kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лы суретшілерді? ?неріне саяхат

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Т?рбие  са?атыны?  та?ырыбы:  ?лы суретшілерді?  ?неріне саяхат

Ма?саты: о?ушылар?а ?аза?стан суретшілеріні?  е?бектерін, ?ыс?аша ?мірбаянын , ал?аш ?аза?стан  суретшісі  ?. ?астеев  туралы  ма?л?мат  беру.

О?ушыларды?  шы?армашылы?  ?абілетін  дамытып, ?йымшылды??а  баулу. Сурет ?неріне  деген  ?ызы?ушылы?ын  арттыру.

К?рнекілігі:суретшілер  туралы  м?ліметтер, фотосуреттері,сурет  альбомы,карындаш  бояу, т.б.

Кіріспе:

    ?аза?стан Республикасына  танымал  ?аза?стан  суретшілері   баршылы?.

      ?. ?астеев- ?аза?  бейнелеу  ?неріне  жол  сал?ан  к?сіби суретші.1904  Жылы 1 ?а?тарда  Талды?ор?ан облысы, Жаркент  ауданыны?  Шежін  ауылында  д?ниеге  келген.1929-1931  жылдары  Н.Г.Хмудовты?  Студиясында  бейнелеу  ?неріні?  негізін  ?йренеді.1930  жылы  Москва  ?аласыда?ы  м?ражайларымен  танысады.1937   жылы ?аза?  ССР-іні?  халы?  суретшісі  ата?ын  алды.

Электронды о?улы?тан  ?зінді.?астеев  жайлы  м?ліметтер

                                          

                                

 

 

       Айша  ?алымбаева- 1917  Жылы 29  Желто?санда  Алматы  Облысы, Е?бекші?аза?  ауданы, Есік  ауылында  д?ниеге  келген.?аза?  ?ыздарыны?  суретшілік  маманды?ты  т???ыш  игерген ж?не  ?аза?ты?  Халы?  Суретшісі  ата?ын  да  бірінші  болып  ал?ан  кескіндемеші- суретші.

       А. ?алымбаева  шы?армаларыны? ?зекті  ар?ауы- ?аза?  ?йелдеріні?  образы. «К?л?ш  Байсейітова», «Батыр ана» , «Арда?ты  ана», «К?ктем  мен  к?з» т.б  шы?армалары  бар.

             А?ымсалы  Д?зелханов – суретші, ?аза?станны? Е?бек  Сі?ірген  ?нер  ?айраткері. А?ымсалы  Д?зелханов  1951 жылы  19  тамызда  ?ызылорда   облысы ?азалы  Ауданы  ?аласында  д?ниеге  келген. «?олданбалы  графика , плакат, кітап  Безендіру, Кескіндеме, Портрет  жанрларында  е?бек  етеді.

«Алтын  Сарбаз», «К?р??лы» , «Т?ркістан»   суреттеріні?  авторы.

                            ?уб?кір  Исмайылов  - 1910  жылы  ?ара?анды облысы, Тельман   ауданында  д?ниеге  келген.1932  жылы Москвада?ы  Жо?ары  Техникалы?  К?ркемсурет  шеберханасын,1933  жылы Театр  ?нері   Институтын  бітірген.

      Ш?кен  Ниязбеков  1938  жылы  12  ?азанда  д?ниеге  келген.Ол  Ленинградта?ы  Е. Мухина  атында?ы  К?ркемсурет  Академиясын  бітірген. ?аза?станда?ы- суретші-конструктор.1970  жылы Газ-24  автомашинасын  жаса?ан  бес  конструкторды?  бірі.Елімізді?  Туыны? авторы.

      Шот-Аман  Ыдырыс?лы  У?лихан  26  с?уірде  1932  жылы  К?кшетау  Облысы, Айыртау  ауданында  д?ниеге келген. ?аза?- архитекторы. ?либи  Жангелдин, То?аш  Бокин  Ескерткіштері  Т??ырыны?  Авторы.Алматыда?ы  Т?уелсіздік Монументіні? авторлар  тобыны?  жетекшісі.

         Жандарбек  М?лібеков  1942  жылы  24  наурызда   ?ызылорда  облысы  Жа?а - ?ор?ан  ауданы,Екпінді  ауылында  д?ниеге келген. Ол Ташкентті?

Архитектуралы?  политехникалы?   институтын  бітірген. ?аза?стан  Республикасыны?  Мемлекеттік  Елта?басыны?  авторы.

                               Молдахмат  Кенбаев, ?анапия  Тельжанов,  Хакімжан  Наурызбаев, Сабыр  М?мбеев, Сахи Романов  т.б  к?птеген  ?аза?стан  суретшілер  е?бектері тек  еліміз  ?ана  емес  шет  елдерде  де  танымал.

Сынып  о?ушылары  4- топ?а  б?лінеді.

1-топ   Ізденімпаздар

2-топ   Ізбасарлар

3-топ  Суретшілер

4-топ  Білгірлер

 

1 тур  «Іздену»

Суретшілерді?  ?мірбаяны  о?ылады

ІІ –тур Суреттерді?  айырмашылы?ын  табу

(неше  айырмашылы?ын  бар  санын  айту  керек )

3- тур

??гіме  бойынша  сурет ??рау

4-топ?а  ?ыс, к?ктем, жаз,к?з  та?ырыбында  м?тін  беріледі.Сол  м?тін  бойынша  сурет  салу

                                                                                            ?ыс

      ?ыс  келді.Айнала ?алы?  ?ар.Тауларда, а?аштарда ?ар жамыл?ан.Боран  ?йыт?ып  со?ады. Балалар  сыр?ана?  теуіп  ж?р. Кейбіреуі  а??ала  жасап  жатыр.К?здерін  к?мірден, м?рынын с?бізден  жасады.Балалар  ?те к??ілді. 

 

                                                    К?ктем

        К?ктем  келді. ?ар  еріді.Жыл?алардан  су а?ты.Жылы  жа?тан  ??стар  ?шып  келе  бастады.Бау-ба?шада, орманда а?аштар  б?ршік  жара  бастады.Жа?быр  жауды. Артынан  к?лімдеп  к?н  шы?ты.К?ктемні?  ?рнегіндей  болып  кемпір?оса?  шы?ты.

 

                                                        Жаз

         Жайдары  жаз  келді.Ауыл  жайлау?а  шы?ты. Дала  жасыл  желекке  оран?ан.??лпыр?ан  ?ыз?алда?тар  к?зді?  жауын  алады.Малдар  к?к  шал?ын?а  жайылып  жатыр.К?белек  ?уып, асыр салып  балалар  ж?р.

                                                                            К?з

         ?о?ыр?ай к?з  келді. К?ктемде еккен  егінді жинап,  ?амба?а  ??яды.

Дала      алуан-алуан жапыра?тардан   шашу  шаш?андай к?з  тартады.Жыл  ??стары  жылы  жа??а  ?шып  кетті.Аспанды  б?лт торлап, жа?быр  жауып

 

Ж?мба?  жасыру        Электронды  о?уы?тан  ж?мба?  ты?далады.

                                Б?л  ?ай  мезгіл?

Жиып-теріп  болатын,                        Б?лтты  айдай желдеткен,

?амба?а асты?  толатын,                    Н?серлеткен, селдеткен,

?ызыл  ?ырман  ойнайтын,                Шалшы?  кешіп  ойнайтын,

?ай  мезгіл деп ойлайсы??                 ?ай  мезгіл деп ойлайсы??

                               (К?з)                                            (К?ктем)

Шанамен  зырлап   желетін,               ?ойны?  толы  жеміске,

Ша??ы, коньки тебетін,                      К?к  майсалы   е?істе

А??ала  жасап  ойнайтын,                    К?белек  ?уып  ойнайтын,

?ай  мезгіл деп  ойлайсы??                  ?ай  мезгіл деп  ойлайсы??

                                (?ыс)                                                ( Жаз)

«Сергіту  с?ті» Мен ?аза?пын!

4-тур

«Жал?асын  табу»  ойыны 

Ма?ал-м?телдерді?  жал?асын  табу

 1.?нерлі  ?рге  ж?зеді.                 .

 2. Ана к?рген  тон  пішер,

    ?ке  к?рген о? жонар.

 3.?ына тастан  шы?ады,

   ?нер, білім  жастан  шы?ады.

 4. Шеберді?  ?олы – орта?,

    Шешенні?  с?зі-орта?

 5.Жеті  ж?ртты?  тілін  біл,

    Жеті  т?рлі  білім біл.

 6.Кітап-білім б?ла?ы,

    Білім-?мір шыра?ы!

  7.Ата- б?йтерек,

     Бала-жапыра?.

  8.Балапан ?яда не к?рсе,

     ?ш?анда соны  іледі

  9. Ананы?  к??ілі  балада

      Баланы?  к??ілі  далада.

  10.Білім  таппай  ма?танба,

       ?нер  таппай  ма?танба

   5-тур

     «Математикалы?  есеп»  есепті шы?ару

   6-тур

  «Ар?а?а сурет  салу»  ойыны

      ( Тері ар?ылы  сезу ?абілеттерін, ?арым-?атынас  белсенділіктерін дамыту)

   Марапаттау

                Жарысты?  со??ы  с?ті  таяп  ?алды,

                  Деме?іздер  біз  ?нерді аяп ?алды.

                  ?діл?азы  сіздерге с?з  береміз,

                  Же?імпаздар  кім  болып сарапталды.

 ?орытынды.

 

 

Просмотр содержимого документа
«?лы суретшілерді? ?неріне саяхат »Тәрбие сағатының тақырыбы: Ұлы суретшілердің өнеріне саяхат

Мақсаты: оқушыларға Қазақстан суретшілерінің еңбектерін, қысқаша өмірбаянын , алғаш Қазақстан суретшісі Ә. Қастеев туралы мағлұмат беру.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, ұйымшылдыққа баулу. Сурет өнеріне деген қызығушылығын арттыру.

Көрнекілігі:суретшілер туралы мәліметтер, фотосуреттері,сурет альбомы,карындаш бояу, т.б.

Кіріспе:

Қазақстан Республикасына танымал Қазақстан суретшілері баршылық.

Ә. Қастеев- Қазақ бейнелеу өнеріне жол салған кәсіби суретші.1904 Жылы 1 қаңтарда Талдықорған облысы, Жаркент ауданының Шежін ауылында дүниеге келген.1929-1931 жылдары Н.Г.Хмудовтың Студиясында бейнелеу өнерінің негізін үйренеді.1930 жылы Москва қаласыдағы мұражайларымен танысады.1937 жылы Қазақ ССР-інің халық суретшісі атағын алды.

Электронды оқулықтан үзінді.Қастеев жайлы мәліметтерАйша Ғалымбаева- 1917 Жылы 29 Желтоқсанда Алматы Облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік ауылында дүниеге келген.Қазақ қыздарының суретшілік мамандықты тұңғыш игерген және қазақтың Халық Суретшісі атағын да бірінші болып алған кескіндемеші- суретші.

А. Ғалымбаева шығармаларының өзекті арқауы- қазақ әйелдерінің образы. «Күләш Байсейітова», «Батыр ана» , «Ардақты ана», «Көктем мен күз» т.б шығармалары бар.Ағымсалы Дүзелханов – суретші, Қазақстанның Еңбек Сіңірген өнер қайраткері. Ағымсалы Дүзелханов 1951 жылы 19 тамызда Қызылорда облысы Қазалы Ауданы қаласында дүниеге келген. «Қолданбалы графика , плакат, кітап Безендіру, Кескіндеме, Портрет жанрларында еңбек етеді.

«Алтын Сарбаз», «Көрөғлы» , «Түркістан» суреттерінің авторы.


Әубәкір Исмайылов - 1910 жылы Қарағанды облысы, Тельман ауданында дүниеге келген.1932 жылы Москвадағы Жоғары Техникалық Көркемсурет шеберханасын,1933 жылы Театр Өнері Институтын бітірген.

Шәкен Ниязбеков 1938 жылы 12 қазанда дүниеге келген.Ол Ленинградтағы Е. Мухина атындағы Көркемсурет Академиясын бітірген. Қазақстандағы- суретші-конструктор.1970 жылы Газ-24 автомашинасын жасаған бес конструктордың бірі.Еліміздің Туының авторы.

Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихан 26 сәуірде 1932 жылы Көкшетау Облысы, Айыртау ауданында дүниеге келген. Қазақ- архитекторы. Әлиби Жангелдин, Тоқаш Бокин Ескерткіштері Тұғырының Авторы.Алматыдағы Тәуелсіздік Монументінің авторлар тобының жетекшісі.

Жандарбек Мәлібеков 1942 жылы 24 наурызда Қызылорда облысы Жаңа - қорған ауданы,Екпінді ауылында дүниеге келген. Ол Ташкенттің

Архитектуралық политехникалық институтын бітірген. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының авторы.Молдахмат Кенбаев, Қанапия Тельжанов, Хакімжан Наурызбаев, Сабыр Мәмбеев, Сахи Романов т.б көптеген Қазақстан суретшілер еңбектері тек еліміз ғана емес шет елдерде де танымал.

Сынып оқушылары 4- топқа бөлінеді.

1-топ Ізденімпаздар

2-топ Ізбасарлар

3-топ Суретшілер

4-топ Білгірлер


1 тур «Іздену»

Суретшілердің өмірбаяны оқылады

ІІ –тур Суреттердің айырмашылығын табу

(неше айырмашылығын бар санын айту керек )

3- тур

Әңгіме бойынша сурет құрау

4-топқа қыс, көктем, жаз,күз тақырыбында мәтін беріледі.Сол мәтін бойынша сурет салуҚыс

Қыс келді.Айнала қалың қар.Тауларда, ағаштарда қар жамылған.Боран ұйытқып соғады. Балалар сырғанақ теуіп жүр. Кейбіреуі аққала жасап жатыр.Көздерін көмірден, мұрынын сәбізден жасады.Балалар өте көңілді.
Көктем


Көктем келді. Қар еріді.Жылғалардан су ақты.Жылы жақтан құстар ұшып келе бастады.Бау-бақшада, орманда ағаштар бүршік жара бастады.Жаңбыр жауды. Артынан күлімдеп күн шықты.Көктемнің өрнегіндей болып кемпірқосақ шықты.Жаз

Жайдары жаз келді.Ауыл жайлауға шықты. Дала жасыл желекке оранған.Құлпырған қызғалдақтар көздің жауын алады.Малдар көк шалғынға жайылып жатыр.Көбелек қуып, асыр салып балалар жүр.

Күз

Қоңырқай күз келді. Көктемде еккен егінді жинап, қамбаға құяды.

Дала алуан-алуан жапырақтардан шашу шашқандай көз тартады.Жыл құстары жылы жаққа ұшып кетті.Аспанды бұлт торлап, жаңбыр жауыпЖұмбақ жасыру Электронды оқуықтан жұмбақ тыңдалады.

Бұл қай мезгіл?


Жиып-теріп болатын, Бұлтты айдай желдеткен,

Қамбаға астық толатын, Нөсерлеткен, селдеткен,

Қызыл қырман ойнайтын, Шалшық кешіп ойнайтын,

Қай мезгіл деп ойлайсың? Қай мезгіл деп ойлайсың?

(Күз) (Көктем)

Шанамен зырлап желетін, Қойның толы жеміске,

Шаңғы, коньки тебетін, Көк майсалы еңісте

Аққала жасап ойнайтын, Көбелек қуып ойнайтын,

Қай мезгіл деп ойлайсың? Қай мезгіл деп ойлайсың?

(Қыс) ( Жаз)

«Сергіту сәті» Мен қазақпын!

4-тур

«Жалғасын табу» ойыны

Мақал-мәтелдердің жалғасын табу


1.Өнерлі өрге жүзеді. .

2. Ана көрген тон пішер,

Әке көрген оқ жонар.

3.Қына тастан шығады,

Өнер, білім жастан шығады.

4. Шебердің қолы – ортақ,

Шешеннің сөзі-ортақ

5.Жеті жұрттың тілін біл,

Жеті түрлі білім біл.

6.Кітап-білім бұлағы,

Білім-өмір шырағы!

7.Ата- бәйтерек,

Бала-жапырақ.

8.Балапан ұяда не көрсе,

Ұшқанда соны іледі

9. Ананың көңілі балада

Баланың көңілі далада.

10.Білім таппай мақтанба,

Өнер таппай мақтанба

5-тур

«Математикалық есеп» есепті шығару

6-тур

«Арқаға сурет салу» ойыны

( Тері арқылы сезу қабілеттерін, қарым-қатынас белсенділіктерін дамыту)

Марапаттау

Жарыстың соңғы сәті таяп қалды,

Демеңіздер біз өнерді аяп қалды.

Әділғазы сіздерге сөз береміз,

Жеңімпаздар кім болып сарапталды.

Қорытынды.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
?лы суретшілерді? ?неріне саяхат

Автор: Жулпанова Эльмира Кушербаевна

Дата: 11.02.2015

Номер свидетельства: 171280

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(73) "Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары."
  ["seo_title"] => string(45) "bieinielieu_onierinin_turlieri_mien_zhanrlary"
  ["file_id"] => string(6) "377549"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1484059125"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) "Таби?ат ж?не музыка"
  ["seo_title"] => string(22) "tabig-at-zh-nie-muzyka"
  ["file_id"] => string(6) "304465"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457716917"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Сабақтың тақырыбы :Әбілхан Қастеев"
  ["seo_title"] => string(38) "sabak_tyn_tak_yryby_bilkhan_k_astieiev"
  ["file_id"] => string(6) "372731"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1482492797"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(16) "?лкетану "
  ["seo_title"] => string(9) "olkietanu"
  ["file_id"] => string(6) "142077"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1418223413"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Рәміздеріммен мақтанамыз"
  ["seo_title"] => string(27) "r_mizdierimmien_mak_tanamyz"
  ["file_id"] => string(6) "406958"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1491407607"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства