kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Етістік" ?ыс?а мерзімді саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

              Жамбыл облысы Меркі ауданы №5 А?арал орта мектебіні?

Бастауыш сынып м??алімі 

Даулетова Гульпаш Естемесовна

 ?ыс?а мерзімді жоспары

?аза? тілі

45 минут

3сынып

Саба? та?ырыбы:

Етістік

Ма?саты:

Дара ж?не к?рделі етістікті ?атыстырып, с?йлем  ??растыру.Топты? ж?мыс ар?ылы бір-біріне ке?ес беріп,тал?ылау?а баулу. Диалогты? о?ыту ар?ылы білімдерін тияна?тау, тілдік ?орын дамыту.

Сілтеме:

Н?с?аулы?, ?аза? тілі о?улы?ы, интербелсенді ?дістеме.

К?тілетін н?тиже:

 О?ушылар?а берілген  с?ра?ты  топ ішінде тал?ылайды, орта? м?млеге келеді, бірін-бірі т?зетеді ж?не ба?алайды.?р т?сінікке ?з к?з?арасын білдіреді.

Негізгі идеялар:

Диалогты?  ?арым- ?атынасын  ?алыптастыру  ?рі ны?айту. Сыни т?р?ыдан ойлау ?абілеттерін арттыру.

Саба?та ?олданылатын материалдар:

С?зж?мба?, стикерлер, бейнетаспа, ?има ?а?аздар,плакат, ба?алау пара?ы.

О?ыту ?дістері:

Сын т?р?ысынан ойлау, топты? ж?мыс, диалогты? о?ыту, ба?алау ж?не ?зін ?зі,?зара ба?алау, зерттеушілік ??гіме,АКТ.

Жеке ж?мыс

Топты? ж?мыс

Ж?пты? ж?мыс

Дерек к?здері:

?аламтордан алын?ан м?ліметтер, н?с?аулы?.

 

Ойлау де?г.

Ма?сат

К?тілетін н?тиже

Т?рткі

(с?ра?, тапсырма, жа?даят)

Ба?алау

М??алімні?

іс – ?рекеті

О?ушыны?

іс – ?рекеті

Білу

Та?ырыпты? м?нін ?з бетімен ме?геру.

Топты? ж?мыс ар?ылы білімдерін тияна?тау

Саба??а о?ушыларды? белсенділіктері артады.

Етістік ережесін т?сіне біледі.

Іс-?рекетті білдіретін с?здерді о?ушылар бас?а с?здерден ажырата алады.

1.Ше?бер ??ру ар?ылы тілек айту.

С?ра?: ?андай тілек тілер еді?дер?

-Тілек айту ?найды ма?

2.Топ?а б?ліну: сандар ар?ылы

-сандар ар?ылы б?ліну сендерге ?нады ма?

-топ бо?аннан кейін сендер ?андай ережеге с?йенуіміз керек?

3.Ба?алау пара?ын  т?сіндіру

-?пай жинау ар?ылы ба?алау сендерге ?найды ма?

4. Ой ?оз?ау «Етістік» с?зж?мба? шешу.

-С?з ж?мба? ар?ылы ?андай та?ырыпты аны?тады??

5.«Ойлан,ж?птас,

пікірлес» ?дісі

критерийлер

дискриптор

?пай

1.Ше?бер ??ру,тілек айту.

2.Топ?а б?лу (1-4 сандар санау ар?ылы)

3.?р о?ушы?а бір а? пара? беру

-Кім саба??а ?атысып, айтып отырса.ол о?ушы?а  «алма» беріп отырамын.Алма суретін пара?тарына жабысырады.

4. ?р топ?а с?зж?мба?  тарату

-?ай топ бірінші с?зж?мба?ты шешсе сол «К?н» тобы, екінші «Ай» тобы, ?шінші «Ж?лдыз» тобы, т?ртінші «Б?лт» тобы атанады.

1-топ.К?н туралы эссе жазады.

2-топ.Ай туралы ертегі ??растырады.

3-топ. Ж?лдыз туралы ?ле? ??растырады.

4-топ.Б?лт туралы сурет салады.

1.О?ушылар ше?бер ??рып, ?з ойларынан шы??ан тілектерін  айтады.

2.Топ?а санау ар?ылы б?лінеді.

3. Ба?алау бойынша т?сінік алады.А? пара??а ?з аты-ж?ндерін жазады.

4. Топпен с?зж?мба? шешеді.

.

Мысалы: мен к?нмін.Мен с?лумын.Мен жерге жылуымды шашамын.Ал кейде к??іл-к?йім болма?анда б?лтты? артына жасырынып,шы?пай ?оямын.

Білім к?лемін зерделеу

?ызыл алма

Жасыл алма

Сары алма

3

2

1

Т?сіну

Білім жинау, жауапкершілігін т?сіну.

Жеке ж?не топпен  жатты?уларды бірлесе орындау ар?ылы саба?ты? негізгі идеясын т?сінеді.

1.?р топ?а тапсырма беріп, ба?алау кестесін  толтыруды т?сіндіру

1 топ:1-жатты?у

1-о?ушы-?ле?ді м?нерлеп о?иды.

2-о?ушы-суретп ен бейнелейді

3-о?ушы-?ле?ді бас?а о?ушылар?а т?сіндіреді.

4-о?ушы-?ле?нен дара ж?не к?рделі етістікті табады.

5-о?ушы-к?рделі етістікті? ережесін айтады.

2 топ: 2-жатты?у

1-о?ушы-?демі жазады.

2-о?ушы-?атесіз жазады

3-о?ушы-дара етістікті к?рделі етістікке айналдырады.

4-о?ушы- етістіктерді ?ай с?збен байланысып т?р?анын к?рсетеді.

5-о?ушы-?ала?ан с?йлемге м?тін ??растырады.

3 топ:3-жатты?у

1-о?ушы- жа?ылтпашты  жаттайды.

2-о?ушы-етістікті тауып, дара ж?не к?рделі екенін ажыратады

3-о?ушы-«Серпер», «Шертер» туралы т?сінік береді.

4-о?ушы-бас?а о?ушылар?а с?ра? дайындайды

5-о?ушы- «Шертер» с?зіне с?зж?мба?  ??растырады.

6-о?ушы- «Серпер» с?зіне с?зж?мба?  ??растырады.

4 топ:4-жатты?у

1-о?ушы-дара етістікті теріп жазу.

2-о?ушы-к?рделі етістікті теріп жазады.

3-о?ушы-екі дара етістікке с?йлем ??райды.

4-о?ушы-екі к?рделі етістікке с?йлем ??райды.

5-о?ушы-«со?ты» с?зіне с?зж?мба? ??растырады.

Та?ырыпты? басты идеясын табу

Тапсырманы орындады

Жартылай орындады

Орындамады

3

2

1

1. ?р топ?а тапсырма беріп, ба?алау кестесін  толтыруды т?сіндіру

2.«Температураны ?лшеу» ?дісін ж?ргізу барысында дискриптор?а с?йеніп,тапсырманы д?рыс орында?ан о?ушы?а ?ызыл алма,жартылай орында?ан о?ушы?а жасыл алма,орындай алма?ан о?ушы?а сары алма беру.

3. ?р топта?ы о?ушыларды? тапсырманы б?ліп алуын ?ада?алау

4.Д?птермен ж?мыс жасау?а ба?ыт беріп,жаз?ан жазуына да ба?а беру.

1.Ба?алау кестесі бойынша тапсырманы орындау

2.Жеке ж?мыс ж?ргізу ар?ылы ?р о?ушы ?з тапсырмасын ?ор?айды.

3.Д?птермен ж?мыс жасау

?олдану

Шы?армашылы?

?абілетін арттыру

Шы?армашылы? тапсырмаларды орындау  ар?ылы ал?ан білімдерін ке?ейтеді.

1.Сергіту с?ті:

Аспан?а ?арап ай к?рдім,

Т?мен ?арап жер к?рдім

О??а, сол?а б?рылдым,

Егеменді ел к?рдім

2.Ой сергек: ?имыл-мимикамен с?зді т?сіндіру

3.Тапсырмалар: ашады, ?рді, с?йлесті, ыс?ырды, ?рысты, ж?рді

-Біз ?андай с?здер пайдаланды??

-Осы с?здерді  ?мірде ?ай с?ттерде пайдаланамыз?

Шы?армашылы??а баулу

1.Сергіту с?тін ж?ргізеді.

2.М??алім алты о?ушыны сырт?а алып шы?ып, орындалатын ж?мыспен таныстырады

-Кім табады, сол о?ушыны? «алмасы» к?бейеді

1.Сергіту с?тін бірдей орындайды.

2. ?има ?а?азда?ы с?з бойынша  ?имыл-мимикамен с?зді т?сіндіруге тырысады.

Тапсырманы дереу т?сіндім

К?птен кейін т?сіндім

?атыспай отырдым

3

2

1

Талдау

Д?лел табу?а н?с?ау.

Д?лелдеуге да?дыланады, демек, машы?танады.

Бейнетаспадан «Алдар к?се мен бай» мултфильм ?зіндісін  к?рсету

-Б?л ертегіні ?алай жал?астырар еді??

-Ертегіден ?андай іс-?рекеттерді бай?ады?дар?

-Алдар к?сені? орында бол?анда сен не істер еді??

Ойын д?лелдеуге  машы?тандыру

Айт?ан с?зімді д?лелдей алдым

Ойладым,біра? айта алмадым

Т?сінбедім

3

2

1

1.Интерактивті та?тадан бейне таспа к?рсету

2.Сыни ойла?а байланысты с?ра?тар ?ою.

1.О?ушылар  мултфильмді к?реді

2.С?ра?тар?а жауап береді.

Синтез /Жина?тау/

Ережені еске т?сіріп, білімдерін жина?тайды.

Топпен ж?не жеке ж?мыс жаса?анда ?з пікірлерін айта алады.

Б?гінгі саба?та орында?ан тапсырмаларды ой елегінен ?ткізу.

Жа?даяттан шы?у ??зырлігін ?алыптастыру

Ережені толы? білемін:

Жартылай білемін:

?мытып ?алып есіме т?сіремін:

3

2

1

М??алім саба?та?ы б?лімдерді ?орытып, ба?алайды.

 Б?гінгі саба? туралы  ?з пікірлерін айтады.

Ба?алау

?з еріктерімен пікір білдіруге ж?не шешім ?абылдау?а да?дыландыру.

Т?йінді шешім ?абылдап, на?ты пікірін білдіреді.

Саба? ?нады ма?

-Б?гін біз не ?йрендік?

-Б?гінгі саба?та  ?андай тапсырманы орында?ан кезде киналды??

Шынайы ой ту?ызу?а жол ашу ж?не сыни ойлау ?абілетін арттыру

Саба?та тапсырмаларды т?сіндім

Т?сіндім,біра? ма?ан ?иын болды

?з ойымды айтпадым,біра? ты?дап отырдым

3

2

1

С?ра??а жауап бере отырып, осы б?гінгі саба??а кері байланыс жасату.

Ба?ала?анын ?ада?алау.

?р топтан бір – бір о?ушы?а си?ырлы допты ла?тырып,с?ра??а жауап алу.

?р о?ушы ?зіні? жина?та?ан «алмалар» санын есептеп, ?зіні? аты-ж?ніні? т?сына жабыстырады.

?йге тапсырма:

?аза? тілі о?улы?ынан  – 5 жатты?у. Дара етістіктер мен к?рделі етістіктері бар с?йлемдерді б?лек жазу.42-43 бетті о?у

Просмотр содержимого документа
«"Етістік" ?ыс?а мерзімді саба? жоспары »

Жамбыл облысы Меркі ауданы №5 Ақарал орта мектебінің

Бастауыш сынып мұғалімі

Даулетова Гульпаш Естемесовна

қысқа мерзімді жоспары


Қазақ тілі

45 минут

3сынып


Сабақ тақырыбы:

Етістік

Мақсаты:

Дара және күрделі етістікті қатыстырып, сөйлем құрастыру.Топтық жұмыс арқылы бір-біріне кеңес беріп,талқылауға баулу. Диалогтық оқыту арқылы білімдерін тиянақтау, тілдік қорын дамыту.

Сілтеме:

Нұсқаулық, қазақ тілі оқулығы, интербелсенді әдістеме.

Күтілетін нәтиже:

Оқушыларға берілген сұрақты топ ішінде талқылайды, ортақ мәмлеге келеді, бірін-бірі түзетеді және бағалайды.Әр түсінікке өз көзқарасын білдіреді.

Негізгі идеялар:

Диалогтық қарым- қатынасын қалыптастыру әрі нығайту. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақта қолданылатын материалдар:

Сөзжұмбақ, стикерлер, бейнетаспа, қима қағаздар,плакат, бағалау парағы.

Оқыту әдістері:

Сын тұрғысынан ойлау, топтық жұмыс, диалогтық оқыту, бағалау және өзін өзі ,өзара бағалау, зерттеушілік әңгіме,АКТ.

Жеке жұмыс

Топтық жұмыс

Жұптық жұмыс

Дерек көздері:

Ғаламтордан алынған мәліметтер, нұсқаулық.

Ойлау деңг.

Мақсат

Күтілетін нәтиже

Түрткі

(сұрақ, тапсырма, жағдаят)

Бағалау

Мұғалімнің

іс – әрекеті

Оқушының

іс – әрекеті

Білу


Тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеру.

Топтық жұмыс арқылы білімдерін тиянақтауСабаққа оқушылардың белсенділіктері артады.

Етістік ережесін түсіне біледі.


Іс-әрекетті білдіретін сөздерді оқушылар басқа сөздерден ажырата алады..


1.Шеңбер құру арқылы тілек айту.

Сұрақ: қандай тілек тілер едіңдер?

-Тілек айту ұнайды ма?


2.Топқа бөліну: сандар арқылы

-сандар арқылы бөліну сендерге ұнады ма?

-топ боғаннан кейін сендер қандай ережеге сүйенуіміз керек?


3.Бағалау парағын түсіндіру

-ұпай жинау арқылы бағалау сендерге ұнайды ма?


4. Ой қозғау «Етістік» сөзжұмбақ шешу.

-Сөз жұмбақ арқылы қандай тақырыпты анықтадық?


5.«Ойлан,жұптас,

пікірлес» әдісі

критерийлер

дискриптор

Ұпай

1.Шеңбер құру,тілек айту.


2.Топқа бөлу (1-4 сандар санау арқылы)

3.Әр оқушыға бір ақ парақ беру

-Кім сабаққа қатысып, айтып отырса.ол оқушыға «алма» беріп отырамын.Алма суретін парақтарына жабысырады.


4. Әр топқа сөзжұмбақ тарату

-Қай топ бірінші сөзжұмбақты шешсе сол «Күн» тобы, екінші «Ай» тобы, үшінші «Жұлдыз» тобы, төртінші «Бұлт» тобы атанады.


1-топ.Күн туралы эссе жазады.

2-топ.Ай туралы ертегі құрастырады.

3-топ. Жұлдыз туралы өлең құрастырады.

4-топ.Бұлт туралы сурет салады.
1.Оқушылар шеңбер құрып, өз ойларынан шыққан тілектерін айтады.
2.Топқа санау арқылы бөлінеді.


3. Бағалау бойынша түсінік алады.Ақ параққа өз аты-жөндерін жазады.4. Топпен сөзжұмбақ шешеді.

.

Мысалы: мен күнмін.Мен сұлумын.Мен жерге жылуымды шашамын.Ал кейде көңіл-күйім болмағанда бұлттың артына жасырынып,шықпай қоямын.


Білім көлемін зерделеу
Қызыл алма

Жасыл алма

Сары алма

3

2

1Түсіну

Білім жинау, жауапкершілігін түсіну.


Жеке және топпен жаттығуларды бірлесе орындау арқылы сабақтың негізгі идеясын түсінеді.

1.Әр топқа тапсырма беріп, бағалау кестесін толтыруды түсіндіру

1 топ:1-жаттығу

1-оқушы-өлеңді мәнерлеп оқиды.

2-оқушы-суретп ен бейнелейді

3-оқушы-өлеңді басқа оқушыларға түсіндіреді.

4-оқушы-өлеңнен дара және күрделі етістікті табады.

5-оқушы-күрделі етістіктің ережесін айтады.

2 топ: 2-жаттығу

1-оқушы-әдемі жазады.

2-оқушы-қатесіз жазады

3-оқушы-дара етістікті күрделі етістікке айналдырады.

4-оқушы- етістіктерді қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсетеді.

5-оқушы-қалаған сөйлемге мәтін құрастырады.


3 топ:3-жаттығу

1-оқушы- жаңылтпашты жаттайды.

2-оқушы-етістікті тауып, дара және күрделі екенін ажыратады

3-оқушы-«Серпер», «Шертер» туралы түсінік береді.

4-оқушы-басқа оқушыларға сұрақ дайындайды

5-оқушы- «Шертер» сөзіне сөзжұмбақ құрастырады.

6-оқушы- «Серпер» сөзіне сөзжұмбақ құрастырады.

4 топ:4-жаттығу

1-оқушы-дара етістікті теріп жазу.

2-оқушы-күрделі етістікті теріп жазады.

3-оқушы-екі дара етістікке сөйлем құрайды.

4-оқушы-екі күрделі етістікке сөйлем құрайды.

5-оқушы-«соқты» сөзіне сөзжұмбақ құрастырады.Тақырыптың басты идеясын табу

Тапсырманы орындады

Жартылай орындады

Орындамады


3

2

11. Әр топқа тапсырма беріп, бағалау кестесін толтыруды түсіндіру

2.«Температураны өлшеу» әдісін жүргізу барысында дискрипторға сүйеніп,тапсырманы дұрыс орындаған оқушыға қызыл алма,жартылай орындаған оқушыға жасыл алма,орындай алмаған оқушыға сары алма беру.

3. Әр топтағы оқушылардың тапсырманы бөліп алуын қадағалау

4.Дәптермен жұмыс жасауға бағыт беріп,жазған жазуына да баға беру.
1.Бағалау кестесі бойынша тапсырманы орындау

2.Жеке жұмыс жүргізу арқылы әр оқушы өз тапсырмасын қорғайды.3.Дәптермен жұмыс жасау

Қолдану
Шығармашылық

қабілетін арттыру
Шығармашылық тапсырмаларды орындау арқылы алған білімдерін кеңейтеді.


1.Сергіту сәті:

Аспанға қарап ай көрдім,

Төмен қарап жер көрдім

Оңға, солға бұрылдым,

Егеменді ел көрдім


2.Ой сергек: қимыл-мимикамен сөзді түсіндіру3.Тапсырмалар: ашады, өрді, сөйлесті, ысқырды, ұрысты, жүрді

-Біз қандай сөздер пайдаландық?

-Осы сөздерді өмірде қай сәттерде пайдаланамыз?Шығармашылыққа баулу
1.Сергіту сәтін жүргізеді.2.Мұғалім алты оқушыны сыртқа алып шығып, орындалатын жұмыспен таныстырады

-Кім табады, сол оқушының «алмасы» көбейеді1.Сергіту сәтін бірдей орындайды.


2. Қима қағаздағы сөз бойынша қимыл-мимикамен сөзді түсіндіруге тырысады.

Тапсырманы дереу түсіндім

Көптен кейін түсіндім

Қатыспай отырдым3


2

1

ТалдауДәлел табуға нұсқау.Дәлелдеуге дағдыланады, демек, машықтанады.Бейнетаспадан «Алдар көсе мен бай» мултфильм үзіндісін көрсету

-Бұл ертегіні қалай жалғастырар едің?

-Ертегіден қандай іс-әрекеттерді байқадыңдар?

-Алдар көсенің орында болғанда сен не істер едің?Ойын дәлелдеуге машықтандыру
Айтқан сөзімді дәлелдей алдым

Ойладым,бірақ айта алмадым

Түсінбедім3


2


1


1.Интерактивті тақтадан бейне таспа көрсету


2.Сыни ойлаға байланысты сұрақтар қою.1.Оқушылар мултфильмді көреді


2.Сұрақтарға жауап береді.Синтез /Жинақтау/

Ережені еске түсіріп, білімдерін жинақтайды.

Топпен және жеке жұмыс жасағанда өз пікірлерін айта алады.

Бүгінгі сабақта орындаған тапсырмаларды ой елегінен өткізу.Жағдаяттан шығу құзырлігін қалыптастыру

Ережені толық білемін:

Жартылай білемін:

Ұмытып қалып есіме түсіремін:

3

2

1

Мұғалім сабақтағы бөлімдерді қорытып, бағалайды.

Бүгінгі сабақ туралы өз пікірлерін айтады.

Бағалау
Өз еріктерімен пікір білдіруге және шешім қабылдауға дағдыландыру.

Түйінді шешім қабылдап, нақты пікірін білдіреді.

Сабақ ұнады ма?

-Бүгін біз не үйрендік?

-Бүгінгі сабақта қандай тапсырманы орындаған кезде киналдың?

Шынайы ой туғызуға жол ашу және сыни ойлау қабілетін арттыру

Сабақта тапсырмаларды түсіндім

Түсіндім,бірақ маған қиын болды

Өз ойымды айтпадым,бірақ тыңдап отырдым

3


2


1

Сұраққа жауап бере отырып, осы бүгінгі сабаққа кері байланыс жасату.

Бағалағанын қадағалау.

Әр топтан бір – бір оқушыға сиқырлы допты лақтырып,сұраққа жауап алу.

Әр оқушы өзінің жинақтаған «алмалар» санын есептеп, өзінің аты-жөнінің тұсына жабыстырады.


Үйге тапсырма:


Қазақ тілі оқулығынан – 5 жаттығу. Дара етістіктер мен күрделі етістіктері бар сөйлемдерді бөлек жазу.42-43 бетті оқу
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
"Етістік" ?ыс?а мерзімді саба? жоспары

Автор: Даулетова Гульпаш Естемесовна

Дата: 16.04.2015

Номер свидетельства: 202270

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) ""На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері" саба?ыны? ?ыс?а мерзімді жоспары. "
  ["seo_title"] => string(102) "nak-ty-sannyn-n-shi-d-riezhieli-tubiri-zh-nie-onyn-k-asiiettieri-sabag-ynyn-k-ysk-a-mierzimdi-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "245181"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446069199"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(88) ""К?мекші етістіктер" ?ыс?а мерзімді саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(55) "komiekshi-ietistiktier-k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "202567"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1429280827"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(84) "Қысқа мерзімді сабақ жоспары "Зат есім" 3 сынып"
  ["seo_title"] => string(50) "k_ysk_a_mierzimdi_sabak_zhospary_zat_iesim_3_synyp"
  ["file_id"] => string(6) "392304"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1487184729"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "Д?ниетану п?нінен ?ыс?а мерзімдік жоспары "
  ["seo_title"] => string(47) "duniietanu-p-ninien-k-ysk-a-mierzimdik-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "134926"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416834321"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Септік жал?ау 7-сынып .?ыс?а мерзімді саба? жоспары. "
  ["seo_title"] => string(57) "sieptik-zhalg-au-7-synyp-k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "134842"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416823886"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства