kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Орта мерзімдік саба? жоспары ІІІ-де?гей

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сар?ан ?аласы Алматы облысы Абай атында?ы мектеп-гимназияны? география п?ніні? м??алімі Урумбазарова Данагул Мухатаевнаны? 06.03-18.03 аралы?ында география п?нінен 10а сынып?а арнал?ан орта мерзімді саба? жоспары

Ма?саты:

Та?ырыбы

О?ып- ?йренуді? негізгі ма?саты

О?ытуда ?олданылатын ?діс -т?сілдер

О?ып- ?йренуді? н?тижесі

Ба?алау

Барлы? о?ушыларды саба??а тарту ж?мысы

Негізгі дерек к?здер

1-саба?

Ресейді? таби?ат жа?дайы мен таби?ат ресурстары

Ресейді? таби?ат жа?дайыны? алуан т?рлілігі мен таби?ат ресурстарымен таныса отырып, ерекшеліктері мен ма?ызына то?талып ?мірмен байланыстыру

1.СТО(ми?а шабуыл,бірлескен ж?мыс жоба,ойлан-ж?птас)

2.АКТ(визуалды с?ра?тар,тапсырмалар)

3.О?ыту мен о?ытуда?ы жа?а т?сілдер(диалог,топтастыру,топты? зерттеу)

4.Формативті ба?алау

 

Таби?ат жа?дайларымен танысады,ресурстарды ажырата біледі,?мірде орналасу за?дылы?тарын ажыратады,сыни т?р?ыдан тере? ойлау ?абілеті дамиды.АКТ ны пайдалана отырып,?ткен та?ырыппен байланыс жасалды.Карта мен ж?мыс жасай  отырып,бірін-бірі формативті ба?алау?а ?йренеді.

Формативті ба?алау,топта ?зара ба?алау.

Топпен ж?мыста ?лгерімі т?мен ж?не орта о?ушыларды? белсенділігін ба?ылау,саба? барысында барлы? о?ушылар топ ережесіне с?йене отырып,?ателессе де пікірлерін еркін айту?а ?мтылады.

Бейсенова ?.

10-сынып география

АКТ сызба н?с?алар,слайд,карталар,с?здік,интернет, ?лестірмелі ?а?аздар,та?та

2-саба?

Хал?ы

Ресей Республикасыны?  хал?ы мен оны? ??рамы ж?нінде м?лімет бере отырып, орналасуымен ?оныстану ерекшеліктеріне то?талу

1.О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер(диалог,топтастыру,топты? зерттеу)

2.СТО(ми?а шабуыл)

3.АКТ,жеке топпен ж?мыс.

4.Формативті ба?алау

5.Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту(де?гейлік тапсырмаларды о?ыту.)

 

Ресейді?  демографиялы?  к?рсеткіштерін ,халы?ты?  ?лтты? ??рамы.Постермен ж?мыс.I-топ

Орналасуы,е?бек ресурстары.II-топ

Ресейдегі халы? ты?ызды?ы,кестемен ж?мыс.III-топ

Ірі ?алалары.VI-топ

?р топ басшылары  жеке-жеке ?ор?айды,?зара ба?алай білуге сенімді болады.

Топтар бір-бірін ба?алауы,формативті ба?алау

О?ушыларды? белсенділігі артады ой-?оз?ау  с?ра? тапсыпмалар ?йымдастырылды.?лгерімі жа?сы о?ушылырды? ?йымдастырушылы?   к?шбасшылы? ?абілеттеріне ба?ылау ж?ргізілді.

Бейсенова ?.

10-сынып география

АКТ сызба н?с?алар,слайд,карталар,с?здік,интернет.

3-саба?

Ресей шаруашылы?ы.?нерк?сібі

Ресейді? шаруашылы? ж?йесіні? ??рылымды?  ?згерістер  т?рлеріне м?лімет беру.?нерк?сіпті?  жетекші саласы туралы  білімдерін дамыту.

1.СТО(ми?а шабуыл,бірлескен ж?мыс жоба,ойлан-ж?птас)

2.АКТ(визуалды с?ра?тар,тапсырмалар)

3.О?ыту мен о?ытуда?ы жа?а т?сілдер(диалог,топтастыру,топты? зерттеу)

4.Формативті ба?алау

 

Шаруашылы?ы жайында жалпы сипаттама.Отын –энергетика кешені.I-топ

Электр энергия,металлургия машина жасау,постер ?ор?ау.II-топ

?нерк?сіпті? бас?а салаларына то?талу,картамен ж?мыс.III-топ

Формативті ба?алау критерийлері ар?ылы ба?алау пара?ы.

Топпен ж?мыста талантты,дарынды о?ушылыр к?бірек пікірлерін айтады.Саба? барысында бірін-бірі ба?алауды ?йренеді.

Бейсенова ?.

10-сынып география

АКТ сызба н?с?алар,слайд,карталар,с?здік,интернет,?лестірмелі ?а?аздар,та?та

4-саба?

Ауыл шаруашылы?ы     ж?не к?лік географиясы

Ауыл шаруашылы?ыны? салаларыны? басты айырмашылы?ымен таныса отырып,жетекші саласы туралы т?сініктерін ны?айту ар?ылы,есте са?тау

1.СТО(ми?а шабуыл,бірлескен ж?мыс жоба,ойлан-ж?птас)

2.АКТ(визуалды с?ра?тар,тапсырмалар)

3.О?ыту мен о?ытуда?ы жа?а т?сілдер(диалог,топтастыру,топты? зерттеу)

4.О?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы?(м??алім ба?ыт -ба?дар  беруші)

5.О?ушыларды?  жас ерекшеліктеріне ?арай  о?ыту

 6.О?Б  ж?не ОБ  (формативті  ба?алау)

Ауыл  шаруашылы?ы,?сімдік шаруашылы?ы.I-топ

Мал шаруашылы?ы.II-топ

Негізгі к?лік  т?рлері.Байланыс.III-топ

?зара  ба?алау.(Табыс  ?лшемдері бойынша )

Жиынты? ба?алау(м??алім жмынты?  ба?аны  журнал?а  ?ояды)

Мерсер мен Фишер /1993/ЖАДА-ны?  тапсырманы о?ушыларды?  топ алдында  жауапкершіліктері артады.?з ойларын  орта?а сала біледі.Ойлау  ?абілеттері артады.

Бейсенова ?.

10-сынып география

АКТ сызба н?с?алар,слайд,карталар,с?здік,интернет,?лестірмелі ?а?аздар,та?та

Саба? жоспары                                                                 Д.М.УРУМБАЗАРОВА    III-топ

 

Сынып

 

10

4-саба?

Модуль

Саба?ты? та?ырыбы

Ресей шаруашылы?ы.?нерк?сібі.

 

 

Сілтеме

Интерактивті  та?та ,о?улы?, атлас карта,слайд,?осымша деректер.

 

 

 

Жалпы ма?саты

О?ушылар?а  Ресей шаруашылы?ы? ??рылымы мен аума?ты? айырмашылы?тарын ажырату?а ?йрету;топпен  ж?мыс істей отырып ?з бетінше зерттеуге,тану?а ?йрету;?мірімен байланыстыру.

 

 

К?тілетін н?тижесі

-cын т?р?ысынан ойлау?а ?йренеді;

-шы?армашылы? ?абілеттері ?седі;

-та?ырыпты ме?геріп ал?ан білімдерін ?мірде пайдаланады;

-?здігінен  ізденеді,

-ойларын сыни т?р?ыдан д?лелдеуге да?дыланады;

-дерек к?здері ар?ылы ?р шаруашылы?ты ажырата алады;

-орта? шешімге келеді;

 

 

 

Т?йінді идея:

Есте са?тау ?абілеттері ?алыптасады;Шаруашылы?ты талдау,деректер жинау;о?ушыны? еркін ойлауына,оларды? ой ?орытуына,?зіндік пайымдау жасауына ы?пал тигізу,?зіндік ой-пікірін д?йекті ж?йелі т?рде айта білуге,?тымды с?йлеуге баулу.

 

 

О?ыту ?дістері

Топты? ж?мыс ?йымдастыру;

СТО;

АКТ;

 

 

I.?йымдастыру.

О?ушылар?а психологиялы? ахуал ту?ызу.(Ал?аш?ы рефлекция кезе?і)

 

 

 

3минут

М??алімні? іс-?рекеті:

 

1.Балалар,к??іл-к?йлері? ?алай?

2.?андай сезімде т?рсы?дар?

 

Ендеше ота?а шы?ып шатты? ше?берін ??райы?.

 

3.Тропикалы? жа?быр тренингін орындату.

 

4.Брелоктарды т?стеріне ?арай (?ызыл,жасыл,сар?ыш) 3 топ?а б?ліну.

О?ушыны? іс-?рекеті:

О?ушылар м??алімні? с?ра?ына жауап береді.

 

Орта?а шы?ып шатты?

ше?берін ??рады.

 

?олдарын кеуделеріне со?ып,жа?бырды? дыбысын шы?арып,бейнелейді.

О?ушылар 3 топ?а б?лініп отырады.

ОБжК

II.?й тапсырмасын тексеру.

1.Себет ішіндегі алмалар» ?дісімен ?й тапсырмасын с?рау.Себеттерді топтар?а т?стеріне ?арай б?ліп беру.

2.Жасыл желек жерді? с?ні саялы

?ам?ор болса? жапыра?ын жаяды,

Мейіріммен жылуын арна ж?ректі?,

Со?ан ?оса ала?ан керек аялы

?сімдік-?мір тірегі,талас бар ма?

Тіршілік ?сімдіксіз жарас?ан ба?-деп,даналы? а?ашымызды ?рлендірдік.

Алмаларды себеттен алып,с?ра?тар?а жауап беріп, даналы? а?ашына апарып іледі.

 

Ба?алау аквариумы ар?ылы ?р топ бірін-бірі тор?а т?скен балы?ты? т?сіне ?арай ба?алайды.(?ызыл-5,жасыл-4,сары-3).

 

III.?ызы?ушылы?ын ояту.Ой-тол?аныс асосация  стратегиясы.

Білу

Шаруашылы? деген не?Осы с?зді естігенде ойлары?а ?андай ??ым келеді?

С?ра??а жауап бере отырып ойланады,саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын ашады.

СТО?,

ОЖЕСО

VI.Негізгі б?лім.

Т?сіну

10 минут

 

 

 

Жа?а саба?.

I-топ1.шаруашылы?ына жалпы сипаттама.2.Отын энергетика кешені.

II-топ.1.Электр энергиясын ?ндіру.2.Металлургия ж?не машина жасау.

III-топ.?нерк?сіпті? бас?а салалары.

Топтар берілген м?тінді о?иды.

 

Таныс?ан а?паратты ж?ппен тал?ылайды.

Флипчартта постер орындайды,топпен.ж?не  бір топ  келесі  топ?а   с?ра?тар дайындап  ?р  топ?а с?ра?  ?ояды .

 

 

 

АКТ ДО,

ОЖЕСО

?олдану

Д?птермен,кескін картамен ж?мыс

О?ушылар?а с?йкестендіру с?ра?тарын беру.

I-топ.

1.Отын ?нерк?сібі саласында ж?мыс істейтіндер ?лесі?

2.Ресейдегі таби?и газды? барлан?ан ?оры ж?нінен алатын орны?

3.Елде ?ндірілетін м?найды? экспорт?а ж?нелетін ?лесі?

II-топ.

топ.

1.Электр энергиясын ?ндіру ж?нінен алатын орны?

2.Ресей жылына ?анша темір кенін ?ндіреді?

3.Ресей жылына ?анша тонна алтын ?ндіреді?

4.Т?сті металлдар ?ндіруден нешінші орында?

III-топ.

1.Саха Республикасында алмасты? % ?ндіріледі?

2.Машина жасау саласында  ?анша к?сіп орын ж?мыс істейді?

3.Атом электор станциясы ?ай жылы іске ?осылды?

4.Жылына ?анша шойын ?ндіріледі,м?най ?ндіріледі ж?не т?сті металлургия ?німін береді?

Слайдта?ы тапсырмаларды орындай отырып.картамен ж?мыс жасайды,Ресей шаруашылы?ы мен ?нерк?сібіне сипаттама бере отырып,?р топты? жауаптарын толы?тырады.

ОмОЖТ

ОБжК

ТжДБО

АКТ

Просмотр содержимого документа
«Орта мерзімдік саба? жоспары ІІІ-де?гей »

Урумбазарова Данагул Мухатаевна мұғалім портфолиосы В1 есебі

№3-топ III деңгей

Талдықорған қаласыСарқан қаласы Алматы облысы Абай атындағы мектеп-гимназияның география пәнінің мұғалімі Урумбазарова Данагул Мухатаевнаның 06.03-18.03 аралығында география пәнінен 10а сыныпқа арналған орта мерзімді сабақ жоспары

Мақсаты:

Тақырыбы

Оқып- үйренудің негізгі мақсаты

Оқытуда қолданылатын әдіс -тәсілдер

Оқып- үйренудің нәтижесі

Бағалау

Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы

Негізгі дерек көздер

1-сабақ

Ресейдің табиғат жағдайы мен табиғат ресурстары

Ресейдің табиғат жағдайының алуан түрлілігі мен табиғат ресурстарымен таныса отырып, ерекшеліктері мен маңызына тоқталып өмірмен байланыстыру

1.СТО(миға шабуыл,бірлескен жұмыс жоба,ойлан-жұптас)

2.АКТ(визуалды сұрақтар,тапсырмалар)

3.Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер(диалог,топтастыру,топтық зерттеу)

4.Формативті бағалау


Табиғат жағдайларымен танысады,ресурстарды ажырата біледі,өмірде орналасу заңдылықтарын ажыратады,сыни тұрғыдан терең ойлау қабілеті дамиды.АКТ ны пайдалана отырып,өткен тақырыппен байланыс жасалды.Карта мен жұмыс жасай отырып,бірін-бірі формативті бағалауға үйренеді.

Формативті бағалау,топта өзара бағалау.

Топпен жұмыста үлгерімі төмен және орта оқушылардың белсенділігін бақылау,сабақ барысында барлық оқушылар топ ережесіне сүйене отырып,қателессе де пікірлерін еркін айтуға ұмтылады.

Бейсенова Ә.

10-сынып география

АКТ сызба нұсқалар,слайд,карталар,сөздік,интернет, үлестірмелі қағаздар,тақта

2-сабақ

Халқы

Ресей Республикасының халқы мен оның құрамы жөнінде мәлімет бере отырып, орналасуымен қоныстану ерекшеліктеріне тоқталу

1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер(диалог,топтастыру,топтық зерттеу)

2.СТО(миға шабуыл)

3.АКТ,жеке топпен жұмыс.

4.Формативті бағалау

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту(деңгейлік тапсырмаларды оқыту.)


Ресейдің демографиялық көрсеткіштерін ,халықтың ұлттық құрамы.Постермен жұмыс.I-топ

Орналасуы,еңбек ресурстары.II-топ

Ресейдегі халық тығыздығы,кестемен жұмыс.III-топ

Ірі қалалары.VI-топ

Әр топ басшылары жеке-жеке қорғайды,өзара бағалай білуге сенімді болады.

Топтар бір-бірін бағалауы,формативті бағалау

Оқушылардың белсенділігі артады ой-қозғау сұрақ тапсыпмалар ұйымдастырылды.Үлгерімі жақсы оқушылырдың ұйымдастырушылық көшбасшылық қабілеттеріне бақылау жүргізілді.

Бейсенова Ә.

10-сынып география

АКТ сызба нұсқалар,слайд,карталар,сөздік,интернет.

3-сабақ

Ресей шаруашылығы.Өнеркәсібі

Ресейдің шаруашылық жүйесінің құрылымдық өзгерістер түрлеріне мәлімет беру.Өнеркәсіптің жетекші саласы туралы білімдерін дамыту.

1.СТО(миға шабуыл,бірлескен жұмыс жоба,ойлан-жұптас)

2.АКТ(визуалды сұрақтар,тапсырмалар)

3.Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер(диалог,топтастыру,топтық зерттеу)

4.Формативті бағалау


Шаруашылығы жайында жалпы сипаттама.Отын –энергетика кешені.I-топ

Электр энергия,металлургия машина жасау,постер қорғау.II-топ

Өнеркәсіптің басқа салаларына тоқталу,картамен жұмыс.III-топ

Формативті бағалау критерийлері арқылы бағалау парағы.

Топпен жұмыста талантты,дарынды оқушылыр көбірек пікірлерін айтады.Сабақ барысында бірін-бірі бағалауды үйренеді.

Бейсенова Ә.

10-сынып география

АКТ сызба нұсқалар,слайд,карталар,сөздік,интернет,үлестірмелі қағаздар,тақта

4-сабақ

Ауыл шаруашылығы және көлік географиясы

Ауыл шаруашылығының салаларының басты айырмашылығымен таныса отырып,жетекші саласы туралы түсініктерін нығайту арқылы,есте сақтау

1.СТО(миға шабуыл,бірлескен жұмыс жоба,ойлан-жұптас)

2.АКТ(визуалды сұрақтар,тапсырмалар)

3.Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер(диалог,топтастыру,топтық зерттеу)

4.Оқытуды басқару және көшбасшылық(мұғалім бағыт -бағдар беруші)

5.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай оқыту

6.ОүБ және ОБ (формативті бағалау)

Ауыл шаруашылығы,өсімдік шаруашылығы.I-топ

Мал шаруашылығы.II-топ

Негізгі көлік түрлері.Байланыс.III-топ

Өзара бағалау.(Табыс өлшемдері бойынша )

Жиынтық бағалау(мұғалім жмынтық бағаны журналға қояды)

Мерсер мен Фишер /1993/ЖАДА-ның тапсырманы оқушылардың топ алдында жауапкершіліктері артады.Өз ойларын ортаға сала біледі.Ойлау қабілеттері артады.

Бейсенова Ә.

10-сынып география

АКТ сызба нұсқалар,слайд,карталар,сөздік,интернет,үлестірмелі қағаздар,тақта

Сабақ жоспары Д.М.УРУМБАЗАРОВА III-топСынып


10

4-сабақ

Модуль

Сабақтың тақырыбы

Ресей шаруашылығы.Өнеркәсібі.Сілтеме

Интерактивті тақта ,оқулық, атлас карта,слайд,қосымша деректер.
Жалпы мақсаты

Оқушыларға Ресей шаруашылығың құрылымы мен аумақтық айырмашылықтарын ажыратуға үйрету;топпен жұмыс істей отырып өз бетінше зерттеуге,тануға үйрету;өмірімен байланыстыру.Күтілетін нәтижесі

-cын тұрғысынан ойлауға үйренеді;

-шығармашылық қабілеттері өседі;

-тақырыпты меңгеріп алған білімдерін өмірде пайдаланады;

-өздігінен ізденеді,

-ойларын сыни тұрғыдан дәлелдеуге дағдыланады;

-дерек көздері арқылы әр шаруашылықты ажырата алады;

-ортақ шешімге келеді;
Түйінді идея:

Есте сақтау қабілеттері қалыптасады;Шаруашылықты талдау,деректер жинау;оқушының еркін ойлауына,олардың ой қорытуына,өзіндік пайымдау жасауына ықпал тигізу,өзіндік ой-пікірін дәйекті жүйелі түрде айта білуге,ұтымды сөйлеуге баулу.Оқыту әдістері

Топтық жұмыс ұйымдастыру;

СТО;

АКТ;I.Ұйымдастыру.

Оқушыларға психологиялық ахуал туғызу.(Алғашқы рефлекция кезеңі)
3минут

Мұғалімнің іс-әрекеті:


1.Балалар,көңіл-күйлерің қалай?

2.Қандай сезімде тұрсыңдар?


Ендеше отаға шығып шаттық шеңберін құрайық.


3.Тропикалық жаңбыр тренингін орындату.


4.Брелоктарды түстеріне қарай (қызыл,жасыл,сарғыш) 3 топқа бөліну.

Оқушының іс-әрекеті:

Оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап береді.


Ортаға шығып шаттық

шеңберін құрады.


Қолдарын кеуделеріне соғып,жаңбырдың дыбысын шығарып,бейнелейді.

Оқушылар 3 топқа бөлініп отырады.

ОБжК

II.Үй тапсырмасын тексеру.

1.Себет ішіндегі алмалар» әдісімен үй тапсырмасын сұрау.Себеттерді топтарға түстеріне қарай бөліп беру.

2.Жасыл желек жердің сәні саялы

Қамқор болсаң жапырағын жаяды,

Мейіріммен жылуын арна жүректің,

Соған қоса алақан керек аялы

Өсімдік-өмір тірегі,талас бар ма?

Тіршілік өсімдіксіз жарасқан ба?-деп,даналық ағашымызды әрлендірдік.

Алмаларды себеттен алып,сұрақтарға жауап беріп, даналық ағашына апарып іледі.


Бағалау аквариумы арқылы әр топ бірін-бірі торға түскен балықтың түсіне қарай бағалайды.(қызыл-5,жасыл-4,сары-3).


III.Қызығушылығын ояту.Ой-толғаныс асосация стратегиясы.

Білу

Шаруашылық деген не?Осы сөзді естігенде ойларыңа қандай ұғым келеді?

Сұраққа жауап бере отырып ойланады,сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашады.

СТОү,

ОЖЕСО

VI.Негізгі бөлім.

Түсіну

10 минут
Жаңа сабақ.

I-топ1.шаруашылығына жалпы сипаттама.2.Отын энергетика кешені.

II-топ.1.Электр энергиясын өндіру.2.Металлургия және машина жасау.

III-топ.Өнеркәсіптің басқа салалары.

Топтар берілген мәтінді оқиды.


Танысқан ақпаратты жұппен талқылайды.

Флипчартта постер орындайды,топпен.және бір топ келесі топқа сұрақтар дайындап әр топқа сұрақ қояды .
АКТ ДО,

ОЖЕСО

Қолдану

Дәптермен,кескін картамен жұмыс

Оқушыларға сәйкестендіру сұрақтарын беру.

I-топ.

1.Отын өнеркәсібі саласында жөмыс істейтіндер үлесі?

2.Ресейдегі табиғи газдың барланған қоры жөнінен алатын орны?

3.Елде өндірілетін мұнайдың экспортқа жөнелетін үлесі?

II-топ.

топ.

1.Электр энергиясын өндіру жөнінен алатын орны?

2.Ресей жылына қанша темір кенін өндіреді?

3.Ресей жылына қанша тонна алтын өндіреді?

4.Түсті металлдар өндіруден нешінші орында?

III-топ.

1.Саха Республикасында алмастың % өндіріледі?

2.Машина жасау саласында қанша кәсіп орын жұмыс істейді?

3.Атом электор станциясы қай жылы іске қосылды?

4.Жылына қанша шойын өндіріледі,мұнай өндіріледі және түсті металлургия өнімін береді?

Слайдтағы тапсырмаларды орындай отырып.картамен жқмыс жасайды,Ресей шаруашылығы мен өнеркәсібіне сипаттама бере отырып,әр топтың жауаптарын толықтырады.

ОмОЖТ

ОБжК

ТжДБО

АКТ

Талдау

Географиялық диктан


Әр топқа жеке беріледі,оқушылар талдайды.


Жинақтау

Нені үйрендім?

Не ұнады?


Не ұнамады?

Не білгім

Келеді?

Алған ақпарат негізінде,кестені толтыру арқылы қорытынды жасау


Бағалау

Аралық бағалау.Топ басшылары топ мүшелерін бағалайды.Үйге тапсырма

Ресей шаруашылығымен өнеркәсібіне мәліметтер жинау

Интернеттен,кітапханадан ізденіп,қосымша мәлімет жинайды.
Географиялық диктант

I-топ

 • Ресей Федерациясы-өтпелі экономика тән ............................................ ел.

 • Ел экспортының 40%-ын .................................... құрайды.

 • Табиғи газдың барланған қоры жөнінен ....... алады.  

 • Ең ірі мұнай алабы ........................  

 • Мұнай ............................ теңіздерінің қайраңдарында, Шығыс Сібірде табылған.

 • Көмір өндіру жөнінен Ресей дүниежүзінде ..................... алады.

Географиялық диктант

II-топ

 • Қара металлургия ................................. сияқты қара металл кендерін өндірумен және өңдеумен айналысады. 

 • Марганец ................................ облыстарында,ал хром ...................... облысында өндіріледі. 

 • Елде ..............астам түсті металл түрлері өндіріледі. 

 • Ресейдегі алмастың 90%-ы ............................. өндіріледі. 

 • Жалпы алғанда ,түсті металлургияның дамыған аудандары ............................................. болып табылады. 

 • Троллейбус шығаратын жалғыз зауыт ............ қаласында орналасқан.

Географиялық диктант

III-топ

 • Күкірт қышқылын өндіруден .......... минералды тыңайтқыш бойынша......... орын алады

 • Елдегі ағаш сүрегінің жалпы қоры шамамен .................. құрайды.

 • Ағаш сүрегін толық пайдалану мақсатында салынған кәсіпорындар ............................................... бар. 

 • Ресейде жылына шамамен ................ балық ауланып өңделеді.

 • Ресейдің орман өнеркәсібінің өнімдерінің басым көпшілігі.......................... түрінде сыртқы нарықта сатылады.

 • Ресей аумағының жартысына жуығын ...................... алып жатыр.

Күні


Сабақ тақырыбы


Сілтеме


Жалпы мақсаттар


Күтілетін нәтижелер


Түйінді идеялар


Орындалатын іс әрекеттер

Мұғалімнің орындайтын іс әрекеттері

Оқушының орындайтын іс әрекеттері

Оқыту әдістері
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Орта мерзімдік саба? жоспары ІІІ-де?гей

Автор: Урумбазарова Данагул Мухатаевна

Дата: 20.01.2015

Номер свидетельства: 158409

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "Орта мерзімді жоспар "
  ["seo_title"] => string(24) "orta-mierzimdi-zhospar-2"
  ["file_id"] => string(6) "198789"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1428468552"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(112) "?дебиеттік о?у "Маужырап бар?ыт ?о?ыр к?з" орта мерзімді жоспар "
  ["seo_title"] => string(69) "diebiiettik-ok-u-mauzhyrap-bark-yt-k-on-yr-kuz-orta-mierzimdi-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "132741"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416404300"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "8 сынып ?шін орта мерзімді жоспар (геометрия) "
  ["seo_title"] => string(50) "8-synyp-ushin-orta-mierzimdi-zhospar-ghieomietriia"
  ["file_id"] => string(6) "239604"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1444828728"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "?дебиеттік о?у "Жеміс ба?ында" орта мерзімді саба? жоспары "
  ["seo_title"] => string(63) "diebiiettik-ok-u-zhiemis-bag-ynda-orta-mierzimdi-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "133424"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416504625"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "?дебиеттік о?у "Атадан ?ал?ан асыл м?ра" орта мерзімді жоспар. "
  ["seo_title"] => string(66) "diebiiettik-ok-u-atadan-k-alg-an-asyl-mu-ra-orta-mierzimdi-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "128819"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1415564732"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства