kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?айшымен сурет салу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Райкулова Бахтигул Берекетовна

Жамбыл облысы Шу ?аласы «Астана» балаба?шасыны?   т?рбиешісі  

Та?ырыбы:«?АЙШЫМЕН СУРЕТ САЛУ».

Білім   беру  саласы :  «?атынас», «Таным», «?леуметтік орта», «Шы?армашылы? »

?йымдастырыл?ан   о?у  іс-?рекеті  т?рі  :    Тіл  дамыту ,математика, к?ркем ?дебиет, жапсыру

Та?ырыбы :    «?айшымен сурет салу»

Ма?саты : Балаларды суреттерінде ?ыс?ы таби?ат туралы ?з ?серлерін к?рсете алу?а, к?ріністік суретті? композициясын ??растыру?а, ?айшыны д?рыс ?олдану?а ?йрету. Балаларды? шы?армашылы?     ?абілетін, ой-?рісін дамыту. ??ыптылы??а т?рбиелеу.

??рал-жабды?тар: ?ыс бейнесі суреті, т?сті ?а?аздар, желім, ?айшы

С?здік ж?мыс:

Т?рбиешіні?  іс-?рекеті

Балаларды?  іс-?рекеті

М ?

І?

Балалар, бізді? саба?ымыз?а ?она?тар келіп отыр, ?она?тармен с?лемдесейік.

Балалар енді ше?берге т?райы?. Балалар ?азір ?ыс мезгілі бол?анды?тан даладан суды? м?з, ?ар, б?лт, ?ырау

т с.с т?рлерін та?дап алып, оларды? ?асиеттеріне ?арай бір-бірімізге тілек айта аламыз.. Б?лар суы? бол?анымен бір-бірімізге жа?сы тілектер айта аламыз.

- Балалар мен сендерге ?ле? шума?ын о?ып беремін. Сендер ?ле?де ?ай жыл мезгілі туралы айтыл?анын айты?дар?

     А?аштарды? жапыра?ын

     Ашулы жел тонайды

     А? жамыл?ан атырабым

     ?ар борайды, борайды

     Жел гулейді, то?тамайды,

     ?ар борайды, борайды

     Асыл ?ария а? самайлы

     Алды артымды орайды.

    Жауа-жауа, ?ар жауып к?п,

     Ш???ырлар?а толады

     Иы?ы?а ?онады кеп,

     Мойны?а да ?онады.

     ?йі?е де симайсы?

      Таби?атты? а? к?рпесін

      Басу?а да ?имайсы?.

- Балалар, ?ыс-жылды? тамаша бір мезгілі. Таби?атты ?андай ?сем, айналаны? б?рі аппа?, біра? жа?ында б?л мезгіл де бітеді.

- Балалар айты?даршы ?ыс мезгілінде ?анша ай бар?

- Д?рыс айтасы?дар,  ?азір ?ыс мезгіліні?  ?ай айы?

- А?пан ?ыс мезгіліні? со??ы айы. А?пан айы-?ата? ай, ?ыс?а ай. Сендерге ?ыс мезгілі ?най ма? ?ыс мезгілінде к??ілді с?ттері?ді естері?е т?сірі?дерші.

- ?р мезгілді? ?зіні? ерекшеліктері болады.

 Ал балалар, сендер осы ?ыс мезгілі туралы та?па? білесі?дер ме?

?ыс: С?лематсы?дар ма, балалар! Сендерді? мен туралы ??гімелесіп, мені еске ал?андары? ?андай жа?сы.

- Балалар ?ысты? ?зі бізге ?она??а келіпті. ?ымбатты ?ыс,т?рлеті?із. Аружан сізге арнап та?па? айтып беремін дейді.

?ыс: Рахмет, ?ызым.Балалар мен сендерге ж?мба? жасыр?ым келіп т?р, шешуін табасы?дар ма!

1. Мамы?тай ?лпа,

?анттай а?    (?ар)

2. ?олы жо?, сурет салады

Тісі жо?,тістеп алады  (аяз)

3. Шелек ?алпа? басында

С?біз екен танауы.

?ыста ?ардан т?рады

Танып к?рші сен оны (А??ала)

4. От?а жанбайды

Су?а батпайды  (м?з)

Жарайсы?дар балалар, сендер мені?  ж?мба?ымды шешемін деп шаршап ?ал?ан шы?арсы?дар. Б?ріміз т?рып сергіту с?тін жасайы?.

Сергіту с?ті: ?ар жауады о? жа?тан

                      ?ар жауады сол жа?тан

                      ?ар ла?тырып ойнаса?

                       Су болады ?ол?аптар

Балалар б?л мені? со??ы айым бол?анды?тан сендермен ?оштасу ма?ан ?те ?иын, енді бір жылдан кейін ?айта кездесеміз.

- ?ымбатты ?ыс, ?апаланба?ыз, біз сізді ?те жа?сы к?реміз. Бізді? балалар сізге арнап, сізді? тамаша к?ріністері?ізді бейнелеп береді. ?ыс, б?гін біз балалармен бірге ерекше бір сурет саламыз. Балалар біз суретті немен саламыз.

- Біз балалар?а ?арандашпен, бояумен, гуашпен, бормен сурет салуды ?йретеміз. Біра? ?айшымен де сурет салу?а болады екен.

Балалармен бірге б?л ?нерді ?олданып к?рейік. Мен сендерге ж?мба? жасырамын, шешуін табы?дар.

        ?зынды к?зейді

         ?исы?ты т?зейді (?айшы)

?айшымен ж?мыс ?иын, біра? ?ызы?ты. ?айшымен ж?мысты бастамас б?рын ?айшыны? ?алай пайда бол?анын айтып берейін.

    «?айшы»

Ерте-ерте ертеде бір ?йде екі пыша? болыпты.

Біріні? т?мсы?ы с?йірлеу, біріні? т?мсы?ы жалпа?тау. Бар айырмашылы?ы сол ?ана, бас?асыны? б?рі бірдей. Со?ан ?арамай екеуі біріне-бірі жа?ындап ?алса болды, ?зара ай?аса кетеді екен. Оларды? осы ?ылы?ына ?бден мезі бол?ан ?й иесі, ?зі ?ста:-?анша айтса? та ты?дамады?дар, ?ой дегенде ?оймады?дар. Мына т?рлері?мен бір-бірі?е к?н к?рсетпейтін сия?тысы?дар. Енді мен, сендерге ерегіскенде, екеуі?ді бірі?сіз бірі? к?н к?ре алмайтындай етемін-депті де, а?аш саптарын ?а?ып тастап, кіндік т?старынан тесіп, сол тесік ар?ылы ?оса?тай салыпты. Осыдан кейін ?рі ?айшыласып бері ?айшыласып бірінсіз бірі к?н к?ре алмайтындарына ?бден к?здері жетіпті. ?стіп д?ниеге ?айшы келіпті.

-          Балалар ?айшымен не істейміз?

-          ?айшы ?андай? ??рал?

Енді, осы ?айшымен сурет саламыз. Мен сендерге «?ыс таби?аты» бейнеленген  суреттерді  к?рсетемін. Осы суреттерді біз ?азір ?айшымен ?иып саламыз. Балалар ?айшымен ж?мыс  жасау ?иын. Біз ?айшыны ?олдан?анда ?немі т?мен ?стауымыз керек. ?айшы ?шкір ж?не ?ткір зат. ?стел басына отыру. Балалар ?азір ?уен ойнайды, сендер к?здері?ді ж?мып, ?ыс мезгілін  к?залдары?а елестеті?дер де, сол елестері?ді ?айшымен ?иып, жапсыры?дар.

  Ж?мыс барысында балаларды ?ада?алап, сал?ан суреттерін ?ыс?а сыйлау.

?ыс: Рахмет балалар, сендер ?здері? ?нерлі екенсі?дер. Суреттері? ?андай ?демі. Мен осы суреттерге ?арап сендерді есіме алып ж?ремін. Енді мені? кетуім керек, уа?ытым келді, біра? сендерді? мынадай ?демі суреттері?е, мен де сендерге сыйлы? беремін. Келесі жылда кездескенше.

- Балалар сендерге саба? ?нады ма?

- Бізге ?она??а кім келді?

- Біз саба?та не жайлы ??гімелестік?

- Біз ?андай сурет салды??

- Біз суретті немен салды??

?айшы ?андай ??рал?

Балалар с?лемдеседі.

Жылулы? ше?бері.?«?ардай ашы?, аппа? бол!», «Б?лттай биік бол!», «М?здай м?лдір, мы?ты бол!», «?ыраудай ?демі бол!».

Балалар т?рбиешімен бірге ше?берге т?рады.

Балалар тая?шаны бір-біріне беріп, тілектер айтады.

. ?ыс мезгілі туралы айтыл?ан.

. ?ыс мезгілінде ?ш ай бар (желто?сан, ?а?тар, а?пан).

?ыс мезгіліні? ?шінші айы а?пан айы.

 ?ыс мезгілі бізге ?найды. ?ыста аппа? ?ар жауады, айнала аппа? ?ар?а айналады. ?ар жау?анда  ?ыс?ы ойын т?рлерін ойнау?а болады. (?ар ла?тыру, шанамен сыр?анау, а??ала жасау,ша??ы  тебу).

Балаларды? жауабы.

Білеміз

Шы?нан сыр?ып т?сті де.

 Келді етекке ?ыс, міне

А? ?арлар а? к?белек.

 ?онды ?йлерді? ?стіне.

 Боран со?ып бірде ?кпек.

 ?йге айдады кір деп тек.

 М?з к?рпеге оранды

 Сулар то?ып,дірдектеп.

    Аула?а ?ар ?йгізді.

 Бетті аяз?а с?йгізді.

 То?басын деп теректер,

?ырау ішік кигізді.

?ысым-а?, ?ысым-а?

Жіберді? ?ысып-а?

?алмаспыз біз деген

Боран?а ?шырап

Аппа?  ?ар жауа бер

Риза ?ой са?ан ел.

Боратты-ау бораным

?айратын ?арай г?р

Біз батыл баламыз

Жылы ?й,?орамыз

Ал ?лпа ?ары?нан

А??ала  саламыз.

Балаларды? жауабы

Балаларды? жауабы: (бояу, гуашь,бор т.б.)

Балаларды? жауабы (?айшы)

Балалрды? жауабы (?иямыз), (?ткір, ?шкір)

Балаларды?   ?здік  ж?мысы.

Балалар ?оштасады

Балаларды? білімдерін бекітіп, с?ра?-жауап ар?ылы саба?ты ?орыту.

РК

К?тілетін  н?тиже::

Біледі: ?ыс мезгілі жайлы ?з с?здерімен ??гімелеп айтады.

Ме?гереді:  ?ысты? ерекшелігін ажыратып, ?ызы?тарын атай алады.

Жасай алуы: ?айшымен ?ию ар?ылы сурет сала алады.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?айшымен сурет салу»

Райкулова Бахтигул Берекетовна

Жамбыл облысы Шу қаласы «Астана» балабақшасының тәрбиешісі

Тақырыбы:«ҚАЙШЫМЕН СУРЕТ САЛУ» .

Білім беру саласы : «Қатынас» , «Таным» , «Әлеуметтік орта», «Шығармашылық »

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті түрі : Тіл дамыту ,математика , көркем әдебиет, жапсыру

Тақырыбы : «Қайшымен сурет салу»

Мақсаты : Балаларды суреттерінде қысқы табиғат туралы өз әсерлерін көрсете алуға, көріністік суреттің композициясын құрастыруға, қайшыны дұрыс қолдануға үйрету. Балалардың шығармашылық қабілетін, ой-өрісін дамыту. Ұқыптылыққа тәрбиелеу.

Құрал-жабдықтар: Қыс бейнесі суреті, түсті қағаздар, желім, қайшы

Сөздік жұмыс:Тәрбиешінің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

М ҚІҰБалалар, біздің сабағымызға қонақтар келіп отыр, қонақтармен сәлемдесейік.

Балалар енді шеңберге тұрайық. Балалар қазір қыс мезгілі болғандықтан даладан судың мұз, қар, бұлт, қырау

т с.с түрлерін таңдап алып, олардың қасиеттеріне қарай бір-бірімізге тілек айта аламыз. . Бұлар суық болғанымен бір-бірімізге жақсы тілектер айта аламыз.
- Балалар мен сендерге өлең шумағын оқып беремін. Сендер өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылғанын айтыңдар?

Ағаштардың жапырағын

Ашулы жел тонайды

Ақ жамылған атырабым

Қар борайды, борайды

Жел гулейді, тоқтамайды,

Қар борайды, борайды

Асыл қария ақ самайлы

Алды артымды орайды.

Жауа-жауа, қар жауып көп,

Шұңқырларға толады

Иығыңа қонады кеп,

Мойныңа да қонады.

Үйіңе де симайсың

Табиғаттың ақ көрпесін

Басуға да қимайсың.

- Балалар, қыс-жылдың тамаша бір мезгілі. Табиғатты қандай әсем, айналаның бәрі аппақ, бірақ жақында бұл мезгіл де бітеді.

- Балалар айтыңдаршы қыс мезгілінде қанша ай бар?

- Дұрыс айтасыңдар, қазір қыс мезгілінің қай айы?

- Ақпан қыс мезгілінің соңғы айы. Ақпан айы-қатаң ай, қысқа ай. Сендерге қыс мезгілі ұнай ма? Қыс мезгілінде көңілді сәттеріңді естеріңе түсіріңдерші.


- Әр мезгілдің өзінің ерекшеліктері болады.

Ал балалар, сендер осы қыс мезгілі туралы тақпақ білесіңдер ме?


Қыс: Сәлематсыңдар ма, балалар! Сендердің мен туралы әңгімелесіп, мені еске алғандарың қандай жақсы.

- Балалар қыстың өзі бізге қонаққа келіпті. Қымбатты қыс ,төрлетіңіз. Аружан сізге арнап тақпақ айтып беремін дейді.


Қыс: Рахмет, қызым.Балалар мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр, шешуін табасыңдар ма!

1. Мамықтай ұлпа,

Қанттай ақ (қар)

2. Қолы жоқ, сурет салады

Тісі жоқ ,тістеп алады (аяз)

3. Шелек қалпақ басында

Сәбіз екен танауы.

Қыста қардан тұрады

Танып көрші сен оны (Аққала)

4. Отқа жанбайды

Суға батпайды (мұз)

Жарайсыңдар балалар, сендер менің жұмбағымды шешемін деп шаршап қалған шығарсыңдар. Бәріміз тұрып сергіту сәтін жасайық.

Сергіту сәті: Қар жауады оң жақтан

Қар жауады сол жақтан

Қар лақтырып ойнасақ

Су болады қолғаптар

Балалар бұл менің соңғы айым болғандықтан сендермен қоштасу маған өте қиын, енді бір жылдан кейін қайта кездесеміз.

- Қымбатты қыс, қапаланбаңыз, біз сізді өте жақсы көреміз. Біздің балалар сізге арнап, сіздің тамаша көріністеріңізді бейнелеп береді. Қыс, бүгін біз балалармен бірге ерекше бір сурет саламыз. Балалар біз суретті немен саламыз.

- Біз балаларға қарандашпен, бояумен, гуашпен, бормен сурет салуды үйретеміз. Бірақ қайшымен де сурет салуға болады екен.

Балалармен бірге бұл өнерді қолданып көрейік. Мен сендерге жұмбақ жасырамын, шешуін табыңдар.

Ұзынды күзейді

Қисықты түзейді (қайшы)

Қайшымен жұмыс қиын, бірақ қызықты. Қайшымен жұмысты бастамас бұрын қайшының қалай пайда болғанын айтып берейін.

«Қайшы»

Ерте-ерте ертеде бір үйде екі пышақ болыпты.

Бірінің тұмсығы сүйірлеу, бірінің тұмсығы жалпақтау. Бар айырмашылығы сол ғана, басқасының бәрі бірдей. Соған қарамай екеуі біріне-бірі жақындап қалса болды, өзара айқаса кетеді екен. Олардың осы қылығына әбден мезі болған үй иесі, өзі ұста:-Қанша айтсақ та тыңдамадыңдар, қой дегенде қоймадыңдар. Мына түрлеріңмен бір-біріңе күн көрсетпейтін сияқтысыңдар. Енді мен, сендерге ерегіскенде, екеуіңді біріңсіз бірің күн көре алмайтындай етемін-депті де, ағаш саптарын қағып тастап, кіндік тұстарынан тесіп, сол тесік арқылы қосақтай салыпты. Осыдан кейін әрі қайшыласып бері қайшыласып бірінсіз бірі күн көре алмайтындарына әбден көздері жетіпті. Өстіп дүниеге қайшы келіпті.

 • Балалар қайшымен не істейміз?

 • Қайшы қандай? Құрал?

Енді, осы қайшымен сурет саламыз. Мен сендерге «Қыс табиғаты» бейнеленген суреттерді көрсетемін. Осы суреттерді біз қазір қайшымен қиып саламыз. Балалар қайшымен жұмыс жасау қиын. Біз қайшыны қолданғанда үнемі төмен ұстауымыз керек. Қайшы үшкір және өткір зат. Үстел басына отыру. Балалар қазір әуен ойнайды, сендер көздеріңді жұмып, қыс мезгілін көзалдарыңа елестетіңдер де, сол елестеріңді қайшымен қиып, жапсырыңдар.

Жұмыс барысында балаларды қадағалап, салған суреттерін қысқа сыйлау.

Қыс: Рахмет балалар, сендер өздерің өнерлі екенсіңдер. Суреттерің қандай әдемі. Мен осы суреттерге қарап сендерді есіме алып жүремін. Енді менің кетуім керек, уақытым келді, бірақ сендердің мынадай әдемі суреттеріңе, мен де сендерге сыйлық беремін. Келесі жылда кездескенше.

- Балалар сендерге сабақ ұнады ма?

- Бізге қонаққа кім келді?

- Біз сабақта не жайлы әңгімелестік?

- Біз қандай сурет салдық?

- Біз суретті немен салдық?

Қайшы қандай құрал?

Балалар сәлемдеседі.
Жылулық шеңбері.?«Қардай ашық, аппақ бол!», «Бұлттай биік бол!», «Мұздай мөлдір, мықты бол!», «Қыраудай әдемі бол!».

Балалар тәрбиешімен бірге шеңберге тұрады.

Балалар таяқшаны бір-біріне беріп, тілектер айтады.

. Қыс мезгілі туралы айтылған.. Қыс мезгілінде үш ай бар (желтоқсан, қаңтар, ақпан).

Қыс мезгілінің үшінші айы ақпан айы.


Қыс мезгілі бізге ұнайды. Қыста аппақ қар жауады, айнала аппақ қарға айналады. Қар жауғанда қысқы ойын түрлерін ойнауға болады. (қар лақтыру, шанамен сырғанау, аққала жасау ,шаңғы тебу).

Балалардың жауабы.

Білеміз

Шыңнан сырғып түсті де.

Келді етекке қыс, міне

Ақ қарлар ақ көбелек.

Қонды үйлердің үстіне.

Боран соғып бірде өкпек.

Үйге айдады кір деп тек.

Мұз көрпеге оранды

Сулар тоңып ,дірдектеп.

Аулаға қар үйгізді.

Бетті аязға сүйгізді.

Тоңбасын деп теректер,

Қырау ішік кигізді.

Қысым-ақ, қысым-ақ

Жібердің қысып-ақ

Қалмаспыз біз деген

Боранға ұшырап

Аппақ қар жауа бер

Риза ғой саған ел.

Боратты-ау бораным

Қайратын қарай гөр

Біз батыл баламыз

Жылы үй ,қорамыз

Ал ұлпа қарыңнан

Аққала саламыз.


Балалардың жауабыБалалардың жауабы: (бояу, гуашь,бор т.б.)


Балалардың жауабы (қайшы)
Балалрдың жауабы (қиямыз), (өткір, үшкір)

Балалардың өздік жұмысы.

Балалар қоштасады

Балалардың білімдерін бекітіп, сұрақ-жауап арқылы сабақты қорыту.

РККүтілетін нәтиже::

Біледі: Қыс мезгілі жайлы өз сөздерімен әңгімелеп айтады.

Меңгереді: Қыстың ерекшелігін ажыратып, қызықтарын атай алады.

Жасай алуы: Қайшымен қию арқылы сурет сала алады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?айшымен сурет салу

Автор: Райкулова Бахтигул Берекетовна

Дата: 04.03.2016

Номер свидетельства: 302321

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "?айшымен сурет салу "
  ["seo_title"] => string(23) "k-aishymien-suriet-salu"
  ["file_id"] => string(6) "197927"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428332263"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(50) "Саба?ты? та?ырыбы "Грифонаж" "
  ["seo_title"] => string(29) "sabak-tyn-tak-yryby-grifonazh"
  ["file_id"] => string(6) "230266"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1442065248"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "Си?ырлы тая?шалар"
  ["seo_title"] => string(21) "sik-yrly-taiak-shalar"
  ["file_id"] => string(6) "289949"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1454902248"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Орманға саяхат. Кіріктірілген сабақ"
  ["seo_title"] => string(39) "ormang_a_saiakhat_kiriktirilghien_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "374873"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1483338784"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(70) "конспект урока на тему "Орман?а саяхат""
  ["seo_title"] => string(36) "konspiekturokanatiemuormangasaiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "272068"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1451900585"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства