kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Отбасы - ба?ыт тірегі!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты:

      Бала т?рбиесіндегі ата-ананы? алатын орныны? ерекше екендігін т?сіндіру;

      Хал?ымызды? т?лім-т?рбиесі ананы? а? с?тімен, ?же ?негесімен, ата а?ылымен берілетін білім, ?зіндік ?лтты? ?асиетімізді  балаларды? бойына дарыту;

      Отбасы м?шелеріні? арасында?ы бауырмалды?, ?айырымдылы?, досты? ?арым-?атынасты ?алыптастыру, сыпайы, инабатты болу?а т?рбиелеу.

К?рнекілігі: : «Топта ж?мыс істеу ережесі» жазыл?ан плакат, А3-А4 ?а?аз беттері, фломастерлер, ?арындаштар, ?лестірмелі смайликтер

Барысы:

   І.   Психологиялы? дайынды?.


?ане, ?ане, т?райы?,
?лкен ше?бер ??райы?.
Т?рса? ?лкен ше?берге
Ала?ан?а ?райы?.

ІІ. Психологиялы? с?т. «Еркелету» жылулы? ше?бері. (ата-аналары?ны? ?здерін еркелеткен с?здерін айту).
-    Балалар, біз неге ше?берге т?рып, саба?ты бастады??
Ше?бер – б?л ?лемдегі мейірімділік, жа?сылы?. Ше?бер ар?ылы – бір – бірімізге к?лімдеп ?арап, ба?ыт, ?уаныш, жылылы? тілейміз. Ше?бер – сонымен ?атар, ?ай ?ріпке ??сайды? 
«О» - ?ріпіне ??сайды.
«О» - ?ріпінен басталатын с?здер айтайы?. («Отан», «Отбасы» т.б.)

ІІІ. Ойланайы?, пікірлесейік
«Отбасы» с?зіне ассоциация ??р?ызу
• «Отбасы», «отау», «ота?асы», «отау иесі» деген ??ымдарды ?алай т?сінесіз?
• Отбасы негізі неде деп ойлайсыз?
Отбасыны? берекелі болуы кімге байланысты деп ойлайсы??

IV. Жа?а а?парат.
Отбасы адам?а ба?ыт, толы? м?нді тыныс – тіршілік ?келеді. «?йлену о?ай – ?й болу ?иын» дейді халы? ма?алы. Отбасыны? іргетасы ер азамат пен ?йел адамны? а? неке ?иып, отау тігуінен ??ралады. Отбасыны? басты ?азы?ы, алтын ді?гегі – бала. Баланы? т?рбиелі жан-жа?ты болып ?суіне берекелі, ?негелі, ынтыма?ты отбасыны? ы?палы мол. Отбасы ата мен баланы?, келін мен енені? ж?не бас?а да отбасы м?шелеріні? жылы ?арым-?атынасынан ??рылады. Отбасы берекелі, тату болу ?шін сыйласты?, мейірімділік, жанашырлы?, бауырмалды? ?асиеттер ?р адамны? ж?регінен орын алуы керек. Отбасын ??р?анда Адам ?мірге ?рпа? ?келіп ?ана ?оймай, сонымен бірге о?ан жалпы адамзатты? ж?не ?лтты? ??ндылы?тарды, ата-бабасыны? салт-д?ст?рін, жас ?рпа?ты? бойына сі?іртеді. Балаларын ?здерін ?орша?ан орта?а ж?не ?о?ам?а пайдалы азамат етіп ?сіру – ата-ананы? е? ма?ызды міндеті.
«Отан оттан басталады» дейді хал?ымыз. Елді?, ?лтты?,жалпыадамзатты? болаша?ы, даму де?гейі осы отбасынан басталады.

 Отбасым - мені? ж?регім
Отбасым - мені? тірегім
Отбасым – мені? Отаным
Тек сен деп со?ар ж?регім - дегендей отбасы болаша? ?рпа? бойына адамзатты? ??ндылы?тарды ж?не ?лтты? рухани байлы?тарын сі?іретін т?рбие оша?ы.
      Т?рбие отбасынан басталады. Отбасыны? тірегі ?лпештеген ?ке мен аяла?ан ана.
     Ата - ана?а, ?лкенге ?ызмет етіп, ?кені? е?бегін, ананы? а? с?тін ?теу – бізді? борышымыз. Ата - ана - отбасыны? негізгі ді?гегі, бастап?ы д?некері. Бала ?кеден а?ыл, анадан мейірім алады.
    ?ке туралы айтса?, ?ке отбасыны? асыраушысы, ?ам?оршысы. Ана - отбасыны? ?йт?ысы, жылуы, шуа?ы.
   
  Отбасы-адамзат бесігін тербеткен баланы? бас ?стазы. ?лтымызда «?яда не к?рсе?, ?ш?анда соны ілерсі?» деген данас?з бар. «?р отбасында ата-ананы? орыны б?лек. Бала ?кеден а?ыл, анадан мейірім алады. ?ке-ша?ыра? иесі. Отбасы м?шелеріні? жауапкершілігі толы?ымен ер-азамат?а ж?ктеледі. ?йел-отбасыны? ?йыт?ысы. Баланы ?сіріп т?рбиелеу-?йел-ананы? тікелей міндеті.

VТанысу. Адам есіміні? т?стері.
?ызыл т?с – энергия т?сі, ол адамды іс-?рекетке итермелеп, ?немі жігерлендіріп ротырады. Жо?ары сезімді, жігерлі, к?шті, мінез-??л?ы батыл т?л?а.
Сары т?с – к??ілді т?с адамдармен тез араласу?а к?мектеседі. Б?л т?сті та?дап ал?ан адамдар – іскер, мінез-??л?ы мы?ты, жаратылыстану п?ндеріне жа?ын.
?ыз?ылт сары т?с – шы?армашылы?, белсенділікті? т?сі. Осы т?сті та?дап ал?ан адамдар – жауапкершілігі мол, ?з сезімдеріне мы?ты.
 Жасыл т?с – адамны? ?з-?зіне деген сенімділігін арттырып, ж?рген ортасында белсенді болуына ы?палын тигізеді. Осы т?сті та?дап ал?ан адамдар мейірімді, а? к??іл,таби?аттыс?йеді.
К?гілдір т?с – сенімділік, ?йлесімділік, тынышты? т?сі. Б?л т?сті та?дап ал?ан адамдар - ?з-?зіне сенімді, рухани байлы?ы мол.
?о?ыр т?с – е?бекшіл, мейірімді, ?олдарынан б?рі келеді.
?ара т?с – а? к??іл, шыншыл.
А? т?с - ?з ма?сатына жетеді, дарынды ?рі м?дениет саласында ?нерлі.
    Мына ж?рекше ?а?аздар?а ?здері?ізді? ?нататын т?стері?із бен есімдері?ізді жазы?ыздар. ?р т?ске ?арап сізді? ?андай ?асиет, ?абілеттері?із бар екенін айтып береміз.

VІ.Бейнебаян к?рсету

VІІ.Ма?ал-м?тел айт?ызу

 1. атаны? баласы болма,...... ( халы?ты? баласы бол)
 2. ?яда не к?рсе?,......( ?ш?анда соны ілерсі?)
 3. Балалы ?й базар,......( баласыз ?й ?у мазар)
 4. ата к?рген о? жонар,.....( ана к?рген тон пішер)
 5. Ананы? с?ті – бал,......( баланы? тілі – бал)
 6. Ту?ан ?йді? т?тіні жылы,.....( ту?ан ананы? к?тімі жылы)
 7. Ана?а ауыр с?з айтпа,......( аты?а ауыр ж?к артпа)
 8. .. – ананы? бауыр еті, к?з н?ры. ( бала)
 9. ?ке – ас?ар тау,......( ана- шал?ар к?л)
 10. «Жеті атасын білмеген:...(жетесіз»),   

                   11.        ?з ?йім ?ле? т?сегім.   

                   12.     Апам ?йі – а?жайлау.

                13.    Бала т?рбиесі – бесіктен.

            14.     Ата – бала?а сыншы.

                 15.     Баланы? бас ?стазы – ата-анасы

             16.     Ата – б?йтерек, бала – жапыра?.

             17.     ?л – ?оныс, ?ыз - ?ріс.

VІІІ.С?ра?тар беру:
1. Отбасын кімдер ??райды? ( Ата, апа, ана, ?ке, а?а, ?арындас, ?пке, сі?ілі, іні.)
2. ?л мен ?ызды жасына ?арай ?алай атайды? ( ?арындас, ?пке, сі?ілі, а?а, іні)
3. Отбасыны? ?дет - ??рпы туралы т?сініктеме беру ( ?лкенді сыйлау, айт?ан а?ылдарын ты?дау, ?лкендер - кішіге а?ылшы, кішіге - к?мекші.
4. Неке дегенді ?алай т?сінесі?? ( С?йіп ?осыл?ан екі адамны? ерікті ода?ы)
5. Отбасыны? б?кіл міндеті кімдерге негізделген?( Ата - анасына)
6. « ?лкенге к?мек» дегенді ?алай т?сінесі?? ( ?лкендерді? заттарын к?теріп, айт?андарын істеу керек.)
7. Конституцияда отбасына ?ам?орлы? туралы не айтыл?ан? ( 27 - бабында «Неке мен отбасы, ?ке мен ана ж?не бала мемлекетті? ?арауында болады деп к?рсетілген»).
8. Отбасыны? ?йт?ысы кім? ( Ана)
9. Отбасыны? басшысы кім? ( ?ке)

ІХ.?орытынды:
        Отбасында ?уелі сенім мен сезім, с?йіспеншілік пен сыйласты? болса, ?андай жа?дайда болсын ?мірді? ащысы мен т?щысын, суы?ы мен ысты?ын, ?ай?ысы мен ?уанышын бірге б?лісіп ба?ыт?а жете алады.

  отбасымызды ?ор?ай білейік! ата-анамызды аялай білейік! ??рмет к?рсете білейік!

Просмотр содержимого документа
«"Отбасы - ба?ыт тірегі!"»

Мақсаты:

Бала тәрбиесіндегі ата-ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру;

Халқымыздың тәлім-тәрбиесі ананың ақ сүтімен, әже өнегесімен, ата ақылымен берілетін білім, өзіндік ұлттық қасиетімізді балалардың бойына дарыту;

Отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, сыпайы, инабатты болуға тәрбиелеу.

Көрнекілігі: : «Топта жұмыс істеу ережесі» жазылған плакат, А3-А4 қағаз беттері, фломастерлер, қарындаштар, үлестірмелі смайликтер

Барысы:

І. Психологиялық дайындық.


Қане, қане, тұрайық,
Үлкен шеңбер құрайық.
Тұрсақ үлкен шеңберге
Алақанға ұрайық.

ІІ. Психологиялық сәт. «Еркелету» жылулық шеңбері. (ата-аналарыңның өздерін еркелеткен сөздерін айту).
-    Балалар, біз неге шеңберге тұрып, сабақты бастадық?
Шеңбер – бұл әлемдегі мейірімділік, жақсылық. Шеңбер арқылы – бір – бірімізге күлімдеп қарап, бақыт, қуаныш, жылылық тілейміз. Шеңбер – сонымен қатар, қай әріпке ұқсайды? 
«О» - әріпіне ұқсайды.
«О» - әріпінен басталатын сөздер айтайық. («Отан», «Отбасы» т.б.)

ІІІ. Ойланайық, пікірлесейік
«Отбасы» сөзіне ассоциация құрғызу
• «Отбасы», «отау», «отағасы», «отау иесі» деген ұғымдарды қалай түсінесіз?
• Отбасы негізі неде деп ойлайсыз?
Отбасының берекелі болуы кімге байланысты деп ойлайсың?

IV. Жаңа ақпарат..
Отбасы адамға бақыт, толық мәнді тыныс – тіршілік әкеледі. «Үйлену оңай – үй болу қиын» дейді халық мақалы. Отбасының іргетасы ер азамат пен әйел адамның ақ неке қиып, отау тігуінен құралады. Отбасының басты қазығы, алтын діңгегі – бала. Баланың тәрбиелі жан-жақты болып өсуіне берекелі, өнегелі, ынтымақты отбасының ықпалы мол. Отбасы ата мен баланың, келін мен ененің және басқа да отбасы мүшелерінің жылы қарым-қатынасынан құрылады. Отбасы берекелі, тату болу үшін сыйластық, мейірімділік, жанашырлық, бауырмалдық қасиеттер әр адамның жүрегінен орын алуы керек. Отбасын құрғанда Адам өмірге ұрпақ әкеліп қана қоймай, сонымен бірге оған жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды, ата-бабасының салт-дәстүрін, жас ұрпақтың бойына сіңіртеді. Балаларын өздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру – ата-ананың ең маңызды міндеті.
«Отан оттан басталады» дейді халқымыз. Елдің, ұлттың,жалпыадамзаттың болашағы, даму деңгейі осы отбасынан басталады.

Отбасым - менің жүрегім
Отбасым - менің тірегім
Отбасым – менің Отаным
Тек сен деп соғар жүрегім - дегендей отбасы болашақ ұрпақ бойына адамзаттық құндылықтарды және ұлттық рухани байлықтарын сіңіретін тәрбие ошағы.
Тәрбие отбасынан басталады. Отбасының тірегі әлпештеген әке мен аялаған ана.
Ата - анаға, үлкенге қызмет етіп, әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу – біздің борышымыз. Ата - ана - отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады.
Әке туралы айтсақ, әке отбасының асыраушысы, қамқоршысы. Ана - отбасының ұйтқысы, жылуы, шуағы.
  Отбасы-адамзат бесігін тербеткен баланың бас ұстазы. Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген данасөз бар. «Әр отбасында ата-ананың орыны бөлек. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке-шаңырақ иесі. Отбасы мүшелерінің жауапкершілігі толығымен ер-азаматқа жүктеледі. Әйел-отбасының ұйытқысы. Баланы өсіріп тәрбиелеу-әйел-ананың тікелей міндеті.VТанысу. Адам есімінің түстері.
Қызыл түс – энергия түсі, ол адамды іс-әрекетке итермелеп, үнемі жігерлендіріп ротырады. Жоғары сезімді, жігерлі, күшті, мінез-құлқы батыл тұлға.
Сары түс – көңілді түс адамдармен тез араласуға көмектеседі. Бұл түсті таңдап алған адамдар – іскер, мінез-құлқы мықты, жаратылыстану пәндеріне жақын.
Қызғылт сары түс – шығармашылық, белсенділіктің түсі. Осы түсті таңдап алған адамдар – жауапкершілігі мол, өз сезімдеріне мықты.
 Жасыл түс – адамның өз-өзіне деген сенімділігін арттырып, жүрген ортасында белсенді болуына ықпалын тигізеді. Осы түсті таңдап алған адамдар мейірімді, ақ көңіл,табиғаттысүйеді.
Көгілдір түс – сенімділік, үйлесімділік, тыныштық түсі. Бұл түсті таңдап алған адамдар - өз-өзіне сенімді, рухани байлығы мол.
Қоңыр түс – еңбекшіл, мейірімді, қолдарынан бәрі келеді.
Қара түс – ақ көңіл, шыншыл.
Ақ түс - өз мақсатына жетеді, дарынды әрі мәдениет саласында өнерлі.
    Мына жүрекше қағаздарға өздеріңіздің ұнататын түстеріңіз бен есімдеріңізді жазыңыздар. Әр түске қарап сіздің қандай қасиет, қабілеттеріңіз бар екенін айтып береміз.

VІ.Бейнебаян көрсету

VІІ.Мақал-мәтел айтқызу

 1. атаның баласы болма,............................. ( халықтың баласы бол)

 2. Ұяда не көрсең , ....................................( ұшқанда соны ілерсің)

 3. Балалы үй базар, ..................................( баласыз үй қу мазар)

 4. ата көрген оқ жонар, ..........................( ана көрген тон пішер)

 5. Ананың сүті – бал, ................................( баланың тілі – бал)

 6. Туған үйдің түтіні жылы, ..............................( туған ананың күтімі жылы)

 7. Анаңа ауыр сөз айтпа, ...............................( атыңа ауыр жүк артпа)

 8. ............ – ананың бауыр еті, көз нұры. ( бала)

 9. Әке – асқар тау, .............................( ана- шалқар көл)

 10. «Жеті атасын білмеген: ................(жетесіз»),

11.      Өз үйім өлең төсегім.   

12.     Апам үйі – ақжайлау.

13.    Бала тәрбиесі – бесіктен.

14.     Ата – балаға сыншы.

15.     Баланың бас ұстазы – ата-анасы

16.     Ата – бәйтерек, бала – жапырақ.

17.     Ұл – қоныс, қыз - өріс.VІІІ.Сұрақтар беру:
1. Отбасын кімдер құрайды? ( Ата, апа, ана, әке, аға, қарындас, әпке, сіңілі, іні.)
2. Ұл мен қызды жасына қарай қалай атайды? ( қарындас, әпке, сіңілі, аға, іні)
3. Отбасының әдет - ғұрпы туралы түсініктеме беру ( Үлкенді сыйлау, айтқан ақылдарын тыңдау, үлкендер - кішіге ақылшы, кішіге - көмекші.
4. Неке дегенді қалай түсінесің? ( Сүйіп қосылған екі адамның ерікті одағы)
5. Отбасының бүкіл міндеті кімдерге негізделген?( Ата - анасына)
6. « Үлкенге көмек» дегенді қалай түсінесің? ( Үлкендердің заттарын көтеріп, айтқандарын істеу керек.)
7. Конституцияда отбасына қамқорлық туралы не айтылған? ( 27 - бабында «Неке мен отбасы, әке мен ана және бала мемлекеттің қарауында болады деп көрсетілген»).
8. Отбасының ұйтқысы кім? ( Ана)
9. Отбасының басшысы кім? ( Әке)

ІХ.Қорытынды:
Отбасында әуелі сенім мен сезім, сүйіспеншілік пен сыйластық болса, қандай жағдайда болсын өмірдің ащысы мен тұщысын, суығы мен ыстығын, қайғысы мен қуанышын бірге бөлісіп бақытқа жете алады.

Өз отбасымызды қорғай білейік! ата-анамызды аялай білейік! Құрмет көрсете білейік!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Отбасы - ба?ыт тірегі!"

Автор: Ізт?р?анова Мереке Жа?сылы??ызы

Дата: 12.04.2016

Номер свидетельства: 317700

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "«Мені? отбасым» /бай?ау/ "
  ["seo_title"] => string(22) "mienin-otbasym-baik-au"
  ["file_id"] => string(6) "246958"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1446479296"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(105) "«Отбасым –ба?ыт мекені» ашы? ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекет"
  ["seo_title"] => string(63) "otbasym-bak-yt-miekieni-ashyk-u-iymdastyrylg-an-ok-u-is-riekiet"
  ["file_id"] => string(6) "297292"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1456161634"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(84) ""Отбасы ба?ыты" ата-аналалар?а арнал?ан тренинг"
  ["seo_title"] => string(42) "otbasybakytyataanalalargaarnalgantrieningh"
  ["file_id"] => string(6) "304543"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1457753636"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) ""Отбасы ба?ыты" ата-аналар?а арнал?ан тренинг"
  ["seo_title"] => string(40) "otbasybakytyataanalargaarnalgantrieningh"
  ["file_id"] => string(6) "312743"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1459398186"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) ""Отбасы-ба?ыт мекені" ата-аналар жиналысы"
  ["seo_title"] => string(43) "otbasy-bak-yt-miekieni-ata-analar-zhinalysy"
  ["file_id"] => string(6) "318747"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1460649534"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства