kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Денсаулық сақтау технологияларын пайдалану"

Нажмите, чтобы узнать подробности

О здоровьесберегающих технологиях  вдошкольных учреждениях.

Просмотр содержимого документа
«"Денсаулық сақтау технологияларын пайдалану"»

«Мен білетін жалғыз әдемілік - ол денсаулық.»                                  Гейне Генрих  Карагуланова Кенже Смакановна  « Аягөз қалалық № 1 бөбекжай-балабақша» КМҚК Дене шынықтыру пәні мұғалімі.

«Мен білетін жалғыз әдемілік - ол денсаулық.»                                  Гейне Генрих Карагуланова Кенже Смакановна « Аягөз қалалық № 1 бөбекжай-балабақша» КМҚК Дене шынықтыру пәні мұғалімі.

«Мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологияларын пайдалану»

«Мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологияларын пайдалану»

«Денсаулық сақтау технологиялары» ол мектепке дейінгі мекемеде баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған түрлі формалары мен тәсілдер. Баланың денсаулығын сақтау және нығайту, дене жаттығуларын жасауға қызғушылықтарын арттыру, қимылдық іскерліктерін жақсартуда мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологияларының түрлері: * балабақшада оқу-тәрбие жұмыстарын заман талабына сай жүргізу ; * баланың денсаулығын сақтау мен нығайту мәселелерін тиімді шешу медициналық және педагогикалық қызметкерлердің бірлескен нәтижелі еңбектеріне байланысты ; * дене тәрбие сабақтарында дәстүрден тыс құрал-жабдықтарды қолданған жөн; * мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау іс-шаралары кешенді де жүйелі  жүргізілуі қажет .

«Денсаулық сақтау технологиялары» ол мектепке дейінгі мекемеде баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған түрлі формалары мен тәсілдер. Баланың денсаулығын сақтау және нығайту, дене жаттығуларын жасауға қызғушылықтарын арттыру, қимылдық іскерліктерін жақсартуда мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологияларының түрлері: * балабақшада оқу-тәрбие жұмыстарын заман талабына сай жүргізу ; * баланың денсаулығын сақтау мен нығайту мәселелерін тиімді шешу медициналық және педагогикалық қызметкерлердің бірлескен нәтижелі еңбектеріне байланысты ; * дене тәрбие сабақтарында дәстүрден тыс құрал-жабдықтарды қолданған жөн; * мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау іс-шаралары кешенді де жүйелі  жүргізілуі қажет .

Денсаулық сақтау технологияларының кешенді жүргізудің басты мақсаты : мектепке дейінгі балалардың қимыл-әрекеттерін жетілдіріп, оның ағзасын суыққа төзімді болуға жаттықтыру.  Шынықтырудың негізгі  міндеттері :б аланың тұлғалық ерекшелігін ескере күш-қайраттарын қалыптастыру және денсаулығын шынықтыруды жүзеге асыру.

Денсаулық сақтау технологияларының кешенді жүргізудің басты мақсаты : мектепке дейінгі балалардың қимыл-әрекеттерін жетілдіріп, оның ағзасын суыққа төзімді болуға жаттықтыру. Шынықтырудың негізгі  міндеттері аланың тұлғалық ерекшелігін ескере күш-қайраттарын қалыптастыру және денсаулығын шынықтыруды жүзеге асыру.

Денсаулық сақтау технологиясы балабақшада мынадай бағытта жүргізіледі: а) Денсаулық сақтау және ынталандыру технологияларына жағдай жасау; б) Салауатты өмір салтын үйрету технологиясы; ә) Түзету технологиялары.

Денсаулық сақтау технологиясы балабақшада мынадай бағытта жүргізіледі: а) Денсаулық сақтау және ынталандыру технологияларына жағдай жасау; б) Салауатты өмір салтын үйрету технологиясы; ә) Түзету технологиялары.

Денсаулық сақтау және ынталандыру технологияларына мыналар жатады:      - Сергіту сәті      - көзге арналған жаттығулар      - тыныс алу жаттығулары           - қимылды ойындар      - саусаққа арналған жаттығулар      - ритмопластика      - релаксация

Денсаулық сақтау және ынталандыру технологияларына мыналар жатады:      - Сергіту сәті      - көзге арналған жаттығулар      - тыныс алу жаттығулары           - қимылды ойындар      - саусаққа арналған жаттығулар      - ритмопластика      - релаксация

Салауатты өмір салтын үйрету технологияларына мыналар жатады:      - ертеңгілік жаттығулар      - нүктелі жаттығулар

Салауатты өмір салтын үйрету технологияларына мыналар жатады:      - ертеңгілік жаттығулар      - нүктелі жаттығулар

Түзету технологияларына мыналар жатады:      - ертегі терапия

Түзету технологияларына мыналар жатады:      - ертегі терапия

Релаксация латынша (relahatio-тынығу,босаңсу) - толық және бұлшық  еттің кейбір бөліктерінің босаңсуымен байланысты тыныштық жағдайы.

Релаксация латынша (relahatio-тынығу,босаңсу) - толық және бұлшық  еттің кейбір бөліктерінің босаңсуымен байланысты тыныштық жағдайы.

Қopытынды  Денсаулық сақтау технологияларын осылай бөлуі шартты емес. Мысалы алсақ, түзету технологиясы коммуникативтік ойындардан басталып, релаксациямен аяқталуы мүмкін. Ал ертегі баланың ерте сәбилік шағынан бастап сүйемелдесе, классикалық музыка баланың құрасу ішіндегі кезінен қабылданады.Динамикалық үзілістік де әртүрлі гимнастика түрлері енуі мүмкін – көзге арналған, тыныс алу, т.б. Тіпті бөлмені безендірілуінің түстері баланың көңіл-күйіне арнайы іс-әрекетсіз-ақ әсерін .Баланы тәрбиелеу және оқыту этаптарындағы денсаулығын нығайту және сақтауды қалыптастыруға бағытталған  бар білім салаларымен өзара байланысты  және өзара әрекеттеседі.Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін сапалы дәрежеге келтіру қазіргі Қазақстанның білім беру саласындағы өзекті мәселенің бірі болып табылады. Осы маңызды жұмысын іске асыру барысында тарихи ел арасында қалыптасқан ойын түрлері баланың денесін шынықтыру барысында ұтымды пайдалануды зерттеу маңызды сала болып табылады, себебі халық арасында таралған ойындар баланың сүйіп ойнайтын және оның күш - жігерін жетілдіретін әсерімен ерекшеленеді. Соңғы жылдарда зерттелген көптеген ғылыми еңбектердің негізгі тұжырымдамасы бойынша осы мектеп жасына дейінгі балалардың дене шынықтырудың нақты бір мақсатты бағытпен дамытқанда ғана денсаулығы нығайып, жұмыс жасау қабілеті дамып жеке тұлға болып қалыптасуына тікелей әсері бар екендігі дәлелденуде.  

Әр қашанда балаларымыздың дені сау, көңілдері шат болсын! Назарларыңызға рахмет! Күндеріңіз жақсы болсын!

Әр қашанда балаларымыздың дені сау, көңілдері шат болсын! Назарларыңызға рахмет! Күндеріңіз жақсы болсын!

Пайдаланылған әдебиеттеp тiзiмi   1.    ЖалмагамбетоваБ.Ч., Сеременко Н.П., 2013. Организация здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях области.2.    Г.У.Демешева.,Педагогические условия формирования основ здоровьесберегающей компетентности у детей предшкольного возраста., Білім, ғылыми – педагогикалық журнал-2010.  - №53.    Жұмaбeкoвa Ф.Н.Тәpбиe нeгiзi бaлaбaқшaдa // Oтбacы жәнe бaлaбaқшa. -2009. №1.4.    КeнжeбaeвТ., Aбдиpoв М.  Мeктeпкe дeйiнгiпeдaгoгикa.- Aлмaты, 19855.    ApыcбaeвaЗ. Иннoвaциялық әдic-тәciлдepдi қoлдaнy epeкшeлiктepi. // Қaзaқcтaн мeктeбi. № 1. 2007 . 69-70 б.6.    Бoгycлaвcкaя З.М., Cмиpнoвa E.O. Мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы бaлaлapғaapнaлғaн дaмытy oйындapы. – М., 1991.7.     Ядэшкo В.И, CoхинaФ.A. Мeктeп жacынa дeйiнгi пeдaгoгикa. Aлмaты, Мeктeп.1982.    

Пайдаланылған әдебиеттеp тiзiмi   1.    ЖалмагамбетоваБ.Ч., Сеременко Н.П., 2013. Организация здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях области.2.    Г.У.Демешева.,Педагогические условия формирования основ здоровьесберегающей компетентности у детей предшкольного возраста., Білім, ғылыми – педагогикалық журнал-2010.  - №53.    Жұмaбeкoвa Ф.Н.Тәpбиe нeгiзi бaлaбaқшaдa // Oтбacы жәнe бaлaбaқшa. -2009. №1.4.    КeнжeбaeвТ., Aбдиpoв М.  Мeктeпкe дeйiнгiпeдaгoгикa.- Aлмaты, 19855.    ApыcбaeвaЗ. Иннoвaциялық әдic-тәciлдepдi қoлдaнy epeкшeлiктepi. // Қaзaқcтaн мeктeбi. № 1. 2007 . 69-70 б.6.    Бoгycлaвcкaя З.М., Cмиpнoвa E.O. Мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы бaлaлapғaapнaлғaн дaмытy oйындapы. – М., 1991.7.     Ядэшкo В.И, CoхинaФ.A. Мeктeп жacынa дeйiнгi пeдaгoгикa. Aлмaты, Мeктeп.1982.    


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
"Денсаулық сақтау технологияларын пайдалану"

Автор: Карагуланова Кенже Смакановна

Дата: 26.04.2017

Номер свидетельства: 411680

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) ""Шығармашылық қиял""
  ["seo_title"] => string(22) "shyg_armashylyk_k_iial"
  ["file_id"] => string(6) "471741"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1527767133"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(166) "Робот техникасы курсына кіріспе: Робот техникасыны? негіздері, пайдалану салалары, т?рлері"
  ["seo_title"] => string(87) "robottiekhnikasykursynakirispierobottiekhnikasynynnieghizdieripaidalanusalalaryturlieri"
  ["file_id"] => string(6) "337427"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1468411947"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(142) "ДЕНЕ Т?РБИЕСІ САБА?ЫНДА О?ЫТУДЫ? ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІ? ТИІМДІ ЖА?ТАРЫ "
  ["seo_title"] => string(93) "dienie-t-rbiiesi-sabag-ynda-ok-ytudyn-zhan-a-tiekhnologiialaryn-iengizudin-tiimdi-zhak-tary-1"
  ["file_id"] => string(6) "125939"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1415098531"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(159) "Баяндама.ДЕНЕ Т?РБИЕСІ САБА?ЫНДА О?ЫТУДЫ? ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІ? ТИІМДІ ЖА?ТАРЫ "
  ["seo_title"] => string(101) "baiandama-dienie-t-rbiiesi-sabag-ynda-ok-ytudyn-zhan-a-tiekhnologiialaryn-iengizudin-tiimdi-zhak-tary"
  ["file_id"] => string(6) "157518"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421599761"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(143) "ДЕНЕ Т?РБИЕСІ САБА?ЫНДА О?ЫТУДЫ? ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІ? ТИІМДІ ЖА?ТАРЫ "
  ["seo_title"] => string(91) "dienie-t-rbiiesi-sabag-ynda-ok-ytudyn-zhan-a-tiekhnologiialaryn-iengizudin-tiimdi-zhak-tary"
  ["file_id"] => string(6) "122829"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1414343066"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства