kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Су. Суды? ?асиеті.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Су. Суды? ?асиеті.

Ма?саты: Суды? ?асиетін білу.

Міндеттері: 1. О?ушылар суды? ?асиетін б?ліп к?рсетеді ж?не

тізіп айтады.

2.О?ушылар суды? жа?дайын д?лелдейді (с?йы?,?атты,газ т?різдес) ж?не мысал келтіреді.

1. О?ушылар топ?а б?лініп суды? ?асиеті туралы білімдерін

к?рсетеді.

Саба?ты? барысы

 

1.Психологиялы? икем.

2.Ба?ылау к?нделігіндегі ж?мыс.

3.?й тапсырмасын тексеру.

Тапсырма. ?р топ ?з ж?мыстарын тал?ылайды

ж?не к?рсетуге дайындалады.

Д??гелекті тарт?ан кезде ?олданылатын ауаны? ?асиеті

туралы айту ж?не резе?келі доп неге соншама к?п секіреді?

Неге ?ыста терезелерді бекіту керек ж?не орман жануар-

лары ?ыста неге то?байды?

Ауаны? ?ртті ?олдайтынына мысалдар келтірі?дер.

Ауасыз ?мір с?ру м?мкін бе? Д?лелде.

Адамдар ауаны? ?асиетін ?алай пайдаланатынын ата?дар,

на?ты бір ке?істікті ж?не ауаны? салма?сызды?ын алу.

Адам денсаулы?ыны? ауаны? жа?дайыменбайланысы

Туралы айтып бері?дер.

Топты? ж?мысты тал?ылау уа?ыты 2-3 мин.

4. Тірек білім, біліктілік ж?не да?дыны? ?зектілігі.

М??алім суды? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ына о?ушыларды?

назарын аударады ж?не «су» с?зіне бес шума? ?ле? жолдарын

??растыруды ?сынады. Егер о?ушылар ?лі де ?з беттерімен ??растыра алмаса,онда м??аліммен бірге ??растырады.

1.Егер о?ушылар ?з беттерімен ж?мыс істесе,онда ?ле?дерін д?птерге немесе пара?тар?а жазады. Ж?мыс?а берілген уа?ыт 2 мин. Уа?ыт ая?тал?ан кезде 5-6 о?ушы ?здеріні? ?ле?дерін о?иды.

2. Егер м??алім о?ушылармен бірге ж?мыс істесе, онда ж?мыс

Бірден тал?ылау т?рінде ж?ргізіледі. М??алім с?ра? ?ояды, ал о?ушылар ?з н?с?аларын ?сынады. Та?тада немесе ?а?аз?а

1-н?с?аны жазады. Мысалы, м??алімні? с?ра?ы.

                                       Су

1. ?андай?                                 м?лдір, таза

2. Не істейді?                            А?ады, суарады, жуады

3. «Су» с?зіне с?йлем ??растыры?дар.

                    Су барлы? тірі а?за?а ?ажет.

4.С?з ?ауымдасты?ы с?зін ата?дар.

                                     «?мір»

5.Та?ырыпты хабарлау ж?не саба?ты? ма?саты.

6.Жа?а материалмен  ж?мыс.

41-42-бб. о?улы?пен ж?мыс Асан туралы ??гімені о?у.

Мазм?нын жа?сы ж?не тере? ??ыну ?шін, м??алімге, жа?сы

дайындал?ан о?ушылар?а о?уды ?сынады.

О?ылымнан кейінгі с?ра?тар.

1.Су шы?ып жат?ан жерді ?алай атайды?

2.Б?ла?ты? ма?ында?ы таби?ат неге ерекше ?демі болады?

3.Сендер ?алай ойлайсы?дар,кез келген а?ынды суды ішуге

болмайды,ал б?ла?тан неге ішуге болады? ?з ойлары?ды

д?лелде?дер.

4.Асан суды? ?андай ?асиетін тапты?

5.Осы ??гіме бойынша суды? та?ы ?андай ?асиеттерін

атау?а болады?

42-43-бб. «Суды? ?асиеті» деген м?тінді о?у.

М??алім м?тінді 3-н?с?а бойынша о?уды ?сынады.

1-н?с?а «1-т?жірибені» о?иды.

2-н?с?а «2-т?жірибені» о?иды.

3-н?с?а «3-т?жірибені» о?иды.

Ж?не та?ы да 1,2,3 ?айталама тапсырмалар беріледі.

(М??алім ?алауынша.)

О?у ж?не тал?ылау?а берілген уа?ыт 2-3 минут. М??алім о?ушылар?а олар не туралы о?ы?андарын ж?не суды? ?андай

     ?асиеттерін білгендері туралы кезектесіп айтуды ?сынады.

Балаларды? с?з с?йлеу барысы бойынша, м??алім та?та?а жаза

бастайды.

 

 

 

                                            иісі жо?

 

            с?йы?                                                         ж??ады

 

 

 

            т?ссіз                                                          м?лдір

                                          пішіні

                                       болмайды

Топтар с?з с?йлеп, жазбалар орындал?ан со?,м??алім ?зі

?орытынды жасайжы немесе суды? ?асиеті туралы о?ушылар-

ды? к?мегімен т?жырымдама жасауды ж?н к?реді.

Суреттер мен сызбаларды ?арастыру.

44-б. «Суды? жай-к?йі».

С?ра?тар:

1.Сендер ?алай ойлайсы?дар, осы ж?мба?пен ?ле? жолдарында

суды? ?андай жа?дайлары айтыл?ан?

2.Сызбада суды? ?андай 3 жа?дайын к?рсетеді?Оларды ата.

3.Суды? бір жа?дайдан екінші жа?дай?а к?шуіне мысал келтір.

М??алім о?улы??а с?йеніп, (43-44-бб.) бізді? болжамымыз

д?рыс па екенін тексеруді с?райды.М??алім о?ушыларды?

болжамы мен о?улы? мысалдарыны? н?с?аларын салыстырып

талдау жасайды.

7.Ой – ?иял.

Ж?мба?ты о?ы?дар, суды? ?андай ?асиеті

немесе оны? жа?дайы туралы с?з болып жат?анын шеші?дер

ж?не жауап бері?дер.

А? к?рпесін т?йы?тап,

            ?ыстай  жатар ?йы?тап. (?ар)

Тілі былдыр

            ?ні сылдыр. (Жа?быр)

Д?мі де  жо?, т?сі жо?,

            Пайдаланбас кісі жо?. (Су)

Таусылмайтын а? ма?та,

            ?ысы, жазы тау жа?та. (?ар)

Басы к?кте,

            Ая?ы жерде....

            Т?ра алмайды к?кте. (Жау?ан жа?быр)

Жазда болмайды,

            ?ыста болады.

            Терезеге ?онады,

            ?сем ою ояды. (?ырау)   

8.?й тапсырмасы. 41-44-бб. о?у ж?не мазм?нын айту.

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Су. Суды? ?асиеті. »

Тақырыбы: Су. Судың қасиеті.

Мақсаты: Судың қасиетін білу.

Міндеттері: 1. Оқушылар судың қасиетін бөліп көрсетеді және

тізіп айтады.

2.Оқушылар судың жағдайын дәлелдейді (сұйық,қатты,газ тәріздес) және мысал келтіреді.

1. Оқушылар топқа бөлініп судың қасиеті туралы білімдерін

көрсетеді.

Сабақтың барысы

1.Психологиялық икем.

2.Бақылау күнделігіндегі жұмыс.

3.Үй тапсырмасын тексеру.

Тапсырма. Әр топ өз жұмыстарын талқылайды

және көрсетуге дайындалады.

Дөңгелекті тартқан кезде қолданылатын ауаның қасиеті

туралы айту және резеңкелі доп неге соншама көп секіреді?

Неге қыста терезелерді бекіту керек және орман жануар-

лары қыста неге тоңбайды?

Ауаның өртті қолдайтынына мысалдар келтіріңдер.

Ауасыз өмір сүру мүмкін бе? Дәлелде.

Адамдар ауаның қасиетін қалай пайдаланатынын атаңдар,

нақты бір кеңістікті және ауаның салмақсыздығын алу.

Адам денсаулығының ауаның жағдайыменбайланысы

Туралы айтып беріңдер.

Топтық жұмысты талқылау уақыты 2-3 мин.

4. Тірек білім, біліктілік және дағдының өзектілігі.

Мұғалім судың адам өміріндегі маңыздылығына оқушылардың

назарын аударады және «су» сөзіне бес шумақ өлең жолдарын

құрастыруды ұсынады. Егер оқушылар әлі де өз беттерімен құрастыра алмаса,онда мұғаліммен бірге құрастырады.

1.Егер оқушылар өз беттерімен жұмыс істесе,онда өлеңдерін дәптерге немесе парақтарға жазады. Жұмысқа берілген уақыт 2 мин. Уақыт аяқталған кезде 5-6 оқушы өздерінің өлеңдерін оқиды.

2. Егер мұғалім оқушылармен бірге жұмыс істесе, онда жұмыс

Бірден талқылау түрінде жүргізіледі. Мұғалім сұрақ қояды, ал оқушылар өз нұсқаларын ұсынады. Тақтада немесе қағазға

1-нұсқаны жазады. Мысалы, мұғалімнің сұрағы.

Су

1. Қандай? мөлдір, таза

2. Не істейді? Ағады, суарады, жуады

3. «Су» сөзіне сөйлем құрастырыңдар.

Су барлық тірі ағзаға қажет.

4.Сөз қауымдастығы сөзін атаңдар.

«Өмір»

5.Тақырыпты хабарлау және сабақтың мақсаты.

6.Жаңа материалмен жұмыс.

41-42-бб. оқулықпен жұмыс Асан туралы әңгімені оқу.

Мазмұнын жақсы және терең ұғыну үшін, мұғалімге, жақсы

дайындалған оқушыларға оқуды ұсынады.

Оқылымнан кейінгі сұрақтар.

1.Су шығып жатқан жерді қалай атайды?

2.Бұлақтың маңындағы табиғат неге ерекше әдемі болады?

3.Сендер қалай ойлайсыңдар,кез келген ағынды суды ішуге

болмайды,ал бұлақтан неге ішуге болады? Өз ойларыңды

дәлелдеңдер.

4.Асан судың қандай қасиетін тапты?

5.Осы әңгіме бойынша судың тағы қандай қасиеттерін

атауға болады?

42-43-бб. «Судың қасиеті» деген мәтінді оқу.

Мұғалім мәтінді 3-нұсқа бойынша оқуды ұсынады.

1-нұсқа «1-тәжірибені» оқиды.

2-нұсқа «2-тәжірибені» оқиды.

3-нұсқа «3-тәжірибені» оқиды.

Және тағы да 1,2,3 қайталама тапсырмалар беріледі.

(Мұғалім қалауынша.)

Оқу және талқылауға берілген уақыт 2-3 минут. Мұғалім оқушыларға олар не туралы оқығандарын және судың қандай

қасиеттерін білгендері туралы кезектесіп айтуды ұсынады.

Балалардың сөз сөйлеу барысы бойынша, мұғалім тақтаға жаза

бастайды.


иісі жоқ


сұйық жұғады

Судың қасиетітүссіз мөлдір

пішіні

болмайды

Топтар сөз сөйлеп, жазбалар орындалған соң,мұғалім өзі

қорытынды жасайжы немесе судың қасиеті туралы оқушылар-

дың көмегімен тұжырымдама жасауды жөн көреді.

Суреттер мен сызбаларды қарастыру.

44-б. «Судың жай-күйі».

Сұрақтар:

1.Сендер қалай ойлайсыңдар, осы жұмбақпен өлең жолдарында

судың қандай жағдайлары айтылған?

2.Сызбада судың қандай 3 жағдайын көрсетеді?Оларды ата.

3.Судың бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне мысал келтір.

Мұғалім оқулыққа сүйеніп, (43-44-бб.) біздің болжамымыз

дұрыс па екенін тексеруді сұрайды.Мұғалім оқушылардың

болжамы мен оқулық мысалдарының нұсқаларын салыстырып

талдау жасайды.

7.Ой – қиял.

Жұмбақты оқыңдар, судың қандай қасиеті

немесе оның жағдайы туралы сөз болып жатқанын шешіңдер

және жауап беріңдер.

Ақ көрпесін тұйықтап,

Қыстай жатар ұйықтап. (Қар)

Тілі былдыр

Үні сылдыр. (Жаңбыр)

Дәмі де жоқ, түсі жоқ,

Пайдаланбас кісі жоқ. (Су)

Таусылмайтын ақ мақта,

Қысы, жазы тау жақта. (Қар)

Басы көкте,

Аяғы жерде....

Тұра алмайды көкте. (Жауған жаңбыр)

Жазда болмайды,

Қыста болады.

Терезеге қонады,

Әсем ою ояды. (Қырау)

8.Үй тапсырмасы. 41-44-бб. оқу және мазмұнын айту.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Су. Суды? ?асиеті.

Автор: Уалиева Сауле Оразовна

Дата: 07.01.2015

Номер свидетельства: 150962

Похожие файлы

object(ArrayObject)#920 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "Су.Суды? ?асиеті. "
  ["seo_title"] => string(20) "su-sudyn-k-asiieti-2"
  ["file_id"] => string(6) "232713"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1442904323"
 }
}
object(ArrayObject)#942 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Суды? ?асиеті презентация "
  ["seo_title"] => string(31) "sudyn-k-asiieti-priezientatsiia"
  ["file_id"] => string(6) "239308"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1444755044"
 }
}
object(ArrayObject)#920 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Ашық сабақ: Су. Судың қасиеті"
  ["seo_title"] => string(30) "ashyk_sabak_su_sudyn_k_asiieti"
  ["file_id"] => string(6) "391722"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1487075617"
 }
}
object(ArrayObject)#942 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) ""Суды? ?асиеті" 2-сынып"
  ["seo_title"] => string(19) "sudynkasiieti2synyp"
  ["file_id"] => string(6) "291826"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455190277"
 }
}
object(ArrayObject)#920 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "Су. Суды? ?асиеті "
  ["seo_title"] => string(20) "su-sudyn-k-asiieti-1"
  ["file_id"] => string(6) "204165"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429615312"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства