kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспарлары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Дене шыны?тыру п?нінен саба? жоспары

Саба? та?ырыбы: Акробатикалы? жатты?улаларды ?йрету.

Ал?а арт?а аунау, жауырын?а т?ру.

Саба? ма?саты:  а) Ал?а арт?а  аунау,  жауырын?а т?руды ?йрету.

                                б) О?ушыларды? денсаулы?ын ны?айту.

                                в) С.?.С баулу. Тез шешім ?абылдау?а ?йрету.

?тілетін орны: Спорт зал.

?тілетін к?ні

?олданылатын ??рал-жабды?тар:  Гимнастикалы? т?сеніш, ыс?ыры?

?тілетін сынып: 5

Ж?ргізуші: Омарова М.М.

Саба? мазм?ны

?айталау саны

?дістемелік н?с?аулар

Кіріспе б?лімі 15-18 минут

Жалпы сап?а т?ру, кезекші м?ліметі, с?лемдесу, тізім бойынша т?гелдеу. Саба? мазм?нын ?ыс?аша т?сіндіру.

Бір орында?ы жатты?улар. «О?-?А»!, «СОЛ-?А»!, «АЙ-НАЛ»!.

Ж?ру барысында?ы жатты?улар.

а) ая? ?шымен

б) ?кшемен

в) жартылай отырып

г) толы? отырып

д) сапты? ж?ріс

Ж?гіру барысында?ы жатты?улар.

а) жай ж?гіру

б) ая?ты ал?а сермеп

в) тізені жо?ары к?теріп

г) ?кшені жамбас?а ла?тырып

д) о? жа? ?аптал?а тіркемей адым

е) сол жа? ?аптал?а тіркемей адым

ж) ар?амен ж?гіру

з) жылдамды??а

и) тынысты ?алып?а келтіру

Жалпы денені жетілдіру жатты?улары

1.Бір ?алыпты  ая? иы? к?лемінде, ?ол белде

1-4 басты о? жа??а, 5-8 сол жа??а айналдыру.

2.Бір ?алыпты  ая? иы? к?лемінде, ?ол белде

1-басты о? жа??а, 2-сол жа??а, 3-арт?а, 4-ал?а е?кейтеміз.

3.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде ?ол иы?та

1-4 иы?ты алды?а, 5-8 арт?а айналдырамыз

4.Бір ?алыпты  ая? иы? к?лемінде о? ?ол жо?ары, сол ?ол т?менде

1-2о? ?ол арт?а кереміз

3-4 сол ?олды арт?а кереміз.

5.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде, ?ол кеуде алдында б?гілу.

1-2 ?олды кеуде алдында б?гіп кереміз

3-4 ?олды жазып кереміз.

6.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде, о? ?ол жо?арыда, сол ?ол белде

1-2  кеудені сол жа?а е?кейтеміз

3-4 ?олды ауыстырып е?кейтеміз

7.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде,  ?ол белде

1- о? ая??а е?кейеміз

2- орта?а

3- сол

4- Бір ?алыпты

8.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде ?ол т?менде

1- ?ол жо?арыда

2- ?ол ал?а е?кейеміз

3- отырамыз

4- Бір ?алыпты

9.Бір ?алыпты ая? иы? к?лемінде ?ол белде

1-2 о? ая??а

3-4 сол ая??а

5-8 ?ос ая?пен секіреміз

3-4 рет

3-4 рет

4-5 рет

4-5 рет

3-4 рет

3-4 рет

4-5 рет

3-4 рет

4-5 рет

Сап?а т?р?ызу, спортты? киіміне назар аудару.

Жатты?уды на?ты ж?не бірдей орындау.

екі ?ол жо?арыда

?ол белде

?ол тізеде

жатты?уды на?ты ж?не бірдей орындау.

бір ?алыпты тыныс алу

?ол белде

?ол белді? бойында

екі ?ол артта

екі ?олды алды?а айналдыру

екі ?олды арт?а айналдыру

сол иы?пен ?арау

барынша ж?гіру

тыныс алу жатты?улары.

Жатты?уды орындау барысында к?з бір н?ктеге ?арайды.

Жатты?у барысында к?з ашы?, бас толы? енкейеді.

Жатты?у барысында, шынта?ты толы? айналдырамыз

Жатты?у барысында ала?ан ж?мылу, шынта? т?зу.

Жатты?у барысында шынта? иы? к?лемінде.

Жатты?у барысында кеудені о? жа?, сол жа?а барынша е?кейтеміз.

Жатты?у барысында денені толы? е?кейту.

Жатты?у барысында тізе б?гілмейді ж?не сана? бойынша саналады.

Толы? бірдей сана? бойынша орындалады.

Негізгі б?лім 20-22 минут

Жалпы о?ушыларды сап?а т?р?ызып   жа?а саба?ты т?сіндіру.

Акробатикалык ал?а ?арай то??ала? асу, денені жина?тап алып аударылып т?су. О?ан керісінше, арт?а ?арай домалап, асып т?су, жатты?уды? ая? кезінде ?олды тіреу ар?ылы денені аударып т?сіру.

Ал?ада, арт?ада домалап т?суді орындау ?шін жина?талу ?ажет. Жина?талуды ?йренген со?, бастап?ыда біреуді? к?мегі ар?ылы, ал?а ?арай домалап т?суге к?шу керек. О?ушы ж?релеп отырады, бас екі тізені? арасына ?арай е?кейтіледі. Ая?ты тіреп итерілу ?арса?ында ж?не домалап т?суді? алдында басын т?сенішке тигізбей екі тізесіне ?арай жа?ындатады, с?йтіп, денені бірден аударып т?суге к?мектеседі.

Арт?а ?арай домалап т?суде ?уелі шал?алап жатып, ?олды иы?тан асыра тіреу ар?ылы арт?а тербетілеуден баста?ан ж?н. Сосын жауырын?а т?р?ан ?алыптан арт?а ?арай аударылып, ?олды иы?тан асыра еденге тигізіп ?айтадан ж?релеп отыру. Келесі кезек-ж?релеп отырудан арт?а домалап т?су, ?олды тіреп тізерлеп отыру; домалап асып т?сіп, ая?ты алша? ?ойып тіреп т?ру; арт?а ?арай домалап асып т?су.

Ж?реден жартылай отырып, арт?а то??ала? асу, ая?ты т?зу ?стап жауырынмен т?ру, сосын ал?а то??ала? асу, со?ында т?зуленген ая?ты жіберіп, ала?анмен еденге тірелу, ?айтадан ?алпына келу. Д?л осылай, біра? ?олмен ешн?рсеге тірелмеу керек.

Берілген к?рсетілген тапсырманы на?ты

орындалуына назар аудару жеке-жеке

орындалуына техникасына ?атты м?н беру.Кауіпсіздік  ережесін са?тау.Гимнастикалы? т?сенішке   отыруына,  т?руына  када?алап, ?ателіктерін  айтып к?рсетіп жасату керек.

Жалпы акробатикалы? жатты?уларды ?йренушіні?  ?асында ?ауіпсіздендіруші бол?аны ж?н.

?орытынды б?лім 3-5 минут

О?ушыларды сап?а т?р?ызу, саба?ты ?орытындылау, ?ателіктерін айту, ?лгеріміне ?арай жалпы немесе жекелей тапсырма беру.

О?ушылармен ?оштасу

Бір сызы? бойымен т?р?ызу.

?ателіктерін айтып, ?йге тапсырма беру.
 

Просмотр содержимого документа
«Саба? жоспарлары»

Дене шынықтыру пәнінен сабақ жоспары


Сабақ тақырыбы: Акробатикалық жаттығулаларды үйрету.

Алға артқа аунау, жауырынға тұру.

Сабақ мақсаты: а) Алға артқа аунау, жауырынға тұруды үйрету.

б) Оқушылардың денсаулығын нығайту.

в) С.Ө.С баулу. Тез шешім қабылдауға үйрету.

Өтілетін орны: Спорт зал.

Өтілетін күні:

Қолданылатын құрал-жабдықтар: Гимнастикалық төсеніш, ысқырық

Өтілетін сынып: 5

Жүргізуші: Омарова М.М.Сабақ мазмұны

Қайталау саны

Әдістемелік нұсқаулар

Кіріспе бөлімі 15-18 минут

Жалпы сапқа тұру, кезекші мәліметі, сәлемдесу, тізім бойынша түгелдеу. Сабақ мазмұнын қысқаша түсіндіру.

Бір орындағы жаттығулар. «ОҢ-ҒА»!, «СОЛ-ҒА»!, «АЙ-НАЛ»!.

Жүру барысындағы жаттығулар.

а) аяқ ұшымен

б) өкшемен

в) жартылай отырып

г) толық отырып

д) саптық жүріс

Жүгіру барысындағы жаттығулар.

а) жай жүгіру

б) аяқты алға сермеп

в) тізені жоғары көтеріп

г) өкшені жамбасқа лақтырып

д) оң жақ қапталға тіркемей адым

е) сол жақ қапталға тіркемей адым

ж) арқамен жүгіру

з) жылдамдыққа

и) тынысты қалыпқа келтіру

Жалпы денені жетілдіру жаттығулары

1.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, қол белде

1-4 басты оң жаққа, 5-8 сол жаққа айналдыру.

2.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, қол белде

1-басты оң жаққа, 2-сол жаққа, 3-артқа, 4-алға еңкейтеміз.

3.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол иықта

1-4 иықты алдыға, 5-8 артқа айналдырамыз

4.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде оң қол жоғары, сол қол төменде

1-2оң қол артқа кереміз

3-4 сол қолды артқа кереміз.

5.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, қол кеуде алдында бүгілу.

1-2 қолды кеуде алдында бүгіп кереміз

3-4 қолды жазып кереміз.

6.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, оң қол жоғарыда, сол қол белде

1-2 кеудені сол жақа еңкейтеміз

3-4 қолды ауыстырып еңкейтеміз

7.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде, қол белде

1- оң аяққа еңкейеміз

2- ортаға

3- сол

4- Бір қалыпты

8.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол төменде

1- қол жоғарыда

2- қол алға еңкейеміз

3- отырамыз

4- Бір қалыпты

9.Бір қалыпты аяқ иық көлемінде қол белде

1-2 оң аяққа

3-4 сол аяққа

5-8 қос аяқпен секіреміз

3-4 рет3-4 рет4-5 рет
4-5 рет

3-4 рет3-4 рет

4-5 рет
3-4 рет

4-5 рет

Сапқа тұрғызу, спорттық киіміне назар аудару.


Жаттығуды нақты және бірдей орындау.


екі қол жоғарыда

қол белде

қол тізеде

жаттығуды нақты және бірдей орындау.

бір қалыпты тыныс алу

қол белде

қол белдің бойында

екі қол артта

екі қолды алдыға айналдыру

екі қолды артқа айналдыру

сол иықпен қарау

барынша жүгіру

тыныс алу жаттығулары.


Жаттығуды орындау барысында көз бір нүктеге қарайды.

Жаттығу барысында көз ашық, бас толық енкейеді.


Жаттығу барысында, шынтақты толық айналдырамыз


Жаттығу барысында алақан жұмылу, шынтақ түзу.
Жаттығу барысында шынтақ иық көлемінде.


Жаттығу барысында кеудені оң жақ, сол жақа барынша еңкейтеміз.Жаттығу барысында денені толық еңкейту.Жаттығу барысында тізе бүгілмейді және санақ бойынша саналады.Толық бірдей санақ бойынша орындалады.

Негізгі бөлім 20-22 минут


Жалпы оқушыларды сапқа тұрғызып жаңа сабақты түсіндіру.

Акробатикалык алға қарай тоңқалаң асу, денені жинақтап алып аударылып түсу. Оған керісінше, артқа қарай домалап, асып түсу, жаттығудың аяқ кезінде қолды тіреу арқылы денені аударып түсіру.

Алғада, артқада домалап түсуді орындау үшін жинақталу қажет. Жинақталуды үйренген соң, бастапқыда біреудің көмегі арқылы, алға қарай домалап түсуге көшу керек. Оқушы жүрелеп отырады, бас екі тізенің арасына қарай еңкейтіледі. Аяқты тіреп итерілу қарсаңында және домалап түсудің алдында басын төсенішке тигізбей екі тізесіне қарай жақындатады, сөйтіп, денені бірден аударып түсуге көмектеседі.

Артқа қарай домалап түсуде әуелі шалқалап жатып, қолды иықтан асыра тіреу арқылы артқа тербетілеуден бастаған жөн. Сосын жауырынға тұрған қалыптан артқа қарай аударылып, қолды иықтан асыра еденге тигізіп қайтадан жүрелеп отыру. Келесі кезек-жүрелеп отырудан артқа домалап түсу, қолды тіреп тізерлеп отыру; домалап асып түсіп, аяқты алшақ қойып тіреп тұру; артқа қарай домалап асып түсу.

Жүреден жартылай отырып, артқа тоңқалаң асу, аяқты түзу ұстап жауырынмен тұру, сосын алға тоңқалаң асу, соңында түзуленген аяқты жіберіп, алақанмен еденге тірелу, қайтадан қалпына келу. Дәл осылай, бірақ қолмен ешнәрсеге тірелмеу керек.


Берілген көрсетілген тапсырманы нақты

орындалуына назар аудару жеке-жеке

орындалуына техникасына қатты мән беру.Кауіпсіздік ережесін сақтау.Гимнастикалық төсенішке отыруына , тұруына кадағалап, қателіктерін айтып көрсетіп жасату керек.

Жалпы акробатикалық жаттығуларды үйренушінің қасында қауіпсіздендіруші болғаны жөн.Қорытынды бөлім 3-5 минут

Оқушыларды сапқа тұрғызу, сабақты қорытындылау, қателіктерін айту, үлгеріміне қарай жалпы немесе жекелей тапсырма беру.

Оқушылармен қоштасу

Бір сызық бойымен тұрғызу.

Қателіктерін айтып, үйге тапсырма беру.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба? жоспарлары

Автор: Ілдебай Н?рымбек Нуарбек?лы

Дата: 01.03.2016

Номер свидетельства: 300793

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "Бастауыш сынып саба? жоспарлары"
  ["seo_title"] => string(30) "bastauyshsynypsabakzhosparlary"
  ["file_id"] => string(6) "323468"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461919696"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Ана тілі сабағынан сабақ жоспарлары"
  ["seo_title"] => string(37) "ana_tili_sabag_ynan_sabak_zhosparlary"
  ["file_id"] => string(6) "387308"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486111776"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "2 сынып?а арнал?ан 2 то?сан саба? жоспарлары"
  ["seo_title"] => string(39) "2synypkaarnalgan2toksansabakzhosparlary"
  ["file_id"] => string(6) "260908"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1449047911"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "?аза? мектептеріне арнал?ан 6 сынып саба? жоспарлары 2015 - 2016 о?у жылы"
  ["seo_title"] => string(80) "k-azak-miektieptierinie-arnalg-an-6-synyp-sabak-zhosparlary-2015-2016-ok-u-zhyly"
  ["file_id"] => string(6) "317126"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1460284720"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "мектепалды даярлы? сыныбына арнал?ан саба? жоспарлары"
  ["seo_title"] => string(52) "miektiepaldydaiarlyksynybynaarnalgansabakzhosparlary"
  ["file_id"] => string(6) "330369"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1464239548"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства