kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата-ана? - алтын т??ыры?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы :   Ата-ана?  - алтын  т??ыры?

Ма?саты:  «Ата-ана»  ??ндылы?ы  туралы  т?сініктерін  ке?ейту.

Міндеттері: - Ата-ана?а  деген  с?йіспеншілік  сезіміне, ата-ананы  ??рмет  т?ту?а  ?йрету.

- Ата-ананы  ?адірлеу, арда?тау,ата-ананы?  ?мітін  а?тау?а  баулу.

- Махаббат?а,мейірімділікке, ?ам?орлы??а  т?рбиелеу.

К?рнекілігі: слайдтар,бейнежазбалар

Сыни  т?р?ысынан  ойлау  технологиясы  бойынша  ?ткізілді

І. ?йымдастыру  б?лімі

ІІ. Шатты?  ше?бері

С?зі: ?.?айырбеков

?ні: Ш.?алдая?ов         «Ана  туралы  жыр»      (?уені  ойнап  т?рады  о?ушылар бірге орынд)

М??алім:

- Енді  та?тада?ы  суреттерге  ?арай  отырып, біз  б?гінгі  саба?ымызды?  та?ырыбы  мен  д?йекс?зін  ??растыра  аламыз.

 тау, б?ла?,  ??ра?

ІІІ. Ма?ынаны  тану    «Джиг СО»  стратегиясы

?ке – ас?ар  тау

Ана – бауырында?ы  б?ла?,

Бала – жа?ада?ы  ??ра?.

                                                      Халы?  на?ылы

( о?ушылар  ма?ынасын  т?сінд)

?ке-ас?ар  тау.

Болаттай  берік, ??рыштай  ?айсар  рухы  бар  ?кені?  ?з  перзентіне  к?рсетер  ?лгі-?негесі  мол.

Шы?ыс  хал?ы: «?кеден  ас?ан арман  жо?, ?кеден ас?ан ?ор?ан жо?, ?кеден ас?ан пана жо?, ?кеден ас?ан дана жо?»  деп  ?кені  ерекше  ??рметтеген. Дін  м?сылман жолында  ?кені ??рметтеу- айры?ша парыз.»?кеге  ба?ыну – Алла?а  ба?ыну.Оны?  алдында  к?н??ар  болу – Алла  алдында  к?н??ар  болу»  дейді  Пай?амбарымыз. 

Ана – а??ан  б?ла?.

Ана  есіміне  ?атыссыз д?ниеде  еште?е  жо?. Сонды?тан  ананы  арда?тамайтын  халы?  та жо?. М?хаммед  пай?амбарымызды?  хадистерінде  де  е?  алдымен  ананы  ??рметтеу  парыз  екені  айтылады. «?уелі  ана?а, та?ы да ана?а, та?ы да ана?, содан  со?  ?ке?е  жа?сылы?  жаса». «Егер  ата?  мен  ана?  бірдей  ?н  ?атса, ?уелі  ана?а  жауап  бер». «Ана?ды  Меккеге  ?ш  рет  ар?алапапарса? да  парызы?ды  ?тей  алмайсы?».

Бала – бауырында?ы  ??ра?

Ата-анасыз  ?мір  жо?, я?ни  адам  жо?. Демек – ата-ана  ?міріні?  жал?асы – бала. Бала-ата-ананы?  бауыр  еті. Баланы?  кісілік  келбетін  ?алыптастыратын - ?зіні?  ?ш?ан  ?ясы. «?яда  не  к?рсе?,?ш?анда  соны  ілерсі?  дейді  хал?ымыз.Айналайын  деп  ар?а?нан  ?а?са  да жаман  ?ылы?ына  к?йініп, жерден  алып, жерге  салып  жатса  да – балам  жа?сы  болса  екен  деген  тілегі»

ІV. М?тінмен  ж?мыс    

                                            І. топ – М?лік  ?абдуллинні?  «Ана»  м?тіні  бойынша

                                           ІІ. топ – ?абит М?сіреповті? «А?лима»  ??гімесі 

/ ?р  топ постер ?ор?ау,берілетін  уа?ыт  5 минут  ?ор?ау 2 минут

Р.?л?ожаны? орынд. «?ос  б?йтерегім»  ?ні  ж?ріп  т?рады 

V. Тол?аныс. «Болжау»  стратегиясы

- «Ей, перзентім, ата-ананы  ??рметтеуді?  ?ажет  екендігін а?ыл-ой,парасат  т??ырынан бай?ап  білгейсі?. ?йткені  ?рбір  перзентті?  тегі  ата-ана  ?ой.Не  ?шін  ата-ана?а  ??рмет  жасаймын  деп»  есі?е  алма. Олар  сен  ?шін.( о?ушылар ?рі  ?арай  ойын  жал?аст.)

- Олар  сен  ?шін  ?зін  ?лімге  де  ?иятыны  белгілі. Сені  жан-т?німен  жа?сы  к?ріп, т?рбиелеп  ж?рген  ата-ана?  к??ілін  ?алдыратын  ??рттай да  іс жасаса?, сен еш?андайда  жа?сылы??а 

лайы?ты  жан  емессі?, ?йткені  кімде-кім  ата-ананы?  жа?сылы?ын  білмесе, бас?а  біреуді?  жа?сылы?ын  да  ба?аламайды. Егер  сен .

-  Егер  сен, ?з  перзентім  ??рмет  ?ылсын  десе?, ата-ана?ды  ??рметте, сен  ата-ана?а  не  істесе?, са?ан  перзенті?  де  соны  жасайды. Перзент – жеміске, ата-ана  сол  жеміс  а?ашына  ??сайды.Жеміс  а?ашын  жа?сы  к?тсе?, жемісі де, д?мі де  жа?сы  болады.  Сол  сия?ты  ата-ана?а  деген  ізет, ??рметі?ді  аямаса?, са?ан   деген  оларды?  ізгі  тілегі  ?абыл  бол?аны».

VІ. ?ла?атты  с?здер  ар?ылы  ой  тол?ау

 1. «Алты  а?а  бірігіп  ?ке  болмас

Жеті  же?ге  бірігіп  ана  болмас»

 1. «Баланы?  бас  ?стазы-ата-анасы»
 2. Баланы?  жа?сысы-?ызы?, жаманы – к?йік
 3. Атасы  т?рып, ?л  с?йлегеннен  без,

Анасы  т?рып, ?ыз  с?йлегеннен  без.

VІІ. Бейнежазба  «Ана  ?адірі»

VІІІ.   Жа?сы  тілек,

           Жылы  ж?рек.   ( ?р  о?ушы  ?ялы  телеф. ар?. анасына со?ып жылы лебізін  жіберу  немесе  хат жазу )

- О?ушылар,   мен  сіздерді  аналарымыз?а  мейірімділік  пен   с?йіспеншілік ар?цылы  махаббат?а  б?леуге  ша?ырамын, ?немі  бір-бірімізге  жылы лебіз  білдірейік.

 « Анашым, мен  сені  жанымнан  арты?  к?ремін» 

« Анашым, мен  сен  ?шін  б?ріне  дайынмын»

«Анашым  мен  сені  б?рінен  биік  ?оямын»  т.б

Назарлары?ыз?а  рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Ата-ана? - алтын т??ыры?»


Мақсаты: «Ата-ана» құндылығы туралы түсініктерін кеңейту.Міндеттері: - Ата-анаға деген сүйіспеншілік сезіміне, ата-ананы құрмет тұтуға үйрету.

- Ата-ананы қадірлеу, ардақтау,ата-ананың үмітін ақтауға баулу.

- Махаббатқа,мейірімділікке, қамқорлыққа тәрбиелеу.Көрнекілігі: слайдтар,бейнежазбалар

Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша өткізілді


І. Ұйымдастыру бөлімі

ІІ. Шаттық шеңбері

Сөзі: Ғ.Қайырбеков

Әні: Ш.Қалдаяқов «Ана туралы жыр» (әуені ойнап тұрады оқушылар бірге орынд)Мұғалім:

- Енді тақтадағы суреттерге қарай отырып, біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен дәйексөзін құрастыра аламыз.

тау , бұлақ , құрақ

ІІІ. Мағынаны тану «Джиг СО» стратегиясы

Әке – асқар тау

Ана – бауырындағы бұлақ,

Бала – жағадағы құрақ.

Халық нақылы

( оқушылар мағынасын түсінд)

Әке-асқар тау.

Болаттай берік, құрыштай қайсар рухы бар әкенің өз перзентіне көрсетер үлгі-өнегесі мол.

Шығыс халқы: «Әкеден асқан арман жоқ, әкеден асқан қорған жоқ, әкеден асқан пана жоқ, әкеден асқан дана жоқ» деп әкені ерекше құрметтеген. Дін мұсылман жолында Әкені құрметтеу- айрықша парыз.»Әкеге бағыну – Аллаға бағыну.Оның алдында күнәһар болу – Алла алдында күнәһар болу» дейді Пайғамбарымыз.

Ана – аққан бұлақ.

Ана есіміне қатыссыз дүниеде ештеңе жоқ. Сондықтан ананы ардақтамайтын халық та жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде де ең алдымен ананы құрметтеу парыз екені айтылады. «Әуелі анаға, тағы да анаңа, тағы да анаң, содан соң әкеңе жақсылық жаса». «Егер атаң мен анаң бірдей үн қатса, әуелі анаңа жауап бер». «Анаңды Меккеге үш рет арқалапапарсаң да парызыңды өтей алмайсың».

Бала – бауырындағы құрақ

Ата-анасыз өмір жоқ, яғни адам жоқ. Демек – ата-ана өмірінің жалғасы – бала. Бала-ата-ананың бауыр еті. Баланың кісілік келбетін қалыптастыратын - өзінің ұшқан ұясы. «Ұяда не көрсең,ұшқанда соны ілерсің дейді халқымыз.Айналайын деп арқаңнан қақса да жаман қылығына күйініп, жерден алып, жерге салып жатса да – балам жақсы болса екен деген тілегі»

ІV. Мәтінмен жұмыс

І. топ – Мәлік Ғабдуллиннің «Ана» мәтіні бойынша

ІІ. топ – Ғабит Мүсіреповтің «Ақлима» әңгімесі

/ әр топ постер қорғау,берілетін уақыт 5 минут қорғау 2 минут

Р.Әлқожаның орынд. «Қос бәйтерегім» әні жүріп тұрады /
V. Толғаныс. «Болжау» стратегиясы

- «Ей, перзентім, ата-ананы құрметтеудің қажет екендігін ақыл-ой,парасат тұғырынан байқап білгейсің. Өйткені әрбір перзенттің тегі ата-ана ғой.Не үшін ата-анаға құрмет жасаймын деп» есіңе алма. Олар сен үшін....( оқушылар әрі қарай ойын жалғаст.)- Олар сен үшін өзін өлімге де қиятыны белгілі. Сені жан-тәнімен жақсы көріп, тәрбиелеп жүрген ата-анаң көңілін қалдыратын құрттай да іс жасасаң, сен ешқандайда жақсылыққа

лайықты жан емессің, өйткені кімде-кім ата-ананың жақсылығын білмесе, басқа біреудің жақсылығын да бағаламайды. Егер сен ...- Егер сен, өз перзентім құрмет қылсын десең, ата-анаңды құрметте, сен ата-анаңа не істесең, саған перзентің де соны жасайды. Перзент – жеміске, ата-ана сол жеміс ағашына ұқсайды.Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де, дәмі де жақсы болады. Сол сияқты ата-анаға деген ізет , құрметіңді аямасаң , саған деген олардың ізгі тілегі қабыл болғаны».


VІ. Ұлағатты сөздер арқылы ой толғау


 1. «Алты аға бірігіп әке болмас

Жеті жеңге бірігіп ана болмас»

 1. «Баланың бас ұстазы-ата-анасы»

 2. Баланың жақсысы-қызық, жаманы – күйік

 3. Атасы тұрып , ұл сөйлегеннен без,

Анасы тұрып, қыз сөйлегеннен без.


VІІ. Бейнежазба «Ана қадірі»


VІІІ. Жақсы тілек,

Жылы жүрек. ( әр оқушы ұялы телеф. арқ. анасына соғып жылы лебізін жіберу немесе хат жазу )


- Оқушылар, мен сіздерді аналарымызға мейірімділік пен сүйіспеншілік арқцылы махаббатқа бөлеуге шақырамын, үнемі бір-бірімізге жылы лебіз білдірейік.

« Анашым, мен сені жанымнан артық көремін»

« Анашым, мен сен үшін бәріне дайынмын»

«Анашым мен сені бәрінен биік қоямын» т.б


Назарларыңызға рахмет!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Ата-ана? - алтын т??ыры?

Автор: Жолдыбаева Жадыра Уразбаевна

Дата: 07.04.2016

Номер свидетельства: 316008

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "М??а?али М??атаев "
  ["seo_title"] => string(23) "mu-k-ag-ali-mu-k-ataiev"
  ["file_id"] => string(6) "196881"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428137057"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(18) "Сан есім..."
  ["seo_title"] => string(8) "saniesim"
  ["file_id"] => string(6) "270618"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451221234"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(16) "Сан есім,"
  ["seo_title"] => string(9) "saniesim1"
  ["file_id"] => string(6) "285945"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454259732"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(17) "Сан есім,,"
  ["seo_title"] => string(9) "saniesim2"
  ["file_id"] => string(6) "285948"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454259806"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "АШЫ? САБА? ЖОСПАРЫ М.МА?АТАЕВ. "
  ["seo_title"] => string(33) "ashyk-sabak-zhospary-m-mak-ataiev"
  ["file_id"] => string(6) "179163"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424956316"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства