kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ас- адамны? ар?ауы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Д?ниетану Саба?ты? та?ырыбы: Отбасыны? берекесі. Саба?ты? ма?саты:отбасы туралы ??ымдарын ке?ейту, отбасыны? ?о?амда?ы ролін а??арту. ?з пікірін айту?а,талдау жасап, ?орытынды шы?ару?а ?йрету,ойларын дамыту. Ата-анасымен ,сыйласты?ты? м?н-ма?ынасын т?сініп, д?рыс ?арым –?атынас жасауды ?алыптастыру,т?рбиелеу. К?рнекілігі:слайдтар. Т?рі :аралас саба? Саба?ты? барысы: 1.?йымдастыру кезе?і. Психологиялы? дайынды?. Бізді? топта ?л-?ыздар Тату-т?тті ойнаймыз. Сыйлысты?пен ?мір с?ріп. Тек жа?сылы? ойлаймыз Амансы? ба, алтын к?н Амансы? ба, к?к аспан, Амансы? ба, достарым! Сендерді к?рсем ?уанам! М??алім:Айна к?лдерді?,?зенні? ??с балы?ын Д?нді да?ылдарды? к?к?ністерді? саба?ы, ?асиеттері дарынды екен адам?а, Ілгері аттап,тигенде Жерге табаны?, Жер байлы?ы к?п екен, Ме?геруді ?алайды Осыны? б?рін білдірген Д?ниетану саба?ы. 2.Кіріспе ??гіме -Балалар ,б?гінгі саба?ымызды біз ертегі айтудан бастаймыз.К?не, барлы?ымыз ертегі ты?дайы?. 1-о?ушы -Ерте-ерте, ертеде алыс бір аралда бір ?л ?мір с?ріпті. Ол жал?ыз ?зі т?рыпты, оны ешкім т?рбиелемепті,ешкім жазаламапты, оны? т?тті та?амдарымен ешкім б?ліспепті. Біра? бала сондада к??ілсіз болыпты. 2-о?ушы Бір к?ні ол те?ізге ?арай бет алыпты. ?арсы алдынан бір ?ария кезігіпті. ?ария ?те к?рі,а?ылг?й болыпты. -Сен ?айда барасы?? - депті ?ария. -Мен ?зіме жал?ыз болмайтындай орын іздеп кетіп барамын. -Мен са?ан к?мектесе аламын. Ж?р менімен - депті ?ария. 3 –о?ушы.Ол баланы балалары мен немерелері т?рып жат?ан ?зіні? ?йіне алып келеді. Ты?да, балам! - Барлы?ымыз бір ?йде т?рамыз, бірге ?уанамыз, бірге тама?танамыз, бір-бірімізге ?ол?абыс тигіземіз. ?ал осында, бірге т?райы?. Мен са?ан ата боламын, балам мен келінім сені? ?ке? мен шеше? болады. Немерелерім сені? а?алары? мен ?пкелері? болады. 4-о?ушы. Біраз уа?ыттан кейін бала ?зін ба?ытты екенін, б?рын?ыдай емес ?уанада алатынын сезініп, сол ?йде ?алады. М??алім:-Балалар,неліктен бала ?алатын болды?Неге ол кетіп ?алмады? ?йткені, балада отбасы пайда болды. 3. Саба?ты? ма?сатымен та?ырыбын аны?тау. Слайд. Отбасы м?шелері. М??алім: ?р?айсылары?да е? жа?ын, ту?ан адамдары? бар. Олар сендер ?мірге келгенде ?уанып, жа?сы к?ріп кетті. Олар кімдер?(?ке, ана, апа, ата) .-Бір с?збен не деп айтамыз? Отбасы. -?алай ойлайсы?дар, б?гін біз ?андай та?ырыппен ж?мыс жасаймыз? (отбасы) Саба?ты? ма?сатымен таныстыру. - Б?гінгі саба?ымызды? ма?саты ?з отбасымызды ??рмет т?та білуге ж/е бірін-бірі сыйлау?а да?дыландыру. Жа?а саба?: Отбасыны? берекесі. - Отбасы деген не? - Отбасы дегеніміз бір ша?ыра?та ?мір с?ретін адамдар жиыны. - Отбасы ?алай ??ралады деп ойлайсы?дар? Отбасын ??ру ?шін ерлі-зайыптылар некеге отырады.Неке-екі адамны? ?зара келісімі мен т?сіністігінен ??рыл?ан ерікті ода?. – Отбасы дегеніміз – ?о?амны? бір б?лшегі. Отбасы деген келесі ?рпа?ты жал?астыратын болаша?. (Конституцияны? 27- бабы “Неке мен отбасы, ана мен ?ке ж?не бала мемлекетті? ?ор?ауында болады”) Слайд:Отбасыны? да басшысы болады. Пікірталас:Кімні? отбасында кім басшы?Неліктен?Себебі неде? Басшы отбасыны? б?кіл шаруасын ?йымдастырады.Бас?а м?шелеріне ?ам?орлы? к?рсетіп,бастарын біріктіреді. Слайд:Отбасыны? ?рбір м?шелеріні? міндеттері болуы керек.Мысалы ?андай ? Тапсырма:С?ра?тар тарату. 1.Тама?ты кім дайындайды? 2.Ыдысты кім жуады? 3.?йді кім жинайды?Кім к?мектеседі? 4.Кірді кім жинайды? 5.Азы?-т?лікті кім ?келеді? 6.Нан?а кім барады? 7.?о?ысты кім шы?арады?(?орытындысын айту) Сонда отбасы м?шелеріні? б?рі ?з м?мкіндігіне ?арай іс ат?арады:о?иды,ж?мыс істейді,?й шаруасымен айналысады.Отбасында?ы шаруа а?ылдасып ат?арылады. -(балалар берілген с?здерден керекті с?здерді та?дап алады.) -Отбасында береке болу ?шін отбасында?ы м?шелер ?андай болу керек? (??рметтеу, ?уаныш, тынышты?, демалыс, ?ам?орлы?, к??іл б?лу, ке? пейіл, ізденушілік ?ызметімен сіздерге к?мекші с?здерді беремін. Б?л с?здерден керектісін та?дап алы?дар) 4.Релаксация. (музыка ты?далады.) Ал ?азір, балалар, к?з алдары?а елестеті?дерші, к?н ысты?, жол ?за?, бір а?ашты? к?ле?кесіне келіп отырды?дар. А?ашты? жапыра?тары к?нні? к?зінен ?ор?ап, самал жел есіп т?р. Демалды?дар ма? Енді а?аштан алма ж?лып алы?дар. Алма сендерді ?за? ?ина?ан жолдан, суса?аннан, ысты?тары?ды басты. Осы кезде ?здері?ді ?алай сезінесі?дер? (татулы?, сенім, с?йіспеншілік, шыдамдылы?, сенім, ке? пейіл, адал) Осындай сезімді та?ы ?айда сезінесі?дер?(отбасы) -Отбасы берік, тату, ба?ытты болу ?шін не істеу керек? ?р о?ушы ?з отбасыны? шежіре а?ашын салып, суретін жабыстырып келу керек . -Балалар, б?л ?андай а?аш, сендер б?л а?ашты? бір м?шесі боласы?дар? -?рине, шежіре а?ашы. Оны? алма а?ашынан ?андай айырмашылы?ы бар? (оны? да алма а?ашы сия?ты тамырлары бар, олар бізді? ?лы аталарымыз бен апаларымыз, б?та?тары бізді? аталарымыз бен ?желеріміз бізді? ?келерімізбен аналарымыз?а ?мір берген. А?ашты? е? басында ?здері?. (Бізді? шежіре а?ашымыз ?се береді) - Сендер ержетіп отбасы ??р?анда, сендерді? аттары? да сол а?ашты? ??рамына енеді. - 5.О?улы?пен ж?мыс. - ?зіндік о?у 153 бет Тізбектей о?у М?тінмен ж?мыс: - Отбасын ??ру ?шін ?андай ?адам жасаймыз? - Неке деген не? Неке- екі адамны? ?зара келісімімен т?сініктігінен ??рыл?ан ерікті ода?. 7.Сергіту с?ті: Балалар шаршады?дарма.Шаршаса?дар не істейміз ? Біз ?лкен отбасымыз,татумыз Мен ?азір еден жуамын. ?кеме а?аш кесісемін Атам мен ?жеме т?сек салып беремін. Білгенге маржан 1-топ Бала т?рбиесі ... бесіктен ?депті бала ... арлы бала ?депсіз бала ... сорлы бала Ата к?рген ... о? жонар Ана к?рген ... то? пішер Балапан ?яда не к?рсе, ... ?ш?анда соны іледі ІІ-топ Бала ананы? ... бауыр еті Бала к??ілді? г?лі, ... к?зді? н?ры Ата?ны? баласы болма, адамны? баласы бол Адам болатын бала ... алыс?а ?арайды ІІІ топ Жа?сы ата - ... орман, Жа?сы бала - ... ?ор?ан. ?кесіз ?скен ?атесіз де ?спейді Ата?а не ?ылса?, ... басы?а сол келеді Отан ... отбасынан басталады. «Сы?арын тап»ойыны. ?орытынды: Балалар?а ескертпе. ?з ата-аналары?ды ??рмет т?тып,?адірле?дер,-оларды орнын ешкім ауыстыра алмайды. Жал?аулы?ты тастап,?рдайым ата-аналары?а к?мектесуге тырысы?дар-б?л олар?а ?уаныш ?келеді. Сендерге аналары?ны? к?лкісі мен ?келері?ні? ??пта?аны ?найма.Б?л тек ?здері?е байланысты. Ту?ан –туыстары?а ?ркез жа?сы с?здер айтып,?ол?абыс жаса?дар.?здері айтпаса да,к?мек к?рсетуге тырысы?дар. ?ке –тірегі?,ана-ж?регі? ,-дегендей ата-аналары?ды ??рмет т?та білі?дер ?йге тапсырма: 153 бет ,мазм?ны Апта К?ні:23.12 14 ж Саба?: ?аза? тілі 7-сынып Саба?ты? та?ырыбы Киімні? т?рлері Сілтемелер Жалпы ма?саты: Білімділік: Етістікті? рай категориясын ажыратып, с?йлем ішінен ажырата алады. Дамытушылы?: Киімні? т?рлері туралы ?здігінен білім алады,ой ?орытып, пікір айта білуге да?дыланады.Сын т?р?ыдан ойлау ?абілеті, есте са?тау ?абілеті ?немі жетіледі. О?ушылар ?шін о?ыту н?тижелері Жатты?уларды ?здері орындап,оны ?здері тексеріп, септік шылауларды с?йлем ішінен таба алады,?з ойларын д?лелдейді, еркін жеткізе білуге т?селеді. Саба?та ?арал?ан негізгі идеялар: О?ушыларды? сыни т?р?ыдан ойлау ар?ылы ?здіктерінен ізденуге, проблеманы бірлесіп шешуге ж?не идеясын ?сыну?а да?дыландыру. Балаларды? жауабын ба?ылау.Критериалды ба?алау кезінде ба?асыны? ?ділдігіне к?з жеткізеді. Тапсырмалар: 1. Презентация ?ор?ау 2.1. Д?птермен ж?мыс 2.2. Граматикалы? тапсырма 3. Постермен ж?мыс 3.1. Жарнама жасау 3.2.С?здік ж?мысы Уа?ыты М??алімні? іс-?рекеті О?ушыны? іс-?рекеті Ба?алау критерийлері №1тапсырма а) эстетикалы? безендірілуі- «1-3 балл» ?) та?ырыпты аша алуы- «1-3 балл» б) диалогты? ??рылуы- «1-3 балл» «8-9 балл »- 5 «7-6 балл »- 4 «5-3 балл »- 3 «2-1 балл»- 2 № 2тапсырма № 3 тапсырма Екі ж?лдыз, бір тілек (ба?алау т?рі) Ба?алау критерийлерін ескере отырып,жа?сы ба?алау?а ?мтылады,белсенді ?атысады Бірін-бірі ба?алау Топты? ба?алау 2 мин 10 мин 10 мин 2 мин 5 мин 3 мин 3 мин 1 мин ?йымдастыру б?лімі. І.Психологиялы? дайынды?: «?алпа?» Б?л не? Б?л ?алпа?. ?алпа? туралы не білеміз? І.1 тапсырма Презентация ?ор?ау І.2.Жа?а саба? та?ырыбын ашу М??алім саба?ты? ма?сатымен таныстырады. ІІ. 2 тапсырма Д?птермен ж?мыс Граматикалы? тапсырма ІІІ.Сергіту с?ті «?аражор?а» биі ІV.3 тапсырма Постермен ж?мыс 1.Жарнама жасау 2. С?здік ж?мысы 2.1. Жарнамада та?ырып?а байланысты кездескен с?здерге с?здік ж?мысын ж?ргізу VІ.Рефлексия 1. Мен б?гін білдім… 2. Мені ?ызы?тырды 3.Енді мені? ?олымнан келеді… 4.Мен к?п н?рсені т?сіндім… VІ. ?йге тапсырма: Жарнаманы ?аза?ша?а аудару Тренинг «?алпа?». Ойын ар?ылы топ?а б?лу Топты? ережесін ??ру Суреттер бойынша 5топ?а б?лу. ?р топ ?йге берілген тапсырманы презентация ретінде ?ор?айды Карточкада?ы тапсырмаларды д?птерге орындайды Киім ?лгілеріне жарнаманы ?р топ орысша ?ор?айды Апта К?ні:13.11 14 ж Саба?ты? та?ырыбы Ас-адамны? ар?ауы Сілтемелер Жалпы ма?саты: Білімділік: Зат есімдерді? септіктерін ажыратып,септеулік шылауларды с?йлем ішінен ажырата алады. Дамытушылы?: Тама?тану м?дениеті туралы ?здігінен білім алады,ой ?орытып, пікір айта білуге да?дыланады.Сын т?р?ыдан ойлау ?абілеті, есте са?тау ?абілеті ?немі жетіледі. О?ушылар ?шін о?ыту н?тижелері Жатты?уларды ?здері орындап,оны ?здері тексеріп, септік шылауларды с?йлем ішінен таба алады,?з ойларын д?лелдейді, еркін жеткізе білуге т?селеді. Саба?та ?арал?ан негізгі идеялар: О?ушыларды? сыни т?р?ыдан ойлау ар?ылы ?здіктерінен ізденуге, проблеманы бірлесіп шешуге ж?не идеясын ?сыну?а да?дыландыру. Балаларды? жауабын ба?ылау.Критериалды ба?алау кезінде ба?асыны? ?ділдігіне к?з жеткізеді. Тапсырмалар: 1. 2. 3. 4. Уа?ыты М??алімні? іс-?рекеті Ба?алау критерийлері 1 ?пай 2 ?пай 3?пай 0-4 ?пай- «3» 5-7 ?пай- «4» 8-12 ?пай- «5» 2 мин 2 мин ?йымдастыру б?лімі. Психологиялы? дайынды?: Толик, сен не істеуді ?натасы?? Жа?сы, ендеше «Ассорти» ойнайы?. Ми?а шабуыл: 1 тапсырма: Суретпен ж?мыс Д?рыс тама?тану т?ртібін са?тау туралы ойларын білу 2 тапсырма: Бірге ойлаймыз ?р топ тама? туралы 3 ма?ал тауып жазу Жа?а саба? та?ырыбын ашу М??алім саба?ты? ма?сатымен таныстырады. Б?гін саба?та біз нені ?йренеміз? Ойлан, Бірік, Б?ліс 3 тапсырма:М?тінмен ж?мыс 1-топ М?тінді о?ып, жа?а с?здерді белгілеу, жазу 2-топ М?тінді о?ып,ат ?ою ж?не неліктен ?ой?андарын д?лелдеу 3-топ Л.Толстой мен Сократты? тама? ішу туралы айт?ан с?здерін ма?ынасын ашу «Полиглот» ойыны 4 тапсырма С?здік ж?мысы Кесте толтыру Д?рыс жауапты к?рсету Дайындал ! Назар сал! 5 тапсырма Д?птермен ж?мыс Де?гейлік тапсырмалар 1 топ С?ра?тар?а жауап береді,м?тінен ма?алды к?шіріп жазып,с?здерді септік жал?ауларын аны?тау 2топ М?тін бойынша с?йлемдерді ая?тау,жоспар негізінде ??гімелеу 3 топ Тама?тану м?дениетіне ?атысты ма?ал-м?телдерді жазып,ма?ынасын т?сіндіру Рефлексия Мада?тау сэндвичі 1 б?лік – позитивті комментарий, не ?нады; 2 б?лік – сындарлы сын, не н?рсені жа?сарту керек; 3 б?лік – келешекке арнал?ан комментарий: ма?ан ?нады, біра? келесі жолы …

Просмотр содержимого документа
«Ас- адамны? ар?ауы »

Апта

Күні: 4.12. 14 ж

Сабақ: Сауат ашу

1-сынып

Сабақтың тақырыбы

Щ дыбысы мен әріпі

Сілтемелер

1 сыныпқа арналған әліппе оқулығы

Жалпы мақсаты:

Білімділік:Щ дыбысымен , әрпімен танысу.Щ дыбысы бар сөздерге талдау жасай білуге үйрену.

Дамытушылық: Қаламды дұрыс ұстап, үлгі бойынша баспа әріптерді жазу, жаттығуларды орындап,қолын жаттықтыру. Балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамытып, оқуға деген құштарлығын қалыптастыру.

Оқушылар үшін оқыту нәтижелері

Щ дыбысымен,әрпімен танысады. Щ дыбысы бар сөздерге талдау жасайды. Балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттері дамиды, оқуға деген құштарлығы қалыптасады.

Сабақта қаралған негізгі идеялар:

Сөйлем құрату, ажырату, талдау жасату

Тапсырмалар:

1.топтық жұмыс

2.өзіндік жұмыс

Уақыты

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Бағалау критерийлері

Формативті бағалау1 мин
5 мин
7 мин
7 мин9 мин4 мин

1 мин2 мин

Ұйымдастыру бөлімі.


Қайырлы күн деп айтамыз,

Түсте бірге қайтамыз,

Отбасының гүліміз

Көңілді өтер күніміз,

Қайырлы таң досым!

Миға шабуыл:

1тапсырма:

Балық сөзіне дыбыстық талдау


Құстар сөзіне дыбыстық талдау

Щетка сөзіне дыбыстық талдау

Сабақтың мақсатымен міндетін хабарлау.

2 тапсырма:


Щ дыбысы туралы ойларын постерге түсіру


3 тапсырма

Көркем жазу минуты

4 тапсырма

Оқулықпен жұмыс.

Бағандағы сөздерді оқып, мағыналарын түсіндіру.

1-топ ащы

2-топ тұщы

3-топ борщ

4 тапсырма

Мағынаны тану

Мәтінмен жұмыс.

Сен білесің бе?

Балқаш мәтінін оқып түсіндіру.

5 тапсырма

«Сен маған , мен саған»Қорытынды:

Сабақ бойынша алған білімдерін сұрақтар қойып қорытындылау

Кері байланыс:

Бүгінгі сабақта не білдім? Не үйрендім?

Үйге тапсырма:


Балық , құстар, щетка сөздері арқылы топқа бөлу,топ ережесін құру


Сөздердің мағынасын ашу


Постерде қорғайдыАуада ,тақтада жазу.

Жазу үлгісі дәптерінде жазу

Мағынасын ашады.

Бір –біріне сұрақ қояды
Б а л ы қ

Қ ұ с т а р

Щ е т к а
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ас- адамны? ар?ауы

Автор: Салыкова Гульсара Баскеновна

Дата: 06.01.2015

Номер свидетельства: 150612

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(88) "Т?рбиені? ?дістері мен т?сілдері ж?не оны? т?рлері "
  ["seo_title"] => string(56) "t-rbiienin-distieri-mien-t-sildieri-zh-nie-onyn-turlieri"
  ["file_id"] => string(6) "193617"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427655199"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) "Семинар саба? "Элемент сырлары" "
  ["seo_title"] => string(32) "sieminar-sabak-eliemient-syrlary"
  ["file_id"] => string(6) "217698"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1433422778"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Cеминар саба? "Элемент сырлары" "
  ["seo_title"] => string(32) "cieminar-sabak-eliemient-syrlary"
  ["file_id"] => string(6) "217709"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1433425278"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Ашы? саба?. Мейірімділік - асыл ?асиет."
  ["seo_title"] => string(34) "ashyksabakmieiirimdilikasylkasiiet"
  ["file_id"] => string(6) "269688"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450886996"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Ашы? саба?.  Мейірімділік - асыл ?асиет"
  ["seo_title"] => string(35) "ashyksabakmieiirimdilikasylkasiiet1"
  ["file_id"] => string(6) "269693"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450887531"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства