kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары: Астана - бас ?ала

Нажмите, чтобы узнать подробности

  Сынып :8    

   Саба?ты? та?ырыбы: Астана  –Бас ?ала! Т?йы? етістік

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: та?ырып бойынша жа?а с?здерді ме?герту, о?ушыларды? ?з елі туралы, Астана туралы

м?ліметтерін молайту, ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Дамытушылы?: т?рлі тапсырмаларды орындату ар?ылы о?ушыларды?с?здік ?орын молайту.Еркін с?йлеу да?дысын ?алыптастыру. Ойлау ар?ылы ?з ойын еркін жеткізу ?абілетін дамыту.

Т?рбиеліко?ушыларды? мемлекеттік тілге деген с?йіспеншілігін ояту ар?ылы патриотты? т?р?ыда т?рбиелеу.

??рал жабды?ы: интерактивті та?та

К?рнекілігі:  слаид, кеспелер

Саба?ты? т?рі: білімді жина?тау ж?не ж?йелеу

Саба?ты? ?дісі: аралас  (с?ра?  – жауап, т?сіндіру, ойын, «?ызы?ушылы?ты ояту»

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і.

о?ушыларды топтар?а б?лу

Топ ережесі:

1.Саба??та бір-бірімізді ты?дау

2.Ойымызды ашы? айта білу

3.?йымшылды?

4.Бір-бірімізді сыйлау

5.Бір тапсырманы уа?ытында орындау

6.Біреуді? тапсырмасын ?айталамау

 7.Уа?ытты  ?немдеу

1-топ:Тарихшылар

2  -топ:  Тілшілер

II.?й ж?мысын тексеру. «?ызы?ушылы?ты ояту» ?дісі ар?ылы с?ра?тар?а жауап беру.

ІІІ. Жа?а саба?.

Саба?ты? жоспары:

1. Полиглот.

2. М?тінмен  ж?мыс

3. Аударма ж?мысы

4. Грамматикалы? тапсырма м?тін бойынша

5. «Жылдар с?йлейді» тапсырмасы

6. «Дода» ойыны

7. «К?ршісін тап» ойыны

8.   Бекіту

9    .Ба?алау

І?. ?йге тапсырма. «Егер де мен...» ?дісі бойынша «Астана  –болаша?ты? ?аласы» та?ырыбына ??гіме жазу.

І. ?йымдастыру кезе?і.

о?ушылармен амандасу. Кезекші о?ушыларды? саба??а ?атысы, к?нні? жадын, апта к?нін, ?йге берілген тапсырма туралы айтып ?теді.

- Балалар, ?й тапсырмасын пысы?тау ?шін келесі с?ра?тар?а жауап бері?іздер.

?тілген та?ырыптар бойынша интерактивті та?тадан к?рсетілген

с?ра?тар?а жауап алынады.

ІІ.  «?ызы?ушылы?ты ояту» ?дісі  ар?ылы ?й тапсырмасын тексеру.

1. ?аза?стан ?андай мемлекет? (т?уелсіз, егеменді, к?п?лтты)

2. Еліміз ?ай жылы т?уелсіздікке ?ол жеткізді? (1991ж 16 желто?сан)

3. Т?уелсіздікті? символы не?(Б?йтерек кешені )

4. Б?йтерек нені? пішінін білдіреді?(?лы даланы? ке?дігін)

6. ?аза?станны? астанасы бол?ан ?алаларды ата?ыз. (Орынбор, ?ызылорда,Алматы)

- Енді к??ілдері?ізді мына суретке аудары?ыз. Нені? суретін к?ріп

отырсы?дар? Кезекпен суреттерді к?рсету ар?ылы жауаптарын аламын.

      1.Мынау ?андай ?ала?

.     2.  Мынау не?  Б?йтерек монументі   

      2. Мынау не?(Т?уелсіздік монументі)

      3.  Б?йтерек монументі ?ай ?аланы? белгісі? (Астана ?аласыны?)

- ?здері?  т?сініп отыр?андай б?гінгі саба?ымыз елімізді? астанасы Астана ?аласына арналады. Астана ?аласы туралы м?тінді, с?йлемдерді негізге ала отырып, т?йы? етістік  бойынша тапсырмалар орындаймыз.

- Та?та?а назар аударайы?. Та?ырып бойынша полиглот ойыны. М?тін бойынша с?здерді ?ш тілде аудару ?ажет. Президент Н.?.Назарбаев 2007 жыл?ы «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан » аттыЖолдауында «Тілдерді? ?шт??ырлы?ы» атты м?дени жобаны кезе?  – кезе?імен іске асыруды

?сынды. Осы жобада ?аза? тілі -   мемлекеттік тіл, орыс тілі - ?лтаралы??арым – ?атынас тілі, а?ылшын тілі  - жа?анды? экономика?а ойда?ыдай кірігу тілі деп атап к?рсетті.

Полиглот.

О?ушылар?а слайд ар?ылы с?здер к?рсетіліп о?ылады.Сол с?здерді орыс, а?ылшын тілдеріне аударып, с?йлем ??растырады. С?йлемдер та?ырып?а сай болу керек.

Егеменді – суверенный - sovereign

Бекініс – крепость - stronghold

Бірлік –  единство - unity

Ел – страна - country

?йгілі -  известный - known

тарихи – исторический - historical

?имараттар – здание - buildings

м?дени – культурный- cultural

мемлекет – государство – state

М?тінмен  ж?мыс.

Слайд бойынша «Астана» м?тіні о?ылады. Аударма ж?ргізу.

Астана

Бізді? мемлекетімізді? бас ?аласы  – Астана.  1830 жылы  Астана Есіл ?зеніні? жа?асында казак-орыс ?скерлері негізін ?ала?ан бекіністен бастау алады.  1862 жылы  А?мола ?ала м?ртебесін  алды. 1961 жылы наурызды? 20-сында ?ала?а Целиноград атауы берілді. 1992 жылы б?рын?ы А?мола атауы ?айтарылды. 1997 жылы ?азанны? 20-сында Н.?.Назарбаев «А?мола ?аласын ?аза?стан Республикасыны? астанасы деп жариялау» туралы Жарлы??а ?ол ?ойды.   1998 жылы маусымны? 10-ында т?уелсіз ?аза?станны? жа?а астанасыны? салтанатты ашылу р?сімі ?тті. 1998жылы Президентті? Жарлы?ымен  А?мола ?аласы – Астана ?аласы болып ?згертілді.

Аз уа?ытты? ішінде Астана ?аласы к?рікті ?ала?а айналды. М?нда ?сем, з?улім ?имараттар салынып жатыр.  ?сем Есілді? о? жа?асында салынып жат?ан жа?а Астананы? с?лулы?ы ерекше. «Б?йтерек» ?имараты астана т?р?ындарын, алыс, жа?ын шетелдерден келген ?она?тарды та??алдырады.Астана – болаша?ы ?лкен ?ала.   1998 жылы  ЮНЕСКО-ны? шешімі бойыншаАстана ?аласына «Бейбітшілік ?аласы» деген жо?ары ата?ы беріліп, медальмен марапатталды.Астана іскерлік жа?а м?дени орталы??а айналды. Астана ?аласы  –жа?а ?аза?станны? белгісі.

1. М?тін о?ылады.

2. О?ушылар абзац бойынша кезекпен о?иды.

3. М?тін бойынша аударма ж?мысын ж?ргіземін (с?здікпен).

4. О?ушылар м?тін бойынша с?ра? ?ояды (3 -4 с?ра?).

5.  Балалар, м?тін ішінде гі етістіктерді алып олардан т?йы? етістік жасайы?. Т?йы? етістік

туралы білімдерін т?мендегі с?ра?тар бойынша еске т?сіреміз..

Т?йы? етістік дегеніміз  не?

Ол ?андай жолмен жасалады?

Келесі тапсырма  «Жылдар с?йлейді» . Б?л тапсырмада берілген

жылдар бойынша жауабын табу керек.\

Астана  Есіл ?зеніні? жа?асында ?аза?-орыстар ?скерлері негізін ?ала?ан бекіністен бастау алады.

 А?мола ?ала м?ртебесін алды.

 наурызды? 20 -сында  ?ала?а Целиноград атауы берілді.

 Егемен ?аза?станны? Президенті Н.?.Назарбаев Жарлы?ымен Елорданы 

Алматыдан А?мола?а к?шіру туралы шешім ?абылданды.

 мамырды? 6-сында  жа?а Елорданы? атауы Астана болып

?згертілді.

 маусымны? 10-ында ?аза?станны? жа?а елордасы  —

Астананы? халы?аралы? т?сауы кесілді. (Международная презентация новой

столицы Казахстана - Астаны состоялась 10 июня 1998 года.

 ЮНЕСКО-ны? шешімі бойынша Астана ?аласына «Бейбітшілік ?аласы» деген жо?ары ата? беріліп, медальмен марапатталды.

Ендігі тапсырма

 «Дода»  ойыны. Берілген сандарды та?дау ар?ылы с?ра?тар?а жауап береміз.

?аза?станны? ?алалары.

10 – Білім мен м?дениетті? ордасы. (Алматы ?аласы)

20 – ?аза?станны? шы?ысында ?ытай мемлекетімен +шектесіп жат?ан облыс. (Шы?ыс ?аза?стан)

30-  Тарихи ?алалар. (Т?ркістан, Отырар,Тараз)

40 – Б?рын?ы А?мешіт ?азір ?алай аталады? (?ызылорда)?аза?станны? жетістіктері.

10  – 1992 жылы  ?аза?стан ?андай ?йым?а кірді? (Біріккен ?лттар ?йымына)

20  – ?ай жылы ?лтты? валюта т?л те?геміз айналыс?а енді? (1993

жылы)

30  – 1997 жылы ?аза?стан Республикасыны? ?андай За?ы ?абылданды? («Тіл туралы» За?ы)

40  - 2012 ж. Лондон Олимпиадасынан ?аза?станды? спортшылар ?андай жетістік ?келді?  (7 алтын, 1 к?міс, 5 ?ола)

«К?ршісін тап» ойыны. Б?л ойын ар?ылы берілген с?здерді с?здерді? орналасу т?ртібімен с?йлем ??растыру керек.

1. Республиканы?, ?кімшілік, бас ?ала, м?дени, саяси, орталы?ы Астана –, ?аза?станны?.

(Астана  – ?аза?стан республикасыны? саяси, ?кімшілік,

экономикалы?, м?дени орталы?ы, бас ?ала.)    

2. дамып жат?ан, Астана, белсенді, айналды, с?ресіне, ?о?амны?.

(Астана белсенді дамып жат?ан ?о?амны? с?ресіне айналды.)

3.  дамы?ан, ?ткен сайын,  ?ызмет, жыл, Астана, к?рсету саласы,

мегаполиске, айналып келеді,ірі.

(Жыл ?ткен сайын Астана ?ызмет к?рсету саласы дамы?ан ірі

мегаполиске айналып келеді.)

4. дамып, заманауи, жат?ан, ?ала, жедел, ?ар?ынмен, Астана-, Б?гінгі.

(Б?гінгі Астана-жедел ?ар?ынмен дамып жат?ан заманауи ?ала.)

Б?гінгі та?ырып?а байланысты  ал?ан білімдері?ізді т?мендегі тапсырмалар бойынша пысы?таймыз.

1. Астана     (зат есім).

2. Сын есім 2 с?зден.

3. Етістік 3 с?зден.

4. С?йлем 4 с?зден.

Рефлекия.   Та?ырып?а байланысты білімдерін  постерге  т?сіру

?йге тапсырма. «Егер де мен...» ?дісі бойынша «Астана – болаша?ты?

?аласы» та?ырыбына ?з ойларын д?птерге т?сіру. ??гіме ??растыру.

Мысалы: Егер де мен болаша?та с?улетші болсам, елімізді? бас ?аласын ...

Ба?алау.

 

 

 1. Республиканы?, ?кімшілік, бас ?ала, м?дени, саяси, орталы?ы Астана –, ?аза?станны?.

 

 

 2. дамып жат?ан, Астана, белсенді, айналды, с?ресіне ?о?амны?.

 

 

 

3.  дамы?ан, ?ткен сайын,  ?ызмет, жыл, Астана, к?рсету саласы, мегаполиске, айналып келеді,ірі.

 

 

 

 

4. дамып, заманауи, жат?ан, ?ала, жедел, ?ар?ынмен, Астана-, Б?гінгі.

 

   

Просмотр содержимого документа
«саба? жоспары: Астана - бас ?ала »

Сынып :8

Сабақтың тақырыбы: Астана –Бас қала! Тұйық етістік

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: тақырып бойынша жаңа сөздерді меңгерту, оқушылардың өз елі туралы, Астана туралы

мәліметтерін молайту, қызығушылығын арттыру.

Дамытушылық: түрлі тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардыңсөздік қорын молайту.Еркін сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Ойлау арқылы өз ойын еркін жеткізу қабілетін дамыту.

Тәрбиелікоқушылардың мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілігін ояту арқылы патриоттық тұрғыда тәрбиелеу.

Құрал жабдығы: интерактивті тақта

Көрнекілігі: слаид, кеспелер

Сабақтың түрі: білімді жинақтау және жүйелеу

Сабақтың әдісі: аралас (сұрақ – жауап, түсіндіру, ойын, «Қызығушылықты ояту»

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

оқушыларды топтарға бөлу

Топ ережесі:

1.Сабаққта бір-бірімізді тыңдау

2.Ойымызды ашық айта білу

3.Ұйымшылдық

4.Бір-бірімізді сыйлау

5.Бір тапсырманы уақытында орындау

6.Біреудің тапсырмасын қайталамау

7.Уақытты үнемдеу

1-топ:Тарихшылар

2 -топ: Тілшілер

II.Үй жұмысын тексеру. «Қызығушылықты ояту» әдісі арқылы сұрақтарға жауап беру.

ІІІ. Жаңа сабақ.

Сабақтың жоспары:

1. Полиглот.

2. Мәтінмен жұмыс

3. Аударма жұмысы

4. Грамматикалық тапсырма мәтін бойынша

5. «Жылдар сөйлейді» тапсырмасы

6. «Дода» ойыны

7. «Көршісін тап» ойыны

8. Бекіту

9 .Бағалау

ІҮ. Үйге тапсырма. «Егер де мен...» әдісі бойынша «Астана –болашақтың қаласы» тақырыбына әңгіме жазу.

І. Ұйымдастыру кезеңі.

оқушылармен амандасу. Кезекші оқушылардың сабаққа қатысы, күннің жадын, апта күнін, үйге берілген тапсырма туралы айтып өтеді.

- Балалар, үй тапсырмасын пысықтау үшін келесі сұрақтарға жауап беріңіздер.

Өтілген тақырыптар бойынша интерактивті тақтадан көрсетілген

сұрақтарға жауап алынады.

ІІ. «Қызығушылықты ояту» әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеру.

1. Қазақстан қандай мемлекет? (тәуелсіз, егеменді, көпұлтты)

2. Еліміз қай жылы тәуелсіздікке қол жеткізді? (1991ж 16 желтоқсан)

3. Тәуелсіздіктің символы не?(Бәйтерек кешені )

4. Бәйтерек ненің пішінін білдіреді?(Ұлы даланың кеңдігін)

6. Қазақстанның астанасы болған қалаларды атаңыз. (Орынбор, Қызылорда,Алматы)

- Енді көңілдеріңізді мына суретке аударыңыз. Ненің суретін көріп

отырсыңдар? Кезекпен суреттерді көрсету арқылы жауаптарын аламын.

1.Мынау қандай қала?

. 2. Мынау не? Бәйтерек монументі

2. Мынау не?(Тәуелсіздік монументі)

3. Бәйтерек монументі қай қаланың белгісі? (Астана қаласының)

- Өздерің түсініп отырғандай бүгінгі сабағымыз еліміздің астанасы Астана қаласына арналады. Астана қаласы туралы мәтінді, сөйлемдерді негізге ала отырып, тұйық етістік бойынша тапсырмалар орындаймыз.

- Тақтаға назар аударайық. Тақырып бойынша полиглот ойыны. Мәтін бойынша сөздерді үш тілде аудару қажет. Президент Н.Ә.Назарбаев 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан » аттыЖолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жобаны кезең – кезеңімен іске асыруды

ұсынды. Осы жобада қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралыққарым – қатынас тілі, ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі деп атап көрсетті.

Полиглот.

Оқушыларға слайд арқылы сөздер көрсетіліп оқылады.Сол сөздерді орыс, ағылшын тілдеріне аударып, сөйлем құрастырады. Сөйлемдер тақырыпқа сай болу керек.

Егеменді – суверенный - sovereign

Бекініс – крепость - stronghold

Бірлік – единство - unity

Ел – страна - country

Әйгілі - известный - known

тарихи – исторический - historical

ғимараттар – здание - buildings

мәдени – культурный- cultural

мемлекет – государство – state

Мәтінмен жұмыс.

Слайд бойынша «Астана» мәтіні оқылады. Аударма жүргізу.

Астана

Біздің мемлекетіміздің бас қаласы – Астана. 1830 жылы Астана Есіл өзенінің жағасында казак-орыс әскерлері негізін қалаған бекіністен бастау алады. 1862 жылы Ақмола қала мәртебесін алды. 1961 жылы наурыздың 20-сында қалаға Целиноград атауы берілді. 1992 жылы бұрынғы Ақмола атауы қайтарылды. 1997 жылы қазанның 20-сында Н.Ә.Назарбаев «Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау» туралы Жарлыққа қол қойды. 1998 жылы маусымның 10-ында тәуелсіз Қазақстанның жаңа астанасының салтанатты ашылу рәсімі өтті. 1998жылы Президенттің Жарлығымен Ақмола қаласы – Астана қаласы болып өзгертілді.

Аз уақыттың ішінде Астана қаласы көрікті қалаға айналды. Мұнда әсем, зәулім ғимараттар салынып жатыр. Әсем Есілдің оң жағасында салынып жатқан жаңа Астананың сұлулығы ерекше. «Бәйтерек» ғимараты астана тұрғындарын, алыс, жақын шетелдерден келген қонақтарды таңқалдырады.Астана – болашағы үлкен қала. 1998 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойыншаАстана қаласына «Бейбітшілік қаласы» деген жоғары атағы беріліп, медальмен марапатталды.Астана іскерлік жаңа мәдени орталыққа айналды. Астана қаласы –жаңа Қазақстанның белгісі.

1. Мәтін оқылады.

2. Оқушылар абзац бойынша кезекпен оқиды.

3. Мәтін бойынша аударма жұмысын жүргіземін (сөздікпен).

4. Оқушылар мәтін бойынша сұрақ қояды (3 -4 сұрақ).

5. Балалар, мәтін ішінде гі етістіктерді алып олардан тұйық етістік жасайық. Тұйық етістік

туралы білімдерін төмендегі сұрақтар бойынша еске түсіреміз..

Тұйық етістік дегеніміз не?

Ол қандай жолмен жасалады?

Келесі тапсырма «Жылдар сөйлейді» . Бұл тапсырмада берілген

жылдар бойынша жауабын табу керек.\

Астана Есіл өзенінің жағасында қазақ-орыстар әскерлері негізін қалаған бекіністен бастау алады.

Ақмола қала мәртебесін алды.

наурыздың 20 -сында қалаға Целиноград атауы берілді.

Егемен Қазақстанның Президенті Н.Ә.Назарбаев Жарлығымен Елорданы

Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданды.

мамырдың 6-сында жаңа Елорданың атауы Астана болып

өзгертілді.

маусымның 10-ында Қазақстанның жаңа елордасы —

Астананың халықаралық тұсауы кесілді. (Международная презентация новой

столицы Казахстана - Астаны состоялась 10 июня 1998 года.

ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана қаласына «Бейбітшілік қаласы» деген жоғары атақ беріліп, медальмен марапатталды.

Ендігі тапсырма

«Дода» ойыны. Берілген сандарды таңдау арқылы сұрақтарға жауап береміз.

Қазақстанның қалалары.

10 – Білім мен мәдениеттің ордасы. (Алматы қаласы)

20 – Қазақстанның шығысында Қытай мемлекетімен +шектесіп жатқан облыс. (Шығыс Қазақстан)

30- Тарихи қалалар. (Түркістан, Отырар,Тараз)

40 – Бұрынғы Ақмешіт қазір қалай аталады? (Қызылорда)Қазақстанның жетістіктері.

10 – 1992 жылы Қазақстан қандай ұйымға кірді? (Біріккен Ұлттар Ұйымына)

20 – Қай жылы ұлттық валюта төл теңгеміз айналысқа енді? (1993

жылы)

30 – 1997 жылы Қазақстан Республикасының қандай Заңы қабылданды? («Тіл туралы» Заңы)

40 - 2012 ж. Лондон Олимпиадасынан қазақстандық спортшылар қандай жетістік әкелді? (7 алтын, 1 күміс, 5 қола)

«Көршісін тап» ойыны. Бұл ойын арқылы берілген сөздерді сөздердің орналасу тәртібімен сөйлем құрастыру керек.

1. Республиканың, әкімшілік, бас қала, мәдени, саяси, орталығы Астана –, Қазақстанның.

(Астана – Қазақстан республикасының саяси, әкімшілік,

экономикалық, мәдени орталығы, бас қала.)

2. дамып жатқан, Астана, белсенді, айналды, сөресіне, қоғамның.

(Астана белсенді дамып жатқан қоғамның сөресіне айналды.)

3. дамыған, өткен сайын, қызмет, жыл, Астана, көрсету саласы,

мегаполиске, айналып келеді,ірі.

(Жыл өткен сайын Астана қызмет көрсету саласы дамыған ірі

мегаполиске айналып келеді.)

4. дамып, заманауи, жатқан, қала, жедел, қарқынмен, Астана-, Бүгінгі.

(Бүгінгі Астана-жедел қарқынмен дамып жатқан заманауи қала.)

Бүгінгі тақырыпқа байланысты алған білімдеріңізді төмендегі тапсырмалар бойынша пысықтаймыз.

1. Астана (зат есім).

2. Сын есім 2 сөзден.

3. Етістік 3 сөзден.

4. Сөйлем 4 сөзден.

Рефлекия. Тақырыпқа байланысты білімдерін постерге түсіру

Үйге тапсырма. «Егер де мен...» әдісі бойынша «Астана – болашақтың

қаласы» тақырыбына өз ойларын дәптерге түсіру. Әңгіме құрастыру.

Мысалы: Егер де мен болашақта сәулетші болсам, еліміздің бас қаласын ...

Бағалау. 1. Республиканың, әкімшілік, бас қала, мәдени, саяси, орталығы Астана –, Қазақстанның.2. дамып жатқан, Астана, белсенді, айналды, сөресіне қоғамның.
3. дамыған, өткен сайын, қызмет, жыл, Астана, көрсету саласы, мегаполиске, айналып келеді,ірі.

4. дамып, заманауи, жатқан, қала, жедел, қарқынмен, Астана-, Бүгінгі.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
саба? жоспары: Астана - бас ?ала

Автор: Бекова Арман Карбайкызы

Дата: 11.02.2015

Номер свидетельства: 171322

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "?ыс?а мерзімді жоспар "Астана-бас ?ала""
  ["seo_title"] => string(42) "k-ysk-a-mierzimdi-zhospar-astana-bas-k-ala"
  ["file_id"] => string(6) "262385"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449323106"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Ашы? саба? "Астана- бас ?ала" "
  ["seo_title"] => string(30) "ashyk-sabak-astana-bas-k-ala-1"
  ["file_id"] => string(6) "173601"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424011699"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "6-сынып бойынша ?аза? тілінен ашы? саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(53) "6-synyp-boiynsha-k-azak-tilinien-ashyk-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "173942"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424069517"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "д?ниетану саба? жоспары"
  ["seo_title"] => string(25) "duniietanu-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "278899"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453142240"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(83) ""Астана - бас ?ала" ?ыс?а мерзімді саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(49) "astana-bas-k-ala-k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "177246"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424609191"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства