kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дос

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?зiн-?зi тану» саба?ыны? жоспары

Мектеп: Жамбыл атында?ы мектеп-гимназия  Мерзiмі____________

Та?ырып:Іздегенде табылатын ?асы?нан

 ??ндылы?: ?иянат жасамау

?асиеттер: жауапкершілік,сыйласты?,?ам?орлы?,шыдамдылы?,кешірімділік

М??алiм:Ж?нісбекова Н?рг?л

Cыныбы_________  О?ушылар саны_______

Саба?ты?  ма?саты: О?ушыылар?а ??рбыларыны? арасында жа?ымды ?арым-?атынас орнату, бір-бірін сыйлау?а, адал дос болу?а т?рбиелеу, айналасында?ы адамдар?а тілеулес, ізгі ниеттерін дамыту.

Саба?ты? міндеті:

        1. Адам ?арым-?атынасында?ы «дос», «досты?»                           ??ымдарына т?сінік беру.

2. О?ушылар?а достар арасында?ы рухани жа?ынды?ты? м?нін ??ындыру, досты? сезімдерін дамыту?а ы?пал ету.

3. О?ушыларды сыпайылы??а, ?дептілікке, жауапкершілікке, сезімталды??а, адалды??а т?рбиелеу.

Ресурстар: (материалдар, дерекк?здер)

Саба?ты? барысы:

1.     ?йымдастыру кезе?i.

          а)с?лемдесу

?)о?ушыларды т?гендеу

б)саба??а назарын аудару

в) топ?а б?лу

2.     Тынышты? с?тi.

Н?р?а б?лену

  Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, балалары?ыз?а, м??алімдерге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет.  

Саба? барысын тал?ылау:

О?улы?,к?н,б?лт суреттері,?анатты с?з,

Ж?мыс д?птері

К?нделік

?аламсап

   3.?й тапсырмасын тексеру

Та?тада к?нді б?лт басып т?р,к?н бізге шуа?ын шашу ?шін б?лттарда?ы с?ра?тар?а жауап беруіміз керек.

1.Досты? деген не?Оны ?алай т?сінесіз?

2.Достары к?п болу ?шін адам ?андай болуы керек?

3.?з достары? туралы не ойлайсыз?

4.Дос туралы ?андай ма?ал-м?тел білесіз?

5. «Досы к?пті жау алмайды»деген на?ыл с?зді ?алай т?сінесіз?

6. «Екі дос» а?ыз ??гімесін ??гімелеп бері?із?

 

4.Д?йекс?з

«Жа?сымен дос болса?,жетерсі? м?рат?а,жаманмен дос болса?,?аларсы? ?ят?а»

Д?йекс?зді 3 рет ?айталап хормен о?у.

2-топ д?йекс?зді? ма?ынасын т?сіндіреді.

Досты?- адамдарды бір-біріне бауырмал, жа?ын ететін кіршіксіз, таза ізгілікті ?арым-?атынас. Бізді? елбасымызды? ?зі бас?а мемлекетті? елбасыларымен досты? ?арым-?атынаста.Мысалы Ресей,?зірбайжан,Т?ркменстан т.б М.?лімбаевті? мынандай с?зі бар «Екі ерді? досты?ы асулардан асырар,екі елді? досты?ы ?асырлардан асырар»

5.Сахналау 

2-топ?а екі м?тін беріледі сол м?тінді сахналап к?рсету.

1.??м мен тас м?тіні

2.Екі дос м?тіні

6. Ма?ал-м?телді ая?тау

 1. «Кемшіліксіз. іздеген адам...?алады».
 2.  «Д?шпан... айтады, дос... айтады».
 3.  «Жа?ылмайтын.. жо?, с?рінбейтін т?я?...».
 4.  «.... жа?асы жа?сы,... к?несі жа?сы.»
 5.   «...а?ша? бол?анша, к?п досы?...».
 6.  «Досы к?ппен..., Досы жо?пен...».
 7.  «Досы..., ?зі де жа?сы».
 8.  «.. бас?а ?арайды,... ая??а ?арайды».
 9.   «А?ылсыз.... а?ылды д?шпан.... ».
 10.  « Досы? мы?...аз,..... біреу болса да к?п».
 11.  «... адам тамыры жо?... те?»
 12. « ………к?пті ………. алмайды».

 

 1. «Кемшіліксіз  дос іздеген адам доссыз ?алады».
 2.  «Д?шпан к?лдіріп айтады, дос жылатып айтады».
 3.  «Жа?ылмайтын жа? жо?, с?рінбейтін т?я?  жо?».
 4.  «Киімні?  жа?асы жа?сы,досты? к?несі жа?сы.»
 5.   «К?п а?ша? бол?анша, к?п досы? болсы?».
 6.  «Досы  к?ппен  сыйлас, Досы жо?пен сырлас».
 7.  «Досы  жа?сы, ?зі де жа?сы».
 8.  « Дос  бас?а ?арайды,д?шпан ая??а ?арайды».
 9.   «А?ылсыз достан а?ылды д?шпан арты?».
 10.  « Досы? мы? болса да аз,д?шпаны? біреу болса да к?п».
 11.  «Досссыз адам тамыры жо? а?ашпен те?»
 12.  «Досы  к?пті  жау алмайды».

 

 

  7.Жа?даяттарды талдау

1.Сарман ?анша ?уреленсе де,есепті шы?ара алмай ?ойды.Мектепке келе сала к?ршісі Зейнепті? д?птерін с?рап,одан к?шіріп алды.Ал?аш?ыларын к?шіріп,келесі есепке келгенде,Зейнепті? ?атесін бай?ап ?алды.Біра? Сарман ?з д?птеріне есепті? шешуін д?рыстап жазды.Алайда ол б?л туралы Зейнепке айт?ан жо?.

2. Сыныптас ?ыздар мереке ?арса?ында би кешіне баратын болды.Олар кешке киетін к?йлектері жайлы жарыса айта бастады.Айша ?ана ?нсіз ?алды.Би кешіне асы?а жеткен ?ыздар айна алдына жиналды.Бір-біріне ?ызы?а ?ара?ан ?ыздар Айшаны? жо? екенін бай?ады.

   8.?н айту

 ?.Ыдырысовты? «Достарым» ?нін орындау.

9.?йге тапсырма

«Доссыз ?мір-т?ссыз ас» эссе  жазу.

10.Со??ы тынышты? с?тi.

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері?ізді са?та?ыздар.Рахмет сіздерге жа?сы к??іл-к?й тілеймін.Сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«Дос»

Топтың аттары: Достар Жолдастар

Топтың аттары:

Достар

Жолдастар

Тыныштық сәті “ Нұрға бөлену”

Тыныштық сәті

Нұрға бөлену”

 • Балалар, денелеріңді түзу ұстап бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар.
 • Көздеріңді жұмуларыңды өтінемін.
 • Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар.
 • Өздеріңнің тыныс алуларыңды бақылап, бақытқа,
 • махаббат пен адалдыққа толы таза, шипалы ауаның тұла бойларыңа толғанын сезініңдер.
Үй тапсырмасы Тақтада күннің суреті ілініп тұр.Күннің бетін бұлт басып тұр,сол күннің көзін ашу үшін бұлтта берілген сұрақтарға жауап беруіміз керек.

Үй тапсырмасы

Тақтада күннің суреті ілініп тұр.Күннің бетін бұлт басып тұр,сол күннің көзін ашу үшін бұлтта берілген сұрақтарға жауап беруіміз керек.

Дәйексөз “ Жақсымен дос болсаң,жетерсің мұратқа, Жаманмен дос болсаң,қаларсың ұятқа.”

Дәйексөз

Жақсымен дос болсаң,жетерсің мұратқа,

Жаманмен дос болсаң,қаларсың ұятқа.”

Сахналау 1.”Құм мен тас”әңгімесі 2.”Екі дос” әңгімесі

Сахналау

1.”Құм мен тас”әңгімесі

2.”Екі дос” әңгімесі

Мақал-мәтелді аяқта

Мақал-мәтелді аяқта

 • «Кемшіліксіз.... іздеген адам.............қалады».
 • «Дұшпан.............. айтады, дос.............. айтады».
 • «Жаңылмайтын............ жоқ, сүрінбейтін тұяқ...............».
 • «.................... жаңасы жақсы,............. көнесі жақсы.»
 • «...........ақшаң болғанша, көп досың...........».
 • «Досы көппен..........., Досы жоқпен..............».
 • «Досы ..............., өзі де жақсы».
 • «............ басқа қарайды,............... аяққа қарайды».
 • «Ақылсыз................... ақылды дұшпан..................... ».
 • « Досың мың................аз, ....................... біреу болса да көп».
 • «........... адам тамыры жоқ.............. тең»
 • ……… көпті ………. алмайды.
Мақал-мәтелді аяқта

Мақал-мәтелді аяқта

 • «Кемшіліксіз дос іздеген адам доссыз қалады».
 • «Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады».
 • «Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ».
 • «Киімнің жаңасы жақсы,достың көнесі жақсы.»
 • «Көп ақшаң болғанша, көп досың болсың».
 • «Досы көппен сыйлас, Досы жоқпен сырлас».
 • «Досы жақсы, өзі де жақсы».
 • « Дос басқа қарайды,дұшпан аяққа қарайды».
 • «Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық».
 • « Досың мың болса да аз,дұшпаның біреу болса да көп».
 • «Досссыз адам тамыры жоқ ағашпен тең»
 • «Досы көпті жау алмайды».
Жағдаяттарды талдау Сарман қанша әуреленсе де,есепті шығара алмай қойды.Мектепке келе сала көршісі Зейнептің дәптерін сұрап,одан көшіріп алды.Алғашқыларын көшіріп,келесі есепке келгенде,Зейнептің қатесін байқап қалды.Бірақ Сарман өз дәптеріне есептің шешуін дұрыстап жазды.Алайда ол бұл туралы Зейнепке айтқан жоқ.

Жағдаяттарды талдау

Сарман қанша әуреленсе де,есепті шығара алмай қойды.Мектепке келе сала көршісі Зейнептің дәптерін сұрап,одан көшіріп алды.Алғашқыларын көшіріп,келесі есепке келгенде,Зейнептің қатесін байқап қалды.Бірақ Сарман өз дәптеріне есептің шешуін дұрыстап жазды.Алайда ол бұл туралы Зейнепке айтқан жоқ.

Сыныптас қыздар мереке қарсаңында би кешіне баратын болды.Олар кешке киетін көйлектері жайлы жарыса айта бастады.Айша ғана үнсіз қалды.Би кешіне асыға жеткен қыздар айна алдына жиналды.Бір-біріне қызыға қараған қыздар Айшаның жоқ екенін байқады....

Сыныптас қыздар мереке қарсаңында би кешіне баратын болды.Олар кешке киетін көйлектері жайлы жарыса айта бастады.Айша ғана үнсіз қалды.Би кешіне асыға жеткен қыздар айна алдына жиналды.Бір-біріне қызыға қараған қыздар Айшаның жоқ екенін байқады....

Үйге тапсырма “ Доссыз өмір-тұзсыз ас”тақырыбына эссе жазу.

Үйге тапсырма

Доссыз өмір-тұзсыз ас”тақырыбына эссе жазу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Дос

Автор: Жунисбаева Нургул Болатхановна

Дата: 07.12.2015

Номер свидетельства: 263240

Похожие файлы

object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Урок"Дос болайы? б?ріміз""
  ["seo_title"] => string(20) "urokdosbolaiykbrimiz"
  ["file_id"] => string(6) "312440"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1459342893"
 }
}
object(ArrayObject)#887 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) ""Адал дос-т??ірді? сыйы "
  ["seo_title"] => string(23) "adal-dos-t-n-irdin-syiy"
  ["file_id"] => string(6) "151447"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1420708594"
 }
}
object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "На?ыз дос ?андай? "
  ["seo_title"] => string(18) "nag-yz-dos-k-andai"
  ["file_id"] => string(6) "157055"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421520837"
 }
}
object(ArrayObject)#887 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "«Дос болайы? б?ріміз!»."
  ["seo_title"] => string(16) "dosbolaiykbrimiz"
  ["file_id"] => string(6) "291904"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455198446"
 }
}
object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(28) ""Дос" ашық сабақ"
  ["seo_title"] => string(15) "dos_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "471683"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1527739506"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства