kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? : "Ертегідегі ??с"

Нажмите, чтобы узнать подробности

№  5 «Г?лд?урен»  ересек   тобыны?    ?йымдастырыл?ан   о?у   іс  -?рекет   технологиялы?  картасы 

К?н,  айы, жылы:  23.10.2015 жыл

Білім   беру  саласы:Шы?армашылы?

?йымдастыр?ан  о?у  іс  -?рекет: Сурет

Та?ырыбы: Ертегідегі  ??с.

Ма?саты: ??стар   туралы  білімдерін   жетілдіру, 

Дамытушылы?: ??старды?   бейнесін  ?а?аз  бетіне  т?сіре  білу  біліктілігін  машы?тандыру,

Т?рбиелік: ??стар?а  деген  ?ам?орлы?  пен  с?йіспеншілікке  баулу.

?олданылатын  ??ралдар:  ертегі  ??старыны?    суреттері  (??гімелесуге).

С?здік  ж?мыс: ??стар?а    ?ам?орлы?,  аялау,  ?ыстап  ?алатын  ??стар  т.б.

?діс – т?сілдер: т?сіндіру, к?рсету,  с?ра?  -жауап,  ?айталау,

О?у  іс –?рекетіні?  кезе?дері

Т?рбиешіні?   іс – ?рекеті

Балаларды?  іс – ?рекеті

Мотивациялы?  ?оз?аушы 

Шатты?  ше?бері:

Кел  балалар,  к?лейік 

К?лкіменен   т?лейік

?аба? т?йу  не  керек,

К?ліп  ?мір  с?рейік

Жыл  мезгілдерін  с?рау.

Ж?мба?тар:

Б?л  не  деген  шебер  еді.

Орманда?ы  а?аштарды

Т?мсы?ымен  шегеледі

Б?л  не?

?ос  ?анатын  иіп  ап,

Жар?а  келіп  ?онады.

?ара  киім  киіп  ап,

Балшы?тан  ?й  со?ады

Б?л  не?

?з  атын  ?зі  ша?ырады

С?йтіп  к?нді  батырады.

Б?л не?

Жыл  мезгілдеріні?   ерекшеліктері  жайында  ??гімелесу.

-?ыста  ?ыстап  ?ал?ан  ?андай  ??старды  білесі?дер?

?азір  ?андай  ??стар  ?шып    келді?  ?лі    келмеген,  ?здері?  б?л   жа?та  ?лі   к?ре  ?ойма?ан  ?андай  ??стар  бар?  (А??у,  ?аз,  б?ркіт,  тырна  т.б.)  

Балалар  шатты?  ше?берді  орындайды

Жыл  мезгілдерін  айтады.

-То?ылда?

,

-?арыл?аш

-К?кек

Балалар    «?теш  пен  тоты», «?ар?а  мен    лашын», «Шымшы?  пен   к?гершін», «Кеі  ?аз –бір   ба?а»  ертегілеріні?  бірін  айтып  береді.  Ертегі  ая?тал?ан  со?  сергіту  с?тін  жасайды.

??старды?  дыбысын,  ?имыл  ?оз?алысын   к?рсетеді  (жем  шо?ып  жеуі,  ?ораз  т?різді  ?анатын  жайып  ?шуы,  тор?ай  сия?ты  секектеп  ж?руі  т.б)

Ізденуші  ?йымдастыру 

Балалар     сурет  салу?а  ?ажетті  ??рал  -жабды?тарын  алып,  іске  кірісе  алдында  к?рнекті  к?ркем  суреттер  к?рсетіліп,  ?ыс?аша   ??гіме  ?ткізіледі.

-Балалар,  ?ткенде   серуенде  ??стар?а   ?я  жасап,  а?ашты?  басына  іліп,  ??стар?а  ба?ылау  жаса?анда  ?я  салатын  ж?не  ?я  салмайтын  ??стар  бар  екенін  білгенбіз,  ?я  салмайтын,  ж?мырт?асын  ?зге  ??сты?  ?ясына  салатын  ?андай  ??с?

(к?кек).

Т?рбиешіні?  сауалы:

-??стар  туралы  ?андай  ертегі  білеміз? Естері?е    т?сіріп к?рі?дерші:  «??с   базары»,  «?й   ??стары»  т.б.

??старды?    дене  бітімін  еске  т?сіру  (денесі   сопа?ша,  басы  д??гелек,  т?мсы?ы  ?шб?рыш  т.б).  тырналарды?   ?шб?рыш  жасай   ?шып  келе  жат?анын  немесе  ?ясыны?    жанында?ы    ?аратор?ай  бейнесін  суреттен  к?рсетеді.

Суретті   салуды?  ретін  т?сіндіріп, та?та?а  салып,  ?арапайым    сызы?тармен  салуды?  жолдарын  ауада  к?рсетіп, бомен  сызып,  салып  к?рсетеді.

-Балалар,  алдымен  ?арындашпен   ?а?азды?  орта??ы  б?лігіне  сопа?ша  пішінді  ?и?аштап  саламыз.

Сопа?шаны?   жо?ары  б?лігі  сол  жа??а  ?арай  салынса,  ал  асты??ы  б?лігі  ?а?азды?  о?  жа?ына  ?арай   т?менге  ?арай  б?рыла  салынады.  Дайын    бол?ан  сопа?ша    пішінні?    о?  жа?ы  мен  сол  жа?ына  ??сты?  ?анатын  саламыз.

Сопа?ша  пішіннін  жо?ары  б?лігіне  ??сты?  басын  салу  ?шін  кішкентай  домала?   пішінді  саламыз.  Ал  т?менгі  б?лікке  ??сты?  ??ры?ын  саламыз.  ?арындашпен  салынып,  дайын  бол?ан  ??сты  ?ыл?аламны?    к?мегімен  ?а?аз  бетіне  бояуды  с?йкей  жа?а  отырып  т?рлі  т?ске  бояп,  к?рік  береміз.

Сергіту  с?ті:

?азым, ?азым  ?а??ылда

К?лде ж?зіп  сал?ында

Жем  шашайын  жейсі?бе

К?мпит  берші  дейсі?бе,

Жо? –жо? 

К?мит  т?тті  болмайды  ас,

Арпа  менен   бидай  шаш. 

Балалар  ??стар   туралы  ?андай  та?па?тар  білесі?дер?

(Ж?мыс  барысында  кейбір  балалар?а  жеке  н?р?аулар  беріліп,  жалпылама  ба?ылау  ар?ылы  басшылы?  жасалады). 

??с  туралы  ма?ал – м?телдер

Балалар  сурет  салу?а  ?ажетті  ??рал- жабды?тарын  алып,  сурет  сала  бастайды.

Сурет  салуда    алдымен  ?а?аз  ортасын  белгілеп  алады,  ??сты?  дене  б?лігі  сопа?ша  д??гелекке  ??сайды,  басы  домала?,  ?лкен  б?ліктерінен  бастап  бейнені  ?са?  б?ліктермен  толы?тырады  (к?зі,  т?мсы?ы,  ?анаты  т.б.  ж?не  бояу  т?сін  д?рыс   та?дау?а  назар  аударады.

1-Н?расыл 

??старды?  ?ажап  ?лемі

Таби?ат  берген  тамаша

Балапандары  н?зік,  ?демі

К?з тартар  с?би  балаша

2-Аружан Б

Даланы  жайлап  жаз  бойы

Сан   т?рлі  басар  ?ндерге

??старды?  ?тер  ?з  тойы, 

Жылы  ?я  сал?ан  ?р  к?лде

3-А?ылжан

Аула  да?скен  ?аз, ?йрек

Жалы?пай  ба?ар  досымыз

?ндерін  ?сем   ?н-  к?й  деп,

Ты?даймыз  сыйлап  осы  біз.

4-Н?ржайна

К?л  шетінде  т?н  бойы

Шырылдауын  ?оймайды

Тегін  емес  жыр  тойы,

Шырылдап  к?лді  ?ор?айды

5-Инабат

Шыр –шыр  еткен  тор?айды

?ор?амаса?  болмайды

Кіп-кішкене  тор?айлар

А?аштарды  ?ор?айды

Таспен  атып  тор?айды

?я  б?з?ан  о?байды

??с  ?кпелеп  кетеді

Ба?шамыз?а  ?онбайды

6-Айару

Аспанда  сам?айды

Тырналар  тізіліп

Біреуі  ?алмайды

?атардан  ?зіліп

7-Аружан

Жар?анат?а  жары?тан 

?ара??ы  арты?

8-Ырысхан

?аз, келсе  жаз  келер

?ар?а  келсе  ?ат?а?  келер

9-Алтаиыр

?ыран  ??с,  ?ыйсы?  ?шып,

Т?зу  ілер.

10-К?усар  ?

?ыран  ??с  шашып  жейді,

?ара  ??с  басып  жейді.

11-Айс?лтан

??с ?анатымен  ?шады,

??йры?ымен  ?онады

12-А??діл

Жапала?  ма?танса

Жардан  ?оян  алдым  дер

Жаман  ма?танса

Жа?сыны?  жа?асынан  алдым  дер.

Рефлексті  т?зетуші

Т?рбиеші   е?бек  н?тижесін  балалармен  бірлесе  талдап,  балаларды?  суреттерін  ба?алайды. 

Балаларды?  ?демі  сал?ан  ??стары  таби?ат   б?рышына  ?ою?а  та?далып  алынады.

К?тілген  н?тижесі:

Нені  білуі  керек:  таби?ат  ??былыстарынан  ба?ыла?андарын  ??гімелеп  айта  білуді,  ??старды  с?йіп,   олар?а  ?ам?орлы?  жасап,  ?ор?ай  білу  керектігін  біледі.

Нені  игереді: ??старды?  бейнесін  ?а?аз  бетіне  т?сіре  білу  іскерліктерін  игереді.

Нені  біледі:ж?мыс  барысында  икемділік  пен  да?дылары  ж?не  ?ызы?ушылы?тары    ?алыптасады.                                                                                                  

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? : "Ертегідегі ??с"»

5 «Гүлдәурен» ересек тобының ұйымдастырылған оқу іс -әрекет технологиялық картасы

Күн, айы, жылы: 23.10.2015 жыл

Білім беру саласы:Шығармашылық

Ұйымдастырған оқу іс -әрекет: Сурет

Тақырыбы: Ертегідегі құс.

Мақсаты: құстар туралы білімдерін жетілдіру,

Дамытушылық: құстардың бейнесін қағаз бетіне түсіре білу біліктілігін машықтандыру,

Тәрбиелік: құстарға деген қамқорлық пен сүйіспеншілікке баулу.

Қолданылатын құралдар: ертегі құстарының суреттері (әңгімелесуге).

Сөздік жұмыс: құстарға қамқорлық, аялау, қыстап қалатын құстар т.б.

Әдіс – тәсілдер: түсіндіру, көрсету, сұрақ -жауап, қайталау,

Оқу іс –әрекетінің кезеңдері

Тәрбиешінің іс – әрекеті

Балалардың іс – әрекеті


Мотивациялық қозғаушы

Шаттық шеңбері:

Кел балалар, күлейік

Күлкіменен түлейік

Қабақ түйу не керек ,

Күліп өмір сүрейік

Жыл мезгілдерін сұрау.

Жұмбақтар:

Бұл не деген шебер еді.

Ормандағы ағаштарды

Тұмсығымен шегеледі

Бұл не?

Қос қанатын иіп ап,

Жарға келіп қонады.

Қара киім киіп ап,

Балшықтан үй соғады

Бұл не?

Өз атын өзі шақырады

Сөйтіп күнді батырады.

Бұл не?


Жыл мезгілдерінің ерекшеліктері жайында әңгімелесу.

-Қыста қыстап қалған қандай құстарды білесіңдер?

Қазір қандай құстар ұшып келді? Әлі келмеген, өздерің бұл жақта әлі көре қоймаған қандай құстар бар? (Аққу, қаз, бүркіт, тырна т.б.)

Балалар шаттық шеңберді орындайды
Жыл мезгілдерін айтады.
-Тоқылдақ


,
-Қарылғаш-Көкек


Балалар «Әтеш пен тоты», «Қарға мен лашын», «Шымшық пен көгершін», «Кеі қаз –бір бақа» ертегілерінің бірін айтып береді. Ертегі аяқталған соң сергіту сәтін жасайды.

Құстардың дыбысын, қимыл қозғалысын көрсетеді (жем шоқып жеуі, қораз тәрізді қанатын жайып ұшуы, торғай сияқты секектеп жүруі т.б)

Ізденуші ұйымдастыру

Балалар сурет салуға қажетті құрал -жабдықтарын алып, іске кірісе алдында көрнекті көркем суреттер көрсетіліп, қысқаша әңгіме өткізіледі.

-Балалар, өткенде серуенде құстарға ұя жасап, ағаштың басына іліп, құстарға бақылау жасағанда ұя салатын және ұя салмайтын құстар бар екенін білгенбіз, ұя салмайтын, жұмыртқасын өзге құстың ұясына салатын қандай құс?

(көкек).

Тәрбиешінің сауалы:

-Құстар туралы қандай ертегі білеміз? Естеріңе түсіріп көріңдерші: «Құс базары», «Үй құстары» т.б.

Құстардың дене бітімін еске түсіру (денесі сопақша, басы дөңгелек, тұмсығы үшбұрыш т.б). тырналардың үшбұрыш жасай ұшып келе жатқанын немесе ұясының жанындағы қараторғай бейнесін суреттен көрсетеді.

Суретті салудың ретін түсіндіріп, тақтаға салып, қарапайым сызықтармен салудың жолдарын ауада көрсетіп, бомен сызып, салып көрсетеді.

-Балалар, алдымен қарындашпен қағаздың ортаңғы бөлігіне сопақша пішінді қиғаштап саламыз.

Сопақшаның жоғары бөлігі сол жаққа қарай салынса, ал астыңғы бөлігі қағаздың оң жағына қарай төменге қарай бұрыла салынады. Дайын болған сопақша пішіннің оң жағы мен сол жағына құстың қанатын саламыз.

Сопақша пішіннін жоғары бөлігіне құстың басын салу үшін кішкентай домалақ пішінді саламыз. Ал төменгі бөлікке құстың құрығын саламыз. Қарындашпен салынып, дайын болған құсты қылқаламның көмегімен қағаз бетіне бояуды сүйкей жаға отырып түрлі түске бояп, көрік береміз.

Сергіту сәті:

Қазым, қазым қаңқылда

Көлде жүзіп салқында

Жем шашайын жейсіңбе

Кәмпит берші дейсіңбе,

Жоқ –жоқ

Кәмит тәтті болмайды ас ,

Арпа менен бидай шаш.

Балалар құстар туралы қандай тақпақтар білесіңдер?

(Жұмыс барысында кейбір балаларға жеке нұрқаулар беріліп, жалпылама бақылау арқылы басшылық жасалады).

Құс туралы мақал – мәтелдер
Балалар сурет салуға қажетті құрал- жабдықтарын алып, сурет сала бастайды.


Сурет салуда алдымен қағаз ортасын белгілеп алады, құстың дене бөлігі сопақша дөңгелекке ұқсайды, басы домалақ, ұлкен бөліктерінен бастап бейнені ұсақ бөліктермен толықтырады (көзі, тұмсығы, қанаты т.б. және бояу түсін дұрыс таңдауға назар аударады.

1-Нұрасыл

Құстардың ғажап әлемі

Табиғат берген тамаша

Балапандары нәзік, әдемі

Көз тартар сәби балаша

2-Аружан Б

Даланы жайлап жаз бойы

Сан түрлі басар әндерге

Құстардың өтер өз тойы,

Жылы ұя салған әр көлде

3-Ақылжан

Аула даөскен қаз, үйрек

Жалықпай бағар досымыз

Үндерін әсем ән- күй деп,

Тыңдаймыз сыйлап осы біз.

4-Нұржайна

Көл шетінде түн бойы

Шырылдауын қоймайды

Тегін емес жыр тойы,

Шырылдап көлді қорғайды

5-Инабат

Шыр –шыр еткен торғайды

Қорғамасаң болмайды

Кіп-кішкене торғайлар

Ағаштарды қорғайды


Таспен атып торғайды

Ұя бұзған оңбайды

Құс өкпелеп кетеді

Бақшамызға қонбайды

6-Айару

Аспанда самғайды

Тырналар тізіліп

Біреуі қалмайды

Қатардан үзіліп

7-Аружан

Жарғанатқа жарықтан

Қараңғы артық

8-Ырысхан

Қаз, келсе жаз келер

Қарға келсе қатқақ келер

9-Алтаиыр

Қыран құс, қыйсық ұшып,

Түзу ілер.

10-Кәусар Қ

Қыран құс шашып жейді,

Қара құс басып жейді.

11-Айсұлтан

Құс қанатымен ұшады,

Құйрығымен қонады

12-Ақәділ

Жапалақ мақтанса

Жардан қоян алдым дер

Жаман мақтанса

Жақсының жағасынан алдым дер.

Рефлексті түзетуші

Тәрбиеші еңбек нәтижесін балалармен бірлесе талдап, балалардың суреттерін бағалайды.

Балалардың әдемі салған құстары табиғат бұрышына қоюға таңдалып алынады.Күтілген нәтижесі:

Нені білуі керек: табиғат құбылыстарынан бақылағандарын әңгімелеп айта білуді, құстарды сүйіп, оларға қамқорлық жасап, қорғай білу керектігін біледі.

Нені игереді: құстардың бейнесін қағаз бетіне түсіре білу іскерліктерін игереді.

Нені біледі:жұмыс барысында икемділік пен дағдылары және қызығушылықтары қалыптасады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ашы? саба? : "Ертегідегі ??с"

Автор: Кордабаева Раушан Жылкыбековна

Дата: 09.12.2015

Номер свидетельства: 264185

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Ашы? саба? "Ертегілер елінде" "
  ["seo_title"] => string(34) "ashyk-sabak-iertieghilier-ielindie"
  ["file_id"] => string(6) "157847"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421661077"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) ""Ертегі елінде" Ашық сабақ"
  ["seo_title"] => string(30) "iertieghi_ielindie_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "471677"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1527737592"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) "?дебиеттік о?у п?нінен ашы? саба?"
  ["seo_title"] => string(37) "diebiiettik-ok-u-p-ninien-ashyk-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "250966"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447165524"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "Ашық сабақ "Қызықты ертегілер""
  ["seo_title"] => string(35) "ashyk_sabak_k_yzyk_ty_iertieghilier"
  ["file_id"] => string(6) "456328"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1518282736"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "Сауат ашу пәнінен "Тасымал" ашық сабақ"
  ["seo_title"] => string(39) "sauat_ashu_p_ninien_tasymal_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "466403"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1523879000"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства