kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мені? т???ыш президентім

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Мені? т???ыш Президентім.

Ма?саты:    1. О?ушылар?а  Отан, Астана, ?аза?стан Республикасыны?  Президенті

                            Н.?.Назарбаев  туралы ма?л?мат беру.
                      2. О?ушыларды?  тіл байлы?ын, с?зді байланыстырып с?йлеу ?абілетін

                             дамыту.
                        3.О?ушыларды?  ж?регінде  Отанына, жеріне  деген с?йіспеншілік сезімін

                            ояту, ??рметтеу.
К?рнекілігі: шарлар,  суреттер, слайд.

Т?рі: т?рбие са?аты.

Барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і:

ІІ. Кіріспе:

??рметті о?ушылар  б?гінгі бізді? т?рбие са?атымыз «Мені? т???ыш Президентім».

Балалар    орындарынан т?рып, о? ?олдарын ж?рек т?сына ?ойып Гимн  орындайды.

М??алім:

-  Бізді? Отанымыз ?алай аталады?

- Бізді? Отанымыз - ?аза?стан.

- Бізді? еліміз - жеріні? ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдай тула?ан балы?ы, те?іздей тол?ы?ан егіні, дала толы а? - ??сы, таусылмас кен 

байлы?ы да жеткілікті, мол.
- Осы айтыл?ан ойларымызды? д?рысты?ына к?з жеткізу ?шін ?азір мынадай ?ле? шума?тарын ты?дап к?рсек.
М??а?али:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - ?уат, н?р береді.
Отан - ?ран, Отан - туым,
Отан м??гі г?лденеді.
Назерке:
С?йемін мен Отанымды,
Г?л жайна?ан жерімді.
С?йемін мен ата - анамды,
Мені ?сірген елімді.
Дана:
Отан деген - Атамекен,
Отан деген - ту?ан жер.
Отан - ана, Отан - пана,
?аза?стан - ту?ан ел.
Арай:

Ата, ?жем, ?кем, анам -
Т?ртеуі де «Отан!» ма?ан
Т?ртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамат атан!» дейді
Ма?танамын Отаныммен,
Отаныма «Ботамын» мен.

Айым:

Сар?ылмайтын ?уатым,
Тірегімсі? сен, Отан!
М??гі со?ып т?ратын,
Ж?регімсі?, сен Отан!

Айым:

Отан дейміз от жа??ан жерімізді,
Отан дейміз ?сірген елімізді.
Отан дейміз ту?ан жер, атамекен,
Биік тау, орман, то?ай к?лімізді.

М??алім:

Жасыл ш?йгін, ке? жайлау, асау ?зен, ас?ар 
тау, кербез орман, к?ркем бел, лебі ж?пар, ерке жел.

Жан?а сая панамыз – ?аза?стан к?ркем жер! 
 Б?гінгіні? биігінен к?з салып к?р еліме,ба?ыты мен шатты?ы мол ?азыналы жеріме. ?аза?стан – б?гін міне, жеке отау салтанаты жарас?ан! Бір отбасы,бір туыс?ан бір–біріне ?арас?ан!Т?уелсіздік ас?арынан барласа?, бір шынарды? б?та?ындай, к?н н?рына талас?ан! 
?аза?стан – б?гін міне, досты?ты? туын тіккен жер! М?уелі ба?тай жемісін шашты к?п ?лттар,  бір кісідей мандай терін т?ккен жер! 
   Б?гін міне, ?аза? хал?ы азат болды, орын алды тарихты? т?рінен. Ба?ыт тапты шатты? к?рді, ?ош айтысты сан ?асырлы? шерімен! 

Б?гін міне,азатты?ты? арайлы та?ы ш??ыла  шашты, ел мерейін асырды, егеменді ел т?рлендірді, н?рландырды ?асырды! 

?ле? шума?тарын айту.
Даниал:

 ?аза?стан - к?к байра?ты ел еді?,
Сен дегенде л?пілдейді ж?регім.
?зі? мені? ма?танышым, тірегім,
?зі? мені? ?уанышым, ба?ытым

?ділжан:

?ыран ??сым к?к аспанда сам?асын,
Желбіресін к?к байра?ы? сан ?асыр!
Жас ?ландар, берік ?ста туы?ды,
Жар?ыратып ту?ан елді? та?басын. 

М??алім:

- Астанамыз ?ай ?ала?

- Астанамыз -  Астана ?аласы.

Б?гінде жас ?ала Астана м?дени дамуды? жа?а с?улеттенуіні? ?лгісіне айналды. Астана к?н санап жа?арып, жасылданып келеді. Ортасын ?а? жарып ?тіп жат?ан Есіл ?зені тіршілігімізді? к?ре тамыры іспетті, Астана ?аласыны? озы? архитектуралы? жа?аруы барлы? ?аза?станды?тарды жа?ару жолына ша?ыруда ?лгі к?рсетуде. Біз Астанамыз ар?ылы ма?танамыз. Осы аз уа?ыт ішінде Астана сырт?ы келбетіне ішкі с?лулы?ы ?йлесіп, ?анат жайып, сырттан келгенді де, іштен бар?анды да тамсандыратын ?ажайып ?ала?а айналды.

Шерхан:

Астана - ару ?ала, аппа? ?ала,
К?рінген к?кжиектен ас?а? дара,
Кемедей Н?? пай?амбар ?міт арт?ан,
Жа?арды жа???ттайын ?лтты? сана.
Н?рдаулет:

Астана - арман ?ала,
Ба?ы бар жан?ан ?ала.
Т?рады ол жап-жас болып,
Мен ?лкен бол?анда да.
Астана - с?лу?ала,

Біз оны анамыздай
С?йемізшынында да.

Олжас:

Болаша??а баста?ан,
Шары?тайды ас?а? ?н.
Елордасы Отанны?
Ма?танышы астанам.
?арыштап ал?а бас ?адам
Отанымны? ж?регі,
Елорда – мені? Астанам.

Жанайя:

Астанам - ба?ы биік ас?арымсы?,
Астанам - м??гі жары? аспанымсы?.
Астанам - пейіш ?ала, ел арманы,
Астана ?айда ж?рсем ма?танышым.

Г?лназ:

Астана шапа?атты? шуа?ындай,
Астана махаббаты? т?ра?ындай.
Астанам - періштелермекенісі?,
Астанам?аза?стант?марындай.
М??алім:

- Балалар бізді? елімізді? президенті кім?

- Бізді? елімізді? президенті Н.?.Назарбаев.

Ендешебалалар 1-желто?сан Президент к?ніекен.

Негізгі  б?лім:

      М??алім:

Н. ?. Назарбаевты? ?мір жолдарымен таныстыру, слайд ар?ылы к?рсету.

Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев 6-шілде 1940 жылы Алматы облысы ?аскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан.Балалы? ша?ы кейде айта беретініміздей таршылы? жа?дайда ?тті. ?лкендерді? мал ба?уына, бау-ба?ша ?сіруіне к?мек к?рсету керек болды, ш?пшек теріп, отын жарды.?зі еске ал?андай, ?сірген аз-маз ?німдерін сатып, ?й-ішіне ?ажетті заттар алу ?шін есек жеккен арбамен жа?ын ма?да?ы теміржол стансасына бару дегені? керемет мереке санал?ан.Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды.Ата-анасын ?атты ??рмет т?тты.
   Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Ке?ес Ода?ында?ы аса ірі ?ара?анды металлургия комбинатыны? к?лемді ??рылысына аттанды.??рылыста біраз е?бек еткеннен кейін бір топ ?аза?станды?тармен Украинаны? Днепродзержинск ?аласына барып металлург –ж?мысшы маманды?ын ме?герді.Б?л шойын ??юшы, домна  пешіні? к?мекшісі ж?мыстарын ат?арды, ал кейінірек инженер д?режесіне к?терілді.
     Сол жылдары оны? басшылы? ?асиеттері жар?ырап к?рінді.?алалы?, облысты? ж?не республикалы? к?лемде басшы органдарда жауапты ?ызметтер ат?арды.Металлургиялы? комбинатында партком хатшысы, Теміртау ?алалы?, ?ара?анды облысты? ж?не республикалы? партия ?йымдарында экономикалы? сала?а жауап беретін хатшы болды.
       Ол ?аза?стан ?кіметін бас?ар?анда  44 жаста болды.Осылайша оны? саяси ?мірбаяны басталады.
       1991 жылы 1-желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды.

?ле? шума?тарын айту.

Назерке:

Арман бол?ан сонау т?ркі са?тардан,

Тас бетіне тарихым боп ?аттал?ан.

Аманатын орындады Елбасы

Ел болуды? барлы? шартын са?та?ан.

Арай:

Д?р сілкініп д?ниені? алабы

К?не т?ркі даласына ?арады.

К?зі т?сіп алашыма Алланы?

Жа?а тарих сізді ?ана ?алады.

Н?рдаулет:

Т?уелсіздікті елге сыйлады

Бейбітшілікті ?алады

Орындалып арманы

Хал?ымызда ажарлы

Осыны? б?рі ?рине                

Елбасыны? ар?асы.

Ойын: «Егер Президент болса? не істер еді??».

   М??алім ойынны? шартымен таныстырып ?теді.

О?ушылар ?з ойларын айтады.

  М??алім:

 Кешегі ?рпа? б?гінгіге, б?гінгі ?рпа? болаша??а ?міт артты. Елді? болаша?ы – т?уелсіздік т??ырыны? беріктігіне, ?мірімізді? к?ріктілігіне байланысты болды. Жа?а жар? еткен д?уірде ерікті де, еркін д?урен с?ру с?ті туды. 
    Т?уелсіздік – ата тарихымызды, ана тілімізді, дінімізді, даламызды ?аз–?аз т?р?ызып, «?аза?» деген атау?а ?ан мен жан кіргізді. «Отан» деп ж?регімізді ?а?тырды, «Елім» деп еле?детіп, «Жерім» деп желпінтіп,  барша 62 тамырымызды игізіп ата-ж?ртын с?йдірді. 
 Аз ?ана уа?ытты? ішінде елімізді,  хал?ымызды шар-тарап танып ?лгерді. Бірде ж?гіріп, 
бірде жы?ылып ж?рген ?аза? елі енді е?сесі биік, к??ілі к?тері?кі, ?адамы мы?ым, «Мені? тірегім - байта? ?аза?стан» деп ма?–ма? басатын болды. Еліміз ?ркениетті замана а?ысына ?осылды. 
М??а?али:

Т?уелсіздік – рухы к?шті ?ажап к?н,

Артта ?алды бодан бол?ан азап к?н.

Елім, жерім ?аза?ым деп тебіренем,

?йткені мен – т?уелсізбін, азатпын.

Біз сендермен бірге Отан, Астана, Президент туралы ?ле? шума?тарын айтты?.

Отан, ту?ан жер туралы кім ма?ал – м?телдер біледі?

1. Ту?ан жер – т??ыры?,
   Ту?ан ел - ?ыдыры?.
2. Ту?ан жерді? к?ні де ысты?, т?ні де ысты?.

3. Ту?ан жер – алтын бесік.

4. Ту?ан жерді? топыра?ы да ысты?.
5. ?зге елде с?лтан бол?анша, ?з елі?де ?лтан бол!
6. Отан – оттан да ысты?.
?орытындылау: 

  ?аза?стан - сен за??ар биіксі?, ке?сі?. Бізді? жанымыз ?зі?е деген ма?таныш?а б?ленген. Біз сені? аты?ды жер бетіне жар салар перзенті?біз, т?уелсіздікті мы?тап ?ол?а ?стайтын бала?быз!
       Сіздер - т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас жеткіншектерісіздер. Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді, ?келеріміз бен аталарымыз сия?ты ?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?а тиісті екенімізді естен шы?армайы? дегім келеді.
«Осы т?уелсіз елімізді? намысын ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? ерте?і, болаша?ы ?шін жауап беретін ?рпа? екенімізді сезінеміз».

М??а?алиды? орындауында «?аза? елі».

Осынымен «Мені? т???ыш Президентім» атты т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мені? т???ыш президентім»

Тәрбие сағаты

Күні: 26. 11. 2016 жыл.

Сынып: 1 «а»

Сынып жетекші: Шабикова Акбилек Жалгасовна

Мектеп: Меркі ауданы, № 22 орта мектеп


Тақырыбы: Менің тұңғыш Президентім.

Мақсаты:    1. Оқушыларға Отан, Астана, Қазақстан Республикасының Президенті

Н.Ә.Назарбаев туралы мағлұмат беру.
                     2. Оқушылардың тіл байлығын, сөзді байланыстырып сөйлеу қабілетін

дамыту.
                      3.Оқушылардың жүрегінде Отанына, жеріне деген сүйіспеншілік сезімін

ояту, құрметтеу.
Көрнекілігі: шарлар, суреттер, слайд.

Түрі: тәрбие сағаты.

Барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі:

ІІ. Кіріспе:

Құрметті оқушылар бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз «Менің тұңғыш Президентім».

Балалар    орындарынан тұрып, оң қолдарын жүрек тұсына қойып Гимн  орындайды.

Мұғалім:

-  Біздің Отанымыз қалай аталады?

- Біздің Отанымыз - Қазақстан.

- Біздің еліміз - жерінің кеңдігімен қатар, табиғи байлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдай тулаған балығы, теңіздей толқыған егіні, дала толы аң - құсы, таусылмас кен 

байлығы да жеткілікті, мол.
- Осы айтылған ойларымыздың дұрыстығына көз жеткізу үшін қазір мынадай өлең шумақтарын тыңдап көрсек.
Мұқағали:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - қуат, нәр береді.
Отан - ұран, Отан - туым,
Отан мәңгі гүлденеді.
Назерке:
Сүйемін мен Отанымды,
Гүл жайнаған жерімді.
Сүйемін мен ата - анамды,
Мені өсірген елімді.
Дана:
Отан деген - Атамекен,
Отан деген - туған жер.
Отан - ана, Отан - пана,
Қазақстан - туған ел.
Арай:

Ата, Әжем, Әкем, анам -
Төртеуі де «Отан!» маған
Төртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамат атан!» дейді
Мақтанамын Отаныммен,
Отаныма «Ботамын» мен.

Айым:

Сарқылмайтын қуатым,
Тірегімсің сен, Отан!
Мәңгі соғып тұратын,
Жүрегімсің, сен Отан!

Айым:

Отан дейміз от жаққан жерімізді,
Отан дейміз өсірген елімізді.
Отан дейміз туған жер, атамекен,
Биік тау, орман, тоғай көлімізді.

Мұғалім:

Жасыл шүйгін, кең жайлау, асау өзен, асқар 
тау, кербез орман, көркем бел, лебі жұпар, ерке жел.

Жанға сая панамыз – Қазақстан көркем жер! 
Бүгінгінің биігінен көз салып көр еліме,бақыты мен шаттығы мол қазыналы жеріме. Қазақстан – бүгін міне, жеке отау салтанаты жарасқан! Бір отбасы,бір туысқан бір–біріне қарасқан!Тәуелсіздік асқарынан барласаң, бір шынардың бұтағындай, күн нұрына таласқан! 
Қазақстан – бүгін міне, достықтың туын тіккен жер! Мәуелі бақтай жемісін шашты көп ұлттар,  бір кісідей мандай терін төккен жер! 
Бүгін міне, қазақ халқы азат болды, орын алды тарихтың төрінен. Бақыт тапты шаттық көрді, қош айтысты сан ғасырлық шерімен! 

Бүгін міне,азаттықтың арайлы таңы шұғыла  шашты, ел мерейін асырды, егеменді ел түрлендірді, нұрландырды ғасырды! 

Өлең шумақтарын айту.
Даниал:

Қазақстан - көк байрақты ел едің,
Сен дегенде лүпілдейді жүрегім.
Өзің менің мақтанышым, тірегім,
Өзің менің қуанышым, бақытым

Әділжан:

Қыран құсым көк аспанда самғасын,
Желбіресін көк байрағың сан ғасыр!
Жас ұландар, берік ұста туыңды,
Жарқыратып туған елдің таңбасын.

Мұғалім:

- Астанамыз қай қала?

- Астанамыз - Астана қаласы.

Бүгінде жас қала Астана мәдени дамудың жаңа сәулеттенуінің үлгісіне айналды. Астана күн санап жаңарып, жасылданып келеді. Ортасын қақ жарып өтіп жатқан Есіл өзені тіршілігіміздің күре тамыры іспетті, Астана қаласының озық архитектуралық жаңаруы барлық қазақстандықтарды жаңару жолына шақыруда үлгі көрсетуде. Біз Астанамыз арқылы мақтанамыз. Осы аз уақыт ішінде Астана сыртқы келбетіне ішкі сұлулығы үйлесіп, қанат жайып, сырттан келгенді де, іштен барғанды да тамсандыратын ғажайып қалаға айналды.

Шерхан:

Астана - ару қала, аппақ қала,
Көрінген көкжиектен асқақ дара,
Кемедей Нұқ пайғамбар үміт артқан,
Жаңарды жаққұттайын ұлттық сана.
Нұрдаулет:

Астана - арман қала,
Бағы бар жанған қала.
Тұрады ол жап-жас болып,
Мен үлкен болғанда да.
Астана - сұлуқала,

Біз оны анамыздай
Сүйемізшынында да.

Олжас:

Болашаққа бастаған,
Шарықтайды асқақ ән.
Елордасы Отанның
Мақтанышы астанам.
Қарыштап алға бас қадам
Отанымның жүрегі,
Елорда – менің Астанам.

Жанайя:

Астанам - бағы биік асқарымсың,
Астанам - мәңгі жарық аспанымсың.
Астанам - пейіш қала, ел арманы,
Астана қайда жүрсем мақтанышым.

Гүлназ:

Астана шапағаттың шуағындай,
Астана махаббатың тұрағындай.
Астанам - періштелермекенісің,
АстанамҚазақстантұмарындай.
Мұғалім:

- Балалар біздің еліміздің президенті кім?

- Біздің еліміздің президенті Н.Ә.Назарбаев.

Ендешебалалар 1-желтоқсан Президент күніекен.

Негізгі  бөлім:

Мұғалім:

Н. Ә. Назарбаевтың өмір жолдарымен таныстыру, слайд арқылы көрсету.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6-шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған.Балалық шағы кейде айта беретініміздей таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек теріп, отын жарды.Өзі еске алғандай, өсірген аз-маз өнімдерін сатып, үй-ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің керемет мереке саналған.Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды.Ата-анасын қатты құрмет тұтты.
Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды.Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып металлург –жұмысшы мамандығын меңгерді.Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді.
Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді.Қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды.Металлургиялық комбинатында партком хатшысы, Теміртау қалалық, Қарағанды облыстық және республикалық партия ұйымдарында экономикалық салаға жауап беретін хатшы болды.
Ол Қазақстан Үкіметін басқарғанда 44 жаста болды.Осылайша оның саяси өмірбаяны басталады.
1991 жылы 1-желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.

Өлең шумақтарын айту.

Назерке:

Арман болған сонау түркі сақтардан,

Тас бетіне тарихым боп қатталған.

Аманатын орындады Елбасы

Ел болудың барлық шартын сақтаған.

Арай:

Дүр сілкініп дүниенің алабы

Көне түркі даласына қарады.

Көзі түсіп алашыма Алланың

Жаңа тарих сізді ғана қалады.

Нұрдаулет:

Тәуелсіздікті елге сыйлады

Бейбітшілікті қалады

Орындалып арманы

Халқымызда ажарлы

Осының бәрі әрине                

Елбасының арқасы.

Ойын: «Егер Президент болсаң не істер едің?».

Мұғалім ойынның шартымен таныстырып өтеді.

Оқушылар өз ойларын айтады.

  Мұғалім:

Кешегі ұрпақ бүгінгіге, бүгінгі ұрпақ болашаққа үміт артты. Елдің болашағы – тәуелсіздік тұғырының беріктігіне, өміріміздің көріктілігіне байланысты болды. Жаңа жарқ еткен дәуірде ерікті де, еркін дәурен сүру сәті туды. 
Тәуелсіздік – ата тарихымызды, ана тілімізді, дінімізді, даламызды қаз–қаз тұрғызып, «қазақ» деген атауға қан мен жан кіргізді. «Отан» деп жүрегімізді қақтырды, «Елім» деп елеңдетіп, «Жерім» деп желпінтіп,  барша 62 тамырымызды игізіп ата-жұртын сүйдірді. 
Аз ғана уақыттың ішінде елімізді,  халқымызды шар-тарап танып үлгерді. Бірде жүгіріп, 
бірде жығылып жүрген қазақ елі енді еңсесі биік, көңілі көтеріңкі, қадамы мығым, «Менің тірегім - байтақ Қазақстан» деп маң–маң басатын болды. Еліміз өркениетті замана ағысына қосылды. 
Мұқағали:

Тәуелсіздік – рухы күшті ғажап күн,

Артта қалды бодан болған азап күн.

Елім, жерім қазағым деп тебіренем,

Өйткені мен – тәуелсізбін, азатпын.

Біз сендермен бірге Отан, Астана, Президент туралы өлең шумақтарын айттық.

Отан, туған жер туралы кім мақал – мәтелдер біледі?

1. Туған жер – тұғырың,
Туған ел - қыдырың.
2. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.

3. Туған жер – алтын бесік.

4. Туған жердің топырағы да ыстық.
5. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол!
6. Отан – оттан да ыстық.
Қорытындылау: 

Қазақстан - сен заңғар биіксің, кеңсің. Біздің жанымыз өзіңе деген мақтанышқа бөленген. Біз сенің атыңды жер бетіне жар салар перзентіңбіз, тәуелсіздікті мықтап қолға ұстайтын балаңбыз!
Сіздер - тәуелсіз қазақ елінің ең жас жеткіншектерісіздер. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді, әкелеріміз бен аталарымыз сияқты қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиісті екенімізді естен шығармайық дегім келеді.
«Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз».

Мұқағалидың орындауында «Қазақ елі».

Осынымен «Менің тұңғыш Президентім» атты тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мені? т???ыш президентім

Автор: Шабикова Акбилек Жалгасовна

Дата: 06.02.2016

Номер свидетельства: 289204

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) "«?кем,шешем ж?не мен –отбасымыз о?ырман» "
  ["seo_title"] => string(45) "kiem-shieshiem-zh-nie-mien-otbasymyz-ok-yrman"
  ["file_id"] => string(6) "167438"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423076896"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "" ?кем , анам ж?не мен - отбасымыз о?ырман" отбасылы? сайыс"
  ["seo_title"] => string(47) "kiemanamzhniemienotbasymyzokyrmanotbasylyksaiys"
  ["file_id"] => string(6) "314076"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459605708"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) ""Сен, мен ж?не жетекшіміз - сыныбымыз о?ырман." "
  ["seo_title"] => string(50) "sien-mien-zh-nie-zhietiekshimiz-synybymyz-ok-yrman"
  ["file_id"] => string(6) "200232"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1428754350"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "Ертегілер ?лемі «?атынас» саба?ы"
  ["seo_title"] => string(31) "iertieghilierliemikatynassabagy"
  ["file_id"] => string(6) "296504"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456038261"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "МДС "?" Жыл басына талас?ан хайуанаттар"
  ["seo_title"] => string(33) "mdszhylbasynatalaskankhaiuanattar"
  ["file_id"] => string(6) "261505"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449149221"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства