kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Геометрия есептері"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Геометриялы? есептерді? шы?ару жолдарымен ?БТ-ге дайындалу ма?атында ??рыл?ан саба? жоспары. ?азіргі уа?ытта білім сапасын арттыу ?р м??алімнен шы?армашылы?пен ж?мыс жасауды талп етеді. О?ушылар?а тере?де тияна?ты білім беру м??алімні? басты міндеті.Б?л міндетті асырум??алімні? шеберлігіе тікелей айланысты. Т?мендегі тест о?ушылардф? білімін тексеруе арналан ?сынып отырмын.

Просмотр содержимого документа
«"Геометрия есептері" »

І нұсқа

1.Үш шардың радиуысы 3см, 4см, 5см,. Көлемі осы шардың көлемдерінің арифметикалық ортасына тең болатын шардың радиусы неге тең?

A)3 B)2 C)6 D)3 E)2

2.Конустың биіктігі табанының радиуысына тең. Конустың көлемі  см3. Конустың жасаушысын табыңыз.

A) 3 см B) см C) 9см D) 2см E)3см

3.Целиндір табанының диаметрі 4 см, ал биіктігі 3 см. Осьтік қимасының диоганалін табыңыз. A) 5 см B) 4 см C) 6 см D) 10 см E)12 см

4.Сфераның бетінің ауданы 324 м2 Сфераның радиусының ұзындығын табыңыз.

A) 18 м B) 27м C) 16 м D) 25 м E) 9 м

5.Конустың бүйір бетінің ауданы неге тең?

A)S=RH B)S=2Rl C) S=Rl D) S=2Rh E)S=Rl

6.Биіктіктері бірдей екі цилиндірдің бірінің табанының радиуысын екіншісінен 2 есе арттырсаақ, онда көлемдері неше есе артады?

A)2 есе B)3 есе C)4 есе D)5 есе E)6 есе

7.Цилиндрдің осіне параллель қимасы одан см қашықтықта. Егер қиманың ауданы 8 см2 және табанынан 600 доға қиса, онда цилиндрдің толық бетін табыңыз.

A)40 B)54 C)55 D)24 E)42

8.Қиық конустың табандарының аудандары 25 және 64, осьтік қимасының ауданы 52 болса, толық бетінің ауданын табыңыз.

A)150 B)154 C)149 D)148 E) 151

9.Қиық конустың жасаушысы 8 см және табан жазықтығымен 600 жасайды. Осьтік қимасының диагоналі осы бұрышты қақ бөлетін болса, толық бетінің ауданын табыңыз.

A)896 B)154 C)176 D)148 E) 151

10.Ромбының диоганалдары 6 және 8 см. Бір қабырғасы арқылы айналғанда пайда болған фигураның толық бетінің ауданын табыңыз.

A)12 B)16 C)13 D)20 E)96

11.Тік призманың табаны қабырғалары 10, 10 және 12 болатын үшбұрыш. Кіші бүйір жағының диагоналі табанымен 600 бұрыш жасайтын болса, көлемін табыңыз.

A)480 B)480 C)500 D)420 E)440

12.Дұрыс төртбұрышты пирамиданың табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусы 6см. Бүйір жақтары табанымен 600 жасайтын болса, көлемін табыңыз.

A)72 B)72 C)75 D)65 E)64

13.Биіктігі h конус радиусы r шарға іштей сызылған. Конус көлемін табыңыз.

A) r2 B) r2h C)2r2h D) E) 3r2h

14.Конустың осьтік қимасының ауданы 12, жасаушысы 5 болса, конустың көлемінің бүйір бетінің ауданына қатынасын табыңыз.

A) 0.7 B)0.6 C)0.8 D)0.9 E)0.5

15.Радиусы R металл шар балқытылып тік конусқа құйылған.Конустың бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан үш есе артық болса, биіктігін табыңыз.

A)2R B)3R C)R D)2R E)4R

ІІ нұсқа

1.Конустың осьтік қимасы – ауданы 9-ға тең болатын тік бұрышты үшбұрыш

Конустың көлемін табыңыз.

A)9 B)8 C)9 D)8 E)9

2.Конустың биіктігі 4см, табанының диаметрі 6см. Оның бүйір бетінің ауданын табыңыз.

A)24 см2 B)30 см2 C)48 см2 D)15 см2 E)18 см2

3.Радиуысы 41 см шар центірінен 9 см қашықтықта жазықтық пен қиылған. Қиманың ауданын табыңыз.

A)1600 см2 B)2500 см2 C)2000 см2 D)1500 см2 E)3000 см2

4.Диаметрі 12 см шардың көлемі неге тең?

A)288 см3 B)144 см3 C)314 см3 D) 628 см3 E)225 см3

5.Конус биіктігі 12, ал жасаушысы 13-ке тең. Конусты бүйір бетінің ауданын есептеңіз.

A)12 B)13 C)15 D)24 E) 65

6.Конус жасаушысы 5 см, табанының радиуысы 4 см. Толық бетінің ауданын табыңыз.

A)36 см3 B)3.6 см3 C)16 см3 D)6.3 см3 E)63 см3

7.Цилиндрдің табандарындағы қиятын түзу табандарымен 600 жасап, осьтен 5 см қашықтықта. Егер табанының радиусы 13 см болса, цилиндрдің биіктігін табыңыз.

A)24 см B)30 см C)24 см D)26 см E)15 см

8.Табандары 13 және 18, кіші бүйір қабырғасы 12 см тікбұрышты трапеция. Кіші қабырғасынан айналдырғанда пайда болған қиық конустың толық бетінің ауданын табыңыз. A)896 B)154 C)149 D)148 E) 151

9.Конустың осьтік қимасының периметрі 16, ал бүйір бетінің жазба бұрышы 1200 болса, толық бетінің табыңыз.

A)12 B)16 C)13 D)20 E)10

10.Тік бұрышты параллелепепипедтің табан қбырғалары 5см және 12 см, параллелепепипедтің диагоналі табнымен 600 бұрыш жасайтын болса, көлемін табыңыз.

A)700 B)750 C)780 D)780 E)790

11.Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 4 және 8 бұрыштарының біреуі 300 болатын параллелограмм. Кіші бүйір жағының диагоналы табан жазықтығымен 450 бұрыш жасаса, көлемін табыңыз.

A)60 B)64 C)61 D)59 E)70

12.Пирамиданың табаны тең бүйірлі трапеция, ал оның табандары 2 және 8. Пирамидаға іштей конус сызылған. Конус көлемі см3 болса,пирамиданың бүйір жақтарының табанымен жасайтын бұрышын табыңыз.

A)300 B)450 C)600 D)900 E)1200

13.Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы Р болса, бүйір бетін табыңыз.

A)2P B) P C)3P D)4P E)5P

14.Конустың бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан 2 есе артық болса, жазбасның бұрышын радианмен табыңыз.

A)2 B)  C)3 D)5 E)4

15.Конустың биіктігі 3, табанының радиуысы 5. Төбесі арқылы өтіп, биіктігімен 300 жасайтын қиманың ауданын табыңыз.

A)23 B)24 C)20 D)25 E)21

ІІІ нұсқа

1. Екі шардың беттерінің аудандарының қатынасы 4:1. Көлемдерінің қатынасын табыңыз. A)2:1 B)4:1 C)6:1 D)8:1 E)2:3

2.Жасаушысы 10 см, биіктігі 8 см конустың көлемін табыңыз.

A)96 см3 B)360 см3 C)384 см3 D)288 см3 E)120 см3

3.Биіктігі 30 см, табанының диаметрі 20 см болатын цилиндр шелек жасау үшін қанша қаңылтыр керек? A)~0.32 м2 B)~0.25 м2 C)~0.22 м2 D)~0.44 м2 E)~0.5 м2

4.Көлемі болатын шардың бетінің ауданын табыңыз.

A)26 B)14.7 C)50 D)50.24 E)41

5.Катеттері 3 және 4- ке тең , болатын тік бұрышты үшбұрышты кіші катетінен айналдырған. Содан шыққан дененің көлемін анықтаңыз.

A)16 B)24 C)12 D)9 E)48

6.Цилиндрдің осіне параллель қимасының диоганалы 9 және табанымен 600 бұрыш жасайды. Егер табанында 1200 доға қиылыса, цилиндрдің толық бетін табыңыз.

A)40 B)54 C)55 D)41 E)42

7.Цилиндрдің табандарындағы шеңберлердің екі нүктесі кесіндімен қосылған. Табанының радиусы 10, цилиндрдің биіктігі 17 және осьтен кесіндіге дейін қашықтық

4 см болса.Кесіндінің ұзындығын табыңыз.

A) 24 см B)30 см C)24 см D)26 см E)25 см

8.Қиық конустың бүйір бетінің ауданы 208, жасаушысы 13, биіктігі 5 см болса, табанының радиустарын анықтаңыз.

A)2 және 14 B)2 және 3 C)2және 5 D)3және 4 E)3 және 5

9.Бүйір қабырғалары 4, бұрышы 1200 теңбүйірлі үшбұрыш үлкен қабырғасынан айналатын болса, айналу денесінің толық бетінің ауданын табыңыз.

A)12 B)16 C)13 D)20 E)10

10.Тік призманың табаны катеттері 3 см тікбұрышты тең бүйірлі үшбұрыш. Бір катеті арқылы және қарама қарсы табанының төбесі арқылы өткен қиманың ауданы 7,5 см2 болса, призманың көлемін табыңыз.

A)20 см2 B)18 см2 C)17 см2 D)24 см2 E)25 см2

11.Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусы 4 см. Бүйір жақтары табанымен 600 жасаса көлемін табыныз.

A)24 B)30 C)32 D)18 E)14

12.Жасаушысы 10 және табан жазықтығымен 450 жасайтын қиық конусқа іштей сызылған шардың көлемін табыңыз. A)129 B)125 C)130 D)110 E)

13.Радиусы металл шар балқытылып конусқа айналдырылған. Егер конустың бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан үш есе артық болса, конустың биіктігін табыңыз.

A)6 B)4 C)7 D)2 E)9

14.Конустың көлемі 7. Конусқа іштей сызылған дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз. A)12 B)10 C)11 D)14 E)9

15.Қабырғалары 3 және 10 тіктөртбұрыштың үлкен қабырғасынан айналғанда шығатын фигураның көлемін табыңыз.

A)280 B)282 C)282.6 D)283 E)284
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Геометрия есептері"

Автор: Жанузакова Аяулым Жанатовна

Дата: 13.06.2014

Номер свидетельства: 103955

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(150) "О?УШЫЛАРДЫ ?БТ-ГЕ ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДА ГЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН ТИІМДІ Т?СІЛДЕРМЕН ШЕШУ."
  ["seo_title"] => string(83) "okushylardyubtgiedaiyndaubarysyndagieomietriiaiesieptierintiimditsildiermienshieshu"
  ["file_id"] => string(6) "300409"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1456728110"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Геометрия есептеріні? шы?арылу жолдары 11сынып"
  ["seo_title"] => string(50) "gieomietriiaiesieptierininshygaryluzholdary11synyp"
  ["file_id"] => string(6) "302199"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457088265"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(140) "Саба?ты? та?ырыбы: Салу есептері туралы т?сінік. Салу есептеріні? шы?у тарихы. "
  ["seo_title"] => string(86) "sabak-tyn-tak-yryby-salu-iesieptieri-turaly-tusinik-salu-iesieptierinin-shyg-u-tarikhy"
  ["file_id"] => string(6) "197438"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428243925"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(86) "Логикалы? есептер (факультативтік курс) 4 сынып "
  ["seo_title"] => string(49) "loghikalyk-iesieptier-fakul-tativtik-kurs-4-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "186054"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1426267909"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Т?ртб?рыш ауданына есептер "
  ["seo_title"] => string(31) "tortbu-rysh-audanyna-iesieptier"
  ["file_id"] => string(6) "113939"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1411146739"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства