kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Отбасы-ба?ыт мекені" ата-аналар жиналысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Отбасы –ба?ыт мекені».

Ма?саты: 1. Ата-ананы? ?мірге деген  к?з-?арасын ?згерту.

2. Ата-аналарды балалар?а жауапкершілікпен ?арау?а ша?ыру.

3. Баланы? б?гінгі істеген ?адамы ерте?гі т?л?а ерте?гі т?л?а ретінде ?алыптасуына ?лкен ?сер ететінін атап ету.

Міндеті: 1. Балаларды адамгенршілікке т?рбиелеудегі ата-ананы? жауапкенршілігі;

2. мектепте ата-ананы? о?у-т?рбие саласында?ы р?лі;

3. Алда?ы уа?ытта о?ушыларды т?рбиелеуде м??алім мен ата-ананы? бірігіп ж?мыс жасауы;

Керекті ??ралдар: ?лестірмелі ?има ?а?аз, интерактивті та?та

?діс-т?сілдер: пікірлесу, с?ра?-жауап, «?ызы?ты с?ра?тар».

Жиналыс барысы

 1. ?йымдастыру кезе?і:

Ата-аналарды отыр?ызу

Пара?шалар тарату.

 1. Жиналыс ма?сатын айту
 • Арда?ты ата-аналар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам ?міріндегі т?рбиені? ?йыт?ысы ата-ана мен мектеп. Болаша? десек те, келешек десе де бала- ?рпа? деген ма?ынаны білдіреді. Адамны? ?зге тіршілік иесінен айырмашылы?ы – д?ниеге перзент ?келген со?, оны? болаша?ын ойлау, адам етіп т?рбиелеу.

Бала т?рбиесі- бір  отбасыны? ?ана емес,  б?кіл ?о?амны? мемлекеттік абыройлы міндеті. Б?гінгі  бізді? отырысымыз ерекше болады деген ?мітпен тренингті бастаймыз.тренингімізді? ерекшелігі сол, т?рбие процесіндегі ?иынды?тарды біз боп, сіз боп пікірлесе отырып ойымызды т?йіндеп, ?мір жолында пайдалану. Олай болса, б?гінгі тренингімізді бастамас б?рын ?здерімізді таныстырып ?тейік.

  Отбасы –адам баласыны? алтын ді?гегі. ?йткені, адам е? ал?аш шыр етіп д?ниеге келген с?тінен бастап, осында ер жетіп, отбасыны? т?рбиесін алады. Сонды?тан да отбасы- адамзатты? аса ?ажетті, ?рі ?асиетті алтын бесігі.

   Бала ?анша білім алып, мектеп табалдыры?ын атта?анымен, оны? ?міріні? к?п б?лігі ?ке-шешесіні? ?асында ?теді екен. Ал сіздерді? ата-ана, ?мірі?ізде ?ш рет мектепке баратыны?ызды ?р?ашан естен шы?арма?ыз. Бірінші рет –?зі?із, екінші рет – бала?ыз, ал ?шінші рет-немере?із барады екен, Ендеше б?гінгі саба?ымыз?а ?атысып отыр?ан ата-аналар?а ?рдайым осы балалары?ызды? ?ор?аны болып, немере с?йіп мектепке келе бері?іздер демекпіз!

Жатты?у. Есімдер аллитерациясы

Ата-аналар бір-біріне ж?рекше сыйлау ар?ылы жал?асады.

Ма?саты: Тренингке ?атысып отыр?ан ата-аналар мен о?ушыларды таныстыру.

Ата-аналар?а ?ойылатын с?ра?тар:

 • Есімі?із кім?
 • ?андай ма?ына береді?
 • ?з аты?ызды? ал?аш?ы ?ріпінен басталатын бойы?ызда?ы жа?сы ?асиетті атап ?ту.

Жатты?у. «?з бала?ызды жа?сы білесіз бе?». Таратыл?ан пара?тар?а жауап жазу.

Ма?саты: Ата-анамен баланы? ортасында?ы ?арым-?атынасты аны?тау.

 • Бала?ызды? туыл?ан к?ні?
 • Сынып жетекшісіні? толы? аты-ж?ні?
 • Бала?ызды? ая?ыны? ?лшемі?
 • Бала?ызды? парталасы кім?
 • Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?
 • Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?
 • Бала?ыз бірінші сынып?а ?ай жылы барды?
 • Бала?ызды еркелеткенде ?андай с?здер пайдаланасыз?
 • Бала?ыз?а ашулан?анда аузы?ыз?а е? алдымен ?андай с?з т?седі?
 • Бала?ызды? е? жа?ын досы кім?
 • Бала?ызды? салма?ы ?анша?
 • ?андай та?амды с?йсініп жейді?
 • Бала?ызды? атын еркелеткенде ?алай атайсыз?
 • Бала?ыз нені ?натпайды?
 • С?йіп о?итын п?ні?
 • Бала?ыз мектепте нешінші кабинетте о?иды?

Баяндама.

    Жас ?рпа? бізді? ?мірімізді? тікелей жал?астырушы ?ана емес, елімізді? тірегі, мыз?ымас болаша?ы. Адамзатты? ?мірдегі е? ?ымбаттысы, к?з ?уанышы бала. Бала дербес т?л?а. Оны? бойында?ы таби?и ?асиеттер, адамгершілік ??ндылы?тары отбасында, мектепте, ?леуметтік ортада н?рленеді. Баланы? бас ?стазы - ата-анасы. Т?рбие ?рдісіні? бір тарауы отбасымен ж?мыс десек, отбасынан басталатын т?рбие мектеп ?мірінен жал?асын табады. ?аза?ты? отбасында ?мірге келген ?р бала ес біліп, етек жи?анша, негізінен ?ке мен ананы? т?рбиесінде болады.  Б?гінгі ма?сат- ?р бала т?бегейлі біліммен м?дениетті? негіздерін білу ж?не оларды? жан жа?ты дамуына ата ана, мектеп жа?дай жасауы керек.

      «?з бала?ызды жа?сы білесіз бе?».

 1.  

Бала?ызды? туыл?ан к?ні?

 1.  

Сынып жетекшісіні? толы? аты-ж?ні?

 1.  

Бала?ызды? ая?ыны? ?лшемі?

 1.  

Бала?ызды? парталасы кім?

 1.  

Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?

 1.  

Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?

 1.  

Бала?ыз бірінші сынып?а ?ай жылы барды?

 1.  

Бала?ызды еркелеткенде ?андай с?здер пайдаланасыз?

 1.  

Бала?ыз?а ашулан?анда аузы?ыз?а е? алдымен ?андай с?з т?седі?

 1.  

Бала?ызды? е? жа?ын досы кім?

 1.  

Бала?ызды? салма?ы ?анша?

 1.  

?андай та?амды с?йсініп жейді?

 1.  

Бала?ызды? атын еркелеткенде ?алай атайсыз?

 1.  

Бала?ыз нені ?натпайды?

 1.  

С?йіп о?итын п?ні?

 1.  

Бала?ыз мектепте нешінші кабинетте о?иды?

О?ушыны? аты-ж?ні: 

Просмотр содержимого документа
«"Отбасы-ба?ыт мекені" ата-аналар жиналысы»

Тақырыбы: «Отбасы –бақыт мекені».

Мақсаты: 1. Ата-ананың өмірге деген көз-қарасын өзгерту.

2. Ата-аналарды балаларға жауапкершілікпен қарауға шақыру.

3. Баланың бүгінгі істеген қадамы ертеңгі тұлға ертеңгі тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсер ететінін атап ету.

Міндеті: 1. Балаларды адамгенршілікке тәрбиелеудегі ата-ананың жауапкенршілігі;

2. мектепте ата-ананың оқу-тәрбие саласындағы рөлі;

3. Алдағы уақытта оқушыларды тәрбиелеуде мұғалім мен ата-ананың бірігіп жұмыс жасауы;

Керекті құралдар: Үлестірмелі қима қағаз, интерактивті тақта

Әдіс-тәсілдер: пікірлесу, сұрақ-жауап, «Қызықты сұрақтар».

Жиналыс барысы

 1. Ұйымдастыру кезеңі:

Ата-аналарды отырғызу

Парақшалар тарату.

 1. Жиналыс мақсатын айту

 • Ардақты ата-аналар! Жел бесіктен, жер бесікке дейінгі адам өміріндегі тәрбиенің ұйытқысы ата-ана мен мектеп. Болашақ десек те, келешек десе де бала- ұрпақ деген мағынаны білдіреді. Адамның өзге тіршілік иесінен айырмашылығы – дүниеге перзент әкелген соң, оның болашағын ойлау, адам етіп тәрбиелеу.

Бала тәрбиесі- бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның мемлекеттік абыройлы міндеті. Бүгінгі біздің отырысымыз ерекше болады деген үмітпен тренингті бастаймыз.тренингіміздің ерекшелігі сол, тәрбие процесіндегі қиындықтарды біз боп, сіз боп пікірлесе отырып ойымызды түйіндеп, өмір жолында пайдалану. Олай болса, бүгінгі тренингімізді бастамас бұрын өздерімізді таныстырып өтейік.

Отбасы –адам баласының алтын діңгегі. Өйткені, адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да отбасы- адамзаттың аса қажетті, әрі қасиетті алтын бесігі.

Бала қанша білім алып, мектеп табалдырығын аттағанымен, оның өмірінің көп бөлігі әке-шешесінің қасында өтеді екен. Ал сіздердің ата-ана, өміріңізде үш рет мектепке баратыныңызды әрқашан естен шығармаңыз. Бірінші рет –өзіңіз, екінші рет – балаңыз, ал үшінші рет-немереңіз барады екен, Ендеше бүгінгі сабағымызға қатысып отырған ата-аналарға әрдайым осы балаларыңыздың қорғаны болып, немере сүйіп мектепке келе беріңіздер демекпіз!

Жаттығу. Есімдер аллитерациясы

Ата-аналар бір-біріне жүрекше сыйлау арқылы жалғасады.

Мақсаты: Тренингке қатысып отырған ата-аналар мен оқушыларды таныстыру.

Ата-аналарға қойылатын сұрақтар:

 • Есіміңіз кім?

 • Қандай мағына береді?

 • Өз атыңыздың алғашқы әріпінен басталатын бойыңыздағы жақсы қасиетті атап өту.

Жаттығу. «Өз балаңызды жақсы білесіз бе?». Таратылған парақтарға жауап жазу.

Мақсаты: Ата-анамен баланың ортасындағы қарым-қатынасты анықтау.

 • Балаңыздың туылған күні?

 • Сынып жетекшісінің толық аты-жөні?

 • Балаңыздың аяғының өлшемі?

 • Балаңыздың парталасы кім?

 • Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?

 • Балаңыздың сүйікті асы қандай?

 • Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?

 • Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер пайдаланасыз?

 • Балаңызға ашуланғанда аузыңызға ең алдымен қандай сөз түседі?

 • Балаңыздың ең жақын досы кім?

 • Балаңыздың салмағы қанша?

 • Қандай тағамды сүйсініп жейді?

 • Балаңыздың атын еркелеткенде қалай атайсыз?

 • Балаңыз нені ұнатпайды?

 • Сүйіп оқитын пәні?

 • Балаңыз мектепте нешінші кабинетте оқиды?

Баяндама.

Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы ғана емес, еліміздің тірегі, мызғымас болашағы. Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы бала. Бала дербес тұлға. Оның бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді. Баланың бас ұстазы - ата-анасы. Тәрбие үрдісінің бір тарауы отбасымен жұмыс десек, отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. Қазақтың отбасында өмірге келген әр бала ес біліп, етек жиғанша, негізінен әке мен ананың тәрбиесінде болады. Бүгінгі мақсат- әр бала түбегейлі біліммен мәдениеттің негіздерін білу және олардың жан жақты дамуына ата ана, мектеп жағдай жасауы керек.


«Өз балаңызды жақсы білесіз бе?».

1

Балаңыздың туылған күні?2

Сынып жетекшісінің толық аты-жөні?3

Балаңыздың аяғының өлшемі?4

Балаңыздың парталасы кім?5

Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?6

Балаңыздың сүйікті асы қандай?7

Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?8

Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер пайдаланасыз?


9

Балаңызға ашуланғанда аузыңызға ең алдымен қандай сөз түседі?


10

Балаңыздың ең жақын досы кім?11

Балаңыздың салмағы қанша?12

Қандай тағамды сүйсініп жейді?13

Балаңыздың атын еркелеткенде қалай атайсыз?14

Балаңыз нені ұнатпайды?15

Сүйіп оқитын пәні?16

Балаңыз мектепте нешінші кабинетте оқиды?Оқушының аты-жөні:


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
"Отбасы-ба?ыт мекені" ата-аналар жиналысы

Автор: актаева Эльмира Сериковна

Дата: 14.04.2016

Номер свидетельства: 318747

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства