kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тынысалу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Еркіндік орта мектебі

 

 

 

 

 

 

Ашы? саба? та?ырыбы:

 

 

 

Сыныбы: 8

 

Биология п?ніні? м??алімі: Жансейтов К.Ж.

 

 

 

 

2014-2015 о?у жылы

Ашы? саба??а ?зіндік талдау

?ткізген ашы? саба?ым  8 сыныбында ?тті. Саба??а 15 о?ушыны? 14 ?атысты. 1-уі себепті. Сынып о?ушылары белсенді, жауапкершіліктері мол, білімге ??штар, ал?ыр, ?абілетті, ізденімпаз.

Алын?ан та?ырыбым б?лімні? ішіндегі жа?а материалды игеруге бастама беретін, мазм?нын ашатын, жалпы  к?рделілік де?гейі сынып о?ушыларыны? жас ерекшеліктеріне сай. Жа?а материалды? к?лемі мен ?иынды?ы, мазм?ны т?сінікті.

Саба?ты? т?рі білімді ме?герту ж?не шы?армашылы? саба? бол?анды?тан алдыма ?ой?ан е? негізгі  ма?сатым, тыныс алу ж?йесіні? ерекшеліктерімен таныстырып, жа?а білім беру, ойлау ?абілеттерін, біліктіліктерін жетілдіріп, т?рлі к?рнекі ??ралдар ар?ылы п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттырып, шы?армашылы?, іздену ?абілеттерін дамыту, жауапкершілікке, салауаттылы??а т?рбиелеу сия?ты ?ш жа?ты ?йлестілікті д?рыс ?йымдастырып, негіздеу болатын. К?здеген ма?сат-міндеттеріме о?ушыларды? тікелей ?атысуымен ?ол жеткіздім деп ойлаймын. 

?ткізген саба?ым ?ызы?ты, жа?ашыл т?рде ?тті. Е? бастысы о?ушылар ?ткен та?ырыппен байланыс жасай отыра жа?а материалды толы? игеріп, ?здеріне ты? ма?л?маттар алып, саба??а белсене ?атысып, ?з білімдерін шы?дау негізінде шы?армашылы? ж?мыстар?а ж?мылдырылып, ?з денсаулы?тарын са?тай білуді? ал?ышарттарымен танысты. А?ылшын,орыс тілі тілімен п?наралы? байланыс жасау тиімді болды. Сынып о?ушыларыны? ?р?айсысы ?здеріне ?зіндік ба?алау беріп, толы? ба?аланды.  О?ушыларды о?ыту, т?рбиелеу ж?не дамыту?а барлы? м?мкіндіктер пайдаланылды.

Келешекте ?ткізетін саба?тарымда Insert т?ртіп алу кестесімен ж?мыс істеуді, ?зіндік іздену ?абілеттерін дамыту ж?мыстарын, п?наралы? байланыстарды  ары ?арай жал?астыруды, жетілдіруді к?здеймін.

 

             Биология п?ніні? м??алімі:                              Жансейтов К.Ж.

 

П?н бірлестік жетекшісіні? талдауы:

Ашы? саба??а 7 ?стаз ?атысты. Саба?ты интерактивті та?тада ?ткізді, ма?саты айтылды. ?й тапсырмасын «Полиглот», «К?кпар» ойыны ар?ылы тексерді

Жа?а саба?ты к?рнекілік ар?ылы о?ушылар?а жа?сы т?сіндірді, м??алімні? біліміні? жо?ары екендігібай?алады. Саба? жоспарыны? ??рылымы жа?сы. О?ушыларды? ойлауына, есте са?тауына, п?нге ?ызы?ушылы?ына ж?не шы?армашылы? ізденуіне к?п к??іл б?леді. Саба?та химия, а?ылшын, салауаттану, экологиямен п?наралы? байланыс болды. Саба?ты бекітуде о?ушыларды? ал?ан білімдері тексерілді, тыныс алу ж?йесіні? м?шелерін сызба-н?с?а ар?ылы ба?ылады. ?р о?ушы ?зіні? білімін ?зі ба?алады, ?осымша м??алім ба?аны толы?тырып айтып, ба?алары ?ойылды. Саба??а келген о?ушыларды? барлы?ы ?амтылып, белсене ?атысты.  ?й тапсырмасы берілді, о?ушылар?а іздену ?шін баяндама та?ырыбы айтылды. Саба? ?те жо?ары д?режеде ?тілді, ма?сатына жетті.  М??алімні? ?дістемелік д?режесі жа?сы, білімді, білікті жас маман.

 

                                Бірлестік жетекшісі:                          Байжаханова А.А.

 

 

  К?ні 02.02.2015 ж                   П?ні:Биология                                  Сынып: 8

Саба?ты? жоспары:

Саба?ты? та?ырыбы:     Тыныс алуды? ма?ызы. Тыныс алу м?шелеріні? ??рылысы мен ?ызметі

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:   Тыныс алу ж?йесіні? ма?ызы, тыныс алу м?шелеріні? ??рылысы мен ?ызметі туралы жа?а білім, т?сінік беріп, ??ымдар ?алыптастыру

Дамытушылы?:  О?ушыларды? ойлау, есте са?тау, біліктіліктерін жетілдіру,  п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру, іздену, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту

Т?рбиелік:      Жауапкершілікке, адамгершілікке, салауаттылы??а т?рбиелеу

Саба?ты? к?рнекіліктері: Компьютер, интерактивті та?та, тыныс алу м?шелеріні? макеті, модельдері, суреттері, слайдтар            

Саба?ты? т?рі:         Білімді ме?герту,  шы?армашылы? саба?ы

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: Интерактивті о?ыту, т?сіндіру, сызба-н?с?а, ойын,  с?ра?-жауап,  к?рнекілік, Insert  кестесі

П?наралы? байланыстар:   Химия, а?ылшын, салауаттану, экология

Саба?ты? барысы:

I      ?йымдастыру

II   ?й тапсырмасын с?рау

      1-кезе?: “К?кпар”

1. ?анайналым ж?йесі дегеніміз не? ?андай м?шелер жатады?

2.  ?антамырлары неше топ?а б?лінеді?

3.  Ж?рек неше ?уысты, ?абыр?асы неше ?абаттан т?рады?

4. Артерия ?абыр?аларыны? ыр?а?ты тербелісі ?алай аталады? ?алай білуге   болады

5. ?анны? ?анайналым ше?берімен а?атынын аш?ан а?ылшын    ?алымы?

6. Мынау ?андай ауруды? белгілері: бас ауырады, ж?регі айниды, ??ла?ынан шу кетпейді, тама??а т?беті тартпайды, ж?ректі? жиырылуы бірде жиілеп, бірде б?се?дейді.

       2-кезе?: “Полиглот”

1.                 Ешбір техникамен алмастыру?а болмайтын моторлы ?ызмет ат?аратын м?ше?

2.                 К?птеген ?лпаларды? жиынты?ынан не ??ралады? Мысалы б?лшы?ет ж?не д?некер ?лпасынан т?ратын ?анайналым..

3.                  Ж?рек кемістігі (порок) ж?рек ?а?па?шаларыны? за?ымдануынан болатын ж?рек-?антамырларны? ….?

4.                  Д?некер ?лпасыны? с?йы? т?ріне немесе а?заны? ішкі ортасына не жатады?

5.                 Ж?ректі? сол жа? ?арыншасынан басталып → дене жасушаларына → ж?ректі? о? жа? ж?рекшесімен ая?талып,   ?анды б?кіл денеге таратып, ?айтадан ж?рекке ?келетін ?анайналым ше?бері

6.                 Ж?ректі? о? жа? ?арыншасынан басталып → ?кпеге →          ж?ректі? сол жа? ж?рекшесімен ая?талатын ?анайналым ше?бері

7.                    Лейкоциттерді? тез к?бейіп, ?ан а?ынын толтырып жіберуден пайда болатын, тек ?ана рентген с?улесі, радиоактивті элементтерді? к?мегімен емдейтін ж?рек-?антамырларыны? ауруы

8.                  ?ай ?антамыр оттекпен ?аны??ан? Себебі біз не ар?ылы тыныс аламыз?

9.                 М?шелер мен ?лпалардан к?мір?ыш?ыл газына, зат алмасу ?німдеріне, гормондар?а ж?не т. б. ?аны??ан ?анды ж?рекке тасымалдайтын ?антамыр?

10.              ?андай да болмасын ауруды? алдын алу ?шін ?р адам нені са?тап, ?стану ?ажет?

III   Жа?а саба?

 • Тыныс алуды? ма?ызы
 • Тыныс алу м?шелеріні? ??рылысы
 • Тыныс алу м?шелеріні? ?ызметі
 • .

Тынысалу деп  организм мен сырт?ы орта арасында?ы оттек т?сіп, к?мір?ыш?ыл газыны? шы?арылуымен байланысты ж?ретін газ алмасу процесін айтады.

 1.  
 1.  

4-5-6-слайдтар «Тыныс алу м?шелеріні? ??рылысы» бейнеленген суреттер

IV   Бекіту

      “Ойлан, тап!” кезе?і.

Тыныс алу ж?йесіні? м?шелерін сызба-н?с?а т?рінде сызып, макеттен орналасуы мен ??рылысын т?сіндіріп ?ті?дер

      “Инсерт”  т?ртіп алу ж?йесі ар?ылы кестені толтыру

Білемін

Ме?гердім

Нені т?сінбедім?

Та??алдырды

V    Ба?алау

Ба?алау пара?ы ар?ылы о?ушылар алдымен ?зіндік ба?алауларын ?ойып шы?ады, одан со? м??аліммен о?ушыны? орта? ба?асы ?ойылады.

VI   ?йге тапсырма беру

    1.   §40 о?у; Баяндама жазу: “Тыныс алу    м?шелеріні? гигиенасы”

    2. С?йкестендіру тестін   орындау

   3.  Баяндама: “Тыныс алу  м?шелеріні? гигиенасы немесе ауруды?  алдын алу шаралары” 

Просмотр содержимого документа
«тынысалу »


 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • Жариялады: admin

 • |

 • Пікірлер: 0

 • |

 • Оқылды: 323


Шахтинск қаласы №16 лицей-мектебі

«Вирус» тақырыбына арналған
ашық сабақ жоспары 6-сынып
 

Сабақтың мақсаты: вирустардың құрылысын, қасиеттерін және тіршілік ету ерекшеліктерін анықтау.
Міндеттері:
Білім беру: 
 Оқушыларды вирустың ашылу тарихымен таныстыру;
 Вирустың құрылысын, жіктелуін үйрету;
 Тіршілік ерекшеліктерін және маңызын таныстыру;
 Тарататын ауру түрлерімен таныстырып, олардан сақтану жолдарын қарастыру.

Дамыту:
 Оқушыларды оқулықтармен және компьютер құралдарымен жұмыс жасауды қалыптастыру;
 Топпен жұмыс жасауды жалғастыру;
 Жаңа терминдер арқылы ой өрістерін дамыту;
 Сын тұрғысынан ойлану арқылы салыстыруға, мазмұндауға, қорытынды жасауға тәрбиелеу. 

Тәрбиелік:
 Өз денсаулықтарына ұқыптылықпен қарауға жағдай жасау;
 Вирус арқылы таралатын аурулардан сақтану үшін денсаулық мәдениетін қалыптастыру;
 Өз пікірлерін еркін жеткізуге мүмкіндік туғызу.

Сабақ әдісі: жаңа тақырыпты меңгеру
Оқыту технологиясы: АКТ - технология, 
Тірек түсініктер: вирус, вирусология, генетикалық материалдар, бактериофаг, ИТИС, оба, сіріспе,топалаң т.б..
Құрал жабдықтар: оқулық, дәптер.

САБАҚ БАРЫСЫ
I. Оргмомент (30 сек). Амандасу, оқушының сабаққа дайындықтарын анықтап, сабаққа деген қызығушылығын арттыру.
II. Үй жұмысын қайталау (3 мин)
Оқушылар сұраққа жауап береді (слайд 2):
1. Тірі табиғат пен өлі табиғаттың айырмашылықтарын ата?
2. Тірі ағзалардың қандай қасиеттері бар? 
3. Әр бір тірі ағзалардың ең ұсақ өлшем бірлігі? 
4. Жасушаларды зерттейтін ғылым саласы?
5. Барлық тірі ағзалар жасуша санына байланысты қандай топтарға бөлінеді?
6. Өсімдік жасушасының органоидтарын атап, сипаттама беріңдер?
III. Топқа бөлу: 1-топ «Тірі табиғат» 
2-топ «Өлі табиғат»
3-топ «Бактериялар»
Бүгінгі сабаққа дайындалған кезде мені мынадай материалдар таң қалдырды 
(1-2 мин)
1. Қазақстанда тұмаудан қайтыс болған адамдар саны
2. ИТИС-тен қайтыс болған адамдар саны
3. Басқа да ісік ауруларынан қайтыс болған адамдар саны.
Бүгінгі сабақта біз не туралы айтамыз? Қалай ойлайсыздар неге қазіргі ХХІ ғасырда барлығы дамыған заманда осындай қауіпті ауруларға қарсы тұратын вакциналар жоқ. Мысалы: ЖИТС-тан? 
Бүгінгі сабаққа қандай проблемалық сұрақ қоюға болады? 
Проблемалық сұрақ: Неліктен ауру тудыратын вирустар мен күрес жүргізу және оларды мүлдем жою өте қиын?
Вирустарға қарсы тұру үшін нені білу керекпіз? Өздерінді вирустардан қорғай алатын адамбыз деп ойланыңыздар, ең бірінші не істейсіздер?
Вирустар туралы қандай білім қажет сіздерге? 
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: 
Вирустардың құрылысын, құрамын, тіршілік әрекетін білу.
IV. Жаңа тақырыпты меңгеру (25 мин)
Оқушылар ақпарат береді (3 минуты) 
Вирустардың ашылу тарихы.
1887 ж Крымдағы темекі плантациясында белгісіз ауру тарала бастады. Өсімдік жапырақтары абстракты суреттермен жабылып, әр түрлі мазайкалар тәрізді бір жапырақтан екінші жапырақтарға жұғып, бір өсімдіктен екіншісіне тарала бастады. Ауыл шаруашылығы үлкен шығынға тап болды. Оқиға болған жерге жас ғалым Санкт-Петербург университетінің бітірушісі Дмитрий Ивановский жұқтырушы аурулар туралы әр түрлі тәжірибелер мен зерттеулер жүргізе бастады. (слайд 6) 1892 ж. ғаламшарға жаңа жаңалық жаңа тіршілік формасы өте ұсақ микроскопиялық ағзалар, сүзгіштердің ең жіңішке жерлерінен өте алатын ағзаларды ашты. Ашылған ағзаларды Ивановский «фильтрлеуші бактериялар» деп атады. 1899 ж голландиялық ғалым Мартин Бейеринк вирус деген терминді енгізді (слайд 7). Латын тілінен аударғанда «vira» сөзі «у» деген мағынаны білдіреді. Ивановскийдің ашқандарынан кейін жаңа вирустар және вирус арқылы таралатын өсімдік, жануарлар мен адамдар аурулары: тұмау, сіреспе, топалаң, балалардың сал ауруы, ЖИТС, өсімдіктерде темекі теңбіл ауруы т.б. аурулар ашыла бастады. Осы ашылулар биология ғылымына жаңалық болып, сонымен қатар өз бетінше бір ғылым – вирусология («vira» - у, «logos» - ғылым) болып енді. 
Вирустарды зерттейтін ғылым саласы вирусология деп аталады. (слайд 8) 
Оқушылар бүгінгі сабақ басында қойылған сұраққа жауап беру үшін біз сіздермен зерттеу жүргізе отырып, не себепті вирустар деп аталды? Олардың құрылыстарында қандай ерекшеліктер бар? Жұмысымыз тез жүру үшін әр топ вирустардың әр түрлі қасиеттерін сипаттайды. 
Топпен жұмыс (10 минут) (слайд 14) 
Бірінші топ - «Вирустар бұл нәруызды қапшықпен қапталған жаман жаңалықтар».
Екінші топ - «Вирустардың көптүрлілігі»
Үшінші топ - «Өмір сіріңкенің қорабына ұқсас, оны дұрыс қолдана алмасаң-өте қауіпті»
І-топ сұрақтары:
1) Вирус қандай ағза? 
2) Олардың мөлшері, пішіндері, құрылысы.
ІІ-топ сұрақтары:
1) Вирустардың көбеюі, ашылу тарихы бойынша сұрақтар құрастырып, өрмекші торын жасау.
ІІІ-топ сұрақтары:
1) Вирус арқылы таралатын ауру түрлері, олардан сақтану жолдарын қарастырады.
Бұл жұмысқа сіздерге 10 минут беріледі, жұмысқа кірісеміз. Жұмысты аяқтаған соң әр топтан бір қорғаушы шығып қорғайды.
І-топ: Вирустың жалпы сипаттамасы: 
• Ви́рус ( лат. virus — у) — жасушасы жоқ өте ұсақ бөлшекті зат, яғни жасушасыз құрылым. 
• Вирус жасуша ішінде ғана әрекет ететін паразит болып табылады — олар жасушадан тысқары көбейе алмайды. 
Вирустар: (слайд 11) 
- Мөлшері өте ұсақ тірі ағзалар


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
тынысалу

Автор: жансейтов калибек жансейтович

Дата: 14.10.2015

Номер свидетельства: 239506

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Тынысалу м?шелеріні? аурулары"
  ["seo_title"] => string(32) "tynysalu-mushielierinin-aurulary"
  ["file_id"] => string(6) "297288"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456161065"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "Тынысалу жүйесі. Тынысалу мүшелерінің құрылысы"
  ["seo_title"] => string(52) "tynysalu_zhuiiesi_tynysalu_mushielierinin_k_u_rylysy"
  ["file_id"] => string(6) "389770"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486630404"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "П?ні: Биология Саба?ты? та?ырыбы: Фотосинтез ж?не тынысалу."
  ["seo_title"] => string(63) "p-ni-biologhiia-sabak-tyn-tak-yryby-fotosintiez-zh-nie-tynysalu"
  ["file_id"] => string(6) "284139"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1453919031"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) "Та?ырыбы: «Тынысалу м?шелері " 3-сынып. Д?ниетану п?ні"
  ["seo_title"] => string(54) "tak-yryby-tynysalu-mushielieri-3-synyp-duniietanu-p-ni"
  ["file_id"] => string(6) "301608"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456942576"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Презентация для биология"
  ["seo_title"] => string(31) "priezientatsiia_dlia_biologhiia"
  ["file_id"] => string(6) "403492"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1490542009"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства