kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

С?кен Сейфуллин «А?са? киік» ?ле?і

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Ауызша саба? – 1»

К?ні: 29.01.2016

Сыныбы: 5 «А» сыныбы

П?н: ?аза? ?дебиеті

П?н м??алімі: Р.?.Демеубаева

Саба?ты? та?ырыбы: С?кен Сейфуллин «А?са? киік»

Саба?ты? ма?саты: саба?та  норматив талабына сай  о?ушыларды? о?у материалын 63 пайыз  ме?геруіндегі  логикалы? ж?не сыни т?р?ыдан ойлау шапша?ды?ын, с?здік ?орын, а?паратты? ??зыреттілілігін дамыту.

Саба?ты? барысы

1.

?йымдастыру кезе?і

мотивация

 1. 1. Та?таны? б?рышында сынып о?ушыларыны?  63 пайызын белгілеп к?рсету.

2.О?ушыларды? мотивациясын арттыру. Орта?а к?шбасшы ша?ырылып, саба??а тілек айтылады.

Саба? бойынша ?ойылатын ма?сат ай?ындалады.

Карта бойынша ж?мыс жасау реті т?сіндіріледі. ?жымды белсендіру ?шін к?шбасшы?а с?з беріледі. ООМ бойынша ж?мыс

2.

О?ушыларды? субъектілік т?жірибесін ?зектендіру

І. ?ткен саба? та?ырыбы бойынша ?арама-?арсы с?ра?тар ?ою. ООМ бойынша материалды бекіту ?шін тексеру ж?ргізіледі.

1. Ма?жан Ж?мабаев кім?

2. А?ынны? ту?ан жері?

3. А?ынны? ?андай ?ле?дерін білесі??

4. А?ынны? «?ыс?ы жолда» ?ле?інде не туралы айтыл?ан?

5. ?ыс?ы жолды суреттеу ?шін ?андай ?деби т?сілді ?олдан?ан?

6. Кейіптеу дегеніміз не?

7. А?ын Ма?жан Ж?мабаев «Са?ындым» ?ле?інде нені, кімдерді са?ыныпты?

8. Аба?ты?а кімдер ?шін т?сті?

9. А?ынны? ?айтпас ?айсар мінезін ?ле?ні? ?ай т?старынан к?руге болады?

10. А?ынны? балалы? ша?ты патша та?ына те?еу м?ні неде?

11. А?ын ойынша білімді адамны? бойында ?ялайтын ?асиеттер  ?андай?

Бірінші белгі, барлы? о?ушыларды? н?тижелері бойынша плюс немесе минус ?ойылады.

3.

?абылдауды ?йымдастыру

Жа?а та?ырып жазылып ?ыс?аша т?сінік беріледі.

 • Б?гінгі саба?ты? та?ырыбы а?ын С?кен Сейфуллинні? «А?са? киік» поэмасы.
 • Е? алдымен,  С?кен кім? Ол ?андай а?ын? ?андай шы?армалары бар? деген с?ра?тар?а жауап алу ?шін бейнефильмге назар аударайы?.

 (бейнефильм корсетіледі)

Саба?та  кездесетін кейбір с?здерге т?сінік беріп кетейін.

Ш?бі с?йы? – ш?бі аз

Сая?- некен – д?рысы: некен-сая?- аз м?лшерде

Ме?іреу – б?л жерде: тып-тыныш

Сегіз к?штік - ?зынды? ?лшемі
Та?ы - жануарды? с?лу м?сіні
?ос - шатыр, к?рке
Бетеге - ш?п атауы
Киік - аталы? жануар
Б?кен - аналы? жануар

ІІ. Кілт с?здер.

М??алім та?та?а о?ытылатын та?ырып бойынша  7 кілтті с?зді жазады.

 1. Бетпа?дала
 2. Ш?л
 3. ??лан
 4. Киік
 5. Б?кен
 6. Жусан
 7. Мерген

Та?ырып ішінде м??алім с?здерді? ма?ыналарын т?сіндіріп кетеді. Тірек с?здер жабылады. Жазу?а берілген уа?ыт есте са?тау уа?ытына те?. Д?птерлер алмастырылып, норма?а сай ж?не сай емес о?ушылар ?яшы?тарына белгілер ?ойылады.

 

?осымша к?мек.

Екі тапсырма бойынша да «-» белгісін ал?ан о?ушылар?а ?осымша с?ра?тар ?ойылады.

 1. Ма?жан Ж?мабаев ?ай жылдары ?мір с?рді?
 2. А?ынны? ту?ан жері?
 3. Ма?жан Ж?мабаев ?андай тілдерді ме?герген?
 4. Ма?жан Ж?мабаев ?айда о?ы?ан?
 5. А?ын ?мірде нені ма?сат етті?
 6. «?ыс?ы жолда» ?ле?і не туралы?
 7. А?ынны? «Са?ындым» ?ле?і  не туралы?

Екінші белгі.

Тірек с?здерді есте  са?тау?а уа?ыт нормативі    7 с?з – 30 сек

??ынуды ?йымдастыру

Кітаппен ж?мыс.

С?кен Сейфуллин «А?са? киік» ?ле?і

О?ушылар?а о?у ?шін бір бетке 3 минуттан уа?ыт беріледі. О?итын матералдарына ?атысты с?ра?тар ?ойылатыны ескертіліп айтылады.

М?тінні?  бір пара?ына         3 мин

Т?сінуді? ал?аш?ы тексерілуі

ІІІ. ?арама-?арсы с?ра? ?ою. О?ы?ан материал мазм?ны бойынша  с?ра?тар.

 1. С?кен Сейфуллин кім?
 2. А?ын ?ай жылы, ?ай жерде д?ниеге келген?
 3. ?андай шы?армалары бар?
 4. ?ле?ге ар?ау бол?ан негізгі та?ырып ?андай?
 5. ?ле?де ?ай жер суреттелген?
 6. Бетпа?далада ш?лге к?нген, ?р ойдан топ-топ болып жусап ?рген,елсіз-к?лсіз мекендеген жануар?
 7. ?ле?де кездесетін ?сімдік атаулары?
 8. А?ын к?здері м?лдіреген а? б?кенді кімге те?ейді?
 9. Киікті? портреті
 10. Бетпа? ш?лде ?шырас?ан киікті? м?шкіл халі?
 11. ?ле? ?алай ая?тал?ан?
 12. Жазушы киік бейнесі ар?ылы ?андай ой айт?ысы келген?
 13. Адамзат баласыны?  аяушылы?сыз жазы?сыз жануарды жаралауда?ы ма?саты не?
 14.  ?ле?де а?ын ?андай м?селе к?терген?

?шінші белгі

5

Ал?аш?ы бекітуді ?йымдастыру.

І?. Сын т?р?ысынан с?рау.

О?ушылар?а саба?ты? та?ырыбы бойынша сын т?р?ысынан д?рыс ж?не б?рыс с?ра?тар ?ойылады.

 1. С?кен Сейфуллин 1938 жылы д?ниеге келген. / жо?
 2. С?кен ?ара?анды облысы Нілді жерінде ту?ан.  /иа
 3. «А??уды? айырылуы», «К?кшетау», «?ызыл ат» поэмаларын, «Тар жол тай?а? кешу» романын жаз?ан. /иа
 4. С?кен сейфуллинні? «А?са? ??лан»  ?ле?імен танысты?.  / жо?
 5. Бетпа?даланы мекен еткен жануар- киік.
 6. Бетпа?ты? к?лдене?і то?ыз к?штік. / жо?, сегіз
 7. А?ын к?здері м?лдіреген а? б?кенді адам баласына те?ейді.  / иа
 8. Кей ?аза? ?дет ?ыл?ан киікті атып, Терісін пайда ?ылып шетке сатып  / жо?, м?йізін
 9. Мергенні? ая?ына о?ы тиіп/ жо?, кеудесіне
 10. ?аны сор?ала?ан жаралы  киік ?лі кетіп жы?ылады.  / иа

Т?ртінші белгі

6

ТС?

О?ытыл?ан та?ырып бойынша та?ырыпты? с?здік ?ор (ТС?)

ТС? нормативі бойынша о?ушылар б?гінгі та?ырып?а байланысты кемінде 50 с?зден т?ратын м?тін ??растырады.

ТС?

5 сынып – 50 с?з

5 мин

Бесінші белгі

7

Рефлексия

 1. Сыныпты? материалды ме?геру де?гейі аны?талады.
 2. Саба?ты? н?тижесі айтылады.

8

Ба?алау

Норматив бойынша ба?алау.

 • 4-5 белгі – 5
 • 3 белгі – 4
 • 2 белгі – 3
 • 1 белгі – 2

Сапа нормативі: о?ушыларды? 63 пайызы 5 ?пайдан алуы тиіс

9.

?й тапсырмасы

4 белгіден кем ал?ан о?ушылар ?йге тапсырма алады.

«А?са? киік» ?ле?ін о?у.

Экологиялы? м?селе туралы эссе

Просмотр содержимого документа
«С?кен Сейфуллин «А?са? киік» ?ле?і»

«№41 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
Сабақтың тақырыбы:

Сәкен Сейфуллин «Ақсақ киік»


(қазақ әдебиеті, 5-сынып)Пән мұғалімі: Демеубаева Рауан Әсемғалиқызы2016 жыл


«Ауызша сабақ – 1»


Күні: 29.01.2016

Сыныбы: 5 «А» сыныбы

Пән: қазақ әдебиеті

Пән мұғалімі: Р.Ә.Демеубаева


Сабақтың тақырыбы: Сәкен Сейфуллин «Ақсақ киік»

Сабақтың мақсаты: сабақта норматив талабына сай оқушылардың оқу материалын 63 пайыз меңгеруіндегі логикалық және сыни тұрғыдан ойлау шапшаңдығын, сөздік қорын, ақпараттық құзыреттілілігін дамыту.


Сабақтың барысы


1.

Ұйымдастыру кезеңі

мотивация

 1. 1. Тақтаның бұрышында сынып оқушыларының 63 пайызын белгілеп көрсету.

2.Оқушылардың мотивациясын арттыру. Ортаға көшбасшы шақырылып, сабаққа тілек айтылады.

Сабақ бойынша қойылатын мақсат айқындалады.

Карта бойынша жұмыс жасау реті түсіндіріледі. Ұжымды белсендіру үшін көшбасшыға сөз беріледі. ООМ бойынша жұмыс

2.

Оқушылардың субъектілік тәжірибесін өзектендіру

І. Өткен сабақ тақырыбы бойынша қарама-қарсы сұрақтар қою. ООМ бойынша материалды бекіту үшін тексеру жүргізіледі.

1. Мағжан Жұмабаев кім?

2. Ақынның туған жері?

3. Ақынның қандай өлеңдерін білесің?

4. Ақынның «Қысқы жолда» өлеңінде не туралы айтылған?

5. Қысқы жолды суреттеу үшін қандай әдеби тәсілді қолданған?

6. Кейіптеу дегеніміз не?

7. Ақын Мағжан Жұмабаев «Сағындым» өлеңінде нені, кімдерді сағыныпты?

8. Абақтыға кімдер үшін түсті?

9. Ақынның қайтпас қайсар мінезін өлеңнің қай тұстарынан көруге болады?

10. Ақынның балалық шақты патша тағына теңеу мәні неде?

11. Ақын ойынша білімді адамның бойында ұялайтын қасиеттер қандай?


Бірінші белгі, барлық оқушылардың нәтижелері бойынша плюс немесе минус қойылады.

3.

Қабылдауды ұйымдастыру

Жаңа тақырып жазылып қысқаша түсінік беріледі.

 • Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақын Сәкен Сейфуллиннің «Ақсақ киік» поэмасы.

 • Ең алдымен, Сәкен кім? Ол қандай ақын? Қандай шығармалары бар? деген сұрақтарға жауап алу үшін бейнефильмге назар аударайық.

(бейнефильм корсетіледі)


Сабақта кездесетін кейбір сөздерге түсінік беріп кетейін.

Шөбі сұйық – шөбі аз

Саяқ- некен – дұрысы: некен-саяқ- аз мөлшерде

Меңіреу – бұл жерде: тып-тыныш

Сегіз көштік - ұзындық өлшемі
Таңы - жануардың сұлу мүсіні
Қос - шатыр, күрке
Бетеге - шөп атауы
Киік - аталық жануар
Бөкен - аналық жануарІІ. Кілт сөздер.

Мұғалім тақтаға оқытылатын тақырып бойынша 7 кілтті сөзді жазады.

 1. Бетпақдала

 2. Шөл

 3. Құлан

 4. Киік

 5. Бөкен

 6. Жусан

 7. Мерген

Тақырып ішінде мұғалім сөздердің мағыналарын түсіндіріп кетеді. Тірек сөздер жабылады. Жазуға берілген уақыт есте сақтау уақытына тең. Дәптерлер алмастырылып, нормаға сай және сай емес оқушылар ұяшықтарына белгілер қойылады.


Қосымша көмек.

Екі тапсырма бойынша да «-» белгісін алған оқушыларға қосымша сұрақтар қойылады.

 1. Мағжан Жұмабаев қай жылдары өмір сүрді?

 2. Ақынның туған жері?

 3. Мағжан Жұмабаев қандай тілдерді меңгерген?

 4. Мағжан Жұмабаев қайда оқыған?

 5. Ақын өмірде нені мақсат етті?

 6. «Қысқы жолда» өлеңі не туралы?

 7. Ақынның «Сағындым» өлеңі не туралы?

Екінші белгі.


Тірек сөздерді есте сақтауға уақыт нормативі 7 сөз – 30 сек


Ұғынуды ұйымдастыру

Кітаппен жұмыс.

Сәкен Сейфуллин «Ақсақ киік» өлеңі

Оқушыларға оқу үшін бір бетке 3 минуттан уақыт беріледі. Оқитын матералдарына қатысты сұрақтар қойылатыны ескертіліп айтылады.

Мәтіннің бір парағына 3 мин


Түсінудің алғашқы тексерілуі

ІІІ. Қарама-қарсы сұрақ қою. Оқыған материал мазмұны бойынша сұрақтар.

 1. Сәкен Сейфуллин кім?

 2. Ақын қай жылы, қай жерде дүниеге келген?

 3. Қандай шығармалары бар?

 4. Өлеңге арқау болған негізгі тақырып қандай?

 5. Өлеңде қай жер суреттелген?

 6. Бетпақдалада шөлге көнген, әр ойдан топ-топ болып жусап өрген,елсіз-көлсіз мекендеген жануар?

 7. Өлеңде кездесетін өсімдік атаулары?

 8. Ақын көздері мөлдіреген ақ бөкенді кімге теңейді?

 9. Киіктің портреті

 10. Бетпақ шөлде ұшырасқан киіктің мүшкіл халі?

 11. Өлең қалай аяқталған?

 12. Жазушы киік бейнесі арқылы қандай ой айтқысы келген?

 13. Адамзат баласының аяушылықсыз жазықсыз жануарды жаралаудағы мақсаты не?

 14. Өлеңде ақын қандай мәселе көтерген?


Үшінші белгі

5

Алғашқы бекітуді ұйымдастыру.

ІҮ. Сын тұрғысынан сұрау.

Оқушыларға сабақтың тақырыбы бойынша сын түрғысынан дұрыс және бұрыс сұрақтар қойылады.

 1. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы дүниеге келген. / жоқ

 2. Сәкен Қарағанды облысы Нілді жерінде туған. /иа

 3. «Аққудың айырылуы», «Көкшетау», «Қызыл ат» поэмаларын, «Тар жол тайғақ кешу» романын жазған. /иа

 4. Сәкен сейфуллиннің «Ақсақ құлан» өлеңімен таныстық. / жоқ

 5. Бетпақдаланы мекен еткен жануар- киік.

 6. Бетпақтың көлденеңі тоғыз көштік. / жоқ, сегіз

 7. Ақын көздері мөлдіреген ақ бөкенді адам баласына теңейді. / иа

 8. Кей қазақ әдет қылған киікті атып, Терісін пайда қылып шетке сатып / жоқ, мүйізін

 9. Мергеннің аяғына оғы тиіп/ жоқ, кеудесіне

 10. Қаны сорғалаған жаралы киік әлі кетіп жығылады. / иа

Төртінші белгі

6

ТСҚ

Оқытылған тақырып бойынша тақырыптық сөздік қор (ТСҚ)

ТСҚ нормативі бойынша оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты кемінде 50 сөзден тұратын мәтін құрастырады.ТСҚ

5 сынып – 50 сөз

5 мин

Бесінші белгі

7

Рефлексия

 1. Сыныптың материалды меңгеру деңгейі анықталады.

 2. Сабақтың нәтижесі айтылады.


8

Бағалау

Норматив бойынша бағалау.

 • 4-5 белгі – 5

 • 3 белгі – 4

 • 2 белгі – 3

 • 1 белгі – 2

Сапа нормативі: оқушылардың 63 пайызы 5 ұпайдан алуы тиіс

9.

Үй тапсырмасы

4 белгіден кем алған оқушылар үйге тапсырма алады.

«Ақсақ киік» өлеңін оқу.

Экологиялық мәселе туралы эссе


Жаңа тақырып туралы қосымша ақпарат

Сабақтан көріністер

Өткен тақырып бойынша қарама-қарсы сұрақтар Тірек сөздер

Мәтінді оқу Тақырыптық сөздік қор (ТҚС)
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
С?кен Сейфуллин «А?са? киік» ?ле?і

Автор: Демеубаева Рауан Асемгалиевна

Дата: 29.03.2016

Номер свидетельства: 311893

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Саба?ты? та?ырыбы: С.Сейфуллин «А?са? киік» ?ле?і."
  ["seo_title"] => string(42) "sabaktyntakyrybyssieifullinaksakkiikolieni"
  ["file_id"] => string(6) "294310"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455633591"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "А?са? киік, С.Сейфуллин"
  ["seo_title"] => string(26) "ak-sak-kiik-s-sieifullin-1"
  ["file_id"] => string(6) "294253"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455627376"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "С.Сейфуллин. А?са? киік."
  ["seo_title"] => string(26) "s-sieifullin-ak-sak-kiik-2"
  ["file_id"] => string(6) "254561"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1447777238"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "І.Жанс?гіров "К?й" (поэмасынан ?зінді) ашы? саба? 5-сынып"
  ["seo_title"] => string(48) "izhansughirovkuipoemasynanuzindiashyksabak5synyp"
  ["file_id"] => string(6) "286603"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454354965"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(21) "Б.Емельянов"
  ["seo_title"] => string(14) "b-iemiel-ianov"
  ["file_id"] => string(6) "254606"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1447779440"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства