kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Урок"Дос болайы? б?ріміз"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «ДОС БОЛАЙЫ? Б?РІМІЗ!»

Ма?саты: «Досты?» ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту; досты?, к?мек туралы т?сінік беру; ?зара жа?ымды ?арым-?атынастарын дамыту; бір-бірін сыйлау?а, ??рметтеуге т?рбиелеу.

?діс-т?сілдер: т?сіндіру, ойын, с?ра?-жауап, к?рнекілік.

П?н аралы? байланыс: музыка, сурет салу, тіл дамыту.

К?рнекілік: сюжетті суреттер, ?нтаспа, электронды та?та, та?па?тар жина?ы, слайд ж?мыстары, фломастерлер, г?лдер, а?аш макеті.

М??алім ?зі с?з с?йлеп, кешті ашып береді:

Дос болайы? б?ріміз,

Жарасып т?р ?німіз.
Тынышты?ты са?таймыз,

Атсын к?ліп та?ымыз.

-??рметті ?стаздар, о?ушылар, б?гінгі бізді? «Дос болайы? б?ріміз» атты ашы? т?рбие са?атымыз?а ?ош келіпсіздер!

(к??ілді ?уенмен балалар ?ндете зал?а кіреді).

?кел, досым, ?олы?ды,

Татулас?ан орынды.

?кпелесіп не керек,

Корсет, к?не, соны?ды.

Ба??а бірге кірейік,

?ол ?стасып ж?рейік.

Татулы?ты? белгісі,

Кел ?осылып к?лейік!

Шатты? ше?бері (Балалар бір – біріне тілектерін айтады)

Ж?ректен ж?рекке

-Ойыншы? ж?рекшені ала?андарына салып, «Сені? досы? ?андай бол?анын ?алайсы??» деген с?ра??а жауап бере бір-бірлеріне ?сыну.

Балалар:- Мені? досым а?ылды болса деймін.

Мені? досым ?тірік айтпаса екен деймін.

Мені? досым ?р уа?ытта ?уанып ж?рсе деймін.

Мені? досым е?бек?ор болса деймін.

Мені? досым мейірімді болса деймін.

Мені? досым кешірімді болса деймін.

Мені? досым саба?ын ?те жа?сы о?ыса деймін.

Мені? досым с?лу болса деймін.

Мені? досым адал болса деймін.

Мені? досым ?депті болса деймін.

Мені? досым салма?ты болса деймін.

Мені? досым т?зімді болса деймін.

Мені? досым т?ртіпті болса деймін.

Мені? досым а?к??іл болса деймін.

Мені? досым кішіпейіл болса деймін.

Мені? досым салма?ты болса деймін.

Мені? досым к??ілді болса деймін.

Мені? досым білімді болса деймін.

Мені? досым инабатты болса деймін.

Мені? досым ибалы болса деймін.
Айнымас дос деген адал дос деген т?сінікті де береді. Досы у?десіне берік болса, ?андай жа?дайда да досымен бірге болса, ?олынан келген к?мегін аямаса, оны? к??ілін к?теріп жабыр?а?анда ?асынан табылса,ол ?рине айнымас дос. Балалар досты?ты? екі т?рі болады екен. Біріншісі –адал досты?, екіншісі айнымалы алдамшы досты?. Біздер сол екі досты?ты? ?айсысын та?даймыз. Олай болса балалар бір – бірімізге адал дос болайы?.

«?н салу?а барамыз,

Досымызды табамыз.

С?леметпе міне мен,

Доспын енді сенімен!»

?н: «Дос туралы жыр!» Орындайтын: Сайлау Мырза

К?рініс: «Са?ырау??ла?ты? саясы»
?атысушылар: Ж?ргізуші - Ж?лдыз, ??мырс?а - Сырым, к?белек –, тор?ай -, ?оян -, т?лкі - Мырза 
Ж?ргізуші: К?ктем келді,

Жер к?герді,

Таби?ат ?сем к?йге енді!
Дала г?лге б?ленді.

Шал?ынына енді??мырс?а келді.
(аспан т?нере бастайды. Жа?быр жау?алы т?р?ан сурет к?рсетіледі)
Б?лттар б?рі жылжыпты,

Жа?быр сір? т?геді.

Мына са?ырау??ла? пана болса,

Бізге тиер к?мегі.
(??мырс?а жор?алап барып,са?ырау??ла?ты? астына жасырынады. Жа?быр жауа бастайды.Шал?ын?а к?белек келеді)
К?белек:

К?шім кетіп ?лсіреп,

?анатым су боп жабысып,

?ша алмады,??мырс?а,

Алшы мені ?асы?а,

Пана берші басыма.

(жа?бырда ?анаты су болып ?ша алма?ан со?,тор?ай да са?ырау??ла?ты? саясына жасырыну?а келді.)
Тор?ай:

Жа?быр ?андай к?шті еді,

?ша алмадым,мені к?р!

Бас сау?алап келіп ем,
Жандары?нан орын бер.

(Сол кезде ?оян ж?гіріп келді)
?оян:
Т?лкі ?уып есім кетті,

Айналайын а?дар-ау!

Ма?ан пана болы?дар

Жасыры?дар,?оры?дар.
?шеуі ?осылып:

Т?ра ?ой,

?осыл да,

Жасырамыз осында.
Т?лкі: Ор ?оянды ор?ы?ан к?рді?дер ме,бала?айлар-ау?
Б?рі: Жо?,жо?,к?рген жо?пыз.
Т?лкі: ?лі-а? ?ол?а т?серсі?. (ол кетіп ?алады)
Ж?ргізуші:

Міне,жа?быр да басылады,

Аспан шайдай ашылады.

А?дар са?ырау??ла?тан шы?ты,

Бір-біріне ?арасты,

Та?дана былай таласты.
??мырс?а: Мен жал?ыз ?зім сый?ан са?ырау??ла? си?ырлы ма?
К?белек: Біз б?ріміз сонша кішкентаймыз ба?
То?ай: К??іл сыйса,б?рі сыяды.
?оян: Екі адам ы?ысса,бір кісіге орын табылады.

Та?па?тар айтылады: ?лпан, Зули, А?бота, Донди, ?сел, Али

?лпан:

З?лымды?ты ?р?ашан жеренейік, 
адалды?ты с?йуді ?йренейік, 
бірлікпенен тірлікті ?штастырып, 
бір ?демі ?ажайып, к?йге енейік. 

Зули:

Сын?а т?скен кездерде
Сырын бермес достарым;
?амы??анын ?згеге
Біліндірмес достарым;

А?бота:

На?ыз достар бір-біріне ?на?ан.
?иынды?та бірін-бірі сына?ан.
М?мкін емес доссыз емес ?мір с?руде,
С?йеу болар ша?тары?да ??ла?ан.

Дінм?хаммед:

Т?р?анымда ?ысылып
Медет берген достарым;
?з ?ай?ысын ысырып
К?мек берген достарым;

?сел:

Жыр?а сені ?осумен
?тсем деймін досым-ау;
Сыйлас болып досыммен
?мірімде осынау.

Али:

Екі деген – екі дос,
Бірін-бірі ?имайтын
Арты? кемді етпей с?з,
Бірін-бірі сыйлайтын
Досы?а бол адал жан,
Бірдей б?ліс сына?ты
Бір н?ктеге ?адал?ан,
Екі к?зі? сия?ты.

 • Орта?а сыныбымызды? биші ?ызы Жанн?рды ?нді биімен ша?ырамыз. ?арсы алы?ыздар!
 • Ма?ал – м?телдер айту.

Та?та?а жала?аш а?ашты? б?та?ы ілінеді. О?ушылар ма?алдар айтып, сол б?та??а г?лдер мен жапыра?тар ілуілері керек.

 1. Біреу жаны?а жолдас, біреу малы?а жолдас
 2. Дос бас?а ?арайды, д?шпан ая??а ?арайды
 3. Досты? ?ымбат ?мірде
 4. Дос жылатып айтар, д?шпан к?лдіртіп айтар
 5. Дос сырты?нан ма?тар, д?шпан к?ріне ма?тар
 6. К?лме досы?а, келер басы?а
 7. 100 сом а?ша? бол?анша, 100 досы? болсын
 8. Доссыз адам тамыры жо? а?ашпен те?
 9. Затты? жа?асы жа?сы, Досты? ескісі жа?сы
 10. Дос досты? кемшілігін кешіре біледі.

М??алім с?зі: Балалар, міне жапыра?сыз а?аш, ?андай к?ріксіз болса, доссыз адам да осындай болар еді. Осы ма?ал - м?телдерді жат?а біліп, ма?ынасын т?сініп, бойымыз?а сі?іре білсек, ?міріміз де осы а?аштай г?лдеп, к?рікті болады.

Та?па?тар айтылады: Жанн?р, ?уанды?, ?лболсын, Тілек, Аружан, Жанболат.

Жанн?р:

Досы ?шін дос к?неді бейнетке,
Дос деген с?з е? ?адірлі жер-к?кте,
Жа?сыларды? айрылмас досы к?п.
?олын берген ?иыншылы? кездессе.

?уанды?:

Досты? деген таусылмайтын ?азына,
К?ктемде де солып ?алар г?л емес,
?арамайды ол сыйды? к?п пен азына
На?ыз достар тіпті сый да тілемес.

?лболсын:

Балдыр?ан балалар,
Досты?ты ба?алар.
Есі?е са?та?ын,
Адал бол,
Шыншыл бол.
?тірік айтпа?ын,
С?зі?нен ?айтпа?ын.

Тілек:

Досты?ымыз достарым арылмасын, 
Пейіліміз ке?ейсін тарылмасын, 
Жиі-жиі бас ?осып сыр шерітсек 
Ж?регіміз ?алайша жарылмасын. 

Аружан:

Замандасты? же?ісін
К?ре білген достарым;
?олында?ы жемісін
Б?ле жеген достарым;


 

Жанболат:

Балдыр?ан баламыз,
Досты к?п табамыз.
?ашан да, ?айда да,
Достар бір-бірі?е
Сенімді боламыз.

М??алім: -Балалар, сендер ?андай балаларсы?дар?

«Біз ?андаймыз, ?андаймыз,

Ш??ылалы та?даймыз.

К?лімдеген к?ндейміз,

Ренжесуді білмейміз.»

Ал балалар, бізді? топта?ы балалар ?андай?

«Бізді? топта балалар,

Тату-т?тті ойнайды.

Дос к??ілі ?р?ашан,

Тек жа?сылы? ойлайды.»

М??алім: -Балалар тату – т?тті болу ?шін, е? алдымен ?зімізді? бойымыз жа?сы ?аситтерге толы болу ?ажет.

?н «Ертегілер елінде». Сыныпты? барлы? ?ыздары.

Та?па?тар айтылады: Мырза, Ж?лдыз, Сырым, Алтынай, Марлен, Залина.

Мырза:


 

Достарымды с?йемін бірге ж?рген,
Бірге ойнап, менімен бірге к?лген.
Достар деген жаны?ны? бір б?лшегі
Орын ал?ан ж?ректі? бір т?бінен.

Ж?лдыз:

Берсе берді бермесе санаспайы?, 
болмайтын?а ?рысып таласпайы?, 
арамызда алайа? б?реу болса 
оны ?атар ортадан аластайы? 

Сырым:

Куніміз к?лкілі бола берсін, 
?уаныш?а к??іліміз тола берсін, 
н?рлы аспан астында аясында, 
басымыз?а ба? келіп ?она берсін, 

Алтынай:

Достар бірге ж?реміз,
Бірге ойнаймыз, к?леміз.
Бірге балы? аулаймыз,
Міне біздер ?андаймыз.
Орман, к?лге, шы??а біз,
Саяхат?а шы?амыз.
Б?лінбейді іргеміз,
?р?ашан да біргеміз.

Марлен:

Тай?а? заман, тар жерде
?олын берген достарым;
Жолдасына м?реде
Жолын берген достарым.


 

Залина:

Досым менин мунайма жасымаган,
Мыкты бол кеуде керип тасымаган.
Терен кузга кулдырап бара жатсан,
Мен саган кол созуга асыгамын.

?н «Мектебім» Орындайтындар – Аружан, ?лпан, Ж?лдыз, Марлен, Мырза.

Би «Арива» Барлы? сынып о?ушылары

?орытындылау:

«Жа?сы болу ?зі?нен,

Жаман болу ?зі?нен.

?зі?ді – ?зі? аяда,

?зі?нен ?йрен ?зі?нен.

Жа?сылы? к?рсе? біреуден,

«Мен ?андаймын?» деп ойла.

?зі?сі? а?ыл айнасы,

?зі?ді тану пайдасы » - деп, б?гінгі «Дос болайы? б?ріміз» атты ашы? т?рбие са?атымызды ая?таймыз. Уа?ыт б?ліп келгендері?ізге ?лкен рахмет!


 

С?з кезегін ?атысушы а?ай – апайларымыз?а береміз.

Просмотр содержимого документа
«Урок"Дос болайы? б?ріміз"»

Тақырыбы: «ДОС БОЛАЙЫҚ БӘРІМІЗ!»

Мақсаты: «Достық» құндылығы туралы түсініктерін кеңейту; достық, көмек туралы түсінік беру; өзара жағымды қарым-қатынастарын дамыту; бір-бірін сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелеу.

Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, ойын, сұрақ-жауап, көрнекілік.

Пән аралық байланыс: музыка, сурет салу, тіл дамыту.

Көрнекілік: сюжетті суреттер, үнтаспа, электронды тақта, тақпақтар жинағы, слайд жұмыстары, фломастерлер, гүлдер, ағаш макеті.

Мұғалім өзі сөз сөйлеп, кешті ашып береді:

Дос болайық бәріміз,

Жарасып тұр әніміз.
Тыныштықты сақтаймыз,

Атсын күліп таңымыз.

-Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі біздің «Дос болайық бәріміз» атты ашық тәрбие сағатымызға қош келіпсіздер!

(көңілді әуенмен балалар әндете залға кіреді).

Әкел, досым, қолыңды,

Татуласқан орынды.

Өкпелесіп не керек,

Корсет, кәне, соныңды.

Баққа бірге кірейік,

Қол ұстасып жүрейік.

Татулықтың белгісі,

Кел қосылып күлейік!

Шаттық шеңбері (Балалар бір – біріне тілектерін айтады)

Жүректен жүрекке

-Ойыншық жүрекшені алақандарына салып, «Сенің досың қандай болғанын қалайсың?» деген сұраққа жауап бере бір-бірлеріне ұсыну.

Балалар:- Менің досым ақылды болса деймін...

Менің досым өтірік айтпаса екен деймін...

Менің досым әр уақытта қуанып жүрсе деймін...

Менің досым еңбекқор болса деймін...

Менің досым мейірімді болса деймін...

Менің досым кешірімді болса деймін...

Менің досым сабағын өте жақсы оқыса деймін...

Менің досым сұлу болса деймін...

Менің досым адал болса деймін...

Менің досым әдепті болса деймін...

Менің досым салмақты болса деймін...

Менің досым төзімді болса деймін...

Менің досым тәртіпті болса деймін...

Менің досым ақкөңіл болса деймін...

Менің досым кішіпейіл болса деймін...

Менің досым салмақты болса деймін...

Менің досым көңілді болса деймін...

Менің досым білімді болса деймін...

Менің досым инабатты болса деймін...

Менің досым ибалы болса деймін...
Айнымас дос деген адал дос деген түсінікті де береді. Досы уәдесіне берік болса, қандай жағдайда да досымен бірге болса, қолынан келген көмегін аямаса, оның көңілін көтеріп жабырқағанда қасынан табылса,ол әрине айнымас дос. Балалар достықтың екі түрі болады екен. Біріншісі –адал достық, екіншісі айнымалы алдамшы достық. Біздер сол екі достықтың қайсысын таңдаймыз. Олай болса балалар бір – бірімізге адал дос болайық.

«Ән салуға барамыз,

Досымызды табамыз.

Сәлеметпе міне мен,

Доспын енді сенімен!»

Ән: «Дос туралы жыр!» Орындайтын: Сайлау Мырза

Көрініс: «Саңырауқұлақтың саясы»
Қатысушылар: Жүргізуші - Жұлдыз, құмырсқа - Сырым, көбелек – , торғай - , қоян - , түлкі - Мырза 
Жүргізуші: Көктем келді,

Жер көгерді,

Табиғат әсем күйге енді!
Дала гүлге бөленді.

Шалғынына ендіҚұмырсқа келді.
(аспан түнере бастайды. Жаңбыр жауғалы тұрған сурет көрсетіледі)
Бұлттар бәрі жылжыпты,

Жаңбыр сірә төгеді.

Мына саңырауқұлақ пана болса,

Бізге тиер көмегі.
(Құмырсқа жорғалап барып,саңырауқұлақтың астына жасырынады. Жаңбыр жауа бастайды.Шалғынға көбелек келеді)
Көбелек:

Күшім кетіп әлсіреп,

Қанатым су боп жабысып,

Ұша алмады,құмырсқа,

Алшы мені қасыңа,

Пана берші басыма.

(жаңбырда қанаты су болып ұша алмаған соң,торғай да саңырауқұлақтың саясына жасырынуға келді.)
Торғай:

Жаңбыр қандай күшті еді,

Ұша алмадым,мені көр!

Бас сауғалап келіп ем,
Жандарыңнан орын бер.

(Сол кезде қоян жүгіріп келді)
Қоян:
Түлкі қуып есім кетті,

Айналайын аңдар-ау!

Маған пана болыңдар

Жасырыңдар,қорыңдар.
Үшеуі қосылып:

Тұра ғой,

қосыл да,

Жасырамыз осында.
Түлкі: Ор қоянды орғыған көрдіңдер ме,балақайлар-ау?
Бәрі: Жоқ,жоқ,көрген жоқпыз.
Түлкі: Әлі-ақ қолға түсерсің. (ол кетіп қалады)
Жүргізуші:

Міне,жаңбыр да басылады,

Аспан шайдай ашылады.

Аңдар саңырауқұлақтан шықты,

Бір-біріне қарасты,

Таңдана былай таласты.
Құмырсқа: Мен жалғыз өзім сыйған саңырауқұлақ сиқырлы ма?
Көбелек: Біз бәріміз сонша кішкентаймыз ба?
Тоғай: Көңіл сыйса,бәрі сыяды.
Қоян: Екі адам ығысса,бір кісіге орын табылады.

Тақпақтар айтылады: Ұлпан, Зули, Ақбота, Донди, Әсел, Али

Ұлпан:

Зұлымдықты әрқашан жеренейік, 
адалдықты сүйуді үйренейік, 
бірлікпенен тірлікті ұштастырып, 
бір әдемі ғажайып, күйге енейік. 

Зули:

Сынға түскен кездерде
Сырын бермес достарым;
Қамыққанын өзгеге
Біліндірмес достарым;

Ақбота:

Нағыз достар бір-біріне ұнаған.
Қиындықта бірін-бірі сынаған.
Мүмкін емес доссыз емес өмір сүруде,
Сүйеу болар шақтарыңда құлаған.

Дінмұхаммед:

Тұрғанымда қысылып
Медет берген достарым;
Өз қайғысын ысырып
Көмек берген достарым;

Әсел:

Жырға сені қосумен
Өтсем деймін досым-ау;
Сыйлас болып досыммен
Өмірімде осынау.

Али:

Екі деген – екі дос,
Бірін-бірі қимайтын
Артық кемді етпей сөз,
Бірін-бірі сыйлайтын
Досыңа бол адал жан,
Бірдей бөліс сынақты
Бір нүктеге қадалған,
Екі көзің сияқты.

 • Ортаға сыныбымыздың биші қызы Жаннұрды үнді биімен шақырамыз. Қарсы алыңыздар!

 • Мақал – мәтелдер айту.

Тақтаға жалаңаш ағаштың бұтағы ілінеді. Оқушылар мақалдар айтып, сол бұтаққа гүлдер мен жапырақтар ілуілері керек.

 1. Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңа жолдас

 2. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды

 3. Достық қымбат өмірде

 4. Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіртіп айтар

 5. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан көріне мақтар

 6. Күлме досыңа, келер басыңа

 7. 100 сом ақшаң болғанша, 100 досың болсын

 8. Доссыз адам тамыры жоқ ағашпен тең

 9. Заттың жаңасы жақсы, Достың ескісі жақсы

 10. Дос достың кемшілігін кешіре біледі.

Мұғалім сөзі: Балалар, міне жапырақсыз ағаш, қандай көріксіз болса, доссыз адам да осындай болар еді. Осы мақал - мәтелдерді жатқа біліп, мағынасын түсініп, бойымызға сіңіре білсек, өміріміз де осы ағаштай гүлдеп, көрікті болады.

Тақпақтар айтылады: Жаннұр, Қуандық, Ұлболсын, Тілек, Аружан, Жанболат.

Жаннұр:

Досы үшін дос көнеді бейнетке,
Дос деген сөз ең қадірлі жер-көкте,
Жақсылардың айрылмас досы көп.
Қолын берген қиыншылық кездессе.

Қуандық:

Достық деген таусылмайтын қазына,
Көктемде де солып қалар гүл емес,
Қарамайды ол сыйдың көп пен азына
Нағыз достар тіпті сый да тілемес.

Ұлболсын:

Балдырған балалар,
Достықты бағалар.
Есіңе сақтағын,
Адал бол,
Шыншыл бол.
Өтірік айтпағын,
Сөзіңнен қайтпағын.

Тілек:

Достығымыз достарым арылмасын, 
Пейіліміз кеңейсін тарылмасын, 
Жиі-жиі бас қосып сыр шерітсек 
Жүрегіміз қалайша жарылмасын. 

Аружан:

Замандастың жеңісін
Көре білген достарым;
Қолындағы жемісін
Бөле жеген достарым;
Жанболат:

Балдырған баламыз,
Досты көп табамыз.
Қашан да, қайда да,
Достар бір-біріңе
Сенімді боламыз.

Мұғалім: -Балалар, сендер қандай балаларсыңдар?

«Біз қандаймыз, қандаймыз,

Шұғылалы таңдаймыз.

Күлімдеген күндейміз,

Ренжесуді білмейміз.»

Ал балалар, біздің топтағы балалар қандай?

«Біздің топта балалар,

Тату-тәтті ойнайды.

Дос көңілі әрқашан,

Тек жақсылық ойлайды.»

Мұғалім: -Балалар тату – тәтті болу үшін, ең алдымен өзіміздің бойымыз жақсы қаситтерге толы болу қажет.

Ән «Ертегілер елінде». Сыныптың барлық қыздары.

Тақпақтар айтылады: Мырза, Жұлдыз, Сырым, Алтынай, Марлен, Залина.

Мырза:
Достарымды сүйемін бірге жүрген,
Бірге ойнап, менімен бірге күлген.
Достар деген жаныңның бір бөлшегі
Орын алған жүректің бір түбінен.

Жұлдыз:

Берсе берді бермесе санаспайық, 
болмайтынға ұрысып таласпайық, 
арамызда алайақ бүреу болса 
оны қатар ортадан аластайық 

Сырым:

Куніміз күлкілі бола берсін, 
қуанышқа көңіліміз тола берсін, 
нұрлы аспан астында аясында, 
басымызға бақ келіп қона берсін, 

Алтынай:

Достар бірге жүреміз,
Бірге ойнаймыз, күлеміз.
Бірге балық аулаймыз,
Міне біздер қандаймыз.
Орман, көлге, шыңға біз,
Саяхатқа шығамыз.
Бөлінбейді іргеміз,
Әрқашан да біргеміз.

Марлен:

Тайғақ заман, тар жерде
Қолын берген достарым;
Жолдасына мәреде
Жолын берген достарым.
Залина:

Досым менин мунайма жасымаган,
Мыкты бол кеуде керип тасымаган.
Терен кузга кулдырап бара жатсан,
Мен саган кол созуга асыгамын.

Ән «Мектебім» Орындайтындар – Аружан, Ұлпан, Жұлдыз, Марлен, Мырза.

Би «Арива» Барлық сынып оқушылары

Қорытындылау:

«Жақсы болу өзіңнен,

Жаман болу өзіңнен.

Өзіңді – өзің аяда,

Өзіңнен үйрен өзіңнен.

Жақсылық көрсең біреуден,

«Мен қандаймын?» деп ойла.

Өзіңсің ақыл айнасы,

Өзіңді тану пайдасы » - деп, бүгінгі «Дос болайық бәріміз» атты ашық тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет!
Сөз кезегін қатысушы ағай – апайларымызға береміз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Урок"Дос болайы? б?ріміз"

Автор: Айтмуратова Гулбахар Кунтугановна

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312440

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства