kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Не? ?айда? ?ашан?» интелектуалды шоу

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Не? ?айда? ?ашан?» интелектуалды шоу

     Атал?ан шараны ?ткізудегі ма?сат – іздену-зерттеу, шы?армашылы? ?рекеттерге т?н да?дыларды менгеру жолдарын ?алыптастыру, хал?ымызды? м?дениетін ж?не ?лемні? к?п ?ырлы м?дениетін т?сіну ж?не ба?алау, азаматты? белсенділік к?рсету.

    ?айырлы к?н ??рметті о?ушылар! «Не? ?айда? ?ашан?» атты интелектуалды шоу?а ?ош келді?іздер! Е? алдымен сайысты? шартымен танысайы?. Сайыс 6 кезе?нен т?рады. ?р сайыс кезе?дері балмен есептелініп, уа?ыт беріледі.

 1. Таныстыру кезе?і:
 2. «?ара ж?шік» кезе?і:
 3. «Бейне с?ра?тар» кезе?і:
 4. «Б?л кім ......?» кезе?і:
 5. «Т?сін мені» кезе?і:
 6. «?ажайып ?алам» кезе?і:

1.Таныстыру кезе?і. 1. Сайысты бастайтын топты аны?тау ?шін орта?а 2 топ басшысын ша?ырамыз. ?р топ?а ?здерін таныстыру?а 2 минут уа?ыт беріледі.

2.«?ара ж?шік» кезе?і. Сайыскерлер сіздерге с?ра? о?ылады. Д?рыс табыл?ан жауап?а 50 ?пай беріледі. Ойлану?а 1 минут уа?ыт.

   С?ра?: Ресей ?алымдары Чебышев пен Однер ойлап тап?ан ??рыл?ы.

   С?ра?: Б?л ??ралды? жасы 200-5000 жылдар шамасы. Б?л ??ралды гректер мен батыс Еуропалы? «абак»деп, ?ытайлы?тар «суанпан» деп, ал жапонды?тар «серобян» деп ата?ан.

  С?ра?: Ал?аш?ы салма?ы 790 гр бол?ан. Оларды ойлап табу ?шін 15 жыл, 100 млн доллар а?ша кеткен. Ал?аш?ы легі 1984 жыл шы??ан. Оны? ??ны 4 мы? доллар болыпты. ?лкен ата?ты компания ойлап тауып шы?арды.

3. «Бейне с?ра?тар» кезе?і. ?аза?станны? жеті кереметі. Экраннан ?ойылатын с?ра??а жауап бересіздер, д?рыс жауабы ?яшы?та к?рсетілген ?паймен ба?аланады. Д?рыс жауап берілмесе ?пай ?ой?ан автор?а беріледі.

1. «Астана - Б?йтерек» ??рылысыны? т?пкі н?с?асы Елбасы Н.?. Назарбаевті? эскиз – нобайы негізінде д?ниеге келді.

С?ра?: Б?йтеректі? биіктігі неше метр ж?не ?ай жылды? со??ы екі цифрына с?йкес келеді?

Жауап: 97 метр. Елді? ордасы Алматыдан Астана?а к?шіп келген жылды? со??ы цифрына, я?ни 1997 жыл?а с?йкес келеді.

2. К?птеген а?ыздарда к?йші мен оны? домбырасы негізгі кейіпкерді? ішінде. (XIII ?) Жошы ханны? ?лы а?шылы??а ж?ргенде жаралы ??ланнан ?аза болады. Жаманды?ты сезген ?кесі ?лы жайлы жаман хабар ?келген адамны? к?мейіне ?ор?асын ??ямын деп жар салады. Сол кезде Кетб??а к?йші келіп, к?й ойнайды?

С?ра?: Сол к?й ?алай аталады?

Жауап: А?са? ??лан

3. ?ожа Ахмет Иассауи кесенесі – орта ?асырлы? с?улет ?нері ескерткіші. ?азанды? – кесенесіні? ортасында орналас?ан, т?рт б?рышты б?лме. Б?л б?лмеде ?лкен діни мерекелерде намаз о?ыл?ан.

С?ра?: Залды? аты жеті т?рлі ?ымбат металл ?оспасынан ??йыл?ан тай?азан?а байланысты атал?ан, ол ?андай металдардан т?рады?

Жауап: Алтын, к?міс, мыс, мырыш, ?алайы, ?ор?асын, темір.

4. С?ра?: Киіз ?йді? с?йегін арнайы жасайтын шеберлерді «кім» деп ата?ан?

Жауап: ?йші

5. С?ра?: Антропологтарды? аны?тауынша, Есік обасына жерленген «Алтын адам» жасы нешеде бол?ан?

Жауап: 17-18 жаста.

5. Кезе?. «Блицта» топ басшыларыны? білімділігі аны?талады. Берілетін тапсырма с?ра?тар?а 1 минутта жауап беру.

6. Кезе? «Б?л кім .....?» номинациясы деп аталады. Б?л кезе?де ?пай берілмейді. ?яшы?та?ы берілген с?ра?тар?а жауап берген топ?а сол ?алымны? аты мен номинация беріледі.

1.  Б?л кісі 1902 жылды? 2 ?арашасында Нижний Новгородта м??алімдер жан?ясында д?ниеге келген. 1928 жылы инженер – электрик маманды?ын алып Бауман атында?ы университетте саба? берген. 1939 жылы докторлы? дисертация ?ор?а?ан. 1947 жылы электротехника институны? директоры болып та?айындалады. Б?рын?ы ке?естер Ода?ында бірінші ЭЕМ 1947-1948 жылдар осы академикті? басшылы?ымен жасалады. Б?л ?ай ?алым? (Сергей Алексеевич Лебедев)

2. Есептеуіш техниканы?  ?ар?ындап дамуы XIX ?асырдан басталады. 1833 жылы б?л ?алым ба?дарлама ар?ылы бас?арылатын  «Аналитикалы? машина» жобасын жасады. Сонды?тан да оны ?азіргі компьютерді? «атасы» деп атайды. Ол кім? (Чарлз Бэббидж) 

3. Д?ние ж?зі бойынша ал?аш?ы 1846 жылы Бэббидж машинасына ба?дарлама жаз?ан б?л ?алым – ?йел бірінші програмист болып саналады. Б?л ?йел ата?ты Байронны? ?ызы. Б?л кім? (Ада Лавлейс)

4. Ата?ты «Microsoft» компаниясыны? негізін ?ала?ан адам? (Бил Гейст)

Сайыс со?ында женген топ атал?ан ?алым номинациясы бойынша марапатталады.

Просмотр содержимого документа
««Не? ?айда? ?ашан?» интелектуалды шоу »

«Не? Қайда? Қашан?» интелектуалды шоу

Аталған шараны өткізудегі мақсат – іздену-зерттеу, шығармашылық әрекеттерге тән дағдыларды менгеру жолдарын қалыптастыру, халқымыздың мәдениетін және әлемнің көп қырлы мәдениетін түсіну және бағалау, азаматтық белсенділік көрсету.

Қайырлы күн құрметті оқушылар! «Не? Қайда? Қашан?» атты интелектуалды шоуға қош келдіңіздер! Ең алдымен сайыстың шартымен танысайық. Сайыс 6 кезеңнен тұрады. Әр сайыс кезеңдері балмен есептелініп, уақыт беріледі.

 1. Таныстыру кезеңі:

 2. «Қара жәшік» кезеңі:

 3. «Бейне сұрақтар» кезеңі:

 4. «Бұл кім ......?» кезеңі:

 5. «Түсін мені» кезеңі:

 6. «Ғажайып қалам» кезеңі:

1.Таныстыру кезеңі. 1. Сайысты бастайтын топты анықтау үшін ортаға 2 топ басшысын шақырамыз. Әр топқа өздерін таныстыруға 2 минут уақыт беріледі.

2.«Қара жәшік» кезеңі. Сайыскерлер сіздерге сұрақ оқылады. Дұрыс табылған жауапқа 50 ұпай беріледі. Ойлануға 1 минут уақыт.

Сұрақ: Ресей ғалымдары Чебышев пен Однер ойлап тапқан құрылғы.

Сұрақ: Бұл құралдың жасы 200-5000 жылдар шамасы. Бұл құралды гректер мен батыс Еуропалық «абак»деп, қытайлықтар «суанпан» деп, ал жапондықтар «серобян» деп атаған.

Сұрақ: Алғашқы салмағы 790 гр болған. Оларды ойлап табу үшін 15 жыл, 100 млн доллар ақша кеткен. Алғашқы легі 1984 жыл шыққан. Оның құны 4 мың доллар болыпты. Үлкен атақты компания ойлап тауып шығарды.

3. «Бейне сұрақтар» кезеңі. Қазақстанның жеті кереметі. Экраннан қойылатын сұраққа жауап бересіздер, дұрыс жауабы ұяшықта көрсетілген ұпаймен бағаланады. Дұрыс жауап берілмесе ұпай қойған авторға беріледі.

1. «Астана - Бәйтерек» құрылысының түпкі нұсқасы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтің эскиз – нобайы негізінде дүниеге келді.

Сұрақ: Бәйтеректің биіктігі неше метр және қай жылдың соңғы екі цифрына сәйкес келеді?

Жауап: 97 метр. Елдің ордасы Алматыдан Астанаға көшіп келген жылдың соңғы цифрына, яғни 1997 жылға сәйкес келеді.

2. Көптеген аңыздарда күйші мен оның домбырасы негізгі кейіпкердің ішінде. (XIII ғ) Жошы ханның ұлы аңшылыққа жүргенде жаралы құланнан қаза болады. Жамандықты сезген әкесі ұлы жайлы жаман хабар әкелген адамның көмейіне қорғасын құямын деп жар салады. Сол кезде Кетбұға күйші келіп, күй ойнайды?

Сұрақ: Сол күй қалай аталады?

Жауап: Ақсақ құлан

3. Қожа Ахмет Иассауи кесенесі – орта ғасырлық сәулет өнері ескерткіші. Қазандық – кесенесінің ортасында орналасқан, төрт бұрышты бөлме. Бұл бөлмеде үлкен діни мерекелерде намаз оқылған.

Сұрақ: Залдың аты жеті түрлі қымбат металл қоспасынан құйылған тайқазанға байланысты аталған, ол қандай металдардан тұрады?

Жауап: Алтын, күміс, мыс, мырыш, қалайы, қорғасын, темір.

4. Сұрақ: Киіз үйдің сүйегін арнайы жасайтын шеберлерді «кім» деп атаған?

Жауап: Үйші

5. Сұрақ: Антропологтардың анықтауынша, Есік обасына жерленген «Алтын адам» жасы нешеде болған?

Жауап: 17-18 жаста.

5. Кезең. «Блицта» топ басшыларының білімділігі анықталады. Берілетін тапсырма сұрақтарға 1 минутта жауап беру.

6. Кезең «Бұл кім .....?» номинациясы деп аталады. Бұл кезеңде ұпай берілмейді. Ұяшықтағы берілген сұрақтарға жауап берген топқа сол ғалымның аты мен номинация беріледі.

1. Бұл кісі 1902 жылдың 2 қарашасында Нижний Новгородта мұғалімдер жанұясында дүниеге келген. 1928 жылы инженер – электрик мамандығын алып Бауман атындағы университетте сабақ берген. 1939 жылы докторлық дисертация қорғаған. 1947 жылы электротехника институның директоры болып тағайындалады. Бұрынғы кеңестер Одағында бірінші ЭЕМ 1947-1948 жылдар осы академиктің басшылығымен жасалады. Бұл қай ғалым? (Сергей Алексеевич Лебедев)

2. Есептеуіш техниканың қарқындап дамуы XIX ғасырдан басталады. 1833 жылы бұл ғалым бағдарлама арқылы басқарылатын «Аналитикалық машина» жобасын жасады. Сондықтан да оны қазіргі компьютердің «атасы» деп атайды. Ол кім? (Чарлз Бэббидж)

3. Дүние жүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Бэббидж машинасына бағдарлама жазған бұл ғалым – әйел бірінші програмист болып саналады. Бұл әйел атақты Байронның қызы. Бұл кім? (Ада Лавлейс)

4. Атақты «Microsoft» компаниясының негізін қалаған адам? (Бил Гейст)

Сайыс соңында женген топ аталған ғалым номинациясы бойынша марапатталады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
«Не? ?айда? ?ашан?» интелектуалды шоу

Автор: Утаршиева Ельмира ??рмангали?ызы

Дата: 20.01.2015

Номер свидетельства: 158521

Похожие файлы

object(ArrayObject)#854 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Полиглот "?здік аудармашы!" "
  ["seo_title"] => string(26) "polighlot-uzdik-audarmashy"
  ["file_id"] => string(6) "140973"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1418045726"
 }
}
object(ArrayObject)#876 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(23) "дарынды бала"
  ["seo_title"] => string(11) "daryndybala"
  ["file_id"] => string(6) "292994"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1455382307"
 }
}
object(ArrayObject)#854 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Дарынды бала - болаша? тірегі"
  ["seo_title"] => string(27) "daryndybalabolashaktirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "293042"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1455386082"
 }
}
object(ArrayObject)#876 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "Бастауыш сынып о?ушыларымен ж?ргізілетін психологиялы? жатты?улар"
  ["seo_title"] => string(70) "bastauyshsynypokushylarymienzhurghizilietinpsikhologhiialykzhattygular"
  ["file_id"] => string(6) "332693"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1465126175"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства