kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лкенге –??рмет, кішіге-ізет

Нажмите, чтобы узнать подробности

                      Та?ырып    ?лкенге –??рмет, кішіге-ізет

??ндылы?  Д?рыс іс-?рекет  ?асиеттер ?арым-?атынасты б?збау, ата-ана?а, ?лкендерге деген ??рмет. М??алiм: Кошеметова Рымк?л Каукарбаевна  Cынып 2  О?ушылар саны  12

Ма?саты: О?ушылар?а ?лкенге-??рмет,кішіге-ізет та?ырыбын т?сіндіре отырып д?рыс ?рекет жасау ??ндылы?ыны? ма?ынасын ашу.

1. Білімділік. ?арым-?атынасты б?збауды? ?мірдегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру. 

2.Дамытушылы?: Ата-ана?а ??рмет к?рсету іскерліктерін дамыту; 

3. Т?рбиелік: ?лкендерге ??рмет к?рсетуге т?рбиелеу.

 К?рнекі ??ралдар: интерактивті та?та, д?птер, о?улы?, жа?даяттар, эссе,фото коллаж,?н: Не деу керек?    Ресурстар: (??ралдар, м?лiметтер)

Интерактивті та?та, на?ыл с?здер, о?улы?,д?птер, суреттер,

Саба? барысы: 

?йымдастыру 

Тынышты? с?ті.

Жайлап, жа?сылап отыры?дар. Ар?алары?ызды т?зу ?ста?дар. Ая?, ?олдары?ды ай?астырмай, тізеге немесе ?стел ?стіне ?ою?а болады.  Дене?ді бос ?стап, к?зімізді ж?мамыз. 

     Сендерді? ж?ректері? - сендерді? кішкене жар?ыра?ан к?ндері?. Ол да к?н сия?ты жылытады. Сендерді? к?ндері? сендерге жылулы? береді. ?здері?ні? жа?сылы?тары?мен ?здері?ді ?орша?ан адамдармен б?лісесі?дер. Ал, к?не жа?сылы? сезімдерімізді ?здерімізді? ?ке-шешемізге, а?а-?пкелерімізге, ?здерімізді? достарымыз?а, барлы? адамзат?а, келген ?она?тар?а,  ма?ан ж?не ?зімізді? кішкене ?ана ?демі жер шарымыз?а, б?ріне-б?ріне жіберейік, жа?сылы? тілейік.

-Ал, енді к?здері?ді ашы?дар, жымиы?дар ж?не осы сезімдері?ді, ?уаныштары?ды к?ні бойы са?тау?а тырысы?дар.

?й тапсырмасын тексеру. 

О?ушыларды? «?стазы жа?сыны?, ?стамы жа?сы» та?ырыбына эссе ж?не салып келген суреттерінен фото коллаж жасап  іліп ?ою. 

Топ арасынан е?  ?здік шы?арма та?далып  шы?арма о?ылады. (о?ушылар ?ол со?ып ?ошемет к?рсетеді)

Сыныпта баяу музыка ойнап т?рады.

Т?рік тілінен аудар?ан С?уле Да?ай?ызыны? 

«А?аш тоста? » ??гімесін балалар?а айтып беремін.

          Бір ?арт адам ?мір с?ріпті. К?здері жа?сы к?рмей,??ла?тары жа?сы естімей,ая?ынан ж?ре алмапты. Дастарханда отыр?анда ?олы ?алтырап,?асы?ын ?стай алмайды. Сорпасын ?стел ?стіне т?гіп,аузынан а?ызыпты.?лы мен келіні оны? б?л жа?дайына ызалары келіп,?атты ?рысып, ж?регін жаралапты.

         Со??ы кезде дастархан басына ша?ырмай,пешті? артында?ы бір жерге отыр?ызыпты. Сол жерде отырып,сол жерде тама?ын жепті. ?олына бір а?аш тоста? ?статыпты.

            М?с?пір адам сол б?рышта ?оз?алмай отырыпты. Жанары с?не баста?ан сулы к?здерімен дастархан?а м??ая ?арайтын болыпты.

        К?ндерді? бір к?нінде ?олдары ?алтырап,тоста?ын жерге т?сіріп,сындырып алыпты. Келіні ауыр с?здер айтып ай?айлайды. 

         Ерте?інде атайды? ?лы д?кеннен ?с?ынсыз а?аш тоста? сатып алады. М?с?пір адам енді тама?ты сол тоста?тан жейтін болады. 

          Бір к?ні осы ?йді? т?рт жасар ?лы а?аш кесінділерін ?йге алып келеді. ?кесі ?лына:

         -Ол а?аштардан не істемекшісі?? – деп с?райды.

         -А?аштан тоста? жасаймын,?ке. ?артай?анда сіз де осы тоста?тан тама? жейтін боласыз, - дейді ?лы.

          ?лыны? б?л с?зін естіген ?ке-шешесіні? к?здеріне жас толып,жаса?ан істеріне ?атты ?ялады. Атасын ?айтадан дастархан басына отыр?ызады. Содан кейін тама? ?стінде, дастархан?а т?ксе де,о?ан с?йлемейтін болыпты.

С?ра?:

1.    М?тін кімдер туралы?

2.    ?андай жа?дайда отбасы берік болады деп ойлайсы?дар? 

3.    Отбасы жарасымды болу ?шін адамдар?а ?андай ?асиет керек?

Ендеше б?гінгі ?тетін та?ырыбымыз балалар « ?лкенге –??рмет, кішіге-ізет» деп та?ырыпты ашамын.    Саба? барысын тал?ылау: 

Д?йек с?з. 

«?згеге жаса?ан ізеті? — ?зі?е жаса?ан ??рметі?» (халы? даналы?ы) О?ушылар?а жаппай ж?не топ бойынша айт?ызып жаттату. Ма?ынасын т?сіндіру. 

— Балалар, ??рмет — ?лкен адамдар?а к?рсетілетін сыйласты?ты ?арым-?атынас. Ізет — ?лкендерді? кішілерге к?рсететін сыйласты?ты ?арым-?атынасы. Егерде сендер ?здері? бас?а адамдарды  сыйласа?дар, сені де сыйлайды. Сонды?тан жастайы?нан ?лкенді ??рметтеуді, ?лкен бол?анда кішіге ізет жасауды білсе? ?мір бойы сыйлы болып ?тесі?. ?зара сыйласты? досты??а ?келеді. «?згеге жаса?ан ізеті? — ?зі?е жаса?ан ??рметі?» деген с?зді? ма?ынасы осы.     

Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс. 

Топтар?а ?р т?рлі та?ырыпта сюжетті суреттер таратылады. ?р топ суретке ат ?ойып ??гіме ??растырады. Топтан бір о?ушы шы?ып айтып береді.

Топпен ?н айту. ?. Д?йсенбиев «Не деу керек»

Апа? сені? базардан 

Алма сатып ?келді

Е? ?лкенін жа?сысын

Са?ан та?дап ?перді

Не деп барып жеу керек?

Рахмет айтып жеу керек

Балалар ж?р к?шеде

Естіледі шу ай?ай

Сен де шы?ты? к?рші?ді

?а?ып кетті? бай?амай

Б?ндайда не деу керек?

Кешірі?із деу керек.

Д?птермен ж?мыс

1-тапсырма: «Мені? айтар а?ылым». Бос жолдар?а ?зі?нен кіші іні,?арындасы?а,сі?ілі?е хат жаз.

2-тапсырма: «Мені? ты?дар а?ылым». Бос жолдар?а ?йдегі ?лкендерді? ?зі?е айтатын а?ылдарын жаз. Тапсырма орындалып,?р о?ушы ?зіні? жаз?анымен б?ліседі.

 Ойын.

Та?ырыбы: «?айырымды болу?а ?йренеміз»

Балалар ше?бер жасап д??гелене т?рады. Т?рбиеші ?олында?ы добын бір бала?а береді. ?олына доп тиген бала т?мендегідей жа?дайларда ?зіні? ?андай ?айырымдылы? жасайтынын айтады:

-    мама? ауырып ?алды;

-    ?же?ні? ту?ан к?ні;

-    кішкентай іні? жылап жатыр;

-    досы? ?она??а келді;    

?й тапсырмасы. 

«Сыйласа? сыйлы боларсы?» та?ырыбына эссе жазу. Е? ?здігі та?далып о?ылатыны ескертіледі.    

Со??ы тынышты? с?тi.   

 Баяу ?уенді ?осып, к?зімізді ж?мып бір с?т б                      ?зін-?зі тану саба?ыны? жоспары

Мектеп Абай ??нанбаев атында?ы №6 мектеп-гимназия   Мерзiм 3.10.15ж  

Та?ырып    ?лкенге –??рмет, кішіге-ізет

??ндылы?  Д?рыс іс-?рекет  ?асиеттер ?арым-?атынасты б?збау, ата-ана?а, ?лкендерге деген ??рмет. М??алiм: Кошеметова Рымк?л Каукарбаевна  Cынып 2  О?ушылар саны  12

Ма?саты: О?ушылар?а ?лкенге-??рмет,кішіге-ізет та?ырыбын т?сіндіре отырып д?рыс ?рекет жасау ??ндылы?ыны? ма?ынасын ашу.

1. Білімділік. ?арым-?атынасты б?збауды? ?мірдегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру. 

2.Дамытушылы?: Ата-ана?а ??рмет к?рсету іскерліктерін дамыту; 

3. Т?рбиелік: ?лкендерге ??рмет к?рсетуге т?рбиелеу.

 К?рнекі ??ралдар: интерактивті та?та, д?птер, о?улы?, жа?даяттар, эссе,фото коллаж,?н: Не деу керек?    Ресурстар: (??ралдар, м?лiметтер)

Интерактивті та?та, на?ыл с?здер, о?улы?,д?птер, суреттер,

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?лкенге –??рмет, кішіге-ізет»

Өзін-өзі тану сабағының жоспары

Мектеп Абай Құнанбаев атындағы №6 мектеп-гимназия Мерзiм 3.10.15ж

Тақырып Үлкенге –құрмет, кішіге-ізет

Құндылық Дұрыс іс-әрекет Қасиеттер қарым-қатынасты бұзбау, ата-анаға, үлкендерге деген құрмет. Мұғалiм: Кошеметова Рымкүл Каукарбаевна Cынып 2 Оқушылар саны 12

Мақсаты: Оқушыларға үлкенге-құрмет,кішіге-ізет тақырыбын түсіндіре отырып дұрыс әрекет жасау құндылығының мағынасын ашу.

1. Білімділік. Қарым-қатынасты бұзбаудың өмірдегі маңыздылығын түсіндіру.

2.Дамытушылық: Ата-анаға құрмет көрсету іскерліктерін дамыту;
3. Тәрбиелік: Үлкендерге құрмет көрсетуге тәрбиелеу.

Көрнекі құралдар: интерактивті тақта, дәптер, оқулық, жағдаяттар, эссе,фото коллаж,ән: Не деу керек?

Ресурстар: (құралдар, мәлiметтер)

Интерактивті тақта, нақыл сөздер, оқулық,дәптер, суреттер,

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру

Тыныштық сәті.

Жайлап, жақсылап отырыңдар. Арқаларыңызды түзу ұстаңдар. Аяқ, қолдарыңды айқастырмай, тізеге немесе үстел үстіне қоюға болады. Денеңді бос ұстап, көзімізді жұмамыз.

Сендердің жүректерің - сендердің кішкене жарқыраған күндерің. Ол да күн сияқты жылытады. Сендердің күндерің сендерге жылулық береді. Өздеріңнің жақсылықтарыңмен өздеріңді қоршаған адамдармен бөлісесіңдер. Ал, кәне жақсылық сезімдерімізді өздеріміздің әке-шешемізге, аға-әпкелерімізге, өздеріміздің достарымызға, барлық адамзатқа, келген қонақтарға,  маған және өзіміздің кішкене ғана әдемі жер шарымызға, бәріне-бәріне жіберейік, жақсылық тілейік.
-Ал, енді көздеріңді ашыңдар, жымиыңдар және осы сезімдеріңді, қуаныштарыңды күні бойы сақтауға тырысыңдар.

Үй тапсырмасын тексеру.

Оқушылардың «Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы» тақырыбына эссе және салып келген суреттерінен фото коллаж жасап іліп қою.

Топ арасынан ең үздік шығарма таңдалып шығарма оқылады. (оқушылар қол соғып қошемет көрсетеді)

Сыныпта баяу музыка ойнап тұрады.

Түрік тілінен аударған Сәуле Дағайқызының

«Ағаш тостақ » әңгімесін балаларға айтып беремін.

Бір қарт адам өмір сүріпті. Көздері жақсы көрмей,құлақтары жақсы естімей,аяғынан жүре алмапты. Дастарханда отырғанда қолы қалтырап,қасығын ұстай алмайды. Сорпасын үстел үстіне төгіп,аузынан ағызыпты.Ұлы мен келіні оның бұл жағдайына ызалары келіп,қатты ұрысып, жүрегін жаралапты.

Соңғы кезде дастархан басына шақырмай,пештің артындағы бір жерге отырғызыпты. Сол жерде отырып,сол жерде тамағын жепті. Қолына бір ағаш тостақ ұстатыпты.

Мүсәпір адам сол бұрышта қозғалмай отырыпты. Жанары сөне бастаған сулы көздерімен дастарханға мұңая қарайтын болыпты.

Күндердің бір күнінде қолдары қалтырап,тостағын жерге түсіріп,сындырып алыпты. Келіні ауыр сөздер айтып айғайлайды.

Ертеңінде атайдың ұлы дүкеннен ұсқынсыз ағаш тостақ сатып алады. Мүсәпір адам енді тамақты сол тостақтан жейтін болады.

Бір күні осы үйдің төрт жасар ұлы ағаш кесінділерін үйге алып келеді. Әкесі ұлына:

-Ол ағаштардан не істемекшісің? – деп сұрайды.

-Ағаштан тостақ жасаймын,әке... Қартайғанда сіз де осы тостақтан тамақ жейтін боласыз, - дейді ұлы.

Ұлының бұл сөзін естіген әке-шешесінің көздеріне жас толып,жасаған істеріне қатты ұялады. Атасын қайтадан дастархан басына отырғызады. Содан кейін тамақ үстінде, дастарханға төксе де,оған сөйлемейтін болыпты.

Сұрақ:

 1. Мәтін кімдер туралы?

 2. Қандай жағдайда отбасы берік болады деп ойлайсыңдар?

 3. Отбасы жарасымды болу үшін адамдарға қандай қасиет керек?

Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар « Үлкенге –құрмет, кішіге-ізет» деп тақырыпты ашамын.

Сабақ барысын талқылау:

Дәйек сөз.

«Өзгеге жасаған ізетің — өзіңе жасаған құрметің» (халық даналығы) Оқушыларға жаппай және топ бойынша айтқызып жаттату. Мағынасын түсіндіру.

— Балалар, құрмет — үлкен адамдарға көрсетілетін сыйластықты қарым-қатынас. Ізет — үлкендердің кішілерге көрсететін сыйластықты қарым-қатынасы. Егерде сендер өздерің басқа адамдарды сыйласаңдар, сені де сыйлайды. Сондықтан жастайыңнан үлкенді құрметтеуді, үлкен болғанда кішіге ізет жасауды білсең өмір бойы сыйлы болып өтесің. Өзара сыйластық достыққа әкеледі. «Өзгеге жасаған ізетің — өзіңе жасаған құрметің» деген сөздің мағынасы осы.


Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.

Топтарға әр түрлі тақырыпта сюжетті суреттер таратылады. Әр топ суретке ат қойып әңгіме құрастырады. Топтан бір оқушы шығып айтып береді.

Топпен ән айту. Ә. Дүйсенбиев «Не деу керек»

Апаң сенің базардан

Алма сатып әкелді

Ең үлкенін жақсысын

Саған таңдап әперді

Не деп барып жеу керек?

Рахмет айтып жеу керек


Балалар жүр көшеде

Естіледі шу айқай

Сен де шықтың көршіңді

Қағып кеттің байқамай

Бұндайда не деу керек?

Кешіріңіз деу керек.

Дәптермен жұмыс

1-тапсырма: «Менің айтар ақылым». Бос жолдарға өзіңнен кіші іні,қарындасыңа,сіңіліңе хат жаз.

2-тапсырма: «Менің тыңдар ақылым». Бос жолдарға үйдегі үлкендердің өзіңе айтатын ақылдарын жаз. Тапсырма орындалып,әр оқушы өзінің жазғанымен бөліседі.

Ойын.

Тақырыбы: «Қайырымды болуға үйренеміз»

Балалар шеңбер жасап дөңгелене тұрады. Тәрбиеші қолындағы добын бір балаға береді. Қолына доп тиген бала төмендегідей жағдайларда өзінің қандай қайырымдылық жасайтынын айтады:

 • мамаң ауырып қалды;

 • әжеңнің туған күні;

 • кішкентай інің жылап жатыр;

 • досың қонаққа келді;


Үй тапсырмасы.

«Сыйласаң сыйлы боларсың» тақырыбына эссе жазу. Ең үздігі таңдалып оқылатыны ескертіледі.


Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу әуенді қосып, көзімізді жұмып бір сәт бүгінгі өткен сабақты көз алдымызда елестетіп өтеміз. Балалар мен сендердің сыпайы,мейрімді,адамгершілігі жоғары оқушы екендеріңді білемін.Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқандарың үшін Рахмет.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
?лкенге –??рмет, кішіге-ізет

Автор: Кошеметова Рымк?л Каукарбаевна

Дата: 21.01.2016

Номер свидетельства: 280205

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(157) ""Үлкенге құрмет - кішіге ізет" тақырыбындағы 9 сыныпқа арналған тәрбие сағатын жоспары"
  ["seo_title"] => string(80) "ulkienghie_k_u_rmiet_kishighie_iziet_tak_yrybyndag_y_9_synypk_a_arnalg_an_t_rbii"
  ["file_id"] => string(6) "458402"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1519044346"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) ""Үлкенге - құрмет,кішіге - ізет""
  ["seo_title"] => string(38) "ulkienghie_k_u_rmiet_kishighie_iziet_2"
  ["file_id"] => string(6) "447147"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1514446782"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) ""?лкенге - ??рмет, кішіге - ізет"."
  ["seo_title"] => string(38) "ulkienghie-k-u-rmiet-kishighie-iziet-6"
  ["file_id"] => string(6) "261619"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1449160070"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) ""?лкенге – ??рмет, кішіге – ізет " "
  ["seo_title"] => string(38) "ulkienghie-k-u-rmiet-kishighie-iziet-1"
  ["file_id"] => string(6) "165739"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1422868136"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "?лкенге - ??рмет, кішіге - ізет "
  ["seo_title"] => string(38) "ulkienghie-k-u-rmiet-kishighie-iziet-2"
  ["file_id"] => string(6) "170968"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423618191"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства