kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

На?ыз дос ?андай?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «На?ыз дос ?андай?»

Ма?саты: — О?ушыларды? ?орша?ан ортамен ?арым-?атынасын  жа?сарту;

-О?ушыны? ?з ойын еркін айту?а ?йрету;

-О?ушыны? достарына деген к?з?арасын аны?тау;

-Жеке т?л?а аралы? ?арым-?атынасты? м?мкіндігін ж?не да?дыларын    ?алыптастыру;

-?з ?ылы?тарын ж?не  ?згені? де талдай білу м?мкіншілігін дамыту;

Саба?ты? ??рылымы:

1. ?уаныш ше?бері.

2.  Ж?ректен  ж?рекке…

3.- Екі дос туралы бейнефильм (к?рсету, талдау)

4. Дос туралы та?па?тар

5. Дос туралы ??гіме (болжау ?дісі)

6. Дос туралы ?н

7. Бай адам туралы а?ыз (к?рініс)

8. Мені? ойымша на?ыз дос... (Эссе жазу)

9. Дос туралы хор

10. ?орытынды.

К?рнекілік:  ?алам, А4 беті, ватман, т?рлі-т?сті маркер, сазды ?уендер

?ткізу ?дісі:  топты?

Барысы:

С?леметсіндерме,  ??рметті о?ушылар! Сендерді «?уаныш ше?берін» ??ру?а ша?ырамын. Ше?бер бойымен  ж?мса? ж?ректі бір-бірімізге бере отырып,к?ршілері?ізбен амандасып, тілек  айтулары?ды с?раймын…

Тілектері?е к?п рахмет. Жа?сы к??ілмен саба?ымызды бастайы?.

Б?гінгі бізді? та?ырыбымыз  «На?ыз дос ?андай?».

- Екі дос туралы бейнефильм (к?рсету, талдау)

-Сен на?ыз дос  бола аласы? ба?   О?ушылар ?з ойларын еркін жеткізуге, бір-бірін ты?дау?а  ?йретеді.

Дос туралы та?па?тар

 1. Досты? деген таусылмайтын ?азына,

К?ктемде де солып ?алар г?л емес,

?арамайды ол сыйды? к?п пен азына

На?ыз достар тіпті сый да тілемес.

 1. Екі деген – екі дос,

Бірін-бірі ?имайтын

Арты? кемді етпей с?з,

Бірін-бірі сыйлайтын

Досы?а бол адал жан,

Бірдей б?ліс сына?ты

Бір н?ктеге ?адал?ан,

Екі к?зі? сия?ты.

 1. Достар бірге ж?реміз,

Бірге ойнаймыз, к?леміз.

Бірге балы? аулаймыз,

Міне біздер ?андаймыз.

Орман, к?лге, шы??а біз,

Саяхат?а шы?амыз.

Б?лінбейді іргеміз,

?р?ашан да біргеміз.

 1. Достарымды с?йемін бірге ж?рген,

Бірге ойнап, менімен бірге к?лген.

Достар деген жаны?ны? бір б?лшегі

Орын ал?ан ж?ректі? бір т?бінен.

 1.  На?ыз достар бір-біріне ?на?ан.

?иынды?та бірін-бірі сына?ан.

М?мкін емес доссыз емес ?мір с?руде,

С?йеу болар ша?тары?да ??ла?ан.

 1.  Досы ?шін дос к?неді бейнетке,

Дос деген с?з е? ?адірлі жер-к?кте,

Жа?сыларды? айрылмас досы к?п.

?олын берген ?иыншылы? кездессе.

Дос туралы ??гімелерді болжап ая?тау

       І?ІІ топтар?а. Бір ??мырс?а ?з илеуінен б?лініп, ара??о?ызбен дос болыпты. Жем іздей шы??ан ??мырс?а жол ?стінен бір д?н тауып алыпты. Жал?ыз ?зі ары?бері ?уреленіп, ?оз?алта алмапты. Енді к?мек с?рау ?шін достарын іздейді. Г?л жинап ж?рген ара?а жолы?ып: ?Досым ма?ан к?мектесіп жібер деп ?тініпті.?К?рмей т?рсы? ба, менде ж?мыс істеп жатырмын ?ой,?депті ара. Енді ара ?о?ыздан к?мек с?рапты.

?Сен ?шін ?з е?бегімді еш ?ыла алмаймын! –деп кете барады ?о?ыз. Екі досынан к?дер ?зген ??мырс?а м??айып келе жатып, ?зіні? ?ялас достарымен ?шырасыпты. Олар м?ны? т?рін к?ріп: ?Не істеп ж?рсі??? депті.

??мырс?а ?з басынанкешкенін айтады. Достары к?мектеседі де, д?нді бірігіп к?теріп алып кетеді. ??мырс?а ?айта ?йіріне ?осылады. «Жан досты? ?адірі ескі достай бола алмас», деген с?з содан ?ал?ан екен.

           ІІІ?І? топтар?а. Ертеде жауынгершілік жиі болатын кезде, ?аза?ты? екі жауынгері т?с ?а?ысып дос болады. Екі досты? біреуі т?т?иылдан тиген жау ?олына т?седі. Досыны? ?ол?а т?сіп ?ал?анын естіген батыр к?зді? ?ара суы?ан елеместен, ?зенді малтып ?тіп, жау жат?ан жа?а?а келеді.

?Мен ?олдары?а  т?скен бір жауынгерге ??н т?леп, сатып алу?а келдім. Мені? айырбас?а беретін малым, м?лкім жо?. Бір –а? н?рсе беремін. Ол??зімні? ?мірім. Досымды босаты?дар дейді. ?олбасы ойланып отырып,оны сынама? болады.

Жарайды, мен сені ?ыршыны?нан ?имай?а? ?ояйын. Ма?ан сол ?мірі?ні? бір б?лшегін ?ана берсе? болады:?ма?ан екі к?зі? керек,?дейді ?олбасы, ?екі к?зі?ді ойып аламын!

?ол да болсын, к?зімді тезірек ал да, досымды босат, ?дейді жігіт.

С?йтіп, ?лгі жауынгер т?т?ыннан боса?ан досыны? иы?ына ?олын артып, за?ип к?йі ?уанып, к?лімдеп келе жатады. М?ны к?рген жауды? ?олбасы: ?Мынадай ерлері бар халы?ты т?т?иылдан келіп бас салмаса, бетпе?бет ?рыста же?у ?иын?а со?ады екен,?деп т?йіпті.  

М?ханбет?ызы М?лдірді? орындауында «Асыл досым» ?ні.

 

Бай кісі туралы к?рініс

 

Достар жайлы а?ызды к?шті к?рген,

Бір досымны? аузынан естіген ем.

Ойыма ар?ау етіп сол а?ызды.

К?рейін жазып енді, есті де ?ле?!

 

Бір ?ария с?ріпті ?мір – шыра?.

Жас келсе де, ?артаймай к??іл шын – а?.

Сол ?ария ?терде д?ниеден,

Жаланыпты ??дайдан ?мір с?рап.

М?лім ?ой, бай боп ?мір с?ргені ны?.

?лгісі келмес біра? жігер – ?міт.

Сонда, Алла та?ала былай депті,

?арияны? к?зіне бір к?рініп:

 

-  ?мір ?анша с?райсы? сен де пендем?

Деген ша?та, ?ария ?зге деммен;

-  А?ашта жапыра?тар ?анша болса,

С?раймын сонша ?мір, - деп кеуде керген.

 

-  Айналайын, бар ма еді пендем есі??

Жарда т?рып, кересі? кеуде несін,

Адамны? бар ?мірі жетпейді о?ан,

Жапыра? деп сен неге сенделесі?.

 

Айтып ?алып байлы?ын ой – ?ыр?а ас?ан,

Одан ?рі байламды ой?а алмастан:

-  Онда, ?анша б?та? бар сол а?ашта,

Сонша ??мыр бер, - дейді тайсалмастан.

 

 

Басы?а кеп бар байлы? т?гіл, мейлі

Адамды? тек байлы?пен к?рінбейді.

-  Бір а?ашта, білсе? ?ой ?анша б?та?,

Ол да са?ан к?п, - дейді, берілмейді.

 

Т?рма?ан со? берілер сыйды к?ріп,

Бойында?ы к?ш – жігер к?йді де еріп.

Содан, ?лгі ?ария бір Алла?а:

-  ?анша ?мір бере аласыз, - дейді келіп.

 

– Досы? к?пте ж?ресі? дарияда!

Досы? ?анша?

Ал, к?не жарияла.

?анша досы? бар болса, сонша ??мыр,

Берейін, - дейді ?арап ?ария?а.

 

Сол с?тте, к?зден ысты? жас тамып та,

Байлы?ы айнал?андай бос ?алып?а.

?инал?анда ?ария дос таба алмай,

О д?ниені кетіпті жастанып та.

 

Тек байлы?та деп біліп к?п ?ызы?ты,

?мірін мал жинаумен ?ткізіпті.

Байлы? буы достармен арандатып,

Осындай о?и?а?а жеткізіпті.

 

?леумет, т?сінер ме с?з астарын,

Демеймін, байлы?тан да аласта?ын.

Айтпа?ым  “Досы к?пті жау алмайды”!

Бар адам ба?аласын бар Достарын.

 

 

 

Мені? ойымша на?ыз дос... (Эссе жазу)

Дос туралы хор

?орытынды с?з.

М??алім:    Досты?- адамдарды бір-біріне бауырмал, жа?ын ететін, кіршіксіз, таза, ізгілікті ?арым-?атынас.  Бір-бірлеріні?  к?з?арастары мен ой-ниеті ?йлескен, мінездері сыйымды адамдар ?ана дос бола алады. Адам досына ?ана ?з сырын айта алады, шынын жасырмайды. Дос болу дегеніміз-керек кезде ?ол ?шын беру, сыйлау, ?адірлеу. ?зіні? жан досы бар адам ба?ытты.

М.Ма?атаевты? «Дос» туралы ?ле?іні? бір  шума?ын  сендерге о?ып беруге р??сат етіндер:

Досым са?ан сенемін, сеніп ?тем!

 Жолы б?тен демеймін, ж?ні б?тен

 Досты? деген — адамны? к?рігі екен

 Досты? деген — а?ылды? серігі екен .

??рметті о?ушылар!  Осындай ??рмет т?тар,адал, шын жанашыр достары? к?п болсын, достары?ды ??рметтеп, олармен ?р?ашан тату болы?дар!

 

 

Просмотр содержимого документа
«На?ыз дос ?андай? »

Тақырыбы: «Нағыз дос қандай?»

Мақсаты: — Оқушылардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын жақсарту;

-Оқушының өз ойын еркін айтуға үйрету;

-Оқушының достарына деген көзқарасын анықтау;

-Жеке тұлға аралық қарым-қатынастың мүмкіндігін және дағдыларын қалыптастыру;

-Өз қылықтарын және өзгенің де талдай білу мүмкіншілігін дамыту;

Сабақтың құрылымы:

1. Қуаныш шеңбері.

2. Жүректен жүрекке…

3.- Екі дос туралы бейнефильм (көрсету, талдау)

4. Дос туралы тақпақтар

5. Дос туралы әңгіме (болжау әдісі)

6. Дос туралы ән

7. Бай адам туралы аңыз (көрініс)

8. Менің ойымша нағыз дос... (Эссе жазу)

9. Дос туралы хор

10. Қорытынды.

Көрнекілік: қалам, А4 беті, ватман, түрлі-түсті маркер, сазды әуендер

Өткізу әдісі: топтық

Барысы:

Сәлеметсіндерме, құрметті оқушылар! Сендерді «Қуаныш шеңберін» құруға шақырамын. Шеңбер бойымен жұмсақ жүректі бір-бірімізге бере отырып,көршілеріңізбен амандасып, тілек айтуларыңды сұраймын…

Тілектеріңе көп рахмет. Жақсы көңілмен сабағымызды бастайық.

Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Нағыз дос қандай?».

- Екі дос туралы бейнефильм (көрсету, талдау)

-Сен нағыз дос бола аласың ба? Оқушылар өз ойларын еркін жеткізуге, бір-бірін тыңдауға үйретеді.

Дос туралы тақпақтар

 1. Достық деген таусылмайтын қазына,

Көктемде де солып қалар гүл емес,

Қарамайды ол сыйдың көп пен азына

Нағыз достар тіпті сый да тілемес.

 1. Екі деген – екі дос,

Бірін-бірі қимайтын

Артық кемді етпей сөз,

Бірін-бірі сыйлайтын

Досыңа бол адал жан,

Бірдей бөліс сынақты

Бір нүктеге қадалған,

Екі көзің сияқты.

 1. Достар бірге жүреміз,

Бірге ойнаймыз, күлеміз.

Бірге балық аулаймыз,

Міне біздер қандаймыз.

Орман, көлге, шыңға біз,

Саяхатқа шығамыз.

Бөлінбейді іргеміз,

Әрқашан да біргеміз.

 1. Достарымды сүйемін бірге жүрген,

Бірге ойнап, менімен бірге күлген.

Достар деген жаныңның бір бөлшегі

Орын алған жүректің бір түбінен.

 1. Нағыз достар бір-біріне ұнаған.

Қиындықта бірін-бірі сынаған.

Мүмкін емес доссыз емес өмір сүруде,

Сүйеу болар шақтарыңда құлаған.

 1. Досы үшін дос көнеді бейнетке,

Дос деген сөз ең қадірлі жер-көкте,

Жақсылардың айрылмас досы көп.

Қолын берген қиыншылық кездессе.

Дос туралы әңгімелерді болжап аяқтау

І‑ІІ топтарға. Бір құмырсқа өз илеуінен бөлініп, ара‑қоңызбен дос болыпты. Жем іздей шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі ары‑бері әуреленіп, қозғалта алмапты. Енді көмек сұрау үшін достарын іздейді. Гүл жинап жүрген араға жолығып: ‑Досым маған көмектесіп жібер деп өтініпті.‑Көрмей тұрсың ба, менде жұмыс істеп жатырмын ғой,‑депті ара. Енді ара қоңыздан көмек сұрапты.

‑Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын! –деп кете барады қоңыз. Екі досынан күдер үзген құмырсқа мұңайып келе жатып, өзінің ұялас достарымен ұшырасыпты. Олар мұның түрін көріп: ‑Не істеп жүрсің?‑ депті.

Құмырсқа өз басынанкешкенін айтады. Достары көмектеседі де, дәнді бірігіп көтеріп алып кетеді. Құмырсқа қайта үйіріне қосылады. «Жан достың қадірі ескі достай бола алмас», деген сөз содан қалған екен.

ІІІ‑ІҮ топтарға. Ертеде жауынгершілік жиі болатын кезде, қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады. Екі достың біреуі тұтқиылдан тиген жау қолына түседі. Досының қолға түсіп қалғанын естіген батыр күздің қара суыған елеместен, өзенді малтып өтіп, жау жатқан жағаға келеді.

‑Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп, сатып алуға келдім. Менің айырбасқа беретін малым, мүлкім жоқ. Бір –ақ нәрсе беремін. Ол‑өзімнің өмірім. Досымды босатыңдар дейді. Қолбасы ойланып отырып,оны сынамақ болады.

Жарайды, мен сені қыршыныңнан қимай‑ақ қояйын. Маған сол өміріңнің бір бөлшегін ғана берсең болады:‑маған екі көзің керек,‑дейді қолбасы, ‑екі көзіңді ойып аламын!

‑ол да болсын, көзімді тезірек ал да, досымды босат, ‑дейді жігіт.

Сөйтіп, әлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуанып, күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасы: ‑Мынадай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп бас салмаса, бетпе‑бет ұрыста жеңу қиынға соғады екен,‑деп түйіпті.

Мұханбетқызы Мөлдірдің орындауында «Асыл досым» әні.


Бай кісі туралы көрініс

Достар жайлы аңызды көшті көрген,

Бір досымның аузынан естіген ем.

Ойыма арқау етіп сол аңызды.

Көрейін жазып енді, есті де өлең!


Бір қария сүріпті өмір – шырақ.

Жас келсе де, қартаймай көңіл шын – ақ.

Сол қария өтерде дүниеден,

Жаланыпты құдайдан өмір сұрап.

Мәлім ғой, бай боп өмір сүргені нық.

Өлгісі келмес бірақ жігер – үміт.

Сонда, Алла тағала былай депті,

Қарияның көзіне бір көрініп:


- Өмір қанша сұрайсың сен де пендем?

Деген шақта, қария өзге деммен;

- Ағашта жапырақтар қанша болса,

Сұраймын сонша өмір, - деп кеуде керген.

- Айналайын, бар ма еді пендем есің?

Жарда тұрып, кересің кеуде несін,

Адамның бар өмірі жетпейді оған,

Жапырақ деп сен неге сенделесің.


Айтып қалып байлығын ой – қырға асқан,

Одан әрі байламды ойға алмастан:

- Онда, қанша бұтақ бар сол ағашта,

Сонша ғұмыр бер, - дейді тайсалмастан.Басыңа кеп бар байлық төгіл, мейлі

Адамдық тек байлықпен көрінбейді.

- Бір ағашта, білсең ғой қанша бұтақ,

Ол да саған көп, - дейді, берілмейді.


Тұрмаған соң берілер сыйды көріп,

Бойындағы күш – жігер күйді де еріп.

Содан, әлгі қария бір Аллаға:

- Қанша өмір бере аласыз, - дейді келіп.


– Досың көпте жүресің дарияда!

Досың қанша?

Ал, кәне жарияла.

Қанша досың бар болса, сонша ғұмыр,

Берейін, - дейді қарап қарияға.

Сол сәтте, көзден ыстық жас тамып та,

Байлығы айналғандай бос қалыпқа.

Қиналғанда қария дос таба алмай,

О дүниені кетіпті жастанып та.


Тек байлықта деп біліп көп қызықты,

Өмірін мал жинаумен өткізіпті.

Байлық буы достармен арандатып,

Осындай оқиғаға жеткізіпті.


Әлеумет, түсінер ме сөз астарын,

Демеймін, байлықтан да аластағын.

Айтпағым “Досы көпті жау алмайды”!

Бар адам бағаласын бар Достарын.Менің ойымша нағыз дос... (Эссе жазу)

Дос туралы хор

Қорытынды сөз.

Мұғалім: Достық- адамдарды бір-біріне бауырмал, жақын ететін, кіршіксіз, таза, ізгілікті қарым-қатынас. Бір-бірлерінің көзқарастары мен ой-ниеті үйлескен, мінездері сыйымды адамдар ғана дос бола алады. Адам досына ғана өз сырын айта алады, шынын жасырмайды. Дос болу дегеніміз-керек кезде қол ұшын беру, сыйлау, қадірлеу. Өзінің жан досы бар адам бақытты.

М.Мақатаевтың «Дос» туралы өлеңінің бір шумағын сендерге оқып беруге рұқсат етіндер:

Досым саған сенемін, сеніп өтем!

Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен

Достық деген — адамның көрігі екен

Достық деген — ақылдың серігі екен .

Құрметті оқушылар! Осындай құрмет тұтар,адал, шын жанашыр достарың көп болсын, достарыңды құрметтеп, олармен әрқашан тату болыңдар!


І топ. «Болжау» әдісі. Оқиға қалай аяқталды

Бір құмырсқа өз илеуінен бөлініп, ара‑қоңызбен дос болыпты. Жем іздей шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі ары‑бері әуреленіп, қозғалта алмапты. Енді көмек сұрау үшін достарын іздейді.ІІ топ. «Болжау» әдісі. Оқиға қалай аяқталды

Бір құмырсқа өз илеуінен бөлініп, ара, қоңызбен дос болыпты. Жем іздей шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі ары‑бері әуреленіп, қозғалта алмапты. Енді көмек сұрау үшін достарын іздейді.

ІІІ топ. «Болжау» әдісі. Оқиға қалай аяқталды

Ертеде жаугершілік жиі болатын кезде, қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады. Екі достың біреуі тұтқиылдан тиген жау қолына түседі. Досының қолға түсіп қалғанын естіген батыр күздің қара суығын елеместен, өзенді малтып өтіп, жау жатқан жағаға келеді.

‑Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп, сатып алуға келдім. Менің айырбасқа беретін малым, мүлкім жоқ. Бір –ақ нәрсе беремін.ҮІ топ. «Болжау» әдісі. Оқиға қалай аяқталды

Ертеде жауынгершілік жиі болатын кезде, қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады. Екі достың біреуі тұтқиылдан тиген жау қолына түседі. Досының қолға түсіп қалғанын естіген батыр күздің қара суыған елеместен, өзенді малтып өтіп, жау жатқан жағаға келеді.

‑Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп, сатып алуға келдім. Менің айырбасқа беретін малым, мүлкім жоқ. Бір –ақ нәрсе беремін.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
На?ыз дос ?андай?

Автор: Нурсолтанова Акмарал Алыбаевна

Дата: 17.01.2015

Номер свидетельства: 157055

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства