kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?сы к??іл к?й - жан жадыратады

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:

№6 саба?

П?ні: ?зін-?зі тану

Сыныбы:5а,?,б,в,г,?

М??алімні? аты

Адильханова Лаура Халеловна

Саба?ты? та?ырыбы:

Жа?сы к??іл к?й – жан шуа?ы

Жалпы ма?саттары:

 • ?зіні? сезімдері мен ?рекеттеріне тал?ылау жасай білуге ?йрету;
 • ?з к??іл к?йін, эмоцияларын ж?не сезімдерін бас?ара білу ?абілеттері мен да?дыларын дамыту;
 • ?з жа?ындарыны? ішкі сезімдерін т?сіне білуге, адамдар?а тек жа?сылы? н?рын себе білуге т?рбиелеу;

Ресурстар:

О?улы?, саба??а ?ажетті ресурстар

?діс – т?сілдер:

Т?сілі: ж?ппен, топпен

?дісі: СТО, диалог

О?у н?тижесі:

Жа?ымды, жа?ымсыз эмоциялар, сезім-к?йі ж?не  ішкі сезімдерін т?сіне білуі.

Негізгі идеялар:

Ізденіс ж?мыстары ар?ылы о?ушыларды? о?у?а деген ?ызы?ушылы?ы артады,танымды? ?абілеттері дамиды

Тапсырма к?здері:

Шатты? ше?бері

«?уанамын»

с?зі А. Махамбетова

?ні М. Ж?утіков

??гімелесу

?андай сезімдер к??іл к?йге жа?ымды ?сер етеді?

Бас?а адамдарды? к??іл к?йлеріне т?сіністікпен ?арай аласы?дар ма?

Сендерге айналада?ы адамдарды? к??іл к?йі ?алай ?сер етеді?

Жа?а а?парат

«К??іл к?й- адамны? ?зіне, ?згеге, ?орша?ан орта?а деген  ?атынасыны? к?рінісі.Махаббат, бауырмалдылы?, жанашырлы? сия?ты  жа?сы сезімдер адамны? к??іл-к?йін к?тереді,жанын шуа??а б?лейді, ж?регіне ?уат береді»

Сахналау

О?ушылар?а адамны? к??іл к?йі, т?рлі сезімдері іс ж?зінде ?алай к?рініс беретіндігін, оны? ?зге адамдар?а ?алай ?сер ететіндігін терер? т?сіне білу ма?сатында  т?мендегі тапсырманы орындау:

Сыйла?ан г?л шо?ын ?абылдау кезіндегі ?уаныш;

Достары?мен ?оштасу кезіндегі м??;

Жа?ын адамдары?мен кездесу кезіндегі шатты?;

?з досы?ны? же?ісіне ма?таныш;

?зі?ні? жіберіп ал?ан ?ателігі?е реніш деген та?ырыптарды сахналап к?рсету ?сынылады.

Ойын

Осы ма?сатты тере?ірек ме?герулері ?шін о?ушылар екі топ?а б?лініп,бір-бірлеріне т?рлі эмоциялар мен к??іл к?йлерді бейнелейді де, ?арсы топ м??ият ?арап т?рып,?андай к??іл к?й екенін табу?а тырысады.

М?тінмен ж?мыс

«?уаныш»

Л. Воронкованы? ізімен

Тапсырма

Таза б?ла?

(?зінді)

Ы. Алтынсарин

Саба?ты? к?рнекілігі:

Слайдтар, о?улы?тар, тапсырма к?здері жазыл?ан карточкалар

Мотивациялы? кезе?:

О?ушыларды? ?абілеттеріне ?арай,ерекшелігіне ?арай ж?птар?а б?лу

Саба?ты? барысы:

уа?ыт

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

?йымдастыру кезе?і:

1 мин

Психологиялы? ахуал ту?ызу

Шатты? ше?бері

«?уанамын»

с?зі А. Махамбетова

?ні М. Ж?утіков

Топ?а б?ліну

2 мин

Топ?а б?лу ?шін ?р т?рлі т?тікшелер беру

Т?тікше т?стері ар?ылы ?з топтарын ай?ындайды ж?не топ?а б?лінеді

Постер ?ор?ау

10мин

??гімелесу

?андай сезімдер к??іл к?йге жа?ымды ?сер етеді?

Бас?а адамдарды? к??іл к?йлеріне т?сіністікпен ?арай аласы?дар ма?

Сендерге айналада?ы адамдарды? к??іл к?йі ?алай ?сер етеді?

Тапсырмаларды постер ар?ылы орындайды.СТО

5мин

Жа?а а?парат

«К??іл к?й- адамны? ?зіне, ?згеге, ?орша?ан орта?а деген  ?атынасыны? к?рінісі.Махаббат, бауырмалдылы?, жанашырлы? сия?ты  жа?сы сезімдер адамны? к??іл-к?йін к?тереді,жанын шуа??а б?лейді, ж?регіне ?уат береді»

Д?птерлеріне т?ртіп алады

Та?ырыпты ашу

7мин

Сахналау

О?ушылар?а адамны? к??іл к?йі, т?рлі сезімдері іс ж?зінде ?алай к?рініс беретіндігін, оны? ?зге адамдар?а ?алай ?сер ететіндігін терер? т?сіне білу ма?сатында  т?мендегі тапсырманы орындау:

Сыйла?ан г?л шо?ын ?абылдау кезіндегі ?уаныш;

Достары?мен ?оштасу кезіндегі м??;

Жа?ын адамдары?мен кездесу кезіндегі шатты?;

?з досы?ны? же?ісіне ма?таныш;

?зі?ні? жіберіп ал?ан ?ателігі?е реніш деген та?ырыптарды сахналап к?рсету ?сынылады.

Топты? ж?мыс, м?тінді сахналайды.

?осымша са?ат

10мин

М?тінмен ж?мыс

«?уаныш»

Л. Воронкованы? ізімен

Р?лге б?ліп,сахналау.

Дарынды,таланттылы?ы ай?ындалады,

Сергіту с?ті:

2мин

?уен ?осылады

К??ілді ?уенге бой жазады

Ба?алау:

2мин

Тапсырмалар?а арнал?ан критерийлермен таныстыру, топты? ж?пты?, жеке тапсырмаларды ба?алау

Бірін бірі смайлик ар?ылы ба?алайды, топты? жиынты? ба?алар ?алыптасады.

Рефлексия

5мин

Ойын

Осы ма?сатты тере?ірек ме?герулері ?шін о?ушылар екі топ?а б?лініп,бір-бірлеріне т?рлі эмоциялар мен к??іл к?йлерді бейнелейді де, ?арсы топ м??ият ?арап т?рып,?андай к??іл к?й екенін табу?а тырысады.

Кейінгі тапсырмалар:

?йге тапсырма:

1мин

«?уаныш» м?тінін мазм?ндау


 

 

Просмотр содержимого документа
«Жа?сы к??іл к?й - жан жадыратады »

Күні:

№6 сабақ

Пәні: Өзін-өзі тану

Сыныбы:5а,ә,б,в,г,ғ

Мұғалімнің аты

Адильханова Лаура Халеловна

Сабақтың тақырыбы:

Жақсы көңіл күй – жан шуағы

Жалпы мақсаттары:

 • өзінің сезімдері мен әрекеттеріне талқылау жасай білуге үйрету;

 • өз көңіл күйін, эмоцияларын және сезімдерін басқара білу қабілеттері мен дағдыларын дамыту;

 • өз жақындарының ішкі сезімдерін түсіне білуге, адамдарға тек жақсылық нұрын себе білуге тәрбиелеу;

Ресурстар:

Оқулық, сабаққа қажетті ресурстар

Әдіс – тәсілдер:

Тәсілі: жұппен, топпен

Әдісі: СТО, диалог

Оқу нәтижесі:

Жағымды, жағымсыз эмоциялар, сезім-күйі және ішкі сезімдерін түсіне білуі.

Негізгі идеялар:

Ізденіс жұмыстары арқылы оқушылардың оқуға деген қызығушылығы артады,танымдық қабілеттері дамиды

Тапсырма көздері:

Шаттық шеңбері

«Қуанамын»

сөзі А. Махамбетова

әні М. Жәутіков

Әңгімелесу

Қандай сезімдер көңіл күйге жағымды әсер етеді?

Басқа адамдардың көңіл күйлеріне түсіністікпен қарай аласыңдар ма?

Сендерге айналадағы адамдардың көңіл күйі қалай әсер етеді?

Жаңа ақпарат

«Көңіл күй- адамның өзіне , өзгеге, қоршаған ортаға деген қатынасының көрінісі.Махаббат, бауырмалдылық, жанашырлық сияқты жақсы сезімдер адамның көңіл-күйін көтереді,жанын шуаққа бөлейді, жүрегіне қуат береді»

Сахналау

Оқушыларға адамның көңіл күйі , түрлі сезімдері іс жүзінде қалай көрініс беретіндігін, оның өзге адамдарға қалай әсер ететіндігін терерң түсіне білу мақсатында төмендегі тапсырманы орындау:

Сыйлаған гүл шоғын қабылдау кезіндегі қуаныш;

Достарыңмен қоштасу кезіндегі мұң;

Жақын адамдарыңмен кездесу кезіндегі шаттық;

Өз досыңның жеңісіне мақтаныш;

Өзіңнің жіберіп алған қателігіңе реніш деген тақырыптарды сахналап көрсету ұсынылады.

Ойын

Осы мақсатты тереңірек меңгерулері үшін оқушылар екі топқа бөлініп,бір-бірлеріне түрлі эмоциялар мен көңіл күйлерді бейнелейді де, қарсы топ мұқият қарап тұрып ,қандай көңіл күй екенін табуға тырысады.

Мәтінмен жұмыс

«Қуаныш»

Л. Воронкованың ізімен

Тапсырма

Таза бұлақ

(үзінді)

Ы. Алтынсарин

Сабақтың көрнекілігі:

Слайдтар, оқулықтар, тапсырма көздері жазылған карточкалар

Мотивациялық кезең:

Оқушылардың қабілеттеріне қарай ,ерекшелігіне қарай жұптарға бөлу

Сабақтың барысы:

уақыт

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі:

1 мин

Психологиялық ахуал туғызу

Шаттық шеңбері

«Қуанамын»

сөзі А. Махамбетова

әні М. Жәутіков

Топқа бөліну

2 мин

Топқа бөлу үшін әр түрлі түтікшелер беру

Түтікше түстері арқылы өз топтарын айқындайды және топқа бөлінеді

Постер қорғау

10мин

Әңгімелесу

Қандай сезімдер көңіл күйге жағымды әсер етеді?

Басқа адамдардың көңіл күйлеріне түсіністікпен қарай аласыңдар ма?

Сендерге айналадағы адамдардың көңіл күйі қалай әсер етеді?

Тапсырмаларды постер арқылы орындайды.СТО


5мин

Жаңа ақпарат

«Көңіл күй- адамның өзіне , өзгеге, қоршаған ортаға деген қатынасының көрінісі.Махаббат, бауырмалдылық, жанашырлық сияқты жақсы сезімдер адамның көңіл-күйін көтереді,жанын шуаққа бөлейді, жүрегіне қуат береді»

Дәптерлеріне түртіп алады

Тақырыпты ашу

7мин

Сахналау

Оқушыларға адамның көңіл күйі , түрлі сезімдері іс жүзінде қалай көрініс беретіндігін, оның өзге адамдарға қалай әсер ететіндігін терерң түсіне білу мақсатында төмендегі тапсырманы орындау:

Сыйлаған гүл шоғын қабылдау кезіндегі қуаныш;

Достарыңмен қоштасу кезіндегі мұң;

Жақын адамдарыңмен кездесу кезіндегі шаттық;

Өз досыңның жеңісіне мақтаныш;

Өзіңнің жіберіп алған қателігіңе реніш деген тақырыптарды сахналап көрсету ұсынылады.

Топтық жұмыс , мәтінді сахналайды.

Қосымша сағат

10мин

Мәтінмен жұмыс

«Қуаныш»

Л. Воронкованың ізімен

Рөлге бөліп,сахналау.

Дарынды,таланттылығы айқындалады,

Сергіту сәті:

2мин

Әуен қосылады

Көңілді әуенге бой жазады

Бағалау:

2мин

Тапсырмаларға арналған критерийлермен таныстыру, топтық жұптық, жеке тапсырмаларды бағалау

Бірін бірі смайлик арқылы бағалайды, топтық жиынтық бағалар қалыптасады.

Рефлексия

5мин

Ойын

Осы мақсатты тереңірек меңгерулері үшін оқушылар екі топқа бөлініп,бір-бірлеріне түрлі эмоциялар мен көңіл күйлерді бейнелейді де, қарсы топ мұқият қарап тұрып ,қандай көңіл күй екенін табуға тырысады.

Кейінгі тапсырмалар:

Үйге тапсырма:

1мин

«Қуаныш» мәтінін мазмұндау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Жа?сы к??іл к?й - жан жадыратады

Автор: Адильханова Лаура Халеловна

Дата: 31.10.2015

Номер свидетельства: 245946

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Жа?сылы?- жан жадыратады."
  ["seo_title"] => string(24) "zhaksylykzhanzhadyratady"
  ["file_id"] => string(6) "270563"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451198511"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "ЖА?СЫЛЫ?-ЖАН ЖАДЫРАТАДЫ (саба? жоспары)"
  ["seo_title"] => string(37) "zhaksylykzhanzhadyratadysabakzhospary"
  ["file_id"] => string(6) "276305"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452701343"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Жа?сылы?- жан жадыратады "
  ["seo_title"] => string(29) "zhak-sylyk-zhan-zhadyratady-1"
  ["file_id"] => string(6) "245967"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446273021"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "Жа?сылы? -жан жадыратады"
  ["seo_title"] => string(25) "zhaksylykzhanzhadyratady1"
  ["file_id"] => string(6) "292438"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1455278329"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(110) "?зін-?зі тану п?нінен "Жа?сылы? - жан жадыратады" саба?ы 9-сынып"
  ["seo_title"] => string(66) "ozin-ozi-tanu-p-ninien-zhak-sylyk-zhan-zhadyratady-sabag-y-9-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "324231"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1462380093"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства