kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жас тарихшы - 2016" сайысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Жас тарихшы» танымды? білім сайысы

Білімділік: О?ушыларды ?з ойларын шапша?, т?жырымды, жина?ы ?рі ашы? айту?а, ?тымды т?рде с?йлей білуге, білімдерін тиімді пайдалану?а баулу.
Дамытушылы?: Ой - ?рекетін д?рыс талдай отырып, топтастыру?а, жина?тай, на?тылай білу, арнайы есте са?тау, шапша? ойлау, логикалы? ойлау ?абілеттерін дамыту, ?з ойын сауатты т?рде айта білуді ?алыптастыру.
Т?рбиелік: О?ушыларды бір - бірін силау?а, сын к?тере білуге баулып, ?з м?мкіндігін д?рыс пайдалана алатын, б?секеге ?абілетті, ?жымшыл зерделі т?л?а т?рбиелеу.
Т?рі: Танымды? ойын
?діс - т?сілі: с?ра? - жауап, пікір талас
К?рнекілігі: На?ыл с?здер
Ж?ргізуші с?зі: Адамзат тарихында ?ай кезе?де болмасын ??ламалар ?ылым мен білім м?селелеріне ерекше к??іл б?лген. ?азіргі ?аламды? заманда 50 елді? ?атарына ?осылу ?шін білімні? аса ?ажет екенін Елбасы Н. Назарбаевта Жолдауында баса к?рсетті. ?аза?стан Республикасы ?ркениетті ел болу ?шін е? бастысы - білім. Білім - патриотизм негізі. Білімді болу ж?йелі т?рде ?йренуді?, о?ы?анды зердеге, ми?а то?уды? н?тижесі.
Б?гінгі сайысымызды? ?раны:
Білекті бірді жы?ады
Білімді мы?ды жы?ады
Ж?ргізуші с?зі: ??рметті аяулы к?рермендер
Білімнен сусында?ан жас ?рендер
?ош келді?із б?гінгі кешімізге
Б?л кеш ?алсын м??гі есі?ізде - дей отыра б?гінгі «Жас тарихшы» атты білімділер сайысын бастау?а р??сат еті?іздер
Ж?ргізуші с?зі:
?ділеттік болмаса егер шы?ар ал?а
Б?л д?ние жа?сылардан ?алар ада
?діл?азы ал?асы сеніп т?рмыз
Мы?тылар?а берер деп ?діл ба?а - дей келе, б?гінгі ойынымыз?а т?решілік жасайтын ?діл - ?азы ал?аларымен таныс болайы?.
1.
2.
3.
Ж?ргізуші с?зі:
Ша?ырамыз сайыскерді орта?а
?ол со?ады к?рермендер та?дана
Сайыскер ?нері?ді орта?а сал
Осы кеште білімі?ді сынап ал
Білмегені?ді осы кеште біліп ал. Олай болса ойынымыз?а ?атысушы сайыскерлерімізді орта?а ша?ырамыз.
1 - сайыскер
2 - сайыскер
3 - сайыскер
4 - сайыскер
5 - сайыскер
6 - сайыскер
Ж?ргізуші с?зі:
Таныстырып ?здерін
?рандарын айтады
Білімдерін к?рсетіп
?діл ба?а алады. Ойын?а ?атысушы сайыскерлеріміз ?здерін таныстырып ?теді.
Сайыскерлерді таныстыру.
Ж?ргізуші с?зі: ??рметті сайыскерлер, сайысымызды? шарттарымен таныс болы?ыздар.
1 - кезе?: Б?йге
2 - кезе?: Жеті ж?ртты? тілін біл
3 - кезе?: ?ажайып ?лем
4 - кезе?: Ма?ызды сегіз с?ра?
5 - кезе?: Шешендік ?нер
6 - кезе?: Жор?а
Бір ескере кететіндігі ?р бір екі кезе?нен кейін ?пайлары т?мен екі о?ушымен ?оштасып отырамыз.
Ж?ргізуші с?зі:
Б?йгеге т?сіп жарыспай
Ж?йрікті? ба?ы жана ма
Біліммен ?нер жарысып
Т?рбие - т?лім табар м?н
Б?л б?йге ойды? б?йгесі
Кім ж?йрік ой?а, сол алда!
Деп сайысымызды? бірінші кезе?і: «Б?йге»
Шарты: ?р о?ушымыз?а жеке - жеке бес с?ра?тан ?ойылады. ?р бір д?рыс жауап?а 10 ?пай. Онда с?т сапар тілейміз!
1 - Сайыскер:
1. Елімізді? о?т?стік астанасы: (Алматы)
2. Астана ?аласыны? символы: (Б?йтерек)
3. 1993 ж. 15 - ?арашада бол?ан о?и?а (Валюта енгізілді)
4. Тарихты? атасы: (Геродот)
5. ?аза?стан Республикасыны? «М?дениет ж?не а?парат» министрі (М?хтар ??л - М?хаммед)
2 - Сайыскер:
1. «Мен ?аза?пын» поэмасыны? авторы: (Ж. Молда?алиев)
2. Елбасымызды? маманды?ы: (Инжинер - металлург)
3. ?аза?ты? со??ы ханы: (Кенесары)
4. «Алтын адам» ?айдан табылды? (Есік ?ор?анынан)
5. К?йші, сазгер, дирижер, домбырашы: (Н. Тілендиев)
3 - Сайыскер:
1. Жо?ар?ы За? шы?арушы органы: (Парламент)
2. ?аза?станды ал?аш т?уелсіз деп таны?ан мемлекет: (Т?ркия)
3. «Екінші ?стаз» атан?ан ??лама (?л - Фараби)
4. 2009 жылы 25 - а?пан мен 6 - наурыз аралы?ында ?аза?станда бол?ан о?и?а: (Халы? сана?ы)
5. ?аза?станда отарлау саясатын ж?ргізген мемлекет: (Ресей)
4 - Сайыскер:
1. 100 жылды ?тпелі кезе?ді ?алай атайды?(?асыр)
2. ?. Р - ны? туыны? авторы (Ш. Ниязбеков)
3. ?аза? жеріне шы?ыстан ?ауіп т?ндірген мемлекет (Жо??ар)
4. ?мір Темір ?ай жерде ?аза болды (Отырарда)
5. Тас?а салын?ан сурет (Петроглифтер)
5 - Сайыскер:
1. ?. Р - на сі?ген е?бегі ?шін, оны? т?уелсіздігі жолында к?ресі ?шін берілетін орден. (Халы? ?а?арманы)
2. ?аза?ты? т???ыш суретшісі: (?. ?астеев)
3. Астана ?аласыны? б?рын?ы атауы: (А?мола, Целлиноград)
4. ?аза?ты? жазба ?дебиетіні? негізін салушы: (А. ??нанбаев)
5. ?. Р - ны? «Білім ж?не ?ылым» министрі: (Б. Ж?ма??лов)
6 - Сайыскер:
1. Т?уке ханны? за?дар жина?ы: (Жеті жар?ы)
2. ?аза?ты? т?н?ыш ?арышкері (Т. ?убакіров)
3. К?шпенділер трилогиясыны? авторы: (І. Есенберлин)
4. ?аза?тан шы??ан академик (?. Сатпаев)
5. Ж. Жабаевты? ?стазы (С. Арон?лы)
ІІ - кезе?: «Жеті ж?ртты? тілін біл»
Шарты: Ойыншылар?а жалпылама ма?ал - м?телдер айтылады. Сол ма?ал - м?телдер мен ж?мба?тарды шешіп жауабын ?ш тілде айтуы керек. Бір ескерте кететіндігі осы 2 - кезе?нен кейін ?пайлары т?мен екі ойыншымен ?оштасамыз.
1. Тіл тас жарады, тас жармас бас жарады
Бас - голова - хед
2. ?нер алды ?ызыл тіл
?ызыл - красный - ред
3. ?ысты? ?амын жаз ойла
Жаз - лето - самме
4. Денсаулы? зор байлы?
Байлы? - богатство - уелс
5. Білім ?мір шыра?ы
?мір - жизнь - клен
6. Кіта білім б?ла?ы
Білім - знание - чолидж
7. Батыр ?ол бастар,
Шешен с?з бастар
С?з - слова - ут
8. Ер бір рет ?леді
?ор?а? мы? рет ?леді
Мы? - тысяча - уан таузент
9. Ту?ан елдей ел болмас,
Ту?ан жердей жер болмас
Жер - земьля - ?з
10. Алуан сурет салады
К?ргендер сурет салады, б?л не?
Аяз - мороз - уери колт
11. ?стай ?алса? еріп кетер,
?уре болма теріп бекер, б?л не?
?ар - снег - сн?у
12. Жазудан бір жалы?па?ан
Жаза - жаза ары?та?ан
Бор - мел - шок
Ж?ргізуші с?зі: Олай болса келесі с?з кезегін ?діл - ?азы ал?аларына берейік.
Ж?ргізуші с?зі: 3 - кезе? «?ажайып ?лем»
Шарты: б?л кезе?де 3 та?ырып берілген. ?р та?ырыпта 10 нан 40 ?а дейінгі сандар жазыл?ан. ?р ?яшы?ты? астында та?ырыптар?а с?йкес с?ра?тар жапсырыл?ан.
1. Есімдер сыр шертеді
2. ?лы т?л?алар
3. ?ле? тарихты? ажары
1. Есімдер сыр шертеді.
10 ?пай. Абылай ханны? шын есімі: ?білманс?р
20 ?пай. Шо?ан У?лихановты? шын есімі: М?хамад - ?анафия
30 ?пай. ?абанбай батырды? шын есімі: Ерасыл
40 ?пай. ?йтеке биді? шын есімі: Айта?
2. ?лы т?л?алар.
10 ?пай. Б?л тарихи т?л?а 1802 - 1847 ж. ж аралы?ында ?мір с?рген Абылай ханны? немересі. 1837 - 1847 ж. ж бол?ан ?лт - азатты? к?терілісті? басшысы, ?аза?ты? со??ы ханы: Кенесары ?асым?лы.
20 ?пай. Б?л тарихи т?л?а ?лтымызды? а?арту саласында к?п е?бек еткен. ?аза? даласында бірінші болып ?ыздар?а арнап мектеп аш?ан а?артушы педагог, балалар ?дебиетіні? атасы. Ыбырай Алтынсарин.
30?пай. Ол - жазушы. Ке?ес Ода?ыны? батыры, ?аза?станны? Халы? ?а?арманы. 2010 жылы ол кісіні? 100 жылды? мерей тойы тойланып, Алматы ?аласында ескерткіш орнатылды. Оны? «Генерал Панфилов», «?ш?ан ?я», «Артымызда Москва» т. б е?бектері белгілі. Бауыржан Момыш?лы.
40 ?пай. Ол - ?лт - азатты? ?оз?алыс жетекшісі, мемлекет ?айраткері, а?ын, публицист, ?аза? тілі мен ?дебиет тану ?ылымдарыны? негізін салушы. ?зіні? сенімді достары ?. Б?кейханов, М. Дулатов пен бірге 1913ж. бастап ?лтты? «?аза?» газетін шы?арып, оны? ж?мысына жетекшілік етті. Ахмет Байт?рсын?лы.
3. ?ле? с?зі? ажары.
10 ?пай.
А?ынды мені? А?суым
Ар?ырап ?лі а?арсы?
А?илан?ан ашумен
А?тарды ас?ар саба?ын. І. Жанс?гіров «А?ынды мені? А?суым»
20 ?пай.
Мектетегі балалар
Айтайын біраз с?зімді
?яда?ы т?лектей
Білімге сал к?зі?ді. ?. Терібаев «О?ушы жастар?а»
30 ?пай.
Мен оны? т?нін с?йем, к?нін с?йем
А?ынды ?зен, ас?ар тау, г?лін с?йем.
Мен оны? ?асиетті тілін с?йем
Мен оны? ??діретті ?нін с?йем
Бар ж?ндігін с?йемін ?ыбырла?ан
Б?рі ма?ан «Отан» деп сыбырла?ан. М. Ма?атаев «Отан»
40 ?пай.
?аза?ым, елім
?ай?айып белі?
Сыну?а т?р таянып
Талауды малы?
?анауда жаны?
Аш к?зі?ді оянып. Кімні? ?ле?і? А. Байт?рсын?лы «Жи?ан - терген»
Ж?ргізуші с?зі: 4 - кезе? «Ма?ызды 8 с?ра?»
Шарты: Б?л сайыста ?р сайыскер сан та?дайды, артында п?н аттары, ж?не сол п?нге байланысты с?ра?тар жасырыл?ан. Д?рыс жауап 10 ?пай.
1. Математика: ?л - Фараби 870ж. туылып, 950 ж. ?айтыс болды. Ол ?азір неше жаста, неше жыл ?мір с?рді. (1141 жаста болар еді, 80 жыл ?мір с?рді.)
2. ?аза? тілі: ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі ?андай? Ол Конституцияны? нешінші бабымен бекітілген? Конституцияны? деген с?з ?ай септікте т?р? (?аза? тілі; 7 бабымен; Ілік септігінде)
3. География: ?аза?стан территориясыны? к?лемі д?ние ж?зі бойынша нешінші орын алады? Онда неше облыс бар? (9 орын; 14 облыс)
4. Биология: ?аза?станда?ы ?оры?тар саны ?анша? Оларды ата? ?андай а?дар мен ??стар мекендейді?
5. ?дебиет: Абай ??нанбаев кім? Оны? жазушылы?ы мен ?атар ?андай ?ырын білесі?дер? Е?бектерін ата? (?лы а?ын; Аудармашы;)
6. Тарих: Сырым Дат?лы баста?ан к?теріліс ?ай жылдары болды? К?теріліс ?анша жыл?а созылды? (1783 - 1797ж. ж; к?теріліс 14 жыл?а созылды)
7. Музыка. Б?кей ордасыны? Жиделі деген жерінде д?ниеге келген, сазгер, аспапты? музыканы? классигі, аса к?рнекті к?йші кім? Е?бектерін ата: (??рман?азы Са?ырбай?лы, «А?са? киік», «?айран шешем», «Адай» т. б)
8. Спорт ?лемі: Афины олимпиадасында алтын медаль?а ие бол?ан кім? Ж?не спортты? ?ай т?рінен? (Ба?тияр Артаев, бокстан)
Ж?ргізуші с?зі: Сайысымызды? келесі кезе?і, я?ни 5 - кезе?і «Шешендік ?нер».
Жа?сы с?зге ж?регі жай табатын
?з ойын д?лелдеп на?ты айта алатын
«Егер мен деп» ш?кірттер шы?сын ал?а
Шарты: ойыншыларымыз ?има ?а?аздарды та?дайды, ?андай та?ырып шы?са, сол та?ырып бойынша ?з ойын айтады.
1. Егер мен ауыл ?кімі болсам.
2. Егер мен ауылдан шы??ан депутат болсам.
3. Егер мен президент болсам.
Ж?ргізуші с?зі: Сайысымызды? со??ы кезе?і, я?ни 6 - кезе?і
«Жор?а». Шарты: Сайыскерлеріміз конверт та?дайды. Ол конвертте ?ай н?с?а к?рсетілсе, сол н?с?аны? с?ра?тарына жауап береді. ?р бір д?рыс жауап?а 10 ?пай. С?ра?тар?а тез ?рі толы? жауап беру керек.
А - н?с?асы:
1. ?аза? алфавитінде неше ?ріп бар? 42
2. ?аза?ты? 3 биі: Т?ле би, ?азбек би, ?йтеке би.
3. Партизан жазушы: Ж?ма?али Саин
4. Исатайды? а?ын досы: Махамбет
5. Абылай т?сында?ы ата?ты жырау: Б??ар жырау
6. ?аза?ты? музыкалы? аспабы: Домбыра
7. Жиренше шешенні? жары: ?арашаш
8. Абылайды? шын есімі: ?білманс?р
9. Адай к?йіні? авторы: ??рман?азы
10. Мына ма?алды жал?астыр: Отан -...(Оттан да ысты?)
Б - н?с?асы:
1. На?ыл с?з т?ріндегі с?з м?йегі: ма?ал
2. ?аза? ханды?ыны? негізін салушы: Керей мен Ж?нібек
3. Шы?ысты? ?ос ж?лдызы атан?ан Ке?ес Ода?ыны? батырлары: ?лия мен М?нш?к
4. Абылайды? ла?ап аты: Сабала?
5. Ашытыл?ан бие с?ті: ?ымыз
6. ?аза?ты? со??ы ханы: Кенесары
7. ?обыландыны? ж?йрік аты: Тайбурыл
8. 1986 ж. бол?ан о?и?а: Желто?сан о?и?асы
9. Шы??ыс ханны? шын есімі: Темучин
10. Мына ма?алды жал?астыр: ?нер алды -.. (?ызыл тіл)
Ж?ргізуші с?зі: Ойынны? шешуші с?ті, ?діл - ?азы ал?алары с?з кезегі ?здері?ізде.
Осымен б?л ?ызы?ты тамамдайы?
Б?л жайды айтамыз ба жаман болса?
?йрендік білмегенді осы жолы
Та?ы да ?йренеміз аман болса?

??рметті ?стаздар, о?ушылар б?гінгі к?ріп тамашала?ан зердені жетілдіру «Жас тарихшы» атты танымды? сайысымыз ?з м?ресіне жетті.

Просмотр содержимого документа
«"Жас тарихшы - 2016" сайысы»

«Жас тарихшы» танымдық білім сайысы

Білімділік: Оқушыларды өз ойларын шапшаң, тұжырымды, жинақы әрі ашық айтуға, ұтымды түрде сөйлей білуге, білімдерін тиімді пайдалануға баулу.
Дамытушылық: Ой - әрекетін дұрыс талдай отырып, топтастыруға, жинақтай, нақтылай білу, арнайы есте сақтау, шапшаң ойлау, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын сауатты түрде айта білуді қалыптастыру.
Тәрбиелік: Оқушыларды бір - бірін силауға, сын көтере білуге баулып, өз мүмкіндігін дұрыс пайдалана алатын, бәсекеге қабілетті, ұжымшыл зерделі тұлға тәрбиелеу.
Түрі: Танымдық ойын
Әдіс - тәсілі: сұрақ - жауап, пікір талас
Көрнекілігі: Нақыл сөздер
Жүргізуші сөзі: Адамзат тарихында қай кезеңде болмасын ғұламалар ғылым мен білім мәселелеріне ерекше көңіл бөлген. Қазіргі ғаламдық заманда 50 елдің қатарына қосылу үшін білімнің аса қажет екенін Елбасы Н. Назарбаевта Жолдауында баса көрсетті. Қазақстан Республикасы өркениетті ел болу үшін ең бастысы - білім. Білім - патриотизм негізі. Білімді болу жүйелі түрде үйренудің, оқығанды зердеге, миға тоқудың нәтижесі.
Бүгінгі сайысымыздың ұраны:
Білекті бірді жығады
Білімді мыңды жығады
Жүргізуші сөзі: Құрметті аяулы көрермендер
Білімнен сусындаған жас өрендер
Қош келдіңіз бүгінгі кешімізге
Бұл кеш қалсын мәңгі есіңізде - дей отыра бүгінгі «Жас тарихшы» атты білімділер сайысын бастауға рұқсат етіңіздер
Жүргізуші сөзі:
Әділеттік болмаса егер шығар алға
Бұл дүние жақсылардан қалар ада
Әділқазы алқасы сеніп тұрмыз
Мықтыларға берер деп әділ баға - дей келе, бүгінгі ойынымызға төрешілік жасайтын әділ - қазы алқаларымен таныс болайық.
1.
2.
3.
Жүргізуші сөзі:
Шақырамыз сайыскерді ортаға
Қол соғады көрермендер таңдана
Сайыскер өнеріңді ортаға сал
Осы кеште біліміңді сынап ал
Білмегеніңді осы кеште біліп ал. Олай болса ойынымызға қатысушы сайыскерлерімізді ортаға шақырамыз.
1 - сайыскер
2 - сайыскер
3 - сайыскер
4 - сайыскер
5 - сайыскер
6 - сайыскер
Жүргізуші сөзі:
Таныстырып өздерін
Ұрандарын айтады
Білімдерін көрсетіп
Әділ баға алады. Ойынға қатысушы сайыскерлеріміз өздерін таныстырып өтеді.
Сайыскерлерді таныстыру.
Жүргізуші сөзі: Құрметті сайыскерлер, сайысымыздың шарттарымен таныс болыңыздар.
1 - кезең: Бәйге
2 - кезең: Жеті жұрттың тілін біл
3 - кезең: Ғажайып әлем
4 - кезең: Маңызды сегіз сұрақ
5 - кезең: Шешендік өнер
6 - кезең: Жорға
Бір ескере кететіндігі әр бір екі кезеңнен кейін ұпайлары төмен екі оқушымен қоштасып отырамыз.
Жүргізуші сөзі:
Бәйгеге түсіп жарыспай
Жүйріктің бағы жана ма
Біліммен өнер жарысып
Тәрбие - тәлім табар мән
Бұл бәйге ойдың бәйгесі
Кім жүйрік ойға, сол алда!
Деп сайысымыздың бірінші кезеңі: «Бәйге»
Шарты: әр оқушымызға жеке - жеке бес сұрақтан қойылады. Әр бір дұрыс жауапқа 10 ұпай. Онда сәт сапар тілейміз!
1 - Сайыскер:
1. Еліміздің оңтүстік астанасы: (Алматы)
2. Астана қаласының символы: (Бәйтерек)
3. 1993 ж. 15 - қарашада болған оқиға (Валюта енгізілді)
4. Тарихтың атасы: (Геродот)
5. Қазақстан Республикасының «Мәдениет және ақпарат» министрі (Мұхтар Құл - Мұхаммед)
2 - Сайыскер:
1. «Мен қазақпын» поэмасының авторы: (Ж. Молдағалиев)
2. Елбасымыздың мамандығы: (Инжинер - металлург)
3. Қазақтың соңғы ханы: (Кенесары)
4. «Алтын адам» қайдан табылды? (Есік қорғанынан)
5. Күйші, сазгер, дирижер, домбырашы: (Н. Тілендиев)
3 - Сайыскер:
1. Жоғарғы Заң шығарушы органы: (Парламент)
2. Қазақстанды алғаш тәуелсіз деп таныған мемлекет: (Түркия)
3. «Екінші ұстаз» атанған ғұлама (Әл - Фараби)
4. 2009 жылы 25 - ақпан мен 6 - наурыз аралығында Қазақстанда болған оқиға: (Халық санағы)
5. Қазақстанда отарлау саясатын жүргізген мемлекет: (Ресей)
4 - Сайыскер:
1. 100 жылды өтпелі кезеңді қалай атайды?(ғасыр)
2. Қ. Р - ның туының авторы (Ш. Ниязбеков)
3. Қазақ жеріне шығыстан қауіп төндірген мемлекет (Жоңғар)
4. Әмір Темір қай жерде қаза болды (Отырарда)
5. Тасқа салынған сурет (Петроглифтер)
5 - Сайыскер:
1. Қ. Р - на сіңген еңбегі үшін, оның тәуелсіздігі жолында күресі үшін берілетін орден. (Халық қаһарманы)
2. Қазақтың тұңғыш суретшісі: (Ә. Қастеев)
3. Астана қаласының бұрынғы атауы: (Ақмола, Целлиноград)
4. Қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы: (А. Құнанбаев)
5. Қ. Р - ның «Білім және ғылым» министрі: (Б. Жұмағұлов)
6 - Сайыскер:
1. Тәуке ханның заңдар жинағы: (Жеті жарғы)
2. Қазақтың тұнғыш ғарышкері (Т. Әубакіров)
3. Көшпенділер трилогиясының авторы: (І. Есенберлин)
4. Қазақтан шыққан академик (Қ. Сатпаев)
5. Ж. Жабаевтың ұстазы (С. Аронұлы)
ІІ - кезең: «Жеті жұрттың тілін біл»
Шарты: Ойыншыларға жалпылама мақал - мәтелдер айтылады. Сол мақал - мәтелдер мен жұмбақтарды шешіп жауабын үш тілде айтуы керек. Бір ескерте кететіндігі осы 2 - кезеңнен кейін ұпайлары төмен екі ойыншымен қоштасамыз.
1. Тіл тас жарады, тас жармас бас жарады
Бас - голова - хед
2. Өнер алды қызыл тіл
Қызыл - красный - ред
3. Қыстың қамын жаз ойла
Жаз - лето - самме
4. Денсаулық зор байлық
Байлық - богатство - уелс
5. Білім өмір шырағы
Өмір - жизнь - клен
6. Кіта білім бұлағы
Білім - знание - чолидж
7. Батыр қол бастар,
Шешен сөз бастар
Сөз - слова - ут
8. Ер бір рет өледі
Қорқақ мың рет өледі
Мың - тысяча - уан таузент
9. Туған елдей ел болмас,
Туған жердей жер болмас
Жер - земьля - өз
10. Алуан сурет салады
Көргендер сурет салады, бұл не?
Аяз - мороз - уери колт
11. Ұстай қалсаң еріп кетер,
Әуре болма теріп бекер, бұл не?
Қар - снег - снөу
12. Жазудан бір жалықпаған
Жаза - жаза арықтаған
Бор - мел - шок
Жүргізуші сөзі: Олай болса келесі сөз кезегін әділ - қазы алқаларына берейік.
Жүргізуші сөзі: 3 - кезең «Ғажайып әлем»
Шарты: бұл кезеңде 3 тақырып берілген. Әр тақырыпта 10 нан 40 қа дейінгі сандар жазылған. Әр ұяшықтың астында тақырыптарға сәйкес сұрақтар жапсырылған.
1. Есімдер сыр шертеді
2. Ұлы тұлғалар
3. Өлең тарихтың ажары
1. Есімдер сыр шертеді.
10 ұпай. Абылай ханның шын есімі: Әбілмансұр
20 ұпай. Шоқан Уәлихановтың шын есімі: Мұхамад - Қанафия
30 ұпай. Қабанбай батырдың шын есімі: Ерасыл
40 ұпай. Әйтеке бидің шын есімі: Айтақ
2. Ұлы тұлғалар.
10 ұпай. Бұл тарихи тұлға 1802 - 1847 ж. ж аралығында өмір сүрген Абылай ханның немересі. 1837 - 1847 ж. ж болған ұлт - азаттық көтерілістің басшысы, қазақтың соңғы ханы: Кенесары Қасымұлы.
20 ұпай. Бұл тарихи тұлға ұлтымыздың ағарту саласында көп еңбек еткен. Қазақ даласында бірінші болып қыздарға арнап мектеп ашқан ағартушы педагог, балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин.
30ұпай. Ол - жазушы. Кеңес Одағының батыры, Қазақстанның Халық қаһарманы. 2010 жылы ол кісінің 100 жылдық мерей тойы тойланып, Алматы қаласында ескерткіш орнатылды. Оның «Генерал Панфилов», «Ұшқан ұя», «Артымызда Москва» т. б еңбектері белгілі. Бауыржан Момышұлы.
40 ұпай. Ол - ұлт - азаттық қозғалыс жетекшісі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тілі мен әдебиет тану ғылымдарының негізін салушы. Өзінің сенімді достары Ә. Бөкейханов, М. Дулатов пен бірге 1913ж. бастап ұлттық «Қазақ» газетін шығарып, оның жұмысына жетекшілік етті. Ахмет Байтұрсынұлы.
3. Өлең сөзің ажары.
10 ұпай.
Ағынды менің Ақсуым
Арқырап әлі ағарсың
Ақиланған ашумен
Ақтарды асқар сабағын. І. Жансүгіров «Ағынды менің Ақсуым»
20 ұпай.
Мектетегі балалар
Айтайын біраз сөзімді
Ұядағы түлектей
Білімге сал көзіңді. Қ. Терібаев «Оқушы жастарға»
30 ұпай.
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем.
Мен оның қасиетті тілін сүйем
Мен оның құдіретті үнін сүйем
Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған
Бәрі маған «Отан» деп сыбырлаған. М. Мақатаев «Отан»
40 ұпай.
Қазағым, елім
Қайқайып белің
Сынуға тұр таянып
Талауды малың
Қанауда жаның
Аш көзіңді оянып. Кімнің өлеңі? А. Байтұрсынұлы «Жиған - терген»
Жүргізуші сөзі: 4 - кезең «Маңызды 8 сұрақ»
Шарты: Бұл сайыста әр сайыскер сан таңдайды, артында пән аттары, және сол пәнге байланысты сұрақтар жасырылған. Дұрыс жауап 10 ұпай.
1. Математика: Әл - Фараби 870ж. туылып, 950 ж. қайтыс болды. Ол қазір неше жаста, неше жыл өмір сүрді. (1141 жаста болар еді, 80 жыл өмір сүрді.)
2. Қазақ тілі: Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қандай? Ол Конституцияның нешінші бабымен бекітілген? Конституцияның деген сөз қай септікте тұр? (Қазақ тілі; 7 бабымен; Ілік септігінде)
3. География: Қазақстан территориясының көлемі дүние жүзі бойынша нешінші орын алады? Онда неше облыс бар? (9 орын; 14 облыс)
4. Биология: Қазақстандағы қорықтар саны қанша? Оларды ата? Қандай аңдар мен құстар мекендейді?
5. Әдебиет: Абай Құнанбаев кім? Оның жазушылығы мен қатар қандай қырын білесіңдер? Еңбектерін ата? (Ұлы ақын; Аудармашы;)
6. Тарих: Сырым Датұлы бастаған көтеріліс қай жылдары болды? Көтеріліс қанша жылға созылды? (1783 - 1797ж. ж; көтеріліс 14 жылға созылды)
7. Музыка. Бөкей ордасының Жиделі деген жерінде дүниеге келген, сазгер, аспаптық музыканың классигі, аса көрнекті күйші кім? Еңбектерін ата: (Құрманғазы Сағырбайұлы, «Ақсақ киік», «Қайран шешем», «Адай» т. б)
8. Спорт әлемі: Афины олимпиадасында алтын медальға ие болған кім? Және спорттың қай түрінен? (Бақтияр Артаев, бокстан)
Жүргізуші сөзі: Сайысымыздың келесі кезеңі, яғни 5 - кезеңі «Шешендік өнер».
Жақсы сөзге жүрегі жай табатын
Өз ойын дәлелдеп нақты айта алатын
«Егер мен деп» шәкірттер шықсын алға
Шарты: ойыншыларымыз қима қағаздарды таңдайды, қандай тақырып шықса, сол тақырып бойынша өз ойын айтады.
1. Егер мен ауыл әкімі болсам...
2. Егер мен ауылдан шыққан депутат болсам...
3. Егер мен президент болсам...
Жүргізуші сөзі: Сайысымыздың соңғы кезеңі, яғни 6 - кезеңі
«Жорға». Шарты: Сайыскерлеріміз конверт таңдайды. Ол конвертте қай нұсқа көрсетілсе, сол нұсқаның сұрақтарына жауап береді. Әр бір дұрыс жауапқа 10 ұпай. Сұрақтарға тез әрі толық жауап беру керек.
А - нұсқасы:
1. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? 42
2. Қазақтың 3 биі: Төле би, Қазбек би, Әйтеке би.
3. Партизан жазушы: Жұмағали Саин
4. Исатайдың ақын досы: Махамбет
5. Абылай тұсындағы атақты жырау: Бұқар жырау
6. Қазақтың музыкалық аспабы: Домбыра
7. Жиренше шешеннің жары: Қарашаш
8. Абылайдың шын есімі: Әбілмансұр
9. Адай күйінің авторы: Құрманғазы
10. Мына мақалды жалғастыр: Отан -...........(Оттан да ыстық)
Б - нұсқасы:
1. Нақыл сөз түріндегі сөз мәйегі: мақал
2. Қазақ хандығының негізін салушы: Керей мен Жәнібек
3. Шығыстың қос жұлдызы атанған Кеңес Одағының батырлары: Әлия мен Мәншүк
4. Абылайдың лақап аты: Сабалақ
5. Ашытылған бие сүті: қымыз
6. Қазақтың соңғы ханы: Кенесары
7. Қобыландының жүйрік аты: Тайбурыл
8. 1986 ж. болған оқиға: Желтоқсан оқиғасы
9. Шыңғыс ханның шын есімі: Темучин
10. Мына мақалды жалғастыр: Өнер алды -......... (қызыл тіл)
Жүргізуші сөзі: Ойынның шешуші сәті, әділ - қазы алқалары сөз кезегі өздеріңізде.
Осымен бұл қызықты тамамдайық
Бұл жайды айтамыз ба жаман болсақ
Үйрендік білмегенді осы жолы
Тағы да үйренеміз аман болсақ

Құрметті ұстаздар, оқушылар бүгінгі көріп тамашалаған зердені жетілдіру «Жас тарихшы» атты танымдық сайысымыз өз мәресіне жетті.Конец формы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
"Жас тарихшы - 2016" сайысы

Автор: Майжанова Г?лжанат ?лім?ызы

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312629

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) ""Жас тарихшы" интеллектуалдық сайысы"
  ["seo_title"] => string(39) "zhas_tarikhshy_intielliektualdyk_saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "386162"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1485881137"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) ""?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ы" сайыс саба?ы "
  ["seo_title"] => string(47) "k-azak-khandyg-ynyn-550-zhyldyg-y-saiys-sabag-y"
  ["file_id"] => string(6) "196574"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1428071134"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "«?аза? ханды?ыны? ??рыл?анына - 550 жыл» сайыс саба?"
  ["seo_title"] => string(44) "kazakkhandygynynkurylganyna550zhylsaiyssabak"
  ["file_id"] => string(6) "305587"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457964431"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(37) "Тарих ?асырлар ку?сі "
  ["seo_title"] => string(22) "tarikh-g-asyrlar-ku-si"
  ["file_id"] => string(6) "171470"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423673456"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "Та?ырыбы: 1986ж желто?сан о?и?асыны? себептері мен салдары"
  ["seo_title"] => string(68) "tak-yryby-1986zh-zhieltok-san-ok-ig-asynyn-siebieptieri-mien-saldary"
  ["file_id"] => string(6) "295259"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455797072"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства