kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

" ?кем , анам ж?не мен - отбасымыз о?ырман" отбасылы? сайыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? ма?саты: ту?ан тілімізді с?юге, ту?ан жерін ??рметтеуге,жан – жа?ты білімділікке, кітап??марлы??а баулу. О?ырмандарды? ?деби кітап?а ??штарлы?ын арттыру.

   Дамытушылы?ы: о?ушыларды? с?здік ?орларын молайту, д?ниетанымдарын       ке?ейту, тіл байлы?ын, шы?армашылы? ?иялын, логикалы? ойлау ?абілетін дамыту.

Т?рбиелігі: болаша??а ?з ?лесін ?оса білетін ізденімпаз ?рпа?, о?ы?ан кітаптарын талдай отырып, рухани т?лім т?рбие беру.

Т?рбие са?атыны? к?рнекілігі: ?ла?атты с?здер, суреттер салын?ан плакаттар, топ аттары, шарлар, слайд.

Т?рбие са?атыны? барысы:

?йымдастыру б?лімі.

 • ??рметті кітапс?йер ?ауым ж?не б?гінгі сайысымыз?а ?атысушы балалар мен оларды? ата – аналары. Б?гінгі ?ткелі отыр?ан «?кем, анам ж?не мен – отбасымыз о?ырман» та?ырыбында о?ырмандар бай?ауын ашы? деп жариялаймыз. ?рине, б?л о?ырмандарымызбен ?атар оларды? ата – аналарына да сына? болма?. ?йткені, олар сайыс барысында ?здеріні? білімдерін, тап?ырлы?тарын, жылдамды?тарын, ?нерлерін толы?ымен ашып к?рсете алады. Сайыскерлеріміз дайындал?анша біз ?зімізді? о?ып, біліп, жатта?анымызды еске т?сіріп айтып ?тейік.

1 – о?ушы: ?уан кітап ?уанатын к?н б?гін

Серпіп таста м??ды ж?рек т?ндігін

Кел, о?ырман тойын тойла кітапты?

Шаттанатын мерекелі к?н б?гін.

2 – о?ушы: О, кітап бас иемін м?ртебе?е

Игілік ?азынасы? бар адам?а

Сен берер жа?сылы?ты? есебі жо?

Жеткізіп жолын тауып айта алам ба?

3 – о?ушы: ?мір атты осынау сырлы ала?да

Жа?а?а, жа?сылы??а ??ны?тыр?ан

Адам ойы – е? ?ымбат б?л ?аламда

Кітаптарды? бетіне т?нып т?р?ан.

4 – о?ушы: Пайда ойлама, ар ойла

Талап ?ыл арты? білуге

Арты? білім кітапта

Ерінбей о?ып к?руге.

5 – о?ушы: Кітап толы тере? сыр парасат?а

?азынасы ол – адамзат а?ылы?

Кітап с?зі – жас ?рпа? болаша??а

Жеткізеді дананы? асыл ?нін.

6 – о?ушы:   Керемет кеме?гер жан а?ыл ас?ан

Е? ал?аш ?ріп жасап, кітап бас?ан

Емес пе, шы? ?ажайып осы кітап

Халы??а ?нер білім н?рын шаш?ан.

Т?уелсіз елді? болаша?ы – білімді ?рпа?. Олай болса, б?гінгі шарамыз сайыс т?рінде ?теді.Сайыс?а 4 отбасы ?атысады. Ендеше сайыс?а т?скелі отыр?ан о?ырман отбасыларды орта?а ша?ырайы?.

 1. « Бірлік» тобы  _______________________________________________
 2. «?ыран» тобы  _______________________________________________
 3. «С???ар» тобы _______________________________________________
 4. «Ж?лдыз» тобы _______________________________________________

?діл?азылар ал?асымен таныстыру.

    Орта?а топ басшыларын ша?ырамыз. Топ басшылары мына ?оржыннан н?мірленген асы?тардан бір асы?ты аласыздар.Осы н?мір сіздерді? реттік н?мірлері?із болады. Сайысымызды бастамас б?рын айналымдармен таныстырып ?тейік.

1 айналым. « С?раса? мені? тегім». Таныстыру.

2 айналым. «?ш?ыр ой» с?ра? бізден, жауап сізден. ?р топ?а 20 с?ра? беріледі.

3 айналым. «Кім тап?ыр» а?ын жазушыларды? порттеріне ?арап, есімі мен шы?армаларын табу.

4 айналым. « Ма?ал – м?телдер» жарысы.

5 айналым. «?нерлі отбасы» ?йге берілген тапсырма. 

1 айналым. Б?л айналымда ?р топ 20 с?ра??а жауап береді. М?нда сізерді? ?ш?ырлы?тары?ыз бен с?ра??а тез ж?не д?л жауап бергендері?із есептеледі. ?р д?рыс жауап?а бір ?пай беріледі, я?ни неше д?рыс жауап болса, сонша ?пай жиналады. С?ра?тар ?аза? тілі, математика, д?ниетану дан ?ойылады.

1 топ с?ра?тары.« Бірлік» тобына.

 1. ?аза?стан  Республикасыны?  Президенті кім? (Н.?.Назарбаев)
 2. ?ойды? иесін ата? (шопан ата)
 3. Адамны? ішкі м?шелерін ата?ыз? (ми, ?кпе, ж?рек, бауыр, б?йрек, ?арын,ішек т.б)
 4. ?араша жылды? ?ай мезгіліне жатады? (к?з)
 5. Жыл басы не? (тыш?ан)
 6. Есту м?шесі? (??ла?)
 7. Орман д?рігері? (то?ылда?)
 8. Спортты? ойын т?рлерін ата?ыз? (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, ша??ы тебу)
 9. К?н мен т?н ?ай ?ріптен ая?талады? (Н)
 10. ?ш биді ата? (?азыбек би,т?ле би, ?йтеке би)
 11.  ?р адамны? ша?ын отаны? (Отбасы)
 12.  Мемлекеттік р?міздер? (Ту,елта?ба, ?н?ран)
 13.  ?Р ?н?раныны? авторлары кімдер? (с?зі Ж.Н?жімеденов, Н.?.Назарбаев. ?ні Ш.?алдая?ов)
 14.  «В» ?андай дыбыс? (Дауыссыз, ?я? дыбыс)
 15.  Зат есімні? с?ра?тарын ата?(Кім, Не?)
 16.   «Суретші, г?лдер, о?ушылар, ?йді?» деген с?здерді с?з ??рамына талда?дар?
 17.   1 са?атта неше минут бар? (60 мин)
 18.   Б?луді? компоненттерін ата?дар? (б?лінгіш, б?лгіш, б?ліндіні? м?ні)
 19.  60 пен 50-ді? к?бейтіндісін ата?дар? (3000)
 20.  23 пен 5 ті? б?ліндісі нешеге те?? ( 4 ?алды?ы 3)

 

2 топ с?ра?тары. « ?ыран » тобына.

 1. ?аза?стан Республикасыны? астанасы? (Астана)
 2. Жыл?ыны? иесі?  (?амбар ата)
 3. ?аза?стан Республикасыны? Т?уелсіздік ал?ан к?ні? (16 желто?сан 1991 жыл)
 4. Желто?сан ?ай жыл мезгіліне жатады? (?ыс)
 5. ?Р мемлекеттік тілі? (?аза? тілі)
 6. Желто?сан о?и?асы ?ай жылы  болды? (1986)
 7. Ел бас?ару саласында?ы басты т?л?а кім? (Президент)
 8. Абылайхан т?сында ?мір с?рген жырау? (Б??ар жырау)
 9. Жылдан ??р ?ал?ан жануар? (Т?йе)
 10. Адам?а ?ажетті бес ?ажеттілік ?
 11.  « К?лшік» с?зін с?з ??рамына талда. ( к?л – т?бірі, шік – ж?рна?ы)
 12. « Ж» ?андай дыбыс? (дауыссыз, ?я? дыбыс)
 13. С?з таптарын ата? ( зат есім, сын есім, сан есім)
 14. .. хана ж?рна?ына ая?талатын 5 т?бірс?з ойлап тап? ( кітапхана, асхана, шеберхана, емхана, баспахана)
 15.  К?бейтуді? компоненттерін ата?дар? ( К?бейткіш, к?бейткіш, к?бейті?діні? м?ні)
 16. Елу мен ?ыры?ты? к?бейтіндісі нешеге те?? (2000)
 17.  1 дм неше см бар? (10 см)
 18.  ?абыр?асыны? ?зынды?ы 10 см,  ал ені 5 см тікт?ртб?рышты? периметірі неше см? (30 см)
 19.  22 мен 5 ті? б?ліндісі нешеге те?? ( 4 ?алды?ы 2)
 20.  

 

3 топ с?ра?тары.« С???ар » тобына.

 1. ?аза?стан Республикасыны? о?т?стік астанасы? (алматы)
 2. Ешкіні? иесі? (Сексек ата)
 3. ?аза?стан жер к?лемі ж?нінде д?ние ж?зі бойынша нешінші орында? ( 9)
 4. ?Р елта?басыны? авторлары? ( Жанарбек М?лібеков, Шотаман У?лиханов)
 5. А?пан жылды? ?ай мезгіліне жатады? ( ?ыс)
 6.  16  желто?сан ?андай мереке? (Т?уелсіздік к?ні)
 7. Тыныс алу м?шелерін ата?ыз? (м?рын ?уысы, ке?ірдек, ке?ірдекше, ?кпе)
 8. Етістікті? с?ра?тарын ата?дар? (не істеді, не ?ылды, ?айтті)
 9.  «Л» дыбысы ?андай дыбыс? (дауыссыз. ?нді дыбыс)
 10. С?раулы с?йлемге мысал келтірі?дер? (Сені? аты? кім?)
 11.  Айдос ж?гірді – с?йлеміндегі бастауыш пен баяндауышты тап? (Айдос – бастауыш. Ж?гірді – баяндауыш)
 12.  Биші с?зін с?з ??рамына талда? ( би – т?бірі, ші – ж?рна?ы)
 13.  Берілген с?здерден с?йлем ??растыр? (к?ктем, атады, б?ршік, а?аш)
 14.  1 м неше см бар? (100 см)
 15.  2  т?улікте неше са?ат бар ? (48 са?ат)
 16.  20 мен 30 ды? к?бейтіндісі нешеге те?? (600)
 17. ?абыр?аны?  ?зынды?ы 8 см, ал ені 4 см болатын тікт?ртб?рышты? периметрі неше см ? (24 см)
 18.  ?абыр?асыны? ?зынды?ы 8 см, ал ені 4 см болатын тікт?ртб?рышты? периметрі неше см? (24 см)
 19.  Бір лимонны? ба?асы 70 те?ге, ал 3 лимон неше те?ге т?рады? (210тг)
 20.  26  мен 5 ті? б?ліндісі нешеге те?? ( 5 ?алды?ы 1)
 21. 1 топ с?ра?тары.  « Ж?лдыз » тобына.
 22.  Т???ыш ?аза? ?арышкері кім? (То?тар ?уб?кіров)
 23. Сиыр иесі? (зе?гі баба)
 24. Мамыр айы жылды? ?ай мезгіліне жатады? (К?ктем)
 25. ?Р туыны? авторы кім? (Ш?кен Ниязбеков)
 26. ?Р т???ыш Президенті ?ашан сайланды? ( 1-ші желто?сан 1991 )
 27. Жер шарында неше м?хит бар? (4)
 28. Ас ?орыту м?шелерін ата?дар? (ауыз ?уысы, ж?т?ынша?, ??еш, ?арын, ішек)
 29. Сезім м?шелерін ата?дар? (к?з, ??ла?, м?рын, тіл, тері)
 30. Сан есімні? с?ра?тарын ата?дар? ( ?анша, неше, нешінші)
 31.  «?» ?андай дыбыс? (дауыссыз, ?ата? дыбыс)
 32.  Лепті с?йлемге мысал келтірі?дер. (Ала?ай, ?ар жауды)
 33. С?йлемні? т?рлаулы м?шелерін ата?дар? ( бастауыш пен баяндауыш)
 34.  «Суретші» с?зін с?з ??рамына талда. ( сурет- т?бірі, ші – ж?рна?ы)
 35. 1 км неше метр бар? (1000 м)
 36. Геометриялы? фигураларды ата?дар? (?шб?рыш, т?ртб?рыш,)
 37.  20 мен 80-ні? к?бейтіндісі нешеге те?? (1600)
 38. ?абыр?асыны? ?зынды?ы 10 см, ал ені 4 см болса тікт?ртб?рышты? периметрі ?анша? (28 см)
 39. Бір литр с?тті? ба?асы 90 те?ге, ал 3 литр с?т неше те?ге т?рады?
 40.  28 бен 5-ті? б?ліндісі нешеге те?? (5 ?алды?ы 3)
 41.  

3 айналым: «Кім тап?ыр?» а?ын жазушыларды? порттеріне ?арап, есімі мен шы?армаларын табу.

 О? жа?та?ы – 5  (Ахмет Байт?рсын?лы – а?ын, а?артушы, ?алым. « О?у?а ша?ыру», «Тіл та?ылымы»)

Ортада?ы 5 –  (Ыбырай Алтынсарин – жазушы, а?ын,а?артушы ?стаз. «?нер білім бар ж?рттар», «Кел балалар о?ылы?»)

Сол жа?та?ы 5 – (Абай ??нанбаев – ?аза?ты? ?лы а?ыны. «?ылым таппай ма?танба» «Адам болам десе?із»)

О? жа?та?ы – 10  ( М?хтар ?уезов – ?аза?ты? ?лы жазушысы «?ке арманы» «Абай жолы» романы «К?ксерек» )

          Ортада?ы – 10 ( Бауыржан Момыш?лы  «?ш?ан ?я»)

Сол жа?та?ы – 10 (Ш?к?рім ??дайберді?лы – а?ын, ойшыл, аудармашы. «Адамды? борышы?» «Аманат» «Жаз келер»)

О? жа?та?ы – 20 ( Ілияс Жанс?гіров – а?ын, жазушы. «??лагер»)

Ортада?ы – 20 (М??а?али Ма?атаев – а?ын, жазушы. «?ш ба?ытым» «Ту?ан тілім»)

Сол жа?та?ы – 20 (С?кен Сейфуллин – а?ын, жазушы. «?ызыл ш?на?», «Тар жол тай?а? кешу»)

О? жа?та?ы – 30 (Бердібек Со?па?баев «Мені? атым – ?ожа», «Сен ?йы?тап жат?анда»)

Ортада?ы – 30 ( ?адыр Мырза ?лі – жер а?ын. “К?ктем”, “Данышпан”, “Саба?”, “Ой орманы”, “Дала дидары”, “Б?лб?л ба?ы”, “А? отау”, “К?міс ?о?ырау”

        Сол жа?та?ы – 30 ( Бейімбет Майлин – ??гіме жанрыны? шебері ?рі а?ыны. «К?лпаш»)

4 айналым. «Ма?ал – м?телдер жарысы»

 1. Білім туралы  ма?ал м?телдер
 2. Отбасы, ата- ана туралы
 3. Денсаулы? туралы ма?ал м?телдер
 4. Бірлік, батырлы? туралы ма?ал м?телдер
 5. ?дептілік туралы ма?ал м?телдер
 6. Досты? туралы ма?ал м?телдер
 7. Е?бек туралы ма?ал м?телдер
 1. айналым: «?нерлі отбасы» ?йге берілген тапсырма.   

               ?діл?азылар ал?аларына с?з кезегін береміз!

 1. ж?ргізуші :     Адамны?  досы – кітап, ?мір кілті

Те? келмес о?ан барлы? жи?ан м?лкі

А?ылшы, жан?а серік, жол бастаушы

Асыл ?азынасы, ?мір к?ркі!

?аза?стан азаматтары білімді, м?дениетті, ?нерлі болуы керек. ?ылым жа?алы?тарын, ?ткен тарихымызды, ?нерімізді кітап ар?ылы танимыз. Ол ?шін кітапты к?п о?уымыз керек.

2  ж?ргізуші : Кітап – жан айнасы. О?ан ?арап бойы?ды да, ойы?ды да т?зеуге болады. Айналада?ы адам?а мейіріммен ?арау?а ?йренесі?. Кітап – сені? а?ылг?й, адал досы?, ?мірлік есті жолдасы?. ?мірде бар н?рсе ?згереді, тек кітапхана халы? ?ажетіне жарап, ?асырлар бойы жасама?. Осы ??ндылы?ымыз еш?ашан жо?алмай келешек ?рпа? асыл ?азынамыздан н?р алып, сусындай берсін. Келесі кездескенше аман сау болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«" ?кем , анам ж?не мен - отбасымыз о?ырман" отбасылы? сайыс»

Аңқаты жалпы орта білім беретін мектеп кітапханасы







ӘКЕМ , АНАМ және МЕН – Отбасымыз оқырман









Өткізген: бастауыш сынып мұғалімі Жалелова М.М

кітапханашы Қартмағамбетова С.Т








Тәрбие сағатының мақсаты: туған тілімізді сүюге, туған жерін құрметтеуге,жан – жақты білімділікке , кітапқұмарлыққа баулу. Оқырмандардың әдеби кітапқа құштарлығын арттыру.

Дамытушылығы: оқушылардың сөздік қорларын молайту, дүниетанымдарын кеңейту, тіл байлығын , шығармашылық қиялын, логикалық ойлау қабілетін дамыту.

Тәрбиелігі: болашаққа өз үлесін қоса білетін ізденімпаз ұрпақ , оқыған кітаптарын талдай отырып, рухани тәлім тәрбие беру.

Тәрбие сағатының көрнекілігі: ұлағатты сөздер, суреттер салынған плакаттар, топ аттары, шарлар , слайд.

Тәрбие сағатының барысы:

Ұйымдастыру бөлімі.

 • Құрметті кітапсүйер қауым және бүгінгі сайысымызға қатысушы балалар мен олардың ата – аналары. Бүгінгі өткелі отырған «Әкем, анам және мен – отбасымыз оқырман» тақырыбында оқырмандар байқауын ашық деп жариялаймыз. Әрине , бұл оқырмандарымызбен қатар олардың ата – аналарына да сынақ болмақ. Өйткені, олар сайыс барысында өздерінің білімдерін, тапқырлықтарын, жылдамдықтарын, өнерлерін толығымен ашып көрсете алады. Сайыскерлеріміз дайындалғанша біз өзіміздің оқып, біліп, жаттағанымызды еске түсіріп айтып өтейік.

1 – оқушы: Қуан кітап қуанатын күн бүгін

Серпіп таста мұңды жүрек түндігін

Кел, оқырман тойын тойла кітаптың

Шаттанатын мерекелі күн бүгін.

2 – оқушы: О, кітап бас иемін мәртебеңе

Игілік қазынасың бар адамға

Сен берер жақсылықтың есебі жоқ

Жеткізіп жолын тауып айта алам ба?

3 – оқушы: Өмір атты осынау сырлы алаңда

Жаңаға , жақсылыққа құнықтырған

Адам ойы – ең қымбат бұл ғаламда

Кітаптардың бетіне тұнып тұрған.

4 – оқушы: Пайда ойлама, ар ойла

Талап қыл артық білуге

Артық білім кітапта

Ерінбей оқып көруге.

5 – оқушы: Кітап толы терең сыр парасатқа

Қазынасы ол – адамзат ақылың

Кітап сөзі – жас ұрпақ болашаққа

Жеткізеді дананың асыл үнін.

6 – оқушы: Керемет кемеңгер жан ақыл асқан

Ең алғаш әріп жасап , кітап басқан

Емес пе, шың ғажайып осы кітап

Халыққа өнер білім нұрын шашқан.

Тәуелсіз елдің болашағы – білімді ұрпақ. Олай болса, бүгінгі шарамыз сайыс түрінде өтеді.Сайысқа 4 отбасы қатысады. Ендеше сайысқа түскелі отырған оқырман отбасыларды ортаға шақырайық.

 1. « Бірлік» тобы _______________________________________________

 2. «Қыран» тобы _______________________________________________

 3. «Сұңқар» тобы _______________________________________________

 4. «Жұлдыз» тобы _______________________________________________

Әділқазылар алқасымен таныстыру.

Ортаға топ басшыларын шақырамыз. Топ басшылары мына қоржыннан нөмірленген асықтардан бір асықты аласыздар.Осы нөмір сіздердің реттік нөмірлеріңіз болады. Сайысымызды бастамас бұрын айналымдармен таныстырып өтейік.

1 айналым. « Сұрасаң менің тегім» . Таныстыру.

2 айналым. «Ұшқыр ой» сұрақ бізден, жауап сізден. Әр топқа 20 сұрақ беріледі.

3 айналым. «Кім тапқыр» ақын жазушылардың порттеріне қарап, есімі мен шығармаларын табу.

4 айналым. « Мақал – мәтелдер» жарысы.

5 айналым. «Өнерлі отбасы» үйге берілген тапсырма.



1 айналым. Бұл айналымда әр топ 20 сұраққа жауап береді. Мұнда сізердің ұшқырлықтарыңыз бен сұраққа тез және дәл жауап бергендеріңіз есептеледі. Әр дұрыс жауапқа бір ұпай беріледі, яғни неше дұрыс жауап болса, сонша ұпай жиналады. Сұрақтар қазақ тілі, математика, дүниетану дан қойылады.

1 топ сұрақтары.« Бірлік» тобына.

 1. Қазақстан Республикасының Президенті кім? (Н.Ә.Назарбаев)

 2. Қойдың иесін ата? (шопан ата)

 3. Адамның ішкі мүшелерін атаңыз? (ми, өкпе, жүрек, бауыр, бүйрек, қарын,ішек т.б)

 4. Қараша жылдың қай мезгіліне жатады? (күз)

 5. Жыл басы не? (тышқан)

 6. Есту мүшесі? (құлақ)

 7. Орман дәрігері? (тоқылдақ)

 8. Спорттық ойын түрлерін атаңыз? (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, шаңғы тебу)

 9. Күн мен түн қай әріптен аяқталады? (Н)

 10. Үш биді ата? (Қазыбек би,төле би, әйтеке би)

 11. Әр адамның шағын отаны? (Отбасы)

 12. Мемлекеттік рәміздер? (Ту,елтаңба, әнұран)

 13. ҚР Әнұранының авторлары кімдер? (сөзі Ж.Нәжімеденов, Н.Ә.Назарбаев. әні Ш.Қалдаяқов)

 14. «В» қандай дыбыс? (Дауыссыз , ұяң дыбыс)

 15. Зат есімнің сұрақтарын ата?(Кім, Не?)

 16. «Суретші, гүлдер, оқушылар, үйдің» деген сөздерді сөз құрамына талдаңдар?

 17. 1 сағатта неше минут бар? (60 мин)

 18. Бөлудің компоненттерін атаңдар? (бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні)

 19. 60 пен 50-дің көбейтіндісін атаңдар? (3000)

 20. 23 пен 5 тің бөліндісі нешеге тең? ( 4 қалдығы 3)



2 топ сұрақтары. « Қыран » тобына.

 1. Қазақстан Республикасының астанасы? (Астана)

 2. Жылқының иесі? (Қамбар ата)

 3. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алған күні? (16 желтоқсан 1991 жыл)

 4. Желтоқсан қай жыл мезгіліне жатады? (қыс)

 5. ҚР мемлекеттік тілі? (Қазақ тілі)

 6. Желтоқсан оқиғасы қай жылы болды? (1986)

 7. Ел басқару саласындағы басты тұлға кім? (Президент)

 8. Абылайхан тұсында өмір сүрген жырау? (Бұқар жырау)

 9. Жылдан құр қалған жануар? (Түйе)

 10. Адамға қажетті бес қажеттілік ?

 11. « Көлшік» сөзін сөз құрамына талда. ( көл – түбірі, шік – жұрнағы)

 12. « Ж» қандай дыбыс? (дауыссыз, ұяң дыбыс)

 13. Сөз таптарын ата? ( зат есім, сын есім, сан есім)

 14. ......... хана жұрнағына аяқталатын 5 түбірсөз ойлап тап? ( кітапхана, асхана, шеберхана, емхана, баспахана)

 15. Көбейтудің компоненттерін атаңдар? ( Көбейткіш, көбейткіш, көбейтіңдінің мәні)

 16. Елу мен қырықтың көбейтіндісі нешеге тең? (2000)

 17. 1 дм неше см бар? (10 см)

 18. Қабырғасының ұзындығы 10 см , ал ені 5 см тіктөртбұрыштың периметірі неше см? (30 см)

 19. 22 мен 5 тің бөліндісі нешеге тең? ( 4 қалдығы 2)



3 топ сұрақтары.« Сұңқар » тобына.

 1. Қазақстан Республикасының оңтүстік астанасы? (алматы)

 2. Ешкінің иесі? (Сексек ата)

 3. Қазақстан жер көлемі жөнінде дүние жүзі бойынша нешінші орында? ( 9)

 4. ҚР елтаңбасының авторлары? ( Жанарбек Мәлібеков, Шотаман Уәлиханов)

 5. Ақпан жылдың қай мезгіліне жатады? ( қыс)

 6. 16 желтоқсан қандай мереке? (Тәуелсіздік күні)

 7. Тыныс алу мүшелерін атаңыз? (мұрын қуысы, кеңірдек, кеңірдекше, өкпе)

 8. Етістіктің сұрақтарын атаңдар? (не істеді, не қылды, қайтті)

 9. «Л» дыбысы қандай дыбыс? (дауыссыз. Үнді дыбыс)

 10. Сұраулы сөйлемге мысал келтіріңдер? (Сенің атың кім?)

 11. Айдос жүгірді – сөйлеміндегі бастауыш пен баяндауышты тап? (Айдос – бастауыш. Жүгірді – баяндауыш)

 12. Биші сөзін сөз құрамына талда? ( би – түбірі, ші – жұрнағы)

 13. Берілген сөздерден сөйлем құрастыр? (көктем, атады, бүршік, ағаш)

 14. 1 м неше см бар? (100 см)

 15. 2 тәулікте неше сағат бар ? (48 сағат)

 16. 20 мен 30 дың көбейтіндісі нешеге тең? (600)

 17. Қабырғаның ұзындығы 8 см , ал ені 4 см болатын тіктөртбұрыштың периметрі неше см ? (24 см)

 18. Қабырғасының ұзындығы 8 см , ал ені 4 см болатын тіктөртбұрыштың периметрі неше см? (24 см)

 19. Бір лимонның бағасы 70 теңге , ал 3 лимон неше теңге тұрады? (210тг)

 20. 26 мен 5 тің бөліндісі нешеге тең? ( 5 қалдығы 1)











 1. топ сұрақтары. « Жұлдыз » тобына.

 1. Тұңғыш қазақ ғарышкері кім? (Тоқтар Әубәкіров)

 2. Сиыр иесі? (зеңгі баба)

 3. Мамыр айы жылдың қай мезгіліне жатады? (Көктем)

 4. ҚР туының авторы кім? (Шәкен Ниязбеков)

 5. ҚР тұңғыш Президенті қашан сайланды? ( 1-ші желтоқсан 1991 )

 6. Жер шарында неше мұхит бар? (4)

 7. Ас қорыту мүшелерін атаңдар? (ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, қарын, ішек)

 8. Сезім мүшелерін атаңдар? (көз, құлақ, мұрын, тіл, тері)

 9. Сан есімнің сұрақтарын атаңдар? ( қанша, неше, нешінші)

 10. «Қ» қандай дыбыс? (дауыссыз, қатаң дыбыс)

 11. Лепті сөйлемге мысал келтіріңдер. (Алақай , қар жауды)

 12. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін атаңдар? ( бастауыш пен баяндауыш)

 13. «Суретші» сөзін сөз құрамына талда. ( сурет- түбірі, ші – жұрнағы)

 14. 1 км неше метр бар? (1000 м)

 15. Геометриялық фигураларды атаңдар? (үшбұрыш, төртбұрыш ,)

 16. 20 мен 80-нің көбейтіндісі нешеге тең? (1600)

 17. Қабырғасының ұзындығы 10 см , ал ені 4 см болса тіктөртбұрыштың периметрі қанша? (28 см)

 18. Бір литр сүттің бағасы 90 теңге, ал 3 литр сүт неше теңге тұрады?

 19. 28 бен 5-тің бөліндісі нешеге тең? (5 қалдығы 3)

3 айналым: «Кім тапқыр?» ақын жазушылардың порттеріне қарап , есімі мен шығармаларын табу.


5

5

5

10

10

10

20

20

20

30

30

30



Оң жақтағы – 5 (Ахмет Байтұрсынұлы – ақын, ағартушы, ғалым. « Оқуға шақыру» , «Тіл тағылымы»)

Ортадағы 5 – (Ыбырай Алтынсарин – жазушы, ақын,ағартушы ұстаз. «Өнер білім бар жұрттар» , «Кел балалар оқылық»)

Сол жақтағы 5 – (Абай Құнанбаев – қазақтың ұлы ақыны. «Ғылым таппай мақтанба» «Адам болам десеңіз»)


Оң жақтағы – 10 ( Мұхтар Әуезов – қазақтың ұлы жазушысы «Әке арманы» «Абай жолы» романы «Көксерек» )

Ортадағы – 10 ( Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя»)

Сол жақтағы – 10 (Шәкәрім Құдайбердіұлы – ақын , ойшыл , аудармашы. «Адамдық борышың» «Аманат» «Жаз келер»)



Оң жақтағы – 20 ( Ілияс Жансүгіров – ақын, жазушы . «Құлагер»)

Ортадағы – 20 (Мұқағали Мақатаев – ақын , жазушы. «Үш бақытым» «Туған тілім»)

Сол жақтағы – 20 (Сәкен Сейфуллин – ақын , жазушы . «Қызыл шұнақ», «Тар жол тайғақ кешу»)



Оң жақтағы – 30 (Бердібек Соқпақбаев «Менің атым – Қожа», «Сен ұйықтап жатқанда»)

Ортадағы – 30 ( Қадыр Мырза Әлі – жер ақын. “Көктем” , “Данышпан” , “Сабақ”, “Ой орманы” , “Дала дидары”, “Бұлбұл бағы” , “Ақ отау” , “Күміс қоңырау”

Сол жақтағы – 30 ( Бейімбет Майлин – әңгіме жанрының шебері әрі ақыны. «Күлпаш»)


4 айналым. «Мақал – мәтелдер жарысы»

 1. Білім туралы мақал мәтелдер

 2. Отбасы, ата- ана туралы

 3. Денсаулық туралы мақал мәтелдер

 4. Бірлік, батырлық туралы мақал мәтелдер

 5. Әдептілік туралы мақал мәтелдер

 6. Достық туралы мақал мәтелдер

 7. Еңбек туралы мақал мәтелдер

 1. айналым: «Өнерлі отбасы» үйге берілген тапсырма.

Әділқазылар алқаларына сөз кезегін береміз!


 1. жүргізуші : Адамның досы – кітап , өмір кілті

Тең келмес оған барлық жиған мүлкі

Ақылшы , жанға серік , жол бастаушы

Асыл қазынасы, өмір көркі!

Қазақстан азаматтары білімді, мәдениетті , өнерлі болуы керек. Ғылым жаңалықтарын, өткен тарихымызды , өнерімізді кітап арқылы танимыз. Ол үшін кітапты көп оқуымыз керек.


2 жүргізуші : Кітап – жан айнасы. Оған қарап бойыңды да, ойыңды да түзеуге болады. Айналадағы адамға мейіріммен қарауға үйренесің. Кітап – сенің ақылгөй, адал досың, өмірлік есті жолдасың. Өмірде бар нәрсе өзгереді, тек кітапхана халық қажетіне жарап, ғасырлар бойы жасамақ. Осы құндылығымыз ешқашан жоғалмай келешек ұрпақ асыл қазынамыздан нәр алып, сусындай берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар!





































Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
" ?кем , анам ж?не мен - отбасымыз о?ырман" отбасылы? сайыс

Автор: Жалелова Ма?пал М?дірес?ызы

Дата: 02.04.2016

Номер свидетельства: 314076

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства