kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Кітап - білім б?ла?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Солт?стік ?аза?стан облысы

?.М?сірепов атында?ы аудан

Сарыб?ла? орта мектебіні?

кітапханашысы:

Нупилова ?семг?л Майдановна

?тілген к?ні:06.04.2015 ж

Сынып:5-7

Саба?ты?  та?ырыбы:    «Кітап-білім б?ла?ы»

Ма?саты: о?ушылар?а  білімні?  кітап  ар?ылы  берілетіндігін  ??ындыру,кітап  о?у?а  ?ызы?тыру,кітапты  ??ыпты  ?стау?а  ?йрету,кітапты?  пайдасы  мен  ма?ыздылы?ын  ??ындыру.

    К?рнекілігі: кітаптар  к?рмесі,кітап   туралы  ?анатты  с?здер.

Кіріспе.

Кітапханашы:Кітап  арабты?  «жазу» деген  с?зінен  шы??ан.Ол тарих шежіресі,о?у-т?рбие ??ралы  болып  табылады. «О?ымаса?  ой  то?ырайды» кітап  о?ыма?анны?  ойы  таяз,санасы т?мен болатынын  д?лелдейді.Бізді?  елімізде  к?птеген  мерекелер  бар.Олар бізді?  салт-д?ст?рімізді,тарихымызды  жа??ыртып отырады.Ал кітап  д?ние  ж?зі  к?лемінде  аталып  ?тетін  ма?ызды   ?те  жо?ары  рухани  байлы?  болып  табылады.

    2-с?уір- «Халы?аралы?  балалар  кітабы  к?ні» ж?не  23-с?уір «Д?ниеж?зілік  кітап  к?ні» болып  табылады.

Кітапты?  ??рылымымен  таныстыру:

 1. < >< >< >< >< >< >< >< >< >

  К?п жаса?аннанемес,к?по?ы?аннанс?ра.

  О?ушылар  жазыл?ан  ?анатты  сздерді  о?ып,олар?а  ?ыс?аша  т?сініктеме  береді.

 2. < >< >

  ?рбір адамны?е?жа?ындосы,?мірлікдосыкітапболуытиіс. (М.?уезов)

 3. < >

  Кітап-?мір ?стазы.Кітап-рухани??ндылы?.Кітапбізді?досымыз ?анаемес,м??гілікт?ра?тысерігіміз.Кітапелменжердіс?юге,талапты,кішіпейілболу?а,т?зімділіккебаулиды. (М.?лімбаев).

  Кітапты?  шы?у  тарихы.

         Ал?аш?ы  кітап  осыдан  бірнеше  жылдар  б?рын  пайда  бол?ан.Ол  бізді?  ?олымызда?ы  кітап?а  еш?андай  ??сама?ан.Ал?аш  рет  кітап  ж?мса?  балшы?тан  жасалады.Ж?мса?  балшы??а  ?шкір  затпен  жазып,оны  кептіріп,сосын  к?йдірген.Ол  кірпіш  сия?ты  бол?ан.Бамбук   деп  аталатын   ?сімдіктен  тая?шалар  ?зірленіп,со?ан да жаз?ан.Ежелгі  Египетте  кітапты  тас?а  ?ашап  жаз?ан.Кейіннен  жануарларды?  терісінен  пергамент  деп  аталатын  материал  жасалып,кітап  со?ан  жазыл?ан.Еуропада  кітап  шы?аруды?  негізгі  материалы  ?а?аз   ХІІІ ?асырда  пайда  бол?ан. Кітапты?  шы?у  тарихы  мы?да?ан  жылдар  мен  ?асырларды  арт?а  таста?ан.

  ?а?аз  туралы  ?ыс?аша  т?сінік.?а?азды?  негізгі  материалы-а?аш.А?аш  орманнан  кесіледі,ж?ргізушілер  ж?к  машиналарымен  фабрика?а  жеткізеді.фабрика  ж?мысшылары  а?ашты  ??деп  одан  ?а?аз  жасайды.Дайын  ?а?аз  кітап  шы?арылатын  баспаханалар?а  жеткізіледі.

  Кітап  ?алай  жазылады? Жазушылар,?алымдар  кітапты?  м?тінін  ??растырады,оны ?ріп терушілер  кітап  бетіне  т?сіреді,суретшілер  кітапты?  мазм?нына  сай  суреттермен  безендіреді.Осылайша  кітап  сауда  орындары  мен  білім  мекемелеріне  таратылады.Ал,балалар   кітап  шы?ару  ісінде  мы?да?ан  адамдарды?  ма?дай  теріні?  бар  екенін  ж?не  к?п  м?лшерде  ?аржы  б?лінетінін  ?немі  естен  шы?армау  керек.Сонды?тан  кітап?а  ?немі  ??рметпен  ?арап,таза  ?стау?а  да?дылан?ан  ж?н.

  Кітап  туралы  тол?ау.Кітап  туралы  с?з  ?оз?а?анда  ?деби  кітаптарды  к?п   о?итын  о?ырманны?  ойына  ?демі  ойлар  мен  мазм?нды  с?йлемдер  келеді.Ал,балалар  енді  сол  тол?аулар?а  назар  аударайы?.

  1-о?ушы:Бізді?  ата-бабамыз «Кітап-?ажап  дос», «Кітап-білім  б?ла?ы» деп  бекер  айтпа?ан.Біз  барлы?  білімді  кітаптан  аламыз.Ол  бізді  ?айырымдылы??а,?дептілікке,з?лымды?тан  к?ресе  білуге   ?йретеді.

  2-о?ушы:  кітап  ар?ылы  біз  ?ткенге  к?з  жібереміз.Жа?сысынан  та?лым  аламыз,оны  ?ымбат  м?ра  ретінде  ба?алаймыз.Араб  жазушысы  ?л-Жи?аз  кітап  туралы  «Мен  одан  арты?  ?айырымды  к?ршіні,одан  ?діл  досты,одан  ас?ан  елгезек  жолсерікті,одан  арты?  к?нбіс  ?стазды,одан  ас?ан  дарынды  а?ылшыны  білмеймін»  деген  екен.

  3-о?ушы:  Кітап  ?ай  заманда да  ?зіні?  ??ндылы?ын  жо?алтпа?ан.Ол-?лмейтін  д?ние.Кітаптан  ас?ан  ?азына  жо?.Еш?андай  байлы?,еш?андай  д?ние  оны?  орнын  баса  алмайды.Пайдасы  жо?  кітап  болмайды.Кітап  біткенні?  б?рі   ерте  заманнан  бері  адамзат  баласыны?  тек  пайдасына  ?ана  жарап  жатыр.

       Сонымен,балалар,біз кітап туралы  ?з  ойларымызбен  танысты?.Жа?сы  ойлар,пайдалы  пікірлер  айтылды.?лемдегі  ?ызы?ты?  барлы?ын,таби?ат  ?ажайыптарын,жаратылыс  ?ырларын,тарих  шежіресін  біз  кітаптан  ?ана  табады  екенбіз.Біра?  к?нделікті  ?мірде  бізді?  кітап  туралы  ойымыз  ?йлесім тауып  жата  ма?Осы  с?ра?  туралы  ойланса?,б?л  с?ра??а  «жо?»  деген  жауап  аламыз.

       Алдымызда  екі  кітап  жатыр:жа?сы  ?стал?ан  ж/е   лас,жыртыл?ан  о?улы?.Ал,балалар  ?ай  о?улы??а  жандары?  ашиды? Неге? О?улы?ты?  ?ай  жері  ауырады? Б?л  о?улы?ты  ?андай  о?ушы   ?ста?ан? Ол  о?ушы?а  ризасы?дар  ма?

  Тапсырма. Енді  осы  кітапты  ?ста?ан  о?ушы?а  ?андай  жаза  ?олдану?а  болады?

 4. < >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >

  Мектеп о?улы?тары?андайбаспаларданшы?арылады? («Атам?ра», «Алматыкітап», «Мектеп»)

 5. Кітапты жаз?ан адам?алайаталады? (Автор)

 6. < >

  Д?ниеж?зілік кітап к?ні?ай к?н? (23-с?уір)

  ?орытынды. Кітап-шебер  ?стаз.Ол-тілсіз м??алім.Сонымен  б?гінгі  кітапханалы?  саба?ымызды?  кейіпкері-кітап.Ол-б?кіл  адамзатты?  ?стазы.

     Саба?ымды  мына  ?ле?  жолдармен  ая?тайын.

  О?ы талмай,т?й сана?а,жас ?лан,

  Сыр ??ямын,жыр ??ямын сана?а,

  Білім –?ару,білім  керек адам?а,

  Ал білімдімен  ??ямын  сана?а.

 7. Балалар,енді б?нан былай сендерді ?з кітапханамыздан жиі к?реміз,осындайсаба?тарды ?лі талай бірге ?ткіземіз-деп саба?ымды ая?таймын.

Просмотр содержимого документа
«"Кітап - білім б?ла?ы" »

Солтүстік Қазақстан облысы

Ғ.Мүсірепов атындағы аудан

Сарыбұлақ орта мектебінің

кітапханашысы:

Нупилова Әсемгүл Майдановна

Өтілген күні:06.04.2015 ж

Сынып:5-7

Сабақтың тақырыбы: «Кітап-білім бұлағы»

Мақсаты: оқушыларға білімнің кітап арқылы берілетіндігін ұғындыру,кітап оқуға қызықтыру,кітапты ұқыпты ұстауға үйрету,кітаптың пайдасы мен маңыздылығын ұғындыру.

Көрнекілігі: кітаптар көрмесі,кітап туралы қанатты сөздер.


Кіріспе.

Кітапханашы:Кітап арабтың «жазу» деген сөзінен шыққан.Ол тарих шежіресі,оқу-тәрбие құралы болып табылады. «Оқымасаң ой тоқырайды» кітап оқымағанның ойы таяз,санасы төмен болатынын дәлелдейді.Біздің елімізде көптеген мерекелер бар.Олар біздің салт-дәстүрімізді ,тарихымызды жаңғыртып отырады.Ал кітап дүние жүзі көлемінде аталып өтетін маңызды өте жоғары рухани байлық болып табылады.

2-сәуір- «Халықаралық балалар кітабы күні» және 23-сәуір «Дүниежүзілік кітап күні» болып табылады.

Кітаптың құрылымымен таныстыру:

 1. Кітаптың мұқабасы.

 2. Кітаптың беттері.

 3. Кітаптың не туралы екендігін түсіндіретін аңдатпалық анықтама.

 4. Баспаның шыққан жылы және авторлары.

 5. Мазмұны.

«Кітаптар әлемі» атты кітап көрмесіне шолу. (оқулықтар,көркем әдебиеттер,сөздіктер,энциклопедиялар,түрлі тақырыптық иллюстративті кітаптармен қысқаша таныстыру).

Кітап туралы мақалдар. Оқушылар өздері білетін кітап туралы мақалдар айтып,сонан соң жазылған мақалдармен танысады.

 • Кітап-білім бұлағы,білім-өмір шырағы.

 • Кітап-ақыл ойдың айдыны.

 • Кітапсыз үй-терезесіз бөлме.

 • Кітап жинай берген мұрат емес,оқыған мұрат.

 • Көп жасағаннан емес,көп оқығаннан сұра.

Оқушылар жазылған қанатты сздерді оқып,оларға қысқаша түсініктеме береді.

 • Кітаппен дос бол,оның жомарт беттері көзіңді ашар,адал дос жоқ одан тегі. (Р.Гамзатов).

 • Талап қыл артық білуге,артық білім кітапта,ерінбей оқып көруге. (Абай)

 • Әрбір адамның ең жақын досы,өмірлік досы кітап болуы тиіс. (М.Әуезов)

 • Мен өз бойымдағы барлық жақсылық үшін кітапқа борыштымын. (М.Горький).

 • Кітап-өмір ұстазы.Кітап-рухани құндылық.Кітап біздің досымыз ғана емес,мәңгілік тұрақты серігіміз.Кітап ел мен жерді сүюге,талапты,кішіпейіл болуға,төзімділікке баулиды. (М.Әлімбаев).

Кітаптың шығу тарихы.

Алғашқы кітап осыдан бірнеше жылдар бұрын пайда болған.Ол біздің қолымыздағы кітапқа ешқандай ұқсамаған.Алғаш рет кітап жұмсақ балшықтан жасалады.Жұмсақ балшыққа үшкір затпен жазып,оны кептіріп,сосын күйдірген.Ол кірпіш сияқты болған.Бамбук деп аталатын өсімдіктен таяқшалар әзірленіп,соған да жазған.Ежелгі Египетте кітапты тасқа қашап жазған.Кейіннен жануарлардың терісінен пергамент деп аталатын материал жасалып,кітап соған жазылған.Еуропада кітап шығарудың негізгі материалы қағаз ХІІІ ғасырда пайда болған. Кітаптың шығу тарихы мыңдаған жылдар мен ғасырларды артқа тастаған.

Қағаз туралы қысқаша түсінік.Қағаздың негізгі материалы-ағаш.Ағаш орманнан кесіледі,жүргізушілер жүк машиналарымен фабрикаға жеткізеді.фабрика жұмысшылары ағашты өңдеп одан қағаз жасайды.Дайын қағаз кітап шығарылатын баспаханаларға жеткізіледі.

Кітап қалай жазылады? Жазушылар,ғалымдар кітаптың мәтінін құрастырады,оны әріп терушілер кітап бетіне түсіреді,суретшілер кітаптың мазмұнына сай суреттермен безендіреді.Осылайша кітап сауда орындары мен білім мекемелеріне таратылады.Ал,балалар кітап шығару ісінде мыңдаған адамдардың маңдай терінің бар екенін және көп мөлшерде қаржы бөлінетінін үнемі естен шығармау керек.Сондықтан кітапқа үнемі құрметпен қарап,таза ұстауға дағдыланған жөн.

Кітап туралы толғау.Кітап туралы сөз қозғағанда әдеби кітаптарды көп оқитын оқырманның ойына әдемі ойлар мен мазмұнды сөйлемдер келеді.Ал,балалар енді сол толғауларға назар аударайық.

1-оқушы: Біздің ата-бабамыз «Кітап-ғажап дос», «Кітап-білім бұлағы» деп бекер айтпаған.Біз барлық білімді кітаптан аламыз.Ол бізді қайырымдылыққа,әдептілікке,зұлымдықтан күресе білуге үйретеді.

2-оқушы: кітап арқылы біз өткенге көз жібереміз.Жақсысынан тағлым аламыз,оны қымбат мұра ретінде бағалаймыз.Араб жазушысы әл-Жиһаз кітап туралы «Мен одан артық қайырымды көршіні,одан әділ досты,одан асқан елгезек жолсерікті,одан артық көнбіс ұстазды,одан асқан дарынды ақылшыны білмеймін» деген екен.

3-оқушы: Кітап қай заманда да өзінің құндылығын жоғалтпаған.Ол-өлмейтін дүние.Кітаптан асқан қазына жоқ.Ешқандай байлық,ешқандай дүние оның орнын баса алмайды.Пайдасы жоқ кітап болмайды.Кітап біткеннің бәрі ерте заманнан бері адамзат баласының тек пайдасына ғана жарап жатыр.

Сонымен,балалар,біз кітап туралы өз ойларымызбен таныстық.Жақсы ойлар,пайдалы пікірлер айтылды.Әлемдегі қызықтың барлығын,табиғат ғажайыптарын,жаратылыс қырларын,тарих шежіресін біз кітаптан ғана табады екенбіз.Бірақ күнделікті өмірде біздің кітап туралы ойымыз үйлесім тауып жата ма?Осы сұрақ туралы ойлансақ,бұл сұраққа «жоқ» деген жауап аламыз.

Алдымызда екі кітап жатыр:жақсы ұсталған ж/е лас,жыртылған оқулық.Ал,балалар қай оқулыққа жандарың ашиды? Неге? Оқулықтың қай жері ауырады? Бұл оқулықты қандай оқушы ұстаған? Ол оқушыға ризасыңдар ма?

Тапсырма. Енді осы кітапты ұстаған оқушыға қандай жаза қолдануға болады?

 • Келесі жылы ескі оқулық берілсін.

 • Мектеп кітапханасына жаңа оқулық алып берсін.

 • Бұл оқушының ата-анасына ескерту беру керек ж/е т.б.

Алдағы уақытта мұндай жағдай қайталанбас үшін әр оқушы мына ережелерді сақтау керек:

 • Кітаптың мұқабасы бүлінбес үшін қаптап ал.

 • Кітаптың бетін жыртпа,оған сурет салма,суреттерді бояма.

 • Тамақ ішіп отырып кітап оқыма.

 • Кітапты күн көзіне қойма беттері сарғайып кетеді.

 • Кітаптың арасына қалам,қарындаш,дәптер,күнделік салма.

 • Кітапты оқығанда арнайы қыстырма қағазды қолдану керек.

Викториналық сұрақтар.

 1. Кітаптар тұрағы қалай аталады. (Кітапхана)

 2. Кітаптармен жұмыс істейтін маманды қалай атайды. (Кітапханашы)

 3. Кітапханаға барып үнемі кітап оқитын адам қалай аталады? (Оқырман)

 4. Балаларға арналған қандай газет журналдарды білесіңдер? («Балдырған», «Айгөлек», «Бала би», «Мөлдір бұлақ», «Ақ желкен»,т.б.)

 5. Кітап басып шығаратын жер қалай аталады? (Баспахана)

 6. Мектеп оқулықтары қандай баспалардан шығарылады? («Атамұра», «Алматы кітап», «Мектеп»)

 7. Кітапты жазған адам қалай аталады? (Автор)

 8. Халықаралық Балалар кітабы күні қай күн? (2-сәуір)

 9. Дүниежүзілік кітап күні қай күн? (23-сәуір)

Қорытынды. Кітап-шебер ұстаз.Ол-тілсіз мұғалім.Сонымен бүгінгі кітапханалық сабағымыздың кейіпкері-кітап.Ол-бүкіл адамзаттың ұстазы.

Сабағымды мына өлең жолдармен аяқтайын.

Оқы талмай,түй санаңа,жас ұлан,

Сыр құямын,жыр құямын санаңа,

Білім –қару,білім керек адамға,

Ал білімдімен құямын санаңа.

 • Балалар ,енді мұнан былай сендерді өз кітапханамыздан жиі көреміз,осындай сабақтарды әлі талай бірге өткіземіз-деп сабағымды аяқтаймын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Кітап - білім б?ла?ы"

Автор: Нупилова Асемг?л Майдановна

Дата: 10.04.2015

Номер свидетельства: 199704

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Халкъыбызны файгъампары. "
  ["seo_title"] => string(23) "khalkybyzny-faighampary"
  ["file_id"] => string(6) "121456"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1413979257"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Психологиялық тренинг сабақ"
  ["seo_title"] => string(32) "psikhologhiialyk_trieningh_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "406750"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1491365157"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Внеурочная работа на тему: "Ата-ана ж?не бала ???ы?ы""
  ["seo_title"] => string(60) "vnieurochnaia-rabota-na-tiemu-ata-ana-zh-nie-bala-k-u-k-yg-y"
  ["file_id"] => string(6) "272958"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1452093952"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(92) "О?ушыларды ?БТ – ке психологиялы? жа?ынан дайындау "
  ["seo_title"] => string(57) "ok-ushylardy-u-bt-kie-psikhologhiialyk-zhag-ynan-daiyndau"
  ["file_id"] => string(6) "195213"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427884423"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "Ата За?ым — Т?уелсіздік тірегі"
  ["seo_title"] => string(27) "atazanymtuielsizdiktirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "291257"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1455098915"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства