kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жер ?лемі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Жер ?лемі».

Саба?ты? ма?саты:Саба?та балаларды? ?аламшар туралы білімдерін тияна?тау, суды?  ?асиеттерін т?жірибелер к?рсету ар?ылы білімдерін молайту. К?ркем с?зді пайдалана отырып  суды? ?асиеттері ж?нінде білімдерін ке?ейту. Тура ж?не кері санау да?дыларын ?алыптастыру. ??стар?а деген  ?ам?орлы? сезімдерін ояту. ?ріптерді тану?а, бас?а дыбыстарды? ішінен  айыра білуге, с?зге  дыбысты? талдау  жасау?а да?дылындыру. Ойын ар?ылы  ?йымшылды??а, досты??а   т?рбиелеу. Таби?ат?а деген аяушылы?, ?ам?орлы?  сезімдерін ояту.

Керекті ??ралдар:?аламшар, ?апшы?, кілемше, гирлянда, а?аштар, ??стар бейнесі, ыдыстар, микраскоп, жер,су, ауа маскалары, а? халаттар, перчаткалар, то?азыт?ыш, т?рлі-т?сті боялар, ма?та, ?ант, ?н, ?ріптер, сандар, алмаштары.

Саба?ты? барысы:Музыка ойналып, балалар  топ?а кіреді.

Т?рбиеші: Балалар,  бізді? топ?а сендерді? білімдері?ді, ?аншалы?ты т?ртіпті екендері?ді к?руге  ?она?тар келіп отыр, ендеше біз ?зімізді? т?ртіпті, а?ылды балалар екенімізді к?рсетейік.

Балалар: С?леметсіздер ме?

Т?рбиеші: ?анекей, балалар  б?ріміз мына д??геленіп  т?р?ан орынды?тар?а  жай?асайы?. Мына домала?  жіпті бір-бірімізге жіберіп,  жа?сы тілектер білдірейік.

Тілектер:

 1. Мен су тас?ыны болмаса екен деп тілеймін.
 2. Жер бетінде апат болмаса екен деп тілеймін.
 3. Суларымыз ?р?ашан м?лдір болсын.
 4. Таби?атымызды ?ор?айы?
 5. Ауамыз таза болсын.
 6. Со?ыс болмасын деп тілеймін.
 7. ?р?ашан аспанымыз ашы? болсын деп тілеймін.
 8. ??стар?а ?ам?ор болайы? деп тілеймін.
 9.  ?сімдіктерді  аялайы? деп тілеймін.
 10. Балаба?шамыз к?ркейсін деп тілеймін.
 11. Деніміз сау болсын.
 12. ?лкендерді  сыйлайы?.

 

Т?рбиеші:Домала? жіп т?рбиешіге оралып, балалар алдарында?ы жіптібиік к?теріп, бірге былай дейді:

Біз б?ріміз доспыз, ?р?ашан  біргеміз.

Т?рбиеші:

- И?, д?рыс айтасы?дар!

-Балалар, мен б?гін топ?а келгенде  бізді? таби?ат б?рышында  мынау ?демі шар?а ??сас зат ілініп т?р екен.Атын есіме т?сіре алмай т?р?аным, ма?ан к?мектесіп жібері?дерші.

Балалар: Б?л- ?аламшар ?ой.

Т?рбиеші: Ол не зат? М?нда?ы т?рлі- т?стер ненібілдіреді?

Балалар: Ол жер ?лемі, онда ?алалар, ?зен-к?лдер, ормандар т?рлі –т?спен бейнеленген. Осы кезде есік ?а?ылады, топ?а ?зі ж?ретін ?апшы? кіреді.

Т?рбиеші: ?анекей, мына си?ырлы ?апшы? бізге не алып келді екен, ашып к?рейік? ?апшы?тан хат алады. ?апшы? шы?ып кетеді. Т?рбиеші хатты о?иды.Хатта балалар, мен сендерді ?з ?леміме  аяхат?а ша?ырамын. Ала?андары?ды ?ш рет ?рса?дар си?ырлы кілемде пайда болады. ?шатын кілеммен жылдамыра?келі?дер деп жазыпты, -таби?ат ана.

Т?рбиеші: балалар барамыз ба?

Балалар: и?.

Т?рбиеші: -олай болса, ?ане б?ріміз ала?анымызды ?райы?.

Сол кезде си?ырлы кілем пайда  болады.

-Балалар, ?ане, барлы?ымыз сиысып, шуламай отырайы?, ?итпесе, кілем ?шпай ?алар. Балаларды? б?рі отырады.

Дауыс естіледі: Енді к?здерінді ж?мып, аспан ?лемін елестеті?дер.

Т?рбиеші: Балалар аспанда нелер болады?

Балалар: Ай,к?н, ж?лдыздар.

Т?рбиеші: К?н туралы не білесі?дер?

Балалар:К?н бізге жары?, жылу береді.

Т?рбиеші: Балалар біз аспанда ?шып барамыз. Ал т?менде нелер ?алды?

Балалар: ?алалар, таулар, ?зендер,ормандар.

Дауыс естіледі: Балалар к?здері?ді ашулары?а болады, сендер келді?дер.

Т?рбиеші:

-Балалар, б?л неткен ?ара??ылы?,мына  ?лем  неге м??айып т?р?

-Балалар сендерге ?нап т?р ма?

Балалар : жо?

Осы кезде таби?ат ананы? м??лы дауысы шы?ады:

                               Таби?атпен тіршілік,

                               К?к т?тінге  т?ншы?ып.

                               Ая? асты тапталып,

                               Жаратылыс за?дылы?ы б?зылса.

                               Сонда болар кім ие?

Т?рбиеші:  Балалар, б?л таби?ат ананы? дауысы ?ой! Ол ренжіп т?р?ан сия?ты.Адамдар таби?атты  ?ор?аусыз ?алдыр?ан, б?л ?лемді  м??гі  т?н бас?ан екен.Балалар  к?мектесеміз бе?

Балалар: и?

Бала: Апай, таби?атты? т?рт  ??дыретімен амандасайы? м?мкін  ж?регін жылытармыз.

Т?рбиеші : ?те д?рыс айтасы?!

Балалар:  Армысы? ?айырымды ?ара жер.

                   Армысы? м?лдір таза су.

                   Армысы? ш??ылалы алтын к?н.

                   Армысы? мейірімді аспан ата.

Т?рбиеші: жарайсы?дар балалар!

Осы кезде ?лемге  с?уле т?сіп, жары?  болып, сылдыра?ан су дыбысы естіледі.

Т?рбиеші: Балалар, ?ара?даршы ! М?нда ?андай ?демі? Мына алма а?аштарына ?ара?даршы!

Бала: Апай, ?ара?ызшы, мына алмаларда ?ріптер мен сандар бар екен. Демек, б?л си?ырлы алма а?аштары  ?ой.

Т?рбиеші:Б?л ?ріптермен сандар не ?шін жазыл?ан екен шешіп к?рейікші.

Бала: «С»-дауыссыз дыбыс. Бірінші алмада  «с» ?ріпі жазыл?ан.

Бала: Міне, екінші алма, м?нда «У» ?рпі жазыл?ан. «У» дауысты дыбыс.

Т?рбиеші: балалар б?л алма а?ашында ?андай с?з жазыл?ан екен?

Бала: Су

Сол кезде топ?а суды? маскасын киген бала келіп амандасады, ж?мба? жасырады.

Су: С?леметсі?дер ме!

Т?рбиеші: Сіз кімсіз? ?айдан келді?із?

Ж?мба?: Жылт-жылт етемін,

                 Жыл?адан ?темін.

Балалар: Ол су.

Т?рбиеші:?те д?рыс,  ?анекей Су т?рлет.Балалар са?ан арнап та?па? айтып береді.

Бала: ?мірді? ?зегі,

           ?мірді? ?зегі.

           Сусыз жер ?мірсіз

           Сусыз жер ??ір т?з.

Т?рбиеші: Балалар су туралы та?ы не білесі?дер?

Бала:Суды біз ішеміз, жуынамыз, су  ?сімдік пен жануарлар?а да ?ажет.

Бала: Ащы су ж?не т?щы су болады.

Бала: Жер бетіні? 70% пайызын су алып жатыр.

Бала: Суды ластау?а болмайды.

Су: ?те д?рыс айтасы?дар балалар. Мен ?те риза болып ?алдым.

Т?рбиеші: Балалар, бірінші алма а?ашында?ы с?зді тапты?. Екінші алма а?ашында ?андай с?з жазыл?ан екен.

Бала: Бірінші, алмада «А» ?ріпі, ол дауысты дыбыс.

Бала: Екінші, алмада «У» ?ріпі, ол  дауыссыз дыбыс.

Бала: ?шінші алмада «А» ?ріпі,ол дауысты дыбыс.

Т?рбиеші:- Балалар сонда біз ?андай  с?зді тапты??

Бала: АУА

Сол кезде желді? дыбысы естіліп,ауа маскасын кигенбала келеді.

Ауа: С?леметсі?дер ме, балалар!

Т?рбиеші: б?л кім екен?

Ж?мба?: Бар ма, жо? па оны аны? білмейсі?,

                  Ол жо? болса, ?мір с?ріп ж?рмейсі?.

Балалар: Ауа

Т?рбиеші: д?рыс айтасы?дар. Ауа туралы кім та?па? біледі?

Бала: Жер шары ?лкен ?лем,

           ?оршаулы ауамен.

           Ауасыз кім шыдар,

           Ауасыз т?ншы?ар.

Т?рбиеші:  ?ош келді?із, т?рлеті?із. Балалар ауаны?  ?андай  пайдасы бар?

Балалар: Ауамен біз демаламыз.

Т?рбиеші: Ауаны нелер ластайды?

Бала: Машиналар, заводтар, фабрика т?тіндері.

Т?рбиеші: Сендер ауаны тазарту ?шін не істер еді?дер?

Бала:К?птеген а?аштар, г?лдер егу ?ажет.

Бала:Заводтарды ?ала шетіне салу керек.

Бала: Т?тіннен тазартатын фильтр ойлап таб?ан ж?н.

Ауа :Д?рыс айтасы?дар балалар, к?п рахмет сендерге.

Т?рбиеші: Ал балалар е? со??ы алма а?ашында не жазылып  т?р екен.

Бала:Бірінші алмада «Ж» ?рпі, «Ж»-дауыссыз дыбыс.

Бала:  Екінші алмада «Е»-?ріпі,  ол дауысты дыбыс.

Бала:?шінші алмада «Р»-?рпі, олдауыссыз дыбыс.

Т?рбиеші: Балалар, ?андай с?з жасырыл?ан екен?

Бала: Жер.

Осы кезде  ЖЕР маскасын киген бала келеді де амандасады.

Жер: С?леметсі?дер ме балалар!

Мен сендерге ж?мба? жасырайын  соны шешіп к?рі?дер.

Ж?мба?: Бір зат бар д?ниеде ??ша?ы ке?,

                  Адамзат, жан-жануар арсында.

                   М??гілік ?сіп, ?ніп  ?мір с?рген.

Балалар: Б?л- жер.

Т?рбиеші: ?ане т?рлет жер анасы! Балалар кім жер туралы та?па? айтып береді?

Балалар:Таби?атты? тарылтпасын,

                  М?лдір к?усар тынысын.

                  П?к таби?ат  ж?регімні?,

                    Тамылжы?ан  жырысы?.

                    Ей адамдар ?алай ?ана.

                    ?атігездік жасайсы?

                    Ол ана? ?ой,ал сен кенже ?лысы?.

Т?рбиеші:?те д?рыс айтасы?, жер бізді? анамыз.Олай болса, бізге ?она??а Жер, Су, Ауа келіп ?алыпты. ?ане ?она?тармен бірге ойын ойнайы?шы.

Ойын: «Жер, Су, Ауа».

Ма?саты:?орша?ан орта туралы білімдерін ке?ейту.Тіл байлы?ын  жетілдіру. Ойлай с?йлеу еске са?тау ?абілеттерін дамыту.  С?здерді м?нерлі  айта  білуге, а?дарды,??старды ?ор?ау?а т?рбиелеу.

Т?рбиеші:Балалар енді  т?жірибе жасау ар?ылы ?асиеттермен танысайы?. Ол ?шін си?ырлы  кілемшеге отырып, т?жірибе орталы?ына аттанайы?.

1.т?жірибе: Мынау- су, су ?ш к?йде болады.Суды ыдыстан-ыдыс?а ??ю?а болады. ?йтені ол с?йы? к?йі.

2. т?жірибе:Осы с?йы? к?йін дала?а шы?арып ?ойса?, ол м?з?а айналады.Б?л екінші т?рі.(к?рсету)

3.т?жірибе:Су –бу т?рінде болады.Суды ?айнатып, ?а?па?ын ашып ?ойса? бу пайда болады.

4-т?жірибе:Суды? т?рін ?згертуге   болады.Мысалы:М?лдір су?а кез келген бояуды ?осса?,суды? т?рі ?згереді.

5-т?жірибе: Суды? д?мін де ?згертуге болады.Мысал?а: Су?а ?ант ?осса?- оны? д?мі т?ттіболады.Ал т?з ?осса? оны? д?мі –ащы болады.

Т?рбиеші: Балалар кім су?а байланысты ма?ал-м?тел біледі екен?

Балалар: Суды? да с?рауы бар; Б?ла? к?рсе?, к?зін аш; Сулы жер-нулы жер; су шашып ойнама.

Т?рбиеші:Жа?сы балалар, енді мені? сендерге к?рсеткен т?жірибе орталы?ым ?нады ма?Осымен бізді? топ?а ?айтатын уа?ытымыз болды.

Осы кезде таби?ат ана?а кездеседі.

Таби?ат Ана: С?леметсі?дер ме балалар!

Балалар: С?леметсіз бе!

Таби?ат Ана: Сендерді? барлы? ?ам?орлы?тары?ды к?ріп, риза болып келдім. Сендер ?те а?ылды  бала болып ?сі?дер.Мынау  таби?атты? м?лдір суы жемісі, сендерге берер сыйым деп балалар?а береді.

Балалар таби?ат анамен ?оштасып, кілемге отырып,топ?а ?шып келеді.

Таби?ат суреттері:

Просмотр содержимого документа
«Жер ?лемі »

Сабақтың тақырыбы: «Жер әлемі».

Сабақтың мақсаты:Сабақта балалардың ғаламшар туралы білімдерін тиянақтау, судың қасиеттерін тәжірибелер көрсету арқылы білімдерін молайту. Көркем сөзді пайдалана отырып судың қасиеттері жөнінде білімдерін кеңейту. Тура және кері санау дағдыларын қалыптастыру. Құстарға деген қамқорлық сезімдерін ояту. Әріптерді тануға , басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге , сөзге дыбыстық талдау жасауға дағдылындыру. Ойын арқылы ұйымшылдыққа , достыққа тәрбиелеу. Табиғатқа деген аяушылық , қамқорлық сезімдерін ояту.

Керекті құралдар:Ғаламшар, қапшық, кілемше, гирлянда, ағаштар, құстар бейнесі, ыдыстар, микраскоп, жер,су, ауа маскалары, ақ халаттар, перчаткалар, тоңазытқыш, түрлі-түсті боялар, мақта, қант, ұн , әріптер, сандар, алмаштары.

Сабақтың барысы:Музыка ойналып, балалар топқа кіреді.

Тәрбиеші: Балалар, біздің топқа сендердің білімдеріңді , қаншалықты тәртіпті екендеріңді көруге қонақтар келіп отыр, ендеше біз өзіміздің тәртіпті, ақылды балалар екенімізді көрсетейік.

Балалар: Сәлеметсіздер ме?

Тәрбиеші: Қанекей, балалар бәріміз мына дөңгеленіп тұрған орындықтарға жайғасайық. Мына домалақ жіпті бір-бірімізге жіберіп, жақсы тілектер білдірейік.

Тілектер:

 1. Мен су тасқыны болмаса екен деп тілеймін.

 2. Жер бетінде апат болмаса екен деп тілеймін.

 3. Суларымыз әрқашан мөлдір болсын.

 4. Табиғатымызды қорғайық

 5. Ауамыз таза болсын.

 6. Соғыс болмасын деп тілеймін.

 7. Әрқашан аспанымыз ашық болсын деп тілеймін.

 8. Құстарға қамқор болайық деп тілеймін.

 9. Өсімдіктерді аялайық деп тілеймін.

 10. Балабақшамыз көркейсін деп тілеймін.

 11. Деніміз сау болсын.

 12. Үлкендерді сыйлайық.Тәрбиеші:Домалақ жіп тәрбиешіге оралып, балалар алдарындағы жіптібиік көтеріп, бірге былай дейді:

Біз бәріміз доспыз, әрқашан біргеміз.

Тәрбиеші:

- Иә, дұрыс айтасыңдар!!

-Балалар, мен бүгін топқа келгенде біздің табиғат бұрышында мынау әдемі шарға ұқсас зат ілініп тұр екен.Атын есіме түсіре алмай тұрғаным, маған көмектесіп жіберіңдерші.

Балалар: Бұл- ғаламшар ғой.

Тәрбиеші: Ол не зат? Мұндағы түрлі- түстер ненібілдіреді?

Балалар: Ол жер әлемі, онда қалалар, өзен-көлдер, ормандар түрлі –түспен бейнеленген. Осы кезде есік қағылады, топқа өзі жүретін қапшық кіреді.

Тәрбиеші: Қанекей, мына сиқырлы қапшық бізге не алып келді екен, ашып көрейік? Қапшықтан хат алады. Қапшық шығып кетеді. Тәрбиеші хатты оқиды.Хатта балалар, мен сендерді өз әлеміме аяхатқа шақырамын. Алақандарыңды үш рет ұрсаңдар сиқырлы кілемде пайда болады. Ұшатын кілеммен жылдамырақкеліңдер деп жазыпты, -табиғат ана.

Тәрбиеші: балалар барамыз ба?

Балалар: иә.

Тәрбиеші: -олай болса , қане бәріміз алақанымызды ұрайық.

Сол кезде сиқырлы кілем пайда болады.

-Балалар, қане, барлығымыз сиысып, шуламай отырайық, әитпесе, кілем ұшпай қалар. Балалардың бәрі отырады.

Дауыс естіледі: Енді көздерінді жұмып, аспан әлемін елестетіңдер.

Тәрбиеші: Балалар аспанда нелер болады?

Балалар: Ай,күн, жұлдыздар.

Тәрбиеші: Күн туралы не білесіңдер?

Балалар:Күн бізге жарық, жылу береді.

Тәрбиеші: Балалар біз аспанда ұшып барамыз. Ал төменде нелер қалды?

Балалар: Қалалар, таулар, өзендер,ормандар.

Дауыс естіледі: Балалар көздеріңді ашуларыңа болады, сендер келдіңдер.

Тәрбиеші:

-Балалар, бұл неткен қараңғылық ,мына әлем неге мұңайып тұр?

-Балалар сендерге ұнап тұр ма?

Балалар : жоқ

Осы кезде табиғат ананың мұңлы дауысы шығады:

Табиғатпен тіршілік,

Көк түтінге тұншығып.

Аяқ асты тапталып,

Жаратылыс заңдылығы бұзылса...

Сонда болар кім ие?

Тәрбиеші: Балалар, бұл табиғат ананың дауысы ғой! Ол ренжіп тұрған сияқты.Адамдар табиғатты қорғаусыз қалдырған, бұл әлемді мәңгі түн басқан екен.Балалар көмектесеміз бе?

Балалар: иә

Бала: Апай, табиғаттың төрт құдыретімен амандасайық мүмкін жүрегін жылытармыз.

Тәрбиеші : өте дұрыс айтасың!

Балалар: Армысың қайырымды қара жер.

Армысың мөлдір таза су.

Армысың шұғылалы алтын күн.

Армысың мейірімді аспан ата.

Тәрбиеші: жарайсыңдар балалар!

Осы кезде әлемге сәуле түсіп , жарық болып , сылдыраған су дыбысы естіледі.

Тәрбиеші: Балалар, қараңдаршы ! Мұнда қандай әдемі? Мына алма ағаштарына қараңдаршы!!

Бала: Апай , қараңызшы, мына алмаларда әріптер мен сандар бар екен. Демек, бұл сиқырлы алма ағаштары ғой.

Тәрбиеші:Бұл әріптермен сандар не үшін жазылған екен шешіп көрейікші.

Бала: «С»-дауыссыз дыбыс. Бірінші алмада «с» әріпі жазылған.

Бала: Міне, екінші алма, мұнда «У» әрпі жазылған. «У» дауысты дыбыс.

Тәрбиеші: балалар бұл алма ағашында қандай сөз жазылған екен?

Бала: Су

Сол кезде топқа судың маскасын киген бала келіп амандасады, жұмбақ жасырады.

Су: Сәлеметсіңдер ме!

Тәрбиеші: Сіз кімсіз? Қайдан келдіңіз?

Жұмбақ: Жылт-жылт етемін,

Жылғадан өтемін.

Балалар: Ол су.

Тәрбиеші:Өте дұрыс, қанекей Су төрлет.Балалар саған арнап тақпақ айтып береді.

Бала: Өмірдің өзегі,

Өмірдің өзегі.

Сусыз жер өмірсіз

Сусыз жер өңір түз.

Тәрбиеші: Балалар су туралы тағы не білесіңдер?

Бала:Суды біз ішеміз, жуынамыз, су өсімдік пен жануарларға да қажет.

Бала: Ащы су және тұщы су болады.

Бала: Жер бетінің 70% пайызын су алып жатыр.

Бала: Суды ластауға болмайды.

Су: Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Мен өте риза болып қалдым.

Тәрбиеші: Балалар, бірінші алма ағашындағы сөзді таптық. Екінші алма ағашында қандай сөз жазылған екен.

Бала: Бірінші, алмада «А» әріпі, ол дауысты дыбыс.

Бала: Екінші, алмада «У» әріпі, ол дауыссыз дыбыс.

Бала: Үшінші алмада «А» әріпі,ол дауысты дыбыс.

Тәрбиеші:- Балалар сонда біз қандай сөзді таптық?

Бала: АУА

Сол кезде желдің дыбысы естіліп,ауа маскасын кигенбала келеді.

Ауа: Сәлеметсіңдер ме, балалар!

Тәрбиеші: бұл кім екен?

Жұмбақ: Бар ма, жоқ па оны анық білмейсің,

Ол жоқ болса , өмір сүріп жүрмейсің.

Балалар: Ауа

Тәрбиеші: дұрыс айтасыңдар. Ауа туралы кім тақпақ біледі?

Бала: Жер шары үлкен әлем,

Қоршаулы ауамен.

Ауасыз кім шыдар,

Ауасыз тұншығар.

Тәрбиеші: Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Балалар ауаның қандай пайдасы бар?

Балалар: Ауамен біз демаламыз.

Тәрбиеші: Ауаны нелер ластайды?

Бала: Машиналар, заводтар, фабрика түтіндері.

Тәрбиеші: Сендер ауаны тазарту үшін не істер едіңдер?

Бала:Көптеген ағаштар, гүлдер егу қажет.

Бала:Заводтарды қала шетіне салу керек.

Бала: Түтіннен тазартатын фильтр ойлап табқан жөн.

Ауа :Дұрыс айтасыңдар балалар, көп рахмет сендерге.

Тәрбиеші: Ал балалар ең соңғы алма ағашында не жазылып тұр екен.

Бала:Бірінші алмада «Ж» әрпі, «Ж»-дауыссыз дыбыс.

Бала: Екінші алмада «Е»-әріпі, ол дауысты дыбыс.

Бала:Үшінші алмада «Р»-әрпі, олдауыссыз дыбыс.

Тәрбиеші: Балалар, қандай сөз жасырылған екен?

Бала: Жер.

Осы кезде ЖЕР маскасын киген бала келеді де амандасады.

Жер: Сәлеметсіңдер ме балалар!

Мен сендерге жұмбақ жасырайын соны шешіп көріңдер.

Жұмбақ: Бір зат бар дүниеде құшағы кең,

Адамзат, жан-жануар арсында...

Мәңгілік өсіп, өніп өмір сүрген.

Балалар: Бұл- жер.

Тәрбиеші: Қане төрлет жер анасы! Балалар кім жер туралы тақпақ айтып береді?

Балалар:Табиғаттың тарылтпасын,

Мөлдір кәусар тынысын.

Пәк табиғат жүрегімнің,

Тамылжыған жырысың.

Ей адамдар қалай ғана...

Қатігездік жасайсың

Ол анаң ғой ,ал сен кенже ұлысың.

Тәрбиеші:өте дұрыс айтасың, жер біздің анамыз.Олай болса, бізге қонаққа Жер, Су, Ауа келіп қалыпты. Қане қонақтармен бірге ойын ойнайықшы.

Ойын: «Жер, Су, Ауа».

Мақсаты:Қоршаған орта туралы білімдерін кеңейту.Тіл байлығын жетілдіру. Ойлай сөйлеу еске сақтау қабілеттерін дамыту. Сөздерді мәнерлі айта білуге, аңдарды ,құстарды қорғауға тәрбиелеу.

Тәрбиеші:Балалар енді тәжірибе жасау арқылы қасиеттермен танысайық. Ол үшін сиқырлы кілемшеге отырып, тәжірибе орталығына аттанайық.

1.тәжірибе: Мынау- су, су үш күйде болады.Суды ыдыстан-ыдысқа құюға болады. Өйтені ол сұйық күйі.

2. тәжірибе:Осы сұйық күйін далаға шығарып қойсақ, ол мұзға айналады.Бұл екінші түрі .(көрсету)

3.тәжірибе:Су –бу түрінде болады.Суды қайнатып, қақпағын ашып қойсақ бу пайда болады.

4-тәжірибе:Судың түрін өзгертуге болады.Мысалы:Мөлдір суға кез келген бояуды қоссақ ,судың түрі өзгереді.

5-тәжірибе: Судың дәмін де өзгертуге болады.Мысалға: Суға қант қоссақ- оның дәмі тәттіболады.Ал тұз қоссақ оның дәмі –ащы болады.

Тәрбиеші: Балалар кім суға байланысты мақал-мәтел біледі екен?

Балалар: Судың да сұрауы бар; Бұлақ көрсең, көзін аш; Сулы жер-нулы жер; су шашып ойнама.

Тәрбиеші:Жақсы балалар, енді менің сендерге көрсеткен тәжірибе орталығым ұнады ма?Осымен біздің топқа қайтатын уақытымыз болды.

Осы кезде табиғат анаға кездеседі.

Табиғат Ана: Сәлеметсіңдер ме балалар!

Балалар: Сәлеметсіз бе!

Табиғат Ана: Сендердің барлық қамқорлықтарыңды көріп, риза болып келдім. Сендер өте ақылды бала болып өсіңдер.Мынау табиғаттың мөлдір суы жемісі, сендерге берер сыйым деп балаларға береді.

Балалар табиғат анамен қоштасып, кілемге отырып ,топқа ұшып келеді.Табиғат суреттері:
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Жер ?лемі

Автор: Ерменова Альмира Ауганбаевна

Дата: 25.10.2015

Номер свидетельства: 243674

Похожие файлы

object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) ""?аза?станны? жер байлы?ы" ашы? саба?ы "
  ["seo_title"] => string(43) "k-azak-stannyn-zhier-bailyg-y-ashyk-sabag-y"
  ["file_id"] => string(6) "222627"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1436556315"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Ашық сабақ: Ғарыш әлемінде"
  ["seo_title"] => string(29) "ashyk_sabak_g_arysh_liemindie"
  ["file_id"] => string(6) "436261"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1509618992"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) ""Жер?йы?" зияткерлік ойыны "
  ["seo_title"] => string(29) "zhieru-iyk-ziiatkierlik-oiyny"
  ["file_id"] => string(6) "172887"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423895695"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(29) "Конспект уроков"
  ["seo_title"] => string(15) "konspiekturokov"
  ["file_id"] => string(6) "274705"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452434892"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) ""География ?лемі" сайыс"
  ["seo_title"] => string(22) "gieoghrafiialiemisaiys"
  ["file_id"] => string(6) "315044"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459825494"
 }
}

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства