kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ерлерді? бас киімдері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ерлерді? бас киімдері

Білімділік ма?саты:

О?ушыларды? ?аза?ты? ?лтты? киімдері туралы ал?ан ма?л?маттарын естеріне т?сіре отырып,  білімдерін бекіту.

Дамытушылы? ма?саты:

Сауатты жазу?а, д?рыс с?йлеуге, ?з бетімен ж?мыс істеуге ?йрету, с?здік ?орын дамыту ж?не ?аза? тілінде еркін с?йлей білу ?рекеттерін жетілдіру.

Т?рбиелік м?ні:

Мемлекеттік тілді ??рметтеуге, отанс?йгіштікке, адамгершілікке, ?дептілікке т?рбиелеу. ?аза? тілі мен ?дебиеті, тарихы, салт-д?ст?рі, мен ?неріне ?ызы?ушылы?тарын арттыру.

?лтты? киімдерді? т?рлері Бас киімдерXIX ?асыр мен XX ?асырды? бас кезіндегі ?аза?ты? ?лтты? киімдеріне зерттеу ж?ргізген И.В.Захарова мен Р.Р.Ходжаева ер адамдарды? бас киімдерін 6 топ?а б?леді. Олар мынандай:

1. Д??гелек, же?іл, ?зін сырып, кестелеп матадан тіккен ж?не ?алпа?, тыма? астынан киетін кішігірім бас- киім – та?ия.
2. Матадан тігілген кішкентай, етегі терімен к?мкерілген баскиім – т?бетей.
3. Киізден тігілген баскиім – ?ал-па?.
4. ?алы? матадан тігілген башлы? (к?л?пара).
5. Тері ?аптал?ан жылы баскиім – б?рік.
6. А? терісінен жасалып, суы?та киетін баскиім – тыма?.

Ерлерді? бас киімдері

Та?ия – ша?ын с?тен, ш??а, бар?ыт т?різді маталардан тігіледі. Ол зерлі, ?кілі, о?алы, сырма, шоша? т?бе, тікше, ?атипа т?різді бірнеше т?рге б?лінеді. ?ытайда?ы Шы?жан ?аза?тарыны? найман тайпасында?ы ?ызай руында «?ызай та?ия» бар.

?алпа? – а? киізден, ?алы? матадан жасалады. Ол биік т?белі болып келеді. ?ойды? а? ж?нінен, ?озыны? а? к?зем ж?нінен, ешкіні? а? т?бітін ?осып бас?ан шымыр киізден тігеді.

М?ра? – екі жа?ы ?ош?ар м?йізді, лауазымды адамдар киетін ?алпа?. Оны с?н – салтанат?а киеді.
Тыма? – а?ны?, малды? терісінен тігілген ?ыс?ы баскиімдерді? жылысы. Биік т?белі, ма?дайы, екі ??ла?ы бар, арт?ы етегі желке, жотаны жауып т?рады.

?азіргі заман бас киімдері бізді? ?аза? хал?ымызды? ?лтты? бас киімдеріні? ?лгісімен, формасына негізделіп пішіліп, тігілуде. Б??ан д?лел ретінде  ?азіргі жастарымыз с?н ?лгісімен мерзімге лайы? бас киімдерді киюде. Мысалы, ?ысты? тыма?, б?рікті ?рт?рлі а?дар терісінен тігілгенбас киімдерді жиі кездеседі.

Просмотр содержимого документа
«Ерлерді? бас киімдері »

Сабақтың тақырыбы: Қазақ халқының ұлттық киімдері

Білімділік мақсаты:

Оқушылардың қазақтың ұлттық киімдері туралы алған мағлұматтарын естеріне түсіре отырып,  білімдерін бекіту.

Дамытушылық мақсаты:

Сауатты жазуға, дұрыс сөйлеуге, өз бетімен жұмыс істеуге үйрету, сөздік қорын дамыту және қазақ тілінде еркін сөйлей білу әрекеттерін жетілдіру.

Тәрбиелік мәні:

Мемлекеттік тілді құрметтеуге, отансүйгіштікке, адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеу. Қазақ тілі мен әдебиеті, тарихы, салт-дәстүрі, мен өнеріне қызығушылықтарын арттыру.

Грамматика:  Фонетикалықталдау, сөздердіжіктеу, сөйлемталдау. 

Сабақтыңөтілутүрі:

                Интерактивтісабақ, қорытындысабақ, сайыссабақ.

Оқытуәдісі:

                Сұрақ-жауап, түсіндіру, әңгімелеу

Пәнаралықбайланыс:

                Орыстілі, әдебиет, тарих, этнография

Көрнекіліктері:

                Интерактивтітақтада  бейнеленген әрұлттың  ұлттықкиімдері, қазақтыңұлттықкиімдері (шапан, камзол, сәукеле, тұмақт.б) жәнеқазақтыңұлттықкиімдерінежасалған буклет, дидактикалыккарточкалар.

Сабақтыңбарысы:

Ұйымдастырукезеңі:

 Амандасу, түгендеу

Сабақтыңтақырыбы мен мақсатынхабарлау.

- Балалар, бүгінгісабағымыздабізұлттықкиімдердіқайталаймыз.

Бүгінгісабақтыңмақсатыалғанмағлұматтарымыздыесімізгетүсіреотырып, біліміміздібекіту, дұрыссөйлеуге, өзбетіменжұмысістеугеүйренужәнесөздікқорымыздыдамыту.

Үйтапсырмасынсұрау.

Қазақхалқыныңсалт-дәстүріненшағынкөрініс

(Оқушыларөздеріқазақтыңсалт-дәстүрлерінешағынкөрінісдайындайды. Мысалы «Құдатүсу», «Беташар»)

Ескетүсіру:

Интерактивтітақтаданөткентақырыпбойынша слайд арқылықазақтыңұлттықкиімдерінніңсуреттерін  көрсету. (жай музыка қойылады)

1.             СӘУКЕЛЕ

2.             КИМЕШЕК

3.             ҮКІЛІ ТАҚИЯ

4.             БӨРІК, ТЫМАҚ

5.             КӨЙЛЕК

6.             КАМЗОЛ

7.             ШАПАН

8.             ТОН

9.             ӘШЕКЕЙ, БҰЙЫМ

10.           МӘСІ

Сыныпты  екі топқа бөліну арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін көтеру.

-  Балалар, сабағымызды екі топқа бөлініп, сайыс ретінде жүргізейік.  

А) тобы *алғырлар*

Б) тобы *білгірлер*

     Оқушыларды 1 кезеңніңтапсырмаларыментаныстыру.

Интерактивтітақтадантапсырманыкөрсету. (Дәптергежазбашаорындау).

1. Сөйлемдітолықтырыңдаржәнеаяқтаңдар.

А) Қазақхалқы _деміб_йымдар ...

     К_мешекті .... киген

     Мәс_  аяқ ...

Б)  Б_рікжәнеүк_літақия...

      Шапанды  ою- _рнекпен ....

      С_укелеөте ...  

2. Сөзгефонетикалықталдаужаса, қаншабуыннан  тұратынынкөрсет.

А) шапан, кимешек, бөрік 

Б) сәукеле, камзол, үкілітақия 

3. Сөздердітәуелдеу

А) мәсі, әшекей 

Б) тон, бұйым   

- Өтежақсыбалалар, сендер 1 кезеңдеграмматикалықбілімдеріңдіқандайдеңгейдемеңгергендеріңдікөрсеттіңдер.

2 кезеңніңтапсырмасы 

Мәтінбойыншасұрақтардайындаңдар. Кімкөпсұраққоядыжәнежауапбереді. (Интерактивтітақтадамәтінкөрсетіледі.)

Қазақхалқыныңұлттықкиімдері

Қазақхалқыұлттықкиімдерінсәндептіккен. Киімдеріашықтүстіболған.

Көйлектеріұзынжеңді, етектерікең, желбіректертігілген.Камзол, шапандарыною-өрнекпенбезендірген. Бас киімдері: үкілітақия, сәукеле, бөрік, тымақ. Әжелербастарынакимешеккиген. Зергерлікбұйымдарданбілезік, алқа, сырға, шопытаққан. Қазақхалқыныңұлттықкиімдеріөтесәндіжәнекөрікті.

- Ал ,жақсыбалаларсұраққабәрімізжақсыжауапбердік. Мәтінменбәрімізжұмысістедік. Ендісуретпенжұмысістейаламыз ба?

- Олайболсатопбасыортағашықсын.

(интерактивтітақтадасуретбейнеленеді)

Топбасысайысыныңтапсырмасы

А) Мынасуреттергеқарапәңгімеқұраңдар

 Интерактивтітақтадақазақтыңұлттықкиімінкиген ер жігіттіңкиіміжәнеқыз бала бейнеленген. 

- Өтетамаша, сендердіңсуретпен де жақсыжұмысістейалатындарыңакөзімізжетті. Олайболса, жаңасөздермен де солайжақсыжұмысістейалатындарыңдыбайқайық.

Сабақтыбекіту: Сөздердімеңгергенінпысықтау.

«Сөзтізбек» ойынынойнау. Ойынныңшарты: Біріншіоқушы  сөздіңбіреуінайтады, жанындағыоқушыекіншісінатайды, үшіншісітағыбірсөздіайтыпжалғастырылабереді.

Доппенойын. 

-Ортағатөрт бала шығады (әртоптанекі-екібаладан).

Ойынныңшарты: Мұғалім осы тақырыпқабайланыстысөздердіатаса, оқушылардоптытосуларықажет, ал басқасөзатасадоптықайталақтыруларыкерек.

Қалғаноқушылар, дұрыс-бұрыстығынқадағалапотырады. Мысалы:

1.             шапан – жаңасөз

2.             жиде – жаңасөземес

3.             орамал

4.             камзол

5.             үкілітақия

6.             бөрік

7.             сым

8.             шалбар

9.             кимешек

10.           мәсі

11.           белдік

12.           көйлек

13.           халат

14.           сәукеле

15.           тұмақ

16.           тон

Үйгетапсырма.

-Ұлттықкиімдерге буклет немесеөздеріңеұнағанұлттықкиімгесуретсалыпкелу.

Бағалау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ерлерді? бас киімдері

Автор: Алдиярова Шара Жолдыбаевна

Дата: 14.05.2015

Номер свидетельства: 211223

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "?йелдерді? ?лтты? бас киімдері.К?нделікті саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(60) "iieldierdin-u-lttyk-bas-kiimdieri-kundielikti-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "211285"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431597505"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "?аза? хал?ыны? ?лтты? киімдері"
  ["seo_title"] => string(29) "kazakkhalkynynulttykkiimdieri"
  ["file_id"] => string(6) "277480"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1452922046"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "Ашы? саба?: ?аза? хал?ыны? ?лтты? киімдері"
  ["seo_title"] => string(39) "ashyksabakkazakkhalkynynulttykkiimdieri"
  ["file_id"] => string(6) "316661"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1460133181"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) ""?лтты? киімдер""
  ["seo_title"] => string(18) "u-lttyk-kiimdier-2"
  ["file_id"] => string(6) "263669"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449584420"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(61) ""?аза? хал?ыны? ?лтты? бас киімдері" "
  ["seo_title"] => string(39) "k-azak-khalk-ynyn-u-lttyk-bas-kiimdieri"
  ["file_id"] => string(6) "183006"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1425666793"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства