Высокий
7. Советоваться

4. «Кімнің күні жарқырайды?» Топ басшылары сайысы. Әр топтың басшылары шығып, өзінің досына сипаттама береді. Әр дұрыс құрылған сөйлем бойынша тақтада күн және оның шуақтары жасалады. Әрбір күншуаққа 1 ұпай беріледі. Кімнің күншуағы және ұпай саны көп болса, сол жеңеді.
Сергіту. «Қаражорға» биінің элементтері бойынша жаттығу жасалады.
5. Грамматикадан алған білімдерін тексеру. Көптік жалғау. Тақтаға көптік жалғау түрлерін дұрыс және тез жазу.

IV. Бекіту: «Фоторобот жасау» жағдаяттық ойыны арқылы досын суреттеуге байланысты меңгерген сөздік қорды тексеру.
Шарты: Екі топтан екі оқушы шығып, полиция бөліміне келеді. Оқушылардың бірі өздерінің жоғалған досы немесе туыстарын іздестіру туралы өтініштерін айтады, ал екіншісі сол суреттеме бойынша фоторобот жасайды.
«Достық» Мен сіңлімді іздеймін. Ол 4 - сыныпта оқиды. Оның бойы қысқа, шашы ұзын. Көзі қара. Киімі: ақ жейде, қара юбка, аяғында қара туфлиі бар.
«Сәттілік» Мен досымды іздеп жүрмін. Ол 11 жаста, 5 - сыныпта оқиды. Оның бойы ұзын, шашы қысқа. Киімдері: үстінде көк күртеше, қара джинсі шалбар, аяғында ақ кроссовкиі бар.
VI. Қорыту
VII. Үйге тапсырма:
VIII. Бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ашы? саба? "Мені? досым" 5- сынып

Автор: Койшыбаева Жазира Тумакбаевна

Дата: 31.01.2015

Номер свидетельства: 164647

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) ""Менің досым жөнінде""
  ["seo_title"] => string(22) "mienin_dosym_zhonindie"
  ["file_id"] => string(6) "440565"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1511536163"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Ашы? саба? математика 1-сынып"
  ["seo_title"] => string(27) "ashyksabakmatiematika1synyp"
  ["file_id"] => string(6) "276808"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1452787275"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Ашы? саба?. Та?ырыбы: "Іздегенде табылатын касы?нан""
  ["seo_title"] => string(48) "ashyksabaktakyrybyizdieghiendietabylatynkasynnan"
  ["file_id"] => string(6) "310500"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459048533"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Ашы? саба? : "МА?ТАНУ-МА?ТАНША?ТЫ? ЕМЕС" "
  ["seo_title"] => string(43) "ashyk-sabak-mak-tanu-mak-tanshak-tyk-iemies"
  ["file_id"] => string(6) "186444"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426345924"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(92) "Урок казахского языка на тему "Мен ж?не мені? досым""
  ["seo_title"] => string(49) "urokkazakhskoghoiazykanatiemumienzhniemienindosym"
  ["file_id"] => string(6) "283715"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453877380"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства