kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Іздегенде табылатын ?асы?нан...

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні: ?зін-?зі тану

М??алімі: Сатанова Айнур Ракимжановна, педагог-психолог, ?зін-?зі тану м??алімі

?аласы: ?аражал

Мектебі: №1жалпы білім беретін орта мектебі

Сыныбы: 8 «?»

Саба?та? та?ырыбы: Іздегенде табылатын ?асы?нан.

Саба?ты? ма?саты: «Дос», «Досты?» ??ымдарыны? адамгершілік ??ндылы? ретіндегі м?нін ашу.

Саба?ты? міндеттері:

• Достар арасында?ы рухани жа?ынды?ты? м?нін ??ындыру.

• Айнала ?орша?ан адамдар?а тілеулес, ізгі ниеттерін дамыту.

• Жауапкершілікке, сезімталды??а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: ?нтаспа, ?ла?атты с?здер, плакат.
Саба?ты? т?рі: ой ?оз?ау.
Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і
1. О?ушылармен с?лемдесу.
2. О?ушыларды 3 топ?а  текшелермен б?лу. (?ызыл, жасыл, сары)

3. Сыныптастарына б?гінгі к?нге с?ттілік тілеу.
ІІ. ?й тапсырмасын с?рау

1-тапсырма

?зі? кешіре аласы? ба? Кешірім туралы ?з ойы?ды жаз. (4-5  о?ушы?а о?ыту.)

ІІІ. Жа?а саба?
1. Кіріспе с?з.
- Балалар, мына та?амды татып к?рі?дерші, д?мі туралы не айтар еді?дер? (д?мсіз, т?зсыз) (Барлы? о?ушы?а ?асы? беру керек).
- Балалар, ендеше ?мірде доссыз адамды да осы та?ам?а ??сату?а болады ма?

Мені? ?орытынды с?зім: Доссыз адам ?міріні? м?ні, с?ні болмайды, та?амны? т?зсыз д?мі болма?ан секілді.
- Сонымен, балалар, «Доссыз адам – т?зсыз та?ам!» деп бекерге айтылма?ан. Ендеше, «ДОС» с?зіне д?м кіргізейікші, ол ?андай болу керек, ол кім?

2. Ой ша?ыру. (Постермен ж?мыс)

"Дос дегеніміз кім?"  (О?ушылар постер ар?ылы ?з ойларын орта?а салады.)

Енді постерлерімізді бір-бірімізбен ауыстырайы?. ?з ойлары?ызды стикерге жазып ?осы?ыздар. ?р топ ?здеріні? постерлерін ?ор?айды.
Мысалы: Жолдас, сыр б?лісетін адам, сенімді дос, к?мекші, мені ?те жа?сы т?сінетін адам, ?ам?оршы ?иынды?та бірге болар, ?андай жа?дай болмасын бірге болатын адам т.б.

3. ?ран айту.

Ендеше, бір - бірімізбен ?ол алыса отырып, ?з ?ранымызды айтайы?шы.
Дос болайы? б?ріміз,
Жарассын досты? ?німіз.
Иы?тасып ж?рейік,
?иынды?та б?ріміз. (?имылмен к?рсету )
ІV.??гімелесу  (Топтасып тал?ылау)

О?ушылар бірігіп с?ра?тарды тал?ылап, ?з ойларын орта?а салады. Сосын  ?р топ ?з ойларын айтады.
І топ. – Дос с?зіні? ма?ынасына ??іліп к?рді?дер ме?

            -Досты? к?п болуы м?мкін бе?

ІІ топ. -?з достары? жайлы не айтасы?дар?
            -Сыныптас пен досты? айырмашылы?ы бар ма?
ІІІ топ. – Досы?ды жо?алтпас ?шін о?ан деген ?кпе?ді кешіре білу керек пе?

-«Адал досты?» дегенді ?алай т?сінесі?дер?

Балалар ?л мен ?ызды? досты?ына сенесі?дер ме?

Доссыз адам ?мір с?ре ала ма?

V.О?у а?параты

   Осы істеген ж?мыстарымызды? ?орытындысын шы?арайы?. 1 о?ушы?а а?паратты о?ыту.
     Адамдарды? бір-біріне деген адал сенімі, ?зара тілеулес орта? к?з?арасы досты??а ?ластырады. Досты? дегеніміз адамдарды? ?зара жауапкершілігі, сыйласты?ы мен бір-біріне  ?ам?орлы?ы, рухани жа?ынды?тары. Досты? ?арым-?атынас адамдар?а ?зара сенім ж?ктейді.Достар бір-біріне  ?уанышта да, ?иыншылы?та да ниеттес, ?ам?ор болады. Досты? -сыйласты?ты?, мейірбанды?ты? м?лдір к?зі. Оны уа?ыт та, ?иынды? та ?зе алмайды.
VІ.М?тінмен ж?мыс (3 топ?а б?ліп о?ыту, мазм?нын айту)
«Екі дос» а?ыз ??гіме.
      Екі дос бір егістікте ж?мыс істейтін. Біріні? отбасы, балалары бар, ал екіншісі жал?ыз басты еді. К?н бат?ан?а дейін ж?мыс істеп, достар тап?ан ?німді тепе - те? етіп екіге б?ліп алатын. Бір к?ні жал?ыз басты адам ішінен: «?німді ж?не шы??ан пайданы тепе - те? б?лгеніміз д?рыс

болмады, мен жал?ыз т?рамын, сонды?тан да айтарлы?тай к?п ?ажеттілігім де жо?» деп ойлады. Осындай оймен, т?н сайын бір ?ап ?німді досыны? ?йіні? алдында?ы сарай?а жасырын апарып т?рды.
      Досы да ішінен: «?нім мен пайданы бірдей б?лгеніміз д?рыс емес, мені? отбасым бар, ?артай?ан ша?ымда олар ма?ан ?арайды. Ал досымны? болса ешкімі жо?, ?артай?ан кезінде о?ан ?арайтын адам болмайды» деп ойлайды. Осылайша б?л да т?н жамылып, ?йден шы?ып досыны? ?орасына ?німді апарып т?рады. Алайда ?орада?ы ?аптарды? саны неліктен азаймайтынына екі дос та т?сінбей ж?реді. Бір т?ні бір - біріні? ?орасына жасырын ?ап тасып ж?ргенде, олар кездесіп ?алады. Сонда ?ана олар бол?ан жайды? м?нін т?сінеді. ?аптарды жерге ?оя салып, достар ??ша?таса кетеді.

-А?ыз ??гімені? идеясы неде?

- Достарды? бір - біріне деген адал ниеті мен досты?ын ?алай ба?алар еді?дер?
- ?з достары?а ?алай к?мек к?рсетіп ж?рсі?дер?
- Достарды? бір - біріне деген адал ниеті мен досты?ын ?алай ба?алар еді?дер?
- ?з достары?а ?алай к?мек к?рсетіп ж?рсі?дер?

Кестемен ж?мыс.

М?тін бойынша негізгі ойды ма?сат ете отырып, о?ушылар кестені толтырып, білімдерін бекіте т?седі.

Адалды?

Жанашырлы?

А?ылдылы?

Кішіпейілділік

  Екі досты? шынайы досты?ы.

Екі досты? бір-біріні? жа?дайын іштей т?сінуі.

Екі досты? бір-біріне айтпай жа?сылы? істеуі.

Екі досты? бір-біріне адалды?ы, жанашырлы?ы.

VІІ.Ойын

Шарты: ?р топ бір с?ра??а жауап беру ?шін бір ?ріп та?дап аламыз. С?ра?ты? жауабына сол ?ріптен басталатын с?здер айтамыз.
?лгі: А - ?рпі
- Сен досы?ды ?алай жа?сы к?ресі??
- Адалым, арда?ым …
- ?мірде дос болмаса не болар еді?
- ?иын, ?ызы? емес
С - ?рпі
- Досы?ды неліктен жа?сы к?ресі??
- Сырлас, сымбатты бол?анды?тан….
- Сені? досы? ?андай?
- ?демі, ?сем
- Досы?мен ?алай араласасы??
- еркін, ерекше
- Досы?ны? ?андай мінезі ?найды?
- жайдарлы, жар?ын, жанашырлы?
ІІ.Шы?армашылы? ж?мыс (дос туралы  баяу ?ле?  ?ою)

1 Топ: «Мені? с?йікті досым» та?ырыбына ша?ын ой-тол?ау жазу.

2 Топ: Дос, досты??а байланысты ма?ал - м?телдер жазу.

3 Топ: Досты??а байланысты сахналы? к?рініс к?рсету.
ІХ.Д?йекс?з

1. С?здерден д?йекс?з ??рау. Сосын ма?ынасын ашу.
І топ.  Дос адам арты? с?рамайды. ( Махм?т ?аш?ари)
ІІ топ. Дос досты? кемшілігін кешіре береді. (Ж?сіп Баласа??н)
ІІІ топ. Досы жо?пен сырлас, досы к?ппен сыйлас. (Абай)

2. Та?тада?ы д?йекс?зді? ма?ынасын айту.
Жа?сымен дос болса?,

Алды?нан шы?ар елпектеп.

Жаманмен дос болса?,

Сырты?нан ж?рер ?сектеп. (Махамбет ?теміс?лы)

Х.Кинодан ?зінді к?ру.

 Ой б?лісу.

Хатико. Самый верный друг.
ХІ.Жа?даятты шешу (топпен ж?мыс)
1. Тал?ат ?анша ?уреленсе де, есепті шы?ара алмай ?ойды. Мектепке келе сала к?ршісі Зейнепті? д?птерін с?рап, одан к?шіріп алды. Ал?аш?ыларын к?шіріп, келесі есепке келгенде Зейнепті? ?атесін бай?ап ?алды. Біра? Тал?ат ?з д?птеріне есепті? шешуін  д?рыстап жазды. Алайда ол б?л

туралы Зейнепке айт?ан жо?.
2. Сені? е? жа?ын досы? ?зінен кіші баланы? ?ялы телефонын тартып

алды. Сынып жиналысында оны тал?ылап жатыр. Ол сенен к?мек к?тіп отыр. Сен не айтар еді??

3. Сені? досы?ды ?лкен балалар к?ш к?рсетіп со?ып жатыр. Сені? олар?а

шама? жетпейді. Сен не істейсі??

ХІІ.«С?йлемді ая?та» жатты?у (та?тамен ж?мыс)

?ш топ?а с?йлемдер беріледі. Топта?ы  о?ушы с?йлемді жал?астыру керек.
І топ: ?рбір адам?а дос керек, ?йткені.
ІІ топ: Адал дос деген.

ІІІ топ: Сыйласты? бар жерде.

ХІІІ.?орытынды:
Б?гінгі саба?тан не алды?дар?

Не ?йренді?дер?
ХІV.Ж?ректен  ж?рекке

1. "Досты?-Тілек а?ашы" (достарына  арнап тілекті  жазып, а?аш?а іледі)

2. М??алім о?ушылармен бірге ?лкен ше?берге жиналып  «Жан Досым» ?ле?ін ?нтаспа?а ?осылып айтады.

1)Іздегенде табылатын ?асы?нан

К??ілі бар ?ыз?алда?тай ашыл?ан

К?ріспесек са?ыныштан ж?дейтін

Кім бар жа?ын бала к?нгі досы?нан

Жан досым, ?стем болсын мерейі?

                                                            ?р?ашан же?ісі?ді к?рейін

                                                            Сырымыз да бітпесін

                                                             Жырымыз да бітпесін

                                                             Жырымыз да бітпесін

2)?ос б?та?ы секілденіп а?ашты?

?атар т?рып г?лімізді сан ашты?

Жол тапса? біз бірге ж?ріп жол тапты?

Адасса? та бірге ж?ріп адасты?

Жан досым, ?стем болсын мерейі?

         ?р?ашан же?ісі?ді к?рейін

Сырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін

ХV.?й тапсырмасы

«Мені? досымны? бейнесі» деп ?з достарымызды? бейнесін салу. 

1-тапсырма. 25 бет.

?арым-?атынас ?андай жа?дайда досты??а ?ласады? Ойы?ды жазу.

Просмотр содержимого документа
«Іздегенде табылатын ?асы?нан... »

Пәні: Өзін-өзі тану

Мұғалімі: Сатанова Айнур Ракимжановна, педагог-психолог, өзін-өзі тану мұғалімі

Қаласы: Қаражал

Мектебі: №1жалпы білім беретін орта мектебі


Сыныбы: 8 «ә»

Сабақтаң тақырыбы: Іздегенде табылатын қасыңнан...

Сабақтың мақсаты: «Дос», «Достық» ұғымдарының адамгершілік құндылық ретіндегі мәнін ашу.

Сабақтың міндеттері:

• Достар арасындағы рухани жақындықтың мәнін ұғындыру.

• Айнала қоршаған адамдарға тілеулес, ізгі ниеттерін дамыту.

• Жауапкершілікке, сезімталдыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: үнтаспа, ұлағатты сөздер, плакат.
Сабақтың түрі: ой қозғау.
Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі
1. Оқушылармен сәлемдесу.
2. Оқушыларды 3 топқа текшелермен бөлу. (қызыл, жасыл, сары)

3. Сыныптастарына бүгінгі күнге сәттілік тілеу.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

1-тапсырма

Өзің кешіре аласың ба? Кешірім туралы өз ойыңды жаз. (4-5 оқушыға оқыту.)

ІІІ. Жаңа сабақ
1. Кіріспе сөз.
- Балалар, мына тағамды татып көріңдерші, дәмі туралы не айтар едіңдер? (дәмсіз, тұзсыз) (Барлық оқушыға қасық беру керек).
- Балалар, ендеше өмірде доссыз адамды да осы тағамға ұқсатуға болады ма?

Менің қорытынды сөзім: Доссыз адам өмірінің мәні, сәні болмайды, тағамның тұзсыз дәмі болмаған секілді.
- Сонымен, балалар, «Доссыз адам – тұзсыз тағам!» деп бекерге айтылмаған. Ендеше, «ДОС» сөзіне дәм кіргізейікші, ол қандай болу керек, ол кім?

2. Ой шақыру. (Постермен жұмыс)

"Дос дегеніміз кім?" (Оқушылар постер арқылы өз ойларын ортаға салады.)

Енді постерлерімізді бір-бірімізбен ауыстырайық. Өз ойларыңызды стикерге жазып қосыңыздар. Әр топ өздерінің постерлерін қорғайды.
Мысалы: Жолдас , сыр бөлісетін адам, сенімді дос, көмекші, мені өте жақсы түсінетін адам, қамқоршы қиындықта бірге болар, қандай жағдай болмасын бірге болатын адам т.б.

3. Ұран айту.

Ендеше, бір - бірімізбен қол алыса отырып, өз ұранымызды айтайықшы.
Дос болайық бәріміз,
Жарассын достық әніміз.
Иықтасып жүрейік,
Қиындықта бәріміз. (қимылмен көрсету )
ІV.Әңгімелесу (Топтасып талқылау)

Оқушылар бірігіп сұрақтарды талқылап, өз ойларын ортаға салады. Сосын әр топ өз ойларын айтады.
І топ. – Дос сөзінің мағынасына үңіліп көрдіңдер ме?

-Достың көп болуы мүмкін бе?

ІІ топ. -Өз достарың жайлы не айтасыңдар?
-Сыныптас пен достың айырмашылығы бар ма?
ІІІ топ. – Досыңды жоғалтпас үшін оған деген өкпеңді кешіре білу керек пе?

-«Адал достық» дегенді қалай түсінесіңдер?

Балалар ұл мен қыздың достығына сенесіңдер ме?

Доссыз адам өмір сүре ала ма?

V.Оқу ақпараты

Осы істеген жұмыстарымыздың қорытындысын шығарайық. 1 оқушыға ақпаратты оқыту.
Адамдардың бір-біріне деген адал сенімі, өзара тілеулес ортақ көзқарасы достыққа ұластырады. Достық дегеніміз адамдардың өзара жауапкершілігі, сыйластығы мен бір-біріне қамқорлығы, рухани жақындықтары. Достық қарым-қатынас адамдарға өзара сенім жүктейді.Достар бір-біріне қуанышта да, қиыншылықта да ниеттес, қамқор болады. Достық -сыйластықтың , мейірбандықтың мөлдір көзі. Оны уақыт та, қиындық та үзе алмайды.
VІ.Мәтінмен жұмыс (3 топқа бөліп оқыту, мазмұнын айту)
«Екі дос» аңыз әңгіме.
Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірінің отбасы, балалары бар, ал екіншісі жалғыз басты еді. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе - тең етіп екіге бөліп алатын. Бір күні жалғыз басты адам ішінен: «өнімді және шыққан пайданы тепе - тең бөлгеніміз дұрыс

болмады, мен жалғыз тұрамын, сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігім де жоқ» деп ойлады. Осындай оймен, түн сайын бір қап өнімді досының үйінің алдындағы сарайға жасырын апарып тұрды.
Досы да ішінен: «Өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес, менің отбасым бар, қартайған шағымда олар маған қарайды. Ал досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды» деп ойлайды. Осылайша бұл да түн жамылып, үйден шығып досының қорасына өнімді апарып тұрады. Алайда қорадағы қаптардың саны неліктен азаймайтынына екі дос та түсінбей жүреді. Бір түні бір - бірінің қорасына жасырын қап тасып жүргенде, олар кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайдың мәнін түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достар құшақтаса кетеді.

-Аңыз әңгіменің идеясы неде?

- Достардың бір - біріне деген адал ниеті мен достығын қалай бағалар едіңдер?
- Өз достарыңа қалай көмек көрсетіп жүрсіңдер?
- Достардың бір - біріне деген адал ниеті мен достығын қалай бағалар едіңдер?
- Өз достарыңа қалай көмек көрсетіп жүрсіңдер?

Кестемен жұмыс.

Мәтін бойынша негізгі ойды мақсат ете отырып, оқушылар кестені толтырып, білімдерін бекіте түседі.

Адалдық

Жанашырлық

Ақылдылық

Кішіпейілділік

Екі достың шынайы достығы.

Екі достың бір-бірінің жағдайын іштей түсінуі.

Екі достың бір-біріне айтпай жақсылық істеуі.

Екі достың бір-біріне адалдығы, жанашырлығы.

VІІ.Ойын

Шарты: Әр топ бір сұраққа жауап беру үшін бір әріп таңдап аламыз. Сұрақтың жауабына сол әріптен басталатын сөздер айтамыз.
Үлгі: А - әрпі
- Сен досыңды қалай жақсы көресің?
- Адалым, ардағым …
- Өмірде дос болмаса не болар еді?
- қиын, қызық емес
С - әрпі
- Досыңды неліктен жақсы көресің?
- Сырлас, сымбатты болғандықтан….
- Сенің досың қандай?
- әдемі, әсем
- Досыңмен қалай араласасың?
- еркін, ерекше
- Досыңның қандай мінезі ұнайды?
- жайдарлы, жарқын, жанашырлық
ІІ.Шығармашылық жұмыс (дос туралы баяу өлең қою)

1 Топ: «Менің сүйікті досым» тақырыбына шағын ой-толғау жазу.

2 Топ: Дос, достыққа байланысты мақал - мәтелдер жазу.

3 Топ: Достыққа байланысты сахналық көрініс көрсету.
ІХ.Дәйексөз

1. Сөздерден дәйексөз құрау. Сосын мағынасын ашу.
І топ. Дос адам артық сұрамайды. ( Махмұт Қашқари)
ІІ топ. Дос достың кемшілігін кешіре береді. (Жүсіп Баласағұн)
ІІІ топ. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. (Абай)

2. Тақтадағы дәйексөздің мағынасын айту.
Жақсымен дос болсаң,

Алдыңнан шығар елпектеп.

Жаманмен дос болсаң,

Сыртыңнан жүрер өсектеп. (Махамбет Өтемісұлы)

Х.Кинодан үзінді көру.

Ой бөлісу.

Хатико. Самый верный друг.
ХІ.Жағдаятты шешу (топпен жұмыс)
1. Талғат қанша әуреленсе де, есепті шығара алмай қойды. Мектепке келе сала көршісі Зейнептің дәптерін сұрап, одан көшіріп алды. Алғашқыларын көшіріп, келесі есепке келгенде Зейнептің қатесін байқап қалды. Бірақ Талғат өз дәптеріне есептің шешуін дұрыстап жазды. Алайда ол бұлтуралы Зейнепке айтқан жоқ.
2. Сенің ең жақын досың өзінен кіші баланың ұялы телефонын тартып

алды. Сынып жиналысында оны талқылап жатыр. Ол сенен көмек күтіп отыр. Сен не айтар едің?

3. Сенің досыңды үлкен балалар күш көрсетіп соғып жатыр. Сенің оларға

шамаң жетпейді. Сен не істейсің?

ХІІ.«Сөйлемді аяқта» жаттығу (тақтамен жұмыс)

Үш топқа сөйлемдер беріледі. Топтағы оқушы сөйлемді жалғастыру керек.
І топ: Әрбір адамға дос керек, өйткені...
ІІ топ: Адал дос деген...

ІІІ топ: Сыйластық бар жерде...

ХІІІ.Қорытынды:
Бүгінгі сабақтан не алдыңдар?

Не үйрендіңдер?
ХІV.Жүректен жүрекке

1. "Достық-Тілек ағашы" (достарына арнап тілекті жазып, ағашқа іледі)

2. Мұғалім оқушылармен бірге үлкен шеңберге жиналып  «Жан Досым» өлеңін үнтаспаға қосылып айтады.

1)Іздегенде табылатын қасыңнан

Көңілі бар қызғалдақтай ашылған

Көріспесек сағыныштан жүдейтін

Кім бар жақын бала күнгі досыңнан

Жан досым, үстем болсын мерейің

Әрқашан жеңісіңді көрейін

Сырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін

2)Қос бұтағы секілденіп ағаштың

Қатар тұрып гүлімізді сан аштық


Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық

Адассақ та бірге жүріп адастық

Жан досым, үстем болсын мерейің

Әрқашан жеңісіңді көрейін

Сырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін

Жырымыз да бітпесін


ХV.Үй тапсырмасы «Менің досымның бейнесі» деп өз достарымыздың бейнесін салу. 

1-тапсырма. 25 бет.

Қарым-қатынас қандай жағдайда достыққа ұласады? Ойыңды жазу.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Іздегенде табылатын ?асы?нан...

Автор: Сатанова Айн?р Ракимжановна

Дата: 01.04.2015

Номер свидетельства: 195404

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "«Іздегенде табылатын ?асы?нан» ашы? т?рбие са?аты "
  ["seo_title"] => string(56) "izdieghiendie-tabylatyn-k-asyn-nan-ashyk-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "195728"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427958913"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(79) "Саба? жоспары "Іздегенде табылатын ?асы?нан""
  ["seo_title"] => string(49) "sabak-zhospary-izdieghiendie-tabylatyn-k-asyn-nan"
  ["file_id"] => string(6) "266516"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450179588"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "Шеберлік саба?ы: "Іздегенде табылатын ?асы?нан...""
  ["seo_title"] => string(47) "shiebierliksabagyizdieghiendietabylatynkasynnan"
  ["file_id"] => string(6) "275133"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452522701"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Ашық тәрбие сағаты "Іздегенде табылатын қасыңнан""
  ["seo_title"] => string(56) "ashyk_t_rbiie_sag_aty_izdieghiendie_tabylatyn_k_asyn_nan"
  ["file_id"] => string(6) "399420"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1489309334"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства