kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ажайып заттар

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?у іс-?рекетіні? ма?саты: Балаларды? Б??-ны? балалар ???ы?тары 
туралы Конвенция туралы, онда?ы негізгі ???ы? 
т?рлері жайында?ы, ?ріптер, дыбыстар, с?з, с?йлем, 
сандар жайында?ы білімдерін бекіту. 
Білімділік: Балалар?а ?зіні? ?аза?станны? толы? ???ы?ты азаматы ретінде 
т?сінік ?алыптастыру. 
Дамытушылы?: Балаларды? с?здік ?орларын ж?не ойлау ?абілеттерін 
дамыту. 
Т?рбиелік: Балалар бойында азаматты?-патриотты? сезімдерді т?рбиелеу. Бір-біріне 
деген досты? ?арым-?атынас?а ?йрету. 
?олданыл?ан ?діс-т?сілдер: с?здік, к?рнекілік, с?ра?-жауап. 
?олданыл?ан к?рнекіліктер: ?а?па, жол белгілері, та?та, пеш макеті, ?й т?рлері. 

Б?лме ?ала бейнесіне сай безендірілген. 
Шатты? ше?берін ?йымдастырады: 
Т?рбиеші: Балалар, сендер б?гін ерекше ?демісі?дер, сендермен серуенге шы??аныма ?те ?уаныштымын. 
Шапша? ?а?ып ?олымды, 
Бір, екі, ?ш со?айы?. 
?арап т?р?ан к?ршіме, 
Мен ?олымды был?айын. 
Жылы-жылы ж?збенен, 
Ма?дайыннан сипайын. 
Жылы-жылы с?збенен, 
Ж?регімді сыйлайын. 
Ысты? ала?аныммен 
?олы?ды бер, ?ысайын 
Амандасып ?зі?мен, 
??ша?тасып алайын. 
(Музыка ?уенімен тыш?ан келіп хат пен си?ырлы тая?шаны тапсырады) 
Т?рбиеші: Ой, балалар, мынау хат екен ?ой. ?ызы?, оны бізге кім жіберген 
екен? О?ып жіберейін: «?ымбатты достар! Мен ?ажайып ?алада 
т?ратын К?лше?ыз боламын. Сендер мені кітап к?мегімен 
танисы?дар, ал мен сендерді ?лі к?рген емеспін. Сонды?тан да 
сендерді менімен бірге патшаны? ?йымдастырып жат?ан кешіне бірге 
бару?а ша?ырамын. Сендерді ?ажайып ?алада к?темін. Кешігіп 
?алма?ыздар!» 

С?леммен К?лше?ыз. 
Т?рбиеші: М?сса?ан, балалар енді не істейміз? ?она??а бар?ылары? келеді ме? 
Балалар жауаптары. 
Т?рбиеші: Ендеше, ?ажайып ?ала?а аттануымыз керек. Ал о?ан ?алай 
барамыз? ?шатын си?ырлы кілем де жо?. 
(Балалар си?ырлы тая?шаны бай?айды) 
Т?рбиеші: Ой, ?мытып кетіппін, бізде си?ырлы тая?ша бар екен ?ой. ?азір сендер 
к?здері?ді ж?мы?дар, ал мен си?ырлаймын. 
(?уенмен балалар к?здерін ж?мып айналады, ?а?па пайда болады) 
Т?рбиеші: М?сса?ан, ?ара?дар, балалар мынау ?ажайып ?ала?а жол ашатын ?а?па 
болар ия? 
Осы кезде ?а?паны? ар жа?ынан дауыс естіледі: 
- Жолаушы, мына ?а?па тек а?ылды, ?з ???ы?тарын білетін білімді адам?а ?ана ашылады. 
Т?рбиеші: Кім болса?ыз да д?л тапты?ыз, біз ?з ???ы?тарын білетін, а?ылды 
балалар боламыз. Біз досымызды іздеп ж?рміз. 
Дауыс: Жо?, мен ж?й с?зге сенбеймін. Д?лелдеп бері?іздер! С?ра?тар 
?оямын, д?рыс жауап берсе?дер ?а?па ашылады. Д?рыс жауап бере 
алмаса?дар, келген жерлері?е ?айтасыздар. 
Балалар: Жарайды. 
Дауыс: Ал, ендеше ты?да?ыздар: 
- Сендер ?андай елде т?расы?дар? 
- ?андай балаба?ша?а барасы?дар? Топтарыны? ?алай аталады? 
- ?аза?стан Республикасында балаларды? ?андай ???ы? т?рлері ж?ргізіледі? 
- Балалар ???ы?тары туралы ?андай ??жатта жазыл?ан? 
- Балаба?шаларында сендерді? ???ы?тары?ды б?збайды ма? Еркін ойнап, уа?ытылы демалып, білім алып, ас ішесі?дер ме? 
- Жарайсы?дар, с?ра?тарды? барлы?ына д?рыс жауап беріп, ?здері?ді к?рсете білді?дер. 
(?а?па ашылады, балалар ?ала?а кіріп ал?аш?ы «?мір с?ру ???ы?ы» к?шесіне келеді) 
Т?рбиеші: Балалар, м?нда?ы к?шелер атауы ?ызы? екен. Не білдіреді деп 
ойлайсы?дар? 
Балалар жауаптары. 
(Т?рбиеші «ана» с?зіне т?сінік береді, «Есімге ие болу ???ы?ы, отбасыда ?мір с?ру ???ы?ы туралы ??гіме ж?ргізіледі. Ана, отбасылары жайында с?ра?тар ?ою) 
«Ана - мама» ?ні орындалады. 
«Баспана?а ие болу ???ы?ы» к?шесіне келеді. 
Т?рбиеші «Мені? мекен-жайым» ойынын ойнатады. 
Ойын шарты: Балалар ше?бер ??рып отырады. Ж?ргізуші доп ла?тыр?ан бала тегін, аты-ж?нін, толы? мекен-жайын айтады. 
«Білім алу ???ы?ы» к?шесіне келеді. 4 т?рлі ?стелде 4 топ?а тапсырма жатады: 
- Мына с?здерді ?олданып ма?ал-м?тел ??растыр 
(Мысалы, Отан – «Отан оттан да ысты?») 
- Берілген ?ріптерден с?з ??рау 
(Мысалы, А Р Т О Н К – Отан с?зі), оны та?та?а жазу; 
- Берілген с?здерді о?у, буын?а б?лу, с?з тіркесін ж?не с?йлем ??рау 
(Ана – А-на. Аяулы ана. Мені? анам сатушы болып ж?мыс жасайды
- Есеп шешу (5+4*9 10-5*5) 
Т?рбиеші балаларды ше?берге т?р?ызып сергіту с?тін орындайды: 
Біздер тату баламыз, 
Г?л-г?л жайнап жанамыз 
Жатты?улар жасаса? 
Жа?сы сергіп ?аламыз. 
Орнымыздан т?рамыз 
?олды белге ?оямыз, 
Б?рыламыз о??а бір, 
Б?рыламыз сол?а бір 
Бір, екі, ?ш, 
Бір, екі, ?ш! 
«Демалыс ???ы?ы» к?шесіне келеді. К?рініс «К?лше?ыз» ертегісінен ?зінді: 
?гей анасы мен екі ?пкесі сахна?а шы?ады. Анасы: «Эй, К?лше?ыз ?айда кетті??! Тез, бері кел! Са?ан берер тапсырмам бар». 
К?лше?ыз ж?гіріп келеді: «Ия, анашым, мен сізді ты?дап т?рмын» 
Анасы: «Біз кешке патшаны? кешіне бар?алы жатырмыз. Кешке дейін ?демі к?йлектерімізді дайындап, ?тіктеп ?ой» 
К?лше?ыз: «Анашым, ол кешке мен де бар?ым келеді.» 
Анасы мен ?ыздары к?леді. ?лкен ?пкесі: «Сен не деп т?рсы?? 
?айда?ы кеш са?ан? Мына т?рі?нен сенен б?рі шошып кетеді, ха-ха-ха» 
Анасы: «Болды, кешке біз барамыз, ал сені? ж?мысы? к?п, ыдыс-ая? жу, 
?йді жина, к?рішті ажыратып ?ой» деп ?шеуі шы?ып кетеді. 
К?лше?ыз жылап ?алады. 
Балалар К?лше?ызды то?татып, о?ан ???ы?ы туралы т?сіндіреді. 
Т?рбиеші: Балалар, К?лше?ыз бен оны? анасы, ?пкелеріне балалар ???ы?тары туралы ?мытпас ?шін не сыйла?ан д?рыс болады? 
(Балалар ???ы?тары туралы Конвенцияны сыйлайды). 
?здеріні? ?оштасу кешіне К?лше?ызды ?она??а ша?ырады. 
?орытындылау: 
- Балалар, б?гінгі саяхат сендерге ?нады ма? 
- ?андай ?ала?а барды?? 
- ?андай к?шелер бар екен? 
- Саяхаттап ж?ргенде сендер не к?рді?дер? 
- ???ы? т?рлеріні? барлы?ы ?андай ??жатта жазыл?ан? 
- Ал, ендеше, ?она?тарымыз?а балаба?шаны к?рсету ?шін тобымыз?а ?айтайы?. 
Со?ы.

Просмотр содержимого документа
«?ажайып заттар»

2015-2016 оқу жылы 

Оқу іс-әрекетінің мақсаты: Балалардың БҰҰ-ның балалар құқықтары 
туралы Конвенция туралы, ондағы негізгі құқық 
түрлері жайындағы, әріптер, дыбыстар, сөз, сөйлем, 
сандар жайындағы білімдерін бекіту. 
Білімділік: Балаларға өзінің Қазақстанның толық құқықты азаматы ретінде 
түсінік қалыптастыру. 
Дамытушылық: Балалардың сөздік қорларын және ойлау қабілеттерін 
дамыту. 
Тәрбиелік: Балалар бойында азаматтық-патриоттық сезімдерді тәрбиелеу. Бір-біріне 
деген достық қарым-қатынасқа үйрету. 
Қолданылған әдіс-тәсілдер: сөздік, көрнекілік, сұрақ-жауап. 
Қолданылған көрнекіліктер: қақпа, жол белгілері, тақта, пеш макеті, үй түрлері. 

Бөлме қала бейнесіне сай безендірілген. 
Шаттық шеңберін ұйымдастырады: 
Тәрбиеші: Балалар, сендер бүгін ерекше әдемісіңдер, сендермен серуенге шыққаныма өте қуаныштымын. 
Шапшаң қағып қолымды, 
Бір, екі, үш соғайық. 
Қарап тұрған көршіме, 
Мен қолымды былғайын. 
Жылы-жылы жүзбенен, 
Маңдайыннан сипайын. 
Жылы-жылы сөзбенен, 
Жүрегімді сыйлайын. 
Ыстық алақаныммен 
Қолыңды бер, қысайын 
Амандасып өзіңмен, 
Құшақтасып алайын. 
(Музыка әуенімен тышқан келіп хат пен сиқырлы таяқшаны тапсырады) 
Тәрбиеші: Ой, балалар, мынау хат екен ғой. Қызық, оны бізге кім жіберген 
екен? Оқып жіберейін: «Қымбатты достар! Мен ғажайып қалада 
тұратын Күлшеқыз боламын. Сендер мені кітап көмегімен 
танисыңдар, ал мен сендерді әлі көрген емеспін. Сондықтан да 
сендерді менімен бірге патшаның ұйымдастырып жатқан кешіне бірге 
баруға шақырамын. Сендерді ғажайып қалада күтемін. Кешігіп 
қалмаңыздар!» 

Сәлеммен Күлшеқыз. 
Тәрбиеші: Мәссаған, балалар енді не істейміз? Қонаққа барғыларың келеді ме? 
Балалар жауаптары. 
Тәрбиеші: Ендеше, ғажайып қалаға аттануымыз керек. Ал оған қалай 
барамыз? Ұшатын сиқырлы кілем де жоқ... 
(Балалар сиқырлы таяқшаны байқайды) 
Тәрбиеші: Ой, ұмытып кетіппін, бізде сиқырлы таяқша бар екен ғой. Қазір сендер 
көздеріңді жұмыңдар, ал мен сиқырлаймын. 
(Әуенмен балалар көздерін жұмып айналады, қақпа пайда болады) 
Тәрбиеші: Мәссаған, қараңдар, балалар мынау ғажайып қалаға жол ашатын қақпа 
болар ия? 
Осы кезде қақпаның ар жағынан дауыс естіледі: 
- Жолаушы, мына қақпа тек ақылды, өз құқықтарын білетін білімді адамға ғана ашылады. 
Тәрбиеші: Кім болсаңыз да дәл таптыңыз, біз өз құқықтарын білетін, ақылды 
балалар боламыз. Біз досымызды іздеп жүрміз. 
Дауыс: Жоқ, мен жәй сөзге сенбеймін. Дәлелдеп беріңіздер! Сұрақтар 
қоямын, дұрыс жауап берсеңдер қақпа ашылады. Дұрыс жауап бере 
алмасаңдар, келген жерлеріңе қайтасыздар. 
Балалар: Жарайды. 
Дауыс: Ал, ендеше тыңдаңыздар: 
- Сендер қандай елде тұрасыңдар? 
- Қандай балабақшаға барасыңдар? Топтарының қалай аталады? 
- Қазақстан Республикасында балалардың қандай құқық түрлері жүргізіледі? 
- Балалар құқықтары туралы қандай құжатта жазылған? 
- Балабақшаларында сендердің құқықтарыңды бұзбайды ма? Еркін ойнап, уақытылы демалып, білім алып, ас ішесіңдер ме? 
- Жарайсыңдар, сұрақтардың барлығына дұрыс жауап беріп, өздеріңді көрсете білдіңдер. 
(Қақпа ашылады, балалар қалаға кіріп алғашқы «Өмір сүру құқығы» көшесіне келеді) 
Тәрбиеші: Балалар, мұндағы көшелер атауы қызық екен. Не білдіреді деп 
ойлайсыңдар? 
Балалар жауаптары. 
(Тәрбиеші «ана» сөзіне түсінік береді, «Есімге ие болу құқығы, отбасыда өмір сүру құқығы туралы әңгіме жүргізіледі. Ана, отбасылары жайында сұрақтар қою) 
«Ана - мама» әні орындалады. 
«Баспанаға ие болу құқығы» көшесіне келеді. 
Тәрбиеші «Менің мекен-жайым» ойынын ойнатады. 
Ойын шарты: Балалар шеңбер құрып отырады. Жүргізуші доп лақтырған бала тегін, аты-жөнін, толық мекен-жайын айтады. 
«Білім алу құқығы» көшесіне келеді. 4 түрлі үстелде 4 топқа тапсырма жатады: 
- Мына сөздерді қолданып мақал-мәтел құрастыр 
(Мысалы, Отан – «Отан оттан да ыстық») 
- Берілген әріптерден сөз құрау 
(Мысалы, А Р Т О Н К – Отан сөзі), оны тақтаға жазу; 
- Берілген сөздерді оқу, буынға бөлу, сөз тіркесін және сөйлем құрау 
(Ана – А-на. Аяулы ана. Менің анам сатушы болып жұмыс жасайды
- Есеп шешу (5+4*9 10-5*5) 
Тәрбиеші балаларды шеңберге тұрғызып сергіту сәтін орындайды: 
Біздер тату баламыз, 
Гүл-гүл жайнап жанамыз 
Жаттығулар жасасақ 
Жақсы сергіп қаламыз. 
Орнымыздан тұрамыз 
Қолды белге қоямыз, 
Бұрыламыз оңға бір, 
Бұрыламыз солға бір 
Бір, екі, үш, 
Бір, екі, үш! 
«Демалыс құқығы» көшесіне келеді. Көрініс «Күлшеқыз» ертегісінен үзінді: 
Өгей анасы мен екі әпкесі сахнаға шығады. Анасы: «Эй, Күлшеқыз қайда кеттің?! Тез, бері кел! Саған берер тапсырмам бар». 
Күлшеқыз жүгіріп келеді: «Ия, анашым, мен сізді тыңдап тұрмын» 
Анасы: «Біз кешке патшаның кешіне барғалы жатырмыз. Кешке дейін әдемі көйлектерімізді дайындап, үтіктеп қой» 
Күлшеқыз: «Анашым, ол кешке мен де барғым келеді...» 
Анасы мен қыздары күледі. Үлкен әпкесі: «Сен не деп тұрсың? 
Қайдағы кеш саған? Мына түріңнен сенен бәрі шошып кетеді, ха-ха-ха» 
Анасы: «Болды, кешке біз барамыз, ал сенің жұмысың көп, ыдыс-аяқ жу, 
үйді жина, күрішті ажыратып қой» деп үшеуі шығып кетеді. 
Күлшеқыз жылап қалады. 
Балалар Күлшеқызды тоқтатып, оған құқығы туралы түсіндіреді. 
Тәрбиеші: Балалар, Күлшеқыз бен оның анасы, әпкелеріне балалар құқықтары туралы ұмытпас үшін не сыйлаған дұрыс болады? 
(Балалар құқықтары туралы Конвенцияны сыйлайды). 
Өздерінің қоштасу кешіне Күлшеқызды қонаққа шақырады. 
Қорытындылау: 
- Балалар, бүгінгі саяхат сендерге ұнады ма? 
- Қандай қалаға бардық? 
- Қандай көшелер бар екен? 
- Саяхаттап жүргенде сендер не көрдіңдер? 
- Құқық түрлерінің барлығы қандай құжатта жазылған? 
- Ал, ендеше, қонақтарымызға балабақшаны көрсету үшін тобымызға қайтайық. 
Соңы.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
?ажайып заттар

Автор: Аманжолова Жанар Сагымбаевна

Дата: 07.04.2016

Номер свидетельства: 316076

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "«Ғажайып заттар»"
  ["seo_title"] => string(16) "g_azhaiyp_zattar"
  ["file_id"] => string(6) "468890"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1525864816"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(83) "“?ажайып заттар” (шы?армашылы? с?йлеу ?рекеті)"
  ["seo_title"] => string(43) "gazhaiypzattarshygarmashylyksoilieuriekieti"
  ["file_id"] => string(6) "284619"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1454001034"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(88) ""Пропорция" туралы түсінік.Таңғажайып жануарлар"
  ["seo_title"] => string(51) "proportsiia_turaly_tusinik_tan_g_azhaiyp_zhanuarlar"
  ["file_id"] => string(6) "358696"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1479105887"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "?ажайып пішіндер"
  ["seo_title"] => string(18) "gazhaiyppishindier"
  ["file_id"] => string(6) "279268"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453213318"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "Химия ?ажайып ?йірме"
  ["seo_title"] => string(22) "khimiiagazhaiypuiirmie"
  ["file_id"] => string(6) "318370"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1460563872"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства