kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 1

Нажмите, чтобы узнать подробности

?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 1
 

1. Д?рыс жазыл?ан ?стеуді табы?ыз.
А) жолж?некей. В) ала-жаздай С) тасыр-т?сыр Д) ендіг?рі Е) быйыл
 

2. ?стеу дегеніміз не?
А) Іс-?рекет, ?имылды білдіреді. В) ?имыл?а, іс-?рекетке еліктеуді білдіреді.
С) Затты? сапасын, к?лемін білдіреді. Д) ?имылды? мезгілін, себебін, ма?сатын білдіреді.
Е) С?з бен с?зді байланыстырады.
 

3. К?рделі ?стеуді к?рсеті?із.
А) Б?гін келдім. В) Кеше бардам. С) ?ре? к?тердім. Д) Балаша сайрады. Е) Шикілей ?келді.
 

4. Туынды ?стеуді к?рсеті?із.
А) ?дейі бардым. В) Ерте? келеді. С) ?ре? ж?рді. Д) Жылдамыра? ж?р. Е) Талай ж?рген жерім.
 

5. Мезгіл ?стеуді к?рсеті?із.
А) Б?рсіг?ні аттанды. В) Ілгері ж?рді. С) ?аннен-?аперсіз ?йы?тады.
Д) ?ыруар ж?мыс істедік. Е) ?те ?лкен екен.
 

6. М?лшер ?стеуді? с?ра?ын к?рсеті?із.
А) ?ашаннан? В) ?аншама? С) ?айдан? Д) кімше? Е) ?андай?
 

7. Мекен ?стеуді к?рсеті?із.
А) Ал?а ?адам басты. В) ?ре?-?ре? бара жатты. С) ?аса?ана істеген.
Д) Амалсыздан ?йіне ж?рді. Е) ?олма-?ол тапсырды.
 

8. Ма?сат ?стеуді табы?ыз.
А) ?лгінде, емін-еркін В) орасан, ?жепт?уір С) жорта, ?дейі
Д) тыс?ары, м?нда Е) амалсыздан, бекерге
 

9. ?стеу с?йлемде ?андай ?ызмет ат?арып т?р « ?йге ?айтатын к?нім ерте?.»
А) пысы?тауыш В) баяндауыш С) бастауыш Д) аны?тауыш Е) толы?тауыш
 

10. «Тым, е?, кіле?» ?стеулері ма?ына жа?ынан ?ай ?стеу т?ріне жатады?
А) мекен ?стеуі В) мезгіл ?стеуі С) к?шейткіш ?стеуі
Д) ма?сат ?стеуі Е) себеп-салдар ?стеуі 
 

?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 2
 

1. «?аза?ша» ?стеуіні? т?л?асына ?арай т?рін к?рсеті?із.
А) ма?сат В) мезгіл С) к?рделі Д) туынды Е) себеп-салдар
 

2. Септік жал?ауларыны? т?бірге сі?ісіп, к?неленуі ар?ылы жасал?ан туынды ?стеулерді табы?ыз.
А) с???ардайын, осылай В) биыл, соншалы? С) ?ре?-?ре?, ?ыстай
Д) жаздыг?ні, к?н ?за??а Е) ?апыда, текке
 

3. С?йлемде пысы?тауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан ?стеуді табы?ыз.
А) ?лтты? шешендік ?нері ?те биік д?режеде дамы?ан.
В) Б?гін бірінші рет ?дейі ал?ызып отыр. С) ?азан ?айнап жатыр.
Д) Бетінде боран ?йт?ы?ан к??гірт, б?лдыр а? дала ?ара??ыдан ?ал?ып шы?а келді.
Е) Е? ?лкен жа?алы? сенсі?.
 

4. Пысы?тауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан сын-?имыл ?стеуді табы?ыз.
А) Поездан ?дейі т?сіп ?алдым.
В) К?ндіз де, т?нде де ол Барласты? ?асынан шы?пайды.
С) Соншама ?андай ?уаныш?!
Д) Жо?арыдан бетіме бірдеме тарс ете т?сті.
Е) Ыза кернеп зор?а т?рмын.
 

5. Дефис ар?ылы жазылатын ?стеуді к?рсеті?із.
А) ?ыстыг?ні В) ??р бос?а С) емін еркін Д) та? с?ріде Е) биыл
 

6. С?йлемде баяндауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан ?стеуді табы?ыз.
А) Кешеден тосып ж?р. В) О?ашада жылап та ал?ам. С) Мен жолшыбай со?армын.
Д) Ол балаша са?-са? к?лді. Е) Мен елімні? ерте?імін.
 

7. Сы?арларыны? дыбысталуынша жазылатын к?рделі ?стеулерді табы?ыз.
А) та?ерте?, бір ?ыдыру В) ана??рлым, б?гін С) бая?ыдан, ?йтіп-б?йтіп
Д) б?рын, ?олма-?ол Е) ?лдекімше, талай
 

8. Б?лек жазылатын ?стеуді табы?ыз.
А) Енді г?рі В) К?н ?за??а. С) Абай сызда Д) Жазды г?ні. Е) Ты?да майынша.
 

9. М?лшер ?стеуді табы?ыз.
А) ?жепт?уір В) ?ре? С) ілгері Д) кеше Е) тым
 

10. Устеу бастауыш ?ызметін ат?арып т?р?ан с?йлемді табы?ыз.
А) Бірі – ?арта?, бірі – жас ?она?.
В) ?асына ?айта отыр?ызды.
С) Тезірек ?имылда.
Д) Ел ерте?і білімді жастар ?олында.
Е) Ары таза болма?ан адам б?рын ?а?ады кірпігін. 
 

?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 3
 

1. «?алай ?арай?» ?ай ?стеуді? с?ра?ы?
А) ма?сат В) мезгіл С) мекен Д) ?имыл-сын Е) м?лшер
 

2. ?стеуден жасал?ан етістікті табы?ыз.
А) сылтаурат В) тездет С) жылтырат Д) ?арайт Е) менменсін
 

3. С?йлемде ?стеу ?андай ?ызмет ат?арып т?р?анын аны?та?ыз.
«Кешегіні есіне алып, ?ысылып ?алды».
А) аны?тауыш В) толы?тауыш С) пысы?тауыш Д) бастауыш Е) баяндауыш
 

4. Бастауыш ?ызметіндегі ?стеуді табы?ыз.
А) Ол б?гін келді.
В) Ерте?інді ойлап ?рекет жаса.
С) Ол кешелері ойын баласы еді.
Д) Жа?сылы?ты? ерте-кеші жо?.
Е) Ол кейінірек барады.
 

5. К?рделі ?стеуден жасал?ан пысы?тауышты табы?ыз.
А) Ол та?с?ріден бері демал?ан жо?.
В) Жазда ауыл?а барамыз.
С) Кешкісін ?кем ?ала?а кетті.
Д) Ол та??ы ас?а ?ре? ?лгерді.
Е) Ол амалсыздан ?ндемеді.
 

6. Біріккен ?стеуді табы?ыз.
А) ?олма-?ол В) ?аннен?аперсіз С) б?рсіг?ні Д) та??ысын Е) ?аса?ана
 

7. Сын есіммен тіркесетін ?стеу т?рін табы?ыз.
А) мекен В) мезгіл С) к?шейткіш Д) ?имыл-сын Е) ма?сат
 

8. ?ай ?стеу асырмалы шырай жасау?а ?атысады.
А) м?лшер В) мезгіл С) ма?сат Д) к?шейткіш Е) себеп-салдар
 

9. Туынды ?стеуді табы?ыз.
А) шал?асынан В) еш?ашан С) ?алай ?арай Д) біршама Е) ?жепт?уір
 

10. Туынды ?стеуді? ж?рна?ын табы?ыз.
А) –дай В) –да?ан С) –ы? Д) –?ыр Е) –лы? 
 

Просмотр содержимого документа
«?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 1»

Үстеуге байланысты тест тапсырмалары № 1

1. Дұрыс жазылған үстеуді табыңыз.
А) жолжөнекей. В) ала-жаздай С) тасыр-тұсыр Д) ендігәрі Е) быйыл

2. Үстеу дегеніміз не?
А) Іс-әрекет, қимылды білдіреді. В) Қимылға, іс-әрекетке еліктеуді білдіреді.
С) Заттың сапасын, көлемін білдіреді. Д) Қимылдың мезгілін, себебін, мақсатын білдіреді.
Е) Сөз бен сөзді байланыстырады.

3. Күрделі үстеуді көрсетіңіз.
А) Бүгін келдім. В) Кеше бардам. С) Әрең көтердім. Д) Балаша сайрады. Е) Шикілей әкелді.

4. Туынды үстеуді көрсетіңіз.
А) Әдейі бардым. В) Ертең келеді. С) Әрең жүрді. Д) Жылдамырақ жүр. Е) Талай жүрген жерім.

5. Мезгіл үстеуді көрсетіңіз.
А) Бүрсігүні аттанды. В) Ілгері жүрді. С) Қаннен-қаперсіз ұйықтады.
Д) Қыруар жұмыс істедік. Е) Өте үлкен екен.

6. Мөлшер үстеудің сұрағын көрсетіңіз.
А) қашаннан? В) қаншама? С) қайдан? Д) кімше? Е) қандай?

7. Мекен үстеуді көрсетіңіз.
А) Алға қадам басты. В) Әрең-әрең бара жатты. С) Қасақана істеген.
Д) Амалсыздан үйіне жүрді. Е) Қолма-қол тапсырды.

8. Мақсат үстеуді табыңыз.
А) әлгінде, емін-еркін В) орасан, әжептәуір С) жорта, әдейі
Д) тысқары, мұнда Е) амалсыздан, бекерге

9. Үстеу сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр « Үйге қайтатын күнім ертең.»
А) пысықтауыш В) баяндауыш С) бастауыш Д) анықтауыш Е) толықтауыш

10. «Тым, ең, кілең» үстеулері мағына жағынан қай үстеу түріне жатады?
А) мекен үстеуі В) мезгіл үстеуі С) күшейткіш үстеуі
Д) мақсат үстеуі Е) себеп-салдар үстеуі 
Үстеуге байланысты тест тапсырмалары № 2

1. «Қазақша» үстеуінің тұлғасына қарай түрін көрсетіңіз.
А) мақсат В) мезгіл С) күрделі Д) туынды Е) себеп-салдар

2. Септік жалғауларының түбірге сіңісіп, көнеленуі арқылы жасалған туынды үстеулерді табыңыз.
А) сұңқардайын, осылай В) биыл, соншалық С) әрең-әрең, қыстай
Д) жаздыгүні, күн ұзаққа Е) қапыда, текке

3. Сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарып тұрған үстеуді табыңыз.
А) Ұлттық шешендік өнері өте биік дәрежеде дамыған.
В) Бүгін бірінші рет әдейі алғызып отыр. С) Қазан қайнап жатыр.
Д) Бетінде боран ұйтқыған күңгірт, бұлдыр ақ дала қараңғыдан қалғып шыға келді.
Е) Ең үлкен жаңалық сенсің.

4. Пысықтауыш қызметін атқарып тұрған сын-қимыл үстеуді табыңыз.
А) Поездан әдейі түсіп қалдым.
В) Күндіз де, түнде де ол Барластың қасынан шықпайды.
С) Соншама қандай қуаныш?!
Д) Жоғарыдан бетіме бірдеме тарс ете түсті.
Е) Ыза кернеп зорға тұрмын.

5. Дефис арқылы жазылатын үстеуді көрсетіңіз.
А) қыстыгүні В) құр босқа С) емін еркін Д) таң сәріде Е) биыл

6. Сөйлемде баяндауыш қызметін атқарып тұрған үстеуді табыңыз.
А) Кешеден тосып жүр. В) Оңашада жылап та алғам. С) Мен жолшыбай соғармын.
Д) Ол балаша сақ-сақ күлді. Е) Мен елімнің ертеңімін.

7. Сыңарларының дыбысталуынша жазылатын күрделі үстеулерді табыңыз.
А) таңертең, бір қыдыру В) анағұрлым, бүгін С) баяғыдан, өйтіп-бүйтіп
Д) бұрын, қолма-қол Е) әлдекімше, талай

8. Бөлек жазылатын үстеуді табыңыз.
А) Енді гәрі В) Күн ұзаққа. С) Абай сызда Д) Жазды гүні. Е) Тыңда майынша.

9. Мөлшер үстеуді табыңыз.
А) әжептәуір В) әрең С) ілгері Д) кеше Е) тым

10. Устеу бастауыш қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз.
А) Бірі – қартаң , бірі – жас қонақ.
В) Қасына қайта отырғызды.
С) Тезірек қимылда.
Д) Ел ертеңі білімді жастар қолында.
Е) Ары таза болмаған адам бұрын қағады кірпігін. 


Үстеуге байланысты тест тапсырмалары № 3

1. «Қалай қарай?» қай үстеудің сұрағы?
А) мақсат В) мезгіл С) мекен Д) қимыл-сын Е) мөлшер

2. Үстеуден жасалған етістікті табыңыз.
А) сылтаурат В) тездет С) жылтырат Д) қарайт Е) менменсін

3. Сөйлемде үстеу қандай қызмет атқарып тұрғанын анықтаңыз.
«Кешегіні есіне алып, қысылып қалды».
А) анықтауыш В) толықтауыш С) пысықтауыш Д) бастауыш Е) баяндауыш

4. Бастауыш қызметіндегі үстеуді табыңыз.
А) Ол бүгін келді.
В) Ертеңінді ойлап әрекет жаса.
С) Ол кешелері ойын баласы еді.
Д) Жақсылықтың ерте-кеші жоқ.
Е) Ол кейінірек барады.

5. Күрделі үстеуден жасалған пысықтауышты табыңыз.
А) Ол таңсәріден бері демалған жоқ.
В) Жазда ауылға барамыз.
С) Кешкісін әкем қалаға кетті.
Д) Ол таңғы асқа әрең үлгерді.
Е) Ол амалсыздан үндемеді.

6. Біріккен үстеуді табыңыз.
А) қолма-қол В) қанненқаперсіз С) бүрсігүні Д) таңғысын Е) қасақана

7. Сын есіммен тіркесетін үстеу түрін табыңыз.
А) мекен В) мезгіл С) күшейткіш Д) қимыл-сын Е) мақсат

8. Қай үстеу асырмалы шырай жасауға қатысады.
А) мөлшер В) мезгіл С) мақсат Д) күшейткіш Е) себеп-салдар

9. Туынды үстеуді табыңыз.
А) шалқасынан В) ешқашан С) қалай қарай Д) біршама Е) әжептәуір

10. Туынды үстеудің жұрнағын табыңыз.
А) –дай В) –даған С) –ың Д) –ғыр Е) –лық Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
?стеуге байланысты тест тапсырмалары № 1

Автор: Сакенова Тазагуль Акимовна

Дата: 27.05.2016

Номер свидетельства: 330757

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(137) "ОЖСБ – ?а ?атысушы о?ушылар?а химия п?нінен тест тапсырмаларын шешу жолдары"
  ["seo_title"] => string(74) "ozhsbgakatysushyokushylargakhimiiapninientiesttapsyrmalarynshieshuzholdary"
  ["file_id"] => string(6) "283672"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453872560"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(141) "ОЖСБ – ға қатысушы оқушыларға химия пәнінен тест тапсырмаларын шешу жолдары"
  ["seo_title"] => string(80) "ozhsb_g_a_k_atysushy_ok_ushylarg_a_khimiia_p_ninien_tiest_tapsyrmalaryn_shieshu_"
  ["file_id"] => string(6) "416642"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1495106788"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(26) "Дала зоналары."
  ["seo_title"] => string(13) "dala-zonalary"
  ["file_id"] => string(6) "287986"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454573363"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(136) "Тема:Доклад.Бастауыш сынып о?ушыларыны? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту. "
  ["seo_title"] => string(82) "tiema-doklad-bastauysh-synyp-ok-ushylarynyn-shyg-armashylyk-k-abiliettierin-damytu"
  ["file_id"] => string(6) "177046"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1424540660"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(198) "Баяндама "МАТЕМАТИКА САБА?ЫНДА ДИДАКТИКАЛЫ? ОЙЫНДАРДЫ ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ? П?НГЕ ?ЫЗЫ?УШЫЛЫ?ЫН АРТТЫРУ" "
  ["seo_title"] => string(119) "baiandama-matiematika-sabag-ynda-didaktikalyk-oiyndardy-k-oldanu-ark-yly-ok-ushylardyn-p-ngie-k-yzyg-ushylyg-yn-arttyru"
  ["file_id"] => string(6) "190922"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427228111"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства