kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Урок "??лын мінген бала"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ??лын мінген бала.

Саба?ты? ма?саты: а) Ке?ес Ода?ыны? батыры  Бауыржан  Момыш?лы туралы м?лімет беру. М?тін мазм?нын т?сініп, онда?ы ойды аны?тау.

?) Жа?а саба?ты? м?нін аша отырып,тапсырмалар ар?ылы баланы? ой-?рісін есте са?тау ?абілетін, топпен ж?мыс істеу да?дысын дамыту.

б) О?ушыларды  Отанын, ту?ан жерін ма?тан етуге, ерлікті паш етуге т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі:  аралас саба?

Саба?та пайдаланатын к?рнекті-??ралдар:

Слайд, Б.Момыш?лы суреті, ?мірбаяны, бейнебаян

Пайдаланатын ?діс-т?сілдер: с?ра?-жауап, ??гімелеу, топты? ж?мыс.

П?наралы? байланыс: музыка, д?ниетану.

                                          Саба?ты? барысы

І. ?йымдастыру кезе?і

    Балалар, б?гін бізді? саба?ымыз?а ?она?тар келіп отыр ізеттілікпен с?лемдесейік

Психологиялы?  дайынды?

Жар?ырап к?н де ашылды

Айнала?а н?р шашылды

?айырлы к?н!

Біз к??ілді баламыз

?айырлы к?н!

С?лемдесіп аламыз

?айырлы к?н болсын!

Саба?ымыз с?ттілікке толсын!

-Жа?сы отыра ?ойы?дар.

О?ушыларды топ?а б?лу (о?ушылар г?л атауларымен б?лінеді)

I топ  «Жау?азын »    

II топ  «Б?йшешек»    

III топ «?ыз?алда?»                    

 IVтоп «Раушан»   

?р топты? топ басшысы ж?не топ к?мекшілері аны?талады

Бір –бірлері?ді ты?дай білі?дер, с?ттілік тілеймін.

«Ми?а шабуыл» кезе?і

-Балалар, ?азір жылды? ?ай мезгілі? (к?ктем мезгілі екенін айту)

-К?ктемде ?андай ?згерістер болады? (к?ктемде к?н б?лттанатынды?ын айту), (слайдпен ж?мыс)

 Балалар, к?нні? к?зін б?лт басыпты,  к?нге к?мектесуіміз керек. Б?лтты? бізге тапсырмасы бар, біз сол тапсырманы орында?ан кезде ?ана к?нге к?мектесе аламыз, к?н сендерге ?зіні? ?рбір шуа?ын д?рыс жауаптары?а сыйлап отырады.

К?мектесеміз бе?.

 • б?лтты? тапсырмасы:  Дыбыстар жайлы не білесі?дер?
 • б?лтты? тапсырмасы:  ?андай дауысты дыбыстарды білесі?дер.
 • б?лтты? тапсырмасы:  С?йлем  жайлы  не білесі?дер?
 • б?лтты? тапсырмасы:  Бас ?ріптен басталып жазылатын с?здер

жайлы не білесі?дер? (О?ушылар с?ра?тар?а жауап беріп, к?нге к?мектеседі)

 II. ?тілген та?ырып:

Ж?ма?алиевті? «Же?іс к?ні» ?ле?і

 1.  ?ле?ді жат?а с?рау
 2. С?ра?-жауап ж?мысы

III. Жа?а саба?

Кіріспе

Же?іс к?ні ?ай к?н? ( 9 мамыр)

Осы жылы же?істі? неше жылды?ын тойлаймыз? (70 жыл)

«Ой ?оз?ау» кезе?і

( Бауыржан Момыш?лы туралы бейнебаянды к?рсету ар?ылы та?ырыпты ашу)

-Балалар, бейнебаянда кімді к?рді?дер?

- Кім туралы айтл?ан? (о?ушылар Бауыржан Момыш?лы туралы екендігін айтады )

   Бауыржан Момыш?лы  (1910-1982) – екінші д?ниеж?зілік  со?ысты? ата?ты жауынгері, халы? ?а?арманы, ?аза?ты? к?рнекті жазушысы. Ту?ан жері-Жамбыл облысыны? Жуалы ауданында?ы К?лбастау мекені. Бауыржан жеті жылды? мектепті бітіргеннен кейін біраз уа?ыт м??алім бол?ан. Сонда ж?ргенде кезекті ?скери міндетін ?теуге ша?ырылып, онда бір жарым жыл ж?ріп, запаста?ы командир бол?ан.

?зілхан Н?ршайы?овты? «??лын мінген бала» ??гімесімен танысамыз.

?аза? ?дебиетінде елеулі орын алатын белгілі ?аламгер, халы? жазушысы, мемлекеттік сыйлы?ты? лауреаты ?зілхан Н?ршайы?ов 1922 жылды?                  15 желто?санында Жарма ауданыны? Келінс?йегі деген жерінде д?ниеге

 келген. Жазушы 1941-1945 жылдары ?ызыл Армия ?атарында

 ?ызмет етті.

ІV. О?улы?пен ж?мыс:

Кітапты? 186-бетін ашып, м?тінді о?ыту

« ??лын мінген бала»  м?тінін о?ушылар?а топпен о?ыту

?зіндік ж?мыс (слайдпен ж?мыс)        

І топ

 • Бауыржан бала к?нінде ??лынын ?алай ба?ты? 
 • Ол ??рбыларына не деп ма?танды?

ІІ топ

 • Бауыржан ата со?ыста ж?ргенде ?андай ат мінді?
 • Бауыржан Момыш?лы неліктен батыр атанды?

ІІІ. топ

 • Отанымызды ?ор?а?ан батырлардан кімдерді білесі?дер?

ІV топ

 • Ту?ан елді, жерді не ?шін ?ор?ау керек?

  Со?ыс ?ашанда тек ?ай?ы ?асірет ?келген. Бізді? жерлестеріміз жері, елі ?шін ?мірлерін ?иды.  И?,барлы?ы да халы?ты? тынышты?ы  ?шін, ба?ыты ?шін к?ресті. 1945жылы 9 – мамырда  же?іске жетіп «Же?іс к?ні» аталды. Биыл же?істі? 70 жылды? мерекесін тойлаймыз.

«Ешкім де,еш н?рсе де  еш?ашан  ?мытылмайды».

1минут ?нсіздікпен еске алайы?.

Батыр аталарымызды? рухы биіктей берсін,аттарын м??гілікте есімізде са?таймыз.

V. «Ойлан, бірік, б?ліс» кезе?і  (Шы?армашылы? тапсырманы постер ар?ылы орындайды)

І топ   ?андай батырларды білесі?дер?

ІІ топ  Бес ?ару ж?нінде не білесі?дер?

ІІІ топ  ?лы Отан со?ысында ?олдан?ан ?андай ?аруларды білесі?дер?

VІ топ  Абылай хан кім?

  Ал, балалар  батырлар, бес ?ару, со?ыс ?арулары, Абылай хан туралы неден о?ып ?йренді?дер? (о?ушылар о?улы?тан, кітаптан о?ы?андарын айтады)

?рине  о?улы?- білім ?азынасы. Ол адам баласыны? а?ыл ойыны? жемісі, тарихы мен та?ылымыны? алтын санды?ы.  

VІ.  «Кітап нені с?йеді?» ойыны

Ойын шарты

 Сіздерге бірнеше н?с?аны айтам, келіссе?іздер  шапала? ?расыздар, келіспесе?іздер ?рмайсыздар.

- ?апта?анды

- лас ?олмен ?ста?анды

- ?ар мен жа?быр?а таста?анды

-  аялап ?ста?анды

- кітап с?релерінде т?р?анды

- кітап??марларды

- еденде жат?анды

- ??рметтегенді

- ж?мырт?а жа??анды

- т?белескенді

VІІ.  Ж?мыс пара?ы  (слайд)

 175-жатты?у 184-бет

 ?р топ?а тапсырма беріледі
І топ    ?оян с?зіне с?йлем ??ра.
ІІ топ   ?оян туралы не білесі?дер?

ІІІ топ  Жуан дауысты дыбысты с?здерді тап.
ІV топ. Жі?ішке дауысты дыбысты с?здерді тап.

- Б?л с?здер неге жуан айтылып т?р?
- Не себепті жі?ішке айтылып т?р деп ойлайсы?дар?

VІІІ. Сергіту с?ті: («А?б?ла?» ?ні)

 176-жатты?у

Т?рда?ын Жексенбайды?«Астана?а бар?анда» ?ле?і 

 • М?нерлеп о?у
 • Тізбектеп о?у

І топ    (?ле?ні? бір шума?ын ?атты дауыстап о?у)
ІІ топ   (?ле?ні? екінші шума?ын орта дауыспен о?у)

ІІІ топ   (?ле?ні? ?шінші шума?ын жарты дауыспен о?у)
ІV топ. (?ле?ні? т?ртінші шума?ын сыбырлап о?у)

О?ушылардан Астана туралы білетіндерін с?рау.

Астана ?аласы ?ай ?зеннi? жа?асында орналас?ан? (Есіл)

Б?йтеректі? биіктігі ?анша? (97м)

Астана символы. (Б?йтерек)

ІХ.  «Білгенге маржан» кезе?і  ( ма?алды жал?астыру )

     І топ

1.?нерлі бала..        (с?йкімді  )

2.Батыр туса-ел ырысы,

..           (Жа?быр жауса жер ырысы)

ІІ топ

1.Батыр бір рет ?леді,

..                (?ор?а? мы? рет ?леді)

2.?нерліні? ?олы алтын,

..     (?ле?шіні? с?зі алтын)

ІІІ топ

1.Шешен с?з бастар,

 ..                       ( Батыр ?ол бастар)

2.?нерлі ?ол,

  .                  (Ба?ыт?а жол)

ІV топ

1.?нер – таусылмас азы?,

 ..                       ( Ж?тамас байлы?)

2.Болат ?айнауда шыны?ады,

  .                  (Батыр майданда шыны?ады)  

Х. Саба?ты пысы?тап, бекіту:

Рефлексия (басбарма? ар?ылы к?рсету)

(саба? ?наса бас барма?ты жо?ары к?теру)

(саба? ?намаса бас барма?ты т?мен т?сіру)   

- Сендерге не ?нады?

- Нені білді?дер?

- ?лы Отан со?ысыны? ?андай батырларын білді?дер?

 Балалар тілегі   (о?ушылар ?здеріні? ойларын тілекпен жеткізу)

 «?р?ашан к?н с?нбесін»?німен  саба?ты ая?тау.

ХІ. ?орытынды:

?йге тапсырма: «??лын мінген бала» о?ып келу

177-жатты?у

О?ушыларды? білімдерін ба?алау

Просмотр содержимого документа
«Урок "??лын мінген бала"»

Сабақтың тақырыбы: Құлын мінген бала

Сабақтың мақсаты: а) Кеңес Одағының батыры Бауыржан Момышұлы туралы мәлімет беру. Мәтін мазмұнын түсініп, ондағы ойды анықтау.

 ә) Жаңа сабақтың мәнін аша отырып,тапсырмалар арқылы баланың ой-өрісін есте сақтау қабілетін, топпен жұмыс істеу дағдысын дамыту.

б) Оқушыларды Отанын, туған жерін мақтан етуге, ерлікті паш етуге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ

Сабақта пайдаланатын көрнекті-құралдар:

Слайд, Б.Момышұлы суреті, өмірбаяны, бейнебаян

Пайдаланатын әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, әңгімелеу, топтық жұмыс.

Пәнаралық байланыс: музыка , дүниетану.

Сабақтың барысы

І. Ұйымдастыру кезеңі

Балалар, бүгін біздің сабағымызға қонақтар келіп отыр ізеттілікпен сәлемдесейік

Психологиялық  дайындық

Жарқырап күн де ашылды

Айналаға нұр шашылды

Қайырлы күн!

Біз көңілді баламыз

Қайырлы күн!

Сәлемдесіп аламыз

Қайырлы күн болсын!

Сабағымыз сәттілікке толсын!

-Жақсы отыра қойыңдар.

Оқушыларды топқа бөлу (оқушылар гүл атауларымен бөлінеді)

I топ «Жауқазын »

II топ «Бәйшешек»

III топ «Қызғалдақ»

IVтоп «Раушан»

Әр топтың топ басшысы және топ көмекшілері анықталады

Бір –бірлеріңді тыңдай біліңдер, сәттілік тілеймін.

«Миға шабуыл» кезеңі

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? (көктем мезгілі екенін айту)

-Көктемде қандай өзгерістер болады? (көктемде күн бұлттанатындығын айту), (слайдпен жұмыс)

Балалар, күннің көзін бұлт басыпты, күнге көмектесуіміз керек. Бұлттың бізге тапсырмасы бар, біз сол тапсырманы орындаған кезде ғана күнге көмектесе аламыз, күн сендерге өзінің әрбір шуағын дұрыс жауаптарыңа сыйлап отырады.

Көмектесеміз бе?.......

 • бұлттың тапсырмасы: Дыбыстар жайлы не білесіңдер?

 • бұлттың тапсырмасы: Қандай дауысты дыбыстарды білесіңдер.

 • бұлттың тапсырмасы: Сөйлем  жайлы  не білесіңдер?

 • бұлттың тапсырмасы: Бас әріптен басталып жазылатын сөздер

жайлы не білесіңдер? (Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, күнге көмектеседі)

 II. Өтілген тақырып:

Жұмағалиевтің «Жеңіс күні» өлеңі

 1. Өлеңді жатқа сұрау

 2. Сұрақ-жауап жұмысы

III. Жаңа сабақ

Кіріспе

Жеңіс күні қай күн? ( 9 мамыр)

Осы жылы жеңістің неше жылдығын тойлаймыз? (70 жыл)

«Ой қозғау» кезеңі

( Бауыржан Момышұлы туралы бейнебаянды көрсету арқылы тақырыпты ашу)

-Балалар, бейнебаянда кімді көрдіңдер?

- Кім туралы айтлған? (оқушылар Бауыржан Момышұлы туралы екендігін айтады )

Бауыржан Момышұлы (1910-1982) – екінші дүниежүзілік  соғыстың атақты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы. Туған жері-Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекені. Бауыржан жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда бір жарым жыл жүріп, запастағы командир болған.

Әзілхан Нұршайықовтың «Құлын мінген бала» әңгімесімен танысамыз.

Қазақ әдебиетінде елеулі орын алатын белгілі қаламгер , халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов 1922 жылдың 15 желтоқсанында Жарма ауданының Келінсүйегі деген жерінде дүниеге

келген. Жазушы 1941-1945 жылдары Қызыл Армия қатарында

қызмет етті.

ІV. Оқулықпен жұмыс:

Кітаптың 186-бетін ашып, мәтінді оқыту

« Құлын мінген бала»  мәтінін оқушыларға топпен оқыту

Өзіндік жұмыс (слайдпен жұмыс)        

І топ

 • Бауыржан бала күнінде құлынын қалай бақты?

 • Ол құрбыларына не деп мақтанды?

ІІ топ

 • Бауыржан ата соғыста жүргенде қандай ат мінді?

 • Бауыржан Момышұлы неліктен батыр атанды?

ІІІ. топ

 • Отанымызды қорғаған батырлардан кімдерді білесіңдер?

ІV топ

 • Туған елді, жерді не үшін қорғау керек?

Соғыс қашанда тек қайғы қасірет әкелген. Біздің жерлестеріміз жері , елі үшін өмірлерін қиды. Иә ,барлығы да халықтың тыныштығы  үшін , бақыты үшін күресті. 1945жылы 9 – мамырда  жеңіске жетіп «Жеңіс күні» аталды. Биыл жеңістің 70 жылдық мерекесін тойлаймыз.

«Ешкім де,еш нәрсе де  ешқашан  ұмытылмайды».

1минут үнсіздікпен еске алайық.

Батыр аталарымыздың рухы биіктей берсін,аттарын мәңгілікте есімізде сақтаймыз.

V. «Ойлан, бірік, бөліс» кезеңі (Шығармашылық тапсырманы постер арқылы орындайды)

І топ Қандай батырларды білесіңдер?

ІІ топ Бес қару жөнінде не білесіңдер?

ІІІ топ Ұлы Отан соғысында қолданған қандай қаруларды білесіңдер?

VІ топ Абылай хан кім?

Ал, балалар батырлар, бес қару, соғыс қарулары, Абылай хан туралы неден оқып үйрендіңдер? (оқушылар оқулықтан, кітаптан оқығандарын айтады)

Әрине оқулық- білім қазынасы. Ол адам баласының ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы.  

VІ. «Кітап нені сүйеді?» ойыны

Ойын шарты

Сіздерге бірнеше нұсқаны айтам, келіссеңіздер  шапалақ ұрасыздар, келіспесеңіздер ұрмайсыздар.

- Қаптағанды

- лас қолмен ұстағанды

- қар мен жаңбырға тастағанды

- аялап ұстағанды

- кітап сөрелерінде тұрғанды

- кітапқұмарларды

- еденде жатқанды

- құрметтегенді

- жұмыртқа жаққанды

- төбелескенді

VІІ. Жұмыс парағы (слайд)

175-жаттығу 184-бет

Әр топқа тапсырма беріледі
І топ Қоян сөзіне сөйлем құра.
ІІ топ Қоян туралы не білесіңдер?

ІІІ топ Жуан дауысты дыбысты сөздерді тап.
ІV топ. Жіңішке дауысты дыбысты сөздерді тап.

- Бұл сөздер неге жуан айтылып тұр?
- Не себепті жіңішке айтылып тұр деп ойлайсыңдар?

VІІІ. Сергіту сәті: («Ақбұлақ» әні)

176-жаттығу

Тұрдақын Жексенбайдың«Астанаға барғанда» өлеңі 

 • Мәнерлеп оқу

 • Тізбектеп оқу

І топ (өлеңнің бір шумағын қатты дауыстап оқу)
ІІ топ (өлеңнің екінші шумағын орта дауыспен оқу)

ІІІ топ (өлеңнің үшінші шумағын жарты дауыспен оқу)
ІV топ. (өлеңнің төртінші шумағын сыбырлап оқу)

Оқушылардан Астана туралы білетіндерін сұрау.

Астана қаласы қай өзеннiң жағасында орналасқан? (Есіл)

Бәйтеректің биіктігі қанша? (97м)

Астана символы. (Бәйтерек)

ІХ.  «Білгенге маржан» кезеңі ( мақалды жалғастыру )

     І топ

1.Өнерлі бала ..............................        (сүйкімді  )

2.Батыр туса-ел ырысы,

...........................................           (Жаңбыр жауса жер ырысы)

ІІ топ

1.Батыр бір рет өледі,

.....................................                (Қорқақ мың рет өледі)

2.Өнерлінің қолы алтын,

.......................................     (Өлеңшінің сөзі алтын)

ІІІ топ

1.Шешен сөз бастар,

  ...........................                       ( Батыр қол бастар)

2.Өнерлі қол,

   ...............................                  (Бақытқа жол)

ІV топ

1.Өнер – таусылмас азық,

  ...........................                       ( Жұтамас байлық)

2.Болат қайнауда шынығады,

   ...............................                  (Батыр майданда шынығады)  

Х. Сабақты пысықтап, бекіту:

Рефлексия (басбармақ арқылы көрсету)

(сабақ ұнаса бас бармақты жоғары көтеру)

(сабақ ұнамаса бас бармақты төмен түсіру)

- Сендерге не ұнады?

- Нені білдіңдер?

- Ұлы Отан соғысының қандай батырларын білдіңдер?

Балалар тілегі   (оқушылар өздерінің ойларын тілекпен жеткізу)

 «Әрқашан күн сөнбесін»әнімен  сабақты аяқтау.

ХІ. Қорытынды:

Үйге тапсырма: «Құлын мінген бала» оқып келу

177-жаттығу

Оқушылардың білімдерін бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Урок "??лын мінген бала"

Автор: Жакуова Куанышгул Абикадировна

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312406

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) "Урок по казахской литературе на тему Оралхан Бокей"
  ["seo_title"] => string(56) "urok_po_kazakhskoi_litieraturie_na_tiemu_oralkhan_bokiei"
  ["file_id"] => string(6) "414490"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1494506773"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(23) "научная урок"
  ["seo_title"] => string(13) "nauchnaiaurok"
  ["file_id"] => string(6) "304428"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1457712973"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) "Тема урока ?. ?бді?адыров "?ажым??ан"??гімесі "
  ["seo_title"] => string(50) "tiema-uroka-k-bdik-adyrov-k-azhymu-k-an-n-ghimiesi"
  ["file_id"] => string(6) "181327"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425318708"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) "Конспект урока на тему "?ш?ан ?я" "
  ["seo_title"] => string(38) "konspiekt-uroka-na-tiemu-u-shk-an-u-ia"
  ["file_id"] => string(6) "199856"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428664753"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "конспект урока М.Макатаев "?ш ба?ытым" "
  ["seo_title"] => string(40) "konspiekt-uroka-m-makataiev-ush-bak-ytym"
  ["file_id"] => string(6) "231762"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1442608893"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства