kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект уроко на тему "Олимпийские игры"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Т.Молда?алиев «Г?лдер»

Ма?саты:
Т.Молда?алиевты? ?мірі мен шы?армаларымен танысу. Шы?армашылы? де?гейін, ?з бетімен іздене отырып, ой ?орыта алу ?абілеттерін дамыту. ?демілікке, ??ыптылы??а, белсенділікке т?рбиелеу.
К?рнекілігі: а?ынны? портреті, г?лдер суреттер
і,слайд,.
Саба? барысы
І ?йымдастыру.
С?лемдесу, о?ушыларды т?гендеу

 Психологиялы? дайынды?.

        ?мітім зор ерте?ге,

                   Ермес ешкім селте?ге.

                  ?дебиетім дами бер

                  Ана тілім ?ркенде,

 

 

ІІ.  ?й тапсырмасын тексеру       

 1.  ?р топ?а берілген тапсырманы тексеру            

10 с?ра?, ребус, с?зж?мба?

2. Ребус

“8” 3,,6”

3.Бейнеролик «Г?лдер»

ІІІ. Жа?а саба?
1-тапсырма. К?ктем жайлы 3-4 с?йлемнен (?р топ?а) т?ратын м?тін ??растыру.
 

1) Т. Молда?алиев туралы м?лімет
Алматы облысы, Е?бекші?аза? ауданы,Жарсу ауылында 1935 жылы 20 наурызда д?ниеге келді. «Жа?а д?птер», «Ескерткіш», «Ша?ырады жаз мені», «?ош к?ктем» т.б.
 

2) О?улы?пен ж?мыс
?р ?атардан 2 о?ушы м?нерлеп о?иды ж?не шума?ын т?сіндіреді.
 

3) Тапсырмаларды орындау
1. ?ле?нен ?айталан?ан с?здерді тауып, ?айталау себебіне м?н бері?дер
2. А?ынны? ойы
3. Г?лдер с?зіне дыбысты? талдау жасау                                    

4. Планшетпен ж?мыс (Г?лдер туралы м?лімет табу)

5. Сурет салу, ма?ал- м?тел айту,?има ?а?азбен ж?мыс, ?ле? ??растыру                
 

4) ?ле? ??растыру
-- -- г?лдер,
-- -- г?лдер.
І топ 
-- -- бала?а
-- -- дала?а ІІ топ 
- -- біреуін
- - анама ІІІ топ

 

?айталау- с?з ?серін к?шейту. А?ын о?ырман назарын айры?ша аудару ?шін бірнеше м?рте ?айталау ?дісін ?олданады.

Сергіту с?ті (Бейнероликпен)

3-тапсырма Ж а ? д а я т (Суретпен ж?мыс)

4-тапсырма     Те?еу

        Г?лдер                 А?аштар неге ашуланды
 

5-тапсырма. К?ктем белгісі – г?лдер

Б?йшешек пен к?ктем бірге келеді. Б?йшешектерді ж?лма?дар. С?лулы?ты насихаттауды? е? д?рыс жолы

?ндістан лотосы (Nelumbo nucifera) – б?л с?р-жасыл су ж??пайтін жапыра?тары ж?не ?ыз?ылт г?рдері бар ?ажайып мистикалы? суда ?сетін ?сімдігі.


К?нба?ыс г?лі – шемешкі, шемешкі май жасалады

Роза г?лі (Роза г?ліні? емдік ?асиеті бар)

Т?ймеда? г?лі  - Т?ймеда? г?лі – к?пшілікті? е? с?йікті г?лдеріні? бірі. Т?ймеда?ты? таби?и т?рі д?рілік ?асиетімен жо?ары ба?аланады. Дегенмен, к?бісі т?ймеда?ты? пайдасын біліп, шипалы? ма?сатта ?олданбайтыны ?кінішті

Ба?ытг?л (хризантема)-?уаныш, досты? г?лі к?рделі г?лділер т??ымдасына жататын бір ж?не к?п жылды? ?сімдіктер туысы. Олар негізінде ЕуропаАзияАфрикада тарал?ан, 200-дей т?рі белгілі. ?аза?станда бау-ба?шалардасаяба?тардаг?л шаруашылы?тарында ше?берше т?різді Ба?ытг?л

Астра – Ежелгі адамдар оны ?ртеген кезде иісі жыландарды ?уады деп сенген

6-тапсырма  Себетке г?л жинау ойыны

Сауалнама с?ра?тары

 1. ?аза?станда ?сетін ?андай г?лдерді білесі??

а) астра     б) барвинок             с) т?ймеда?

2. ?йде ?сетін ?андай г?л?

а) б?йшешек              б) кактус          с) к?нба?ыс

3. А?ын г?лдер ?ле?інде о?ырман назарын аудару ?шін ?андай ?діс ?олдан?ан?

а) ?айталау               б) жина?тау             с) бекіту

4. Т. Молда?алиев ?айда, ?ай жылы д?ниеге келген?

а) Жаркент ауылы 1940ж       б) Арыс ауылы1978ж      

         с) Алматы ?аласы Жарсу ауылы 1935 ж

5. Т. Молда?алиевті? шы?армаларын ата.

а) ескерткіш, ?ош к?ктем            б) таби?ат, кел бала?ай

         с) са?ыныш, е?бек жолы

6. ?аза?станда ?сетін емдік пайдасы бар г?л.

а) астра   б) б?йшешек              с) т?ймеда?

7. К?н к?зін с?йіп ?сетін ?андай г?л?

 а) к?нба?ыс              б) лала г?л        с) раушан г?л

ІV. ?орытынды.
О?ушыларды ?алауы бойынша бір ?нді шыр?ау.

Хор: «Ша?ырады к?ктем»

 

V. ?йге тапсырма:                   

 1) “Гулдер” жаттау

2) Г?лдер туралы м?ліметтер жинау

3) С?зж?мба? ??растыру

VІ.  Ба?алау

?зін-?зі ба?алау, ж?пты? ба?алау

Г?л - ?мірді? с?ні

4 - сынып

Ашы? т?рбие са?аты

Та?ырыбы: «Г?л – ?мірді? с?ні»

Ма?саты:

1. О?ушылар?а г?лді? т?рлері, г?л ерекшеліктері, мекен ету ортасы, г?лді? пайдасы туралы ма?л?мат беру.

2. Г?л туралы ?ылыми білімдерін ке?ейту, таным ?абілетін дамыту.

3. Таби?атты с?юге, ?демілікке деген ??штарлы?ты оятып, елімізді жасыл желекке айналдырып, г?лденуіне ?лес ?осу?а т?рбиелеу.

Экологиялы? т?рбие беру.

К?рнекілігі: Г?лдерді? суреттері, г?лдер туралы кітаптар, слайдтар, б?лме г?лдері, Г?лстан журналы.

?дісі: С?ра? - жауап, ??гімелеу, т?сіндіру, сауалнама ж?ргізу.

Ж?рісі: Кіріспе б?лім.

Ой ?оз?ау. (о?ушыларда?ы бар а?паратты алу)

- Балалар, біз жа?ында ?андай мерекені тойлады??

- 1 мамыр - ?аза?стан хал?ыны? бірлігі к?ні.

- Ал, алдымызда ?андай мереке келе жатыр?

- ?ландар к?ні, Же?іс к?ні.

- Мерекелерде адамдар бір - бірін ?алай ??тты?тайды?

- Г?л сыйлайды.

- Неліктен?

(Балаларды? жауаптарын ты?дау, толы?тыру).

- Ал, енді, осы г?лдер туралы не білеміз? Алдымен, г?лді? ??рылысымен танысайы?.(Слайдтан к?рсету.) (Теориялы? білім беру)

(«?сімдіктану» 6 сынып )

(Эстетикалы? т?рбие беру)

- Г?л - ?демілік ?лшеміні? шы?ы. «Г?л — ?мірді? к?ркі» десек ?ателеспейміз. Г?лдерді? де біздер сия?ты жаны бар. Олар адам?а ?лкен пайда келтіреді. Кейбір г?лдер ?орша?ан орта?а жа?ымды энергия б?леді. Мерекелерде, ту?ан к?ндерде, жа?сылы?та г?л сыйлау - ?лкен ??рметті? белгісі.

(Экологиялы? т?рбие беру)

- ?аза?станда «Г?лстан» г?л ба?ы жасалды.(слайд)

2005жылы наурыз айында «Г?лстан» журналы шы?арыла бастады. Бас редакторы Г?зел ??лжабаева«?сімдіктер ?лемі»о?у ?дістемелік кешенін шы?ар?ан. (кітаптар, суреттер, ж?мыс д?птерлерімен таныстыру)

(К?нделікті ?мірмен байланыстыру)

(Поэзия минуты)

«Г?лдер»

Г?лдер, г?лдер, шо? г?лдер,

?ызыл г?лдер, к?к г?лдер.

Т?ра берші ыр?алып,

Т?ра берші н?рланып.

Сол т?р?аны? ?найды,

??лпыр?аны? ?найды.

??сап с?би бала?а.

Т. Молда?алиев (музыка ойнап т?рады «Г?лдер вальсі»

П. И. Чайковский)

Сауалнама

(Танымды? ?ызы?ушылы?ын арттыру)

- ?ркімні? тал?амына байланысты с?йікті г?лдері болады. Г?лді? ?андай т?сті бол?анын ?алайсыз?(слайд)

?ызыл — белсенділік пен ?мірлік к?ш ?уатты? белгісі. Б?л т?сті батыл, табанды, ерік - жігерлі адамдар ?натады. Олар ?ызба, ?сершіл, ?ызу?анды келеді. Негізінен олар жетекшілер.

?ыз?ылт — жалынны? т?сі, негізінен ол адамдар ысты? ?анды келеді. Олар жар?ын, айыры?ша адамдар. К?пті? іші?де ерекшеленіп т?рады. Ж?ртты? назарын ?зіне аударып алады.

Сары - жылу мен жары?ты? т?сі. Б?л адамдар к?пшіл, досты??а берік, еркіндікке талпын?ыш. Ол б?рінен де ?з еркіндігін биік ?ойып, ?р т?рлі шектеулерді жек к?реді. К??іл к?йі тез ?згергіш, оптимист адам.

?ыз?ылт сары — н?зік жанды ?я? жандарды? т?сі. Осындай адамдар туралы ж?рт ?мірді? тек жа?сы, жар?ын жа?тарын ?ана елеп ескеріп, ?ара??ы т?старын ескергісі келмейді, ерекшеленуді ?натады.

А? — шатты?ты? т?сі. А? т?сті ?нататындар ?те ?сершіл, ?ызба келеді, тез еліктегіш. М?ндай адамдар кейде ?зіні? ы?палында ?алады, кейде ол ?згені? ы?палында да кетеді. Олар?а ?здерін демеп, ба?ыттап отыратын сенімді достар ауадай ?ажет.

К?к — адамдар арасында?ы жа?сы ?арым - ?атынасты е? жо?ары ба?алайтын адамдар. Олар досты?ты ба?алап, ал махаббатты б?рінен жо?ары ?ояды.

Ма??ыстау г?лдері туралы (слайд)

(Жергілікті жермен байланыстыру)

Голландияда?ы г?л бизнесі туралы айтып ?ту

- Жапонияда Икебана ?нері дамы?ан

- Балалар, сыныпта кімні? аты г?лге байланысты? (Раушан, Райхан, ?ырмызы, ?алампыр, Ба?ытг?л, Айг?л ж?не т. б)

Г?л монологы (ты?дау)

- Балалар, мені ?ажетсіз ж?лып, таптама?даршы! Сендер мені ж?лмаса?дар, мен биыл т??ым шашып, к?п ?рпа? беремін. Сонда келесі к?ктемде мынау дала б?дан да ?сем болып, ??лпырып кетер еді - ау!

Ойланы?даршы, ?тінемін!

Ой ?орыту.

«Г?лдесте ??растыру»

(Адамгершілік т?рбиесін беру)

Балалар, б?гін саба?та нені ?ттік, не ?йрендік?

(Ой ?орыту)

- Г?лді? пайдасы ?андай?

1. ?ыздарды г?лге те?еген, а?ындарымыз г?лдерді ?ле? жырларына ?ос?ан.

2. Г?лдерді кептіріп, д?ріні? ??рамына ?осады.

3. Г?л - ?сімдікті? к?бею м?шесі.

- Г?л туралы ?андай ма?ал - м?телдер білеміз?

4. ?р атаны? ?з ?лы бар,

?р б?таны? ?з г?лі бар.

5. ?р г?лді? исі бас?а,

?р жерді? жынысы бас?а.

6. Бір г?л толып ашылады,

Бір г?л солып ашылады.

7. Г?л ашылмай б?лб?л сайрамас.

8. Г?лді г?л деме егер саба?ы болмаса.

9. Г?лді? тоны ?ыры? жамау, біра? исі бар.

- Балалар, демек г?л - ?мірді? с?ні екен.

?орытындылау

Елбасыны? 2005 жыл?ы ?аза?стан хал?ына жолдауынан кейін елімізде «Жасыл ел» жалпыхалы?ты? ?йымы ??рылды. Осы «Жасыл ел» ба?дарламасы бойынша бізді? ту?ан ?аламыз – Жа?а?зен де к?галдандырылып, абаттандырылуда.

Сендерді? де ?мірлері? г?лдей жайнап ??лпыра берсін!

Сау болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Конспект уроко на тему "Олимпийские игры" »

Тақырыбы: Т.Молдағалиев «Гүлдер»

Мақсаты:
Т.Молдағалиевтың өмірі мен шығармаларымен танысу. Шығармашылық деңгейін, өз бетімен іздене отырып, ой қорыта алу қабілеттерін дамыту. Әдемілікке, ұқыптылыққа, белсенділікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі: ақынның портреті, гүлдер суреттері,слайд,.
Сабақ барысы
І Ұйымдастыру.
Сәлемдесу, оқушыларды түгендеу

Психологиялық дайындық.

Үмітім зор ертеңге,

Ермес ешкім селтеңге.

Әдебиетім дами бер

Ана тілім өркенде ,


ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

 1. Әр топқа берілген тапсырманы тексеру

10 сұрақ, ребус, сөзжұмбақ


2. Ребус

8” 3, ,6”


3.Бейнеролик «Гүлдер»


ІІІ. Жаңа сабақ
1-тапсырма. Көктем жайлы 3-4 сөйлемнен (әр топқа) тұратын мәтін құрастыру.

1) Т. Молдағалиев туралы мәлімет
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы,Жарсу ауылында 1935 жылы 20 наурызда дүниеге келді.
«Жаңа дәптер», «Ескерткіш», «Шақырады жаз мені» , «Қош көктем» т.б.

2) Оқулықпен жұмыс
Әр қатардан 2 оқушы мәнерлеп оқиды және шумағын түсіндіреді.

3) Тапсырмаларды орындау
1. Өлеңнен қайталанған сөздерді тауып, қайталау себебіне мән беріңдер
2. Ақынның ойы
3. Гүлдер сөзіне дыбыстық талдау жасау

4. Планшетпен жұмыс (Гүлдер туралы мәлімет табу)

5. Сурет салу, мақал- мәтел айту,қима қағазбен жұмыс, өлең құрастыру

4) Өлең құрастыру
----- ----- гүлдер,
----- ----- гүлдер.
І топ 
----- ----- балаға
----- ----- далаға ІІ топ 
---- ----- біреуін
---- ------ анама ІІІ топ

Қайталау- сөз әсерін күшейту. Ақын оқырман назарын айрықша аудару үшін бірнеше мәрте қайталау әдісін қолданады.


Сергіту сәті (Бейнероликпен)


3-тапсырма Ж а ғ д а я т (Суретпен жұмыс)


4-тапсырма Теңеу

Гүлдер Ағаштар неге ашуланды


5-тапсырма. Көктем белгісі – гүлдер

Бәйшешек пен көктем бірге келеді. Бәйшешектерді жұлмаңдар. Сұлулықты насихаттаудың ең дұрыс жолы

Үндістан лотосы (Nelumbo nucifera) – бұл сұр-жасыл су жұқпайтін жапырақтары және қызғылт гүрдері бар ғажайып мистикалық суда өсетін өсімдігі.


Күнбағыс гүлі – шемешкі, шемешкі май жасалады

Роза гүлі (Роза гүлінің емдік қасиеті бар)

Түймедақ гүлі - Түймедақ гүлі – көпшіліктің ең сүйікті гүлдерінің бірі. Түймедақтың табиғи түрі дәрілік қасиетімен жоғары бағаланады. Дегенмен, көбісі түймедақтың пайдасын біліп, шипалық мақсатта қолданбайтыны өкінішті

Бақытгүл (хризантема)-қуаныш, достық гүлі күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бір және көп жылдық өсімдіктер туысы. Олар негізінде Еуропа, Азия, Африкада таралған, 200-дей түрі белгілі. Қазақстанда бау-бақшаларда, саябақтарда, гүл шаруашылықтарында шеңберше тәрізді Бақытгүл


Астра – Ежелгі адамдар оны өртеген кезде иісі жыландарды қуады деп сенген


6-тапсырма Себетке гүл жинау ойыны

Сауалнама сұрақтары

 1. Қазақстанда өсетін қандай гүлдерді білесің?

а) астра б) барвинок с) түймедақ

2. Үйде өсетін қандай гүл?

а) бәйшешек б) кактус с) күнбағыс

3. Ақын гүлдер өлеңінде оқырман назарын аудару үшін қандай әдіс қолданған?

а) қайталау б) жинақтау с) бекіту

4. Т. Молдағалиев қайда, қай жылы дүниеге келген?

а) Жаркент ауылы 1940ж б) Арыс ауылы1978ж

с) Алматы қаласы Жарсу ауылы 1935 ж

5. Т. Молдағалиевтің шығармаларын ата.

а) ескерткіш, қош көктем б) табиғат, кел балақай

с) сағыныш, еңбек жолы

6. Қазақстанда өсетін емдік пайдасы бар гүл.

а) астра б) бәйшешек с) түймедақ

7. Күн көзін сүйіп өсетін қандай гүл?

а) күнбағыс б) лала гүл с) раушан гүл


ІV. Қорытынды.
Оқушыларды қалауы бойынша бір әнді шырқау.

Хор: «Шақырады көктем»


V. Үйге тапсырма:

1) “Гулдер” жаттау

2) Гүлдер туралы мәліметтер жинау

3) Сөзжұмбақ құрастыру

VІ. Бағалау

Өзін-өзі бағалау, жұптық бағалауГүл - өмірдің сәні

4 - сынып

Ашық тәрбие сағаты

Тақырыбы: «Гүл – өмірдің сәні»

Мақсаты:

1. Оқушыларға гүлдің түрлері, гүл ерекшеліктері, мекен ету ортасы, гүлдің пайдасы туралы мағлұмат беру.

2. Гүл туралы ғылыми білімдерін кеңейту, таным қабілетін дамыту.

3. Табиғатты сүюге, әдемілікке деген құштарлықты оятып, елімізді жасыл желекке айналдырып, гүлденуіне үлес қосуға тәрбиелеу.

Экологиялық тәрбие беру.

Көрнекілігі: Гүлдердің суреттері, гүлдер туралы кітаптар, слайдтар, бөлме гүлдері, Гүлстан журналы.

Әдісі: Сұрақ - жауап, әңгімелеу, түсіндіру, сауалнама жүргізу.

Жүрісі: Кіріспе бөлім.

Ой қозғау. (оқушылардағы бар ақпаратты алу)

- Балалар, біз жақында қандай мерекені тойладық?

- 1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні.

- Ал, алдымызда қандай мереке келе жатыр?

- Ұландар күні, Жеңіс күні.

- Мерекелерде адамдар бір - бірін қалай құттықтайды?

- Гүл сыйлайды.

- Неліктен?

(Балалардың жауаптарын тыңдау, толықтыру).

- Ал, енді, осы гүлдер туралы не білеміз? Алдымен, гүлдің құрылысымен танысайық.(Слайдтан көрсету.) (Теориялық білім беру)

(«Өсімдіктану» 6 сынып )

(Эстетикалық тәрбие беру)

- Гүл - әдемілік өлшемінің шыңы. «Гүл — өмірдің көркі» десек қателеспейміз. Гүлдердің де біздер сияқты жаны бар. Олар адамға үлкен пайда келтіреді. Кейбір гүлдер қоршаған ортаға жағымды энергия бөледі. Мерекелерде, туған күндерде, жақсылықта гүл сыйлау - үлкен құрметтің белгісі.

(Экологиялық тәрбие беру)

- Қазақстанда «Гүлстан» гүл бағы жасалды.(слайд)

2005жылы наурыз айында «Гүлстан» журналы шығарыла бастады. Бас редакторы Гөзел Құлжабаева«Өсімдіктер әлемі»оқу әдістемелік кешенін шығарған. (кітаптар, суреттер, жұмыс дәптерлерімен таныстыру)

(Күнделікті өмірмен байланыстыру)

(Поэзия минуты)

«Гүлдер»

Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер,

Қызыл гүлдер, көк гүлдер.

Тұра берші ырғалып,

Тұра берші нұрланып.

Сол тұрғаның ұнайды,

Құлпырғаның ұнайды.

Ұқсап сәби балаға.

Т. Молдағалиев (музыка ойнап тұрады «Гүлдер вальсі»

П. И. Чайковский)

Сауалнама

(Танымдық қызығушылығын арттыру)

- Әркімнің талғамына байланысты сүйікті гүлдері болады. Гүлдің қандай түсті болғанын қалайсыз?(слайд)

Қызыл — белсенділік пен өмірлік күш қуаттың белгісі. Бұл түсті батыл, табанды, ерік - жігерлі адамдар ұнатады. Олар қызба, әсершіл, қызуқанды келеді. Негізінен олар жетекшілер.

Қызғылт — жалынның түсі, негізінен ол адамдар ыстық қанды келеді. Олар жарқын, айырықша адамдар. Көптің ішіңде ерекшеленіп тұрады. Жұрттың назарын өзіне аударып алады.

Сары - жылу мен жарықтың түсі. Бұл адамдар көпшіл, достыққа берік, еркіндікке талпынғыш. Ол бәрінен де өз еркіндігін биік қойып, әр түрлі шектеулерді жек көреді. Көңіл күйі тез өзгергіш, оптимист адам.

Қызғылт сары — нәзік жанды ұяң жандардың түсі. Осындай адамдар туралы жұрт өмірдің тек жақсы, жарқын жақтарын ғана елеп ескеріп, қараңғы тұстарын ескергісі келмейді, ерекшеленуді ұнатады.

Ақ — шаттықтың түсі. Ақ түсті ұнататындар өте әсершіл, қызба келеді, тез еліктегіш. Мұндай адамдар кейде өзінің ықпалында қалады, кейде ол өзгенің ықпалында да кетеді. Оларға өздерін демеп, бағыттап отыратын сенімді достар ауадай қажет.

Көк — адамдар арасындағы жақсы қарым - қатынасты ең жоғары бағалайтын адамдар. Олар достықты бағалап, ал махаббатты бәрінен жоғары қояды.

Маңғыстау гүлдері туралы (слайд)

(Жергілікті жермен байланыстыру)

Голландиядағы гүл бизнесі туралы айтып өту

- Жапонияда Икебана өнері дамыған

- Балалар, сыныпта кімнің аты гүлге байланысты? (Раушан, Райхан, Қырмызы, Қалампыр, Бақытгүл, Айгүл және т. б)

Гүл монологы (тыңдау)

- Балалар, мені қажетсіз жұлып, таптамаңдаршы! Сендер мені жұлмасаңдар, мен биыл тұқым шашып, көп ұрпақ беремін. Сонда келесі көктемде мынау дала бұдан да әсем болып, құлпырып кетер еді - ау!

Ойланыңдаршы, өтінемін!

Ой қорыту.

«Гүлдесте құрастыру»

(Адамгершілік тәрбиесін беру)

Балалар, бүгін сабақта нені өттік, не үйрендік?

(Ой қорыту)

- Гүлдің пайдасы қандай?

1. Қыздарды гүлге теңеген, ақындарымыз гүлдерді өлең жырларына қосқан.

2. Гүлдерді кептіріп, дәрінің құрамына қосады.

3. Гүл - өсімдіктің көбею мүшесі.

- Гүл туралы қандай мақал - мәтелдер білеміз?

4. Әр атаның өз ұлы бар,

Әр бұтаның өз гүлі бар.

5. Әр гүлдің исі басқа,

Әр жердің жынысы басқа.

6. Бір гүл толып ашылады,

Бір гүл солып ашылады.

7. Гүл ашылмай бұлбұл сайрамас.

8. Гүлді гүл деме егер сабағы болмаса.

9. Гүлдің тоны қырық жамау, бірақ исі бар.

- Балалар, демек гүл - өмірдің сәні екен.

Қорытындылау

Елбасының 2005 жылғы Қазақстан халқына жолдауынан кейін елімізде «Жасыл ел» жалпыхалықтық ұйымы құрылды. Осы «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша біздің туған қаламыз – Жаңаөзен де көгалдандырылып, абаттандырылуда.

Сендердің де өмірлерің гүлдей жайнап құлпыра берсін!

Сау болыңыздар!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Конспект уроко на тему "Олимпийские игры"

Автор: Карабала Менсулу Сагызбайевна

Дата: 18.02.2015

Номер свидетельства: 175673

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "конспект урока тему "Олимпийские игры" "
  ["seo_title"] => string(40) "konspiekt-uroka-tiemu-olimpiiskiie-ighry"
  ["file_id"] => string(6) "118658"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413210384"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) "Конспект урока истории с презентацией на тему "Олимпийские игры в древности" 5 класс "
  ["seo_title"] => string(91) "konspiekt-uroka-istorii-s-priezientatsiiei-na-tiemu-olimpiiskiie-ighry-v-drievnosti-5-klass"
  ["file_id"] => string(6) "120987"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413832142"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "урок по истории на тему "Олимпийские игры в древности" "
  ["seo_title"] => string(56) "urok-po-istorii-na-tiemu-olimpiiskiie-ighry-v-drievnosti"
  ["file_id"] => string(6) "112594"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1408760690"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(110) "Конспект урока английского языка на тему "Олимпийские игры" "
  ["seo_title"] => string(64) "konspiekt-uroka-anghliiskogho-iazyka-na-tiemu-olimpiiskiie-ighry"
  ["file_id"] => string(6) "220434"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1434629070"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(115) "План-конспект урока по теме "Олимпийские игры в Древней Греции""
  ["seo_title"] => string(61) "plankonspiekturokapotiemieolimpiiskiieighryvdrievnieigrietsii"
  ["file_id"] => string(6) "306277"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458098955"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства