kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба?. Та?ырыбы: "Іздегенде табылатын касы?нан"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зін - ?зі тану саба?ыны? жоспары

Мектеп              А??ар жалпы негізгі білім беретін мектебі

Мерзімі  

№  12-саба?

Та?ырып: Іздегенде табылатын ?асы?нан

??ндылы?: А?и?ат

?асиеттер: Адалды?, шыншылды?,?арапайымдылы?

М??алім: : Ас?ар Г?лн?р Абат?ызы

 Сынып: 7

О?ушылар саны:20

 

Саба? ма?саты:

Достар арасында?ы рухани жа?ынды?ты? а?и?ат ??ндылы? ретіндегі м?нін ашу.

 Міндеттері:

1.Білімділік:о?ушылар?а ??гімені? мазм?ны ар?ылы адами ?арым-?атынаста?ы ж?не достар арасында?ы шыншылдык, дос ж?регіне ?аяу т?сірмеу туралы т?сінік беру;

2.Дамытушылы?: о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, ?з-?зіне-адал болу, жа?сыдан жаманды ажырата білуге, адалды??а да?дыландыру;

3.Т?рбиелік:о?ушыларды ?арапайымдылы??а, адалды??а, шыншылды??а т?рбиелеу;

Ресурстар: (??ралдар м?ліметтер)

Саба? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і.

Орман?а саяхат

Денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. К?здері?ізді жабы?ыздар. Тере? тыныс алып елестеті?іздер.

?азір біз бірге орман?а саяхата барамыз. Елестетіп к?рі?іздер, сіздер орындары?ыздан т?рып, сыныптан шы?ып, дала?а шы?ты?ыздар. Дала?а шы??анда сіздер таза ауаны сезінді?іздер, осы ауамен тере? тыныс алып, беттері?е к?н шуа?ыны? жылуы сезіледі. Орман?а ?арай ба?ытта?ыздар. Орман?а кіріп, жан жа?тары?ыз?а бір ?ара?ыздар. Айнала тол?ан ?сем, т?рлі т?сті г?лдер. Таза ауамен та?ы да тере? тыныс алы?ыздар. ?ара?ыздар сіздер г?лді к?рді?іздер. Осы г?лге жа?ындап г?лді? хош иісін иіске?іздер. Орманда ??старды? ?ні, а?аштарды? иісі, ж?ндіктерді? тынысы сезіледі. А?аштар?а ?ара?ыздаршы, олар биік ж?не ?лкейіп бара жатыр. Сіз ?зі?ізге бір а?ашты та?дап, сол а?ашты? ?асына жа?ында?ыз. А?ашты а?ырын ??ша?тап т?ры?ыз. А?аш сізге ?з энергиясын береді. А?ырындап а?ашты жіберіп, а?ашты? астына отыры?ыз. Жан – жа?ы?ыз?а ?ара?ыз. Орман ішіндегі тіршілікті к?ріп т?рсыз ба? Осы ?алыпта біраз отыры?ыз. Б?л сізді? а?ашыныз. Б?л а?аш?а сіз ?ала?ан уа?ыты?ызда келе аласыз. Орманны? таза ауасымен та?ы да тере? тыныс алып, арт?а ?айту?а дайындалы?ыз.  Келген жолдары?ызбен орманнан ?айта шы?ы?ыз. А?ырындап мектепке кіріп, ?з кабинетімізге кірейік. ?з орынымыз?а отырайы?. Осы сезімді ж?ректері?ізде са?та?ыздар.

 • ?й тапсырмасы: Екі дос А?ыз ??гіме (?осымша ?дебиеттен)

Ертеректе ел ішінде ?йтімбет деген шешен кісі болыпты.Бір отырыста ?йтімбет шешенге замандастары:

 • Досты? нешеу?- деп с?ра? ?ояды.Сонда ?йтімбет т?рып:
 • Досты?ты? екі т?рі болады.Бірі- адал досты? та,екіншісі- амал досты?.
 • Д?рыс-а?.Енді оларды ?алай ажырата аламыз?- дегендерге:
 • Адал досты?- ?мірлік н?с?а болады,амал досты?ты? ?рісі ?ыс?а болады, адал дос ?ашан да жаны?нан табылады.Ал амал досты басы?а іс т?ссе,іздеп таба алмай ?аласы?,-деп жауап берген екен ?йтімбет.
 • А?ыз ??гімені? идеясы неде?
 • Достарды? бір-біріне деген адал ниеті мен досты?ын ?алай ба?алар еді?дер?

-?з достары?а к?мек к?рсетіп ж?рсі?дер ме?

«Пікір алысу»
1. Дос пен жолдасты? айырмашылы?ы ?андай?
2. ?ш адам на?ыз дос бола ала ма?
3. На?ыз дос ?андай болуы тиіс?
4. На?ыз дос ?андай жа?дайда сыналады?
Д – д?ниедегі
О - озы? ойлы
С – сабырлы
Т – т?ра?ты
Ы – ысты?
? – ?арым – ?атынас.

Саба? барысын талдау:

Д?йекс?з.

(О?ушылармен талдау)

Дос ж?регі - шар айна

Сындырып алма абайла

??гімелеу.  М??алім сыйы  « Та?та?а ?а?ыл?ан шеге »

-  ?ткен заманда бір кісіні? ?те б?за?ы, сот?ар мінезді баласы бол?ан екен.Баласыны? б?л мінезіне кейіген ?кесі к?ндерді? бір к?нінде оны ша?ырып алып, былай дейді.

?кесі: -Міне, м?нда та?та мен шеге, бал?а ?ойдым.Сен енді к?нде ?аншама адамды ренжітсе?, та?та?а сонша шеге ?а?ып ж?р. Апта со?ында та?ы с?йлесеміз.

 • Апта?а толмай бала 3 к?нде 37 шегені бірден ?а?ып тастайды, апта со?ында та?та толып, баланы? шегесі таусылады.

Баласы: -  ?ке, мен т?ртіпті бала бол?ым келеді.Достарымды ренжіте беремін. Ол ?шін не істеуім керек?-дейді.

?кесі: - Ендеше, к?нде ?анша адамды сыйласа?, сонша шегені алып тастап отыр.

 • Бала айт?анын істеп, шеге бір к?нде 2-3, екінші к?ні та?ы к?птеу, солай барлы? шегені тауысады.Сонда ?кесі келіп:

?кесі: - Балам, м?ны? жа?сы, т?зелгені? ?ой.Біра? мына та?тайды? беті ал?аш?ыдай бола ма? ?анша тырысса? да, енді оны? бетіне да? ?алды.

 1. Мазм?ны бойынша с?ра?тар:

??гімеден не т?сінді?дер?

 1.  ??ндылы?ын ай?ындайтын с?ра?тар:

Б?л бала ?андай?

-Ол ?зін ?алай т?зетті?

-Бала ?з ?ателігін т?сінді ме?

 1. ?мірмен байланысты с?ра?тар:

 

-?мірде досы?ды ренжіткен кезі? болды ма?

-?алай татуласты?дар?

Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

Топтар?а тапсырма беру.

Т?мендегі та?ырыптарды постер ар?ылы (сызба ж?мыстары)

 кластер ??рып ?ор?айды.

1-топ. «Дос-ана»

2-топ  «Дос-??рбы»

3-топ  «Дос-?стаз»

Досты? жайында кім ?андай  ма?ал- м?телдер біледі екен?

 1.  Біреу жаны?а жолдас, біреу малы?а жолдас
 2. Дос бас?а ?арайды, д?шпан ая??а ?арайды
 3. Досты? ?ымбат ?мірде
 4. Дос жылатып айтар, д?шпан к?лдіртіп айтар
 5. Дос сырты?нан ма?тар, д?шпан к?ріне ма?тар
 6. К?лме досы?а, келер басы?а
 7. 100 сом а?ша? бол?анша, 100 досы? болсын
 8. Сыйласа? – сыйлы боласы?
 9. Бірлесе к?терген ж?к же?іл
 10. Т?сінесе білу – жа?сы ?асиет
 11.  Білімдімен дос болса?, сас?анда а?ылын айтар

Білімсізбен дос болса?, топ ішінде беті? ?айтар

 1.  Доссыз адам тамыры жо? а?ашпен те?
 2.  Затты? жа?асы жа?сы, Досты? ескісі жа?сы
 3.  Дос адам арты? с?рамайды
 4.  Дос досты? кемшілігін кешіре береді
 5.  Досы жо?пен сырлас, досы к?ппен сыйлас
 6.  Екі ерді? досты?ы, асулардан асырар

Екі елді? досты?ы, ?асырлардан асырар

 1.  Дос табу о?ай – са?тауы ?иын,

Жау табу о?ай – то?тауы ?иын

Ойын: «Ол кім?»

Топты? берген мінездемесі бойынша кім туралы айтып т?р?анын табу керек.?р топтан бір о?ушы шы?ып сыныпта?ы бір о?ушы?а мінездеме береді,бас?а топ м?шелері сол берген мінездеме иесіні? кім екенін аны?тау ?шін ?олдарын к?теріп жауап береді.

«Сен на?ыз дос екенсі?!» кезе?інде топпен к?рініс к?рсету

(?мірдегі ?здері ку? бол?ан т?рлі жа?дайлардан)

Топпен ?н айту.Жан-досым(Т.Молда?алиев)

 1. Iздегенде табылатын ?асы?нан,
  К??ілі бар ?ыз?алда?тай ашыл?ан.
  К?рiспесек са?ыныштан ж?дейтiн,
  Кiм бар екен бала к?нгi досы?нан!

  ?айырмасы:
  Жан досым, ?стем болсын мерейі?,
  ?р?ашан же?
  iсi?ді к?рейiн,
  Сырымызда б
  iтпесiн,
  Жырымызда б
  iтпесiн, жырымызда бiтпесiн!
   
 2. ?ос б?та?ы секiлденiп а?ашты?,
  ?атар ж?ріп сырымызды сан ашты?.
  Жол тапса? та бiрге ж?рiп жол тапты?,
  Адасса?та бiрге ж?рiп адасты?.

  ?айырмасы:
  Жан досым, ?стем болсын мерейі?,
  ?р?ашан же?
  iсi?ді к?рейiн,
  Сырымыз да б
  iтпесiн,
  Жырымыз да б
  iтпесiн, жырымыз да бiтпесін!
 3. ?мiр ?зi ар?амыз?а ж?к салып,
  Б?рiмiздi ?иялар?а ж?мсады.
  ?атар ?ш?ан ??ска ??садык ?лде бiз,
  ?атар жан?ан ?ос ж?лдыз?а ??сады?.

?айырмасы:
Жан досым, ?стем болсын мерейі?,
?р?ашан же?iсi?ді к?рейiн,
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн, жырымыз да бiтпесін

8.?й тапсырмасы.

 «Мені? досым» та?ырыбына коллаж жасау

 ?орытынды:

Со??ы тынышты? с?ті:

Б?гінгі саба?ты есімізге т?сірейік;

-Б?гінгі саба?тан не алды?дар?

-Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серімізді ж?регімізге жеткізіп са?тайы?.

 • Тынышты?, тынышты?, тынышты?, тынышты? бар жерде,
 • Тынышты?,тынышты?, тынышты?, тынышты? б?кiл ?лемде.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба?. Та?ырыбы: "Іздегенде табылатын касы?нан"»

Өзін - өзі тану сабағының жоспары


Мектеп Аңғар жалпы негізгі білім беретін мектебі

Мерзімі

12-сабақ

Тақырып: Іздегенде табылатын қасыңнан

Құндылық: Ақиқат

Қасиеттер: Адалдық, шыншылдық,қарапайымдылық

Мұғалім: : Асқар Гүлнұр Абатқызы

Сынып: 7

Оқушылар саны:20


Сабақ мақсаты:

Достар арасындағы рухани жақындықтың ақиқат құндылық ретіндегі мәнін ашу.

Міндеттері:

1.Білімділік:оқушыларға әңгіменің мазмұны арқылы адами қарым-қатынастағы және достар арасындағы шыншылдык, дос жүрегіне қаяу түсірмеу туралы түсінік беру;

2.Дамытушылық: оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, өз-өзіне-адал болу, жақсыдан жаманды ажырата білуге, адалдыққа дағдыландыру;


3.Тәрбиелік:оқушыларды қарапайымдылыққа, адалдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу;

Ресурстар: (құралдар мәліметтер)

Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі.

Орманға саяхат

Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Көздеріңізді жабыңыздар. Терең тыныс алып елестетіңіздер.

Қазір біз бірге орманға саяхата барамыз. Елестетіп көріңіздер, сіздер орындарыңыздан тұрып, сыныптан шығып, далаға шықтыңыздар. Далаға шыққанда сіздер таза ауаны сезіндіңіздер, осы ауамен терең тыныс алып, беттеріңе күн шуағының жылуы сезіледі. Орманға қарай бағыттаңыздар. Орманға кіріп, жан жақтарыңызға бір қараңыздар. Айнала толған әсем, түрлі түсті гүлдер. Таза ауамен тағы да терең тыныс алыңыздар. Қараңыздар сіздер гүлді көрдіңіздер. Осы гүлге жақындап гүлдің хош иісін иіскеңіздер. Орманда құстардың әні, ағаштардың иісі, жәндіктердің тынысы сезіледі. Ағаштарға қараңыздаршы, олар биік және үлкейіп бара жатыр. Сіз өзіңізге бір ағашты таңдап, сол ағаштың қасына жақындаңыз. Ағашты ақырын құшақтап тұрыңыз. Ағаш сізге өз энергиясын береді. Ақырындап ағашты жіберіп, ағаштың астына отырыңыз. Жан – жақыңызға қараңыз. Орман ішіндегі тіршілікті көріп тұрсыз ба? Осы қалыпта біраз отырыңыз. Бұл сіздің ағашыныз. Бұл ағашқа сіз қалаған уақытыңызда келе аласыз. Орманның таза ауасымен тағы да терең тыныс алып, артқа қайтуға дайындалыңыз. Келген жолдарыңызбен орманнан қайта шығыңыз. Ақырындап мектепке кіріп, өз кабинетімізге кірейік. Өз орынымызға отырайық. Осы сезімді жүректеріңізде сақтаңыздар.

 • Үй тапсырмасы: Екі дос Аңыз әңгіме (қосымша әдебиеттен)Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген шешен кісі болыпты.Бір отырыста Әйтімбет шешенге замандастары:

 • Достық нешеу?- деп сұрақ қояды.Сонда Әйтімбет тұрып:

 • Достықтың екі түрі болады.Бірі- адал достық та,екіншісі- амал достық.

 • Дұрыс-ақ.Енді оларды қалай ажырата аламыз?- дегендерге:

 • Адал достық- өмірлік нұсқа болады,амал достықтың өрісі қысқа болады, адал дос қашан да жаныңнан табылады.Ал амал досты басыңа іс түссе,іздеп таба алмай қаласың,-деп жауап берген екен Әйтімбет.

 • Аңыз әңгіменің идеясы неде?

 • Достардың бір-біріне деген адал ниеті мен достығын қалай бағалар едіңдер?

-Өз достарыңа көмек көрсетіп жүрсіңдер ме?

«Пікір алысу»
1. Дос пен жолдастың айырмашылығы қандай?
2. Үш адам нағыз дос бола ала ма?
3. Нағыз дос қандай болуы тиіс?
4. Нағыз дос қандай жағдайда сыналады?
Д – дүниедегі
О - озық ойлы
С – сабырлы
Т – тұрақты
Ы – ыстық
Қ – қарым – қатынас.

Сабақ барысын талдау:

Дәйексөз.

(Оқушылармен талдау)

Дос жүрегі - шар айна

Сындырып алма абайла


Әңгімелеу. Мұғалім сыйы « Тақтаға қағылған шеге »

- Өткен заманда бір кісінің өте бұзақы, сотқар мінезді баласы болған екен.Баласының бұл мінезіне кейіген әкесі күндердің бір күнінде оны шақырып алып, былай дейді.

Әкесі: -Міне, мұнда тақта мен шеге, балға қойдым.Сен енді күнде қаншама адамды ренжітсең, тақтаға сонша шеге қағып жүр. Апта соңында тағы сөйлесеміз.

 • Аптаға толмай бала 3 күнде 37 шегені бірден қағып тастайды, апта соңында тақта толып, баланың шегесі таусылады.

Баласы: - Әке, мен тәртіпті бала болғым келеді.Достарымды ренжіте беремін. Ол үшін не істеуім керек?-дейді.

Әкесі: - Ендеше, күнде қанша адамды сыйласаң, сонша шегені алып тастап отыр.

 • Бала айтқанын істеп, шеге бір күнде 2-3, екінші күні тағы көптеу, солай барлық шегені тауысады.Сонда әкесі келіп:

Әкесі: - Балам, мұның жақсы, түзелгенің ғой.Бірақ мына тақтайдың беті алғашқыдай бола ма? Қанша тырыссаң да, енді оның бетіне дақ қалды. 1. Мазмұны бойынша сұрақтар:

Әңгімеден не түсіндіңдер?

 1. Құндылығын айқындайтын сұрақтар:

Бұл бала қандай?

-Ол өзін қалай түзетті?

-Бала өз қателігін түсінді ме?

 1. Өмірмен байланысты сұрақтар:


-Өмірде досыңды ренжіткен кезің болды ма?

-Қалай татуластыңдар?
Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.


Топтарға тапсырма беру.

Төмендегі тақырыптарды постер арқылы (сызба жұмыстары)

кластер құрып қорғайды.

1-топ. «Дос-ана»

2-топ «Дос-құрбы»

3-топ «Дос-ұстаз»

Достық жайында кім қандай мақал- мәтелдер біледі екен?
 1. Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңа жолдас

 2. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды

 3. Достық қымбат өмірде

 4. Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіртіп айтар

 5. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан көріне мақтар

 6. Күлме досыңа, келер басыңа

 7. 100 сом ақшаң болғанша, 100 досың болсын

 8. Сыйласаң – сыйлы боласың

 9. Бірлесе көтерген жүк жеңіл

 10. Түсінесе білу – жақсы қасиет

 11. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақылын айтар

Білімсізбен дос болсаң, топ ішінде бетің қайтар

 1. Доссыз адам тамыры жоқ ағашпен тең

 2. Заттың жаңасы жақсы, Достың ескісі жақсы

 3. Дос адам артық сұрамайды

 4. Дос достың кемшілігін кешіре береді

 5. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас

 6. Екі ердің достығы, асулардан асырар

Екі елдің достығы, ғасырлардан асырар

 1. Дос табу оңай – сақтауы қиын,

Жау табу оңай – тоқтауы қиын

Ойын: «Ол кім?»

Топтың берген мінездемесі бойынша кім туралы айтып тұрғанын табу керек.Әр топтан бір оқушы шығып сыныптағы бір оқушыға мінездеме береді,басқа топ мүшелері сол берген мінездеме иесінің кім екенін анықтау үшін қолдарын көтеріп жауап береді.

«Сен нағыз дос екенсің!» кезеңінде топпен көрініс көрсету

(өмірдегі өздері куә болған түрлі жағдайлардан)Топпен ән айту.Жан-досым(Т.Молдағалиев)

 1. Iздегенде табылатын қасыңнан,
  Көңілі бар қызғалдақтай ашылған.
  Көрiспесек сағыныштан жүдейтiн,
  Кiм бар екен бала күнгi досыңнан!

  Қайырмасы:
  Жан досым, үстем болсын мерейің,
  Әрқашан жеңiсiңді көрейiн,
  Сырымызда бiтпесiн,
  Жырымызда бiтпесiн, жырымызда бiтпесiн!

 2. Қос бұтағы секiлденiп ағаштың,
  Қатар жүріп сырымызды сан аштық.
  Жол тапсақ та бiрге жүрiп жол таптық,
  Адассақта бiрге жүрiп адастық.

  Қайырмасы:
  Жан досым, үстем болсын мерейің,
  Әрқашан жеңiсiңді көрейiн,
  Сырымыз да бiтпесiн,
  Жырымыз да бiтпесiн, жырымыз да бiтпесін!

 3. Өмiр өзi арқамызға жүк салып,
  Бәрiмiздi қияларға жұмсады.
  Қатар ұшқан құска ұқсадык әлде бiз,
  Қатар жанған қос жұлдызға ұқсадық.

Қайырмасы:
Жан досым, үстем болсын мерейің,
Әрқашан жеңiсiңді көрейiн,
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн, жырымыз да бiтпесін


8.Үй тапсырмасы.

«Менің досым» тақырыбына коллаж жасау


Қорытынды:

Соңғы тыныштық сәті:

Бүгінгі сабақты есімізге түсірейік;

-Бүгінгі сабақтан не алдыңдар?

-Бүгінгі сабақтан алған әсерімізді жүрегімізге жеткізіп сақтайық.


 • Тыныштық, тыныштық, тыныштық, тыныштық бар жерде,

 • Тыныштық,тыныштық, тыныштық, тыныштық бүкiл әлемде.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Ашы? саба?. Та?ырыбы: "Іздегенде табылатын касы?нан"

Автор: Ас?ар Г?лн?р Абат?ызы

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310500

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства