kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілінен "Білгірлер сайысы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білгірлер сайысы

Саба?ты? ма?саттары: 

1. О?ушыларды ?аза? тілінде ауызекі тілде еркін с?йлеуге ?йрету;?аза?ша байланыстырып с?йлеу да?дыларын ?алыптастыру;с?ра?тар?а тез,д?рыс жауап беруді ме?герту,с?зж?мба?тарды шешу ар?ылы о?ушыларды? білімдерін шы?дап,ой-?рісін ке?ейту; 

2. О?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілеттерін,ауызша,жазбаша с?здік ?орларын дамыту;монологты с?йлеу шеберліктерін жетілдіру; 

3. О?ушыларды? мемлекеттік тілге деген ??штарлы?ын арттыру;отаншылы??а,мемлекеттік тілге деген ??рметке,к?птілді маман болу?а т?рбиелеу,тілді? ?шт??ырлы?ын насихаттау. 

П?наралы? байланыс: ?аза?стан тарихы,?аза? ?дебиеті,орыс тілі,а?ылшын тілі,география. 

Саба?ты? ?дісі: жеке с?ра?-жауап,с?з ??рау,ж?мба? шешу,та?ырыпты? ??гіме ??ру-к?ркем с?з (монолог),ма?ал толы?тыру,сауатты жазу,тест с?ра?тарына жауап беру. 

Саба?ты? т?рі:сайыс саба? 

Саба?ты? к?рнекілігі: тапсырмалар жазыл?ан ?иы?шалар,таблица,саба?ты? эпиграфы жазыл?ан плакат,с?зж?мба?тар,тестік тапсырмалар,1-ден 10-?а дейін сандар. 

Саба?ты? эпиграфы: 

К?п тіл білсе? к?кжиегі? ке? болар, 

??рметтейді кісі екен деп т?рге озар. 

?ай елде ж?рсе? де б?л д?рысы- 

Мемлекеттік тілді ?йренген ж?н болар. 

Саба?ты? барысы: 

1.?йымдастыру кезе?і 

А)кезекшімен с?хбат; 

?)о?ушыларды т?гелдеу; 

б)саба?ты? ма?сатымен таныстыру; 

2.Жа?а саба?. 

1.Кіріспе. 

-Бізді? Отанымыз-?аза?стан Республикасы.?аза?стан Республикасыны? ?з Елта?басы,?н?раны,Туы,т?л те?гесі бар.Сонымен ?атар ?аза?стан Республикасыны? Ата За?ы –Конституциясында белгіленген ?з мемлекеттік тілі бар.Ол,?рине,?аза? тілі. ?аза?стан Республикасыны? ?р азаматыны? парызы-мемлекеттік тілді білу,оны ??рметтеу. 

Б?гінгі бізді? саба?ымызды? ма?саты-осы мемлекеттік тіл-?аза? тіліні? білгірін аны?тау.Саба?ымыз сайыс т?рінде ?теді. «Сайыс» с?зіне синоним тапса?, «жарыс», «турнир» деген ме?ына береді. Сайыс?а сыныпты? барлы? о?ушылары ?атысады.Тапсырма саны-9,?р кезе? сайын бір о?ушы (аз ?пай жина?ан) сайыстан шы?ады. Со??ы кезе?ге 2 о?ушы шы?ады,соларды? арасынан же?імпаз аны?талады. 

Сайыс мынадай кезе?дерден т?рады: 

1. «Б?йге».С?ра??а жауап бер-5 ?пай; 

2. «Шешуін тап». Афавиттік ж?мба? шешу-10 ?пай; 

3. Полиглот-10*3-30 ?пай; 

4. С?з ??ру-10 ?пай; 

5. Та?ырыпты? ??гіме ??ру-10 ?пай; 

6. Тестілеу- «?ай септік?»-5 ?пай; 

7. С?зж?мба? шешу. «?ай ?ала?»-10 ?пай; 

8. Ма?алды ая?та-5*3-15 ?пай; 

9. «Жор?а»-?р жауап?а 5 ?пайдан. 

3.Сайысты? ж?руі: 

1-кезе? «Б?йге». Сайыскерлерді? ?олында 1-ден 11-?е дейін сандар.Б?л сандар тізім бойынша беріледі.?ай сайыскер сан жазыл?ан карточкасын б?рын к?терсе,сол жауап береді.Жауабы д?рыс болмаса, бас?а сайыскерлер жауап бере алады.Е? аз ?пай жинал?ан сайыскер ойыннан шы?ады. 

1.?аза?ты? ?лы а?ыны кім? (Абай ??нанбаев) 

2.Абайды? шын аты? (Ыбырай) 

3.?аза? тілінде неше септік? (7) 

4. «Закон сингармонизма» с?зіні? ?аза?ша ма?ынасы ?андай? (?ндестік за?ы) 

5.С?йлем неден т?рады? (с?з тіркесі мен с?здерден) 

6. «Подлежащее» деген не? (бастауыш) 

7. ?ыс айларын ата (желто?сан,?а?тар,а?пан) 

8.?ыста не жауады,не с??ады? (?ар,боран) 

9.Барыс септігіні? с?ра?тарын ата? (кімге,неге,?айда) 

10.Ілік септігіні? с?ра?тарын ата? (кімні??нені??) 

11. К?мектес септігіні? с?ра?тарын ата? (кіммен?немен?) 

12.?аза? ауыз ?дебиетіні? т?рлері ?андай? (ертегілер,ж?мба?тар, жа?ылтпаштар, ма?ал-м?телдер,т?рмыс-салт жырлары,а?ыз-??гімелер) 

13.?аза?ты? ?лы ?алымы,Отырар ?аласында ту?ан ?те білімді,?нерлі адам кім? (?л-Фараби) 

14.К?нпара? дегеніміз не? (к?нтізбе) 

15.Бір жылда неше к?н бар? (365) 

16.Бір айда ?анша апта бар? (4) 

17.Бір т?улікте ?анша са?ат бар? (24) 

18.Бір са?атта неше минут бар? (60) 

19.Бір ?асырда ?анша жыл бар? (100) 

20.Бір аптада ?анша к?н бар? (7) 

2-кезе? «Шешуін тап». 

?ал?ан ойыншы?а ?аза? тіліне т?н дыбыстарды еске т?сіру ма?сатында 9 алфавиттік ж?мба? ?сынылады. 

1.Т?зда бар,суда жо?. 

М?зда бар,буда жо?. (?) 

2.Гау?арда бар,г?лнарда жо?. 

Жау?арда бар,с?уледе жо?. (?) 

3.?йде бар,шиде жо?. 

К?йде бар,биде жо?. (?) 

4.?азда бар,?йректе жо?. 

??рда бар,шілде жо?. (?) 

5.Д?нде бар,елде жо?. 

С?нде бар,селде жо?. (?) 

6.Бірде бар,?ште жо?. 

Екіде бар,бесте жо?. (і) 

7.?ар?ада бар,сауыс?анда жо?. 

То?айда бар,а??уда жо?. (?) 

8.Ш?лде бар,далада жо?. 

К?лде бар,те?ізде жо?. (?) 

9.?айсы ?ріп ?асарып, 

К?нбейтін болу?а бас ?ріп? (?) 

3-кезе? «Полиглот». 

?ал?ан сайыскерге ж?мба? ?сынылады. ?р тілге 10 ?пайдан,жиыны-30 ?пай беріледі. Е? бай адам-к?п тілді еркін ме?герген адам.Ал к?п тілде еркін с?йлейтін адамды-?ылым тілімен «полиглот» дейміз.Елбасыны? талабы бойынша,бізді?мемлекетімізге к?п тілді білетін мамандар керек. Сендерді? араларында полиглоттар бар деп ойлаймын.Оны тексеру ?шін сендерге ж?мба? жасырамын,сендер жауабын табасы?дар.Оны ?аза?,орыс, а?ылшын тілдеріне аудары?дар. 

1.Темір тілді,к?міс ?нді. (?о?ырау-звонок-ring) 

2.Мамы?тай ?лпа,?анттай а?. 

?ыста жер бетін басады, 

Жазда сай?а ?ашады. 

Немесе- ?аста келген,к?ктемде еріген (?ар-снег-snow) 

3.?аласы бар,?йі жо?. 

?зе?і бар,суы жо?. 

Орманы бар,б?рі жо?. 

Ба?шасы бар,г?лі жо?. ( карта-карта-map) 

4.?абат-?абат ?аттама, 

А?ылы? болса аттама! 

Немесе- 

К?п ??гімем,?ле?ім, 

К?нде а?ыл беремін. 

Жа?сы к?рсе мені кім, 

Со?ан тиер к?мегім. ( кітап-книга-book) 

5.Т?к білмей барасы?, 

Т?лім аласы?. 

Есейіп кетсе? де, 

?арыз болып ?аласы?. ( мектеп-школа-school) 

6.Су?а батпайды,от?а жанбайды. ( м?з-лед-ice) 

7.Табаныма байладым,?ос тая?пен айдадым ( ша??ы-лыжи-snow-sri) 

8.О?ушы?а к?нде еріп ж?ретін не? ( к?нделік-дневник-biary) 

4-кезе?. «?арлы?аш» с?зінен с?з ??рулары ?ажет,е? аз соз ??р?ан сайыскер ойыннан шы?ады. Ойын 10 ?паймен есептеледі. 

5-кезе? ?ал?ан ойыншы ?здері та?дап ал?ан та?ырыптар бойынша 5-6 с?йлемнен та?ырыпты? ??гіме ??райды. 

?сыныл?ан та?ырыптар: 

1.Мені? отбасым; 

2.Мені? досым; 

3.Мені? мектебім; 

4.Мені? к?н т?ртбім; 

5.Мені? ауылым; 

6.?ыста. 

6-кезе? «?ай септік?» -ойыншылар берілген тестердегі с?з тіркестерінен септікті тіркесті табады.?ал?ан 5 сайыскер ?здері та?дап ал?ан пара?тары бойынша с?ра?тар?а жауап береді. Д?рыс жауап?а берілетін ?пай саны-5.?пай аз ойыншы шы?арылады. 

1.Барыс септікті с?з тіркесін тап: 

А)?аладан келді; 

?)?аланы? адамы; 

б)?ала?а барды; 

в) ?алада т?рада 

2. Жатыс септікті с?з тіркесін тап: 

А)мектепке келді; 

?)мектептен ?айтты; 

б)мектепті бітірді; 

в)мектепте о?иды; 

3.Табыс септікті с?з тіркесін тап: 

А)ауылды? малы; 

?)ауыл?а бардым; 

б)ауылдан келдім; 

в)ауылды жа?сы к?ремін; 

4.Шы?ыс септікті с?з тіркесін тап: 

А)о?ушымен келді; 

?)о?ушыдан с?рады; 

б)о?ушыны к?рді; 

в)о?ушы?а ?арады; 

5.К?мектес септікті с?з тіркесін тап: 

А)?аламды алдым; 

?)?аламны? сиясы; 

б)?аламмен жаздым; 

в)к?п ?алам 

7-кезе? Сайыскерлер с?зж?мба? шешеді.С?зж?мба?та ?аза?стан ?алалары жасырыл?ан.С?зж?мба? шешу барысында о?ушыларды? с?здік ?орларыны? де?гейі сараланды. Тапсырма бойынша с?здерді? антонимдерін немесе аудармасын табу ?ажет.

1.С?здерді? антонимдерін табы?ыз 

1.жа?а 

2.б?гін 

3.жа?сы 

4.тар 

5.кедей

2.С?здерді? антонимдерін табы?ыз

1.аз 

2.биік 

3.кішкентай 

4.ерте 

5.?стімен 

6.к?ріксіз 

7.?ыс?а

3. С?здерді орысшадан ?аза?ша?а аудары?ыз 

1.новый 

2.расписание 

3.дедушка 

4.хлеб 

5.класс 

6.сахар

4.С?здерді орысшадан ?аза?ша?а аудары?ыз 

1.время 

2.год 

3.август 

4.лето 

5.неделя 

6.зима

8 –кезе?. «Ма?алды ая?та» кезе?інде ?ал?ан 3 сайыскерге ма?алдарды ая?тау?а тапсырма беріледі. ?р ма?ал ?шін 5 ?пай есептеледі. 

№1. 

1.?мір-?лкен.. (мектеп) 

2.Мектеп-кеме,білім -.(те?із) 

3.К?лме досы?а,келер..(басы?а)

№2. 

1.. бір к?ні,?ысты?.айын асырайды (к?зді?,бір) 

2.?стаздан ш?кірт. (озар) 

3.Отансыз-.,ормансыз-б?лб?л (адам)

№3. 

1..жолдастан тая?ым арты? (жаман) 

2.К?ш-білімде,білім-. (кітапта) 

3.Кітап-.,тілсіз м??алім (?алым)

9 –кезе?. «Жор?а».?ал?анекі сайыскер минут ішінде берілген с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы ?зара жарысады.?р с?ра? 5 ?паймен ба?аланады.К?п ?пай жина?ан о?ушы сайыс же?імпазы болып саналады. Же?імпаз «?аза? тіліні? білгірі» атты ма?тау ?а?азымен марапатталады. 

1-ші сайыскерге ?ойылатын с?ра?тар: 

1.Тілдер к?ні (22 ?ырк?йек) 

2. «О?ушы» с?зіні? синонимы (ш?кірт) 

3.Республика астаны (Астана ?аласы) 

4.Еттен дайындалатын ?лтты? та?ам (бесбарма?,?азы-?арта,?уырда?) 

5. «Суффикс» с?зіні? аудармасы (ж?рна?) 

6.Аптаны? бірінші к?ні (д?йсенбі) 

7.Кабинет истории (тарих кабинеті) 

8.Бізді? аудан атауы (Астрахан) 

9.Бала о?ытатын адам (м??алім) 

10. Мемлекеттік ?н?ранны? авторлары (Ж?мекен Н?жімеденов пен Н?рс?лтан Назарбаев,?ні- Ш?мші ?алдаяковты?).

2-ші сайыскерге ?ойылатын с?ра?тар: 

1.Т?уелсіздік к?ні (16 желто?сан) 

2. «М??алім» с?зіні? синонимы (?стаз,о?ытушы) 

3.Шы?ыс ?аз-н облысыны? орталы?ы (?скемен ?аласы) 

4.Бие с?тінен дайындалатын ?лтты? сусын (?ымыз) 

5. «Корень» с?зіні? аудармасы (т?бір) 

6. Аптаны? со??ы к?ні (жексенбі) 

7. «Кабинет русского языка и литературы» (орыс тілі мен ?дебиет кабинеті) 

8.Адамды кім емдейді? (д?рігер) 

9.?ала?а немен бару?а болады? (пойызбен,автобуспен,машинамен) 

10.Мемлекеттік елта?баны? авторлары (Шота У?лиханов,Жандарбек М?лібеков).

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілінен "Білгірлер сайысы" »

Білгірлер сайысы

Сабақтың мақсаттары: 
1. Оқушыларды қазақ тілінде ауызекі тілде еркін сөйлеуге үйрету;қазақша байланыстырып сөйлеу дағдыларын қалыптастыру;сұрақтарға тез,дұрыс жауап беруді меңгерту,сөзжұмбақтарды шешу арқылы оқушылардың білімдерін шыңдап,ой-өрісін кеңейту; 
2. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін,ауызша,жазбаша сөздік қорларын дамыту;монологты сөйлеу шеберліктерін жетілдіру; 
3. Оқушылардың мемлекеттік тілге деген құштарлығын арттыру;отаншылыққа,мемлекеттік тілге деген құрметке,көптілді маман болуға тәрбиелеу,тілдің үштұғырлығын насихаттау. 
Пәнаралық байланыс: Қазақстан тарихы,қазақ әдебиеті,орыс тілі,ағылшын тілі,география. 
Сабақтың әдісі: жеке сұрақ-жауап,сөз құрау,жұмбақ шешу,тақырыптық әңгіме құру-көркем сөз (монолог),мақал толықтыру,сауатты жазу,тест сұрақтарына жауап беру. 
Сабақтың түрі:сайыс сабақ 
Сабақтың көрнекілігі: тапсырмалар жазылған қиықшалар,таблица,сабақтың эпиграфы жазылған плакат,сөзжұмбақтар,тестік тапсырмалар,1-ден 10-ға дейін сандар. 
Сабақтың эпиграфы: 
Көп тіл білсең көкжиегің кең болар, 
Құрметтейді кісі екен деп төрге озар. 
Қай елде жүрсең де бұл дұрысы- 
Мемлекеттік тілді үйренген жөн болар. 
Сабақтың барысы: 
1.Ұйымдастыру кезеңі 
А)кезекшімен сұхбат; 
ә)оқушыларды түгелдеу; 
б)сабақтың мақсатымен таныстыру; 
2.Жаңа сабақ. 
1.Кіріспе. 
-Біздің Отанымыз-Қазақстан Республикасы.Қазақстан Республикасының өз Елтаңбасы,Әнұраны,Туы,төл теңгесі бар.Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ата Заңы –Конституциясында белгіленген өз мемлекеттік тілі бар.Ол,әрине,қазақ тілі. Қазақстан Республикасының әр азаматының парызы-мемлекеттік тілді білу,оны құрметтеу. 
Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты-осы мемлекеттік тіл-қазақ тілінің білгірін анықтау.Сабағымыз сайыс түрінде өтеді. «Сайыс» сөзіне синоним тапсақ, «жарыс», «турнир» деген меғына береді. Сайысқа сыныптың барлық оқушылары қатысады.Тапсырма саны-9,әр кезең сайын бір оқушы (аз ұпай жинаған) сайыстан шығады. Соңғы кезеңге 2 оқушы шығады,солардың арасынан жеңімпаз анықталады. 
Сайыс мынадай кезеңдерден тұрады: 
1. «Бәйге» .Сұраққа жауап бер-5 ұпай; 
2. «Шешуін тап». Афавиттік жұмбақ шешу-10 ұпай; 
3. Полиглот-10*3-30 ұпай; 
4. Сөз құру-10 ұпай; 
5. Тақырыптық әңгіме құру-10 ұпай; 
6. Тестілеу- «Қай септік?»-5 ұпай; 
7. Сөзжұмбақ шешу. «Қай қала?»-10 ұпай; 
8. Мақалды аяқта-5*3-15 ұпай; 
9. «Жорға»-әр жауапқа 5 ұпайдан. 
3.Сайыстың жүруі: 
1-кезең «Бәйге». Сайыскерлердің қолында 1-ден 11-ғе дейін сандар.Бұл сандар тізім бойынша беріледі.Қай сайыскер сан жазылған карточкасын бұрын көтерсе,сол жауап береді.Жауабы дұрыс болмаса, басқа сайыскерлер жауап бере алады.Ең аз ұпай жиналған сайыскер ойыннан шығады. 
1.Қазақтың ұлы ақыны кім? (Абай Құнанбаев) 
2.Абайдың шын аты? (Ыбырай) 
3.Қазақ тілінде неше септік? (7) 
4. «Закон сингармонизма» сөзінің қазақша мағынасы қандай? (Үндестік заңы) 
5.Сөйлем неден тұрады? (сөз тіркесі мен сөздерден) 
6. «Подлежащее» деген не? (бастауыш) 
7. Қыс айларын ата (желтоқсан,қаңтар,ақпан) 
8.Қыста не жауады,не сөғады? (қар,боран) 
9.Барыс септігінің сұрақтарын ата? (кімге,неге,қайда) 
10.Ілік септігінің сұрақтарын ата? (кімнің?ненің?) 
11. Көмектес септігінің сұрақтарын ата? (кіммен?немен?) 
12.Қазақ ауыз әдебиетінің түрлері қандай? (ертегілер,жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер,тұрмыс-салт жырлары,аңыз-әңгімелер) 
13.Қазақтың ұлы ғалымы,Отырар қаласында туған өте білімді,өнерлі адам кім? (Әл-Фараби) 
14.Күнпарақ дегеніміз не? (күнтізбе) 
15.Бір жылда неше күн бар? (365) 
16.Бір айда қанша апта бар? (4) 
17.Бір тәулікте қанша сағат бар? (24) 
18.Бір сағатта неше минут бар? (60) 
19.Бір ғасырда қанша жыл бар? (100) 
20.Бір аптада қанша күн бар? (7) 
2-кезең «Шешуін тап». 
Қалған ойыншыға қазақ тіліне тән дыбыстарды еске түсіру мақсатында 9 алфавиттік жұмбақ ұсынылады. 
1.Тұзда бар,суда жоқ. 
Мұзда бар,буда жоқ. (ұ) 
2.Гауһарда бар,гүлнарда жоқ. 
Жауһарда бар,сәуледе жоқ. (һ) 
3.Үйде бар,шиде жоқ. 
Күйде бар,биде жоқ. (ү) 
4.Қазда бар,үйректе жоқ. 
Құрда бар,шілде жоқ. (қ) 
5.Дәнде бар,елде жоқ. 
Сәнде бар,селде жоқ. (ә) 
6.Бірде бар,үште жоқ. 
Екіде бар,бесте жоқ. (і) 
7.Қарғада бар,сауысқанда жоқ. 
Тоғайда бар,аққуда жоқ. (ғ) 
8.Шөлде бар,далада жоқ. 
Көлде бар,теңізде жоқ. (ө) 
9.Қайсы әріп қасарып, 
Көнбейтін болуға бас әріп? (ң) 
3-кезең «Полиглот». 
Қалған сайыскерге жұмбақ ұсынылады. Әр тілге 10 ұпайдан,жиыны-30 ұпай беріледі. Ең бай адам-көп тілді еркін меңгерген адам.Ал көп тілде еркін сөйлейтін адамды-ғылым тілімен «полиглот» дейміз.Елбасының талабы бойынша,біздіңмемлекетімізге көп тілді білетін мамандар керек. Сендердің араларында полиглоттар бар деп ойлаймын.Оны тексеру үшін сендерге жұмбақ жасырамын,сендер жауабын табасыңдар.Оны қазақ ,орыс, ағылшын тілдеріне аударыңдар. 
1.Темір тілді,күміс үнді. (қоңырау-звонок-ring) 
2.Мамықтай ұлпа,қанттай ақ. 
Қыста жер бетін басады, 
Жазда сайға қашады. 
Немесе- қаста келген,көктемде еріген (қар-снег-snow) 
3.Қаласы бар,үйі жоқ. 
Өзеңі бар,суы жоқ. 
Орманы бар,бүрі жоқ. 
Бақшасы бар,гүлі жоқ. ( карта-карта-map) 
4.Қабат-қабат қаттама, 
Ақылың болса аттама! 
Немесе- 
Көп әңгімем,өлеңім, 
Күнде ақыл беремін. 
Жақсы көрсе мені кім, 
Соған тиер көмегім. ( кітап-книга-book) 
5.Түк білмей барасың, 
Тәлім аласың. 
Есейіп кетсең де, 
Қарыз болып қаласың. ( мектеп-школа-school) 
6.Суға батпайды,отқа жанбайды. ( мұз-лед-ice) 
7.Табаныма байладым,қос таяқпен айдадым ( шаңғы-лыжи-snow-sri) 
8.Оқушыға күнде еріп жүретін не? ( күнделік-дневник-biary) 
4-кезең. «Қарлығаш» сөзінен сөз құрулары қажет,ең аз соз құрған сайыскер ойыннан шығады. Ойын 10 ұпаймен есептеледі. 
5-кезең Қалған ойыншы өздері таңдап алған тақырыптар бойынша 5-6 сөйлемнен тақырыптық әңгіме құрайды. 
Ұсынылған тақырыптар: 
1.Менің отбасым; 
2.Менің досым; 
3.Менің мектебім; 
4.Менің күн тәртбім; 
5.Менің ауылым; 
6.Қыста. 
6-кезең «Қай септік?» -ойыншылар берілген тестердегі сөз тіркестерінен септікті тіркесті табады.Қалған 5 сайыскер өздері таңдап алған парақтары бойынша сұрақтарға жауап береді. Дұрыс жауапқа берілетін ұпай саны-5.Ұпай аз ойыншы шығарылады. 
1.Барыс септікті сөз тіркесін тап: 
А)қаладан келді; 
ә)қаланың адамы; 
б)қалаға барды; 
в) қалада тұрада 
2. Жатыс септікті сөз тіркесін тап: 
А)мектепке келді; 
ә)мектептен қайтты; 
б)мектепті бітірді; 
в)мектепте оқиды; 
3.Табыс септікті сөз тіркесін тап: 
А)ауылдың малы; 
ә)ауылға бардым; 
б)ауылдан келдім; 
в)ауылды жақсы көремін; 
4.Шығыс септікті сөз тіркесін тап: 
А)оқушымен келді; 
ә)оқушыдан сұрады; 
б)оқушыны көрді; 
в)оқушыға қарады; 
5.Көмектес септікті сөз тіркесін тап: 
А)қаламды алдым; 
ә)қаламның сиясы; 
б)қаламмен жаздым; 
в)көп қалам 
7-кезең Сайыскерлер сөзжұмбақ шешеді.Сөзжұмбақта Қазақстан қалалары жасырылған.Сөзжұмбақ шешу барысында оқушылардың сөздік қорларының деңгейі сараланды. Тапсырма бойынша сөздердің антонимдерін немесе аудармасын табу қажет.


1.Сөздердің антонимдерін табыңыз 
1.жаңа 
2.бүгін 
3.жақсы 
4.тар 
5.кедей

2.Сөздердің антонимдерін табыңыз


1.аз 
2.биік 
3.кішкентай 
4.ерте 
5.үстімен 
6.көріксіз 
7.қысқа

3. Сөздерді орысшадан қазақшаға аударыңыз 
1.новый 

2.расписание 
3.дедушка 
4.хлеб 
5.класс 
6.сахар

4.Сөздерді орысшадан қазақшаға аударыңыз 

1.время 
2.год 
3.август 
4.лето 
5.неделя 
6.зима

8 –кезең. «Мақалды аяқта» кезеңінде қалған 3 сайыскерге мақалдарды аяқтауға тапсырма беріледі. Әр мақал үшін 5 ұпай есептеледі. 
№1. 
1.Өмір-үлкен ..... (мектеп) 
2.Мектеп-кеме,білім - ...(теңіз) 
3.Күлме досыңа,келер .....(басыңа)

№2. 
1. ... бір күні,қыстың ...айын асырайды (күздің,бір) 
2.Ұстаздан шәкірт .... (озар) 
3.Отансыз- ...,ормансыз-бұлбұл (адам)

№3. 
1.....жолдастан таяғым артық (жаман) 
2.Күш-білімде,білім- ...... (кітапта) 
3.Кітап- ....,тілсіз мұғалім (ғалым)

9 –кезең. «Жорға» .Қалғанекі сайыскер минут ішінде берілген сұрақтарға жауап беру арқылы өзара жарысады.Әр сұрақ 5 ұпаймен бағаланады.Көп ұпай жинаған оқушы сайыс жеңімпазы болып саналады. Жеңімпаз «Қазақ тілінің білгірі» атты мақтау қағазымен марапатталады. 
1-ші сайыскерге қойылатын сұрақтар: 
1.Тілдер күні (22 қыркүйек) 
2. «Оқушы» сөзінің синонимы (шәкірт) 
3.Республика астаны (Астана қаласы) 
4.Еттен дайындалатын ұлттық тағам (бесбармақ,қазы-қарта,қуырдақ) 
5. «Суффикс» сөзінің аудармасы (жұрнақ) 
6.Аптаның бірінші күні (дүйсенбі) 
7.Кабинет истории (тарих кабинеті) 
8.Біздің аудан атауы (Астрахан) 
9.Бала оқытатын адам (мұғалім) 
10. Мемлекеттік әнұранның авторлары (Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев,әні- Шәмші Қалдаяковтың).

2-ші сайыскерге қойылатын сұрақтар: 
1.Тәуелсіздік күні (16 желтоқсан) 
2. «Мұғалім» сөзінің синонимы (ұстаз,оқытушы) 
3.Шығыс Қаз-н облысының орталығы (Өскемен қаласы) 
4.Бие сүтінен дайындалатын ұлттық сусын (қымыз) 
5. «Корень» сөзінің аудармасы (түбір) 
6. Аптаның соңғы күні (жексенбі) 
7. «Кабинет русского языка и литературы» (орыс тілі мен әдебиет кабинеті) 
8.Адамды кім емдейді? (дәрігер) 
9.Қалаға немен баруға болады? (пойызбен,автобуспен,машинамен) 
10.Мемлекеттік елтаңбаның авторлары (Шота Уәлиханов,Жандарбек Мәлібеков).
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
?аза? тілінен "Білгірлер сайысы"

Автор: Дуйсенбекова Нургуль Кадырбековна

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193204

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "Саба? жоспары: "Білгірлер сайысы""
  ["seo_title"] => string(33) "sabak-zhospary-bilghirlier-saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "276612"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452768569"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "«Білгірлер» білім сайысы "
  ["seo_title"] => string(24) "bilghirlier-bilim-saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "216169"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432890225"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Сайыс саба?ы ?аза? тіліні? білгілері..docx "
  ["seo_title"] => string(45) "saiys-sabag-y-k-azak-tilinin-bilghilieri-docx"
  ["file_id"] => string(6) "216135"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1432881997"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) ""Тіл білгірлері" интеллектуальный конкурс"
  ["seo_title"] => string(43) "til_bilghirlieri_intielliektual_nyi_konkurs"
  ["file_id"] => string(6) "385137"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1485691496"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) """ ?аза? тіліні? білгірі"
  ["seo_title"] => string(20) "kazaktilininbilghiri"
  ["file_id"] => string(6) "322806"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461678756"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства