kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

 

П?ні

?дебиеттік о?у

2 сынып

Та?ырып

Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев


 

Ма?саты

     Мысал мазм?нын т?сіну, идеялы? ?станымында?ы авторды? ойына ?зінше ой ?осу ар?ылы пікір білдіруге м?мкіндік жасау.

К?тілетін н?тиже

  • Мысалда?ы ж?ндіктерді? мінез-??лы?тары ар?ылы адам бойында?ы жа?сы-жаман ?асиеттерді танып, ба?а беруді ?йренеді;
  • Мысалды талдау ар?ылы мазм?нын ?серлі жеткізе білу да?дылары дамиды;
  • О?ушыларды? шы?армашылы? ?уаттары шы?далады.

Ресурстар

О?улы?, проектор, автор суреті, ?мірбаяны.

Кезе?дері

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

?йымдастыру кезе?і

(2 мин)

1.Сыныпта ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру ма?сатында о?ушылармен психологиялы? ахуал ж?ргізу

-?уанамын мен де

?уанасы? сен де

?уанайы? б?ріміз

Арайлап ат?ан к?нге

 

 

 

 

 

 

?имылмен к?рсетеді

Білу

(3 мин)

 

 

?осымша а?парат беру

Ж?мба? жасыру.

 

- Кейіпкері жан - жануар болатын шы?арманы? т?рін ?алай айтамыз?
- Мысал дегеніміз не?
- Мысал – адамны? жа?ымсыз ?асиеттерін, мінез - ??л?ын жан - жануарларды? іс - ?рекетімен суреттеп жаз?ан шы?арманы? бір т?рі.
- Мысал ар?ылы бойымызда?ы жаман ?асиеттерден арылу?а, жа?сылы??а ?мтылуымыз керек.
- ?зіміз о?ы?ан ?андай мысалдарды естері?е т?сіре аласы?дар?
- Ал б?гінгі мысалымыз не туралы болатынын а??ара алды?дар ма?
- Ендеше, біз б?гін, И. Крыловтан Абайды? аудармасы «шегіртке мен ??мырс?а» мысалын о?имыз. Алдымен ассоциация ?дісін ??ру ар?ылы автормен танысып алайы?: «Шегіртке мен ??мырс?а» мысалыны? авторы Kрылов Иван Андреевич 1796 жылы 2 а?панда М?скеуде туыл?ан. 1844 жылы, 21 ?арашада Санкт - Петербург ?аласында д?ниеден оз?ан. Сатирик ?лты орыс Жазушы - аудармашы. А?ын - жазушы

1. Аудармашы, а?ын А. ??нанбаев туралы. Хронологиялы? кестемен ж?мыс. 1845 жылы Шы?ыс ?аза?стан облысы, Абай ауданында Шы??ыс тауында д?ниеге келген. ?кесі ??нанбай ?ара с?здері бар. ?ле? жина?тары бар. Бірнеше ?ндері бар. 1904 жылы д?ниеден ?ткен.

 

??мырс?а мен шегіртке туралы ма?л?мат беру
??мырс?а(Formіcіdae) – жар?а??анаттылар отрядыны? бір т??ымдасы. ??мырс?а Жер шарында ке?інен тарал?ан, тек ?иыр Солт?стікте ж?не Антарктидада ?ана кездеспейді. ??мырс?аны? 10 мы?дай т?рі бар. Оларды? к?пшілік т?рлері тропиктік айма?тарда кездеседі.

??мырс?аларды? адам денсаулы?ына пайдасын к?п халы?тар ерте кездерден - а? білген. Ая?ы ауыратындар кей жа?дайларда ??мырс?а илеуіне ая?ын салып ??мырс?а?а ша?тыр?ан. Мысалы, ?ытайда б?дан 5 мы? жыл б?рын жазыл?ан “Бы? Цау Га? Му” кітабында ??мырс?аны? ?асиеті туралы ?ызы?ты деректер келтірілген. ??мырс?а денесінде 70-тен астам микроэлемент, 20-дан астам амин ?ыш?ылы, витаминдер бар. ?азіргі кезде ?ытайда ??мырс?адан аса ба?алы азы?ты?, д?рілік ?асиеті бар препараттар дайындалады. ??мырс?алар?а ж?ргізілген зерттеулер н?тижесінде оларды? ж??палы аурулармен ауырмайтынды?ы аны?тал?ан. ??мырс?адан алынатын д?рілер буын ауруларын, ?ант диабетін емдеуде, ?ан ?ысымын реттеуде ?олданылады.

?рт?рлі т??ымдастар?а жататын к?птеген ?сімдіктермен ?оректенетін зиянкес ж?ндіктерді «к?п ?оректілер» деп атайды. Оларды? ішінде ауыл шаруашылы?ы да?ылдарына е? ?ауіптілері — шегірткелер, шекшектер. Тік ?анатты насекомдар отрядыны? бір отряд тарма?ын ??райтын шегірткелерді? ?аза?станда 200 - ден астам т?рлері кездеседі. Біра? соларды? ішінде онша?ты т?рі ?ана ?ауіпті зиянкестер санатына жатады.

Екі басы ж?дыры?тай,

Ортасы ?ылдыры?тай.

(??мырс?а)

Ат басты,

Ар?ар м?йізді,

Б?рі кеуделі,

Б?кен санды,

?ос ?анатты, ??мырс?а ізді,

Бота тірсекті. (шегіртке)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т?сіну

 

(5 мин)

Мысалды м?нерлеп о?ып беру.

-??мырс?аны? орнында сен болса?, не істер еді??

Ойлан, ж?птас, топтас, орта?а сал.

- Кейіпкерлерді? ?айсысы ?нады. Неліктен?
- Шегіртке жазды ?алай ?ткізді? О?ып бері?дер.
- ?ыс т?сісімен шегірткені? ?мірі ?алай ?згерді?
- Кімнен к?мек с?рады? ??мырс?а?а ?андай ?тініш айтты?
- Сендер Шегірткені аяйсы?дар ма? Жауабы?ды т?сіндір.
- И. А. Крылов осы мысалмен бізге не айт?ысы келді?
- Шегіртке мен ??мырс?а мысалында кімдерді? ?рекеттерін, бай?ауымыз?а болады ма?
- Шегіртке мен ??мырс?а бейнелері адамдарды? ?асиеттерін к?ріп, бай?ауымыз?а болады ма?
- Бізді? ортамызда немесе ?мірде сендерге сондай адамдар кездесті ме?

Сергіту с?ті

(2 мин)

?зын м?ртты ??мырс?а,
Келе жатты ж?мыс?а
Допты ?ойдым алдына,
О? жа?ына ?арады
Сол жа?ына ?арады,
Тау екен деп ойлады.

?оз?алыс  ыр?а?ымен  сергіп алады

?олдану

(15мин)

Сахналы? к?рініс ?ою.

О?ушыларды? ж?мысты ?аншалы?ты ?йымшыл ат?аратынын, топ басшысыны? ж?мысын, топ м?шелеріні? тапсырманы ты??ылы?ты орындауын ?ада?алап, бас-к?з болу.

Шегіртке мен ??мырс?аны? киімін газет ?иындыларынан ?олдарына тек степлер беру ар?ылы  тігуді ?сыну. (техникалы? ?ауіпсіздік ережесін міндетті т?рде ескерту)

Талдау

(3мин)

Д?птермен ж?мыс

Шегірткені ?иыншылы?тан ??т?ару?а к?мектеседі

Жина?тау

(6 мин)

Мысалмен ж?мыс.

?ле? мазм?нын ары ?арай жал?астырады.

 

Ба?алау

(2 мин)

Б?гін ал?ан білімі?мен кіммен б?лісе аласы??

О?ушылар топта тал?ылап жауаптарын айтады

?й ж?мысы

(2 мин)

?ле?ді р?лге б?ліп о?у.

К?нделікке жазып алу

Рефлексия

(2 мин)

Саба?та ?ай ж?мыс ?иын болды?

Тілек а?ашын  г?лдендіру
 

 

 

 

 

 

 

П?ні

?дебиеттік о?у

2 сынып

Та?ырып

Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев


 

Ма?саты

     Мысал мазм?нын т?сіну, идеялы? ?станымында?ы авторды? ойына ?зінше ой ?осу ар?ылы пікір білдіруге м?мкіндік жасау.

К?тілетін н?тиже

  • Мысалда?ы ж?ндіктерді? мінез-??лы?тары ар?ылы адам бойында?ы жа?сы-жаман ?асиеттерді танып, ба?а беруді ?йренеді;
  • Мысалды талдау ар?ылы мазм?нын ?серлі жеткізе білу да?дылары дамиды;
  • О?ушыларды? шы?армашылы? ?уаттары шы?далады.

Ресурстар

О?улы?, проектор, автор суреті, ?мірбаяны.

Кезе?дері

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

?йымдастыру кезе?і

(2 мин)

1.Сыныпта ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру ма?сатында о?ушылармен психологиялы? ахуал ж?ргізу

-?уанамын мен де

?уанасы? сен де

?уанайы? б?ріміз

Арайлап ат?ан к?нге

 

 

 

 

 

 

?имылмен к?рсетеді

Білу

(3 мин)

 

 

?осымша а?парат беру

Ж?мба? жасыру.

 

- Кейіпкері жан - жануар болатын шы?арманы? т?рін ?алай айтамыз?
- Мысал дегеніміз не?
- Мысал – адамны? жа?ымсыз ?асиеттерін, мінез - ??л?ын жан - жануарларды? іс - ?рекетімен суреттеп жаз?ан шы?арманы? бір т?рі.
- Мысал ар?ылы бойымызда?ы жаман ?асиеттерден арылу?а, жа?сылы??а ?мтылуымыз керек.
- ?зіміз о?ы?ан ?андай мысалдарды естері?е т?сіре аласы?дар?
- Ал б?гінгі мысалымыз не туралы болатынын а??ара алды?дар ма?
- Ендеше, біз б?гін, И. Крыловтан Абайды? аудармасы «шегіртке мен ??мырс?а» мысалын о?имыз. Алдымен ассоциация ?дісін ??ру ар?ылы автормен танысып алайы?: «Шегіртке мен ??мырс?а» мысалыны? авторы Kрылов Иван Андреевич 1796 жылы 2 а?панда М?скеуде туыл?ан. 1844 жылы, 21 ?арашада Санкт - Петербург ?аласында д?ниеден оз?ан. Сатирик ?лты орыс Жазушы - аудармашы. А?ын - жазушы

1. Аудармашы, а?ын А. ??нанбаев туралы. Хронологиялы? кестемен ж?мыс. 1845 жылы Шы?ыс ?аза?стан облысы, Абай ауданында Шы??ыс тауында д?ниеге келген. ?кесі ??нанбай ?ара с?здері бар. ?ле? жина?тары бар. Бірнеше ?ндері бар. 1904 жылы д?ниеден ?ткен.

 

??мырс?а мен шегіртке туралы ма?л?мат беру
??мырс?а(Formіcіdae) – жар?а??анаттылар отрядыны? бір т??ымдасы. ??мырс?а Жер шарында ке?інен тарал?ан, тек ?иыр Солт?стікте ж?не Антарктидада ?ана кездеспейді. ??мырс?аны? 10 мы?дай т?рі бар. Оларды? к?пшілік т?рлері тропиктік айма?тарда кездеседі.

??мырс?аларды? адам денсаулы?ына пайдасын к?п халы?тар ерте кездерден - а? білген. Ая?ы ауыратындар кей жа?дайларда ??мырс?а илеуіне ая?ын салып ??мырс?а?а ша?тыр?ан. Мысалы, ?ытайда б?дан 5 мы? жыл б?рын жазыл?ан “Бы? Цау Га? Му” кітабында ??мырс?аны? ?асиеті туралы ?ызы?ты деректер келтірілген. ??мырс?а денесінде 70-тен астам микроэлемент, 20-дан астам амин ?ыш?ылы, витаминдер бар. ?азіргі кезде ?ытайда ??мырс?адан аса ба?алы азы?ты?, д?рілік ?асиеті бар препараттар дайындалады. ??мырс?алар?а ж?ргізілген зерттеулер н?тижесінде оларды? ж??палы аурулармен ауырмайтынды?ы аны?тал?ан. ??мырс?адан алынатын д?рілер буын ауруларын, ?ант диабетін емдеуде, ?ан ?ысымын реттеуде ?олданылады.

?рт?рлі т??ымдастар?а жататын к?птеген ?сімдіктермен ?оректенетін зиянкес ж?ндіктерді «к?п ?оректілер» деп атайды. Оларды? ішінде ауыл шаруашылы?ы да?ылдарына е? ?ауіптілері — шегірткелер, шекшектер. Тік ?анатты насекомдар отрядыны? бір отряд тарма?ын ??райтын шегірткелерді? ?аза?станда 200 - ден астам т?рлері кездеседі. Біра? соларды? ішінде онша?ты т?рі ?ана ?ауіпті зиянкестер санатына жатады.

Екі басы ж?дыры?тай,

Ортасы ?ылдыры?тай.

(??мырс?а)

Ат басты,

Ар?ар м?йізді,

Б?рі кеуделі,

Б?кен санды,

?ос ?анатты, ??мырс?а ізді,

Бота тірсекті. (шегіртке)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т?сіну

 

(5 мин)

Мысалды м?нерлеп о?ып беру.

-??мырс?аны? орнында сен болса?, не істер еді??

Ойлан, ж?птас, топтас, орта?а сал.

- Кейіпкерлерді? ?айсысы ?нады. Неліктен?
- Шегіртке жазды ?алай ?ткізді? О?ып бері?дер.
- ?ыс т?сісімен шегірткені? ?мірі ?алай ?згерді?
- Кімнен к?мек с?рады? ??мырс?а?а ?андай ?тініш айтты?
- Сендер Шегірткені аяйсы?дар ма? Жауабы?ды т?сіндір.
- И. А. Крылов осы мысалмен бізге не айт?ысы келді?
- Шегіртке мен ??мырс?а мысалында кімдерді? ?рекеттерін, бай?ауымыз?а болады ма?
- Шегіртке мен ??мырс?а бейнелері адамдарды? ?асиеттерін к?ріп, бай?ауымыз?а болады ма?
- Бізді? ортамызда немесе ?мірде сендерге сондай адамдар кездесті ме?

Сергіту с?ті

(2 мин)

?зын м?ртты ??мырс?а,
Келе жатты ж?мыс?а
Допты ?ойдым алдына,
О? жа?ына ?арады
Сол жа?ына ?арады,
Тау екен деп ойлады.

?оз?алыс  ыр?а?ымен  сергіп алады

?олдану

(15мин)

Сахналы? к?рініс ?ою.

О?ушыларды? ж?мысты ?аншалы?ты ?йымшыл ат?аратынын, топ басшысыны? ж?мысын, топ м?шелеріні? тапсырманы ты??ылы?ты орындауын ?ада?алап, бас-к?з болу.

Шегіртке мен ??мырс?аны? киімін газет ?иындыларынан ?олдарына тек степлер беру ар?ылы  тігуді ?сыну. (техникалы? ?ауіпсіздік ережесін міндетті т?рде ескерту)

Талдау

(3мин)

Д?птермен ж?мыс

Шегірткені ?иыншылы?тан ??т?ару?а к?мектеседі

Жина?тау

(6 мин)

Мысалмен ж?мыс.

?ле? мазм?нын ары ?арай жал?астырады.

 

Ба?алау

(2 мин)

Б?гін ал?ан білімі?мен кіммен б?лісе аласы??

О?ушылар топта тал?ылап жауаптарын айтады

?й ж?мысы

(2 мин)

?ле?ді р?лге б?ліп о?у.

К?нделікке жазып алу

Рефлексия

(2 мин)

Саба?та ?ай ж?мыс ?иын болды?

Тілек а?ашын  г?лдендіру
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев »Пәні

Әдебиеттік оқу

2 сынып

Тақырып

Шегіртке мен құмырсқаМақсаты

Мысал мазмұнын түсіну, идеялық ұстанымындағы автордың ойына өзінше ой қосу арқылы пікір білдіруге мүмкіндік жасау.

Күтілетін нәтиже

  • Мысалдағы жәндіктердің мінез-құлықтары арқылы адам бойындағы жақсы-жаман қасиеттерді танып, баға беруді үйренеді;

  • Мысалды талдау арқылы мазмұнын әсерлі жеткізе білу дағдылары дамиды;

  • Оқушылардың шығармашылық қуаттары шыңдалады.

Ресурстар

Оқулық, проектор, автор суреті, өмірбаяны.

Кезеңдері

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі

(2 мин)

1.Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында оқушылармен психологиялық ахуал жүргізу

-Қуанамын мен де

Қуанасың сен де

Қуанайық бәріміз

Арайлап атқан күнгеҚимылмен көрсетеді

Білу

(3 мин)Қосымша ақпарат беру

Жұмбақ жасыру.


- Кейіпкері жан - жануар болатын шығарманың түрін қалай айтамыз?
- Мысал дегеніміз не?
- Мысал – адамның жағымсыз қасиеттерін, мінез - құлқын жан - жануарлардың іс - әрекетімен суреттеп жазған шығарманың бір түрі.
- Мысал арқылы бойымыздағы жаман қасиеттерден арылуға, жақсылыққа ұмтылуымыз керек.
- Өзіміз оқыған қандай мысалдарды естеріңе түсіре аласыңдар?
- Ал бүгінгі мысалымыз не туралы болатынын аңғара алдыңдар ма?
- Ендеше, біз бүгін, И. Крыловтан Абайдың аудармасы «шегіртке мен құмырсқа» мысалын оқимыз. Алдымен ассоциация әдісін құру арқылы автормен танысып алайық: «Шегіртке мен құмырсқа» мысалының авторы Kрылов Иван Андреевич 1796 жылы 2 ақпанда Мәскеуде туылған. 1844 жылы, 21 қарашада Санкт - Петербург қаласында дүниеден озған. Сатирик Ұлты орыс Жазушы - аудармашы. Ақын - жазушы

1. Аудармашы, ақын А. Құнанбаев туралы. Хронологиялық кестемен жұмыс. 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданында Шыңғыс тауында дүниеге келген. Әкесі Құнанбай Қара сөздері бар. Өлең жинақтары бар. Бірнеше әндері бар. 1904 жылы дүниеден өткен.


Құмырсқа мен шегіртке туралы мағлұмат беру
Құмырсқа(Formіcіdae) – жарғаққанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа Жер шарында кеңінен таралған, тек Қиыр Солтүстікте және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Олардың көпшілік түрлері тропиктік аймақтарда кездеседі.

Құмырсқалардың адам денсаулығына пайдасын көп халықтар ерте кездерден - ақ білген. Аяғы ауыратындар кей жағдайларда құмырсқа илеуіне аяғын салып құмырсқаға шақтырған. Мысалы, Қытайда бұдан 5 мың жыл бұрын жазылған “Бың Цау Гаң Му” кітабында құмырсқаның қасиеті туралы қызықты деректер келтірілген. Құмырсқа денесінде 70-тен астам микроэлемент, 20-дан астам амин қышқылы, витаминдер бар. Қазіргі кезде Қытайда құмырсқадан аса бағалы азықтық, дәрілік қасиеті бар препараттар дайындалады. Құмырсқаларға жүргізілген зерттеулер нәтижесінде олардың жұқпалы аурулармен ауырмайтындығы анықталған. Құмырсқадан алынатын дәрілер буын ауруларын, қант диабетін емдеуде, қан қысымын реттеуде қолданылады.

Әртүрлі тұқымдастарға жататын көптеген өсімдіктермен қоректенетін зиянкес жәндіктерді «көп қоректілер» деп атайды. Олардың ішінде ауыл шаруашылығы дақылдарына ең қауіптілері — шегірткелер, шекшектер. Тік қанатты насекомдар отрядының бір отряд тармағын құрайтын шегірткелердің Қазақстанда 200 - ден астам түрлері кездеседі. Бірақ солардың ішінде оншақты түрі ғана қауіпті зиянкестер санатына жатады.

Екі басы жұдырықтай,

Ортасы қылдырықтай.

(құмырсқа)

Ат басты,

Арқар мүйізді,

Бөрі кеуделі,

Бөкен санды,

Қос қанатты, Құмырсқа ізді,

Бота тірсекті. (шегіртке)Түсіну


(5 мин)

Мысалды мәнерлеп оқып беру.

-Құмырсқаның орнында сен болсаң, не істер едің?

Ойлан, жұптас, топтас, ортаға сал.

- Кейіпкерлердің қайсысы ұнады. Неліктен?
- Шегіртке жазды қалай өткізді? Оқып беріңдер.
- Қыс түсісімен шегірткенің өмірі қалай өзгерді?
- Кімнен көмек сұрады? Құмырсқаға қандай өтініш айтты?
- Сендер Шегірткені аяйсыңдар ма? Жауабыңды түсіндір.
- И. А. Крылов осы мысалмен бізге не айтқысы келді?
- Шегіртке мен құмырсқа мысалында кімдердің әрекеттерін, байқауымызға болады ма?
- Шегіртке мен құмырсқа бейнелері адамдардың қасиеттерін көріп, байқауымызға болады ма?
- Біздің ортамызда немесе өмірде сендерге сондай адамдар кездесті ме?

Сергіту сәті

(2 мин)

Ұзын мұртты құмырсқа,
Келе жатты жұмысқа
Допты қойдым алдына,
Оң жағына қарады
Сол жағына қарады,
Тау екен деп ойлады.

Қозғалыс ырғағымен сергіп алады

Қолдану

(15мин)

Сахналық көрініс қою.

Оқушылардың жұмысты қаншалықты ұйымшыл атқаратынын, топ басшысының жұмысын, топ мүшелерінің тапсырманы тыңғылықты орындауын қадағалап, бас-көз болу.

Шегіртке мен құмырсқаның киімін газет қиындыларынан қолдарына тек степлер беру арқылы тігуді ұсыну. (техникалық қауіпсіздік ережесін міндетті түрде ескерту)

Талдау

(3мин)

Дәптермен жұмыс

Шегірткені қиыншылықтан құтқаруға көмектеседі

Жинақтау

(6 мин)

Мысалмен жұмыс.

Өлең мазмұнын ары қарай жалғастырады.


Бағалау

(2 мин)

Бүгін алған біліміңмен кіммен бөлісе аласың?

Оқушылар топта талқылап жауаптарын айтады

Үй жұмысы

(2 мин)

Өлеңді рөлге бөліп оқу.

Күнделікке жазып алу

Рефлексия

(2 мин)

Сабақта қай жұмыс қиын болды?

Тілек ағашын гүлдендіру
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Шегіртке мен ??мырс?а И. А Крылов ?аза?ша?а аудар?ан А. ??нанбаев

Автор: Мухаева Зауре Тюлюбаевна

Дата: 16.01.2015

Номер свидетельства: 156261

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства