kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жа?сы с?з жан?а ?уат

Нажмите, чтобы узнать подробности

iн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп       Мерзiм  25.10.15ж    № 9 саба?

Та?ырып:   Жа?сы с?з - жан?а ?уат

??ндылы?: Д?рыс ?рекет  ?асиеттер:  Жа?сы с?з,ба?ыт, мейірімділік.

М??алiм:    Абильдина Асем Жаналыковна  Сынып  4  О?ушылар саны - 19

Саба? ма?саты:

О?ушылар?а жа?сы с?з, жа?сы ой ойлауды? ?зі д?рыс ?рекет екендігін ??ындыру.                                     

Міндеттері:

- жа?сы с?з, мейірімділік, сыпайлылы?, ?айырымдылы? д?рыс  ?рекет екендігін  т?сіндіру;

- жа?сы с?здерді ?олдана білу іскерліктерін дамыту;

- жа?сы с?з айту?а, мейірімділікке, сыпайлылы??а  т?рбелеу.

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер)

Саба? барысы:

1.     ?йымдастыру кезе?i. Тынышты? с?тi.

н?р?а б?лену

 

2.     ?й тапсырмасын тексеру

 48 беттегі 9 та?ырып.

"Сыпайы ?оян" мексика ертегісін   о?ып келу

    С?ра?тар:

   1. ?оян ба?шада ж?ргенде нені к?рді?

   2. ?оян ??гірге кіргенде ?андайжылы  с?здер айтты?

   3. Неліктен жылан ?оянды жемеді?

   4. ?оянны? жылы с?здеріні? ?зіне ?андай к?мегі болды?

  5. Жа?сы с?з адам?а ?алай ?сер етеді?

Саба? барысын талдау:

3.     Д?йекс?з.

  "Ж?ректен шы??ан с?з ж?рекке жол табады"

Д?йекс?зді? ма?ынасын ашу. Хормен ?айталату, д?птерге жаз?ызу.

- Жа?сы с?з адамдарды достастырады, сабырлы болу?а, денсаулы?ын са?тау?а, к??ілін к?теруге, ашуын ?айтару?а септігін тигізеді.

 ?р айтыл?ан с?зді адам ж?регімен ?абылдайды. Сонды?тан ?олдан келгенше  бір - бірі?е жылы жа?сы с?здер айт?ан д?рыс.

4.     ??гiмелеу 

                     Сый?ырлы с?з

/Орыс балалар жазушысы В.Осивадан аударыл?ан/

                                                                          В.Осива

  Орынды?та отыр?ан а? са?алды ?лкен ?арт ??мда ?олшатырмен бірде?елер сызып отыр?ан.

-Кішкене ы?ысасыз ба?- деп Павлик шетке ?арай отырды.

  ?арт б?ны? ?ып - ?ызыл ренішті ж?зіне ?арап:

- Са?ан не болды? - деді

- Оны? сізге ?ажеті ?анша? - Павлик о?ан ала к?зімен ?арады.

- Ма?ан еште?е ?ажет емес. Біра? сен біреумен ренжіскен сия?тысы?.

- К?п ?замай мен ?йден кетемін,- деп к??к етті Павлик.

- ?йден ?ашамысы??

- Ия. Бір ?ана Ленька ?шін кетемін. ?зінде ?анша бояу бар.

Ал ма?ан біреуін де бермейді.

- Тек сол ?шін ?йден кетуге бола ма?

- Тек сол ?шін ?ана емес. Бір с?біз ?шін ?жем мені асханадан еден с?ртетін ш?берекпен ?уып шы?ты.

- Б?рі бос н?рсе. Біреуі ?рысады, екіншісі алдайды.

- Мені ешкім аямайды. А?ам ?айы?пен ?ыдырады, мені ертпейді. Мен о?ан: "Одан да бірге алып кет, б?рібір ?алмаймын, ?айы??а ?зім мінемін, ескегі?ді алып ?ашамын," - дедім.

   Павлик ашулан?аннан ж?дыры?ын бір т?йді. Бір уакыт ?нсіз ?алды.

- А?а? неге сені ертпейді деп ойлайсы??

- Неге сіз б?ны? б?рін с?рап отырсыз?

?арт са?алын сипады.

- Мен са?ан к?мектескім келеді. Бір си?ырлы с?з бар.. Есі?де болсын: к?зіне тіке ?арап, жай дауыспен айту керек.

 Павлик аузын ашып калды.

- Ол ?андай с?з?

?арт баланы? ??ла?ына сыбырлады.

- Б?л си?ырлы с?з. Біра? оны ?алай айту керектігін ?мытпа.

- Мен ?азір барып бай?ап к?рейін.

 Павлик атып т?рып, ?йіне ?арай ж?гіреді.

 

 Кідіріс жасап, с?ра? ?ою ар?ылы о?ушыларды? пікірін білу.

- Балалар, ?арт Павликке ?андай с?з айтты екен?

Балалар ойларын айтады.

 

 Лена ?стел ?стінде сурет салып отыр. Жасыл, к?к, ?ызыл бояулар алдында жатыр.

  Павликті к?ріп бояуларын жинап, ?олымен баса ?ойды.

  " ?арт мені алда?ан екен? Б?л ?ыз си?ырлы с?зді ?айдан ??сын?," - деп ойлады. Павлик.

 Павлик оны? жанына келіп, жаймен же?інен ?стады. ?арындасы жалт ?арады. Павлик оны? к?зіне тіке ?арап, жай дауыспен:

- Лена, ма?ан бір бояу берші, ?тінемін. Лена аузын ашып ?алды. ?ысыл?анынан  жай к?бірледі:

- Са?ан ?айсысын?

- Жасылын - Павлик батылсыздау айтты. О?ан бояу ?ажет емес еді. Ол енді тек си?ырлы с?зді ойлап т?р?ан.

 "?жеме барайын. Бірде?е пісіріп жат?ан. ?уып жібере ме екен?" Ол асхана?а жа?ындады. ?жесі табадан ыссы б?ліштерді алып жатыр екен. Немересі оны екі ?олымен ?зіне тартып, сыбырлады:

- ?же, ма?ан бір б?ліш берші, ?тінемін. ?жесі та? ?ала ?арады. Си?ырлы с?з оны? ж?зінде, к?зінде, к?лкісін б?рін - б?рін жаулап ал?андай.

- Ыссы, б?ліш керек екен ?ой ботама, - деп ?жесі ?уан?аннан е? жа?сы піскен б?лішті та?дап берді.

 

- ?арт Павликті? ?андай ж?зін к?рді?

- Павлик неге ?йден кетемін деді?

- ?арт Павликке ?андай с?ра? ?ойды?

- ?арт сый?ырлы с?зді ?алай айту керек деді?

- Павлик б?дан кейін ?андай бала болады деп ойлайсы?дар?

- Жа?сы с?з естігенде адамдар ?андай сезімде болады?

- Адамдар?а жылы ж?рекпен жа?сы тілек тілеген с?тте ?андай сезімде болды?дар?

 

- Бір-бірімізге жа?сы, жылы с?здер к?п айтылса, ?мір мейірім мен ?айырым?а толы болып, ?уаныш пен шатты??а кенеледі. Сонды?тан да барлы? уа?ытта бір - бірімізге ж?рекке жылы тиетін жа?сы лебіздерді жиі айтып ж?рейік.

 

5.     Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

 Жа?сы с?здерді пайдалана отырып, диалог ??растыру. О?ушыларды т?рт топ?а б?лемін.

1-топ: Саба??а кешігіп келген о?ушы мен м??алім арасында?ы ??гімеден ?зінді.

2-топ: Т?тынушы мен сатушыны? д?кендегі сыпайы ?арым - ?атынасы.

3-топ: Емхана?а келген нау?ас пен д?рігер арсында?ы диалог.

4-топ: ?жесі мен немересіні? бір-біріне айт?ан жылы с?здері.

6.     Топпен ?н айту.

МЕЙІРІМДІ БОЛАЙЫ?ШЫ,А?АЙЫН

1.К?ктем етіп к?ркейтсе де ма?айын,

 К?ріп ж?рміз ?кпешілді? талайын.

?шігуді ?ояйы?шы ?згеге,

 Кешірімді болайы?шы, а?айын!

2.К?к н?серін к?л етсе де жауындар,

 К?к пен жерді сел етсе де дауылдар.

 Пейілдерді пенделікпен тарылтпай,

 Мейірімді болайы?шы, бауырлар!

3.Болаша??а ?ол ?стасып барайы?,

 А?и?атты? ауылын іздеп табайы?.

 Кішірейіп кетпес ?азиз басымыз,

 Кішіпейіл болайы?шы, халайы?!

     4. Ел бол?анмен емеспіз ?ой онша к?п,

    Сонда да?ы б?лінумен шаршап ек.

 ?зімізге ?алайт??ын н?рсені,

 Тілейікші ?згеге де, болса деп!

         5.?лтты? ?амын ж?ректермен ??ынып,

      Ж?ртты? ж?гін к?терейік ж?мылып.

?аратайы? ??была?а ж?здерді,

 Таратайы? адамзат?а жылылы?!

7.     ?й тапсырмасы.

53 беттегі 10-саба?    

"Екі дос"  м?тінін о?ып келу. Ел аузынан

Д?птермен ж?мыс

14 беттегі 9 саба?ты? тапсырмасын  орындау.

8.     Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу ?уен ?ойылады.  О?ушылар денесін, басын тік ?стап, к?зін ж?мып отырады.

     М??алім ж?й дауыспен:

   - ?р?айсымыз о? ?олымызбен ж?регімізді ?стап к?рейік. ?з ж?регімізді? жылылы?ын сезініп, ж?рек жылуымызды адамдар?а, айналамыз?а жеткізу ?шін іштей олар?а жа?сы тілектер тілейік.  Жа?сы ой ойлайы?, жа?сы с?з с?йлейік, жа?сы іс жасы?! Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері?ізді    ж?ректері?ізге т?йіп алы?ыздар.  Рахмет! К?здері?ді ашу?а болады.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жа?сы с?з жан?а ?уат»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп Мерзiм 25.10.15ж № 9 сабақ

Тақырып: Жақсы сөз - жанға қуат

Құндылық: Дұрыс әрекет Қасиеттер: Жақсы сөз,бақыт, мейірімділік.

Мұғалiм: Абильдина Асем Жаналыковна Сынып 4 Оқушылар саны - 19


Сабақ мақсаты:

Оқушыларға жақсы сөз, жақсы ой ойлаудың өзі дұрыс әрекет екендігін ұғындыру.


Міндеттері:

- жақсы сөз, мейірімділік, сыпайлылық, қайырымдылық дұрыс әрекет екендігін түсіндіру;


- жақсы сөздерді қолдана білу іскерліктерін дамыту;


- жақсы сөз айтуға, мейірімділікке, сыпайлылыққа тәрбелеу.


Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер)

Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңi. Тыныштық сәтi.

нұрға бөлену 1. Үй тапсырмасын тексеру

48 беттегі 9 тақырып.

"Сыпайы қоян" мексика ертегісін оқып келу

Сұрақтар:

1. Қоян бақшада жүргенде нені көрді?

2. Қоян үңгірге кіргенде қандайжылы сөздер айтты?

3. Неліктен жылан қоянды жемеді?

4. Қоянның жылы сөздерінің өзіне қандай көмегі болды?

5. Жақсы сөз адамға қалай әсер етеді?


Сабақ барысын талдау:

 1. Дәйексөз.

"Жүректен шыққан сөз жүрекке жол табады"

Дәйексөздің мағынасын ашу. Хормен қайталату, дәптерге жазғызу.


- Жақсы сөз адамдарды достастырады, сабырлы болуға, денсаулығын сақтауға, көңілін көтеруге, ашуын қайтаруға септігін тигізеді.

Әр айтылған сөзді адам жүрегімен қабылдайды. Сондықтан қолдан келгенше бір - біріңе жылы жақсы сөздер айтқан дұрыс. 1. Әңгiмелеу

Сыйқырлы сөз

/Орыс балалар жазушысы В.Осивадан аударылған/

В.Осива

Орындықта отырған ақ сақалды үлкен қарт құмда қолшатырмен бірдеңелер сызып отырған.

-Кішкене ығысасыз ба?- деп Павлик шетке қарай отырды.

Қарт бұның қып - қызыл ренішті жүзіне қарап:

- Саған не болды? - деді

- Оның сізге қажеті қанша? - Павлик оған ала көзімен қарады.

- Маған ештеңе қажет емес. Бірақ сен біреумен ренжіскен сияқтысың.

- Көп ұзамай мен үйден кетемін,- деп күңк етті Павлик.

- Үйден қашамысың?

- Ия. Бір ғана Ленька үшін кетемін. Өзінде қанша бояу бар.

Ал маған біреуін де бермейді.

- Тек сол үшін үйден кетуге бола ма?

- Тек сол үшін ғана емес. Бір сәбіз үшін әжем мені асханадан еден сүртетін шүберекпен қуып шықты.

- Бәрі бос нәрсе. Біреуі ұрысады, екіншісі алдайды.

- Мені ешкім аямайды. Ағам қайықпен қыдырады, мені ертпейді. Мен оған: "Одан да бірге алып кет, бәрібір қалмаймын, қайыққа өзім мінемін, ескегіңді алып қашамын," - дедім.

Павлик ашуланғаннан жұдырығын бір түйді. Бір уакыт үнсіз қалды.

- Ағаң неге сені ертпейді деп ойлайсың?

- Неге сіз бұның бәрін сұрап отырсыз?

Қарт сақалын сипады.

- Мен саған көмектескім келеді. Бір сиқырлы сөз бар... . Есіңде болсын: көзіне тіке қарап, жай дауыспен айту керек.

Павлик аузын ашып калды.

- Ол қандай сөз?

Қарт баланың құлағына сыбырлады.

- Бұл сиқырлы сөз. Бірақ оны қалай айту керектігін ұмытпа.

- Мен қазір барып байқап көрейін.

Павлик атып тұрып, үйіне қарай жүгіреді.


Кідіріс жасап, сұрақ қою арқылы оқушылардың пікірін білу.

- Балалар, қарт Павликке қандай сөз айтты екен?

Балалар ойларын айтады.


Лена үстел үстінде сурет салып отыр. Жасыл, көк, қызыл бояулар алдында жатыр.

Павликті көріп бояуларын жинап, қолымен баса қойды.

" Қарт мені алдаған екен? Бұл қыз сиқырлы сөзді қайдан ұқсын?," - деп ойлады. Павлик.

Павлик оның жанына келіп, жаймен жеңінен ұстады. Қарындасы жалт қарады. Павлик оның көзіне тіке қарап, жай дауыспен:

- Лена, маған бір бояу берші, өтінемін. Лена аузын ашып қалды. Қысылғанынан жай күбірледі:

- Саған қайсысын?

- Жасылын - Павлик батылсыздау айтты. Оған бояу қажет емес еді. Ол енді тек сиқырлы сөзді ойлап тұрған.

"Әжеме барайын. Бірдеңе пісіріп жатқан. Қуып жібере ме екен?" Ол асханаға жақындады. Әжесі табадан ыссы бәліштерді алып жатыр екен. Немересі оны екі қолымен өзіне тартып, сыбырлады:

- Әже, маған бір бәліш берші, өтінемін. Әжесі таң қала қарады. Сиқырлы сөз оның жүзінде, көзінде, күлкісін бәрін - бәрін жаулап алғандай.

- Ыссы, бәліш керек екен ғой ботама, - деп әжесі қуанғаннан ең жақсы піскен бәлішті таңдап берді.


- Қарт Павликтің қандай жүзін көрді?

- Павлик неге үйден кетемін деді?

- Қарт Павликке қандай сұрақ қойды?

- Қарт сыйқырлы сөзді қалай айту керек деді?

- Павлик бұдан кейін қандай бала болады деп ойлайсыңдар?

- Жақсы сөз естігенде адамдар қандай сезімде болады?

- Адамдарға жылы жүрекпен жақсы тілек тілеген сәтте қандай сезімде болдыңдар?


- Бір-бірімізге жақсы, жылы сөздер көп айтылса, өмір мейірім мен қайырымға толы болып, қуаныш пен шаттыққа кенеледі. Сондықтан да барлық уақытта бір - бірімізге жүрекке жылы тиетін жақсы лебіздерді жиі айтып жүрейік.


 1. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.

Жақсы сөздерді пайдалана отырып, диалог құрастыру. Оқушыларды төрт топқа бөлемін.

1-топ: Сабаққа кешігіп келген оқушы мен мұғалім арасындағы әңгімеден үзінді.

2-топ: Тұтынушы мен сатушының дүкендегі сыпайы қарым - қатынасы.

3-топ: Емханаға келген науқас пен дәрігер арсындағы диалог.

4-топ: Әжесі мен немересінің бір-біріне айтқан жылы сөздері. 1. Топпен ән айту.


МЕЙІРІМДІ БОЛАЙЫҚШЫ,АҒАЙЫН

1.Көктем етіп көркейтсе де маңайын,

Көріп жүрміз өкпешілдің талайын.

Өшігуді қояйықшы өзгеге,

Кешірімді болайықшы, ағайын!

2.Көк нөсерін көл етсе де жауындар,

Көк пен жерді сел етсе де дауылдар.

Пейілдерді пенделікпен тарылтпай,

Мейірімді болайықшы, бауырлар!


3.Болашаққа қол ұстасып барайық,

Ақиқаттың ауылын іздеп табайық.

Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз,

Кішіпейіл болайықшы, халайық!


4. Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп,

Сонда дағы бөлінумен шаршап ек.

Өзімізге қалайтұғын нәрсені,

Тілейікші өзгеге де, болса деп!


5.Ұлттың қамын жүректермен ұғынып,

Жұрттың жүгін көтерейік жұмылып.

Қаратайық Құбылаға жүздерді,

Таратайық адамзатқа жылылық!


 1. Үй тапсырмасы.

53 беттегі 10-сабақ

"Екі дос" мәтінін оқып келу. Ел аузынан

Дәптермен жұмыс

14 беттегі 9 сабақтың тапсырмасын орындау.


 1. Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу әуен қойылады. Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.

Мұғалім жәй дауыспен:

- Әрқайсымыз оң қолымызбен жүрегімізді ұстап көрейік. Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасық! Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Рахмет! Көздеріңді ашуға болады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Жа?сы с?з жан?а ?уат

Автор: Абильдина Асем Жаналыковна

Дата: 05.11.2015

Номер свидетельства: 248225

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "?уат та?ырыбына ?ыс?а мерзімдік саба? жоспары"
  ["seo_title"] => string(51) "k-uat-tak-yrybyna-k-ysk-a-mierzimdik-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "327818"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1463499097"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(103) "Кирхорф ережесі. Токты? ж?мысы мен ?уаты. Джоуль-Ленц за?ы."
  ["seo_title"] => string(68) "kirkhorf-ieriezhiesi-toktyn-zhu-mysy-mien-k-uaty-dzhoul-lients-zan-y"
  ["file_id"] => string(6) "300720"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456772443"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) ""Жас ұрпақты рухани адамгершілікке тәрбиелеуде Абай даналығының маңызы""
  ["seo_title"] => string(72) "zhas_urpakty_rukhani_adamgershilikke_t_rbieleude_abai_danalygynyn_manyzy"
  ["file_id"] => string(6) "577058"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1617040494"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "ЖАС ?РПА? ПСИХИКАСЫН СА?ТАУ МЕН ДАМЫТУ- БОЛАША? КЕПІЛІ "
  ["seo_title"] => string(60) "zhas-u-rpak-psikhikasyn-sak-tau-mien-damytu-bolashak-kiepili"
  ["file_id"] => string(6) "198389"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1428403315"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "М?шел жас-мерейлі жас"
  ["seo_title"] => string(24) "mushielzhasmierieilizhas"
  ["file_id"] => string(6) "315862"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459963035"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства