kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тесты для учителей истории

Нажмите, чтобы узнать подробности

1.V asrda bolib o'tgan voqealarni aniqlang.

1.Eftallar Kidariylar davlatini mag'lub etib, Xurosonning talay qismini egallaganlar 2.eftallar sosoniylar bilan to'qnashganlar 3."Eftal" degan nom ilk bar "xeptal" shaklida arman manbalarida uchraydi 4.Eftallar davlati o'zaro aloqa o'rnatish maqsadida elchi yuboradilar

5.O'rta Osiyoda xioniylar hukmronligi o'rnatildi

6.Xorazm Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib brogan

A)1,2,3,4  B)1,3,5,6 C)1,2,5,6 D)1,4,6

2.Ilk o'rta asrlarda mamlakatda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi qanday ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga olib keldi?

1.yirik o'rta asr davlatlari shakllana boshladi

2.ziroatkor maydonlarga egalik qilish shakli asta-sekin o'zgara boshladi 3.sex hunarmandchiligiga va o'ziga xos shahar ijtimoiy tuzumiga ega bo'lgan o'rta asr shaharlari vujudga keldi 4.o'troq ziroatkor aholi bilan chorvador qabilalar o'rtasidagi aloqalar rivojlandi 5.xalqlarning buyuk ko'chishlariga olib keldi 6.ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholinining o'troq hayotga o'tishining kuchayishi natijasida obikor yerlaga bo'lgan ehtiyoj tobora oshib bordi 7.ikki dalali almashlab ekish joriy qilindi 8.katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar tabaqasi shakllandi

A)2,4,6,8 B)1,3,6,8 C)1,2,4,6,7,8 D)1,3,5,7

3.Xioniylarning Sug'dga bostirib kirishidan 48 yil oldin.

1.zaiflashgan Qang' davlatidan Xorazm davlati ajralib chiqdi 2.xorazmshoh Afrig' o'z qarorgohini Xorazmning qqdimgi poytaxti Kat shahriga ko`chiradi 3.Xorazm va Amudaryo havzasiga toxarlar kirib keldi 4.Katdagi Al-Fir qasrida yangi saroy qurildi 5.Afrig'iy shohlari betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumush tangalar zarb ettira boshladilar  6.Sosoniylar hukmdori Pero'z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi

A)5,6  B)1,4,6  C)2,4,5  D)3,4,5

4.Eftalllar yozuviga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang.

Просмотр содержимого документа
«Тесты для учителей истории»

1.V asrda bolib o'tgan voqealarni aniqlang.

1.Eftallar Kidariylar davlatini mag'lub etib, Xurosonning talay qismini egallaganlar 2.eftallar sosoniylar bilan to'qnashganlar 3."Eftal" degan nom ilk bar "xeptal" shaklida arman manbalarida uchraydi 4.Eftallar davlati o'zaro aloqa o'rnatish maqsadida elchi yuboradilar

5.O'rta Osiyoda xioniylar hukmronligi o'rnatildi

6.Xorazm Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib brogan

A)1,2,3,4 B)1,3,5,6 C)1,2,5,6 D)1,4,6


2.Ilk o'rta asrlarda mamlakatda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi qanday ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga olib keldi?

1.yirik o'rta asr davlatlari shakllana boshladi

2.ziroatkor maydonlarga egalik qilish shakli asta-sekin o'zgara boshladi 3.sex hunarmandchiligiga va o'ziga xos shahar ijtimoiy tuzumiga ega bo'lgan o'rta asr shaharlari vujudga keldi 4.o'troq ziroatkor aholi bilan chorvador qabilalar o'rtasidagi aloqalar rivojlandi 5.xalqlarning buyuk ko'chishlariga olib keldi 6.ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholinining o'troq hayotga o'tishining kuchayishi natijasida obikor yerlaga bo'lgan ehtiyoj tobora oshib bordi 7.ikki dalali almashlab ekish joriy qilindi 8.katta yer egaligiga asoslangan mulkdorlar tabaqasi shakllandi

A)2,4,6,8 B)1,3,6,8 C)1,2,4,6,7,8 D)1,3,5,7


3.Xioniylarning Sug'dga bostirib kirishidan 48 yil oldin ...

1.zaiflashgan Qang' davlatidan Xorazm davlati ajralib chiqdi 2.xorazmshoh Afrig' o'z qarorgohini Xorazmning qqdimgi poytaxti Kat shahriga ko`chiradi 3.Xorazm va Amudaryo havzasiga toxarlar kirib keldi 4.Katdagi Al-Fir qasrida yangi saroy qurildi 5.Afrig'iy shohlari betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumush tangalar zarb ettira boshladilar 6.Sosoniylar hukmdori Pero'z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi

A)5,6 B)1,4,6 C)2,4,5 D)3,4,5


4.Eftalllar yozuviga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang.

1.Xorazm yozuvining vujudga kelishiga asos bo`lgan

2.Baqtriya yozuvi asosida paydo, bo'lgan

3.o'ngdan chapga tomon ko'ndalangiga yozilgan

4.25 harfdan iborat bo`lgan 5.Sug'd yozuvi asosida vujudga kelgan 6.chapdan o'ngga tomon ko'ndalangiga yozilgan 7.26 harfdan iborat bo`lgan 8.Toxariston yozuvining vujudga kelishiga asos bo'lgan 9.Oromiy yozuvi asosida vujudga kelgan

A)1,3,5,7 B)2,4,6 C)5,6 D)2,3,7,8


5.Qanday omillar Turk xoqonligining markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermadi?

1.katta qabilalar yoki qabilalar ittifoqining markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka intilishi 2.janubdan doimiy sosoniylar tazyiqi 3.eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o'z qo'liga olishga intilishi 4.hududlardagi hokimliklarning mustaqil bo'lishga intilishi 5.eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o'z qo'liga olishga intilishi

6.Turk xoqonligining Vizantiya, Xitoy va Eron bilan munosabatlarining keskinlashishi

A)1,6 B)1,3,6 C)2,4,5 D)1,4,6


6.456-yilda ...

1.kidariylar sosoniylardan qaqshatqich zarbaga uchradilar 2.xioniylar Sug'dga bostirib kirdilar

3.O'rta Osiyoda kidariylar hukmronligi barham topdi

4.O'rta Osiyoga eftaliylar hujumi boshlandi

5.eftaliylar Xitoyga elchi yubordilar 6.xioniylar eftaliylar bilan bo'lgan jangda qaqshatqich zarbaga uchradilar

7.Pero'z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi

A)1,3,5 B)2,3,7 C)1,4,5,7 D)2,4,6


6.Nima sababdan sosoniylar Eftaliylar davlatiga qarshi yurish qiladi?

A) sosoniylarning tobora kuchayib borayotgan eftaliylar hujumidan xavfsirashlari sababli B)eftaliylarning sosoniylar bilan tuzgan savdo shartnomasini buzganliklari sababli C)eftaliylar shohining sosoniylar shohi Pero'zga nisbatan haqoratli maktub yo'llashi sababli D)eftaliylarning sosoniylar davlati tasarrufidagi hududni bosib olishlari sababli


7.Sosoniylar shohi Pero'zning eftaliylarga qarshi 484-yilgi yurishi qanday oqibatlarga olib keladi?

A)eftaliylarning tor-mor etilishi va juda og'ir miqdorda o`lpon to'lash majburiyatini yuklanishiga B)Eron tomonidan Eftaliylar davlatining egallanishiga

C)eftaliylar va sosoniylar o'rtasida do'stlik bitimining tuzilishiga D)Pero'zning halokati, eftaliylar tomonidan Marvning ishg'ol qilinishi, Eron ustiga juda og'ir o'lpon yuklanishiga


8.Eftaliylarda davlat boshqaruvida qonun va qoidalarning qaror topishiga asosiy sabab nima edi?

A)aholining tabaqalanishi, mulkiy tengsizlikning kuchayib borishi B)qishloqlarda dehqonlar nufuzining ortib ketishi C)aholining tabaqalanishi D)mamlakatda o'zaro ichki kurashning avj olishi


9.Arablar Movarounnahrda o'rnatilgan siyosiy hokimiyatni mustahkamlash va uning barqarorligini ta'minlashda nimaga alohida ahamiyat berdilar?

A)tarqoq mahalliy hokimliklarni markaziy hokimiyatga birlashtirishga B)o'zlari joriy qilgan bir necha turdagi soliqlarni vaqtida yig'ib olishga C)aholi o'rtasida islom dinini yagona din sifatida yoyishga D)mamlakatdagi doimiy qo'zg'olonlarni bostirishga


10.Qaysi voqeadan so'ng Movarounnahrda yoppasiga islomdan chiqish va eski dinlarga qaytish boshlanib, arablarga qarshi xalq qo'zg'olon ko'tarildi?

A) xalifa Umar ibn Abdulaziz tomonidan xiroj vajiz'ya soliqlarini olish bekor qilinishi B)xalifalik ma'muriyati bir yo'la hammadan jiz'ya olish haqida buyruq berishi

C)xalifa Marvon II arab tilini barcha o'rganishi haqida buyruq berganligi D)xalifalik ma'muriyati hammadan bir vaqtning o 'zida mavjud barcha soliqlarni undirish haqida buyruq berganligi


11.Sug'dda G'urak va Divashtich qo'zg'oloni boshlanganidan 26 yil o'tgach ...

A)Marvon II xalifalik taxtiga o'tirdi B)Abu Muslim Xurosonga keldi C)Nasr ibn Sayyor moliya islohtini o'tkazdi D)Muqanna qozg'oloni boshlandi


12.Quyidagi voqealarni xronologik ketma-ketlikda joylashtiring.

1.Abu Muslim Marv shahrini egalladi 2.Marvon taxtdan ag'darildi 3.Abu Muslim Xurosonga keldi 4.Arab xalifaligida abbosiylar hokimiyati o'rnatildi 5.Abu Muslim qullar uchun Shavval qishlog'ida maxsus joy tashkil ettirdi

A)3,5,1,2,4 B)1,3,5,2,4 C)2,4,5,1,4 D)1,5,3,2,4


13. Arablar jangsiz Marv shahrini egallashlaridan 99 yil o'tgach ...

1.Abu Muslim Xurosonning poytaxti Marv shahrini egalladi 2.Sug'dda G'urak va Divashtich boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi 3.xalifa Marvon II taxtdan ag'darildi 4.Movarounnahrda Muqanna qo'zg'oloni boshlandi 5. Abul Abbos Saffoh xalifa deb e'lon qilindi 6.Arab xalifaligida umaviylar sulolasi ag'darilib, hokimiyat tepasiga abbosiylar keldi

A)1,3,5 B)3,5,6 C)2,4,5 D)1,2,6


14.Arablar jangsiz Marv shahrini egallashlaridan bir asr o'tgach ...

A)arab va sug'd, turklardan iborat harbiy kuch Talos vodiysida Xitoy qo 'shinlariga zarba berib, mamlakat hududidan quvib chiqaradi B) "Oq kiyimliklar " qozg'oloniga zarba berish uchun xalifa Mansur Jabroil ibn Yahyo boshliq katta harbiy kuchni Movarounnahrga safarbar qildi C)xalifa Mahdiy Nishopurga keldi D)Abu Muslim Xurosonning poytaxti Marv shahrini egalladi


15.Quyidagi atamalar izohi mos keluvchi javobni aniqlang.

1.kudungar 2.sarxang 3.muqanna 4.islohot 5.farmon

a)qonun kuchiga ega bo'lgan buyruq b)kichik lashkarboshi c)niqobli kishi d)matoga ohor beruvchi

e)mavjud tartibni o'zgartirish

A)1d,2b,3c,4e,5a B)1b,2c,3a,4d,5e

C)1b,2d,3a,4e,5a D)1d,2a,3c,4e,5b


16.O`rta Osiyoda mavjud bo`lgan davlatlardan qaysi biri Eron sosoniylari bilan harbiy jihatdan to`qnashmagan?

A)Xioniylar B)kidariylar C)eftallar D)Turk xoqonligi


17.Ilk o`rta asrlarda Sug`d tog`laridan qanday mahsulotlar kavlab olinar edi?

1.novshadil 2.kumush 3.qo`rg`oshin 4.yalama tuzlar 5.oltin 6.temir 7.mis 8.jez

A)1,3,5,7 B)1,2,4,5 C)1,3,5,7,8 D)1,4,5,8


18.Abu Muslim Xurosonga kelganidan chorak asr oldin …

A)Sug`dda arablarga qarshi qo`zg`olon ko`tarildi B)Said Xaroshiy Xuroson noibi etib tayinlandi C)Xalifa Umar ibn Abdulazizning hukmronligi tugadi D)Farg`onada Qutayba arab askarlari tomonidan o`ldirildi


19.Xuroson noiblaridan qaysi biri Movarounnahrning shahar va qishloqlarida jazo choralarini kuchaytiradi?

A)Said Xaroshiy B)Nasr ibn Sayyor C)Abu Muslim D)Qutayba


20.Qutayba qo`shinlari Samarqandga tashlanganidan chorak asr oldin va chorak asr keyin sodir bo`lgan voqealarni toping.

A)Iroqning Kufa shahrida qo`zg`olon boshlandi, Nasr ibn Sayyor Xuroson noibi etib tayinlandi B)Tan sulolasining G`arbiy turk xoqonligiga qarshi urushi tugadi, Abu Muslim boshliq qo`zg`olonchilar Marvni egallashdi C)Turk xoqonligi ikki qismga bo`lindi, Puatye jangida arab qo`shinlari mag`lub etildi D)Iroqning Kufa shahrida qo`zg`olon bostirildi, G`urakning hukmronligi tugadi


21.Quyidagi shaxslardan qaysi biri ijtimoiy tenglik va erkin hayotga da’vat etuvchi ta’limotni targ`ib qilgan?

A)Mazdak B)Abu Muslim C)Muqanna D)Moniy ibn Fatak


22.VIII asrning birinchi choragida qaysi Xuroson noibiga so'g'dliklar qo'zg'olonini bostirish va ularni islomga qaytarish vazifasi yuklatilgan? A)Nasr ibn Sayyorga B)Umar ibn Abdulazizga C)Marvon II ga D)Said Xoroshiyga

23. Xuroson noibi bo'lgan Nasr ibn Sayyor mamlakatda o'z mavqeini mustahkamlash uchun ... A) moliya islohoti o'tkazdi. B) islomga e'tiqod qiluvchilarni xirojdan ozod qildi. C) musulmon olamidagi ilk harbiy islohotlarni amalga oshirdi. D) o'ziga tayanch kuch sifatida Iroqdan yirik yer egalarini Movarounnahrga ko'chirib keltirdi.

24. 575-576-yillarda turkiy xalqlar qaysi hududlardagi bepoyon yerlarni egallaganlar? A)Janubiy Kavkazdagi B)Shimoliy Kavkazdagi C)Tohariston va Chag'oniyondagi D)Yoyiq va Itil daryosi oralig'idagi

25. Eftaliylar davrida qaysi davlat hukumdorlari o'z saroylarini O'rta Osiyodan keltirilgan rangli shishalar bilan bezatganlar? A)Xitoy imperatorlari B)Eron shahanshohlari C)Vizantiya imperatorlari D)Hindiston rojalari

26. Turkiylar 563-yilda Eftaliylar davlati yerlariga bostirib kirganlarida kimlarning Balxga hujumi ko'magidan foydalanganlar? A)Toxariston malikshohlarining B)Eron askarlarining C)Xitoy harbiylarining D)Afg'oniston qo'shinlarining

27.Quyidagi qaysi davlat qo'shinlarida tumanboshi "shod" deb yuritilgan? A)Sosoniylar davlatida B)Eftaliylar davlatida C)Turk xoqonligida D)Tohiriylar davlatida


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Тесты для учителей истории

Автор: Каромова Махфуза Сувоновна

Дата: 30.06.2019

Номер свидетельства: 516264

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "Тесты – тренажеры по истории Древнего мира "
  ["seo_title"] => string(47) "tiesty-trienazhiery-po-istorii-drievniegho-mira"
  ["file_id"] => string(6) "137718"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1417427728"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(239) "Использование электронных тестов для мониторинговых исследований соответствия предметных умений обучающихся на уроках истории "
  ["seo_title"] => string(147) "ispol-zovaniie-eliektronnykh-tiestov-dlia-monitoringhovykh-issliedovanii-sootvietstviia-priedmietnykh-umienii-obuchaiushchikhsia-na-urokakh-istorii"
  ["file_id"] => string(6) "106382"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1403003622"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) "Тестовая работа для урока истории "
  ["seo_title"] => string(36) "tiestovaia-rabota-dlia-uroka-istorii"
  ["file_id"] => string(6) "189097"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1426807845"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Тесты ЕНТ по истории Казахстана. "
  ["seo_title"] => string(34) "tiesty-ient-po-istorii-kazakhstana"
  ["file_id"] => string(6) "207947"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1430716538"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Творческий отчет учителя истории Аленовой К.Е."
  ["seo_title"] => string(54) "tvorchieskii-otchiet-uchitielia-istorii-alienovoi-k-ie"
  ["file_id"] => string(6) "287364"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1454481133"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства