kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?дебиеттік о?у 2 сынып Шегіртке мен ??мырс?а

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Шегіртке мен ??мырс?а
Саба?ты? ма?саты:

1) О?ушылар?а Абай ата туралы ма?л?мат беру. Шегіртке мен ??мырс?а мысал ?ле?іні? мазм?нын ашу, м?нерлеп о?у?а жатты?тыру.
2) Ой - ?рісін, д?ниетанымын ке?ейту, с?здік ?орын молайту, е?бек ете білуге баулу.
3) Е?бек?ор болу?а. жал?аулы?тан аула? болу?а т?рбиелеу.

         Саба?ты? ?дісі: топпен ж?мыс, Венн диаграммасы, ассоциация, р?лге б?ліп о?у.

         П?наралы? байланыс: д?ниетану.
         Саба?ты? к?рнекілігі: А. ??нанбаев, И. Крылов суреттері,ж?ндіктер суреті.               
         Саба?ты? барысы: 

         І. ?йымдастыру

/О?ушыларды /?ызыл,жасыл,сары т?стер ар?ылы  топ?а б?лу /

Психологиялы? дайынды?

?айырлы к?н достым!

?айырлы к?н болсын

Бізді? алар ба?амыз

Кіле? «5»-тік болсын!

Олай болса балалар, б?гінгі саба?ымызды бастаймыз.?рбір ісімізге м??ият болып, белсенділік танытып отырайы?!

II. ?й тапсырмасына шолу

А) К?згі орманны? к?ріністері м?тіні бойынша т?сінік айту.(3 о?ушыдан с?рау)

Топ?а тапсырма беру

М?тінге с?йеніп мінездеме бер

І топ-тиінге

ІІ топ-?оян?а

ІІІ топ-борсы??а

?й тапсырмасын ?орыту

Орман-бізді? байлы?ымыз деп неліктен айтылады!ІІІ. Жа?а саба?.
1. ?ызы?ушылы?ты ояту.

   Енді б?гінгі ?тілетін саба? та?ырыбымен танысайы?. ?азір мен ж?мба?тар о?имын,сендер шешуін д?рыс тапса?дар, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбын да білесі?дер.

1. ?ылдай белі б?гілген,

    ?зінен де ж?гі ?лкен. (??мырс?а)

2. ?зі ?ара шелкілдеп, секіреді селкілдеп. (Шегіртке)

- Кейіпкері жан - жануар болатын шы?арманы? т?рін ?алай айтамыз?
- Мысал дегеніміз не?
- Мысал – адамны? жа?ымсыз ?асиеттерін, мінез - ??л?ын жан - жануарларды? іс - ?рекетімен суреттеп жаз?ан шы?арманы? бір т?рі.
- Мысал ар?ылы бойымызда?ы жаман ?асиеттерден арылу?а, жа?сылы??а ?мтылуымыз керек.
- ?зіміз о?ы?ан ?андай мысалдарды естері?е т?сіре аласы?дар?
- Ал б?гінгі мысалымыз не туралы болатынын а??ара алды?дар ма?


2. Ма?ынаны тану /cлайд/
    Ендеше, балалар, біз б?гінгі саба?ымызда Абай атамызды? «Шегіртке мен ??мырс?а» деп аталатын мысал ?ле?імен танысамыз. ?ле?ді орыс жазушысы Иван Крылов шы?армаларынан аудар?ан.

1844 жылы, 21 ?арашада

Санк-Петербург ?аласында д?ниеден ?ткен

д?ниеден оз?ан.

1796 жылы

 2 а?панда М?скеуде д?ниеге келген

келген

М?скеуде туыл?ан

«?ас?ыр мен ?озы»

мысалыны? авторы

                                                                                                    

сатирик

?лты орыс

Жазушы

аудармашы

А?ын

жазушы

1.Аудармашы, а?ын А.??нанбаев  туралы. /cлайд/

Хронологиялы? кестемен ж?мыс.

1845 жылы Шы?ыс ?аза?стан облысы, Абай ауданында Шы??ыс тауында д?ниеге келген

?кесі ??нанбай

?ара с?здері бар

?ле? жина?тары бар

Бірнеше ?ндері бар

1904 жылы д?ниеден ?ткен

Суретпен ж?мыс/ cлайд/

Суреттен нені к?ріп т?рсы?дар?

 1. ?андай жыл мезгілі бейнеленген?
 2. ??мырс?аны? киімі ?андай? Шегірткені? ше?
 3. Шегіртке неліктен жылап т?р деп ойлайсы??

Енді о?ушылар шегіртке неге жылады екен? Соны білу ?шін мысалды о?ып к?рейік!


ІV О?улы?пен ж?мыс
 

1.М?нерлеп о?ып беремін.

2.С?ра?тармен ж?мыс.

 1. Мысал не туралы айтыл?ан?
 2. Жаздыг?ні шегірткені? жа?дайы ?андай болды, жаз мезгілін ?алай ?ткізді?
 3. Ол ??мырс?а?а неге келді?
 4. ??мырс?а шегірткеге не деді?
 5. Шегіртке ?андай сылтау айтты?

3.О?ушылар?а іштей о?ыту.
4. М?нерлеп о?удан жарыс ( 3 топтан 3 о?ушыдан о?ыту)

- Мысалда?ы жасыл бояумен жазыл?ан с?здерді дауыстап о?ы. Б?л с?здер ?ай кейіпкерге ?атысты?

- Неге олар жасыл бояумен жазыл?ан деп ойлайсы??

Сергіту с?ті

Y. Шы?армашылы? ж?мыс

І топ. Р?лге б?ліп о?у

ІІ топ. Суретін салу

ІІІ топ. Венн диаграммасы.

YI.Д?птермен ж?мыс

??мырс?а мен шегірткеге ?тірік ?ле? шы?ару.

YII.Саба?ты бекіту.

??мырс?а мен шегіртке туралы ма?л?мат беру

          ??мырс?а(Formіcіdae) – жар?а??анаттылар отрядыны? бір т??ымдасы. ??мырс?а жер шарында ке?інен тарал?ан, тек ?иыр Солт?стікте ж?не Антарктидада ?ана кездеспейді. ??мырс?аны? 10 мы?дай т?рі бар. Оларды? к?пшілік т?рлері тропиктік айма?тарда кездеседі.

          ??мырс?аларды? адам денсаулы?ына пайдасын к?п халы?тар ерте кездерден - а? білген. Ая?ы ауыратындар кей жа?дайларда ??мырс?а илеуіне ая?ын салып ??мырс?а?а ша?тыр?ан. Мысалы, ?ытайда б?дан 5 мы? жыл б?рын жазыл?ан “Бы? Цау Га? Му” кітабында ??мырс?аны? ?асиеті туралы ?ызы?ты деректер келтірілген. ??мырс?а денесінде 70-тен астам микроэлемент, 20-дан астам амин ?ыш?ылы, витаминдер бар. ?азіргі кезде ?ытайда ??мырс?адан аса ба?алы азы?ты?, д?рілік ?асиеті бар препараттар дайындалады. ??мырс?алар?а ж?ргізілген зерттеулер н?тижесінде оларды? ж??палы аурулармен ауырмайтынды?ы аны?тал?ан. ??мырс?адан алынатын д?рілер буын ауруларын, ?ант диабетін емдеуде, ?ан ?ысымын реттеуде ?олданылады.

         ?рт?рлі т??ымдастар?а жататын к?птеген ?сімдіктермен ?оректенетін зиянкес ж?ндіктерді «к?п ?оректілер» деп атайды. Оларды? ішінде ауыл шаруашылы?ы да?ылдарына е? ?ауіптілері — шегірткелер, шекшектер. Тік ?анатты насекомдар отрядыны? бір отряд тарма?ын ??райтын шегірткелерді? ?аза?станда 200 - ден астам т?рлері кездеседі. Біра? соларды? ішінде онша?ты т?рі ?ана ?ауіпті зиянкестер санатына жатады.


 

VI. Саба?ты ?орытындылау

. Ой тол?аныс
І топ: Шегірткені ?андай адам?а те?еген?
ІІ топ: ??мырс?аны ?андай адам?а те?еген?
ІІІ топ: Мысалда?ы авторды? айтамын деген ойы ?андай?

С?ра?тар:
- ??мырс?аны? орнында болса?, сен не істер еді??
Ж?птас, ойлан, топтас, орта?а сал
- Кейіпкерлерді? ?айсысы ?нады. Неліктен?
- Шегіртке жазды ?алай ?ткізді? О?ып бері?дер.
- ?ыс т?сісімен шегірткені? ?мірі ?алай ?згерді?
- Кімнен к?мек с?рады? ??мырс?а?а ?андай ?тініш айтты?
- Сендер Шегірткені аяйсы?дар ма? Жауабы?ды т?сіндір.
- И. А. Крылов осы мысалмен бізге не айт?ысы келді?
- Шегіртке мен ??мырс?а мысалында кімдерді? ?рекеттерін, бай?ауымыз?а болады ма?
- Шегіртке мен ??мырс?а бейнелері адамдарды? ?асиеттерін к?ріп, бай?ауымыз?а болады ма?
- Бізді? ортамызда немесе ?мірде сендерге сондай адамдар кездесті ме?

Д?рыс балалар, мысалда?ы негізгі ой е?бекс?йгіштік ж?не жал?аулы? туралы екен. Олай болса, «Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей»- деп Абай атамыз айт?андай, е?бекті с?юіміз керек екен.


VII. ?йге тапсырма: м?нерлеп о?у, шегіртке мен ??мырс?аны? іс-?рекетін сипаттайтындай ма?ал-м?тел  жазып келу.


IХ. Ба?алау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?дебиеттік о?у 2 сынып Шегіртке мен ??мырс?а »

Сабақтың тақырыбы: Шегіртке мен құмырсқа
Сабақтың мақсаты:

1) Оқушыларға Абай ата туралы мағлұмат беру. Шегіртке мен құмырсқа мысал өлеңінің мазмұнын ашу, мәнерлеп оқуға жаттықтыру.
2) Ой - өрісін, дүниетанымын кеңейту, сөздік қорын молайту, еңбек ете білуге баулу.
3) Еңбекқор болуға. жалқаулықтан аулақ болуға тәрбиелеу.


Сабақтың әдісі: топпен жұмыс, Венн диаграммасы, ассоциация, рөлге бөліп оқу.

Пәнаралық байланыс: дүниетану.
Сабақтың көрнекілігі: А. Құнанбаев, И. Крылов суреттері,жәндіктер суреті.
Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру

/Оқушыларды /қызыл,жасыл,сары түстер арқылы топқа бөлу /

Психологиялық дайындық

Қайырлы күн достым!

Қайырлы күн болсын

Біздің алар бағамыз

Кілең «5»-тік болсын!

Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз.Әрбір ісімізге мұқият болып, белсенділік танытып отырайық!


II. Үй тапсырмасына шолу

А) Күзгі орманның көріністері мәтіні бойынша түсінік айту.(3 оқушыдан сұрау)

Топқа тапсырма беру

Мәтінге сүйеніп мінездеме бер

І топ-тиінге

ІІ топ-қоянға

ІІІ топ-борсыққа

Үй тапсырмасын қорыту

Орман-біздің байлығымыз деп неліктен айтылады!ІІІ. Жаңа сабақ.
1. Қызығушылықты ояту.

Енді бүгінгі өтілетін сабақ тақырыбымен танысайық. Қазір мен жұмбақтар оқимын,сендер шешуін дұрыс тапсаңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын да білесіңдер.


1. Қылдай белі бүгілген,

Өзінен де жүгі үлкен. (Құмырсқа)

2. Өзі қара шелкілдеп, секіреді селкілдеп. (Шегіртке)


- Кейіпкері жан - жануар болатын шығарманың түрін қалай айтамыз?
- Мысал дегеніміз не?
- Мысал – адамның жағымсыз қасиеттерін, мінез - құлқын жан - жануарлардың іс - әрекетімен суреттеп жазған шығарманың бір түрі.
- Мысал арқылы бойымыздағы жаман қасиеттерден арылуға, жақсылыққа ұмтылуымыз керек.
- Өзіміз оқыған қандай мысалдарды естеріңе түсіре аласыңдар?
- Ал бүгінгі мысалымыз не туралы болатынын аңғара алдыңдар ма?


2. Мағынаны тану /cлайд/
Ендеше, балалар, біз бүгінгі сабағымызда Абай атамыздың «Шегіртке мен құмырсқа» деп аталатын мысал өлеңімен танысамыз. Өлеңді орыс жазушысы Иван Крылов шығармаларынан аударған.

1844 жылы, 21 қарашада

Санк-Петербург қаласында дүниеден өткен

дүниеден озған.

1796 жылы

2 ақпанда Мәскеуде дүниеге келгенкелген

Мәскеуде туылған

«Қасқыр мен қозы»

мысалының авторы

сатирик

Ұлты орыс

Жазушы

аудармашы

Ақын

жазушы1.Аудармашы, ақын А.Құнанбаев туралы . /cлайд/

Хронологиялық кестемен жұмыс.1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданында Шыңғыс тауында дүниеге келген

Әкесі Құнанбай

Қара сөздері барӨлең жинақтары бар

Бірнеше әндері бар

1904 жылы дүниеден өткенСуретпен жұмыс/ cлайд/

Суреттен нені көріп тұрсыңдар?

 1. Қандай жыл мезгілі бейнеленген?

 2. Құмырсқаның киімі қандай? Шегірткенің ше?

 3. Шегіртке неліктен жылап тұр деп ойлайсың?

Енді оқушылар шегіртке неге жылады екен? Соны білу үшін мысалды оқып көрейік!


ІV Оқулықпен жұмыс


1.Мәнерлеп оқып беремін.

2.Сұрақтармен жұмыс.

 1. Мысал не туралы айтылған?

 2. Жаздыгүні шегірткенің жағдайы қандай болды, жаз мезгілін қалай өткізді?

 3. Ол құмырсқаға неге келді?

 4. Құмырсқа шегірткеге не деді?

 5. Шегіртке қандай сылтау айтты?3.Оқушыларға іштей оқыту.
4. Мәнерлеп оқудан жарыс ( 3 топтан 3 оқушыдан оқыту)

- Мысалдағы жасыл бояумен жазылған сөздерді дауыстап оқы. Бұл сөздер қай кейіпкерге қатысты?

- Неге олар жасыл бояумен жазылған деп ойлайсың?

Сергіту сәтіY. Шығармашылық жұмыс

І топ. Рөлге бөліп оқу

ІІ топ. Суретін салу

ІІІ топ. Венн диаграммасы.

YI.Дәптермен жұмыс

Құмырсқа мен шегірткеге өтірік өлең шығару.YII.Сабақты бекіту.

Құмырсқа мен шегіртке туралы мағлұмат беру

Құмырсқа(Formіcіdae) – жарғаққанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған, тек Қиыр Солтүстікте және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Олардың көпшілік түрлері тропиктік аймақтарда кездеседі.

Құмырсқалардың адам денсаулығына пайдасын көп халықтар ерте кездерден - ақ білген. Аяғы ауыратындар кей жағдайларда құмырсқа илеуіне аяғын салып құмырсқаға шақтырған. Мысалы, Қытайда бұдан 5 мың жыл бұрын жазылған “Бың Цау Гаң Му” кітабында құмырсқаның қасиеті туралы қызықты деректер келтірілген. Құмырсқа денесінде 70-тен астам микроэлемент, 20-дан астам амин қышқылы, витаминдер бар. Қазіргі кезде Қытайда құмырсқадан аса бағалы азықтық, дәрілік қасиеті бар препараттар дайындалады. Құмырсқаларға жүргізілген зерттеулер нәтижесінде олардың жұқпалы аурулармен ауырмайтындығы анықталған. Құмырсқадан алынатын дәрілер буын ауруларын, қант диабетін емдеуде, қан қысымын реттеуде қолданылады.

Әртүрлі тұқымдастарға жататын көптеген өсімдіктермен қоректенетін зиянкес жәндіктерді «көп қоректілер» деп атайды. Олардың ішінде ауыл шаруашылығы дақылдарына ең қауіптілері — шегірткелер, шекшектер. Тік қанатты насекомдар отрядының бір отряд тармағын құрайтын шегірткелердің Қазақстанда 200 - ден астам түрлері кездеседі. Бірақ солардың ішінде оншақты түрі ғана қауіпті зиянкестер санатына жатады.
VI. Сабақты қорытындылау

. Ой толғаныс
І топ: Шегірткені қандай адамға теңеген?
ІІ топ: Құмырсқаны қандай адамға теңеген?
ІІІ топ: Мысалдағы автордың айтамын деген ойы қандай?

Сұрақтар:
- Құмырсқаның орнында болсаң, сен не істер едің?
Жұптас, ойлан, топтас, ортаға сал
- Кейіпкерлердің қайсысы ұнады. Неліктен?
- Шегіртке жазды қалай өткізді? Оқып беріңдер.
- Қыс түсісімен шегірткенің өмірі қалай өзгерді?
- Кімнен көмек сұрады? Құмырсқаға қандай өтініш айтты?
- Сендер Шегірткені аяйсыңдар ма? Жауабыңды түсіндір.
- И. А. Крылов осы мысалмен бізге не айтқысы келді?
- Шегіртке мен құмырсқа мысалында кімдердің әрекеттерін, байқауымызға болады ма?
- Шегіртке мен құмырсқа бейнелері адамдардың қасиеттерін көріп, байқауымызға болады ма?
- Біздің ортамызда немесе өмірде сендерге сондай адамдар кездесті ме?

Дұрыс балалар, мысалдағы негізгі ой еңбексүйгіштік және жалқаулық туралы екен. Олай болса, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»- деп Абай атамыз айтқандай, еңбекті сүюіміз керек екен.


VII. Үйге тапсырма: мәнерлеп оқу, шегіртке мен құмырсқаның іс-әрекетін сипаттайтындай мақал-мәтел жазып келу.


IХ. Бағалау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
?дебиеттік о?у 2 сынып Шегіртке мен ??мырс?а

Автор: Жа?аг?л Сатыбалдиева Бимырза?ызы

Дата: 16.10.2015

Номер свидетельства: 240520

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(111) "Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев "
  ["seo_title"] => string(79) "shieghirtkie-mien-k-u-myrsk-a-i-a-krylov-k-azak-shag-a-audarg-an-a-k-u-nanbaiev"
  ["file_id"] => string(6) "156261"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421401449"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "шегіртке мен ??мырс?а "
  ["seo_title"] => string(29) "shieghirtkie-mien-k-u-myrsk-a"
  ["file_id"] => string(6) "124000"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1414608549"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(178) "Конспект урока по литературному чтению И.Крыловтан аудар?ан Абай ??нанбаев «Шегіртке мен ??мырс?а»"
  ["seo_title"] => string(113) "konspiekt-uroka-po-litieraturnomu-chtieniiu-i-krylovtan-audarg-an-abai-k-u-nanbaiev-shieghirtkie-mien-k-u-myrsk-a"
  ["file_id"] => string(6) "299268"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456488947"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(178) "Конспект урока по литературному чтению И.Крыловтан аудар?ан Абай ??нанбаев «Шегіртке мен ??мырс?а»"
  ["seo_title"] => string(115) "konspiekt-uroka-po-litieraturnomu-chtieniiu-i-krylovtan-audarg-an-abai-k-u-nanbaiev-shieghirtkie-mien-k-u-myrsk-a-1"
  ["file_id"] => string(6) "299269"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456488953"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "?дебиеттік о?у п?нінен саба? жоспары "Шегіртке мен ??мырс?а""
  ["seo_title"] => string(70) "diebiiettik-ok-u-p-ninien-sabak-zhospary-shieghirtkie-mien-k-u-myrsk-a"
  ["file_id"] => string(6) "290082"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1454920918"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства