kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Білгірлер» білім сайысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы  5

Та?ырыбы «Білгірлер» білім сайысы

Ма?саты:

     «Білгірлер» білім сайысын ?ткізу ар?ылы, о?ушыларды? болаша?та география саба?ына деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, географиялы? ойлау?а жетелеу, сонымен ?атар, с?ра?ты тез шеше алу ?абілеті мен географиялы? м?дениетін ?алыптастыру ж?не шы?армашылы? ізденісін дамыту. О?ушыларды? ту?ан жерге деген с?йіспеншіліктерін арттыру, ел байлы?ын д?рыс ба?алау?а, ?здігінен ізденуге ?йрету, д?ниетанымдарыны? ?алыптасуын тере?дете т?суге т?рбиелеу.

К?рнекіліктер: интерактивті та?та, слайд, карта, суреттер, т?жірибе жасау?а арнал?ан ??рал-жабды?тар;

    Жоспары:

                            І ?йымдастыру кезе?і

                            ІІ Кіріспе

                            ІІІ Негізгі б?лім

                            1-кезе?. «Кел, танысайы?!»

                            2-кезе?. «Кім к?п біледі?»

                            3-кезе?. «Географиялы? пошта»

                            4-кезе?. «Ойлан тап»

                            5-кезе?. «Ойлы болса? озып к?р»

                            6-кезе? «Кім ал?ыр?»

                            IV ?орытынды б?лім Марапаттау

«Тек с?ттілік, ?атысы?дар сайыс?а,

Мы?ты болса?, ?абыр?а?мен ?айыспа.

О?у керек, білім керек ?ашанда

Ол болмаса, сайыс деген сайыс па?!» - дей отырып, сайысымызды бастаймыз.

Барысы:

І ?йымдастыру кезе?і

 1. О?ушыларды топ?а б?лу;
 2. Сайыс ережесімен таныстыру.

ІІ Кіріспе

     ??рметті ?она?тар, ?атысушылар, о?ушылар. Б?гін 5-сыныптар аралы?ында «Білгірлер» білім сайысы командалы? жарыс т?рінде ?теді.

         ?діл ?азылар ал?асы ?пай беру ар?ылы о?ушыларды? білім д?режесін ба?алайды. Жіберілген кемшіліктерді ескертіп отырады.

         Жанк?йерлер мен к?рермендерді жарыс?а ?атысушылармен ж?не жарысты? ?ту барысымен таныстыру.

1-кезе?. «Кел, танысайы?!»

2-кезе?. «Кім к?п біледі?»

3-кезе?. «Географиялы? пошта»

4-кезе?. «Ойлан тап»

5-кезе?. «Ойлы болса? озып к?р»

6-кезе? «Кім ал?ыр?»

7-кезе?. ?орытындысын шы?арып, же?ген команданы марапаттау.

ІІІ Негізгі б?лім

1-кезе?. «Кел, танысайы?!» ?р топт бсшылары ?здеріні? топ атымен, ?ранымен таныстырады, б?л кезе?де ?тымды таныстыру?а ие бол?ан топ?а 10 ?пай беріледі.

   Таныстыру.

   1.«Тап?ырлар» тобы

    Топты? аты- Тап?ырлар

    Тап?ырлы?та к?п сыр бар.

   2.«Дарындылар» тобы

    Дарынды, дара баламыз,

    Білімге жол саламыз!

2-кезе?. «Кім к?п біледі!» О?ушылар?а ?ткен та?ырыптардан с?ра?тар ?ойылады. ?р д?рыс жауап – 10 ?пай.

«Тап?ырлар» тобына с?ра?:

1. Б?кіл?лемдік тартылыс За?ын аш?ан ?алым? (Исаак Ньютон)
2. Таби?атта?ы болатын барлы? процестерді не деп атаймыз? (таби?ат ??былыстары)
3. ?ысымды ?андай ??ралмен ?лшейді? (барометр)
4. Суды? неше к?йі бар? (с?йы?, катты, бу)
5. ??рлы?ты? жан-жа?ынан сумен ?оршал?ан ша?ын б?лігі. (арал)
6. Материктер мер аралдар ар?ылы б?лініп жат?ан м?хитты? бір б?лігі (те?із).
7. Белгілі бір жердегі ауа райыны? к?п жылды? орташа жай-к?йі(климат).
8. Жер бетінде ?лшенген ?ашы?ты?ты ?а?аз бетіне т?сіру ?шін кішірейту д?режесі (масштаб).
9. Жерді? серігі (ай)
10. Е? ?лкен м?хит? (Тыны?)

«Дарындылар» тобына с?ра?:

 1. Д?ниеж?зіндегі е? ?зын ?зен? (Ніл)

2. Атмосфера ?андай ?абат?(ауа ?абаты)
3. Диффузия латын тілінен аудар?анда ?андай ма?ына береді?(таралу, ыдырау, жайылу)
4.  Биологилы? ??былыстарды ата? (тірі а?заларды? ?суі, к?беюі ж?не таралуы).
5. Жерді? су ?абы?ы (гидросфера)
6. Е? жылы м?хит? (?нді)
7. ??рлы?ты? те?ізге, к?лге с??ына кіріп т?р?ан, ?ш жа?ынан сумен ?оршал?ан б?лігі (т?бек)
8. ?зенні? а?ып шы?атын жері (бастау)
9. Материктерді? ішінде орналас?ан ірі к?лдерді ата?(Каспий, Арал, Гудзон )
10. Температураны ?андай ??ралмен ?лшейді? (термометр)

3- кезе?. «Географиялы? пошта» Топбасшыларды? алдына конверттер ?ойылады, конверттерде тапсырмалар бар. ?р топбасшы 1 конвертті та?дай отырып, ішінен шы??ан тапсырма?а бойынша т?жірибе жасайды. 3 минут уа?ыт беріледі. ?ай топбасшыны? т?жірибесі на?ты ж?не д?рыс болса, ол топбасшы топ ?оржынына 20 ?пай ?осады.

Тапсырма №1

 1. Диффузия ??былысына т?жірибе жаса?

Ішінде суы бар ыдыс?а бір тамшы сия ??йып, араластырса?ыз, сия тез арада сумен араласып ыдыста?ы суды лезде белгілі бір т?ске ?згертеді. Себебі сияны? ??рамында?ы молекулалар ?дайы ?оз?алыста болатынды?тан тез араласып кетеді.

 1. Жылуды? ?серінен затты? ?згеруіне т?жірибе жаса?

Май шамы (парафинді) шыны немесе ?ыш ыдыс?а орнатып жа?атын болса?, от жылуынан парфин еріп, т?мен ?арай а?ып ?атады.

Тапсырма № 2

 1. ?ысым?а т?жірибе жасап к?рсет?

Пластмасса ш?лмек алып оны жо?арыдан т?мен ?арай ?ш жерінен тесіп, жабыс?ыш лентамен желімдеп ішіне су ??йы?дар. ?ш тесікті бірден ашып, ?айсысынан су к?п а?атынын бай?а?дар. Е? т?менгі тесіктен су к?п а?ады, себебі суды? салма?ы жо?арыдан т?мен ?арай т?седі.

 1. ?оспа заттар?а т?рбие жаса?

Екі б?телкеге су ??йып, біріне ??м, екіншісіне т?з салы?дар да араластыры?дар. ??м суда ерімейді. ?анша оны араластырса да біраздан кейін т?біне т?нады. Біра?, екеуін де ?оспа зат деп атаймыз.

4-кезе?. «Ойлан тап» О?ушыларды? алдарына ?аза?стан картасыны? ?иы?тары беріледі, соны ??растырулары керек. Д?рыс ??растыр?ан топ?а 10 ?пай беріледі.

                                

5-кезе?. «Ойлы болса? озып к?р» Сайыскерлер география п?ніне байланыстырыл?ан ж?мба?тар шешеді, д?рыс жауап – 10?пай.

Ж?мба?тар

К?н астында к?к ш?бар

Одан асау жо? шы?ар.

Жарытпайды ол ?оныстап,

Т?ра алмайсы? оны ?стап. (?зен)

А?тан ?ара ?тінді,

Шимайла деп бетімді. (Сынып та?тасы)

Те?ізде де, т?зде де,

Ондай басшы табылмас.

Ба?ытынан жа?ылмас. (Т?сба?ар)

Белгісіз ??і, нысаны,

?анатсыз зулап ?шады.

Ая?-?олсыз ?сіпті,

Ашып-жабар есікті. (Жел)

Те?ізді? ортасында

Т?ру?а ?ор?асы? ба? (Арал)

Ке? байта? су, ішуге болмайды(Те?із)

От?а жанбас, су?а батпас. (М?з)

6-кезе?. «Кім ал?ыр?»

        Ілініп т?р?ан шарды? ішінде м?хиттар?а байланысты тапсырмалар берілген. ?р топтан 1 о?ушы шы?ып шарды жарып, ішіндегі тапсырманы картада?ы ?р м?хитта ілініп т?р?ан ?з тобыны? аты жазыл?ан ?алташа?а салады, орнына келіп отыр?аннан кейін келесі о?ушы шы?ады. Ойын ілініп т?р?ан шарлар біткенше жал?аса береді. Шар біткеннен кейін ?р топты? ?алташасында?ы тапсырмалар тексеріледі. ?пай саны – 10.

1. Жер шарында?ы е? ?лкен; ?рі е? тере? м?хит. (ТЫНЫ?)
2. 1520-1521 жылдары д?ние ж?зін айналу саяхаты кезінде Тыны? м?хитын ал?аш рет ж?зіп ?ткен ?алым: Ф. Магеллан.
3. Б?л м?хитта ірі аралдар к?п, та?ы бір ерекшелігі бас?а м?хиттар?а ?ара?анда е? ша?ыны ж?не таяз болып келеді. (Солт?стік м?зды м?хиты)
4. Е? жылы ?рі е? т?зды м?хит (?нді м?хиты)
5. Е? тере? жері Мариан ш???ымасы? (ТЫНЫ?)
6. Солт?стік полярлы? айма?тан о?т?стік полярлы айма??а дейін созылы??ы ж?не аса ма?ызды кеме жолдары ?теді. (Атлант. )
7. Е? тере? жері Зонд ш???ымасы? (?нді)
8. Обь, Енисей, Лена ?зендері ?ай м?хит?а ??яды? (Солт. М?зды м?хиты)
9. Е? тере? жері Пуэрто-Рико (Атлант)
10. О?т?стік жарты шарда орналас?ан м?хит? (?нді)
 

IV ?орытынды б?лім Ба?алау

 ?діл?азылар ал?асына с?з. Марапаттау.

«?ылымны? сырын ??ына,

Шы?ы?дар білім шы?ына.

Дарындылы? пен тап?ырлы?

Жеткізеді сіздерді

География сырына», - дей отырып, сайысымды ая?таймыз.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер

 1. «Жаратылыстану»: Жалпы білім беретін мектепті? 5-сыныбына арнал?ан о?улы? / Б. ?бдіманапов, А. Прищепина, Л.Фокина, А. ?біл?азиев.) Алматы «Атам?ра» баспасы 2010 ж
 2. «География ж?не таби?ат» журналы (№ 4), (№ 8) Алматы 2010ж
 3. «География ж?не таби?ат» журналы (№ 1), (№ 6) Алматы 2008ж
 4. Полулх Л.Н. ?аза?станны? экономикалы?-?леуметтік географиясы. О?ушыны? жеке ж?мыс істеуіне арнал?ан тапсырмалары бар д?птер. 9 сынып. ? Алматы: «8&8», 2010.    
 5. «География аны?тамалы?ы» Алматы 2010ж

 

Просмотр содержимого документа
««Білгірлер» білім сайысы »

Сыныбы 5

Тақырыбы «Білгірлер» білім сайысы

Мақсаты:

«Білгірлер» білім сайысын өткізу арқылы, оқушылардың болашақта география сабағына деген қызығушылығын арттыру, географиялық ойлауға жетелеу, сонымен қатар, сұрақты тез шеше алу қабілеті мен географиялық мәдениетін қалыптастыру және шығармашылық ізденісін дамыту. Оқушылардың туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру, ел байлығын дұрыс бағалауға, өздігінен ізденуге үйрету, дүниетанымдарының қалыптасуын тереңдете түсуге тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: интерактивті тақта, слайд, карта, суреттер, тәжірибе жасауға арналған құрал-жабдықтар;

Жоспары:

І Ұйымдастыру кезеңі

ІІ Кіріспе

ІІІ Негізгі бөлім

1-кезең. «Кел, танысайық!»

2-кезең. «Кім көп біледі?»

3-кезең. «Географиялық пошта»

4-кезең. «Ойлан тап»

5-кезең. «Ойлы болсаң озып көр»

6-кезең «Кім алғыр?»

IV Қорытынды бөлім Марапаттау

«Тек сәттілік, қатысыңдар сайысқа,

Мықты болсаң, қабырғаңмен қайыспа.

Оқу керек, білім керек қашанда

Ол болмаса, сайыс деген сайыс па?!» - дей отырып, сайысымызды бастаймыз.


Барысы:

І Ұйымдастыру кезеңі

 1. Оқушыларды топқа бөлу;

 2. Сайыс ережесімен таныстыру.

ІІ Кіріспе

Құрметті қонақтар, қатысушылар, оқушылар. Бүгін 5-сыныптар аралығында «Білгірлер» білім сайысы командалық жарыс түрінде өтеді.

Әділ қазылар алқасы ұпай беру арқылы оқушылардың білім дәрежесін бағалайды. Жіберілген кемшіліктерді ескертіп отырады.

Жанкүйерлер мен көрермендерді жарысқа қатысушылармен және жарыстың өту барысымен таныстыру.

1-кезең. «Кел, танысайық!»

2-кезең. «Кім көп біледі?»

3-кезең. «Географиялық пошта»

4-кезең. «Ойлан тап»

5-кезең. «Ойлы болсаң озып көр»

6-кезең «Кім алғыр?»

7-кезең. Қорытындысын шығарып, жеңген команданы марапаттау.


ІІІ Негізгі бөлім

1-кезең. «Кел, танысайық!» Әр топт бсшылары өздерінің топ атымен, ұранымен таныстырады, бұл кезеңде ұтымды таныстыруға ие болған топқа 10 ұпай беріледі.

Таныстыру.

1.«Тапқырлар» тобы

Топтың аты- Тапқырлар

Тапқырлықта көп сыр бар.


2.«Дарындылар» тобы

Дарынды, дара баламыз,

Білімге жол саламыз!


2-кезең. «Кім көп біледі!» Оқушыларға өткен тақырыптардан сұрақтар қойылады. Әр дұрыс жауап – 10 ұпай.

«Тапқырлар» тобына сұрақ:

1. Бүкіләлемдік тартылыс Заңын ашқан ғалым? (Исаак Ньютон)
2. Табиғаттағы болатын барлық процестерді не деп атаймыз? (табиғат құбылыстары)
3. Қысымды қандай құралмен өлшейді? (барометр)
4. Судың неше күйі бар? (сұйық, катты, бу)
5. Құрлықтың жан-жағынан сумен қоршалған шағын бөлігі. (арал)
6. Материктер мер аралдар арқылы бөлініп жатқан мұхиттың бір бөлігі (теңіз).
7. Белгілі бір жердегі ауа райының көп жылдық орташа жай-күйі(климат).
8. Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағаз бетіне түсіру үшін кішірейту дәрежесі (масштаб).
9. Жердің серігі (ай)
10. Ең үлкен мұхит? (Тынық)

«Дарындылар» тобына сұрақ:

 1. Дүниежүзіндегі ең ұзын өзен? (Ніл)

2. Атмосфера қандай қабат?(ауа қабаты)
3. Диффузия латын тілінен аударғанда қандай мағына береді?(таралу, ыдырау, жайылу)
4. Биологилық құбылыстарды ата? (тірі ағзалардың өсуі, көбеюі және таралуы).
5. Жердің су қабығы (гидросфера)
6. Ең жылы мұхит? (Үнді)
7. Құрлықтың теңізге, көлге сұғына кіріп тұрған, үш жағынан сумен қоршалған бөлігі (түбек)
8. Өзеннің ағып шығатын жері (бастау)
9. Материктердің ішінде орналасқан ірі көлдерді ата?(Каспий, Арал, Гудзон )
10. Температураны қандай құралмен өлшейді? (термометр)


3- кезең. «Географиялық пошта» Топбасшылардың алдына конверттер қойылады, конверттерде тапсырмалар бар. Әр топбасшы 1 конвертті таңдай отырып, ішінен шыққан тапсырмаға бойынша тәжірибе жасайды. 3 минут уақыт беріледі. Қай топбасшының тәжірибесі нақты және дұрыс болса, ол топбасшы топ қоржынына 20 ұпай қосады.

Тапсырма №1

 1. Диффузия құбылысына тәжірибе жаса?

Ішінде суы бар ыдысқа бір тамшы сия құйып, араластырсаңыз, сия тез арада сумен араласып ыдыстағы суды лезде белгілі бір түске өзгертеді. Себебі сияның құрамындағы молекулалар ұдайы қозғалыста болатындықтан тез араласып кетеді.

 1. Жылудың әсерінен заттың өзгеруіне тәжірибе жаса?

Май шамы (парафинді) шыны немесе қыш ыдысқа орнатып жағатын болсақ, от жылуынан парфин еріп, төмен қарай ағып қатады.

Тапсырма № 2

 1. Қысымға тәжірибе жасап көрсет?

Пластмасса шөлмек алып оны жоғарыдан төмен қарай үш жерінен тесіп, жабысқыш лентамен желімдеп ішіне су құйыңдар. Үш тесікті бірден ашып, қайсысынан су көп ағатынын байқаңдар. Ең төменгі тесіктен су көп ағады, себебі судың салмағы жоғарыдан төмен қарай түседі.

 1. Қоспа заттарға тәрбие жаса?

Екі бөтелкеге су құйып, біріне құм, екіншісіне тұз салыңдар да араластырыңдар. Құм суда ерімейді. Қанша оны араластырса да біраздан кейін түбіне тұнады. Бірақ, екеуін де қоспа зат деп атаймыз.

4-кезең. «Ойлан тап» Оқушылардың алдарына Қазақстан картасының қиықтары беріледі, соны құрастырулары керек. Дұрыс құрастырған топқа 10 ұпай беріледі.

5-кезең. «Ойлы болсаң озып көр» Сайыскерлер география пәніне байланыстырылған жұмбақтар шешеді, дұрыс жауап – 10ұпай.

Жұмбақтар

Күн астында көк шұбар

Одан асау жоқ шығар.

Жарытпайды ол қоныстап,

Тұра алмайсың оны ұстап. (Өзен)


Ақтан қара өтінді,

Шимайла деп бетімді. (Сынып тақтасы)


Теңізде де, түзде де,

Ондай басшы табылмас.

Бағытынан жаңылмас. (Тұсбағар)


Белгісіз өңі, нысаны,

Қанатсыз зулап ұшады.

Аяқ-қолсыз өсіпті,

Ашып-жабар есікті. (Жел)


Теңіздің ортасында

Тұруға қорқасың ба? (Арал)


Кең байтақ су, ішуге болмайды(Теңіз)


Отқа жанбас, суға батпас. (Мұз)


6-кезең. «Кім алғыр?»

Ілініп тұрған шардың ішінде мұхиттарға байланысты тапсырмалар берілген. Әр топтан 1 оқушы шығып шарды жарып, ішіндегі тапсырманы картадағы әр мұхитта ілініп тұрған өз тобының аты жазылған қалташаға салады, орнына келіп отырғаннан кейін келесі оқушы шығады. Ойын ілініп тұрған шарлар біткенше жалғаса береді. Шар біткеннен кейін әр топтың қалташасындағы тапсырмалар тексеріледі. Ұпай саны – 10.

1. Жер шарындағы ең үлкен; әрі ең терең мұхит. (ТЫНЫҚ)
2. 1520-1521 жылдары дүние жүзін айналу саяхаты кезінде Тынық мұхитын алғаш рет жүзіп өткен ғалым: Ф. Магеллан.
3. Бұл мұхитта ірі аралдар көп, тағы бір ерекшелігі басқа мұхиттарға қарағанда ең шағыны және таяз болып келеді. (Солтүстік мұзды мұхиты)
4. Ең жылы әрі ең тұзды мұхит (Үнді мұхиты)
5. Ең терең жері Мариан шұңғымасы? (ТЫНЫҚ)
6. Солтүстік полярлық аймақтан оңтүстік полярлы аймаққа дейін созылыңқы және аса маңызды кеме жолдары өтеді. (Атлант. )
7. Ең терең жері Зонд шұңғымасы? (Үнді)
8. Обь, Енисей, Лена өзендері қай мұхитқа құяды? (Солт. Мұзды мұхиты)
9. Ең терең жері Пуэрто-Рико (Атлант)
10. Оңтүстік жарты шарда орналасқан мұхит? (Үнді)

IV Қорытынды бөлім Бағалау

Әділқазылар алқасына сөз. Марапаттау.

«Ғылымның сырын ұғына,

Шығыңдар білім шыңына.

Дарындылық пен тапқырлық

Жеткізеді сіздерді

География сырына», - дей отырып, сайысымды аяқтаймыз.
Пайдаланылған әдебиеттер


 1. «Жаратылыстану»: Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық / Б. Әбдіманапов, А. Прищепина, Л.Фокина, А. Әбілғазиев.) Алматы «Атамұра» баспасы 2010 ж

 2. «География және табиғат» журналы (№ 4), (№ 8) Алматы 2010ж

 3. «География және табиғат» журналы (№ 1), (№ 6) Алматы 2008ж

 4. Полулх Л.Н. Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік географиясы. Оқушының жеке жұмыс істеуіне арналған тапсырмалары бар дәптер. 9 сынып. ˗ Алматы: «8&8», 2010.

 5. «География анықтамалығы» Алматы 2010ж


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
«Білгірлер» білім сайысы

Автор: А?жолов Серік ?адірбек?лы

Дата: 29.05.2015

Номер свидетельства: 216169

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "Білгірлер мен тап?ырлар"
  ["seo_title"] => string(24) "bilghirliermientapkyrlar"
  ["file_id"] => string(6) "256702"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1448200438"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "Саба? жоспары: "Білгірлер сайысы""
  ["seo_title"] => string(33) "sabak-zhospary-bilghirlier-saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "276612"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452768569"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Конспект урока по каз языку "Білгірлер сайысы" "
  ["seo_title"] => string(48) "konspiekt-uroka-po-kaz-iazyku-bilghirlier-saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "191711"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427360791"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) ""Тіл білгірлері" интеллектуальный конкурс"
  ["seo_title"] => string(43) "til_bilghirlieri_intielliektual_nyi_konkurs"
  ["file_id"] => string(6) "385137"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1485691496"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "?аза? тілінен "Білгірлер сайысы" "
  ["seo_title"] => string(34) "k-azak-tilinien-bilghirlier-saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "193204"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1427611258"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства