kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі 6 сынып "Сан есімнен ?ткенді ?айталау".

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза? тілі 6-сынып

Саба?ты? та?ырыбы:  Сан есімнен ?ткенді ?айталау.

Саба?ты? ма?саты: А) Білімділік: Сан есім та?ырыбы бойынша ал?ан білімдерін тексеру; ?алай ме?гергендерін ба?ылау; ойын т?рлерін ж?ргізе отырып, ал?ан білімдерін бекіту.

?) Дамытушылы?: Ынта ?ойып ты?дау, жазу талдау машы?тарын ?алыптастыру, с?здік ?орын, с?з байлы?ын дамыту, талдау ж?не салыстыра білу да?дыларын дамыту;

Б) Т?рбиелік: Ана тіліні? за?дылы?тарын с?йе білуге ?йрету; еліне, жеріне деген с?йіспеншілігін арттыру,патриотты? сезімін ояту, ж?йелі с?йлей білуге т?рбиелеу.

Саба? к?рнекіліктері: Сызба,   ?лестірмелі ?а?аздар, б?ктеме, ?аза?станны? картасы, с?зж?мба?.

         П?наралы? байланыс: тарих, ?дебиет, ?мір, орыс тілі.

         Саба?ты? т?рі: сайыс саба?.

І.?йымдастыру.

О?ушылармен амандасу.

Кезекшілермен с?хбаттасу.

Саба?ты ?Р мемлекеттік ?н?ранымен бастау.

О?ушылар?а саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын т?сіндіру.

-О?ушылар бізді? б?гінгі саба?ымыз ?аза?стан Республикасыны? 20жылды?ына арналады.

  ?аза?стан- бізді? с?йікті атамекеніміз. 1991 жыл?ы 16 желто?сан –оны? тарихында?ы ?лы к?н. Сол к?ні ?аза?стан ?зіні? т?уелсіздігін жариялады. ?аза? хал?ы ?асырлар бойы а?са?ан арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. ?азір ?аза? мемлекетін жер ж?зі біледі. Оны? к?гілдір туы Нью –Йорктегі ?лем елдері туыны? арасында желбіреп т?р. Мемлекеттік ?н?ранымыз д?ние ж?зіні? ?р жерінде ?аза? тілінде шыр?алады.

?аза?стан: Туымен т??ырлы,

                   Елта?басымен е?селі,

                   ?н?ранымен айбатты.

Сыныпта?ы о?ушыларды  екі топ?а б?лу, ?р топ ?з тобымен таныстырады.

                          1 топ- «С???ар»        

С???армыз сам?а?ан ??зар биікке,

Жеткізген т?уелсіздік пен билікке.

Талмайды ?анатымыз сам?аудан,

К?к аспанды ?з еркіне иіп те.

                            2 топ – «Т?лпар»

Т?лпармыз т?я?ы  асыл болаттан,

Жа?сылы??а ?р?ашан да ?ол арт?ан.

Жал?асымыз бабаларды? м??гілік,

Батыр етіп Алла ?зі жарат?ан.

І. Таныстыру.

ІІ. Бой сергіту.(С?ра? - жауап)

                        «С???ар»    тобына:    

 1. Сан есім дегеніміз не?
 2. Сан есімні? ??рамына ?арай т?рлерін ата.
 3. Дара сан есім дегеніміз не?
 4. Есептік, реттік сан есімдер.
 5. Топтау сан есім дегеніміз не?
 6. ?Р ?ай жылы Т?уелсіздігін ?абылдады?
 7. ?Р мемлекеттік ?н?раныны? авторы кім?
 8. Мемлекеттік Ту ?ай кезде шы?арылады?
 9. ?аза?станны? т???ыш Президенті кім?
 10.  ?аза?станда неше облыс бар?

 

                   «Т?лпар» тобына:

1.Сан есімні? с?ра?тарын ата.

2.Сан есімні? ма?ыналы? т?рлері.

3.К?рделі сан есімдер дегеніміз не?

4. Жина?ты?, болжалды? сан есімдер дегеніміз не?

5.Б?лшектік сан есім дегеніміз не?

6.?аза?станны? мемлекеттік р?міздері ?ай кезде ?абылданды?

          7.  ?ай  жылы «Тілдер  за?ы»  ?абылданды ?

          8. ?н?ранны? авторы кім?

9. ?н?ран ?ай кезде орындалады?

10.?Р Конституциясы ?ай кезде ?абылданды?

 

ІІІ. О?улы?пен ж?мыс. 183-жатты?уды орындау.

Екі топтан бір о?ушыдан  шы?ып,  берілген сан есімдерді ??рамына ?арай дара сан есімдер ж?не к?рделі сан есімдерге б?ліп жазу.

 

ІV. «Ойын – ой дамытады» (с?йкесін табу).

        Кім жылдам жал?астыра алады?

Т?мендегі с?здерге лайы?ты с?здерді тіркеп, кім жылдам жазып

жал?астыра алады?

1 асым

1 ?рттам

1 жайым

1 ауыз

1 шымшым

1 ?зім

1 елі

 

Керекті с?здер: т?з, ?амыр, с?з, су, ет, ?азы, нан.

V. Си?ырлы санды?. (Жеке ж?мыс)

          О?ушылар санды?тан номерленген асы?тарды алып, сол номер бойынша ?лестірмелі ?а?аздарда?ы тапсырмаларды орындайды.

       1.К?п н?ктені? орнына тиісті сан есімдерді ?ойып жаз.

      . жылды?. желто?саны- ?аза?стан Республикасыны? т?уелсіздік ал?ан к?ні.

      2. Сан есімдерді табу.

       1993 жылды? 28 ?а?тарында ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Конституциясы ?абылданды.

        3.К?п н?ктені? орнына тиісті сан есімдерді ?ой.

      1991 жылы желто?санны?  1-де Республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н.?.Назарбаев  Республиканы? Президенті етіп сайланды.

        4.Сан есімдерді тауып ма?ыналы? т?рлеріне ажырату.

        1992 жылы 4 маусымда Президент ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік Туы, Елта?басы, ?н?раны туралы ?аза?стан Республикасыны? за?дарына ?ол ?ойды.

         5.Сан есімдерді тауып ??рамына ?арай талдау.

             Пирамида пішінді Бейбітшілік пен келісім сарайыны? биіктігі 25 ?абатты немесе 62 метрлік ?имарат?а те?.

 

  6.Берілген сан есімдерді с?збен жаз.

«Б?йтерек» монументі ?з ?семдігімен талалайларды? та?дайын ?а?тырды. Б?йтеректі? ?зынды?ы 97 метр. Б?йтеректі? т?бесіндегі шарды? диаметрі –

22 метр.

        7.Сан есімдерді тауып, астын сыз.

2011 жылды? 16 желто?саны – ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздігіне 20 жыл.

8. Сан есімді тауып, астын сыз.

Астана 14  жыл ішінде керемет с?лу ?ала?а айналды.

          9. Берілген сан есімдерді с?збен жаз.

А?орданы? ірге тасы 2001 жылы ?аланды.

       10.Сан есімдерді тауып, астын сыз.

      1993 жылы 5 ?арашада Президентті? жарлы?ымен ?лтты? валюта – те?ге енгізілді.

 

VІ. ?ызы?ты с?здер.

С?здер ??растыру.

        «С???ар» тобына:                                     «Т?лпар» тобына:

 1.  К + 2 + Л:                                                1. Т? + 1:
 2. К+ 3:                                                         2. К + 3  + ІК:
 3. ?+ 10 + А?:                                             3.7 + К:
 4. К?+ 1:                                                      4.9 + ??МАЛА? :
 5. 5 + ІК:                                                       5. К+ 2 + Л:

VІІ. Ойлан, тап!

      Берілген ма?ал – м?телдердегі к?п н?ктені? орнына тиісті сан есімдерді ?ойып, орыс, а?ылшын тілдеріне аударып айту.

        «С???ар» тобына:                                    

 1. ..   атасын білмеген жетесіз.
 2. ?ыз?а ..  ?йден тию.
 3. Білекті  ..  жы?ар, білімді ..  жы?ар.
 4. Жігітке  ..  ?нер де аз.
 5. Ел ??ла?ы -  ...

          «Т?лпар» тобына:

 1. Ер жігітті?. с?йлегені – ?лгені.
 2. .. рет ?лшеп,. рет кес.
 3. Білгені? -., білмегені? -..
 4. Алты жастан бала алыстан келсе,

     ..   ?ария с?лем береді.

 1. .  сомы? бол?анша,.. досы? болсын.

VІІІ. Ассоциация ??растыру.

     Берілген киелі сандарды с?йлету.

        «С???ар» тобына:                                     «Т?лпар» тобына:


 

                     3                                                 7

     Та?та?а сандар ілінеді, сол сандар?а с?йлемдер ??рау.

ІХ. Тест тапсырмасын орындау.

Х. С?ЗЖ?МБА? ШЕШУ.

Саба?ты ?орыту.

О?ушыларды ба?алау.

?йге тапсырма:  «Ма?танышым –т?уелсіз ?аза?стан » ша?ын шы?арма жазу.

    Б?гінгі саба?ымызды  мына ?ле? жолдарымен ая?та?ым келеді.

?лгі бізге аталарды? ерлігі,

?ла?атты, ?негесі, е?бегі,

Т?уелсіздік туын ?стап жо?ары

Б?гінгі ?рпа? – болар елді? ерте?і!

    Болаша?та сендер елімізді? білімді де, ?алаулы азаматы болы?дар.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі 6 сынып "Сан есімнен ?ткенді ?айталау".»

Қазақ тілі 6-сынып

Сабақтың тақырыбы: Сан есімнен өткенді қайталау.

Сабақтың мақсаты: А) Білімділік: Сан есім тақырыбы бойынша алған білімдерін тексеру; қалай меңгергендерін бақылау; ойын түрлерін жүргізе отырып, алған білімдерін бекіту.

Ә) Дамытушылық: Ынта қойып тыңдау, жазу талдау машықтарын қалыптастыру, сөздік қорын, сөз байлығын дамыту, талдау және салыстыра білу дағдыларын дамыту;

Б) Тәрбиелік: Ана тілінің заңдылықтарын сүйе білуге үйрету; еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру,патриоттық сезімін ояту, жүйелі сөйлей білуге тәрбиелеу.

Сабақ көрнекіліктері: Сызба, үлестірмелі қағаздар, бүктеме, Қазақстанның картасы, сөзжұмбақ.

Пәнаралық байланыс: тарих, әдебиет, өмір, орыс тілі.

Сабақтың түрі: сайыс сабақ.

І.Ұйымдастыру.

Оқушылармен амандасу.

Кезекшілермен сұхбаттасу.

Сабақты ҚР мемлекеттік Әнұранымен бастау.

Оқушыларға сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндіру.

-Оқушылар біздің бүгінгі сабағымыз Қазақстан Республикасының 20жылдығына арналады.

Қазақстан- біздің сүйікті атамекеніміз. 1991 жылғы 16 желтоқсан –оның тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. Қазір қазақ мемлекетін жер жүзі біледі. Оның көгілдір туы Нью –Йорктегі әлем елдері туының арасында желбіреп тұр. Мемлекеттік Әнұранымыз дүние жүзінің әр жерінде қазақ тілінде шырқалады.

Қазақстан: Туымен тұғырлы,

Елтаңбасымен еңселі,

Әнұранымен айбатты.


Сыныптағы оқушыларды екі топқа бөлу, әр топ өз тобымен таныстырады.

1 топ- «Сұңқар»

Сұңқармыз самғаған құзар биікке,

Жеткізген тәуелсіздік пен билікке.

Талмайды қанатымыз самғаудан,

Көк аспанды өз еркіне иіп те.

2 топ – «Тұлпар»

Тұлпармыз тұяғы асыл болаттан,

Жақсылыққа әрқашан да қол артқан.

Жалғасымыз бабалардың мәңгілік,

Батыр етіп Алла өзі жаратқан.


І. Таныстыру.

ІІ. Бой сергіту.(Сұрақ - жауап)«Сұңқар» тобына:

 1. Сан есім дегеніміз не?

 2. Сан есімнің құрамына қарай түрлерін ата.

 3. Дара сан есім дегеніміз не?

 4. Есептік, реттік сан есімдер.

 5. Топтау сан есім дегеніміз не?

 6. ҚР қай жылы Тәуелсіздігін қабылдады?

 7. ҚР мемлекеттік Әнұранының авторы кім?

 8. Мемлекеттік Ту қай кезде шығарылады?

 9. Қазақстанның тұңғыш Президенті кім?

 10. Қазақстанда неше облыс бар?


«Тұлпар» тобына:

1.Сан есімнің сұрақтарын ата.

2.Сан есімнің мағыналық түрлері.

3.Күрделі сан есімдер дегеніміз не?

4. Жинақтық, болжалдық сан есімдер дегеніміз не?

5.Бөлшектік сан есім дегеніміз не?

6.Қазақстанның мемлекеттік рәміздері қай кезде қабылданды?

7. Қай жылы «Тілдер заңы» қабылданды ?

8. Әнұранның авторы кім?

9. Әнұран қай кезде орындалады?

10.ҚР Конституциясы қай кезде қабылданды?


ІІІ. Оқулықпен жұмыс. 183-жаттығуды орындау.

Екі топтан бір оқушыдан шығып, берілген сан есімдерді құрамына қарай дара сан есімдер және күрделі сан есімдерге бөліп жазу.ІV. «Ойын – ой дамытады» (сәйкесін табу).

Кім жылдам жалғастыра алады?

Төмендегі сөздерге лайықты сөздерді тіркеп, кім жылдам жазып

жалғастыра алады?

1 асым


1 ұрттам


1 жайым


1 ауыз


1 шымшым


1 үзім


1 елі
Керекті сөздер: тұз, қамыр, сөз, су, ет, қазы, нан.

V. Сиқырлы сандық. (Жеке жұмыс)

Оқушылар сандықтан номерленген асықтарды алып, сол номер бойынша үлестірмелі қағаздардағы тапсырмаларды орындайды.

1.Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз.

...... жылдың ...... желтоқсаны- Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні.

2. Сан есімдерді табу.

1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қабылданды.

3.Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қой.

1991 жылы желтоқсанның 1-де Республика жұртшылығы тұңғыш рет Н.Ә.Назарбаев Республиканың Президенті етіп сайланды.

4.Сан есімдерді тауып мағыналық түрлеріне ажырату.

1992 жылы 4 маусымда Президент Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы, Елтаңбасы, Әнұраны туралы Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойды.

5.Сан есімдерді тауып құрамына қарай талдау.

Пирамида пішінді Бейбітшілік пен келісім сарайының биіктігі 25 қабатты немесе 62 метрлік ғимаратқа тең.6.Берілген сан есімдерді сөзбен жаз.

«Бәйтерек» монументі өз әсемдігімен талалайлардың таңдайын қақтырды. Бәйтеректің ұзындығы 97 метр. Бәйтеректің төбесіндегі шардың диаметрі –

22 метр.7.Сан есімдерді тауып, астын сыз.

2011 жылдың 16 желтоқсаны – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл.8. Сан есімді тауып, астын сыз.

Астана 14 жыл ішінде керемет сұлу қалаға айналды.

9. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз.

Ақорданың ірге тасы 2001 жылы қаланды.10.Сан есімдерді тауып, астын сыз.

1993 жылы 5 қарашада Президенттің жарлығымен ұлттық валюта – теңге енгізілді.VІ. Қызықты сөздер.

Сөздер құрастыру.

«Сұңқар» тобына: «Тұлпар» тобына:

 1. К + 2 + Л: 1. ТҮ + 1:

 2. К+ 3: 2. К + 3 + ІК:

 3. Қ+ 10 + АҚ: 3.7 + К:

 4. КҮ+ 1: 4.9 + ҚҰМАЛАҚ :

 5. 5 + ІК: 5. К+ 2 + Л:


VІІ. Ойлан, тап!

Берілген мақал – мәтелдердегі көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып, орыс, ағылшын тілдеріне аударып айту.


«Сұңқар» тобына:


 1. ..... атасын білмеген жетесіз.

 2. Қызға ....... үйден тию.

 3. Білекті .......... жығар, білімді ......... жығар.

 4. Жігітке ........ өнер де аз.

 5. Ел құлағы - ............ .«Тұлпар» тобына:

 1. Ер жігіттің ...... сөйлегені – өлгені.

 2. ....... рет өлшеп, ...... рет кес.

 3. Білгенің - ...... , білмегенің - .......

 4. Алты жастан бала алыстан келсе,

....... қария сәлем береді.

 1. ...... сомың болғанша, ....... досың болсын.

VІІІ. Ассоциация құрастыру.

Берілген киелі сандарды сөйлету.


«Сұңқар» тобына: «Тұлпар» тобына:

3 7Тақтаға сандар ілінеді, сол сандарға сөйлемдер құрау.

ІХ. Тест тапсырмасын орындау.

1) Сан есімнің мағыналық түрлері нешеу?

а) екеу

ә) төртеу

б) жетеу

в) алтау

2) Есептік сан есімді табыңдар?

а) жүз жиырма

ә) екі-екіден

б) алтау

в) екіден бір

3) Реттік сан есімді табыңдар?

а) жүздеген

ә) үштен

б) ширек

в) бірінші

4) Қай сөзде дефис дұрыс қойылған?

а) 5- сынып

ә) 2008-жыл

б) ХХІ- ғасыр

в) 8- наурыз

5) Топтау сан есімін табыңдар?

а) жетеу

ә) бестен

б) бізден

в) үйден

6) Жинақтық сан есімді табыңдар?

а) тіреу

ә) екеу

б) он шақты

в) жүзге жуық

7) Бөлшектік сан есімді табыңдар?

а) оннан бір

ә) төртеу

б) жиырмаларда

в) тоғыздан

8) Болжалдық сан есімдерді табыңдар?

а) алтау, жетеу, екеу

ә) тоыздай,қырықтарда, бес-алтау

б) екіден,төрттен,бес-бестен

в) бір,екі,үш

9) Сан есімнің қызметін табыңдар.Бес бала келді.

а) бастауыш

ә) толықтауыш

б) анықтауыш

в) пысықтауышХ. СӨЗЖҰМБАҚ ШЕШУ.Сабақты қорыту.

Оқушыларды бағалау.

Үйге тапсырма: «Мақтанышым –тәуелсіз Қазақстан » шағын шығарма жазу.


Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді.

Үлгі бізге аталардың ерлігі,

Ұлағатты, өнегесі, еңбегі,

Тәуелсіздік туын ұстап жоғары

Бүгінгі ұрпақ – болар елдің ертеңі!

Болашақта сендер еліміздің білімді де, қалаулы азаматы болыңдар.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? тілі 6 сынып "Сан есімнен ?ткенді ?айталау".

Автор: Альмуханова Айг?л Иенбергеновна

Дата: 31.01.2016

Номер свидетельства: 285870

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Сан есімнен ?ткенді ?айталау "
  ["seo_title"] => string(32) "san-iesimnien-otkiendi-k-aitalau"
  ["file_id"] => string(6) "177375"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424623881"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Сан есімнен ?ткенді ?айталау. "
  ["seo_title"] => string(34) "san-iesimnien-otkiendi-k-aitalau-1"
  ["file_id"] => string(6) "185421"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426178711"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(37) "Сан есім. "Неше ?озы?" "
  ["seo_title"] => string(23) "san-iesim-nieshie-k-ozy"
  ["file_id"] => string(6) "169648"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423450896"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Сан есімді пысы?тау. 4 сынып Ашы? саба?"
  ["seo_title"] => string(34) "saniesimdipysyktau4synypashyksabak"
  ["file_id"] => string(6) "270271"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451052136"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "Т?рлаусыз м?шелерден ?ткенді ?айталау. "
  ["seo_title"] => string(44) "tu-rlausyz-mushielierdien-otkiendi-k-aitalau"
  ["file_id"] => string(6) "182091"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1425464223"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства