kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? ?дебиетінен орта мерзімді саба? жоспары 8 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                               ?аза?   ?дебиеті   п?ні   бойынша   орта  мерзімді   саба?   жоспары

                                                                                                               8  сынып   Орыс  б?лімі

О?т?стік ?аза?стан облысы 

Т?ркістан ?аласы №9 мектеп-гимназия 

?аза? тілі мен ?дебиеті п?н м??алімі 

?алк?зова Айг?л Оспан?ызы

?аза?   ?дебиеті   п?ні  бойынша  орта  мерзімді  саба?  жоспары

                         8-сынып   (Орыс б?лімі) аптасына  1 са?ат

               III  то?сан

?тілу мерзімі

Са-?ат саны

Тарау/саба? та?ырыбы, ма?саты

К?тілетін

 н?тиже

О?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер

Барлы? о?ушыларды саба??а тарту ж?мысы

О?ып ?йрену барысында?ы ба?алау

Негізгі дерек к?здер, ??рал-жабды?тар

14.01

М?хтар ?уезов «Татянаны? ?ырда?ы ?ні»

Жазушы ?мірі шы?армашылы?ымен таныстыру, Шы?арманы? мазм?нын ашып т?сіндіру, талдай білуге ?йрету  Шы?арманы? мазм?нын біледі Абай туралы мол м?лімет алады, саба?та  ал?ан білімдерін ?мірде ?олдана  алады.  О?ушыны? сыни ойлауы  дамиды; О?ушы шы?армашылы?ы, ізденісі дамиды; К?шбасшылы?ы ай?ындалады Топта?ы ж?пты? ж?мыс.Топты? ??гіме С?ра? – жауап, суреттеу, де?гейлік тапсырмалар, тест ж?мысы. СТО, АКТ, Диалогтік о?ыту     Дарынды ж?не талантты о?ушылар?а де?гейлік тапсырмалар беру  Шы?армада  к?п кездесе бермейтін с?здерді? сырын таптыртупостер ?ор?ау, ма?ал-м?телдер.(шы?арма-шылы? ж?мыстар)      Формативті ба?алау Балаларды топты? лидеріні?  ба?алауы.

2.М?ртебелі с?ра?тар?а жауап беру 3.Та?ырып бойынша іздену 4.?зара ба?алау     5.Тест тапсырмалары ар?ылы ба?алау ?аза? ?дебиеті  8 сынып, Авторы:

«Алматы» Атам?ра баспасы, 2005.     Постер, маркер,сти-кер, рефлексия-лы? пара?та     

21.01   1          ?абит М?сірепов ?мірі мен шы?арма-шылы?ы

Жазушы  ?мірі мен шы?армашылы?ы мен таныстыру. ?ткен та?ырыппен байланыстырады; -О?ушыны? жеке ой- пікіріні? ??ндылы?ы артады; -А?параттарды ?абылдайды,  тал?ылайды, саба?та ?олдана алады; Жо?ары ж?не т?мен м?ртебелі с?ра?тар ?ою.  С?ра? – жауап, суреттеу. Сын т?р?ысынан ойлау Джигсо ?дісі ?мірі мен шы?армашылы?ы жайлы ??гіме-у, Автор  шы?арма-шылы?ынан с?ра?тар ??рау  м?ртебесі жо?ары, т?мен с?ра?тар; ма?ал-м?тел, ойтол?ау жазу, АКТ, тест тапсырмалары  Ж?пта  «?зін-?зі ба?алау» стратегиясы; Екі ж?лдыз, бір ?сыныс; Джигсо ?дісі ?аламтор желісі (сайт)  МАН,Т?саукесер, ба?алау пара?ы,Сур  Ресурсты? пара?тар

28.01      «?лімді же?ген ана»  ??гімесі

 Шы?арма мазм?нын ашып  т?сіндіру, о?ушыларды?  с?здік  ?орын молайту  Шы?арма мазм?нын біледі  -О?ушыны? жеке ой- пікіріні? ??ндылы?ы артады;Сын т?р?ысынан ойлайдыТопты?,  ж?пты? ж?мыс.  ??гіме-дебат С?ра? – жауап, суреттеу, де?гейлік тапсырмалар, тест ж?мысы. М?тінді орыс тіліне аударып о?у  сто  Дарынды о?ушылар?а та?ырып?а сай эссе жазу, білімі т?мен о?ушылар?а м?тінді м?нерлеп о?у. постермен ж?мысын ба?алау   Ана та?ырыбын аша білуге тапсырмалар беру   1.Бірін-бірі ба?алау  2.Смайликтерді с?йлету ар?ылы ба?алау  3.Сауаттылы?тарын тексеру ар?ылы ба?алау 4.жауап алу ?дерісін ба?алау Асы?тар  Постер  ?осымша  материалдар Стикерлер Пломастер Суреттер Тб

04.02   1        Романтикалы? образ. Новелла

Жа?а та?ырыпты о?ушылар?а  ме?герту   Д?птермен ж?мыстанады;  М?ртебесі т?мен ж?не жо?ары с?ра?тарды ?ойып ?йренеді; О?ушыны? сыни ойлауы  дамиды; О?ушы шы?армашылы?ы,Топты?, жеке ж?мыс;  диалогтік ??гіме; с?ра?- жауап;  жауапты толы?тыру; зерттеушілік ?нгіме; топта пікір алмасу  Сто Тест тапсырмалары, ?рт?рлі та?ырып?а берілген топшамалар, постер ?ор?ау, ма?ал-м?телдер.(шы?арма-шылы? ж?мыстар)  О?ушыларды? ал?ан білімдерін тексеру, жиынты? ба?алау ?аламтордан тапсырма-лар орындау  ?осымша газет журналдар-дан деректер   Рефлексия  пара?ы

11.02      Н?тиже саба?

?ткен саба?та ал?ан білімдерін еске т?сіре отырып, ?айта бекіту. тапсырмалар орындау ар?ылы   т?сіндіру ?ткен та?ырыппен байланыстырады;  -О?ушыны? жеке ой- пікіріні? ??ндылы?ы артады; -А?параттарды ?абылдайды,  тал?ылайды, саба?та ?олдана алады; Топты?, жеке ж?мыс; Диалогты? о?уда?ы диалогтік ??гіме; с?ра?- жауап; зерттеушілік ?нгіме; Ассоциация ?дісі; Топтастыру; ?зара о?ыту; ББ?; Тест тапсырмалары, ?рт?рлі та?ырып?а берілген топшамалар, постер ?ор?ау, ма?ал-м?телдер.(шы?арма-шылы?  ж?мыстар  Формативті, критериал-ды ба?алау,  жиынты?    ?аза? ?дебиеті. 8 сынып,. Постер, маркер,   Стикер      ?лтты? ойын  т?рлері слайдта      Рефлексия  пара?ы

18.02

М??а?али Ма?атаев

А?ын ?мірі  шы?армашылы?ы  мен таныстыру  М?ртебесі т?мен ж?не жо?ары с?ра?тар ?ойып ?йренеді,  р?лдік ойындар орындайды,   к?шбасшы ай?ындалады.

Топта?ы ж?пты? ж?мыс. Топты? ??гіме  Блум таксономиясы бойынша с?ра? – жауап, суреттеу, де?гейлік тапсырмалар,  Дарынды  А о?ушылар?а: а?ын шы?армашылы?ы-на  эссе жазу. В де?гейлі о?ушылар?а: диалог ??рау  С де?гейлі о?ушылар?а: с?ра?тар ??рау  О?ушыларды? ал?ан  білімдерін тексеру, жиынты?  ба?алау  ?аламтор желісі МАН  Т?саукесер    Ба?алау пара?ы      Суреттер

25.02         «?мір с?рейік алмасып»

А?ын ?ле?імен таныстыру

?ле?ні? ма?ынасын ашып т?сіндіру

Жа?а та?ырыпты ?й тапсырмасымен ?штастыра алады, сол бойынша ж?ппен, топпен ж?мыс жасау барысында т?сініп, талдап, салыстырып, ?орытынды шы?арып ?з – ?здерін ба?алау?а ?йренеді

Т?сіндіру, ?ле?  ??рылысын талдау, с?ра?-жауап; Диалогты? о?ыту,

Д?птермен ж?мыс, жеке, ж?ппен, топпен ж?мыс.

Топпен ереже шы?ару; Диалогты? ??гіме, де?гейлік тапсырмалар; м?ртебесі жо?ары, т?мен с?ра?тар; ма?ал-м?тел, ойтол?ау жазу, АКТ,  Тест

тапсырмаларыт  Ж?пта «?зін-?зі ба?алау»    стратегиясы;   Екі ж?лдыз,     бір ?сыныс;    ?аза? ?дебиеті 8  сынып, Авторы: Артыкова    . М., ?ыстаубаеваЖ.Н,стикер Кестелер мен сызбалар  постер

04.03      Мазм?ндама

Та?ырыптары бойынша о?ушыларды? ал?ан білімдерін аны?тау ?шін ба?ылау ж?мысты ?йым-у

?ажеттілікті ж?зеге асырады, ал?ан білімдерін ?олдануды ?йренеді, сауаттылы?тары ?алыптасады, к?шбасшылы?ты к?рсетеді

Сын т?р?ысынан  ойлау   Баяндау  Т?сіндіру   Дарынды     о?ушылар?а та?ырып?а   сай эссе   жазу, білімі  т?мен о?ушылар?а м?тінді о?у. О?ушыларды? ал?ан  білімдерін тексеру, жиынты?

ба?алау  Постер  ?осымша  материалдар  Стикерлер  Пломастер   Суреттер    Тб

11.03     Параллелизм туралы  т?сінік

Маманды?тар жайлы ??гімелеу, с?здікпен ж?мыс ж?ргізу, м?тіннен етістіктерді тауып, жасалу жолын  ??ындыру.      ?ткен та?ырыппен байланыстырады;

-О?ушыны? жеке ой- пікіріні? ??ндылы?ы артады;

-А?параттарды ?абылдайды,  тал?ылайды, саба?та ?олдана алады;

Топты?, жеке ж?мыс; Диалогты? о?уда?ы диалогтік ??гіме; с?ра?- жауап; зерттеушілік ?нгіме; Ассоциация ?дісі; Топтастыру; ?зара о?ыту; ББ?;

Тест тапсырмалары, ?рт?рлі та?ырып?а берілген топшамалар, постер ?ор?ау, ма?ал-м?телдер.(шы?арма-шылы? ж?мыстар

Формативті, критериал-ды ба?алау,   жиынты? Формативті ба?алау Балаларды топты? лидеріні?  ба?алауы.      М?ртебелі с?ра?тар?а жауап беру     ?аламтор желісі (сайт)

МАН   Т?саукесер   Ба?алау пара?ы    Суреттер   Маркер   Постер      Ресурсты? пара?тар

                  18.03        То?санды? ?айталау

?ткен та?ырып бойынша  ал?ан  білімдерінен ?орытынды жасау. ?айталап саба?ты бекіту

1.    О?улы?та?ы жатты?уларды  орындайды

2.  Шы?армашы лы? тапсырмалармен ж?мыстанады.

3  бір-біріне.  с?ра?тар ?ояды    4.   Ізденеді    * Топ ішіндегі ж?пты? ж?мыс, ?здік ж?мыс   * ??гімелесу диалогі   * психологиялы? тренингтер   Тест тапсырмасы, М?тінмен ж?мыс, талдау, постер ?ор?ау.

Топпен ереже шы?ару; Диалогты? ??гіме, де?гейлік тапсырмалар; м?ртебесі жо?ары, т?мен с?ра?тар; ма?ал-м?тел,  1.Балаларды топты? лидеріні?  ба?алауы.  2.М?ртебелі с?ра?тар?а жауап беру

3.Та?ырып бойынша іздену  4.?зара ба?алау  5.Тест тапсырмалары ар?ылы сумативті ба?а-у  ?аза? ?дебиеті 8 сынып. Суретті плакаттар  Дидакти-калы? материалдар   Рефлексия-лы? пара?тар

тексеру, жиынты?   ба?алау  Постер   ?осымша  материалдар  Стикерлер  Пломастер  Суреттер   Тб

                                                                                  


 
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза? ?дебиетінен орта мерзімді саба? жоспары 8 сынып»

Оңтүстік Қазақстан облысы , Түркістан қаласы №9 мектеп-гимназия

Қазақ тілі мен әдебиеті

пәні мұғалімі

Қалкөзова Айгүл Оспанқызы Қазақ әдебиеті пәні бойынша орта мерзімді сабақ жоспары

8-сынып (Орыс бөлімі) аптасына 1 сағат

III тоқсан

Өтілу мерзімі

Са-ғат саны

Тарау/сабақ тақырыбы, мақсаты

Күтілетін

нәтиже

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы

Оқып үйрену барысындағы бағалау

Негізгі дерек көздер, құрал-жабдықтар


1

2

3

4

5

6

7

8


14.01

1

Мұхтар Әуезов «Татянаның қырдағы әні»

Жазушы өмірі шығармашылығымен таныстыру , Шығарманың мазмұнын ашып түсіндіру, талдай білуге үйрету

Шығарманың мазмұнын біледі Абай туралы мол мәлімет алады, сабақта алған білімдерін өмірде қолдана алады.

Оқушының сыни ойлауы дамиды;

Оқушы шығармашылығы, ізденісі дамиды;

Көшбасшылығы айқындалады

Топтағы жұптық жұмыс.

Топтық әңгіме

Сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар, тест жұмысы.

СТО, АКТ,

Диалогтік оқыту


Дарынды және талантты оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру

Шығармада

көп кездесе бермейтін сөздердің сырын таптырту

постер қорғау, мақал-мәтелдер.(шығарма-шылық жұмыстар)


.

Формативті бағалау Балаларды топтың лидерінің бағалауы.

2.Мәртебелі сұрақтарға жауап беру

3.Тақырып бойынша іздену

4.Өзара бағалау


5.Тест тапсырмалары арқылы бағалау

Қазақ әдебиеті 8 сынып, Авторы:

«Алматы» Атамұра баспасы, 2005.

Постер, маркер,сти-кер, рефлексия-лық парақтар


21.01

1

Ғабит Мүсірепов өмірі мен шығарма-шылығы

Жазушы өмірі мен шығармашылығы мен таныстыру .

Өткен тақырыппен байланыстырады;

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

-Ақпараттарды қабылдайды, талқылайды, сабақта қолдана алады;

Жоғары

және төмен мәртебелі сұрақтар қою. Сұрақ – жауап, суреттеу.

Сын тұрғысынан ойлау

Джигсо әдісі

Өмірі мен шығармашылығы жайлы әңгіме-у,

Автор шығарма-шылығынан сұрақтар құрау

мәртебесі жоғары, төмен сұрақтар; мақал-мәтел, ойтолғау жазу, АКТ, тест тапсырмалары

Жұпта

«өзін-өзі бағалау» стратегиясы;

Екі жұлдыз,

бір ұсыныс;

Джигсо әдісі

Ғаламтор желісі (сайт)


МАН,Тұсаукесер, бағалау парағы,Сур

Ресурстық парақтар28.01

1

«Өлімді жеңген ана» әңгімесі

Шығарма мазмұнын ашып түсіндіру, оқушылардың сөздік қорын молайту


Шығарма мазмұнын біледі

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

Сын тұрғысынан ойлайды

Топтық, жұптық жұмыс.

Әңгіме-дебат

Сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар, тест жұмысы. Мәтінді орыс тіліне аударып оқу сто

Дарынды оқушыларға тақырыпқа сай эссе жазу, білімі төмен оқушыларға мәтінді мәнерлеп оқу. постермен жұмысын бағалау

Ана тақырыбын аша білуге тапсырмалар беру

1.Бірін-бірі бағалау

2.Смайликтерді сөйлету арқылы бағалау

3.Сауаттылықтарын тексеру арқылы бағалау

4.жауап алу үдерісін бағалау

Асықтар

Постер

Қосымша материалдар

Стикерлер

Пломастер

Суреттер

Тб

04.02

1

Романтикалық образ. Новелла

Жаңа тақырыпты оқушыларға меңгерту

Дәптермен жұмыстанады;

Мәртебесі төмен және жоғары сұрақтарды қойып үйренеді;

Оқушының сыни ойлауы дамиды;

Оқушы шығармашылығы,


Топтық, жеке жұмыс;

диалогтік әңгіме; сұрақ- жауап;

жауапты толықтыру;

зерттеушілік әнгіме;

топта пікір алмасу Сто

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер.(шығарма-шылық жұмыстар)

Оқушылардың алған білімдерін тексеру, жиынтық бағалау

Ғаламтордан тапсырма-лар орындау

Қосымша газет журналдар-дан деректер


Рефлексия парағы

11.02

1

Нәтиже сабақ

Өткен сабақта алған білімдерін еске түсіре отырып, қайта

бекіту.

тапсырмалар орындау арқылы

түсіндіру

Өткен тақырыппен байланыстырады;

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

-Ақпараттарды қабылдайды, талқылайды, сабақта қолдана алады;

Топтық, жеке жұмыс; Диалогтық оқудағы диалогтік әңгіме; сұрақ- жауап; зерттеушілік әнгіме; Ассоциация әдісі; Топтастыру; өзара оқыту; ББҮ;

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер.(шығарма-шылық

жұмыстар

Формативті, критериал-


ды бағалау,


жиынтық

Қазақ әдебиеті. 8 сынып,. Постер, маркер,

Стикер

Ұлттық ойын түрлері слайдтан


Рефлексия парағы

18.02

1

Мұқағали Мақатаев

Ақын өмірі шығармашылығы мен таныстыру


Мәртебесі төмен және жоғары сұрақтар қойып үйренеді,

рөлдік ойындар орындайды,

көшбасшы айқындалады.

Топтағы жұптық жұмыс.

Топтық әңгіме

Блум таксономиясы бойынша сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар,

Дарынды А оқушыларға: ақын шығармашылығы-на эссе жазу.

В деңгейлі оқушыларға: диалог құрау

С деңгейлі оқушыларға: сұрақтар құрау

Оқушылардың алған

білімдерін тексеру, жиынтық

бағалау

Ғаламтор желісі (сайт)


МАН

Тұсаукесер

Бағалау парағы

Суреттер

25.02

1

«Өмір сүрейік алмасып»

Ақын өлеңімен таныстыру

Өлеңнің мағынасын ашып түсіндіру

Жаңа тақырыпты үй тапсырмасымен ұштастыра алады, сол бойынша жұппен, топпен жұмыс жасау барысында түсініп, талдап, салыстырып, қорытынды шығарып өз – өздерін бағалауға үйренеді

Түсіндіру, өлең құрылысын талдау, сұрақ-жауап; Диалогтық оқыту,

Дәптермен жұмыс, жеке, жұппен, топпен жұмыс.

Топпен ереже шығару; Диалогтық әңгіме, деңгейлік тапсырмалар; мәртебесі жоғары, төмен сұрақтар; мақал-мәтел, ойтолғау жазу, АКТ,

Тест

тапсырмалары


Жұпта «өзін-өзі бағалау»

стратегиясы;

Екі жұлдыз,


бір ұсыныс;

Қазақ әдебиеті 8 сынып, Авторы: Артыкова

Т. М., ҚыстаубаеваЖ.Н,стикер Кестелер мен сызбалар постер

04.03

2

Мазмұндама

Тақырыптары бойынша оқушылардың алған білімдерін анықтау үшін бақылау жұмысты ұйым-у

Қажеттілікті жүзеге асырады, алған білімдерін қолдануды үйренеді, сауаттылықтары қалыптасады, көшбасшылықты көрсетеді

Сын тұрғысынан ойлауБаяндау


Түсіндіру

Дарынды


оқушыларға тақырыпқа


сай эссе

жазу, білімі

төмен оқушыларға мәтінді оқу.

Оқушылардың алған

білімдерін тексеру, жиынтық

бағалау

Постер

Қосымша материалдар

Стикерлер

Пломастер

Суреттер

Тб

11.03

1

Параллелизм туралы түсінік

Мамандықтар жайлы әңгімелеу, сөздікпен жұмыс жүргізу, мәтіннен етістіктерді тауып, жасалу жолын ұғындыру.


Өткен тақырыппен байланыстырады;

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

-Ақпараттарды қабылдайды, талқылайды, сабақта қолдана алады;

Топтық, жеке жұмыс; Диалогтық оқудағы диалогтік әңгіме; сұрақ- жауап; зерттеушілік әнгіме; Ассоциация әдісі; Топтастыру; өзара оқыту; ББҮ;

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер.(шығарма-шылық жұмыстар

Формативті, критериал-


ды бағалау,


жиынтық Формативті бағалау Балаларды топтың лидерінің бағалауы.

Мәртебелі сұрақтарға жауап беру


Ғаламтор желісі (сайт)


МАН

Тұсаукесер

Бағалау парағы

Суреттер

Маркер

Постер

Ресурстық парақтар

18.03

1

Тоқсандық қайталау

Өткен тақырып бойынша алған білімдерінен қорытынды жасау. Қайталап сабақты бекіту

1. Оқулықтағы жаттығуларды орындайды

2. Шығармашы

лық тапсырмалармен жұмыстанады.


3 бір-біріне . сұрақтар қояды


4. Ізденеді


* Топ ішіндегі жұптық жұмыс, өздік жұмыс

* Әңгімелесу диалогі* психологиялық тренингтерТест тапсырмасы, Мәтінмен жұмыс, талдау, постер қорғау.

Топпен ереже шығару; Диалогтық әңгіме, деңгейлік тапсырмалар; мәртебесі жоғары, төмен сұрақтар; мақал-мәтел,

1.Балаларды топтың лидерінің бағалауы.

2.Мәртебелі сұрақтарға жауап беру

3.Тақырып бойынша іздену

4.Өзара бағалау

5.Тест тапсырмалары арқылы сумативті баға-у

Қазақ әдебиеті 8 сынып. Суретті плакаттар

Дидакти-калық материалдар


Рефлексия-лық парақтар8-сынып (Орыс бөлімі) аптасына 1 сағат

IY тоқсан

Өтілу мерзімі

Са-ғат саны

Тарау/сабақ тақырыбы, мақсаты

Күтілетін

нәтиже

Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы

Оқып үйрену барысындағы бағалау

Негізгі дерек көздер, құрал-жабдықтар


1

2

3

4

5

6

7

8


01.04

1

Қадір Мырза әлі өмірі

мен шығармашылығы

жайлы

әңгімелеу


Ақын өмірі, шығармашылығымен танысып талдап, қорытынды шығара алады.

Дәптермен жұмыстанады;

қойып үйренеді;

Оқушының сыни ойлауы дамиды;

Оқушы шығармашылығы, ізденісі дамиды

Топтағы жұптық жұмыс.

Топтық әңгіме

Презентацияны демонстрациялауСарамандық.

Сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар, тест жұмысы.

СТО, АКТ,

Диалогтік оқыту


Дарынды және талантты А- деңгейлі оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беруВ деңгейлі оқушыларға: мәтінмен жұмыс,

С деңгейлі оқушыларға: мәтінді мазмұндау.

Формативті бағалау .Балаларды топтың лидерінің бағалауы.

2.Мәртебелі сұрақтарға жауап беру

3.Тақырып бойынша іздену

4.Өзара бағалау

5.Тест тапсырмалары арқылы бағалау

Сумативті

бағалау

Қазақ тілі. 5 сынып, Авторы: Артыкова Г.М., Қыстаубаева Ж.Н., «Алматы» Атамұра баспасы, 2005.

Постер, маркет,стике


08.04

1

«Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру»

Өлеңнің мағынасы мен мәнін,ашып түсіндіру , патриоттық сезімге

тәрбиелеу

Өткен тақырыппен байланыстырады;

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

-Ақпараттарды қабылдайды, талқылайды, сабақта қолдана алады; өлеңді жатқа біледі

Жоғары және төмен мәртебелі сұрақтар қою. Сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар, топтастыру,

«Т» кестесі.

Дарынды оқушыларға: өлең құрылысын талдау

Орташа деңгейлі оқушыларға: Тест жұмысы.

Төмен деңгейлі оқушыларға: Оқулықтағы сұрақтарға жауап береді.


Жұпта

«өзін-өзі бағалау» стратегиясы;

Екі жұлдыз,

бір ұсыныс;

Ғаламтор желісі (сайт)


МАН,Тұсаукесер, бағалау парағы,Сурттер

Маркер

Постер

Ресурстық парақтар15.04

1

Олжас Сүлейменов

Ақын өмірі, шығармашылығымен таныстыру


Ақын шығармашылын біледі,

Қазақ тілінде ойын еркін айта алады

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады; Сын тұрғысынан ойлайды

Топтық, жұптық жұмыс.

Әңгіме-дебат

Сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар, тест жұмысы. Мәтінді орыс тіліне аударып оқу

Дарынды оқушыларға тақырыпқа сай эссе жазу, білімі төмен оқушыларға мәтінді мәнерлеп оқу. постермен жұмысын бағалау

1.Бірін-бірі бағалау

2.Смайликтерді сөйлету арқылы бағалау

3.Сауаттылықтарын тексеру арқылы бағалау

4.жауап алу үдерісін бағалау

Асықтар

Постер

Қосымша материалдар

Стикерлер

Пломастер

Суреттер

Тб

22.04

1

«Арғымақ» «Қыз қуу»

Өлеңнің мағынасын ашу,

Салт-дәстүрге, жылқы сипатына мән беріп, патриоттық сезімге тәрбиелеу
Мәртебесі төмен және жоғары сұрақтарды қойып үйренеді;

Оқушының сыни ойлауы дамиды;

Оқушы шығармашылығы, ізденісі дамиды;

Көшбасшылығы айқындалады

Топтық, жеке жұмыс;

Диалогтық оқудағы диалогтік әңгіме; сұрақ- жауап;

жауапты толықтыру;

зерттеушілік әнгіме;

топта пікір алмасу

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер

.(шығармашылық жұмыстар)

Оқушылардың алған

білімдерін тексеру, жиынтық

бағалау

Ғаламтордан тапсырма-лар орындау

Қосымша газет журналдар-дан деректер


Рефлексия парағы

29.04

1

Мазмұндама

Оқушыны ойын ашық еркін, әдеби

тілде , жеткізе

білуге қалыптастыру

Өткен тақырыппен байланыстырады;

-Оқушының жеке ой- пікірінің құндылығы артады;

-Ақпараттарды қабылдайды, талқылайды, сабақта қолдана алады;

Топтық, жеке жұмыс; Диалогтық оқудағы диалогтік әңгіме; сұрақ- жауап; зерттеушілік әнгіме; Ассоциация әдісі; Топтастыру; өзара оқыту; ББҮ;

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер.(шығарма-шылық жұмыстар

Формативті, критериал-


ды бағалау,


жиынтық

Қазақ тілі. 5 сынып,. Постер, маркер,

Стикер

Ұлттық ойын түрлері слайдтан


Рефлексия парағы

06.05

1

Нәтиже сабақ

Өткен сабақта алған білімдерінен қорытынды

шығару

Мәртебесі төмен және

жоғары сұрақтар

қойып үйренеді,рөлдік ойындар орындайды,

көшбасшы айқындалады.

Топтағы жұптық жұмыс.

Топтық әңгіме

Презентацияны демонстрациялау.

Блум таксономиясы бойынша сұрақ – жауап, суреттеу, деңгейлік тапсырмалар,

«Ат – ер қанаты тақырыбында»

эссе жазу.

Тест

сұрақтарына жауап беру

Оқушылардың алған

білімдерін тексеру, жиынтық

бағалау

Ғаламтор желісі (сайт)


МАН

Тұсаукесер

Бағалау парағы

Суреттер

Маркер

Парақтар

13.05

1

Сыныптан тыс оқу

Қалаған шығарманы оқу, мазмұндап айта білуге, қазақ тілінде сауатты жазуға дағдыландыру

Жаңа тақырыпты үй тапсырмасымен ұштастыра алады, сол бойынша жұппен, топпен жұмыс жасау барысында түсініп, талдап, салыстырып, қорытынды шығарып өз – өздерін бағалауға үйренеді

Түсіндіру, талдау, сұрақ-жауап; Диалогтық оқыту,

Дәптермен жұмыс, жеке, жұппен, топпен жұмыс.

Топпен ереже шығару; Диалогтық әңгіме, деңгейлік тапсырмалар; мәртебесі жоғары, төмен сұрақтар; мақал-мәтел, ойтолғау жазу, АКТ, тест тапсырмалары

Жұпта «өзін-өзі бағалау» стратегиясы; Екі жұлдыз, бір ұсыныс;

Қазақ тілі. 5 сынып, Авторы: Артыкова

Т. М., ҚыстаубаеваЖ.Н,стикер Кестелер мен сызбалар постер

20.05

2

Қорытынды Тест сұрақтары

Тақырыптары бойынша оқушылардың алған білімдерін анықтау үшін ба-қылаужұмысын ұйымдастыру

Қажеттілікті жүзеге асырады, алған білімдерін қолдануды үйренеді, сауаттылықтары қалыптасады, көшбасшылықты көрсетеді

Сын тұрғысынан ойлауБаяндау


Түсіндіру

Тест тапсырмалары, әртүрлі тақырыпқа берілген топшамалар, постер қорғау, мақал-мәтелдер

.(шығармашылық жұмыстар)

Оқушылардың алған білімдерін тексеру, жиынтық

бағалау

Постер

Қосымша материалдар

Стикерлер

Пломастер

Суреттер

ТбПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? ?дебиетінен орта мерзімді саба? жоспары 8 сынып

Автор: ?алк?зова Айг?л Оспан?ызы

Дата: 11.11.2015

Номер свидетельства: 251695

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(84) "10-сынып?а арнал?ан орта мерзімді саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(51) "10-synypk-a-arnalg-an-orta-mierzimdi-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "158385"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1421740018"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "Орта мерзімді саба? жоспары. ?аза? ?дебиеті 7 сынып"
  ["seo_title"] => string(46) "ortamierzimdisabakzhosparykazakdiebiieti7synyp"
  ["file_id"] => string(6) "332836"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1465192837"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "5 сынып ?дебиет п?нінен орта мерзімді жоспар "
  ["seo_title"] => string(48) "5-synyp-diebiiet-p-ninien-orta-mierzimdi-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "179718"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1425054583"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(94) "?аза? ?дебиетінен орта мерзімді саба? жоспары 6 сынып"
  ["seo_title"] => string(50) "kazakdiebiietinienortamierzimdisabakzhospary6synyp"
  ["file_id"] => string(6) "283025"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1453773260"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) ""Ілияс Жанс?гіров. "К?йші" поэмасы.?аза? ?дебиетінен ?ыс?а мерзімді саба? жоспары.9-сынып"
  ["seo_title"] => string(96) "iliias-zhansughirov-kuishi-poemasy-k-azak-diebiietinien-k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary-9-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "257257"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1448295360"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства