kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Поурочный план по алгебре 11 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

jn thuuuuuusacvsdjjhnccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 5555555555555555555sdcmmdfmmdmsmccccccccccccccccccccccccccccccckfdsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Просмотр содержимого документа
«Поурочный план по алгебре 11 класс»


Изучение английского языка - Статьи Third Conditional (третье условное наклонение)

Третье условное наклонение используется если мы хотим выразить сожаления о том, что сделали или не сделали в прошлом.

 

Например, нам необходимо сформулировать фразу:

Если бы я учился в университете, я бы имел хорошую работу сейчас. (Но я не учился и теперь работаю на низкооплачиваемой работе)

Образование:

If+ Past Perfect - would+have+PP

Пример:

If I had studied in university I would have had a better job.

 

Упражнения для закрепления правила:

Put the verbs in brackets into the correct tense to make correct type 3 conditional sentences.

1. If you (not/be) in a hurry, you (not/forget) your keys.
2. If he (remember) earlier, he (send) her a birthday card.
3. If you (not/be) ill ,you (go) to the party
4. Jason (not/break) his arm if he (be) more careful
5. Helen (get) wet if she (not /take) her umbrella.
6. If I (do) my homework, my teacher (not/shout) at me.
7. You (pass) the test if you study more.
8. If she (close) the gate, the rabbit (not/run away)
9. She (lose) her keys if I (not/pick) them up
10. If he (save) some money, he (be able) to go on holiday

4. Third Conditional – өткен уақытта болмай қалған жағдайларды білдіреді.

Бұл сөйлемде бағыныңқы, басыңқы сөйлем де Perfect Tenses тобындағы өткен шақтарда тұрады.
Тағы да шақтардың үйлесуі ережесі сақталады.

Мұндай сөйлемдердің шақ формуласы мынандай:

If + бағыныңқы сөйлем (Past Perfect), басыңқы сөйлем (Future-in-the-Past Perfect). 

If I hadn’t fallen ill, I would have gone to the party. – Егер мен ауырып қалмасам, кешке барған болар едім. 

If it had not rained last night, we would have visited our friends. – Егер кеше кешке жаңбыр болмаған жағдайда, біз достарымызға барған болар едік. 

If you had given me more time, I should have made a better report. – Егер сіз маған көбірек уақыт берген жағдайда, мен баяндаманы жақсырақ жасаған болар едім.


Жоғарыда берілген материалды есте сақтауға cs_Tables менюіндегі Conditional sentencesпунктіндегі кесте көмектеседі.
Кестені басып шығарып пайдаланыңыз.

Модальді етістіктер (Modal verbs)

admin English Grammar Январь 8, 2011canEnglish Grammar in KazakhmayModal verbsmustneedoughtshallshouldwillАғыдшын грамматикасыАғылшын тілі шрамматикасыАғылшына үйренуГерунди дегенімізГерундий дегенімізМодаль етістіктер,Модальді етістіктерМодальді етістіктер (Modal Verbs)  3 комментария

Модальді етістіктер деген түсінік қазақ тілінде мүлдем жоқ.  Ал егер қазақ тілінде болмаса, онда оларды грамматикалық емес (қазақ тілі грамматикасында болмағандықтан) түрде түсіндіреміз.

Модальді етістіктер — сөйлемге қатысатын негізгі емес (көмекші есімдіктермен (do, does, did) шатастырмаңыз) етістіктердің тобы. Олардың қатарына мына етістіктер жатады (жақшада өткен шақтағы түрі): can (could), could, may (might), might, must (had to), have to, ought to, should, would, need to.

Модальді етістік қатысқан сөйлемнің мағынасы толық болуы үшін, ол сөйлемде міндетті түрде негізгі етістік болуы тиіс. Мысалы: You can play (Сіз ойнай аласыз). Сұраулы сөйлемге жауап ретінде тек модальді етістікті қолдануға болады. Мысалы: — Can you speak English? — Yes, I can.

Модальді етістіктердің қолданылуы

Модальді етістіктер негізгі етістік болмағандықтан қосымша мағына беру үшін ғана қолданылады. Мысалы, бір әрекетті істеуге тыйым салынғандығы, істей алатындығыңыз (мүмкіншіліктің болуы), істегеніңіз жөн болатындығы, әрекеттің ықтималдылығы жайлы қосымша мағына беру үшін модальді етістіктер қолданылады.

Модальді етістіктерді қолдану ережелері

Модальді етістіктерді қарапайым етістіктерге қатысты ережелерге сай қолдануға болмайды. Бұл топтағы етістіктер жіктелмейді, есімше түрінде келмейді, герундий және инфинитив түрінде (infinitive) кездестіре алмайсыз. Енді осы айтылғандарды мысалмен өрнектейік.

Модальді етістіктер жіктелмейді. Осы шақта барлық есімдіктермен бірдей түрде жазылады. Мысалы, can (әрекетті істеуге мүмкіншілік болу) модальді етістігін әдеттегі етістіктер секілді үшінші жақта етістіктің соңына -s жалғауын жалғай алмаймыз. Немесе жекеше түрде басқаша, көпше түрде басқаша етіп қолданбаймыз.

Есімше (зат есім және сын есім болып келетін етістіктің туындысы) түрінде келмейді. Есімшені ағылшынша Participle дейміз. Мысалы, most played game (көп ойналған ойын) тіркесіндегі «played» сөзі — өткен шақтағы есімше (past participle). Can модальді етістігін «canned» деп қолданбаймыз. Тіпті, одальді етістіктің олай қолданылуы қисынға келмейді, түсініксіз тіркес шығады.

Герундий (Gerund) түрінде келмейді. Герундий дегеніміз заттанған (зат есімнің роліндегі) етістік. Ағылшын тілінде етістікке -ing жалғауы жалғану арқылы герундий жасалады. Мысалы: sleeping (ұйықтау), swimming (жүзу, малту). Swimming is the best for you to be healthy (Шомылу — сіз үшін салауатты (денсаулығы мықты) болудың ең жақсысы). Бұл мысалдағы «swimming» нақ осы шақтағы «шомылып жатыр» деген мағынада емес. Қазақ тіліндегі «шомылу» сөзі етістік емес, зат есім ретінде қолданылып тұр. Мағынасы ауқымды.

Жоғарыда түсіндіргеніміз жеткілікті болса, модальді етістіктің герундий болмайтынына мысал келтірейік. Мысалы, бір әрекетті жасай алу  ең дұрыс амал делік. Оны ағылшынша «Canning is the best» дей алмаймыз. Мұндай ереже грамматикада жоқ.

Ескерту! Canning сөзі ағылшын тілінде «консервілеу» деген сөзбен сәйкес келеді. Бірақ тек жазылуы ғана (омонимдер)

Инфинитив түрінде келмейді. Инфинитив (Infinitive) дегеніміз етістіктің бастапқы формасы. Ол «to» қосымшасы арқылы да қосымшасыз да жасалады.

Модальді етістікті «to» қосымшасымен бірге жазбаймыз. Мысалы: to can немесе to must.

Модальді етістіктердің әр қайсысына алдағы сабақтарымызда жеке-жеке тоқталып, олардың арасындағы айырмашылықтарын айқындап жазамыз.Phonetic drill.

Did do does

Did do does

Can  could shall should

Must may might

Will would did do

Did do does

These are all the special wordshorse racing – ат жарыс ,байга
cross country skiing- ойлы қырлы жерлермен шаңғымен жүру , катание на лыжах
support – қолдау , поддерживать
transmit – таратылу (радио немесе теледидардан) , распространять (по телевизору или по радио)
amateur – әуесқой спортшы , спротсмен любитель
tournament – турнир, жарыс , турнир, соревнование
wrestling – күрес , борьба
keeps them fit – форманы сақтау , поддерживать форму


professional – кәсіпқой , профессионал
sporting societies – спорт қоғамы , спортивное общество
cricket- крикет , крикет
rugby - регби ,регби
squash - теннистің бір түрі, вид тенниса 
netball - баскетбол , баскетбол

dense adj – тығыз,

expect [ik'spekt] v – күту, ждать

per cent [pa:sent] n – пайыз, процент

Work with text Sport in Kazakhstan 
 Sport helps people to stay in a good shape, keeps them fit, healthy and makes them more organized, better disciplined in their daily activities and energetic. 
 Many sports are popular in Kazakhstan. They are: football,tennis,hockey,weight-lifting,track and field,basketball, volleyball, boxing,judo and carate, cross-country skiing, figure skating, climbing mountains, horse-racing. 
 All these sports have their strong supporters and fans. Thousands of people go to the stadium to support their favourite team and many thousands more watch the game on TV. For many people sport is the main form of entertainment. The people in the Republic of Kazakhstan are not only sports fans. They take an active part in all sports and sports activities, professional and amateur. 
 There are different sporting societies and amateur clubs in the Republic of Kazakhstan.Some of them constantly take part in different international tournaments. Football clubs Kairat (Almaty) and Vostok(Oskemen) are well-known to their fans. Kazakhstani sportsmen have won a great number of world records in gymnastics, judo, wrestling, athletics. 
International and national matches attract many fans. Some most important games and sport events are transmitted over the radio. 

Answer the questions: 
1. What does sport help people to do? 
2. What sports are popular in Kazakhstan? 
3. Where can amateurs go in for sports? 
4. What sports are popular in Britain? Cricket, rugby, squash netball 
5. How many players have in netball? 7 players 
VI. Complete the sentences 
1. Many sports are popular in Kazakhstan. 
2. Thousands of people go to the stadium. 
3. There are many different sporting societies and amateur clubs. 
4. Horse raicing is very popular in Kazakhstan. 
5. Squash is another British invention. 
6. Netball is similar to basketball. 
7. Rugby is a popular sport in Britain. 
8. Cricket is a typically British sport.

Sport in Britain 
 In Britain, forty per cent of the population regulary play a sport. There are many differences between sport in Britain in and other countries. For example , skiing is not very popular in Britain as there are not many mountains. Skiing can in certain parts of Scotland or they go to Austria, Italy, France or Switzerland. Basketball and volleyball are not very popular in Britain, bur many people play rugby. The British play many sports that are unknown in most other countries, for example: criket, squash and netball. 
 Cricket is a typically British sport which foreigners have difficulty in understanding. There are two teams of eleven players. Matches last from one to five days. Many people think it is a slow and boring game, but it can be very exciting and rather dangerous. 
 Squash is another British invention. It is form of tennis.There are two players and they use rackets similar to tennis rackets and a small, black rubber ball. They play indoors. It is a very fast and tiring sport. 
 Netball is similsr to basketball . There are seven players (usually girls or women ) in each team and the object of the game is the same as in basketball : to throw the ball throut a net at the top of a three – metre post. 


Answer the questions: 
1. What does sport help people to do? 
2. What sports are popular in Kazakhstan? 
3. Where can amateurs go in for sports? 
4. What sports are popular in Britain? Cricket, rugby, squash netball 
5. How many players have in netball? 7 players 
VI. Complete the sentences 
1. Many sports are popular in Kazakhstan. 
2. Thousands of people go to the stadium. 
3. There are many different sporting societies and amateur clubs. 
4. Horse raicing is very popular in Kazakhstan. 
5. Squash is another British invention. 
6. Netball is similar to basketball. 
7. Rugby is a popular sport in Britain. 
8. Cricket is a typically British sport.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Поурочный план по алгебре 11 класс

Автор: Мустафина Гульжанат Каповна

Дата: 14.10.2016

Номер свидетельства: 349140

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Поурочный план по алгебре "Квадратные уравнения" "
  ["seo_title"] => string(53) "pourochnyi-plan-po-alghiebrie-kvadratnyie-uravnieniia"
  ["file_id"] => string(6) "194123"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427729155"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(107) "шаблон поурочного плана по математике, алгебре, геометрии "
  ["seo_title"] => string(66) "shablon-pourochnogho-plana-po-matiematikie-alghiebrie-ghieomietrii"
  ["file_id"] => string(6) "112686"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1408844822"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Рабочая программа по алгебре 7 класс"
  ["seo_title"] => string(42) "rabochaia_proghramma_po_alghiebrie_7_klass"
  ["file_id"] => string(6) "447349"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1514571782"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "Конспект урока математики в 9 классе "Область определения функции "
  ["seo_title"] => string(71) "konspiekt-uroka-matiematiki-v-9-klassie-oblast-opriedielieniia-funktsii"
  ["file_id"] => string(6) "205292"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429857334"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(139) "Разработка открытого урока по теме «Функции и их графики. Линейная функция»"
  ["seo_title"] => string(80) "razrabotka_otkrytogho_uroka_po_tiemie_funktsii_i_ikh_ghrafiki_linieinaia_funktsi"
  ["file_id"] => string(6) "417709"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1495465553"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства