kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері" саба?ыны? ?ыс?а мерзімді жоспары.

Нажмите, чтобы узнать подробности

11 сыныпта "Алгебра ж?не анализ бастамалары" п?нінен "На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері" саба?ыны? ?ыс?а мерзімді жоспары. 

?ыс?а мерзімді саба? жоспары

П?ні: Алгебра ж?не анализ бастамалары.                     К?ні:             Сыныбы: 11 «а»

Саба?ты? та?ырыбы:

На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері. 

Сілтеме:

11-сынып,  Алгебра ж?не анализ бастамалары, о?улы?ты?  44-50-ші беттері. ІІ-тарау, §5

Ма?саты:

 1. Білімділік:  санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не  санны? n-ші д?режелі арифметикалы? т?бірі   ??ымдарын таныстыру,  n-ші д?режелі т?бірді? негізгі ?асиеттерін ме?герту ж?не оларды ?олдана отырып ?рнектерді т?рлендіру білімдерін ме?герту;
 2. Дамытушылы?:   Ойлау  ж?не есте са?тау ?абілеттерін арттыру, шы?армашылы? ізденісін дамыту ;
 3. Т?рбиелік:    О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, саба??а ?з еркімен белсене араласуы, білімдерін к?рсете алуына ы?пал ету, ?зін-?зі бас?арып, білімін тияна?тай білуге т?рбиелеу.

О?ыту н?тижесі:

- на?ты санны? т?бірі туралы ??ым ж?не ?асиеттері бойынша білімдерін тере?детеді;

-?асиеттерді ?олданып есептер шы?ара алады;

- натурал к?рсеткішті n – ші д?режелі т?бірді? ?асиеттерін ?рнектерді ы?шамдауда ?олдана біледі.

Саба?ты? ?дісі  мен т?сілі:

Топты? ж?не жеке ж?мыс, диалогты? о?ыту, Блум таксономиясы моделі.

Диалогты? о?ыту: 

С?ра? ?ою, топты? ж?не ж?ппен ??гімелесу;

А?парат к?зі:

интерактивті та?та, слайдтар, о?улы?, плакат, маркер

Т?йінді идеялар

1) Та?ырыппен ж?мыс жасау о?ушыларды? т?уелсіз ойлауына ж?не оларды? ой ?орыту,  ?зіндік т?сініктеме беру ?абілетіне ы?палын тигізеді.

2) Сыни т?р?ыдан ойлау   балаларды? ?з идеясын білдіруіне, т?рлі к?з?арастар?а к??іл б?луге ж?не оларды ба?алау?а м?мкіндік береді.

Саба?ты?  мазм?ны

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс – ?рекеті

?йымдастыру. 

Топтар?а б?лу.

1-ден 3-ке дейін санату ар?ылы 3 топ?а б?лініп отыру.

Білу

«Ал?аш?ы функция ж?не интеграл» тарауын пысы?тап ?туге с?ра?тар беру.

?р топ ?здеріне берілген с?ра?тар?а жауаптар береді. Бас?а топты? берген жауаптарын «ба?даршам» ?дісімен ба?алап, ?з пікірлерін ?осады.

Т?сіну

Жа?а саба? та?ырыбын таныстыру.

?р топ?а жа?а та?ырып бойынша тапсырмалар беріледі.

Мысалдар келтіру тапсырылады.

      Саба? ?стінде ауызша с?ра?-жауап ж?ргізіп, сыни к?збен ?арау?а да?дыланады.

І топ.  Та?ырыпты?  идеясын ашады.

 1. Санны? n-ші д?режелі т?бірі. Мысалдар келтірі?дер.
 2. а саныны? n-ші д?режелі арифметикалы? т?бірі. Мысалдар  келтірі?дер.

 

ІІ топ.  1-3 ережелер.

 1. К?бейтіндіден т?бір шы?ару ережесі. Мысалдар келтірі?дер.
 2. Б?лшектен т?бір шы?ару ережесі. Мысалдар келтірі?дер.
 3. Т?бірді? д?реже к?рсеткіші мен т?бір та?басыны? ішіндегі ?рнекті? к?рсеткішін ?ыс?арту ережесі. Мысалдар келтірі?дер.

 

ІІІ топ. 4-5 ережелер.

 1. Т?бірді д?режеге шы?ару ережесі. Мысалдар келтірі?дер.
 2. Т?бірден т?бір шы?ару ережесі. Мысалдар келтірі?дер.

 

?олдану.

Тапсырмалар орындалады.

Топтаса отырып n-ші д?режелі т?бірді? негізгі ?асиеттерін ?олданып, ?рнектерді т?рлендіруге арналын?ан есептер шы?ару.

 Жа?а білімдерді ?олданады. О?улы?тан есептер шы?арады. n-ші д?режелі т?бірді есептеуді ?йренеді.

n-ші д?режелі т?бірді? негізгі ?асиеттерін ?олданып, ?рнектерді т?рлендіруге ?йренеді.  

О?улы?тан №75 (2,4), №76 (2,4), 77 (2,4), №78 (2,4,6,8) есептерді шы?ару.

Талдау.

1.Т?бір та?басыны? ішіндегі ?рнектер ?андай м?ндерді ?абылдауы м?мкін?

Мысалдар келтірі?дер.

2. Кез келген на?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ?рдайым табыла бере ме? Жауабын т?сіндірі?дер.

О?ушылар топпен ке?есіп ?з пікірлерін білдіреді. Пікірталас ж?ргізеді.

Жина?-тау.

Венн диаграммасын толтырту.

Санны? квадрат т?бірі мен n-ші д?режелі т?бірі арасында?ы ??састы?тар мен айырмашылы?тарды Венн диаграммасын

сызып толтырады.

Интербелсенді та?тада Венн диаграммасын сызу.

Ба?алау.

Топ к?шбасшысыны? ба?алау ?а?аздарын жинап, ба?аларды ескере отырып о?ушыларды? білімдерін ба?алау.

?й тапсырмасы:

§5, №76-78 есептер (ж?п н?с?алары)
 

Просмотр содержимого документа
«"На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері" саба?ыны? ?ыс?а мерзімді жоспары. »

Қысқа мерзімді сабақ жоспары


Пәні: Алгебра және анализ бастамалары. Күні: Сыныбы: 11 «а»

Сабақтың тақырыбы:


Нақты санның n-ші дәрежелі түбірі және оның қасиеттері.

Сілтеме:

11-сынып, Алгебра және анализ бастамалары, оқулықтың 44-50-ші беттері. ІІ-тарау, §5

Мақсаты:

 1. Білімділік: санның n-ші дәрежелі түбірі және санның n-ші дәрежелі арифметикалық түбірі ұғымдарын таныстыру, n-ші дәрежелі түбірдің негізгі қасиеттерін меңгерту және оларды қолдана отырып өрнектерді түрлендіру білімдерін меңгерту;

 2. Дамытушылық: Ойлау  және есте сақтау қабілеттерін арттыру, шығармашылық ізденісін дамыту ;

 3. Тәрбиелік: Оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып, сабаққа өз еркімен белсене араласуы, білімдерін көрсете алуына ықпал ету, өзін-өзі басқарып, білімін тиянақтай білуге тәрбиелеу.

Оқыту нәтижесі:

- нақты санның түбірі туралы ұғым және қасиеттері бойынша білімдерін тереңдетеді;

-қасиеттерді қолданып есептер шығара алады;

- натурал көрсеткішті n – ші дәрежелі түбірдің қасиеттерін өрнектерді ықшамдауда қолдана біледі.

Сабақтың әдісі мен тәсілі:

Топтық және жеке жұмыс, диалогтық оқыту, Блум таксономиясы моделі.

Диалогтық оқыту: 

Сұрақ қою, топтық және жұппен әңгімелесу;


Ақпарат көзі:

интерактивті тақта, слайдтар, оқулық, плакат, маркер


Түйінді идеялар

1) Тақырыппен жұмыс жасау оқушылардың тәуелсіз ойлауына және олардың ой қорыту, өзіндік түсініктеме беру қабілетіне ықпалын тигізеді.

2) Сыни тұрғыдан ойлау балалардың өз идеясын білдіруіне, түрлі көзқарастарға көңіл бөлуге және оларды бағалауға мүмкіндік береді.


Сабақтың мазмұныМұғалімнің іс-әрекеті


Оқушының іс – әрекеті

Ұйымдастыру.

Топтарға бөлу.


1-ден 3-ке дейін санату арқылы 3 топқа бөлініп отыру.

Білу

«Алғашқы функция және интеграл» тарауын пысықтап өтуге сұрақтар беру.


Әр топ өздеріне берілген сұрақтарға жауаптар береді. Басқа топтың берген жауаптарын «бағдаршам» әдісімен бағалап, өз пікірлерін қосады.

Түсіну

Жаңа сабақ тақырыбын таныстыру.

Әр топқа жаңа тақырып бойынша тапсырмалар беріледі.

Мысалдар келтіру тапсырылады.

Сабақ үстінде ауызша сұрақ-жауап жүргізіп, сыни көзбен қарауға дағдыланады.


І топ. Тақырыптың идеясын ашады.

 1. Санның n-ші дәрежелі түбірі. Мысалдар келтіріңдер.

 2. а санының n-ші дәрежелі арифметикалық түбірі. Мысалдар келтіріңдер.


ІІ топ. 1-3 ережелер.

 1. Көбейтіндіден түбір шығару ережесі. Мысалдар келтіріңдер.

 2. Бөлшектен түбір шығару ережесі. Мысалдар келтіріңдер.

 3. Түбірдің дәреже көрсеткіші мен түбір таңбасының ішіндегі өрнектің көрсеткішін қысқарту ережесі. Мысалдар келтіріңдер.


ІІІ топ. 4-5 ережелер.

 1. Түбірді дәрежеге шығару ережесі. Мысалдар келтіріңдер.

 2. Түбірден түбір шығару ережесі. Мысалдар келтіріңдер.


Қолдану.

Тапсырмалар орындалады.

Топтаса отырып n-ші дәрежелі түбірдің негізгі қасиеттерін қолданып, өрнектерді түрлендіруге арналынған есептер шығару.

Жаңа білімдерді қолданады. Оқулықтан есептер шығарады. n-ші дәрежелі түбірді есептеуді үйренеді.

n-ші дәрежелі түбірдің негізгі қасиеттерін қолданып, өрнектерді түрлендіруге үйренеді.

Оқулықтан №75 (2,4), №76 (2,4) , 77 (2,4) , №78 (2,4,6,8) есептерді шығару.

Талдау.

1.Түбір таңбасының ішіндегі өрнектер қандай мәндерді қабылдауы мүмкін?

Мысалдар келтіріңдер.


2. Кез келген нақты санның n-ші дәрежелі түбірі әрдайым табыла бере ме? Жауабын түсіндіріңдер.

Оқушылар топпен кеңесіп өз пікірлерін білдіреді. Пікірталас жүргізеді.

Жинақ-тау.

Венн диаграммасын толтырту.Санның квадрат түбірі мен n-ші дәрежелі түбірі арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды Венн диаграммасын

сызып толтырады.


Интербелсенді тақтада Венн диаграммасын сызу.

Бағалау.

Топ көшбасшысының бағалау қағаздарын жинап, бағаларды ескере отырып оқушылардың білімдерін бағалау.

Үй тапсырмасы:

§5, №76-78 есептер (жұп нұсқалары)

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"На?ты санны? n-ші д?режелі т?бірі ж?не оны? ?асиеттері" саба?ыны? ?ыс?а мерзімді жоспары.

Автор: Сапар?алиев Марат Тілеулі?лы

Дата: 29.10.2015

Номер свидетельства: 245181

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства