kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Отбасы ба?ыты" ата-аналар?а арнал?ан тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?О Кентау ?аласында?ы мамандандырыл?ан

«?лия» б?бекжайы

 ?діскер : Байболова С. Н.

Ата – аналармен тренинг

Та?ырыбы: «Отбасы ба?ыты»

Ма?саты: Ата – аналар арасында жа?ымды ?арым – ?атынас орнату, сыйласты?ты арттыру, отбасында бала?а жа?сы т?рбие беруіне ы?пал жасау.

Тренинг ережесі: Сенімділік, Сыйласты?, Жа?ын араласу

Барысы: Ата – аналар ше?бер жасай т?рады.

1. С?лемдесу Бір к?нгі танысы?а ?ыры? к?н с?лем дегендей біз б?гін

 д?ст?рден тыс амандасу т?рлерін жасаймыз.

 Ала?анымызды? ішін ж?не сыртын тигізіп бір – бірімізге к?лімсірей ?арайы?

         Бір – бірімізге ма?дайларымызды тигізіп с?лемдесеміз.

         О? ж?не сол жа? иы?тары?ызды тигізіп с?лемдесу.

С?лемдесу кезінде ?андай ?серде болды?ыздар? ??рметті ата-аналар сіздермен бірге отбасы ба?ыты та?ырыбында с?з ?оз?аймыз. Трениг саба?ымыз?а ?ош келді?із дей деп отырып назарлары?ыз?а мына  бейнероликті ?сынамын.

2.  День объятий. ??ша?тасу к?ні жайлы  

 Ата-аналар ?з ойларын орта?а салады.

Ия ??рметті ата-аналар біз сіздермен бірінші «Ба?ыт» деген с?зге жауап іздеп к?рейік.

3. Ба?ыт деген не ?зі?  Бейнебаян

Б.Момыш?лыны? пайымдауында ба?ыт дегеніміз.....

Ба?ыт ?ркімні? ?зіне, ?мір с?рген ортасына жа?дай?а байланысты.   «Ба?ыттымын» деп па?данып, ая?ын еріне басып ж?рген к?п кісілерді? ба?ытсыз екенін ?здері сезбеген.Тарихта д?улетке, ата??а па?данып м?з болып, ?мірін а?ыма?ты?пен ?ткізгендер аз емес.

Ба?ыт дегеніміз - ?мірді ?з орнында, ?з ?алпында шамасы келгенше ?лгілі ?мір с?ру. Адал болу, майдалы?тан, іштарлы?тан, ?ашы? болу. М?ршасы ?лі жеткенше ?з заманын т?сіне білу, ?з ?о?амымен бірге ал?ан ма?сат?а ?опарыла шын к??ілмен адал ?ызмет істей білу. Ар намысты ?ор?ау –ба?ытты? шы?ы, ?иыншылы?тармен санаспастан, азаматты? міндетті орындап шы?у-ол да ба?ытты? шы?ы. Же?се? ба?ыт.

3 Жатты?у «Ала?ан ашу»

Ата-аналар екіге б?лініп, оларды? біреуі ж?мыл?ан ?олдарын ?сынады.

Орынды с?йлеу, ?исынды с?йлеу ол да бір  дара ба?ыт.

Адамгершілік, бауырмалды?, татулы? сия?ты ?асиеттер теориямен дамымайды, ?лкендерді? ?лгісімен, жа?сы іс-?рекетімен сі?еді.С?йлеу ?дебін білмеген кісі адамгершілік ?асиеттен айырылады. С?з ?адірін білмеген ?з ?адірін білмейді. Жылы жылы с?йлесе?, жылан інінен шы?ады. М?ны? барлы?ы ата-бабадан ?ал?ан асыл с?здер.

4.  Бейнебаян       Ба?ытты отбасы

Бір кішкентай ?алашы?та екі отбасы бір-бірімен к?рші т?рады.

Бір отбасында?ы ерлі зайыптылар ?андай жа?дай болмасын ?немі бір-бірін кін?лап, жиі жанжалдасады.

Ал екінші отбасы еш?андай ?рыс керіссіз, жанжалсыз тату - т?тті ?мір с?реді.

Жанжалдас?ыш ?йел к?рші отбасыны? тату т?тті ?мір с?ргенін к?ре алмай, к?йеуіне оны? сырыны? неде екенін біліп ?айтуын с?ранады.

Осылайша к?йеуі к?рші ?йді? ашы? т?р?ан терезесінен ерлі-зайыптыларды ба?ылайды.

К?рші ?йді? ?йелі ?йін тазалап - жинастырумен айналысып жатады. ?олына ?ымбат ??мыраны ?стап, ша?ын с?ртіп жатады.

Кенеттен телефон шылдырлайды, телефон?а асы??ан ?йел с?ртіп т?р?ан ??мыраны  столды? шетіне ?оя салып ж?гіреді.

Осы мезетте к?йеуіне осы б?лмеден бір н?рсе керек болып, столды? шетінде т?р?ан ?ымбат ??мыраны жерге ??латып, сындырып ?ояды.

Осыны? барлы?ын ба?ылап т?р?ан к?рші: «Не болар екен?»- деп та?атсыздана к?теді.

Телефонмен с?йлесіп бол?ан ?йелі ?кінішпен бір к?рсінді  де, к?йеуіні? ?асына келіп: Кешірші мені ?ымбаттым! Мен кін?лімін, ??мыраны ?те ы??айсыз ?ойдым. Ал к?йеуі: Жо? аяулым мен кін?лімін, мен асы?ысты?тан б?л ??мыраны бай?амай жерге ??латтым. Жарайды, ?оя берші. Жаманды? осымен кетсін,- дейді.

Ба?ылап т?р?ан к?ршісі та?ыр?ап ?ал?аны сондай, ж?регі ауырып, ?йіне к??іл к?йі т?сіп келеді.

?йелі о?ан: “Неге сонша ?за? ба?ылады?? К?рді? бе? И?, ?алай екен оларда?”

К?йеуі:”Оларда бір жа?дай болса барлы?ы кін?лі екен. Ал бізде б?рі ?зінікін д?рыс санайды”

 ?мірдегі е? ма?ызды тіреулері?із кім? (Бала, жан?я, ота?асы, т.б.)

К?рсетілген о?и?а бойынша «Отбасы ба?ыты» та?ырыбында кластер жасау.

5 ??ндылы?тар

?мірде ?ш н?рсе...

?мірде ?ш н?рсе еш?ашан ?айта оралмайды: уа?ыт, с?з, м?мкіндік.

?мірде ?ш н?рсе еш?ашан жо?алтпау керек: сабырлы?, ?міт,  намыс.

?мірде ?ш н?рсе ??нды: махаббат, досты?, с?йіспеншілік.

?мірде ?ш н?рсе т?ра?сыз: арман, с?ттілік, байлы?.

?мірде ?ш н?рсе адамды ??ртады: шарап, ?зімшілдік, ашу.

?мірде ?ш н?рсе адамды сипаттайды: е?бек, шыншылды?, жетістік.

6. Психологиялы? тренинг. ?иял! М?нсыз а?ын да, философ та.тіпті  адам болу да м?мкін емес.   Д.Дидро. Олай боса ата-аналар сіздермен бірге дал ?азіл ?иялымызды жандандырып к?рейік. «?з ж?лдызы?ызды табы?ыз» атты психологиялы?  жатты?у жасайы?.

Н?с?ау : Ж?лдызды т?нді елестеті?із. Ж?лдыздар ?лкен ж?не кіші, жары? ж?не к??гірт. Біреу ?шін б?л біреу немесе бірнеше ж?лдыздар, ал біреулер ?шін сансыз к?п, жары? шашып бірде алыстап, бірде ?ол созым жерде орналас?ан. Ж?лдыздар?а м??ият ?арап, е? керемет ж?лдызды та?да?ыз. М?мкін, б?л балалы? кездегі сізді? арманы?ыз?а ??сас шы?ар, м?мкін ол сізді? ба?ытты с?би кезі?ізді еске т?сірген шы?ар. Та?ы да ол ж?лдыз?а с?йсініп, со?ан жетуге тырысы?ыз. Бар к?ші?ізді салы?ыз. Сіз міндетті т?рде сол ж?лдыз?а жетесіз. Аспаннан алып оны алды?ыз?а ?ойы?ыз.

Ата-ана алдарында жат?ан ж?лдыздарды? біреуін та?дап алады.

Ж?лдыздар?а болаша?та бала?ызды ?андай адам ретінде елестететінін жазады.

7. «Т?сінісу теоремасы» ?азіргі кезе?ні? е? басты ?ажеттілігі – адамдар арасында?ы сыйласты?, бірін-бірі ?адірлеу, бірін-бірі ??рметтей білу мен ба?алай алуы, я?ни адамдарды? ?зін-?зі, ?орша?ан ортаны, ?лемді тани білуі.

8. «Тілек шамы»    Б?гінгі коучингтен ?андай ой т?йді?із?

                                   Ал?ан ?серлері?ізбен б?ліссе?іздер?

Просмотр содержимого документа
«"Отбасы ба?ыты" ата-аналар?а арнал?ан тренинг»

ОҚО Кентау қаласындағы мамандандырылған

«Әлия» бөбекжайы

Әдіскер : Байболова С. Н.

Ата – аналармен тренинг

Тақырыбы: «Отбасы бақыты»

Мақсаты: Ата – аналар арасында жағымды қарым – қатынас орнату, сыйластықты арттыру, отбасында балаға жақсы тәрбие беруіне ықпал жасау.

Тренинг ережесі: Сенімділік, Сыйластық, Жақын араласу

Барысы: Ата – аналар шеңбер жасай тұрады.

1. Сәлемдесу Бір күнгі танысыңа қырық күн сәлем дегендей біз бүгін

 дәстүрден тыс амандасу түрлерін жасаймыз.

Алақанымыздың ішін және сыртын тигізіп бір – бірімізге күлімсірей қарайық

Бір – бірімізге маңдайларымызды тигізіп сәлемдесеміз.

Оң және сол жақ иықтарыңызды тигізіп сәлемдесу.

Сәлемдесу кезінде қандай әсерде болдыңыздар? Құрметті ата-аналар сіздермен бірге отбасы бақыты тақырыбында сөз қозғаймыз. Трениг сабағымызға қош келдіңіз дей деп отырып назарларыңызға мына бейнероликті ұсынамын.

2. День объятий . Құшақтасу күні жайлы

Ата-аналар өз ойларын ортаға салады.

Ия құрметті ата-аналар біз сіздермен бірінші «Бақыт» деген сөзге жауап іздеп көрейік.

3. Бақыт деген не өзі? Бейнебаян

Б.Момышұлының пайымдауында бақыт дегеніміз.......................

Бақыт әркімнің өзіне , өмір сүрген ортасына жағдайға байланысты. «Бақыттымын» деп паңданып, аяғын еріне басып жүрген көп кісілердің бақытсыз екенін өздері сезбеген.Тарихта дәулетке, атаққа паңданып мәз болып, өмірін ақымақтықпен өткізгендер аз емес...

Бақыт дегеніміз - өмірді өз орнында, өз қалпында шамасы келгенше үлгілі өмір сүру. Адал болу, майдалықтан, іштарлықтан, қашық болу. Мұршасы әлі жеткенше өз заманын түсіне білу , өз қоғамымен бірге алған мақсатқа қопарыла шын көңілмен адал қызмет істей білу. Ар намысты қорғау –бақыттың шыңы, қиыншылықтармен санаспастан, азаматтық міндетті орындап шығу-ол да бақыттың шыңы. Жеңсең бақыт.

3 Жаттығу «Алақан ашу»

Ата-аналар екіге бөлініп, олардың біреуі жұмылған қолдарын ұсынады.

Орынды сөйлеу , қисынды сөйлеу ол да бір дара бақыт.

Адамгершілік, бауырмалдық, татулық сияқты қасиеттер теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен, жақсы іс-әрекетімен сіңеді.Сөйлеу әдебін білмеген кісі адамгершілік қасиеттен айырылады. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Жылы жылы сөйлесең, жылан інінен шығады. Мұның барлығы ата-бабадан қалған асыл сөздер.

4. Бейнебаян Бақытты отбасы

Бір кішкентай қалашықта екі отбасы бір-бірімен көрші тұрады.

Бір отбасындағы ерлі зайыптылар қандай жағдай болмасын үнемі бір-бірін кінәлап, жиі жанжалдасады.

Ал екінші отбасы ешқандай ұрыс керіссіз, жанжалсыз тату - тәтті өмір сүреді.

Жанжалдасқыш әйел көрші отбасының тату тәтті өмір сүргенін көре алмай, күйеуіне оның сырының неде екенін біліп қайтуын сұранады.

Осылайша күйеуі көрші үйдің ашық тұрған терезесінен ерлі-зайыптыларды бақылайды.

Көрші үйдің әйелі үйін тазалап - жинастырумен айналысып жатады. Қолына қымбат құмыраны ұстап, шаңын сүртіп жатады.

Кенеттен телефон шылдырлайды, телефонға асыққан әйел сүртіп тұрған құмыраны столдың шетіне қоя салып жүгіреді.

Осы мезетте күйеуіне осы бөлмеден бір нәрсе керек болып, столдың шетінде тұрған қымбат құмыраны жерге құлатып, сындырып қояды.

Осының барлығын бақылап тұрған көрші: «Не болар екен?»- деп тағатсыздана күтеді.

Телефонмен сөйлесіп болған әйелі өкінішпен бір күрсінді де, күйеуінің қасына келіп: Кешірші мені қымбаттым! Мен кінәлімін, құмыраны өте ыңғайсыз қойдым. Ал күйеуі: Жоқ аяулым мен кінәлімін, мен асығыстықтан бұл құмыраны байқамай жерге құлаттым. Жарайды, қоя берші. Жамандық осымен кетсін,- дейді.

Бақылап тұрған көршісі таңырқап қалғаны сондай , жүрегі ауырып , үйіне көңіл күйі түсіп келеді.

Әйелі оған: “Неге сонша ұзақ бақыладың? Көрдің бе? Иә, қалай екен оларда?”

Күйеуі:”Оларда бір жағдай болса барлығы кінәлі екен. Ал бізде бәрі өзінікін дұрыс санайды”


Өмірдегі ең маңызды тіреулеріңіз кім? (Бала , жанұя, отағасы, т.б.)

Көрсетілген оқиға бойынша «Отбасы бақыты» тақырыбында кластер жасау.

5 Құндылықтар

Өмірде үш нәрсе..............

Өмірде үш нәрсе ешқашан қайта оралмайды: уақыт, сөз, мүмкіндік.

Өмірде үш нәрсе ешқашан жоғалтпау керек: сабырлық, үміт, намыс.

Өмірде үш нәрсе құнды: махаббат, достық, сүйіспеншілік.

Өмірде үш нәрсе тұрақсыз: арман, сәттілік, байлық.

Өмірде үш нәрсе адамды құртады: шарап, өзімшілдік, ашу.

Өмірде үш нәрсе адамды сипаттайды: еңбек, шыншылдық, жетістік.


6. Психологиялық тренинг. Қиял! Мұнсыз ақын да, философ та ....тіпті адам болу да мүмкін емес. Д.Дидро. Олай боса ата-аналар сіздермен бірге дал қазіл қиялымызды жандандырып көрейік. «Өз жұлдызыңызды табыңыз» атты психологиялық жаттығу жасайық.

Нұсқау : Жұлдызды түнді елестетіңіз. Жұлдыздар үлкен және кіші, жарық және күңгірт. Біреу үшін бұл біреу немесе бірнеше жұлдыздар, ал біреулер үшін сансыз көп, жарық шашып бірде алыстап, бірде қол созым жерде орналасқан. Жұлдыздарға мұқият қарап , ең керемет жұлдызды таңдаңыз. Мүмкін, бұл балалық кездегі сіздің арманыңызға ұқсас шығар, мүмкін ол сіздің бақытты сәби кезіңізді еске түсірген шығар. Тағы да ол жұлдызға сүйсініп, соған жетуге тырысыңыз. Бар күшіңізді салыңыз. Сіз міндетті түрде сол жұлдызға жетесіз. Аспаннан алып оны алдыңызға қойыңыз.

Ата-ана алдарында жатқан жұлдыздардың біреуін таңдап алады.

Жұлдыздарға болашақта балаңызды қандай адам ретінде елестететінін жазады.

7. «Түсінісу теоремасы» Қазіргі кезеңнің ең басты қажеттілігі – адамдар арасындағы сыйластық, бірін-бірі қадірлеу, бірін-бірі құрметтей білу мен бағалай алуы, яғни адамдардың өзін-өзі, қоршаған ортаны, әлемді тани білуі.

8. «Тілек шамы» Бүгінгі коучингтен қандай ой түйдіңіз?

Алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Отбасы ба?ыты" ата-аналар?а арнал?ан тренинг

Автор: Байболова Салтанат Нуралиевне

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 312743

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства