kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока на тему "Же?іс к?ні"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты?  та?ырыбы:  Же?іс  мерекесі.

Саба?ты?  ма?саты:о?ушыларды  ту?ан елін,  жерін с?юге т?рбиелеу. Ел ?ор?а?ан  ерлерді?  есімін ?астерлеуге, оны ?мытпау?а баулу. Тыл е?беккерлеріні? е?бегін ба?алау.
Саба?ты? к?рнекілігі: ерлік туралы на?ыл с?здер. ?лы Отан Со?ысы батырларыны? суреттері.  Ж. Жабаевты? ж?не де ауыл ардагерлеріні? тізімі.  Кітап к?рмесі, альбомдар, б?ктемелер.
Саба?ты? барысы:
1- ж?ргізуші:
Жер ж?зінде н?р шашып же?іс к?ні,
Жа?сы ?мітті? шыра?ы жанды міне!
Аспан бетін ?апта?ан ?ара т?ман,
Серпіліп з?лымды?ты? с?нді т?ні.
2- ж?ргізуші:Жер бетін ?ан сасыт?ан со?ыс бітті,
Жер бетінен жаманды? м?лде ?рікті.
Же?істі? жар?ын к?нін жыр ?ыламыз,
Аспандатып жырлаймыз жа?сылы?ты.
1- ж?ргізуші:Б?гін жайнап жасарсын ана біткен,
Асыр салып ?уансын бала біткен.
Ж?ректері жарылсын ?уаныштан,
Аялансын к??ілі жа?сы ?мітпен.
2- ж?ргізуші:Ж?рек біткен желпінсін ж?йрік аттай,
Сезім біткен серпілсін дамыл таппай.
Д?л б?гін ?лей айтпай, ?н шыр?амай,
?андай ж?рек ?ал?андай ?анат ?а?пай.
М??алім: XX ?асырда?ы е? бір ?анды ?асірет ?айсы десек, ол – Екінші Д?ниеж?злік со?ыс еді. Себебі о?ан ?лем халы?тарыны? 80 пайызы ?атысты, майдан баталиясына 61 мемлекет тартылды, 40 елді? жерін со?ыс ?рті шарпыды, 110 миллион адам ?олына ?ару алды. Оларды? арасында к?п ?лтты Ке?ес Ода?ы деген алып ел де бар еді.
         1941-1945 жыл?ы ?лы Отан со?ысына ?аза?стан 1 миллион 366 мы? адам аттандырды. Статистика?а с?йенсек же?іске оларды? жартысы ?ана аман жеткенін айтады, ?ал?андары ?рыс даласында к?з ж?мды. Олар бізге     " Же?іс" атты ?асиетті де ?астерлі с?зді сыйлап кетті.
         Же?іс к?ні- 9-мамыр. Талай жылдар бойы бейбіт ?мірімізді? бастауы бол?ан к?н.

 • Адамзат тарихында?ы е? ауыр ?ант?гіс со?ыс ая?тал?ан к?н.
 • Фашизмді же?ген ?а?арман хал?ымызды? мереке к?ні.
 • Осынау ?уаныш ?шін ?мірлерін ?и?ан бозда?тарды еске алу к?ні.
 • ?йіне, отбасына, ата-анасына оралма?ан аталарымыз бен            а?аларымызды сарыла сарыла к?ткен са?ыныш к?ні.
 • Б?л к?н- сол бір ?анды ?ыр?ынан ?айтпай ?ал?ан ?ыршын                        бозда?тарды? ас?а? рухтарды? аспандайтын к?ні.
 • Б?л к?н- ?ділетті? ?ділетсіздікті же?ген к?ні.
 • Б?л к?н- б?гінгі ?рпа?тарды? сіздер сыйла?ан бейбіт даму жолын одан ?рі жал?астырып жат?ан к?н.
   1-ж?ргізуші: ?лан-байта? жерімді,
  ?лан-байта? елімді
  ?ор?ап т?р?ан сенімді – ?ланымыз ?а?арман.
  Ал?ыс ал?ан Отаннан.
  К?рініс:"Со?ыс ?асіреті"
  ?атыс?андар: ?жесі, ?аза? ?ызы- немересі, солдат-?ызды? ?кесі, келін ?ызды? шешесі.
  Жазды? жайма-шуа? к?ні. Ж?регі ?уаныш?а толы немересі алыстан ?жетайлап мектеп бітіргеніне ?уанышты ж?гіреді.
  Немересі: ?же, ?же! Б?гін менен ба?ытты жан жо?. Жа?а ?мірді? баспалда?ын д?рігер боп баста?ым келді.

        ?жесі: Талабы?а н?р жаусын, арманы?а жет, балам!
Радио: Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! Кеше бізді? ?лан байта? жерімізге неміс фащистері т?т?иылдан басып кірді. Герман елшісі со?ыс бастал?анын та??ы 7-де ресми т?рде м?лімдеді.
Немересі: ?же, со?ыс, со?ыс басталды!
Дауыс: ?ыр?ыншы жылдарда?ы ?аза? ауылы. Ер-азаматтарды со?ыс?а аттандырып т?р?ан ауыл адамдарыны? жанарында ?ай?ы-м??.
 Радио: Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! Отанымызды жау ?апыда басты. Ел ?шін, жер ?шін барлы? ер-азаматтар Отан ?ор?ау?а аттаны?ыздар!
Немересі: Аттан!-деді,
Ол ?азір аттанады.
Жауынгерді? р?лін ат?арады.
Неге бізге ?мітсіз тесілесі??
Аттан, ?ке,
Жолы?нан кешігесі?.
Кеудесінде жаны бар па?ырларды?
Тауып жейді сенсізде несібесін.
?кесі: Оралсын аман жеріне,
К?ріссін ту?ан еліне.
Келін-ау, к?здей ?алта?а
Топыра? салып беріп жібер.
Келін: ?й-?й бопем, ?й б?пем.
"Оралсын аман жеріне,
Топыра? сап бер" деді де,
Д??асын о?ып к?бірлеп,
?же?де ?алды ж?ніне.
Баласы: ?алай сені ж?батам, а?ыра ана.
Рас болса мына келген "?ара ?а?аз",
Са?ан жар, ?ке бізге табылама?
Жалын?ан ?азиз анам, с?рап ?ал?ан.
Жо?алды сол бетімен біра? арман.
Сенбеймін « ?ке? ?лді»  дегенге мен,
Себебі ол ?йімізден тірі аттан?ан.

(Жылап шешесін ??ша?тайды).

Радио: Ты?да?ыздар,  ты?да?ыздар! Бізді? хал?ымызды? ?лы Отан со?ысында?ы ?а?арманды?  ерлігі же?іспен ая?талды. Б?л же?іс 20 миллион жерлестерімізді? ?анымен, тірілерді? табан ет, ма?дай терімен келді. Со?ыста ерлікпен ?аза тап?ан  ?ыршын жастарымызды? ?а?арманды? рухы ?рпа?тан-?рпа??а м??гі ?неге!
?уаныштан жылап та, ?уанып та т?р?ан немересі.
Бала: Апа, со?ыс бітті. Біз же?дік, апа!
Апасын ??ша?тап жылап т?рады.
  Сарбаздар жыры
Жас ?ланбыз жаны жар?ын,
?айрат-к?ш ??рыш мы?ым.
Тамылжы?ан жаны алтын,
?ор?аймыз ел тынышты?ын.
Сарбаздармыз сапта?ы біз,
?атарымыз с?гілмесін.
Ту?ан елді? ма?тамымыз,
Адымдаймыз сенімменен.
Жол бермейміз ?рыс?а т?к,
Елге аян айбынымыз.
Д?рыс шы?ар, д?рыс батып,
Бір т?р?андай ай-к?німіз.
Желбіреген жалауымыз,
?лы Отанны? ?ланымыз.
Бейбітшілік ?алауымыз,
Ас?а?та?ан жыр-?німіз.
3-О?ушы: 11 мы? адам?а, оны? ішінде 500 ?аза?станды?тар?а Ке?ес Ода?ыны? батыры ата?ы берілді.  Ке?ес Ода?ыны? батырлары жерлес а?аларымыз Ж?нісбай ?айыпов, Т?лен ?абылов, Рахымжан То?атаев, ?аша?ан Жаман?араев, Петр Вихрев, Т?ле Кенжебаевтармен ма?танамыз.

         Жас ?рпа?!

         Асыр сап, шыр?айды ерлікті ?н ?ылып,

         Небір за??ар туралы ??лазып ш?ксе де,

         Ерлерді? бейнесі жасайды м??гілік.

?р?ашан еліміз тыныш, аспанымыз ашы? болсын. Б?гінгі ашы? т?рбие саба?ымызды "Женіс к?ні" ?німен ?орытындылаймыз!.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока на тему "Же?іс к?ні"»

Сабақтың тақырыбы: Жеңіс мерекесі.

Сабақтың мақсаты:оқушыларды туған елін, жерін сүюге тәрбиелеу. Ел қорғаған ерлердің есімін қастерлеуге, оны ұмытпауға баулу. Тыл еңбеккерлерінің еңбегін бағалау.

Сабақтың көрнекілігі: ерлік туралы нақыл сөздер. Ұлы Отан Соғысы батырларының суреттері. Ж. Жабаевтың және де ауыл ардагерлерінің тізімі. Кітап көрмесі, альбомдар, бүктемелер.


Сабақтың барысы:

1- жүргізуші:Жер жүзінде нұр шашып жеңіс күні,

Жақсы үміттің шырағы жанды міне!

Аспан бетін қаптаған қара тұман,

Серпіліп зұлымдықтың сөнді түні.


2- жүргізуші:Жер бетін қан сасытқан соғыс бітті,

Жер бетінен жамандық мүлде үрікті.

Жеңістің жарқын күнін жыр қыламыз,

Аспандатып жырлаймыз жақсылықты.


1- жүргізуші:Бүгін жайнап жасарсын ана біткен,

Асыр салып қуансын бала біткен.

Жүректері жарылсын қуаныштан,

Аялансын көңілі жақсы үмітпен.


2- жүргізуші:Жүрек біткен желпінсін жүйрік аттай,

Сезім біткен серпілсін дамыл таппай.

Дәл бүгін өлей айтпай, ән шырқамай,

Қандай жүрек қалғандай қанат қақпай.


Мұғалім: XX ғасырдағы ең бір қанды қасірет қайсы десек, ол – Екінші Дүниежүзлік соғыс еді. Себебі оған әлем халықтарының 80 пайызы қатысты, майдан баталиясына 61 мемлекет тартылды, 40 елдің жерін соғыс өрті шарпыды, 110 миллион адам қолына қару алды. Олардың арасында көп ұлтты Кеңес Одағы деген алып ел де бар еді.

1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысына Қазақстан 1 миллион 366 мың адам аттандырды. Статистикаға сүйенсек жеңіске олардың жартысы ғана аман жеткенін айтады, қалғандары ұрыс даласында көз жұмды. Олар бізге " Жеңіс" атты қасиетті де қастерлі сөзді сыйлап кетті.

Жеңіс күні- 9-мамыр. Талай жылдар бойы бейбіт өміріміздің бастауы болған күн.

 • Адамзат тарихындағы ең ауыр қантөгіс соғыс аяқталған күн.

 • Фашизмді жеңген қаһарман халқымыздың мереке күні.

 • Осынау қуаныш үшін өмірлерін қиған боздақтарды еске алу күні.

 • Үйіне, отбасына, ата-анасына оралмаған аталарымыз бен ағаларымызды сарыла сарыла күткен сағыныш күні.

 • Бұл күн- сол бір қанды қырғынан қайтпай қалған қыршын боздақтардың асқақ рухтардың аспандайтын күні.

 • Бұл күн- әділеттің әділетсіздікті жеңген күні.

 • Бұл күн- бүгінгі ұрпақтардың сіздер сыйлаған бейбіт даму жолын одан әрі жалғастырып жатқан күн.


1-жүргізуші: Ұлан-байтақ жерімді,

Ұлан-байтақ елімді

Қорғап тұрған сенімді – ұланымыз қаһарман.

Алғыс алған Отаннан.

Көрініс:"Соғыс қасіреті"

Қатысқандар: әжесі, қазақ қызы- немересі, солдат-қыздың әкесі, келін қыздың шешесі.

Жаздың жайма-шуақ күні. Жүрегі қуанышқа толы немересі алыстан әжетайлап мектеп бітіргеніне қуанышты жүгіреді.


Немересі: Әже, әже! Бүгін менен бақытты жан жоқ. Жаңа өмірдің баспалдағын дәрігер боп бастағым келді.

Әжесі: Талабыңа нұр жаусын, арманыңа жет, балам!


Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Кеше біздің ұлан байтақ жерімізге неміс фащистері тұтқиылдан басып кірді. Герман елшісі соғыс басталғанын таңғы 7-де ресми түрде мәлімдеді.


Немересі: Әже, соғыс, соғыс басталды!


Дауыс: Қырқыншы жылдардағы қазақ ауылы. Ер-азаматтарды соғысқа аттандырып тұрған ауыл адамдарының жанарында қайғы-мұң.


Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Отанымызды жау қапыда басты. Ел үшін, жер үшін барлық ер-азаматтар Отан қорғауға аттаныңыздар!

Немересі: Аттан!-деді,

Ол қазір аттанады.

Жауынгердің рөлін атқарады.

Неге бізге үмітсіз тесілесің?

Аттан, әке,

Жолыңнан кешігесің.

Кеудесінде жаны бар пақырлардың

Тауып жейді сенсізде несібесін.


Әкесі: Оралсын аман жеріне,

Көріссін туған еліне.

Келін-ау, көздей қалтаға

Топырақ салып беріп жібер.


Келін: Әй-әй бопем, әй бөпем.

"Оралсын аман жеріне,

Топырақ сап бер" деді де,

Дұғасын оқып күбірлеп,

Әжеңде қалды жөніне.


Баласы: Қалай сені жұбатам, аңыра ана.

Рас болса мына келген "қара қағаз",

Саған жар, әке бізге табылама?

Жалынған ғазиз анам, сұрап қалған.

Жоғалды сол бетімен бірақ арман.

Сенбеймін « әкең өлді» дегенге мен,

Себебі ол үйімізден тірі аттанған.

(Жылап шешесін құшақтайды).


Радио: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Біздің халқымыздың Ұлы Отан соғысындағы қаһармандық ерлігі жеңіспен аяқталды. Бұл жеңіс 20 миллион жерлестеріміздің қанымен, тірілердің табан ет, маңдай терімен келді. Соғыста ерлікпен қаза тапқан қыршын жастарымыздың қаһармандық рухы ұрпақтан-ұрпаққа мәңгі өнеге!

Қуаныштан жылап та, қуанып та тұрған немересі.


Бала: Апа, соғыс бітті. Біз жеңдік, апа!

Апасын құшақтап жылап тұрады.
Сарбаздар жыры

Жас ұланбыз жаны жарқын,

Қайрат-күш құрыш мығым.

Тамылжыған жаны алтын,

Қорғаймыз ел тыныштығын.

Сарбаздармыз саптағы біз,

Қатарымыз сөгілмесін.

Туған елдің мақтамымыз,

Адымдаймыз сенімменен.


Жол бермейміз ұрысқа түк,

Елге аян айбынымыз.

Дұрыс шығар, дұрыс батып,

Бір тұрғандай ай-күніміз.


Желбіреген жалауымыз,

Ұлы Отанның ұланымыз.

Бейбітшілік қалауымыз,

Асқақтаған жыр-әніміз.


3-Оқушы: 11 мың адамға, оның ішінде 500 қазақстандықтарға Кеңес Одағының батыры атағы берілді. Кеңес Одағының батырлары жерлес ағаларымыз Жүнісбай Қайыпов, Төлен Қабылов, Рахымжан Тоқатаев, Қашаған Жаманқараев, Петр Вихрев, Төле Кенжебаевтармен мақтанамыз.

Жас ұрпақ!

Асыр сап, шырқайды ерлікті ән қылып,

Небір заңғар туралы құлазып шөксе де,

Ерлердің бейнесі жасайды мәңгілік.


Әрқашан еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Бүгінгі ашық тәрбие сабағымызды "Женіс күні" әнімен қорытындылаймыз!.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Конспект урока на тему "Же?іс к?ні"

Автор: Орынбаева Салтанат Ахметовна

Дата: 04.04.2016

Номер свидетельства: 314985

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(139) ": Конспект урока русского языка в 7 классе по тем:"Правописание частиц не ни "."
  ["seo_title"] => string(82) "konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiem-pravopisaniie-chastits-nie-ni"
  ["file_id"] => string(6) "247453"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446562252"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(139) "конспект урока "Женские судьбы и тема любви в романе М.А.Шолохова "Тихий Дон" "
  ["seo_title"] => string(84) "konspiekt-uroka-zhienskiie-sud-by-i-tiema-liubvi-v-romanie-m-a-sholokhova-tikhii-don"
  ["file_id"] => string(6) "156340"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421412894"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(158) "Конспект урока по окружающему миру по теме: "Жизнь пресного водоёма". Технология ТОГИС "
  ["seo_title"] => string(98) "konspiekt-uroka-po-okruzhaiushchiemu-miru-po-tiemie-zhizn-priesnogho-vodoioma-tiekhnologhiia-togis"
  ["file_id"] => string(6) "220465"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1434640237"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(135) "Конспект урока "Загадочность прозы А.С.Пушкина" (по повести "Пиковая Дама") "
  ["seo_title"] => string(74) "konspiekt-uroka-zaghadochnost-prozy-a-s-pushkina-po-poviesti-pikovaia-dama"
  ["file_id"] => string(6) "142146"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418228944"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(207) "конспект урока литературы "Жить по совести... Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева "Конь с розовой гривой""
  ["seo_title"] => string(99) "konspiekturokalitieraturyzhitposoviestinravstviennyieprobliemyrasskazavpastafievakonsrozovoighrivoi"
  ["file_id"] => string(6) "265523"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449976686"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства